nazwa funduszu Allianz PKO Dynamicznej Alokacji
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz stosuje politykę aktywnej alokacji. Oznacza to, że w zależności od oceny bieżącej sytuacji rynkowej i ekonomicznej oraz w ramach obowiązujących limitów inwestycyjnych, zmienia się poziom zaangażowania w poszczególne klasy aktywów takie jak obligacje czy akcje. W pozycji neutralnej portfel funduszu przyjmuje ekspozycję wyłącznie na instrumenty dłużne. Maksymalny poziom instrumentów udziałowych wynosi do 40% aktywów.