nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva)
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Główną kategorię lokat funduszu stanowią akcje polskich emitentów. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, o ugruntowanej pozycji na rynku. Uzupełnieniem portfela funduszu mogą być również akcje spółek o średniej i małej kapitalizacji.