nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych czerpie zysk z inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje tych spółek, które osiągają ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. W związku z tym, że na polskim rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.