nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva)
grupa pozostałe
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynku złota. Investor Gold Otwarty inwestuje za pośrednictwem instrumentów dłużnych i funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe. Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego inwestowaniem w instrumenty denominowane w waluty inne niż polski złoty.