nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach. Wybiera spółki o bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowane przede wszystkim na GPW w Warszawie. To oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy oczekują możliwości wyższego wzrostu wartości swoich inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat).