profil funduszu Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Zmiana nazwy i polityki 24.10.2020 (wcześniej Allianz Surowców i Energii). Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi (złoto, a także srebro, pallad, platyna) lub prowadzących powyżej wymienione rodzaje działalności względem złóż surowców, w których metale szlachetne stanowią istotną część. Pozostałe składniki aktywów stanowią papiery dłużne oraz depozyty.