Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-02-22 20,01 PLN -0,87 5,08 7,98 6,10 21,97 7,61 64,97 3,34 100,13
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2024-02-22 15,53 PLN -0,80 6,44 6,23 11,80 27,73 21,41 55,64 1,60 55,26
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2024-02-22 19,43 PLN -0,51 4,42 6,15 12,39 30,77 25,94 72,26 1,85 94,34
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2024-02-22 30,94 PLN -0,80 6,52 6,47 12,35 29,00 25,05 64,06 1,74 209,38
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2024-02-22 23,79 PLN 0,00 0,25 0,81 1,79 4,30 5,89 6,45 0,44 137,94
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-02-22 53,09 PLN -0,04 1,04 3,15 5,42 10,59 13,45 15,15 1,61 113,01
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2024-02-22 12,74 PLN 0,02 0,84 2,33 3,99 8,57 10,65 13,17 1,30 27,45
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-02-22 12,48 PLN 0,02 -0,06 1,62 3,66 10,79 -4,95 1,46 -0,40 24,84
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2024-02-22 16,60 PLN -0,80 6,45 6,23 11,80 27,71 21,39 54,46 1,62 66,00
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 26,07 PLN -0,20 2,96 4,79 10,13 24,08 10,58 36,23 1,42 160,69
11. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 19,7069 PLN 1,82 8,45 8,21 17,92 36,93 24,90 23,55 3,90 249,17
12. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 2,4502 PLN 1,80 8,48 8,51 18,14 36,87 27,05 27,92 4,02 145,02
13. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-21 6,71 PLN 0,06 1,88 -1,76 -1,48 -4,75 -11,91 -0,58 -1,45 -32,88
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-02-22 209,72 PLN 0,76 5,84 9,39 7,58 24,52 11,65 70,49 5,37 109,72
15. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 121,09 PLN 0,11 0,72 4,32 6,12 8,53 4,73 14,57 0,26 21,09
16. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 183,68 PLN 0,56 3,63 9,63 11,93 16,03 30,65 56,31 4,70 83,68
17. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2024-02-22 434,31 PLN 2,06 11,64 12,48 21,00 33,44 7,60 22,18 5,71 334,31
18. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-02-22 321,63 PLN -0,00 1,18 2,89 4,83 10,78 13,42 16,44 1,69 221,63
19. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2024-02-22 192,34 PLN 1,89 3,80 12,53 3,52 -4,32 -20,36 -8,22 6,26 -21,83
20. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-02-22 311,63 PLN 0,15 0,41 3,30 5,99 15,16 -1,26 6,69 0,12 211,63
21. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-02-22 14,51 PLN 0,83 2,33 2,83 4,69 9,51 28,18 22,76 -1,02 45,10
22. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-02-22 15,82 PLN 1,87 3,13 9,03 11,49 18,06 -1,06 0,70 3,13 58,20
23. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-02-22 51,06 PLN 3,30 7,40 16,50 23,87 44,85 7,20 71,28 10,74 410,60
24. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-02-22 172,75 PLN 0,92 6,69 12,53 16,35 43,37 38,05 85,16 6,12 72,75
25. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2024-02-22 235,19 PLN 2,48 2,93 13,15 21,08 42,08 16,39 84,51 5,73 84,71
26. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-02-22 72,18 PLN 0,74 5,59 4,16 6,16 5,53 -46,27 -41,01 0,78 -5,73
27. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2024-02-22 296,81 PLN 1,38 9,70 9,73 21,62 40,05 41,22 39,31 4,82 493,62
28. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-02-22 249,24 PLN 0,05 0,94 3,39 5,74 11,06 5,08 12,33 1,65 398,48
29. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2024-02-22 355,76 PLN 0,14 -0,04 2,69 4,89 11,88 -9,38 0,03 0,15 255,76
30. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 418,89 PLN 0,84 5,59 7,74 14,43 29,46 15,50 27,32 3,55 737,78
31. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2024-02-22 148,05 PLN 0,12 -0,16 2,78 5,07 12,46 -16,27 -6,23 -0,09 48,05
32. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2024-02-22 463,41 PLN 1,43 9,34 9,39 20,00 36,85 39,55 48,50 4,88 363,41
33. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-02-22 232,76 PLN 0,28 0,67 3,50 4,76 4,00 33,56 43,28 -0,10 132,76
34. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-02-22 202,80 PLN 0,20 0,50 4,35 6,44 9,13 2,72 13,47 0,28 102,80
35. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-02-22 365,82 PLN 0,66 3,11 8,20 10,35 11,27 45,00 60,57 3,73 265,82
36. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2024-02-22 359,16 PLN 1,62 6,37 13,87 19,85 42,77 66,60 89,79 13,44 259,16
37. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-02-22 353,86 PLN 0,16 -0,18 2,39 3,88 9,84 0,25 12,85 -0,26 253,86
38. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2024-02-22 82,02 PLN -0,17 -0,21 1,62 2,79 8,41 -9,14 -7,41 -2,09 -17,98
39. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 237,01 PLN 1,43 9,33 10,34 20,78 39,49 43,65 54,62 5,46 71,57
40. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-02-22 151,60 PLN -0,09 0,79 2,38 3,92 8,93 8,15 11,83 1,47 50,88
41. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2024-02-22 881,95 PLN 1,37 7,15 9,42 17,90 42,25 35,93 99,65 4,90 781,95
42. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 178,41 PLN 0,02 -0,47 -0,10 3,47 5,93 3,41 27,00 -3,37 78,37
43. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2024-02-22 262,11 PLN 0,89 5,85 2,53 1,59 -8,33 -15,96 12,45 2,79 162,06
44. Allianz Investor Quality akcyjne 2024-02-22 262,11 PLN 2,13 5,78 13,32 17,80 29,39 35,19 42,87 7,82 54,12
45. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2024-02-22 86,85 PLN 0,74 5,44 3,15 5,77 3,80 -16,83 2,99 1,05 -13,56
46. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-02-22 444,16 PLN 0,72 7,61 13,34 15,68 37,04 28,22 69,48 6,55 344,16
47. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 846,64 PLN 1,30 5,06 9,08 13,40 27,00 -1,50 44,16 4,15 746,64
48. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2024-02-23 501,53 PLN -0,48 4,98 3,77 2,53 -8,47 -28,19 -1,59 3,26 45,64
49. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-23 646,76 PLN 1,28 6,89 14,55 9,20 10,91 17,74 56,70 7,68 94,09
50. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-02-22 178,46 PLN 0,06 0,64 2,13 3,99 9,19 10,18 14,92 1,12 77,77
51. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 154,87 PLN 0,07 0,76 3,14 5,73 11,71 9,95 16,50 0,97 54,87
52. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 182,47 PLN 0,40 1,36 5,47 7,32 11,38 32,62 52,01 0,89 127,86
53. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 157,17 PLN 1,14 4,82 11,52 13,92 20,79 27,81 36,55 4,49 32,57
54. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 234,52 PLN 0,11 0,09 3,46 5,06 13,66 -7,04 -0,67 -7,00
55. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 219,39 PLN 1,15 5,57 8,54 7,72 23,73 7,47 66,85 4,34 119,39
56. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 158,31 PLN 0,15 0,09 3,02 5,11 13,97 -4,82 3,65 -0,05 58,31
57. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 643,17 PLN 1,86 8,40 8,64 17,35 36,58 26,80 41,30 4,09 543,17
58. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 125,09 PLN 0,35 2,26 8,45 9,77 9,00 5,03 19,85 1,07 34,13
59. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 296,81 PLN 1,38 9,70 9,73 21,62 40,05 41,22 39,31 4,82 493,62
60. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 148,05 PLN 0,12 -0,16 2,78 5,07 12,46 -16,27 -6,23 -0,09 48,05
61. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-02-22 202,80 PLN 0,20 0,50 4,35 6,44 9,13 2,72 13,47 0,28 102,80
62. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-02-22 365,82 PLN 0,66 3,11 8,20 10,35 11,27 45,00 60,57 3,73 265,82
63. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2024-02-22 203,70 PLN -0,03 -0,95 -5,41 -6,03 -7,46 15,21 -2,94 25,80
64. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) pozostałe 2024-02-22 178,41 PLN 0,02 -0,47 -0,10 3,47 5,93 3,41 27,00 -3,37 78,37
65. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 163,19 PLN -0,43 10,28 6,81 2,84 -0,11 47,88 35,23 17,20 63,16
66. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 64,54 PLN 1,49 9,15 14,72 16,50 40,27 40,37 67,07 9,35 29,00
67. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 98,55 PLN 1,18 3,82 13,31 10,77 16,27 31,19 48,24 6,78 120,27
68. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 179,41 PLN 0,09 0,62 3,03 5,53 11,93 -5,00 6,10 1,00 258,82
69. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 348,88 PLN 1,37 8,75 11,23 19,50 43,13 56,61 138,35 6,04 247,70
70. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 400,91 PLN 1,49 8,79 10,94 18,44 39,42 34,65 27,74 4,46 300,91
71. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 37,27 PLN 0,16 -0,24 1,86 3,73 9,30 -6,38 3,16 -0,24 272,70
72. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 263,94 PLN 5,24 8,36 21,71 27,98 32,49 -10,01 29,33 15,00 92,70
73. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 322,75 PLN 0,07 -0,15 1,95 3,97 8,66 -7,52 0,12 0,11 222,75
74. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2024-02-22 50,05 PLN -0,14 1,21 -2,65 -4,85 -7,74 17,74 9,14 -1,88 -49,95
75. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 177,15 PLN 5,82 11,91 29,47 38,95 55,54 -40,43 51,27 19,19 250,93
76. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-02-22 202,22 PLN 0,05 0,97 3,02 5,32 10,36 15,30 18,48 1,55 28,15
77. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-02-22 6,48 PLN 0,78 5,71 3,51 4,52 1,89 -28,00 -7,69 0,62 -35,26
78. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-02-22 239,08 PLN 0,06 1,09 3,20 4,52 9,31 17,21 21,68 1,71 137,61
79. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2024-02-22 14,07 PLN 0,07 1,52 4,30 5,39 10,70 19,95 24,51 2,25 40,70
80. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-02-22 66,72 PLN 0,17 0,41 2,85 5,27 11,26 4,01 10,98 0,66 26,48
81. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2024-02-22 19,07 PLN 0,05 -0,21 3,36 4,90 5,53 -3,30 5,65 -0,78 90,51
82. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2024-02-22 14,38 PLN 0,21 0,21 3,01 5,89 12,52 6,20 14,04 0,35 43,66
83. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2024-02-22 14,96 PLN 0,00 0,74 2,47 3,60 7,78 14,99 18,82 1,22 49,60
84. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 25,59 PLN 0,83 2,20 6,45 9,22 14,60 11,16 30,16 2,36 155,64
85. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 7,15 PLN 0,14 -0,14 -4,67 -4,92 -5,80 20,57 27,45 -2,05 -28,78
86. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy obligacyjne i dłużne 2024-02-22 216,94 PLN 0,12 0,11 2,30 4,78 12,96 -4,57 0,85 0,38 52,99
87. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-02-22 152,08 PLN 0,11 -0,05 2,01 3,87 10,92 -3,24 4,68 -0,12 40,97
88. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2024-02-22 95,95 PLN 1,57 9,12 12,35 22,79 45,03 28,45 13,93 6,22 91,90
89. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-02-22 64,54 PLN 1,49 9,15 14,72 16,50 40,27 40,37 67,07 9,35 29,00
90. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2024-02-22 98,55 PLN 1,18 3,82 13,31 10,77 16,27 31,19 48,24 6,78 120,27
91. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-02-23 149,48 PLN -0,00 4,15 7,70 5,84 2,14 16,05 34,16 3,07 113,54
92. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-02-23 657,96 PLN 0,09 9,20 16,23 17,90 35,08 51,90 60,34 10,49 99,38
93. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-02-23 695,51 PLN 0,48 2,04 5,25 6,78 7,08 6,03 17,42 1,60 98,59
94. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-02-23 434,17 PLN 0,05 0,30 5,64 8,59 11,94 4,85 14,15 0,57 31,57
95. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 11,97 PLN 0,00 -0,83 1,44 1,27 -0,99 -10,40 -18,35 -4,62 19,70
96. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 70,83 PLN 0,23 0,48 3,63 4,78 4,90 -12,70 -22,63 -2,41 70,02
97. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 152,00 PLN 0,32 2,14 7,47 9,74 13,22 19,45 36,69 2,76 52,00
98. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 10,4115 PLN 0,11 0,44 2,92 5,14 11,98 -1,54 0,56 4,12
99. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 57,1904 PLN 1,77 8,16 8,20 16,78 34,61 22,89 24,65 3,84 398,81
100. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2024-02-22 14,80 PLN -0,60 3,93 9,05 11,22 12,84 -2,37 30,63 2,74 47,96
101. Fundusz Aktywny akcyjne 2024-02-23 17,82 PLN -0,39 5,36 7,77 10,76 18,24 22,69 30,91 2,58 78,23
102. Fundusz Azjatycki akcyjne 2024-02-23 8,47 PLN 0,81 3,41 -3,52 -4,03 -12,71 -41,25 -26,52 -0,95 -15,34
103. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 10,80 PLN 0,99 3,80 4,91 1,88 -2,78 76,91 28,93 4,25 8,04
104. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-02-23 13,46 PLN -0,01 0,59 2,39 4,75 10,35 0,38 2,72 0,40 34,60
105. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-23 18,28 PLN -0,19 1,18 6,06 4,00 -2,94 3,49 18,23 2,52 82,84
106. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2024-02-22 21,82 PLN -1,11 1,69 7,54 8,74 14,82 -3,59 17,55 5,33 -56,36
107. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
108. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
109. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
110. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2024-02-22 24,69 PLN -0,20 2,16 8,55 9,80 15,53 -4,31 18,91 6,77 -50,63
111. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2024-02-22 22,84 PLN -0,64 1,85 8,09 9,42 16,00 -4,51 18,15 6,21 -54,33
112. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2024-02-22 24,11 PLN -0,18 2,17 8,70 9,92 16,20 -4,93 18,55 6,63 -51,78
113. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2024-02-22 11,19 PLN -0,09 0,07 3,12 4,98 5,42 3,04 9,95 -0,78 11,92
114. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2024-02-22 10,43 PLN 0,02 -0,03 1,69 3,74 9,54 -0,34 4,27
115. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2024-02-22 11,28 PLN 0,97 8,24 12,99 5,00 12,78
116. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2024-02-22 11,04 PLN 0,02 0,76 2,11 3,54 7,34 1,17 10,39
117. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-23 11,95 PLN -0,24 4,15 5,61 9,69 20,88 16,28 17,85 1,17 19,55
118. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 13,4357 PLN 0,01 0,42 1,15 2,06 2,54 3,44 5,88 0,75 34,36
119. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 11,6894 PLN 0,01 0,29 0,83 1,62 3,11 3,83 4,60 0,51 1 068,94
120. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 19,4821 PLN 1,80 8,35 8,11 17,30 34,89 21,58 18,61 3,79 94,82
121. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 15,6904 PLN 0,40 1,69 3,54 6,17 13,86 0,66 5,61 0,85 56,90
122. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2024-02-22 17,2024 PLN 1,69 4,71 9,06 11,87 14,28 20,41 34,21 4,88 244,05
123. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 1,8373 PLN 0,07 0,20 1,59 3,25 8,56 -5,28 0,92 0,43 83,38
124. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 18,6747 PLN 0,05 0,69 2,47 4,30 9,32 9,67 14,03 1,18 86,75
125. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 18,4944 PLN 1,33 6,13 8,92 16,50 46,58 42,51 54,32 5,21 84,94
126. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 5,0587 PLN 0,39 1,68 3,64 6,13 14,07 2,04 9,55 0,94 405,87
127. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 3,3558 PLN 0,47 2,16 4,08 7,44 16,14 6,95 15,73 1,23 205,46
128. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2024-02-22 11,1336 PLN 1,40 5,81 9,19 12,21 23,85 3,97 11,34
129. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 10,9798 PLN 0,10 0,44 3,33 5,54 13,29 0,37 9,80
130. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 10,8944 PLN 0,65 2,50 5,44 7,76 17,21 1,57 8,94
131. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 10,9822 PLN 0,91 3,56 6,69 9,35 19,53 2,32 9,82
132. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-02-21 10,84 PLN -0,03 0,14 2,42 4,45 8,98 -1,92 1,41 0,03 8,40
133. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-21 10,30 PLN 0,04 1,65 1,90 2,56 0,66 -8,64 -2,60 0,53 2,97
134. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-21 9,86 PLN 0,04 1,79 1,89 2,73 2,54 -3,24 0,77 0,46 -1,42
135. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-21 10,49 PLN -0,12 2,80 4,01 6,11 13,22 18,36 11,80 1,49 4,88
136. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 5,7798 PLN 1,09 4,84 5,88 11,44 24,03 11,74 18,03 2,28 477,98
137. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 2,2909 PLN 1,10 5,02 6,14 12,31 25,52 14,80 21,73 2,41 129,09
138. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2024-02-22 202,76 PLN -0,66 2,52 2,98 5,18 15,91 12,89 40,70 -0,86 74,91
139. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2024-02-22 187,79 PLN -0,73 4,48 6,03 8,35 17,62 10,64 51,46 0,92 70,40
140. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2024-02-22 173,21 PLN -0,35 1,49 3,02 5,15 12,49 8,82 28,85 -0,28 49,81
141. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2024-02-22 203,38 PLN -0,53 4,68 9,08 11,68 14,96 4,43 46,51 2,27 103,38
142. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2024-02-22 136,39 PLN -0,11 3,04 5,71 8,47 9,80 -2,33 21,13 0,94 36,39
143. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2024-02-22 115,48 PLN -0,08 0,05 2,89 5,37 6,66 2,60 4,39 -0,93 15,48
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.