profil funduszu Subfundusz Allianz PPK 2065
grupa PPK
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych w latach 2003-2007. Polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. W miarę upływu okresu funkcjonowania funduszu zaangażowanie części udziałowej w aktywach sukcesywnie maleje i stanowi: do końca 2044 r. - 60%-80%, w latach 2045-2054 - 40%-70%, w latach 2055-2059 - 25%-50%, w latach 2060-2064 - 10%-30%, od 2065 r. - 0%-15%.