profil funduszu Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040
grupa PPK
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych w latach 1978-1982. Polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. W miarę upływu okresu funkcjonowania funduszu zaangażowanie części udziałowej w aktywach sukcesywnie maleje i stanowi: do końca 2019 r. - 60%-80%, w latach 2020-2029 - 40%-70%, w latach 2030-2034 - 25%-50%, w latach 2035-2039 - 10%-30%, od 2040 r. - 0%-15%.