nazwa funduszu Allianz PKO Akcji Nowa Europa
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Europa Środkowo-Wschodnia
polityka inwestycyjna Całkowita wartość akcji notowanych na giełdach w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Republice Węgierskiej nie może być niższa niż 60% wartości aktywów funduszu, natomiast całkowita wartość instrumentów dłużnych nie może przekroczyć 40% wartości aktywów funduszu.