nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva)
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowana jest w akcje, głównie renomowanych polskich spółek o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe środki mogą być inwestowane w instrumenty dłużne