nazwa funduszu Indeks1
grupa pozostałe
zasięg geograficzny Europa
polityka inwestycyjna Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Dresdner Bank AG oraz depozyty i instrumenty rynku pieniężnego w celu regulowania płynności Funduszu.