nazwa funduszu Portfel Akcji Rynków Wschodzących
grupa portfele modelowe
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Od 80% do 100% aktywów funduszu stanowią jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych rynków wschodzących. Maksymalnie 20% mogą stanowić depozyty bankowe.