Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-03-21 12,72 PLN 0,47 5,04 9,29 -1,35 -4,85 11,43 3,37 10,49 27,18
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2019-03-21 10,24 PLN 0,07 1,96 5,01 1,82 1,00 13,06 6,50 6,11 2,44
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-03-21 11,53 PLN -0,03 1,85 5,68 -0,95 -1,55 1,55 -2,04 6,42 15,27
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2019-03-21 19,38 PLN 0,08 2,05 5,30 2,34 2,05 13,75 3,06 6,38 93,81
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2019-03-21 22,33 PLN -0,03 -0,12 -0,32 -0,37 -0,34 0,25 0,93 -0,28 123,28
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-03-21 46,16 PLN -0,01 0,12 0,94 0,95 0,80 5,47 9,13 1,05 85,20
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2019-03-21 11,25 PLN -0,02 -0,07 -0,07 0,36 0,20 4,20 8,08 0,07 12,55
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-03-21 12,26 PLN 0,03 -0,46 0,27 2,18 0,96 3,38 9,19 0,10 22,62
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2019-03-21 11,03 PLN 0,07 1,92 4,94 1,78 0,98 13,38 10,70 6,02 10,31
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 19,39 PLN 0,08 1,16 3,66 0,26 -1,78 4,41 5,19 4,22 93,90
11. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-03-20 6,81 PLN 0,19 1,08 7,67 0,10 -9,32 2,30 -22,70 8,71 -31,88
12. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2019-03-21 124,35 PLN -0,10 1,88 14,58 -3,98 -3,33 16,66 25,29 13,61 24,34
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-03-21 128,68 PLN 0,18 5,04 10,94 -1,15 -6,31 9,00 -1,66 10,66 28,68
14. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-03-21 97,31 PLN -0,04 1,66 10,10 -1,58 -18,83 5,21 10,43 8,16
15. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-03-21 99,43 PLN 0,01 2,07 6,26 -1,88 -3,77 -3,43 -10,08 6,10 -1,04
16. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2019-03-21 118,57 PLN -0,11 -0,81 -2,19 -2,22 -3,11 3,05 10,50 -1,89 15,02
17. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-03-21 133,61 PLN 0,02 0,50 1,61 0,91 1,46 9,02 14,09 1,57 33,61
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 106,66 PLN 0,02 0,82 3,27 -0,22 1,15 6,44 3,31 6,66
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 118,79 PLN -0,01 0,94 9,75 -4,00 1,07 18,56 9,87 18,79
20. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2019-03-21 356,53 PLN -0,41 0,89 3,94 -4,38 -7,21 6,36 -7,54 3,32 256,53
21. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-03-21 291,26 PLN 0,09 -0,29 0,24 1,79 2,35 3,43 11,84 0,24 191,26
22. Allianz ESALIENS Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-03-21 276,01 PLN 0,00 -0,07 -0,06 0,51 1,26 4,82 9,16 -0,05 176,01
23. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 210,11 PLN -0,13 0,77 4,43 0,06 -3,69 -7,62 -16,11 3,93 -14,61
24. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-03-22 11,98 PLN -1,40 1,35 11,13 -4,39 3,63 17,68 10,82 19,80
25. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-03-22 15,47 PLN -1,65 -1,53 6,84 -4,80 -3,73 9,64 2,65 5,81 54,70
26. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-03-22 30,46 PLN -2,34 2,18 23,27 -2,87 6,58 47,43 54,62 16,84 204,60
27. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 112,42 PLN -0,01 0,90 5,29 0,12 0,05 8,81 5,17 12,41
28. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-03-22 11,02 PLN -0,18 1,66 7,30 5,56 0,00 7,30 10,20
29. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-03-22 100,65 PLN -0,35 -0,03 1,75 1,83 -1,81 1,70 0,65
30. Allianz Investor Akcji akcyjne 2019-03-21 284,48 PLN 0,58 6,24 14,85 -12,48 -7,42 38,96 40,51 13,14 48,89
31. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-03-21 456,74 PLN 0,41 4,07 11,77 -4,05 -1,00 35,99 21,72 10,17 356,74
32. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2019-03-21 182,90 PLN -1,42 2,43 14,80 31,35 10,65 38,39 29,89 13,45 82,86
33. Allianz Investor BRIC akcyjne 2019-03-21 85,39 PLN -0,43 2,08 11,56 8,51 -0,29 38,73 47,81 11,69 -15,02
34. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-03-21 135,26 PLN 0,01 -0,22 -0,46 0,10 0,55 4,38 7,53 -0,46 34,61
35. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-03-21 137,37 PLN 0,31 -2,29 2,78 6,94 -4,98 -6,26 -5,82 1,37 37,34
36. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2019-03-21 239,84 PLN -0,34 3,62 9,97 4,24 1,08 28,37 45,23 9,26 139,79
37. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-03-21 103,07 PLN 0,07 0,23 0,87 0,63 0,99 3,92 0,84 3,08
38. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-03-21 254,51 PLN 0,02 0,04 0,31 0,83 1,76 7,95 12,49 0,27 154,51
39. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2019-03-21 275,55 PLN 0,28 5,75 10,67 -3,21 -1,97 24,19 8,94 10,48 175,55
40. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 35,98 PLN 0,25 2,54 6,32 -0,96 3,39 29,75 37,75 5,70 259,80
41. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 610,63 PLN 0,47 4,52 11,07 -3,65 3,57 48,06 58,07 9,85 510,63
42. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2019-03-22 510,81 PLN 0,06 0,23 13,78 8,03 2,17 47,74 58,28 12,53 48,33
43. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-03-22 413,91 PLN -0,87 0,28 11,82 -3,12 14,06 29,68 9,06 24,22
44. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-22 1 101,78 PLN 0,16 1,24 1,03 2,14 -5,88 0,48 10,18
45. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-03-22 418,98 PLN 0,15 0,60 2,57 -0,52 -0,86 4,89 5,95 2,78 23,19
46. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-03-21 155,21 PLN 0,02 -0,02 0,02 0,45 0,27 4,37 8,32 0,15 54,61
47. Allianz NN Akcji akcyjne 2019-03-21 313,88 PLN 0,07 1,20 4,90 1,93 -4,60 14,06 15,83 4,25 213,88
48. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-03-21 152,26 PLN 0,16 -0,33 8,90 10,94 -13,60 -3,03 12,42 8,57 52,26
49. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-03-21 166,90 PLN -0,08 2,79 12,38 -2,81 2,83 15,33 15,55 12,61 66,90
50. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2019-03-21 180,74 PLN 0,13 1,21 5,72 0,43 2,47 18,85 14,20 6,08 80,74
51. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-03-21 231,39 PLN 0,42 1,90 13,58 -0,38 7,75 21,65 43,04 12,30 131,39
52. Allianz NN Japonia akcyjne 2019-03-21 188,12 PLN -0,01 -1,08 8,47 -11,61 -7,69 18,51 34,68 7,07 88,12
53. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2019-03-21 131,70 PLN 0,28 1,64 11,27 1,86 -4,87 24,89 27,54 11,00 31,70
54. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-03-21 311,86 PLN 0,02 -0,51 0,33 1,93 3,09 8,11 17,81 0,29 211,86
55. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2019-03-21 89,39 PLN 0,28 1,13 5,39 5,35 -10,25 2,63 -10,68 4,79 -10,61
56. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2019-03-21 119,68 PLN 0,23 1,13 11,04 6,50 2,47 30,90 36,15 10,63 19,68
57. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2019-03-21 209,59 PLN 0,91 2,06 15,12 -3,88 2,30 27,81 29,21 12,98 109,59
58. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-03-21 120,51 PLN 0,17 0,64 3,01 -0,31 1,08 6,76 2,71 20,51
59. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2019-03-21 199,48 PLN -0,04 2,93 9,39 4,33 -8,17 13,33 22,71 9,21 66,37
60. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2019-03-21 122,28 PLN 0,30 2,33 8,05 -3,63 -13,56 6,83 -4,65 7,77 22,28
61. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-03-21 94,02 PLN 0,62 2,81 10,96 -1,66 -14,94 6,26 2,15 10,90 -6,30
62. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-03-21 108,18 PLN 0,08 0,06 0,53 -11,88 -19,96 -5,18 -8,35 0,02 8,19
63. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-03-21 107,90 PLN 0,01 0,68 2,99 1,51 -0,28 6,74 6,76 3,00 7,89
64. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-03-21 170,95 PLN 0,01 0,16 1,17 1,20 1,31 7,15 1,17 8,33
65. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2019-03-21 10,31 PLN 0,39 2,18 8,53 3,93 -5,76 12,80 -5,24 7,73 3,10
66. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2019-03-21 48,12 PLN -0,21 1,16 12,04 -5,16 -3,06 4,77 10,49 12,30 19,94
67. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-03-21 11,75 PLN -0,25 1,73 14,41 -5,55 -4,55 7,11 16,57 14,19 17,27
68. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2019-03-21 21,92 PLN 0,23 2,00 7,40 2,96 -5,15 11,89 -7,08 6,82 119,20
69. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-03-21 7,10 PLN 0,00 1,72 10,59 0,42 -13,31 15,82 -2,07 10,59 -29,07
70. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-03-21 10,54 PLN 0,09 0,96 6,25 0,00 1,15 9,79 6,14 5,40
71. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2019-03-21 17,67 PLN 0,45 3,03 12,98 4,00 -12,83 3,45 5,94 12,05 76,35
72. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2019-03-21 12,58 PLN 0,00 -0,16 0,56 2,19 3,20 7,06 17,02 0,48 25,67
73. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-03-21 11,60 PLN 0,17 1,13 5,45 2,56 0,00 11,54 5,26 16,00
74. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-03-21 60,01 PLN 0,03 -0,17 0,40 2,02 2,97 6,97 13,40 0,45 13,76
75. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2019-03-21 18,23 PLN 0,11 1,05 3,82 1,96 -0,60 6,67 8,58 3,58 82,12
76. Allianz Pekao Oszczędny obligacyjne i dłużne 2019-03-21 196,45 PLN 0,02 -0,02 0,18 0,74 1,54 5,39 8,90 0,24 95,24
77. Allianz Pekao Oszczędny Plus obligacyjne i dłużne 2019-03-21 11,29 PLN 0,00 -0,09 0,18 0,98 2,08 6,11 11,12 0,27 12,90
78. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2019-03-21 12,59 PLN 0,00 0,00 0,16 0,64 1,45 5,09 8,72 0,16 25,90
79. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 11,95 PLN 0,00 0,59 3,46 3,46 -1,24 4,28 0,67 2,93 19,38
80. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 19,94 PLN 0,15 1,53 8,02 -0,60 2,31 13,75 21,22 7,78 99,20
81. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-03-21 5,62 PLN 0,00 0,36 6,64 0,18 -1,92 -0,18 -27,39 7,66 -44,02
82. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2019-03-21 11,69 PLN -0,17 1,56 7,84 -0,85 -0,76 9,05 13,94 7,94 16,90
83. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2019-03-21 105,73 PLN 0,53 0,19 9,19 1,19 -11,17 4,67 21,21 9,78 5,52
84. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2019-03-21 214,74 PLN 0,00 -0,15 0,17 1,24 1,86 6,36 15,30 0,14 114,23
85. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 162,78 PLN 0,01 -0,09 1,60 0,75 -0,20 10,08 14,84 1,52 225,56
86. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 140,89 PLN 0,03 -0,05 2,77 0,80 -1,98 11,87 14,91 2,59 181,78
87. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-03-21 144,81 PLN 0,00 -0,31 0,21 2,42 1,53 5,08 12,04 0,21 34,23
88. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2019-03-21 84,32 PLN 0,27 0,57 3,55 -2,99 -15,08 -5,33 -20,95 3,12 68,64
89. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-03-21 40,01 PLN 0,33 3,84 6,35 -5,10 -21,24 -15,22 -23,09 6,41 -20,03
90. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-03-21 205,96 PLN 0,57 1,77 11,93 -0,41 5,74 17,42 30,54 11,60 155,19
91. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-03-21 104,19 PLN 0,22 -0,01 2,67 -0,69 -12,20 5,70 19,17 2,20 57,53
92. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2019-03-21 67,51 PLN 0,30 1,92 8,69 -6,08 -9,73 -16,12 -27,77 7,40 50,89
93. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2019-03-21 169,45 PLN 0,12 0,34 2,00 3,51 4,32 4,88 16,99 1,86 238,90
94. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 71,52 PLN 0,08 0,35 3,20 1,49 -7,29 4,96 -0,63 3,05 42,93
95. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2019-03-21 149,64 PLN 0,15 2,14 10,91 4,32 -19,40 -9,07 -11,13 10,75 49,13
96. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2019-03-21 129,28 PLN 0,15 1,08 2,64 -4,57 -16,95 -11,60 -7,83 3,37 -8,28
97. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2019-03-21 150,24 PLN 0,01 0,15 0,54 1,04 2,09 7,12 13,05 0,50 49,73
98. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 102,58 PLN 0,30 0,05 1,11 -4,88 -13,28 -10,51 -0,49 2,68 2,58
99. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-03-22 555,63 PLN -0,13 1,27 7,58 2,44 -1,99 11,75 21,00 7,54 58,75
100. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2019-03-22 61,44 PLN -0,31 2,50 14,91 3,11 -7,20 47,77 56,02 13,81 53,60
101. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-03-22 115,09 PLN -0,79 -0,02 1,54 2,43 -6,25 3,25 2,54 1,27 15,09
102. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-03-22 110,40 PLN -1,48 -0,91 8,49 -10,13 -8,34 15,19 30,84 8,58 57,71
103. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-03-22 411,98 PLN -1,20 0,39 10,39 0,34 -18,76 19,88 -4,19 8,62 24,84
104. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-03-22 594,70 PLN -0,17 0,40 6,03 -1,35 -2,94 10,77 17,24 5,47 69,81
105. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-03-22 385,08 PLN -0,81 1,24 7,62 3,31 -2,78 20,18 19,52 7,30 16,69
106. Allianz Selektywny akcyjne 2019-03-21 96,03 PLN 0,13 2,79 6,75 1,72 -1,36 10,68 5,16 6,17 2,52
107. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2019-03-21 321,15 PLN 0,33 2,60 10,44 -1,91 -4,68 29,61 10,91 9,34 221,15
108. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-03-21 215,43 PLN 2,01 8,85 29,68 -1,18 1,75 65,84 24,34 57,28
109. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-03-21 352,56 PLN 0,01 -0,06 0,16 0,58 1,33 5,81 9,61 0,14 252,56
110. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-03-21 95,26 PLN -0,04 5,40 13,99 -0,95 -3,12 39,47 36,34 13,08 -4,74
111. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-03-21 138,34 PLN 0,28 0,74 3,80 0,56 -0,03 8,19 11,30 3,63 38,34
112. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2019-03-21 126,46 PLN 2,70 11,47 38,42 3,26 6,75 94,05 99,75 31,63 150,52
113. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2019-03-21 188,17 PLN 0,95 5,86 21,73 -3,81 0,16 66,83 62,97 19,19 56,82
114. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 125,03 PLN 0,14 1,35 4,14 -0,37 -3,59 0,24 -2,22 4,02 24,64
115. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-03-21 94,71 PLN 0,12 -0,01 9,02 -2,74 -2,03 2,68 9,28 -17,24
116. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-03-22 14,50 PLN -1,09 -1,09 1,47 4,17 2,26 9,19 7,49 1,75 45,00
117. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-03-22 90,50 PLN -1,11 -1,15 1,79 5,01 0,63 12,98 10,50 2,01 117,23
118. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-03-22 7,54 PLN -4,44 -6,10 10,72 9,12 -9,59 24,42 -8,72 7,41 -24,60
119. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2019-03-22 113,31 PLN -0,06 0,86 7,95 5,37 -2,85 20,49 8,74 13,31
120. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2019-03-22 128,22 PLN -0,47 0,59 9,82 -2,52 -2,68 11,72 24,06 9,25 28,22
121. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-03-22 97,04 PLN 0,04 4,01 11,44 -0,61 -9,76 7,95 5,54 11,31 -2,96
122. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2019-03-22 123,12 PLN -1,26 0,62 6,03 0,94 -8,30 16,16 52,11 6,12 23,12
123. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-03-22 105,65 PLN -0,56 1,23 4,51 -2,25 -6,85 17,21 17,27 4,76 5,65
124. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2019-03-22 215,32 PLN -0,55 1,07 4,35 -0,91 -5,59 15,86 10,12 4,60 330,64
125. Allianz UniKorona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-03-22 221,86 PLN 0,01 -0,01 0,48 1,38 1,72 8,73 14,62 0,51 343,72
126. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2019-03-22 353,96 PLN -0,11 -0,48 0,24 2,11 1,49 5,15 12,77 0,20 253,96
127. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-22 332,43 PLN -0,33 1,04 4,20 2,14 -0,35 14,18 10,83 4,69 564,86
128. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2019-03-22 156,86 PLN -0,27 -0,65 0,22 3,46 0,25 4,20 15,02 0,13 56,86
129. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2019-03-22 186,41 PLN -0,18 -1,26 2,13 9,71 -4,19 -7,87 9,02 1,63 86,41
130. Allianz UniOszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-03-22 123,59 PLN 0,01 0,17 0,51 1,05 2,17 6,72 12,15 0,47 23,59
131. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-22 182,58 PLN -0,22 0,71 2,64 2,68 0,92 11,64 12,63 2,91 82,58
132. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-21 112,34 PLN 0,03 0,91 7,00 -2,80 1,09 12,13 7,19 12,34
133. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2019-03-21 11,53 PLN 0,01 1,85 12,09 -3,35 -3,08 14,58 12,58 15,26
134. Fundusz Aktywny akcyjne 2019-03-22 13,69 PLN -0,29 0,56 6,53 0,08 -2,35 10,16 4,24 9,84 36,92
135. Fundusz Azjatycki akcyjne 2019-03-22 11,69 PLN -0,12 1,46 6,39 -0,19 -10,00 8,42 6,65 7,79 16,91
136. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-03-21 8,25 PLN 0,11 -2,74 4,51 -5,31 -5,20 -4,37 5,32 -17,52
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-03-22 13,06 PLN 0,01 -0,34 0,34 1,04 0,59 1,44 2,43 0,31 30,58
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-22 15,42 PLN -0,49 -0,32 7,86 -0,86 3,87 5,67 20,35 9,79 54,15
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2019-03-21 18,95 PLN -0,35 0,88 7,29 -1,14 1,03 9,47 97,29 5,73 -62,11
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2019-03-21 46,89 PLN -0,31 0,66 3,79 -5,94 -6,71 3,71 49,55 2,95 -37,48
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2019-03-21 48,19 PLN -0,37 -0,12 3,66 -7,29 -8,36 3,18 52,47 2,62 -35,75
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2019-03-21 48,33 PLN -0,37 -0,22 3,57 -7,41 -8,24 2,61 52,19 2,52 -35,56
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2019-03-21 20,88 PLN -0,42 0,11 8,16 -2,07 -1,97 8,40 102,75 6,28 -58,25
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2019-03-21 19,45 PLN -0,41 0,17 7,84 -2,03 -1,61 9,05 109,82 5,95 -61,11
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2019-03-21 20,37 PLN -0,43 -0,31 7,92 -2,19 -2,21 9,80 111,91 6,02 -59,27
146. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-03-21 10,24 PLN 0,06 0,65 2,67 1,46 -0,30 4,82 2,81 2,43
147. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-22 10,19 PLN 0,02 0,44 2,37 1,88 -2,06 6,89 -2,53 4,21 1,89
148. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
149. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
150. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2019-03-21 106,59 PLN -0,01 0,01 0,51 1,01 0,91 5,40 0,59 6,29
151. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2019-03-21 112,31 PLN 0,10 1,99 9,10 1,08 0,87 10,13 9,29 12,00
152. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-03-20 10,68 PLN 0,03 -0,19 0,74 1,20 0,50 1,15 3,54 0,68 6,76
153. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-20 10,59 PLN -0,12 0,17 1,21 -0,93 -5,84 2,73 1,50 1,28 5,86
154. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-20 9,80 PLN -0,09 0,12 1,10 -0,46 -4,87 8,28 2,33 1,23 -2,05
155. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-03-20 9,40 PLN -0,07 0,10 0,73 -0,20 -1,81 2,48 -3,64 0,99 -5,95
156. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2019-03-21 148,65 PLN 0,20 3,08 6,57 0,31 2,47 14,65 14,92 7,26 28,23
157. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2019-03-21 127,45 PLN 0,15 2,68 8,29 -1,14 -6,00 8,90 1,41 9,17 15,64
158. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2019-03-21 136,43 PLN 0,10 1,36 3,59 1,45 0,91 8,25 9,13 3,99 18,00
159. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2019-03-21 142,80 PLN 0,18 2,93 16,53 -2,61 1,81 23,38 38,19 16,73 42,80
160. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2019-03-21 115,51 PLN -0,05 2,97 9,39 0,52 -8,47 13,38 15,36 9,39 15,51
161. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2019-03-21 111,49 PLN 0,13 0,75 3,76 2,69 0,57 10,33 10,27 3,86 11,49
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.