nazwa funduszu Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty akcyjne, emitowane przez spółki wzrostowe, za które uważa się spółki działające w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub spółki mające potencjał silniejszego wzrostu w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku. Fundusz inwestuje głównie na rynku amerykańskim i europejskim. Dopuszcza też okazjonalne inwestycje w spółki z innych rynków np. azjatyckich.