nazwa funduszu Allianz NN Indeks Surowców
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Jego aktywa inwestowane są w fundusz zagraniczny: Goldman Sachs Commodity Enhanced, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów z sektorów surowcowych (m.in. energetyka, rolnictwo, metale przemysłowe) poprzez odwzorowanie indeksu Commodity Enhanced Curve Index.