nazwa funduszu Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich małych i średnich spółek o kapitalizacji nieprzekraczającej 5 mld euro z indeksów mWIG40 i sWIG80. Selekcja spółek oparta o ich potencjał wzrostu. Dobór spółek z różnych sektorów gospodarki. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.