nazwa funduszu Allianz Skarbiec Top Brands
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz Skarbiec Top Brands inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji, kreując wartość dla akcjonariuszy poprzez jej budowanie i utrwalanie. Ich produkty i usługi adresują nowe trendy u nowoczesnego konsumenta, charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne - takie jak patenty i prawa autorskie, technologie, unikalne metody dystrybucji - konsekwentnie zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku.