nazwa funduszu Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz może inwestować w pełną gamę dostępnych papierów wartościowych na całym świecie, w tym papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz papiery wartościowe nieposiadające ratingu inwestycyjnego. Fundusz może również zajmować aktywne pozycje walutowe w ramach walutowych kontraktów terminowych forward. Inwestycje w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką nie mogą przekroczyć poziomu 20% aktywów netto.