profil funduszu Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły luksemburskiego funduszu Allianz Global Metals and Mining. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek, które zdaniem zarządzającego inwestycjami powinny przynajmniej częściowo skorzystać bezpośrednio lub pośrednio z rozwoju sektora poszukiwań, wydobycia lub przetwarzania surowców naturalnych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.