Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-19 14,16 PLN 0,83 4,31 4,47 -2,05 8,65 29,61 51,08 2,64 41,63
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2018-01-19 11,21 PLN 0,13 4,99 3,26 3,11 13,24 20,36 17,39 3,76 12,06
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-01-19 12,22 PLN 0,25 3,11 2,04 1,80 4,24 3,76 -3,35 2,59 22,19
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2018-01-19 20,93 PLN 0,13 5,05 3,51 3,67 14,83 15,34 5,64 3,79 109,26
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2018-01-19 22,39 PLN -0,01 -0,08 -0,14 -0,14 0,14 0,59 2,15 -0,04 123,87
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-01-19 45,96 PLN 0,01 -0,04 0,10 0,90 2,02 4,04 11,72 0,03 84,38
7. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-19 11,25 PLN -0,02 0,16 0,55 1,16 2,69 5,24 11,52 0,19 12,46
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-01-19 12,13 PLN -0,05 -0,00 0,44 0,91 2,49 1,11 10,64 0,10 21,29
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2018-01-19 12,04 PLN 0,13 4,88 3,19 3,04 13,21 20,96 30,03 3,68 20,37
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 20,45 PLN 0,20 2,54 2,68 2,66 7,17 8,56 10,67 2,20 104,43
11. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 7,83 PLN 0,07 6,04 3,98 6,82 9,11 0,21 -22,82 3,86 -21,70
12. Allianz Akcji akcyjne 2018-01-19 160,63 PLN 0,40 5,62 4,70 2,71 12,68 9,12 -4,44 4,44 60,13
13. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2018-01-19 132,14 PLN 0,22 3,47 5,49 8,73 17,07 20,92 3,76 32,13
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-19 145,04 PLN 0,33 4,71 5,24 -2,17 7,53 27,25 42,76 2,80 45,04
15. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-01-19 122,03 PLN 0,67 7,64 7,20 10,80 29,52 5,78 11,86
16. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-01-19 108,01 PLN 0,45 3,56 2,51 1,22 2,84 -1,09 -11,41 2,96 7,49
17. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2018-01-19 122,37 PLN -0,02 -0,02 0,25 0,26 4,49 9,15 -0,08 18,70
18. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 143,56 PLN 0,09 1,51 0,50 -0,74 2,21 10,64 -0,19 21,87
19. Allianz Altus Akcji akcyjne 2018-01-19 187,00 PLN 0,41 3,41 2,80 3,42 17,97 33,38 2,88 52,42
20. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 121,11 PLN 0,23 1,14 -0,30 -0,95 7,10 10,90 0,77 15,10
21. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-01-19 131,59 PLN 0,05 0,41 0,70 1,41 3,16 10,38 19,17 0,25 31,59
22. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2018-01-19 169,67 PLN 0,54 4,80 0,59 -6,47 -1,79 17,01 16,98 4,04 69,67
23. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 164,79 PLN 0,54 6,70 6,52 0,83 5,51 22,33 43,75 4,71 64,79
24. Allianz Aviva Nowych Spółek akcyjne 2018-01-19 179,18 PLN 0,29 5,25 3,27 -0,17 4,43 14,35 27,76 4,08 79,18
25. Allianz Aviva Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2018-01-19 148,44 PLN -0,02 0,40 0,90 1,22 4,23 7,65 26,41 0,14 48,44
26. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2018-01-19 532,14 PLN 0,35 5,85 4,12 3,44 13,78 23,98 33,65 4,71 432,14
27. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 286,19 PLN 0,18 2,42 1,92 1,51 5,03 5,96 14,73 1,93 186,19
28. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 107,18 PLN 0,08 0,00 1,61 3,38 4,40 0,87 7,18
29. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 123,26 PLN -0,09 1,54 5,86 8,02 9,79 2,78 23,26
30. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 102,35 PLN -0,06 4,07 3,74 6,64 -2,64 0,90 1,31 2,34
31. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2018-01-19 424,06 PLN 0,36 4,20 6,50 6,45 20,40 15,68 20,78 4,00 324,06
32. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-01-19 283,07 PLN 0,02 0,19 0,51 0,79 3,28 -0,00 9,51 0,03 183,07
33. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-19 271,27 PLN 0,01 0,23 0,65 1,13 2,30 4,92 10,53 0,12 171,27
34. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 232,48 PLN 0,41 3,44 4,05 4,38 9,06 -3,36 -1,29 3,21 -5,52
35. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-22 12,58 PLN 0,40 3,11 3,54 6,61 12,62 20,38 3,45 25,80
36. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-22 17,12 PLN 0,41 3,69 3,82 4,39 11,46 12,85 30,69 3,95 71,20
37. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-22 8,29 PLN 1,97 8,94 16,76 20,85 2,60 0,00 -18,96 7,24 -17,10
38. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-22 28,90 PLN 0,80 6,48 9,59 12,54 28,79 36,58 101,96 7,00 189,00
39. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 114,98 PLN -0,03 1,04 1,55 2,67 5,90 1,13 14,97
40. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-22 11,25 PLN -0,18 0,72 -0,09 1,53 7,55 0,36 12,50
41. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-22 103,65 PLN 0,09 1,40 0,05 -0,43 1,04 1,39 3,65
42. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-22 10,03 PLN 0,00 -0,59 -0,99 -0,89 0,70 -0,69 0,30
43. Allianz Investor Akcji akcyjne 2018-01-19 324,22 PLN 0,74 6,83 6,84 10,46 25,11 6,39 54,03
44. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2018-01-19 469,57 PLN 0,46 7,19 8,33 11,83 27,35 26,41 26,11 6,98 369,57
45. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2018-01-19 134,94 PLN 0,84 6,78 8,29 12,20 26,73 6,87 35,01
46. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2018-01-19 165,38 PLN -0,03 5,42 -0,27 12,34 5,26 6,71 -5,73 2,59 65,35
47. Allianz Investor BRIC akcyjne 2018-01-19 86,98 PLN 0,35 6,50 7,09 12,51 19,22 24,33 25,97 4,87 -13,44
48. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 147,93 PLN 0,05 5,00 2,44 2,81 -0,04 -4,52 -26,89 2,12 47,90
49. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-19 133,81 PLN 0,01 0,17 0,71 1,33 2,76 4,37 9,17 0,07 33,17
50. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2018-01-19 245,55 PLN 0,75 3,61 6,71 7,28 16,12 13,10 38,89 4,16 145,50
51. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-01-19 102,14 PLN 0,00 0,04 0,11 0,48 1,59 0,03 2,15
52. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-19 248,73 PLN 0,02 0,25 0,67 1,44 3,16 7,34 14,00 0,15 148,73
53. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2018-01-19 307,21 PLN 0,84 5,51 4,61 4,86 18,91 38,51 66,24 4,49 207,21
54. Allianz Investor Turcja akcyjne 2018-01-19 166,82 PLN -1,10 1,26 -2,28 -8,73 15,41 -26,34 -29,48 -2,12 66,79
55. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 35,08 PLN 0,37 3,45 4,06 6,17 13,45 29,49 48,64 3,36 250,80
56. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 600,41 PLN 0,63 5,68 6,51 10,48 23,09 50,44 80,23 5,58 500,41
57. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2018-01-19 133,57 PLN 0,30 4,67 3,17 0,25 9,86 19,24 15,55 3,91 33,89
58. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 116,44 PLN 0,34 0,74 0,68 -0,36 1,81 2,25 9,30 0,46 16,07
59. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2018-01-22 512,77 PLN 0,15 3,63 5,29 10,83 24,04 21,69 34,95 3,77 48,90
60. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-22 383,26 PLN 0,69 4,18 2,47 4,10 18,58 7,80 3,37 15,02
61. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-22 1 182,10 PLN -0,14 5,64 5,86 14,63 22,94 5,85 18,21
62. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-22 424,97 PLN -0,05 0,51 0,45 0,85 2,57 6,36 11,63 0,52 24,95
63. Allianz NN Akcji akcyjne 2018-01-19 367,55 PLN 0,22 5,22 4,80 5,79 20,65 30,41 37,71 4,92 267,55
64. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 185,85 PLN -0,11 4,20 0,73 0,01 19,28 7,38 25,44 2,49 85,85
65. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-19 115,93 PLN 0,00 0,15 0,33 0,73 1,51 3,42 8,27 0,10 15,93
66. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2018-01-19 165,16 PLN 0,35 0,64 2,77 2,86 5,06 1,13 12,00
67. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-01-19 174,01 PLN 0,39 2,08 2,76 3,60 11,58 14,28 42,26 2,83 74,01
68. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2018-01-19 179,09 PLN -0,06 0,79 0,40 1,62 3,39 14,89 23,29 0,54 79,09
69. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-01-19 229,30 PLN 0,52 0,95 3,52 4,04 3,69 20,60 62,59 2,22 129,30
70. Allianz NN Japonia akcyjne 2018-01-19 225,60 PLN 0,87 4,81 11,17 18,72 25,28 33,67 97,34 3,96 125,60
71. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2018-01-19 140,35 PLN 0,47 4,29 5,47 10,23 25,81 22,09 21,32 3,22 40,35
72. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-01-19 301,10 PLN 0,03 0,34 0,58 0,78 4,91 5,14 16,12 0,15 201,10
73. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2018-01-19 99,32 PLN -0,16 4,25 3,39 4,19 15,89 2,72 -12,43 2,99 -0,68
74. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2018-01-19 121,60 PLN 0,30 3,83 3,75 4,54 11,54 17,16 22,80 3,52 21,60
75. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2018-01-19 214,76 PLN 0,49 3,71 6,75 11,47 15,75 28,73 60,69 3,73 114,76
76. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 280,51 PLN 0,09 1,89 1,62 1,78 8,17 10,58 16,33 1,63 180,51
77. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 121,93 PLN 0,23 0,55 1,62 2,09 3,37 9,50 0,89 21,93
78. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2018-01-19 231,40 PLN 0,14 4,02 3,79 1,14 10,37 41,33 78,14 3,22 92,99
79. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2018-01-19 155,73 PLN 0,15 5,74 6,50 7,52 22,15 31,56 25,22 4,18 55,73
80. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-19 116,93 PLN -0,01 4,58 4,43 1,85 13,81 45,15 65,32 2,80 16,53
81. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 136,74 PLN 0,29 4,18 4,60 7,32 19,64 15,64 13,05 4,07 36,75
82. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 161,98 PLN -0,01 2,91 4,42 3,91 11,07 18,07 25,17 1,63 61,92
83. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 158,19 PLN 0,12 2,57 3,24 2,99 9,46 16,09 32,50 2,08 64,92
84. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-01-19 109,49 PLN -0,01 0,17 0,16 1,12 3,52 6,07 0,21 9,48
85. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-01-19 169,18 PLN 0,00 0,03 0,21 1,13 2,55 5,63 13,33 0,03 68,66
86. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-19 154,97 PLN 0,00 0,21 0,54 1,19 2,78 5,33 11,71 0,17 54,37
87. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2018-01-19 11,82 PLN 0,25 3,78 4,23 6,20 20,37 15,43 18,56 3,32 18,20
88. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2018-01-19 112,86 PLN 0,04 0,01 2,51 3,56 -1,66 11,50 70,64 2,29 12,86
89. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2018-01-19 51,96 PLN 0,70 2,08 1,48 3,12 4,78 10,48 41,08 3,22 29,51
90. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-01-19 12,97 PLN 0,62 3,59 4,77 5,79 13,47 20,65 61,52 3,59 29,44
91. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2018-01-19 25,03 PLN 0,28 4,42 3,60 5,12 17,79 10,90 5,92 3,90 150,30
92. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-01-19 8,49 PLN 0,47 8,99 7,88 10,69 30,02 26,34 0,71 7,60 -15,18
93. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 10,82 PLN 0,09 1,60 2,27 3,44 7,34 1,41 8,20
94. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2018-01-19 21,52 PLN 0,28 4,01 4,36 -0,78 6,22 26,81 53,39 3,11 114,77
95. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-19 12,36 PLN 0,00 0,16 0,57 1,15 2,32 4,66 9,96 0,08 23,60
96. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2018-01-19 12,12 PLN 0,00 0,33 0,75 1,42 3,50 4,94 17,10 0,17 21,08
97. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2018-01-19 11,78 PLN -0,08 0,60 0,60 1,90 4,62 17,10 0,68 17,80
98. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-01-19 57,93 PLN 0,03 0,31 0,73 1,60 3,97 4,23 0,17 9,82
99. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2018-01-19 18,63 PLN -0,05 0,27 0,05 0,98 3,10 9,07 16,00 0,27 86,11
100. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2018-01-19 192,57 PLN 0,05 0,16 0,53 1,35 2,49 4,65 10,07 0,08 91,38
101. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2018-01-19 11,00 PLN 0,09 0,18 0,55 1,48 2,71 5,26 0,09 10,00
102. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 12,36 PLN 0,16 1,31 1,56 1,31 6,28 3,34 14,66 1,06 23,48
103. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 19,93 PLN 0,20 1,32 3,43 4,89 8,02 11,78 31,20 1,53 99,10
104. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 5,96 PLN -0,17 3,11 2,58 4,01 -5,40 -12,87 -30,29 0,51 -40,64
105. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2018-01-19 12,17 PLN 0,16 1,42 1,59 2,27 5,64 14,92 1,59 21,70
106. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2018-01-19 123,32 PLN 0,07 5,80 3,49 6,14 13,91 26,78 21,62 5,36 23,07
107. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2018-01-19 209,11 PLN 0,06 0,29 0,83 1,31 4,71 5,72 16,33 0,12 108,61
108. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 166,48 PLN 0,16 1,62 1,70 2,71 9,07 12,26 20,99 1,46 232,96
109. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 150,06 PLN 0,25 2,84 2,63 3,88 12,80 19,03 24,78 2,62 200,12
110. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-01-19 142,41 PLN 0,01 0,20 0,57 1,20 3,34 2,87 13,55 0,11 32,01
111. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2018-01-19 109,52 PLN 0,22 3,36 1,86 -1,02 9,26 13,69 1,89 2,99 119,04
112. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-19 55,49 PLN 0,74 4,56 3,03 -3,83 -1,72 28,21 30,14 3,62 10,91
113. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-01-19 205,80 PLN 0,75 0,74 3,17 2,53 4,96 19,64 51,86 0,89 154,99
114. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-01-19 130,70 PLN 0,24 5,80 2,26 -2,46 1,95 68,49 49,32 3,98 97,61
115. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2018-01-19 80,77 PLN 1,23 1,69 -4,46 -6,91 1,96 -20,76 14,24 1,61 80,53
116. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2018-01-19 161,49 PLN 0,01 0,12 0,19 -0,29 2,76 2,53 14,76 0,01 222,98
117. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 64,02 PLN 0,02 0,14 0,52 1,09 2,32 4,86 12,06 0,08 27,91
118. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 83,34 PLN 0,33 4,01 3,25 0,82 9,17 20,38 21,13 3,31 66,55
119. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2018-01-19 196,73 PLN 0,16 3,20 1,41 -1,24 8,47 23,04 31,86 2,94 96,06
120. Allianz Quercus Gold akcyjne 2018-01-19 53,42 PLN 0,30 4,87 1,83 4,93 6,01 -7,01 1,66 -14,71
121. Allianz Quercus lev akcyjne 2018-01-19 98,71 PLN 0,47 10,57 8,68 16,35 61,55 22,01 -10,15 12,53 -1,29
122. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-19 146,44 PLN 0,01 0,12 0,56 1,16 2,34 7,40 14,85 0,09 45,94
123. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2018-01-19 91,21 PLN -0,51 5,46 7,24 15,78 9,79 71,19 -5,55 6,11 -8,79
124. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2018-01-19 160,74 PLN 0,07 1,55 1,69 -0,10 4,20 15,12 29,95 1,13 60,16
125. Allianz Quercus Short akcyjne 2018-01-19 61,01 PLN -0,26 -5,44 -5,09 -9,65 -26,29 -28,32 -26,82 -6,27 -38,99
126. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 114,49 PLN -0,20 -1,95 -1,52 -4,33 -4,38 10,93 -2,00 14,49
127. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2018-01-19 110,02 PLN -0,28 2,31 -1,58 -3,20 27,07 -12,78 -23,47 -0,78 5,60
128. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-22 567,76 PLN 0,63 2,93 2,67 5,57 10,87 19,21 29,61 2,38 62,22
129. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-22 68,60 PLN 0,88 6,22 9,03 17,20 50,88 54,95 5,22 71,49
130. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-22 122,90 PLN 0,26 2,77 2,61 2,02 7,63 8,24 9,95 2,28 22,90
131. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-22 127,81 PLN 0,51 4,74 3,54 8,31 20,51 36,88 4,97 82,59
132. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-22 518,24 PLN -0,21 8,35 7,82 14,75 28,38 25,06 7,53 57,04
133. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-22 628,11 PLN 0,13 2,36 4,02 5,80 10,02 14,12 36,38 2,06 79,35
134. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-22 402,24 PLN -0,01 1,70 1,67 3,83 11,25 25,45 1,52 21,89
135. Allianz Selektywny akcyjne 2018-01-19 106,41 PLN 0,40 5,65 4,68 2,65 12,20 17,81 23,17 4,48 13,60
136. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2018-01-19 364,96 PLN 0,40 4,48 5,03 8,26 25,64 35,56 27,29 3,80 264,96
137. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-19 213,79 PLN 1,08 8,48 11,79 21,20 42,77 9,81 56,09
138. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-19 346,29 PLN 0,00 0,16 0,72 1,45 3,00 5,72 10,83 0,10 246,29
139. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-19 138,94 PLN -0,03 0,60 0,44 1,50 3,87 9,41 19,69 0,43 38,94
140. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-19 102,03 PLN 0,33 5,95 7,13 7,71 21,39 55,72 87,21 4,49 2,03
141. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 139,75 PLN 0,54 5,16 6,10 9,33 10,23 18,86 41,32 5,47 39,75
142. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 192,10 PLN -0,31 3,41 0,32 7,72 21,15 39,46 0,27 44,25
143. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2018-01-19 110,28 PLN 0,77 7,00 8,79 16,66 44,21 55,96 91,69 8,24 118,46
144. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2018-01-19 185,42 PLN 0,86 7,84 8,74 15,30 40,63 62,68 9,01 54,53
145. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 134,37 PLN 0,30 2,87 2,93 2,13 5,94 4,24 2,78 2,39 33,95
146. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-22 16,73 PLN -0,06 8,99 6,90 14,28 31,94 15,86 16,42 6,22 67,30
147. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-22 14,46 PLN -0,28 0,91 -0,41 0,00 3,66 1,47 8,31 1,54 44,60
148. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-22 91,57 PLN -0,27 1,03 0,07 0,60 5,56 6,75 15,07 1,64 119,80
149. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-22 8,42 PLN 0,48 10,07 2,56 9,64 24,37 12,87 -21,96 7,81 -15,80
150. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-22 107,07 PLN -0,14 1,82 -4,56 -4,06 0,10 1,96 7,07
151. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2018-01-22 119,89 PLN 0,09 3,86 4,48 4,80 11,52 16,48 2,43 19,89
152. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2018-01-22 138,81 PLN 0,23 4,93 2,35 3,29 8,84 7,09 4,49 38,81
153. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-22 114,71 PLN -0,09 5,65 6,56 1,35 10,66 28,38 52,68 4,16 14,71
154. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2018-01-22 139,12 PLN 0,32 4,85 3,30 7,10 19,02 30,25 28,45 3,99 39,12
155. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-22 121,20 PLN 0,45 5,04 3,42 4,36 15,99 27,90 48,15 4,14 21,20
156. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2018-01-22 249,80 PLN 0,34 5,58 4,37 6,53 20,33 21,32 31,30 4,62 399,60
157. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2018-01-22 346,22 PLN 0,12 0,25 0,85 1,36 4,36 3,32 11,49 0,10 246,22
158. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-22 216,94 PLN 0,05 0,26 0,80 1,81 4,28 8,33 17,50 0,19 333,88
159. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-22 349,19 PLN 0,27 3,70 2,59 3,28 12,05 12,61 19,41 3,16 598,38
160. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-22 120,45 PLN 0,02 0,21 0,64 1,24 2,44 6,45 13,67 0,17 20,45
161. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2018-01-22 156,08 PLN 0,07 -0,06 0,64 1,28 6,60 3,43 19,30 -0,14 56,08
162. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2018-01-22 193,71 PLN -0,25 -0,82 -2,96 -3,54 -1,25 -7,85 6,06 -0,95 93,71
163. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-22 184,98 PLN 0,30 2,27 2,11 3,44 10,43 7,78 16,94 1,83 84,98
164. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 115,54 PLN -0,02 1,14 4,01 5,97 8,32 2,09 15,54
165. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2018-01-19 12,22 PLN 0,60 3,42 4,30 7,72 15,08 19,03 3,21 22,18
166. Fundusz Aktywny akcyjne 2018-01-22 15,01 PLN 0,06 2,94 1,81 3,88 10,75 9,36 21,10 2,66 50,07
167. Fundusz Azjatycki akcyjne 2018-01-22 13,23 PLN 0,04 4,25 3,96 8,03 18,09 14,98 21,21 3,46 32,26
168. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 9,22 PLN -0,26 4,21 2,90 5,91 -3,12 -3,52 1,59 -7,78
169. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2018-01-22 12,99 PLN -0,06 0,37 0,37 0,79 2,56 -0,83 1,01 0,19 29,87
170. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-22 15,24 PLN -0,06 -0,74 -1,46 -1,06 -5,95 0,49 29,72 -0,52 52,45
171. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2018-01-19 21,56 PLN 0,01 3,85 12,36 14,55 23,43 12,51 57,10 5,18 -56,88
172. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2018-01-19 53,73 PLN 0,29 4,25 8,25 9,70 15,74 21,65 61,35 4,97 -28,36
173. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2018-01-19 56,21 PLN 0,29 4,37 8,48 10,03 16,55 23,79 71,53 5,09 -25,05
174. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2018-01-19 56,34 PLN 0,29 4,40 8,58 10,15 16,73 23,07 69,45 5,12 -24,87
175. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2018-01-19 24,43 PLN 0,01 4,43 13,47 15,78 25,95 15,15 69,58 5,85 -51,14
176. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2018-01-19 22,73 PLN 0,01 4,47 13,49 15,82 26,12 14,58 69,25 5,79 -54,54
177. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2018-01-19 23,04 PLN 0,02 7,10 9,15 11,45 21,51 10,92 56,22 6,02 -53,92
178. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-01-19 10,39 PLN -0,03 0,08 0,13 1,10 3,16 3,78 0,21 3,95
179. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-22 10,96 PLN 0,06 2,62 1,30 3,02 11,23 6,45 4,43 2,16 9,63
180. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
181. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
182. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2018-01-19 105,80 PLN -0,01 0,07 0,38 1,02 2,50 0,11 5,50
183. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2018-01-19 113,50 PLN 0,25 1,72 2,00 4,18 7,24 1,66 13,18
184. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-01-18 10,63 PLN -0,06 -0,08 0,12 0,39 1,55 -0,47 3,15 0,07 6,31
185. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 11,31 PLN 0,05 2,40 2,49 5,11 9,64 5,74 7,40 1,87 13,10
186. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 10,41 PLN -0,01 2,77 2,12 3,43 8,49 11,95 0,61 2,34 4,14
187. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 9,86 PLN 0,05 1,12 0,70 1,47 5,13 2,21 0,28 1,12 -1,40
188. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2018-01-19 153,29 PLN 0,31 2,23 3,39 4,39 11,07 14,94 29,09 2,09 32,24
189. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2018-01-19 144,40 PLN 0,44 5,00 3,54 3,40 13,79 17,03 24,28 3,73 31,03
190. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2018-01-19 139,76 PLN 0,06 1,05 1,15 1,58 6,76 9,90 18,15 0,96 20,88
191. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2018-01-19 145,28 PLN 0,40 3,89 5,10 8,64 16,12 32,52 3,51 45,28
192. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2018-01-19 131,98 PLN 0,12 5,05 5,36 7,59 19,17 18,18 3,44 31,98
193. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2018-01-19 112,01 PLN 0,01 0,48 0,44 1,49 4,39 8,66 0,57 12,01
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.