nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich emitentów - przede wszystkim duże spółki o ugruntowanej pozycji na rynku. Dopełnienie portfela to akcje wyselekcjonowanych spółek o średniej i małej kapitalizacji oraz akcje emitentów zagranicznych. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.