nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva)
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna W instrumenty akcyjne inwestuje od 50% do 100%, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%. Do 50% portfela inwestycyjnego może inwestować w zagraniczne instrumenty akcyjne. Od 0% do 50% inwestuje w instrumenty dłużne. Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne.