nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe obligacje skarbowe emitowane w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. Subfundusz może być też wykorzystywany przez osoby, które aktywnie zarządzają swoim portfelem inwestycyjnym - jako sposób na przechowanie środków w okresie dekoniunktury na rynku akcji.