profil funduszu Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025
grupa PPK
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych przed 1967 r. Polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. W miarę upływu okresu funkcjonowania funduszu zaangażowanie części udziałowej w aktywach sukcesywnie maleje i stanowi: do końca 2019 r. - 25%-50%, w latach 2020-2024 - 10%-30%, od 2025 r. - 0%-15%.