nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny USA
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, denominowanych w dolarze amerykańskim. Możliwy dobór spółek wypłacających dywidendę, co w przypadku wypłaty przekłada się na dochód dla ich akcjonariusza. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.