nazwa funduszu Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income, którego główną kategorię lokat stanowią akcje spółek notowanych na giełdzie lub założonych na dowolnym rynku wschodzącym w Ameryce Łacińskiej (wraz z Karaibami), Azji (bez Japonii), Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, oraz oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidendy. Do 25% aktywów mogą stanowić amerykańskie i globalne kwity depozytowe (ADR i GDR).