nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Wzrostu (d. Aviva)
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje głównie w akcje polskich emitentów. Zarządzający dobiera do portfela spółki, które w dłuższym okresie mają szansę stać się liderami w swoich branżach. Fundusz może także inwestować w akcje spółek emitentów zagranicznych, denominowanych w walutach obcych.