nazwa funduszu Allianz Aviva Polskich Akcji
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa Funduszu inwestowane są od 60% do 100% w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.