nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz oparty o polski rynek dłużnych papierów wartościowych, z którym związany jest jego benchmark. Fundusz poszukuje wartości na międzynarodowym rynku dłużnym (global unconstrained fixed income strategy). Aktywnie inwestuje w szerokie spektrum obligacji, w szczególności emitentów korporacyjnych i skarbowych, w kraju i za granicą. Proces inwestycyjny opiera się o analizę top-down, czyli analizę globalnej gospodarki i polityki gospodarczej, która na wybranych rynkach w uzasadnionych przypadkach może być wzbogacona analizą bottom-up, obejmującą fundamentalną ocenę kraju, rynku lub emitenta.