nazwa funduszu Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych
grupa portfele modelowe
zasięg geograficzny Rynki Rozwinięte
polityka inwestycyjna Od 80% do 100% aktywów funduszu stanowią jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych rynków rozwiniętych. Maksymalnie 20% mogą stanowić depozyty bankowe.