nazwa funduszu Allianz Investor Quality
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz akcji. Aktywna selekcja spółek na podstawie oceny siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Dywersyfikacja geograficzna części akcyjnej. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego Źródłem atrakcyjnych wyników subfunduszu ma być wybór spółek na podstawie oceny ich siły rynkowej, czyli do budowania wartości dla akcjonariuszy wynikającej na przykład z dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków subfunduszu jest inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Investor Quality jest nowym rozwiązaniem na polskim rynku, bazującym na funkcjonującej od kilku lat na rynkach rozwiniętych koncepcji inwestowania w spółki zaliczane do grona quality. Spółką zaliczaną do quality może być zarówno firma wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosnące przepływy gotówkowe dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji.