nazwa funduszu Allianz Pekao Konserwatywny
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym: depozyty bankowe oraz obligacje - zarówno skarbowe, jak i obligacje przedsiębiorstw. Udział innych instrumentów finansowych nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration portfela funduszu nie przekracza 1 roku. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.