profil funduszu Subfundusz Allianz India Equity I
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Indie
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% w jednostki uczestnictwa Allianz India Equity. Fundusz inwestuje w akcje spółek utworzonych na subkontynencie indyjskim, w tym w Indiach, Pakistanie, na Sri Lance i w Bangladeszu. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.