Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-26 6,97 PLN -1,36 0,65 3,01 6,42 2,62 -24,24 -25,40 7,26 -30,30
2. Allianz Akcji akcyjne 2016-09-27 130,33 PLN -0,39 -0,03 6,86 -2,29 -8,59 -21,78 -11,63 -0,44 29,93
3. Allianz Akcji Azjatyckich akcyjne 2016-09-27 100,94 PLN 0,51 1,43 11,28 10,98 14,06 8,62 -7,47
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2016-09-27 110,98 PLN -0,23 -0,28 7,08 5,38 5,48 0,90 10,97
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-09-27 129,08 PLN -0,22 2,71 16,32 9,52 5,84 0,58 40,24 8,08 29,08
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2016-09-27 103,18 PLN -0,11 -0,33 3,83 0,40 -4,34 -8,01 -9,22 -0,88 2,69
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2016-09-27 116,18 PLN -0,06 0,35 1,52 0,94 4,09 11,91 4,09 12,70
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 139,09 PLN 0,04 0,63 2,08 4,27 8,66 11,09 3,82 18,07
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2016-09-27 146,52 PLN 0,07 1,17 8,73 4,39 4,99 1,59 4,17 19,42
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 111,26 PLN 0,24 1,35 3,08 2,22 3,81 1,92 5,74
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2016-09-27 126,94 PLN -0,01 0,28 2,19 3,54 4,34 11,30 4,00 26,94
12. Allianz Aviva Investors Nowych Spółek akcyjne 2016-09-27 165,82 PLN -0,11 0,20 8,18 6,84 6,50 4,02 36,29 5,14 65,82
13. Allianz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2016-09-27 145,12 PLN -0,06 -0,12 1,77 2,10 5,63 22,69 4,69 45,12
14. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2016-09-27 165,82 PLN -0,22 1,60 11,90 7,07 6,44 2,18 37,71 6,46 65,82
15. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 148,60 PLN -0,25 1,37 10,88 7,92 10,10 10,23 54,82 6,86 48,60
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2016-09-27 430,42 PLN -0,26 0,88 11,00 5,66 3,61 -1,50 33,70 6,11 330,42
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 270,85 PLN -0,08 0,12 3,94 1,91 1,67 4,52 25,13 2,51 170,85
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 104,02 PLN 0,03 -0,02 2,32 3,79 4,02
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 105,37 PLN -0,50 -0,27 4,30 5,16 5,37
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 97,65 PLN -0,57 -1,31 -0,49 8,57 9,45 8,78 -2,36
21. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-09-27 10,23 PLN -0,39 -1,82 8,03 2,40 -1,25 -5,19 2,30
22. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 7,00 PLN -1,27 -4,11 3,09 10,06 7,69 -33,21 16,09 -30,00
23. Allianz Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-09-27 14,44 PLN 0,28 -0,14 8,41 3,88 3,74 0,70 39,11 1,19 44,40
24. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-09-27 21,91 PLN 0,74 0,18 11,39 6,93 2,19 23,72 83,65 -1,44 119,10
25. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 107,88 PLN -0,04 -0,02 3,12 4,76 7,55 7,87
26. Allianz Investor Akcji akcyjne 2016-09-27 234,45 PLN 0,00 1,27 15,15 14,33 8,41 10,51 16,08
27. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2016-09-27 333,71 PLN -0,01 0,77 10,92 0,42 -5,24 -10,99 5,05 -2,36 233,71
28. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2016-09-27 100,17 PLN 0,01 2,57 17,09 13,20 9,30 6,79 0,22
29. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2016-09-27 151,04 PLN -1,83 -0,83 6,24 16,48 34,83 -1,92 -6,73 29,60 51,01
30. Allianz Investor BRIC akcyjne 2016-09-27 70,13 PLN 1,02 2,08 12,57 15,69 16,73 14,35 10,79 12,15 -30,21
31. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 157,86 PLN -0,35 -0,49 -2,83 10,62 18,91 5,86 -23,81 24,23 57,83
32. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 130,18 PLN -0,02 -0,04 0,28 0,46 1,17 4,44 11,57 0,77 29,56
33. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2016-09-27 210,15 PLN 0,72 2,44 8,06 12,95 7,25 29,99 28,66 4,34 110,11
34. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2016-09-27 100,57 PLN -0,01 0,05 0,75 1,30 0,97 1,43 0,58
35. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 240,09 PLN 0,00 0,09 0,88 1,79 2,61 7,63 16,28 2,32 140,09
36. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2016-09-27 256,08 PLN -0,33 2,08 13,53 15,79 9,00 9,51 77,97 13,50 156,08
37. Allianz Investor Turcja akcyjne 2016-09-27 164,25 PLN -1,36 -1,38 -4,08 -6,08 5,84 -13,10 2,13 0,90 64,22
38. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 29,71 PLN 0,03 0,07 6,76 7,14 6,64 18,75 43,39 6,34 197,10
39. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 455,49 PLN 0,06 0,23 9,73 10,37 8,26 26,76 59,40 7,98 355,49
40. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2016-09-27 109,39 PLN -0,42 -0,06 7,64 0,68 -2,10 -11,90 1,81 9,65
41. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 114,49 PLN -0,15 0,19 2,59 2,31 3,00 -0,37 0,77 14,12
42. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2016-09-27 392,37 PLN 0,82 1,34 10,37 14,80 17,86 10,33 10,74 13,94
43. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 337,37 PLN -0,09 0,67 6,51 5,83 -8,99 -9,82 1,25
44. Allianz JPM Global Strategic Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-09-27 414,40 PLN 0,03 0,08 1,73 3,84 4,02 8,56 4,34 21,85
45. Allianz Legg Mason Akcji akcyjne 2016-09-27 329,84 PLN -0,47 -0,36 4,23 -0,65 -5,05 -15,09 9,49 2,49 229,84
46. Allianz Legg Mason Obligacji obligacyjne i dłużne 2016-09-27 282,06 PLN -0,02 -0,56 0,50 0,35 2,01 10,81 23,02 1,44 182,06
47. Allianz Legg Mason Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 264,53 PLN -0,00 0,08 0,28 0,51 1,49 5,81 15,25 0,95 164,53
48. Allianz Legg Mason Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 212,11 PLN -0,14 -0,11 0,45 -6,08 -4,77 -16,41 -5,07 -1,76 -13,79
49. Allianz NN Akcji akcyjne 2016-09-27 272,50 PLN -0,39 0,46 8,51 -0,30 -3,11 -1,91 25,12 1,83 172,50
50. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 150,47 PLN 0,03 -0,29 2,37 -2,37 1,31 0,13 38,84 -0,08 50,47
51. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 113,89 PLN -0,01 0,08 0,32 0,33 1,28 4,76 13,24 0,66 13,89
52. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2016-09-27 153,71 PLN 0,37 -0,17 6,58 4,21 4,23
53. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2016-09-27 143,45 PLN -0,06 -1,38 9,42 0,96 -4,68 3,61 51,08 -8,67 43,45
54. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2016-09-27 166,68 PLN -0,07 0,02 6,18 10,22 9,30 11,28 48,23 13,23 66,68
55. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2016-09-27 196,93 PLN 0,63 -0,06 7,62 4,72 5,38 27,18 79,53 -0,39 96,93
56. Allianz NN Japonia akcyjne 2016-09-27 157,50 PLN 0,90 4,33 11,21 -1,67 -11,39 7,74 73,08 -17,40 57,50
57. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2016-09-27 114,10 PLN 0,72 2,10 12,60 9,23 13,53 4,56 17,84 8,57 14,10
58. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2016-09-27 293,32 PLN -0,06 -0,43 1,37 1,86 4,48 12,65 28,17 3,77 193,32
59. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2016-09-27 92,08 PLN 0,78 0,32 6,05 7,76 14,16 -10,40 14,64 -7,92
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2016-09-27 102,98 PLN 1,15 2,33 14,77 14,38 16,48 11,34 15,10 13,82 2,98
61. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2016-09-27 174,55 PLN 0,51 -0,38 10,11 7,38 15,13 14,35 59,96 7,99 74,55
62. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 253,04 PLN -0,17 -0,08 3,21 1,06 0,99 3,33 21,89 2,24 153,04
63. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 116,50 PLN 0,23 0,06 3,36 3,50 3,94 3,08 16,50
64. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2016-09-27 196,92 PLN -0,35 2,70 17,30 11,61 11,99 23,52 64,35 12,30 64,24
65. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2016-09-27 116,82 PLN -0,50 0,56 10,74 2,71 -4,15 -9,66 18,07 0,00 16,82
66. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-09-27 98,31 PLN -0,55 3,08 17,78 11,55 9,55 8,65 74,87 7,22 -2,02
67. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 113,72 PLN -0,10 1,88 0,37 0,47 -1,65 2,23 1,42 -3,77 13,73
68. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 141,48 PLN -0,12 0,13 4,31 0,23 -0,64 -3,39 35,22 -3,15 41,42
69. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 142,28 PLN -0,41 -0,18 2,93 0,70 0,44 10,88 34,28 -0,21 48,33
70. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2016-09-27 105,84 PLN 0,04 0,16 2,85 4,86 4,96 5,19 5,83
71. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2016-09-27 163,83 PLN -0,01 0,10 1,57 2,65 1,32 8,55 18,23 3,24 63,32
72. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 150,77 PLN -0,01 0,04 0,78 1,41 1,59 6,60 16,85 1,97 50,18
73. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2016-09-27 8,99 PLN -0,11 1,01 8,18 -0,88 -5,77 -16,84 17,67 0,45 -10,10
74. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2016-09-27 101,36 PLN 0,30 -1,16 0,92 3,11 5,65 35,29 73,15 -1,03 1,36
75. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2016-09-27 45,94 PLN -0,35 -2,42 6,10 1,14 -2,52 10,30 48,34 -7,12 14,51
76. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2016-09-27 10,80 PLN -0,09 -1,64 9,09 -0,74 -4,00 17,01 70,08 -8,32 7,78
77. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2016-09-27 19,31 PLN -0,16 0,26 7,52 -0,62 -5,67 -20,07 -8,22 -0,46 93,10
78. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2016-09-27 6,41 PLN 0,00 1,58 11,09 6,66 3,89 -19,37 -10,97 6,66 -35,96
79. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 9,85 PLN 0,10 -0,51 4,90 3,47 3,58 2,28 -1,50
80. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2016-09-27 19,30 PLN -0,10 3,32 19,21 13,53 7,46 13,40 9,10 92,61
81. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 12,05 PLN 0,00 0,08 0,33 0,67 1,18 5,15 13,79 0,92 20,50
82. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2016-09-27 11,88 PLN 0,00 -0,17 1,11 1,19 2,86 13,58 2,33 18,68
83. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2016-09-27 56,60 PLN -0,04 -0,25 1,04 0,95 2,30 1,96 7,30
84. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2016-09-27 17,94 PLN -0,06 0,06 3,10 5,10 4,85 11,01 32,59 5,78 79,22
85. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2016-09-27 187,79 PLN -0,01 0,06 0,46 0,75 1,30 5,07 13,52 1,08 86,63
86. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2016-09-27 10,74 PLN 0,00 0,09 0,56 0,94 1,70 7,08 1,32 7,40
87. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 11,33 PLN -0,09 0,27 3,28 -0,79 -1,22 -2,75 0,71 13,19
88. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 18,18 PLN 0,00 -0,27 4,06 3,89 4,84 13,70 43,94 1,56 81,62
89. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 6,03 PLN 0,17 0,17 -1,47 8,26 5,24 -20,66 -28,81 10,85 -39,94
90. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2016-09-27 10,97 PLN 0,00 -0,45 5,79 2,81 0,73 -1,17 9,70
91. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2016-09-27 98,89 PLN -0,19 -1,00 2,02 0,22 5,90 0,51 11,27 4,22 -1,31
92. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2016-09-27 203,26 PLN -0,09 -0,58 1,13 0,85 3,25 11,19 26,61 2,11 102,77
93. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 148,42 PLN -0,12 -0,67 3,33 0,84 1,10 6,14 24,93 1,50 196,84
94. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 126,00 PLN -0,14 -0,88 5,16 0,70 0,35 3,24 21,43 1,62 152,00
95. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2016-09-27 13,05 PLN -0,08 0,46 4,15 3,74 4,65 13,28 4,82 18,53
96. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2016-09-27 12,89 PLN -0,08 0,47 4,12 3,62 3,53 3,62 4,20
97. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2016-09-27 12,77 PLN 0,00 0,47 3,99 3,32 3,82 15,46 4,24 13,92
98. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2016-09-27 12,46 PLN -0,08 0,32 3,66 2,81 2,64 7,04 3,40 24,60
99. Allianz Polska OFE pozostałe 2016-09-27 34,91 PLN -0,09 0,00 6,86 2,95 -0,11 1,96 26,76 3,31 249,10
100. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2016-09-27 139,45 PLN -0,02 -0,06 1,12 1,35 2,55 10,21 23,59 2,36 29,26
101. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2016-09-27 102,92 PLN 0,03 0,08 1,23 1,82 2,63
102. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2016-09-27 105,58 PLN -0,11 0,09 2,34 3,50 5,28
103. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2016-09-27 90,07 PLN -0,62 -1,20 7,46 1,21 -4,01 -21,05 -0,03 2,31 80,14
104. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2016-09-27 184,23 PLN 0,53 0,21 8,22 5,86 7,98 21,97 64,18 0,57 128,26
105. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2016-09-27 112,58 PLN -0,40 0,81 13,17 13,99 25,28 23,21 46,38 20,21 70,21
106. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2016-09-27 87,15 PLN 1,47 2,34 12,09 8,13 -9,53 5,82 41,59 -12,13 94,79
107. Allianz PZU Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-09-27 52,41 PLN -0,36 1,55 14,58 10,04 9,16 -1,15 53,11 11,20 4,76
108. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2016-09-27 161,12 PLN -0,03 -0,67 1,65 -0,14 2,98 15,02 33,94 0,56 222,24
109. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 62,30 PLN -0,05 -0,24 0,58 0,74 1,33 6,33 16,45 0,65 24,48
110. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 70,52 PLN -0,44 -0,06 8,81 3,43 2,16 -4,25 26,56 5,38 40,93
111. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2016-09-27 168,53 PLN -0,10 0,49 9,36 2,84 1,26 -2,72 51,43 4,41 67,96
112. Allianz Quercus Gold akcyjne 2016-09-27 56,49 PLN -0,86 0,20 -1,07 7,27 12,53 22,14 -9,80
113. Allianz Quercus lev akcyjne 2016-09-27 45,81 PLN -0,72 -5,17 0,84 -19,16 -33,20 -53,44 -45,45 -13,27 -54,19
114. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 142,03 PLN 0,01 0,17 0,62 1,27 2,35 8,54 19,30 1,79 41,55
115. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2016-09-27 68,46 PLN -1,23 -0,78 7,32 18,28 26,29 -27,83 -23,39 26,33 -31,54
116. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2016-09-27 149,43 PLN -0,06 0,02 5,21 1,97 2,63 6,93 40,71 2,63 48,89
117. Allianz Quercus Short akcyjne 2016-09-27 98,20 PLN 0,33 2,19 -1,74 7,09 11,76 17,04 -4,05 1,06 -1,80
118. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 117,50 PLN -0,08 -0,31 2,98 2,49 2,03 2,84 17,50
119. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2016-09-27 97,53 PLN 1,40 -0,70 -3,94 -2,60 19,60 -12,02 2,25 -6,39
120. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-09-28 514,61 PLN 0,07 0,59 5,31 3,59 6,00 14,09 39,56 1,83 47,03
121. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2016-09-28 47,41 PLN 0,33 2,06 15,93 15,06 18,96 22,28 14,54 18,52
122. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-09-28 116,51 PLN -0,02 -0,74 3,07 5,66 9,06 5,02 13,76 10,52 16,51
123. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-09-28 98,39 PLN 1,18 -0,24 7,86 3,35 4,32 26,17 -3,55 40,55
124. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-09-28 375,06 PLN -0,16 -0,24 6,06 9,12 3,50 7,09 9,02 13,65
125. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-09-28 555,33 PLN -0,08 -0,35 3,18 3,62 3,61 13,39 43,05 1,93 58,57
126. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-09-28 357,34 PLN -0,11 0,23 5,89 12,18 15,25 12,63 17,28 8,29
127. Allianz Selektywny akcyjne 2016-09-27 85,90 PLN -0,26 -0,21 7,96 -0,43 -5,08 -6,28 12,98 -0,15 -8,30
128. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2016-09-27 260,90 PLN -0,48 1,40 12,84 5,69 -3,33 -12,96 11,30 3,22 160,90
129. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-09-27 142,89 PLN 0,05 0,78 15,42 10,72 -0,31 4,32
130. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 335,57 PLN 0,00 0,01 0,38 0,71 1,70 5,40 14,00 1,08 235,57
131. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 132,80 PLN -0,08 -0,13 2,95 4,11 4,91 11,54 37,19 5,55 32,80
132. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-09-27 77,77 PLN -0,58 2,87 17,69 14,32 11,50 9,34 64,38 11,64 -22,23
133. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 132,28 PLN -0,17 1,07 3,99 7,03 4,93 13,71 2,65 32,28
134. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 157,76 PLN -0,28 5,25 13,95 15,57 13,98 12,01 18,47
135. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2016-09-27 74,87 PLN 0,32 1,55 16,20 15,06 7,66 20,04 83,50 4,79 48,32
136. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2016-09-27 127,12 PLN 0,89 0,51 15,62 13,45 7,08 0,89 5,94
137. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 123,98 PLN -0,15 0,06 2,61 -0,30 -2,36 -3,76 2,92 0,51 23,60
138. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-09-27 11,86 PLN 0,85 0,59 13,17 11,05 14,04 -9,05 5,42 15,03 18,60
139. Allianz Templeton BRIC Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-09-27 8,04 PLN 0,75 4,15 19,82 20,90 23,31 -1,11 -3,37 19,29 -19,60
140. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-09-27 12,87 PLN 0,86 -1,30 1,34 -2,50 -1,53 -3,38 15,43 -4,17 28,70
141. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-09-27 79,30 PLN 0,83 -1,40 2,23 -0,40 0,09 -0,94 25,28 -2,54 90,35
142. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-09-27 6,81 PLN 1,49 -1,16 13,50 16,01 30,46 -25,74 -24,25 29,71 -31,90
143. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2016-09-28 103,76 PLN -1,31 0,12 7,71 9,11 18,19 10,45 3,76
144. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2016-09-28 118,27 PLN -0,05 2,07 8,87 3,68 10,40 12,01 7,13 18,27
145. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-09-28 100,52 PLN 0,23 2,12 14,50 11,86 9,55 10,07 59,45 12,02 0,52
146. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2016-09-28 108,70 PLN -0,02 -0,31 4,64 3,20 11,46 11,25 22,76 7,03 8,70
147. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-28 94,85 PLN 0,22 1,43 9,75 5,52 6,35 5,16 40,87 7,31 -5,15
148. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2016-09-28 189,65 PLN 0,06 -0,10 8,37 2,56 0,11 -4,84 19,35 4,44 279,30
149. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2016-09-28 337,89 PLN -0,05 -0,27 0,46 0,44 1,81 9,46 25,09 1,47 237,89
150. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-28 207,74 PLN -0,01 0,07 1,12 1,81 2,68 9,35 21,10 2,38 315,48
151. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-28 296,70 PLN 0,08 0,20 4,27 2,03 1,49 -1,19 18,31 3,78 493,40
152. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-28 116,85 PLN 0,00 0,18 0,39 0,89 1,71 7,50 1,30 16,85
153. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2016-09-28 154,46 PLN -0,12 -0,69 1,00 2,73 5,46 19,69 46,20 4,42 54,46
154. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2016-09-28 211,79 PLN 0,09 -0,19 0,05 4,48 11,45 20,39 41,09 7,68 111,79
155. Allianz UniObligacje Zamienne obligacyjne i dłużne 2016-09-28 100,27 PLN -0,27 -0,09 2,40 2,31 0,16 -1,34 0,27
156. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-28 165,02 PLN 0,04 -0,67 3,07 1,30 0,87 2,19 18,64 2,47 65,02
157. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 103,59 PLN -0,31 -0,20 3,16 3,38 3,59
158. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2016-09-27 10,46 PLN -0,78 -0,10 4,80 3,83 5,31 2,79 4,58
159. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-09-27 12,52 PLN -0,31 3,46 16,12 10,37 7,68 4,97 51,41 9,00 25,17
160. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2016-09-27 9,00 PLN -0,82 0,27 6,72 0,30 -3,53 -9,04 13,42 0,75 -9,96
161. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2016-09-27 11,48 PLN -0,32 0,06 3,66 1,33 -2,29 -3,00 0,28 0,52 14,75
162. Fundusz Aktywny akcyjne 2016-09-28 12,35 PLN -0,90 -0,44 3,62 0,19 -2,34 -5,62 15,72 -2,71 23,52
163. Fundusz Azjatycki akcyjne 2016-09-28 11,47 PLN -0,80 1,00 7,62 6,45 5,16 3,49 22,78 3,70 14,68
164. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2016-09-27 16,68 PLN -0,79 0,55 6,05 -0,83 -5,93 -16,79 0,41 1,44 66,81
165. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 9,05 PLN -0,39 -0,55 -0,20 5,29 7,00 6,19 -9,55
166. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2016-09-27 22,31 PLN 0,01 0,08 0,28 0,15 0,12 1,25 6,71 0,02 123,08
167. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2016-09-28 12,85 PLN -0,06 -0,35 1,17 0,03 0,02 0,65 7,87 0,56 28,50
168. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-28 14,99 PLN -0,60 -1,00 -0,49 2,92 2,89 19,57 42,24 -1,35 49,91
169. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2016-09-27 19,09 PLN -0,82 -2,14 6,22 12,57 26,34 95,39 4,60 23,36 -61,82
170. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2016-09-27 47,24 PLN -0,85 -0,13 3,30 5,51 14,62 56,07 37,47 11,73 -37,01
171. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2016-09-27 49,10 PLN -1,77 0,17 4,83 7,27 16,74 59,89 59,38 12,68 -34,54
172. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2016-09-27 49,17 PLN -0,90 -0,60 4,09 5,48 14,57 57,49 67,40 12,04 -34,43
173. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2016-09-27 21,32 PLN -0,88 -2,33 6,33 13,01 26,03 104,34 -1,22 24,40 -57,35
174. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2016-09-27 19,87 PLN -0,87 -1,94 6,59 13,15 25,76 107,19 -10,54 25,80 -60,27
175. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2016-09-27 20,93 PLN -0,88 -1,55 7,49 16,15 27,29 111,78 -20,16 26,15 -58,14
176. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2016-09-27 44,81 PLN 0,06 0,07 1,40 2,36 0,81 7,62 17,49 2,84 79,77
177. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2016-09-27 10,09 PLN -0,03 0,04 1,73 3,22 3,00 3,17 0,86
178. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 10,95 PLN -0,01 0,06 0,87 1,38 1,55 6,47 1,90 9,47
179. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2016-09-27 11,96 PLN -0,02 -0,05 1,33 1,03 1,81 8,41 19,94 1,91 19,63
180. Fundusz Selektywny akcyjne 2016-09-27 9,67 PLN -0,82 0,27 6,66 0,32 -3,37 -3,00 16,51 0,90 -3,31
181. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 18,59 PLN -0,20 0,37 2,83 0,61 -0,70 0,84 12,40 1,79 85,84
182. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-28 9,43 PLN -0,51 -0,03 3,76 -0,32 -3,48 -11,01 0,36 -1,35 -5,68
183. Indeks1 pozostałe 2016-09-28 1,20 EUR 0,00 -0,02 -0,04 -0,02 0,29 3,89 20,05 0,15 27,16
184. Indeks2 pozostałe 2016-09-28 1,20 EUR -0,00 0,02 0,06 0,07 0,47 5,28 22,60 0,23 27,17
185. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2016-09-26 10,64 PLN -0,04 -0,28 1,34 0,94 1,04 3,95 1,56 6,42
186. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2016-09-27 130,33 PLN -0,39 -0,03 6,86 -2,29 -8,59 -21,78 -11,63 -0,44 29,93
187. Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 2016-09-27 100,94 PLN 0,51 1,43 11,28 10,98 14,06 8,62 -7,47
188. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2016-09-27 142,82 PLN -0,38 0,15 7,40 -1,29 -6,72 -16,94 1,05 -12,70
189. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2016-09-27 144,32 PLN -0,39 0,20 7,58 -0,94 -6,07 -15,17 1,57 -12,96
190. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2016-09-27 142,74 PLN -0,38 0,23 7,68 -0,76 -5,73 1,84 -14,15
191. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2016-09-27 110,98 PLN -0,23 -0,28 7,08 5,38 5,48 0,90 10,97
192. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2016-09-27 112,80 PLN -0,23 -0,19 7,35 5,85 6,78 1,72 -4,32
193. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2016-09-27 129,08 PLN -0,22 2,71 16,32 9,52 5,84 0,58 40,24 8,08 29,08
194. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2016-09-27 132,40 PLN -0,22 2,89 16,91 10,65 7,99 -0,05 9,70 20,66
195. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2016-09-27 142,94 PLN -0,22 2,95 17,12 11,05 8,76 9,06 10,28 44,95
196. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2016-09-27 141,34 PLN -0,22 2,98 17,21 11,24 9,13 10,56 9,37
197. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 103,18 PLN -0,11 -0,33 3,83 0,40 -4,34 -8,01 -9,22 -0,88 2,69
198. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 112,28 PLN -0,11 -0,17 4,31 1,34 -2,55 -2,77 0,48 -8,63
199. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 113,62 PLN -0,10 -0,11 4,50 1,71 -1,86 -0,70 1,01 -5,06
200. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 112,32 PLN -0,10 -0,07 4,58 1,87 -1,56 1,24 0,56
201. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 104,02 PLN 0,03 -0,02 2,32 3,79 4,02
202. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 105,37 PLN -0,50 -0,27 4,30 5,16 5,37
203. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2016-09-27 99,81 PLN -0,68 -1,53 5,34 -0,40 -0,19
204. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2016-09-27 98,78 PLN -0,02 -0,25 -1,27 -1,22
205. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 2016-09-27 103,89 PLN 0,00 2,89 3,84 3,89
206. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 107,88 PLN -0,04 -0,02 3,12 4,76 7,55 7,87
207. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 108,01 PLN -0,04 0,01 3,20 4,88 5,44
208. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2016-09-27 104,57 PLN -0,68 -0,48 4,30
209. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2016-09-27 105,84 PLN 0,04 0,16 2,85 4,86 4,96 5,19 5,83
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2016-09-27 106,13 PLN 0,05 0,19 2,93 5,02 5,20 5,37 1,53
211. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2016-09-27 105,96 PLN 0,04 0,22 0,86
212. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2016-09-27 163,83 PLN -0,01 0,10 1,57 2,65 1,32 8,55 18,23 3,24 63,32
213. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2016-09-27 168,46 PLN 0,00 0,12 1,65 2,81 1,63 10,23 3,47 19,01
214. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2016-09-27 169,94 PLN -0,01 0,16 1,75 3,01 2,04 11,55 3,77 13,54
215. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2016-09-27 168,70 PLN -0,01 0,17 1,79 3,09 2,19 3,89 11,54
216. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 150,77 PLN -0,01 0,04 0,78 1,41 1,59 6,60 16,85 1,97 50,18
217. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 153,55 PLN -0,01 0,08 0,89 1,62 2,00 7,89 2,27 16,64
218. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 151,39 PLN -0,01 0,09 0,86 0,86 0,86 6,59 0,86 9,77
219. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-09-27 153,94 PLN -0,01 0,10 0,96 1,78 2,31 2,50 8,68
220. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2016-09-27 98,83 PLN 0,25 -0,45 -1,17
221. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2016-09-27 101,32 PLN 0,09 1,08 1,32
222. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2016-09-27 100,00 PLN 0,08 -0,03 0,00
223. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2016-09-27 102,86 PLN -0,11 2,35 2,86
224. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Corporate Bond A obligacyjne i dłużne 2016-09-27 100,60 PLN 0,18 0,41 0,60
225. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2016-09-27 100,76 PLN -0,03 0,51 0,76
226. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2016-09-27 139,45 PLN -0,02 -0,06 1,12 1,35 2,55 10,21 23,59 2,36 29,26
227. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2016-09-27 141,37 PLN -0,02 -0,04 1,19 1,51 2,86 11,21 2,58 23,06
228. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2016-09-27 143,19 PLN -0,01 0,00 1,29 1,72 3,28 12,56 2,89 13,54
229. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2016-09-27 143,01 PLN -0,02 0,01 1,33 1,79 3,44 3,00 12,88
230. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2016-09-27 85,90 PLN -0,26 -0,21 7,96 -0,43 -5,08 -6,28 12,98 -0,15 -8,30
231. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2016-09-27 94,13 PLN -0,25 -0,03 8,49 0,60 -3,15 -0,48 1,35 -1,52
232. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2016-09-27 95,13 PLN -0,25 0,03 8,68 0,96 -2,46 1,63 1,87 11,84
233. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2016-09-27 94,07 PLN -0,24 0,06 8,79 1,14 -2,11 2,15 3,78
234. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 123,98 PLN -0,15 0,06 2,61 -0,30 -2,36 -3,76 2,92 0,51 23,60
235. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 134,00 PLN -0,16 0,21 3,05 0,57 -0,68 1,28 1,79 4,04
236. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 135,74 PLN -0,15 0,27 3,22 0,93 0,03 3,43 2,32 3,82
237. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 134,40 PLN -0,15 0,31 3,31 1,09 0,33 2,55 4,67
238. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 97,65 PLN -0,57 -1,31 -0,49 8,57 9,45 8,78 -2,36
239. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-09-27 99,59 PLN -0,57 -1,22 -0,23 9,07 11,04 9,78 -3,63
240. Subfundusz Allianz US Equity A akcyjne 2016-09-27 97,37 PLN -1,08 -1,77 -2,68 -2,63
241. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-27 103,59 PLN -0,31 -0,20 3,16 3,38 3,59
242. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-26 10,48 PLN -0,46 0,53 2,32 1,83 0,86 -1,03 7,63 0,67 4,76
243. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-26 9,17 PLN -0,28 0,58 1,41 1,40 1,53 -9,18 -4,47 1,57 -8,35
244. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-09-26 9,15 PLN -0,29 0,03 0,89 -0,07 -1,49 -7,05 0,89 -0,33 -8,45
245. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2016-09-27 133,43 PLN -0,38 0,69 5,85 3,25 1,17 3,55 3,43 15,11
246. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2016-09-27 120,12 PLN -0,61 1,09 8,69 3,21 -0,90 -5,15 3,05 9,00
247. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2016-09-27 128,90 PLN -0,22 0,35 3,93 2,54 1,40 3,80 2,89 11,49
248. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2016-09-27 121,69 PLN -0,85 -0,23 5,75 4,89 8,08 2,05 21,69
249. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2016-09-27 110,02 PLN -0,92 0,25 8,40 8,29 10,61 9,15 10,02
250. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2016-09-27 106,38 PLN -0,16 0,02 3,48 5,19 5,35 5,70 6,38
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.