nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji i Dochodu
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest łącznie w subfundusze Pioneer Funds: Euro High Yield, Global High Yield, U.S. High Yield, Strategic Income, Euro Strategic Bond, Emerging Markets Bond, Emerging Markets Bond Local Currencies, Emerging Markets Corporate High Yield Bond oraz Emerging Markets Corporate Bond. Fundusze te inwestują w obligacje z różnych regionów świata, denominowane w różnych walutach, emitowane zarówno przez rządy, jak i przez przedsiębiorstwa.