nazwa funduszu Allianz Akcji Azjatyckich
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Azja i Pacyfik bez Japonii
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu Allianz Total Return Asian Equity. Fundusz źródłowy przynajmniej 2/3 swoich aktywów lokuje w instrumenty udziałowe spółek mających siedzibę w Korei Południowej, na Tajwanie, w Tajlandii, Hongkongu, Malezji, Indonezji, na Filipinach, w Singapurze i Chinach lub generujących znaczną część swych przychodów i/lub zysków w tych krajach.