nazwa funduszu Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału i dochodu na poziomie 3-miesięcznej stopy Euribor + 4,5% rocznie przed potrąceniem opłat, w okresie od pięciu do siedmiu lat, poprzez inwestycje w zdywersyfikowane spektrum aktywów na rynkach z całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia zmienności na poziomie do dwóch trzecich zmienności akcji globalnych w tym samym okresie. Do 100% aktywów Funduszu może być inwestowanych w funduszach inwestycyjnych typu otwartego (w tym innych funduszach Schroders).