nazwa funduszu Allianz PZU Medyczny
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Europa
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje globalnie w akcje spółek, których działalność jest związana z branżą ochrony zdrowia. Inwestycja w subfundusz daje możliwość wykorzystania potencjału wynikającego ze wzrostu wartości firm opierających swoją działalność na perspektywie dalszego rozwoju m.in.: usług medycznych, urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, opracowywaniu nowych terapii lekowych.