nazwa funduszu Allianz Investor Ameryka Łacińska
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Ameryka Łacińska
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Deutsche Invest I Latin American Equities. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek z państw zaliczanych do krajów Ameryki Łacińskiej, w szczególności z Brazylii, Meksyku, Chile, Argentyny i Peru.