nazwa funduszu Portfel Obligacji Zagranicznych
grupa portfele modelowe
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Od 80% do 100% aktywów funduszu stanowią jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy obligacji. Maksymalnie 20% mogą stanowić depozyty bankowe.