nazwa funduszu Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz aktywnie inwestuje w udziałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki, które są liderami innowacji, wykorzystują nowe technologie, wyróżniają się najwyższą jakością zarządzania z różnych krajów, w tym z rynków wschodzących. Fundusz może również inwestować w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu (włącznie z papierami o niskim ratingu lub ratingu niższym niż inwestycyjny) emitowane przez rządy, jednostki rządowe i przedsiębiorstwa z siedzibą w dowolnym kraju. Zarządzający stara się dzielić równo aktywa Funduszu między cztery różne strategie inwestycyjne: dwie polegające na poszukiwaniu na całym świecie udziałowych papierów wartościowych (ok. 60% aktywów) i dwie skoncentrowane na dłużnych papierach wartościowych z całego świata (ok. 40% aktywów).