nazwa funduszu Fundusz Międzynarodowy
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Portfel funduszu składa się przede wszystkim z jednostek uczestnictwa funduszy Pekao o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujących głównie w zagraniczne papiery wartościowe (od 40% do 80%) oraz funduszy Pekao o charakterze dłużnym inwestujących głównie w zagraniczne papiery wartościowe (od 20% do 60%). Dodatkowo w portfelu mogą znajdować się lokaty bankowe.