nazwa funduszu Allianz Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje do 100% w akcje, głównie średnich i małych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.