profil funduszu Subfundusz Allianz PPK 2060
grupa PPK
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych w latach 1998-2002. Polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. W miarę upływu okresu funkcjonowania funduszu zaangażowanie części udziałowej w aktywach sukcesywnie maleje i stanowi: do końca 2039 r. - 60%-80%, w latach 2040-2049 - 40%-70%, w latach 2050-2054 - 25%-50%, w latach 2055-2059 - 10%-30%, od 2060 r. - 0%-15%.