Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-08 11,70 PLN 0,31 3,92 -0,79 -3,47 -4,03 -4,14 1,75 1,60 16,95
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2019-11-08 9,80 PLN 0,46 5,10 3,44 -0,06 -0,14 8,91 -0,05 1,49 -2,02
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-11-08 11,13 PLN 0,15 2,30 1,14 -1,00 -1,15 -2,52 -7,30 2,76 11,30
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2019-11-08 18,66 PLN 0,47 5,21 3,71 0,48 0,90 12,75 -3,49 2,42 86,58
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2019-11-08 22,41 PLN -0,00 0,08 0,13 0,45 0,02 0,39 0,66 0,07 124,06
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-11-08 46,64 PLN -0,02 0,26 0,31 0,62 2,00 4,02 6,46 2,09 87,11
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2019-11-08 11,37 PLN -0,00 0,22 0,44 0,92 1,35 3,89 6,88 1,12 13,73
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-11-08 12,45 PLN -0,23 -0,70 -0,33 1,93 3,25 4,35 5,06 1,63 24,50
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2019-11-08 10,56 PLN 0,46 5,05 3,41 -0,02 -0,16 9,25 0,93 1,46 5,56
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 19,41 PLN -0,01 1,34 1,17 1,36 1,92 5,95 2,05 4,33 94,12
11. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-07 6,72 PLN -0,02 4,04 5,54 0,53 0,80 -1,63 -19,80 7,25 -32,79
12. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2019-11-08 126,01 PLN 0,06 4,96 5,01 0,97 3,00 16,42 19,82 15,13 26,00
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-08 118,06 PLN 0,32 4,23 -1,22 -2,83 -4,82 -6,43 -1,98 1,53 18,06
14. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-11-08 94,57 PLN -0,41 5,22 6,02 -0,67 0,60 -1,80 7,32 5,11
15. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-11-08 95,16 PLN 0,09 1,93 0,45 -1,27 -2,90 -7,40 -14,66 1,55 -5,29
16. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2019-11-08 118,18 PLN 0,02 0,37 0,13 -1,10 -2,56 1,70 6,32 -2,21 14,64
17. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-11-07 136,95 PLN 0,03 0,45 1,01 1,78 3,49 7,67 15,00 4,10 36,95
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 112,26 PLN -0,36 -0,36 0,96 4,31 6,87 9,97 8,74 12,26
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 127,62 PLN 0,09 3,99 7,79 6,08 8,09 22,11 18,04 27,62
20. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2019-11-07 352,69 PLN 0,10 2,53 0,80 0,32 -1,85 7,79 -8,66 2,20 252,69
21. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-11-07 298,59 PLN -0,24 -0,71 -0,03 2,87 4,07 6,91 7,06 2,76 198,59
22. Allianz ESALIENS Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-11-07 279,84 PLN 0,03 0,21 0,62 1,19 1,75 5,68 8,56 1,33 179,84
23. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 213,58 PLN 0,42 2,28 1,91 3,05 2,73 1,22 -14,34 5,64 -13,20
24. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 12,84 PLN 0,08 2,31 9,93 6,82 8,45 23,46 31,02 18,78 28,40
25. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 15,75 PLN -0,19 3,62 4,51 1,88 0,45 8,02 3,82 7,73 57,50
26. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 31,98 PLN 0,09 2,14 -0,37 1,43 10,70 48,06 53,45 22,67 219,80
27. Allianz Generali Akcje: Daleki Wschód akcyjne 2019-11-08 118,04 PLN -0,60 5,41 8,81 3,04 12,10 15,41 13,28 18,04
28. Allianz Generali Akcje Dywidendowy akcyjne 2019-11-08 131,02 PLN 0,06 3,59 3,03 1,72 5,62 11,27 10,68 11,64 31,02
29. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-08 93,23 PLN -0,44 1,99 0,91 -1,20 5,21 -4,75 4,14 6,94 -6,77
30. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2019-11-08 125,90 PLN -0,76 3,68 2,89 4,95 3,80 14,88 26,46 8,52 25,90
31. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 103,72 PLN -0,77 2,75 1,11 0,25 1,37 8,45 9,63 2,85 3,72
32. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2019-11-08 207,98 PLN -0,54 3,17 0,99 -0,53 -0,05 9,78 -0,75 1,03 315,96
33. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-11-08 228,35 PLN -0,03 0,19 0,84 2,47 3,94 9,81 14,67 3,45 356,70
34. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2019-11-08 368,45 PLN -0,26 -0,24 0,91 4,41 5,70 9,53 11,15 4,30 268,45
35. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 341,13 PLN -0,53 2,11 1,87 3,60 7,17 15,20 9,30 7,43 582,26
36. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2019-11-08 164,45 PLN -0,54 -0,68 0,65 5,91 6,56 7,79 11,07 4,97 64,45
37. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2019-11-08 198,49 PLN -0,45 -0,90 -0,15 8,71 10,65 -3,77 0,27 8,22 98,49
38. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-11-08 125,07 PLN 0,01 0,19 0,51 1,00 1,96 6,74 11,23 1,67 25,07
39. Allianz Generali stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 187,02 PLN -0,35 0,85 1,23 3,33 5,89 14,02 9,35 5,41 87,02
40. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 114,04 PLN -0,02 0,97 0,88 1,14 3,51 6,13 6,69 14,03
41. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 11,36 PLN 0,00 -0,18 -1,82 3,37 10,51 7,78 10,61 13,60
42. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 101,40 PLN 0,00 0,58 -0,33 0,12 2,20 0,96 2,46 1,40
43. Allianz Investor Akcji akcyjne 2019-11-08 307,45 PLN -0,46 8,09 8,26 10,03 8,72 35,31 50,42 22,27 60,91
44. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-11-08 475,29 PLN -0,48 4,18 3,86 5,05 9,14 43,06 25,33 14,64 375,29
45. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2019-11-08 195,22 PLN -1,01 2,50 -7,04 5,84 19,08 18,75 23,24 21,09 95,18
46. Allianz Investor BRIC akcyjne 2019-11-08 90,14 PLN -0,45 6,33 8,09 5,74 13,93 27,17 34,70 17,91 -10,29
47. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-11-08 136,92 PLN -0,15 0,11 0,43 1,12 1,28 5,29 7,03 0,76 36,27
48. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 150,23 PLN -0,09 -2,90 -3,20 12,02 15,07 -1,39 14,86 10,86 50,20
49. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2019-11-08 240,71 PLN -0,62 4,26 6,96 1,38 8,95 15,35 21,71 9,66 140,66
50. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-11-08 104,99 PLN -0,05 0,10 0,19 1,71 2,71 4,22 2,72 5,00
51. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-11-08 259,54 PLN -0,18 0,11 0,64 1,64 2,68 7,89 12,38 2,25 159,54
52. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2019-11-08 288,33 PLN -0,85 3,75 3,26 4,76 10,68 17,07 22,69 15,60 188,33
53. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 37,71 PLN -0,42 2,53 2,31 4,63 8,14 28,27 39,77 10,78 277,10
54. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 650,31 PLN -0,49 5,20 4,30 6,25 10,72 44,85 63,74 16,98 550,31
55. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2019-11-11 531,90 PLN -1,27 3,03 7,50 5,30 15,39 36,40 37,72 17,17 54,46
56. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-11 422,14 PLN 0,51 6,21 2,96 5,84 1,09 30,35 21,69 11,23 26,69
57. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-11 1 094,94 PLN -0,22 -2,08 -2,33 -1,79 -0,24 14,44 -0,14 9,49
58. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 423,73 PLN 0,01 -0,07 0,00 0,85 1,35 3,47 6,30 3,94 24,59
59. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-11-08 157,80 PLN -0,04 0,21 0,48 1,34 2,06 4,63 7,73 1,83 57,19
60. Allianz NN Akcji akcyjne 2019-11-07 308,03 PLN 0,26 4,94 3,19 2,28 0,35 12,20 6,34 2,31 208,03
61. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-11-07 180,97 PLN 0,39 6,57 12,38 7,43 12,15 25,52 21,31 22,10 80,97
62. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2019-11-07 184,69 PLN 0,08 0,58 1,32 1,31 4,07 10,07 14,91 8,40 84,69
63. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-11-07 254,55 PLN 0,63 6,07 11,34 7,84 11,72 27,28 37,65 23,54 154,55
64. Allianz NN Japonia akcyjne 2019-11-07 203,22 PLN 0,04 8,37 15,78 7,06 2,68 26,00 21,45 15,67 103,22
65. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2019-11-07 132,65 PLN 0,29 8,32 10,66 2,31 10,15 19,25 15,60 11,80 32,65
66. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-11-07 326,71 PLN -0,25 -0,62 0,56 4,87 6,32 12,01 16,31 5,06 226,71
67. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2019-11-07 92,14 PLN -0,44 1,55 2,87 6,64 7,70 1,99 -8,65 8,02 -7,86
68. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-07 145,74 PLN 0,41 5,81 3,64 2,45 -1,80 -2,77 -9,79 3,92 5,50
69. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2019-11-07 121,06 PLN 0,52 7,03 9,60 1,83 8,21 16,33 17,81 11,91 21,06
70. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2019-11-07 219,70 PLN 0,16 3,07 5,22 4,53 4,89 25,84 28,65 18,43 119,70
71. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-07 122,51 PLN 0,14 0,65 0,50 2,06 2,36 6,12 13,47 4,41 22,51
72. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2019-11-07 185,73 PLN -0,03 3,75 -2,14 -4,65 0,64 -4,80 10,56 1,69 54,90
73. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2019-11-08 120,61 PLN -0,19 4,65 5,08 4,51 1,69 4,24 -4,36 6,30 20,61
74. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-08 90,23 PLN -0,06 4,65 2,53 0,94 2,19 -5,65 2,69 6,43 -10,08
75. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 108,88 PLN -0,02 2,22 1,46 2,39 -3,44 -2,22 -7,02 0,67 8,89
76. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-11-08 109,80 PLN -0,05 -0,20 0,07 1,43 3,98 3,81 6,01 4,81 9,79
77. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-11-08 173,21 PLN -0,03 0,29 0,39 0,81 2,52 5,57 9,12 2,51 9,77
78. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2019-11-07 10,00 PLN 0,30 4,82 1,32 1,01 2,35 10,62 -5,21 4,49 0,00
79. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2019-11-07 51,01 PLN 0,35 4,44 8,46 5,37 7,19 12,09 16,78 19,04 27,14
80. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-11-07 12,34 PLN 0,49 5,74 8,25 3,18 6,38 16,75 21,34 19,92 23,15
81. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2019-11-07 21,31 PLN 0,47 4,92 3,45 1,43 1,14 10,13 -10,87 3,85 113,10
82. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-11-07 7,18 PLN 0,14 6,06 7,97 0,84 5,59 14,33 -1,37 11,84 -28,27
83. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-07 10,92 PLN 0,09 2,34 4,00 3,80 5,81 11,89 9,97 9,20
84. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2019-11-07 16,94 PLN 0,18 4,05 0,36 -0,12 5,88 -10,61 -0,35 7,42 69,06
85. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-11-07 199,57 PLN 0,07 0,47 0,83 1,17 2,11 6,21 8,78 1,83 98,34
86. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2019-11-07 11,53 PLN 0,09 0,70 1,23 1,50 2,76 7,36 10,87 2,40 15,30
87. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2019-11-07 12,91 PLN -0,15 -0,39 0,39 2,70 4,45 9,22 13,15 3,12 28,97
88. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-11-07 11,98 PLN 0,08 0,67 1,27 2,74 6,02 6,96 17,91 8,71 19,80
89. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-11-07 61,20 PLN -0,15 -0,41 0,13 2,12 3,69 8,68 10,93 2,44 16,02
90. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2019-11-07 18,87 PLN -0,16 -0,05 0,48 2,72 5,83 4,89 9,26 7,22 88,51
91. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2019-11-07 12,76 PLN 0,00 0,31 0,63 1,03 1,84 5,80 8,50 1,51 27,60
92. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 11,91 PLN 0,00 0,68 0,85 1,19 3,75 5,77 -1,08 2,58 18,98
93. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 20,99 PLN 0,05 2,09 3,40 4,22 7,70 16,94 20,70 13,46 109,69
94. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-07 5,54 PLN -0,18 2,40 4,14 2,21 -0,18 -6,58 -22,73 6,13 -44,82
95. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2019-11-07 12,24 PLN 0,25 3,38 5,43 3,82 6,99 11,48 17,47 13,02 22,40
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2019-11-07 114,58 PLN 1,23 4,61 6,76 16,98 12,49 16,49 21,42 18,97 14,35
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2019-11-07 219,00 PLN -0,10 -0,16 0,37 2,08 2,92 8,37 11,75 2,13 118,48
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 163,51 PLN 0,28 2,17 2,24 1,69 1,56 10,25 10,40 1,98 227,02
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 139,73 PLN 0,46 3,38 2,89 1,55 0,84 10,85 10,01 1,75 179,46
100. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-11-08 147,22 PLN -0,22 -0,86 -0,43 1,90 3,77 5,81 7,80 1,88 36,47
101. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2019-11-08 80,58 PLN -0,05 4,39 3,39 1,72 -4,73 -14,44 -23,13 -1,46 61,16
102. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-08 36,89 PLN 0,22 2,30 -1,99 -2,74 -6,84 -30,21 -22,39 -1,89 -26,26
103. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-11-08 225,54 PLN -0,14 5,17 7,06 7,83 12,04 22,64 36,77 22,20 179,44
104. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-11-08 99,38 PLN -0,05 4,01 3,07 1,76 -4,06 -16,04 18,88 -2,52 50,26
105. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2019-11-08 70,10 PLN 0,57 4,64 5,40 8,23 0,34 -9,55 -29,77 11,52 56,68
106. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2019-11-08 178,89 PLN -0,31 0,45 1,65 6,22 9,15 12,49 15,83 7,54 257,78
107. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 71,47 PLN -0,28 1,93 2,28 3,27 2,64 0,06 -1,89 2,98 42,83
108. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2019-11-07 143,37 PLN -0,03 2,52 -0,27 0,27 2,55 -14,35 -13,41 6,11 42,88
109. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2019-11-07 132,00 PLN -0,59 -1,64 -1,28 2,96 1,44 -11,27 -5,42 5,54 -6,35
110. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2019-11-07 152,37 PLN 0,00 0,17 0,52 1,09 2,17 6,96 12,48 1,93 51,85
111. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 109,29 PLN -0,54 0,86 0,83 3,64 5,26 -7,75 8,41 9,40 9,29
112. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 546,92 PLN -0,69 2,10 2,69 0,48 3,96 5,80 14,84 5,85 56,26
113. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 61,47 PLN -1,77 4,04 7,96 1,35 13,60 38,36 41,02 13,86 53,67
114. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 115,11 PLN -0,30 -0,08 -1,15 1,37 2,06 1,65 1,58 1,29 15,11
115. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 124,37 PLN -0,29 3,84 8,84 10,77 10,21 28,61 42,59 22,32 77,67
116. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 411,30 PLN 0,20 1,15 -4,56 -0,12 2,61 7,67 -11,43 8,44 24,64
117. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 614,11 PLN -0,22 1,07 1,52 3,80 4,91 10,25 13,84 8,92 75,35
118. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 381,84 PLN 0,00 0,78 -2,44 -0,36 2,96 9,98 13,91 6,40 15,71
119. Allianz Selektywny akcyjne 2019-11-08 91,52 PLN 0,08 4,55 2,64 0,26 -0,54 5,89 -3,37 1,18 -2,30
120. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2019-11-07 260,77 PLN 0,60 2,54 -5,20 -11,02 -17,42 0,48 -9,56 -11,22 160,77
121. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-07 187,43 PLN -0,26 -3,64 -15,06 -10,89 -4,07 33,75 8,18 36,84
122. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-11-07 357,09 PLN -0,01 -0,01 0,19 1,14 1,76 6,38 9,32 1,43 257,09
123. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-07 98,15 PLN 0,74 6,63 6,80 3,94 9,42 26,16 43,26 16,51 -1,85
124. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-11-07 139,96 PLN -0,01 -0,02 0,52 0,86 2,41 5,15 9,91 4,84 39,96
125. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2019-11-07 117,55 PLN -1,76 -7,99 -16,29 -6,14 6,44 61,40 69,48 22,36 132,86
126. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2019-11-07 192,93 PLN 0,16 2,75 -1,65 0,90 7,40 54,90 64,48 22,20 60,79
127. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 123,72 PLN -0,08 0,97 0,45 0,70 0,02 1,01 -5,24 2,93 23,34
128. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 92,06 PLN -0,08 0,70 -0,25 0,45 -3,40 -6,82 -16,17 6,22 -19,56
129. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 14,02 PLN 0,07 0,07 -3,31 -3,58 -2,98 7,52 -2,09 -1,61 40,20
130. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 86,22 PLN 0,14 0,22 -4,72 -4,54 -4,21 7,00 -0,77 -2,82 106,96
131. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 7,85 PLN 0,64 1,82 -1,13 4,95 10,88 23,43 -1,38 11,82 -21,50
132. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 119,06 PLN -0,08 2,25 5,06 5,06 6,35 16,21 13,61 19,06
133. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2019-11-08 11,71 PLN 0,26 4,44 4,96 0,00 4,13 15,13 17,28 14,39 17,12
134. Fundusz Aktywny akcyjne 2019-11-12 13,75 PLN 0,44 4,36 3,22 2,36 2,78 10,66 0,07 10,30 37,50
135. Fundusz Azjatycki akcyjne 2019-11-12 11,77 PLN 0,23 4,16 5,10 1,73 4,18 4,19 3,20 8,53 17,72
136. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 7,80 PLN 0,93 5,38 8,34 0,53 -9,14 -13,32 -21,34 -0,40 -22,00
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-11-12 13,14 PLN -0,11 -0,25 -0,18 1,06 1,62 2,94 0,29 0,91 31,36
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-12 16,22 PLN 0,17 1,56 2,72 3,21 6,71 7,41 15,54 15,50 62,17
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2019-11-08 21,26 PLN -0,29 1,80 5,56 12,72 20,21 18,20 48,77 18,65 -57,48
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2019-11-08 50,54 PLN -0,02 4,52 7,43 7,43 8,62 9,49 32,00 10,98 -32,61
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2019-11-08 52,67 PLN -0,02 4,65 7,94 8,01 9,29 9,92 35,13 12,16 -29,78
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2019-11-08 52,87 PLN -0,02 5,18 8,13 8,16 9,29 10,20 34,53 12,15 -29,51
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2019-11-08 23,92 PLN -0,34 2,50 6,56 14,59 22,86 19,36 52,40 21,76 -52,17
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2019-11-08 22,31 PLN -0,35 2,49 6,44 14,76 22,83 19,64 53,40 21,54 -55,39
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2019-11-08 23,43 PLN -0,36 2,26 6,28 15,14 23,18 19,37 53,70 21,99 -53,13
146. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-11-08 10,42 PLN -0,18 -0,17 0,10 1,37 3,79 3,39 3,82 4,60 4,22
147. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-12 10,11 PLN 0,20 2,25 1,09 1,72 1,58 7,06 -5,38 3,38 1,07
148. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
149. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
150. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2019-11-08 108,21 PLN -0,03 0,17 0,37 1,16 2,44 5,09 2,11 7,90
151. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2019-11-08 115,19 PLN 0,08 1,84 2,09 0,90 7,36 9,37 12,09 14,86
152. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-11-07 10,82 PLN -0,16 -0,47 -0,18 1,45 2,60 2,33 1,55 2,08 8,24
153. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 10,49 PLN 0,09 1,37 1,89 -0,81 -0,44 1,11 -1,44 0,38 4,92
154. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 9,72 PLN 0,02 1,16 1,49 -0,83 -0,43 6,99 2,06 0,43 -2,82
155. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 9,24 PLN 0,09 1,01 0,62 -0,71 -1,32 1,06 -5,66 -0,78 -7,60
156. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2019-11-08 145,33 PLN 0,20 2,28 1,38 -0,74 1,59 9,88 9,23 4,86 25,37
157. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2019-11-08 123,25 PLN 0,26 4,32 2,93 -1,14 -0,03 4,10 -4,39 5,57 11,84
158. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2019-11-08 136,27 PLN 0,00 1,04 0,39 0,97 2,65 6,28 6,42 3,87 17,86
159. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2019-11-08 147,86 PLN 0,68 6,61 7,69 0,86 7,70 24,62 35,63 20,86 47,86
160. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2019-11-08 114,17 PLN 0,19 4,89 7,09 -0,05 3,79 6,06 2,66 8,12 14,17
161. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2019-11-08 114,57 PLN -0,15 0,36 0,60 3,10 5,84 7,45 10,00 6,72 14,57
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.