profil funduszu Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Europa
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select. Fundusz inwestuje w akcje i inne papiery udziałowe spółek europejskich o dużym potencjale wzrostu i minimalnej kapitalizacji rynkowej 5 mld euro. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.