nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva)
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa Funduszu inwestowane są od 60% do 100% w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.