nazwa funduszu Allianz Quercus lev
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz głównie inwestuje w kontrakty terminowe na indeks WIG20 (dowolnej serii, na długą pozycję). Pozostałe środki, które nie będą ulokowane w kontrakty terminowe, zostaną zainwestowane w instrumenty dłużne (do 90%) oraz inne środki finansowe. Do 20% aktywów może zostać ulokowane w instrumenty akcyjne.