nazwa funduszu Fundusz Millenium Master V
grupa pozostałe
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Do 100% środków lokowane jest w obligacje wyemitowane przez SecurAsset S.A., z których wypłata oparta jest na indeksie BNP Paribas MILENNIUM Master Series 8 PLN Index. Indeks umożliwia zdywersyfikowaną ekspozycję na rynek akcji europejskich, amerykańskich, japońskich, chińskich, nieruchomości europejskich, obligacji europejskich, surowców oraz złota.