profil funduszu Subfundusz Allianz PPK 2030 (d. Aviva)
grupa PPK
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych w latach 1968-1972. Polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. W miarę upływu okresu funkcjonowania funduszu zaangażowanie części udziałowej w aktywach sukcesywnie maleje i stanowi: do końca 2019 r. - 40%-70%, w latach 2020-2024 - 25%-50%, w latach 2025-2029 - 10%-30%, od 2030 r. - 0%-15%.