Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-28 16,71 PLN 0,00 1,51 10,25 19,27 -4,41 80,28 26,80 8,90 67,10
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2023-03-28 12,10 PLN 0,40 -1,19 6,04 17,18 -7,14 69,29 20,85 4,46 21,01
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2023-03-28 14,82 PLN 0,29 -0,53 4,83 14,57 -2,70 57,76 27,86 3,46 48,19
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2023-03-28 23,90 PLN 0,41 -1,12 6,33 17,82 -6,20 74,75 27,41 4,74 138,98
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2023-03-28 22,94 PLN -0,04 0,37 0,85 2,08 2,87 2,39 2,46 0,81 129,41
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2023-03-28 48,36 PLN 0,02 0,53 2,88 3,81 4,41 6,57 5,58 2,81 94,01
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2023-03-28 11,90 PLN 0,04 1,13 2,62 5,25 7,23 4,95 5,91 2,74 18,98
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2023-03-28 11,65 PLN -0,27 2,57 5,63 8,70 6,43 -8,01 -4,26 5,81 16,53
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2023-03-28 12,94 PLN 0,40 -1,19 6,03 17,17 -7,10 68,42 19,94 4,45 29,39
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 21,24 PLN -0,04 0,66 4,65 10,26 -1,41 19,23 8,06 4,16 112,37
11. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 14,32 PLN 0,61 -2,48 1,55 15,71 -14,56 30,30 -9,87 0,48 153,68
12. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 1,79 PLN 0,57 -2,21 2,09 16,70 -13,44 33,85 -5,72 1,06 78,50
13. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-27 6,85 PLN 0,02 -1,07 -2,34 3,25 -13,98 29,04 -8,42 -2,65 -31,49
14. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2023-03-28 143,85 PLN -0,03 -0,42 6,31 11,02 -12,74 38,92 15,99 5,52 43,84
15. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-28 173,18 PLN 0,64 1,23 11,38 21,35 -2,47 85,74 30,22 10,48 73,18
16. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 74,95 PLN 2,14 16,73 12,77 38,51 -9,29 3,41 -21,39 13,46 -34,51
17. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2023-03-28 125,32 PLN 0,46 -0,81 5,28 15,68 -2,35 55,97 24,72 4,34 24,72
18. Allianz China A-Shares akcyjne 2023-03-28 75,69 PLN -0,60 -2,56 -0,96 -0,68 -18,61 -0,01 -34,44 -1,45 -15,87
19. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 111,72 PLN -0,17 0,38 2,08 3,55 -4,42 4,49 6,62 1,83 11,72
20. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2023-03-28 140,24 PLN 0,00 1,18 4,00 6,92 3,94 7,16 6,52 3,81 40,24
21. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 154,81 PLN 0,01 -2,16 2,94 3,14 -6,35 39,17 36,81 2,56 54,81
22. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2023-03-28 317,73 PLN 0,39 -4,35 3,09 15,35 -12,79 20,94 -14,48 1,85 217,73
23. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-03-28 294,42 PLN 0,11 0,98 3,11 5,37 6,07 5,26 7,84 3,63 194,42
24. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2023-03-28 196,72 PLN -0,70 -0,86 2,34 0,33 -14,21 11,82 -6,77 0,36 -20,05
25. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2023-03-28 278,32 PLN 0,11 2,41 5,07 7,74 3,94 -8,64 -2,60 5,62 178,32
26. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-29 13,35 PLN 1,29 0,68 9,61 23,61 9,79 47,68 14,69 10,60 33,50
27. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-29 13,71 PLN 0,96 2,54 6,94 12,56 -10,92 7,19 -14,90 7,11 37,10
28. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-29 36,14 PLN 1,43 3,17 8,07 6,67 -24,25 25,66 27,88 8,53 261,40
29. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-28 126,20 PLN 0,25 2,31 13,36 21,54 -3,19 59,97 20,95 11,97 26,20
30. Allianz Generali Akcje Value akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 110,10 PLN -0,05 -2,99 0,64 15,02 -12,39 36,33 0,52 -0,33 36,65
31. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2023-03-28 167,53 PLN -0,65 1,53 16,75 13,21 -17,60 36,97 31,21 13,57 31,57
32. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2023-03-28 68,38 USD 0,99 1,36 2,32 6,36 -17,29 -28,73 -47,31 2,18 -10,70
33. Allianz Generali Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-03-28 120,04 USD 0,03 0,67 2,15 11,24 6,91 -38,05 -37,53 2,22 -16,04
34. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2023-03-28 205,55 PLN 0,44 -5,20 0,15 16,28 -10,89 32,60 -6,17 -0,63 311,10
35. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2023-03-28 227,28 PLN 0,03 1,18 3,37 6,25 6,20 0,77 4,05 3,47 354,56
36. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2023-03-28 325,65 PLN -0,03 1,99 5,09 8,18 3,37 -11,73 -6,88 5,31 225,65
37. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 324,66 PLN 0,15 -1,32 4,19 15,82 -3,80 13,17 -0,82 3,78 549,32
38. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2023-03-28 135,41 PLN 0,04 2,46 6,00 9,84 3,56 -16,74 -13,51 6,32 35,41
39. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2023-03-28 130,92 PLN 0,08 0,66 3,16 4,38 4,57 5,25 8,18 3,06 30,92
40. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 176,20 PLN 0,07 0,00 4,91 12,66 -1,01 2,59 -1,64 4,63 76,20
41. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 132,46 PLN 0,61 8,11 8,90 23,37 -0,11 7,57 17,06 8,17 17,93
42. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 119,04 PLN -0,11 -0,48 2,41 5,67 -4,06 16,51 7,00 2,22 19,03
43. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2023-03-28 9,68 PLN -0,41 0,31 0,73 11,65 -5,65 0,52 -12,48 1,04 -3,20
44. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2023-03-29 106,41 PLN -0,06 -0,35 1,63 3,50 5,13 9,13 4,08 1,71 6,41
45. Allianz Investor Akcji akcyjne 2023-03-28 290,25 PLN -0,58 0,97 12,50 8,13 -22,60 15,37 -0,04 10,60 51,91
46. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 93,25 PLN -0,01 1,93 5,17 9,19 1,63 -4,19 -8,70 5,11 -5,46
47. Allianz Investor BRIC akcyjne 2023-03-28 81,14 PLN 1,11 -1,31 -0,86 -0,58 -6,94 14,14 -0,88 -0,65 -19,25
48. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2023-03-28 140,88 PLN 0,03 0,91 2,92 5,73 6,44 3,57 4,45 3,04 40,21
49. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2023-03-28 633,59 PLN 0,41 0,31 8,21 18,41 -7,35 51,93 45,00 6,81 533,59
50. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 180,29 PLN 0,29 7,86 7,59 19,68 0,12 12,02 24,17 7,13 80,25
51. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2023-03-28 271,54 PLN 0,47 -2,78 -4,59 -9,68 -8,16 28,00 19,74 -4,27 171,49
52. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2023-03-28 272,61 PLN 0,00 1,03 3,36 6,10 6,06 6,41 8,80 3,41 172,61
53. Allianz Investor Quality akcyjne 2023-03-28 204,08 PLN -0,24 1,04 6,50 14,26 -8,32 49,02 28,86 5,74 20,00
54. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-28 333,98 PLN 0,55 1,81 9,44 19,90 -5,60 38,00 24,07 9,09 233,98
55. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 36,91 PLN 0,03 0,63 5,13 9,69 -4,30 -0,11 8,11 4,74 269,10
56. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 673,96 PLN 0,02 -0,08 5,89 11,21 -10,18 10,43 18,59 5,05 573,96
57. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2023-03-29 521,70 PLN 0,66 -1,76 0,22 -2,19 -11,23 16,38 7,72 0,75 51,49
58. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-29 574,99 PLN -0,13 0,53 -2,13 3,57 -3,98 46,02 61,00 -1,56 72,56
59. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-29 1 292,58 PLN -0,18 6,88 9,22 9,18 6,88 12,95 13,39 9,32 29,26
60. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-03-29 442,61 PLN 0,12 0,18 1,54 5,12 2,86 9,12 5,26 1,49 30,14
61. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-03-28 165,48 PLN 0,04 1,03 3,12 5,61 6,79 6,65 6,86 3,37 64,84
62. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 140,24 PLN 0,00 1,18 4,00 6,92 3,94 7,16 6,52 3,81 40,24
63. Allianz Multibonus UFK Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2023-03-28 93,09 PLN -0,28 -1,40 6,78 18,71 5,21 49,73 6,30 6,98 -0,25
64. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) akcyjne 2023-03-28 160,21 PLN 0,00 -3,30 6,93 22,42 12,22 48,88 31,32 6,91 100,06
65. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) portfele modelowe 2023-03-28 129,53 PLN -0,38 0,16 6,08 8,09 -1,74 40,03 10,95 5,80 9,25
66. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) akcyjne 2023-03-28 114,02 PLN 0,40 -1,32 -0,45 4,79 5,94 16,06 15,04 -0,41 14,00
67. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) portfele modelowe 2023-03-28 213,78 PLN 0,24 3,38 5,69 10,43 3,28 5,91 -15,22
68. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2023-03-28 180,48 PLN 0,01 1,31 11,14 16,56 -4,91 61,19 16,88 8,95 80,48
69. Allianz Multibonus UFK Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 181,70 PLN -0,02 1,32 3,18 5,66 5,76 -1,09 0,93 3,20 81,70
70. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 143,57 PLN 0,16 3,15 6,64 12,60 5,61 -10,32 -3,62 6,88 43,57
71. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 474,59 PLN 0,46 -1,17 3,32 16,36 -11,80 37,44 2,55 2,14 374,59
72. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Wzrostu (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 110,10 PLN -0,05 -2,99 0,64 15,02 -12,39 36,33 0,52 -0,33 36,65
73. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 205,55 PLN 0,44 -5,20 0,15 16,28 -10,89 32,60 -6,17 -0,63 311,10
74. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 135,41 PLN 0,04 2,46 6,00 9,84 3,56 -16,74 -13,51 6,32 35,41
75. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 180,29 PLN 0,29 7,86 7,59 19,68 0,12 12,02 24,17 7,13 80,25
76. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2023-03-28 151,42 PLN -3,65 -8,99 -8,22 27,18 70,31 67,98 -2,23 -10,32 51,39
77. Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 184,84 PLN -0,03 -1,04 2,16 8,12 -2,25 15,61 5,03 1,43 84,84
78. Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (d. Aviva) portfele modelowe 2023-03-28 316,48 PLN -0,09 -3,40 1,55 5,48 3,30 63,48 50,65 1,10 216,48
79. Allianz Multibonus UFK NN (L) Indeks Surowców (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 217,14 PLN 0,61 -1,40 -6,00 -4,26 -14,23 -6,34 34,10
80. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2023-03-28 47,77 PLN 0,80 2,38 11,66 24,05 1,42 62,54 -3,63 9,82 -4,52
81. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2023-03-28 83,79 PLN -0,23 1,20 -2,52 9,00 -1,18 34,28 15,59 -3,41 87,28
82. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 163,42 PLN -0,01 1,56 3,92 8,46 4,37 -3,97 0,04 3,92 226,84
83. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 243,50 PLN 0,70 -1,98 6,04 24,34 -2,91 114,07 35,62 4,39 142,67
84. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 282,92 PLN 0,97 -3,50 2,65 21,51 -7,21 39,44 -11,95 1,36 182,92
85. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 34,73 PLN -0,12 1,25 3,83 7,26 2,06 -5,06 -1,98 3,83 247,30
86. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) portfele modelowe 2023-03-28 196,83 PLN -0,54 -1,83 2,47 6,58 -12,55 17,13 -0,09 0,80 43,70
87. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 301,68 PLN -0,03 0,99 3,28 6,83 2,79 -9,97 -4,66 3,32 201,68
88. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 53,47 PLN 0,98 -1,24 -4,79 -1,80 -12,64 78,83 -0,65 -5,04 -46,53
89. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) portfele modelowe 2023-03-28 109,22 PLN -0,84 -4,33 13,91 -13,71 -46,53 -12,77 0,78 9,34 116,36
90. Allianz NN Akcji akcyjne 2023-03-28 330,47 PLN 0,43 -4,63 1,01 18,16 -8,79 43,84 5,45 -0,21 230,47
91. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2023-03-28 216,57 PLN 0,09 -3,00 5,21 16,15 6,87 60,08 33,88 5,75 116,57
92. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2023-03-28 184,84 PLN -0,03 -1,04 2,16 8,12 -2,25 15,61 5,03 1,43 84,84
93. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2023-03-28 316,48 PLN -0,09 -3,40 1,55 5,48 3,30 63,48 50,65 1,10 216,48
94. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 217,14 PLN 0,61 -1,40 -6,00 -4,26 -14,23 -6,34 34,10
95. Allianz NN Japonia akcyjne 2023-03-28 254,59 PLN -0,13 -0,39 3,19 10,78 7,15 59,64 25,79 4,34 154,59
96. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2023-03-28 330,03 PLN -0,14 1,99 5,26 8,87 6,16 -1,39 8,62 5,46 230,03
97. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2023-03-28 77,80 PLN 0,62 3,14 4,70 13,79 1,46 -0,47 -22,74 4,23 -22,20
98. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 167,05 PLN 0,44 -3,97 2,44 20,41 -4,77 47,18 -0,43 1,24 20,93
99. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2023-03-28 119,25 PLN 0,36 0,05 1,94 2,14 -6,62 22,95 4,52 2,65 19,25
100. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2023-03-28 265,44 PLN 0,21 -0,76 0,33 9,22 -3,28 53,90 33,25 -0,65 165,44
101. Allianz NN Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 125,89 PLN 0,02 0,37 2,37 4,69 -0,11 8,46 6,16 2,30 6,24
102. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2023-03-28 275,11 PLN 0,51 0,50 11,02 22,92 0,06 73,77 31,17 9,44 129,45
103. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 119,06 PLN -0,25 1,36 5,85 8,67 -10,08 37,34 -8,49 4,35 3,37
104. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-28 102,49 PLN 0,31 -2,47 8,65 15,29 -6,14 56,35 -4,13 5,95 10,66
105. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2023-03-28 135,00 PLN 0,62 -5,96 1,06 18,23 -8,57 55,89 -0,15 -0,95 35,00
106. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2023-03-28 113,17 PLN -0,09 0,12 1,71 4,71 0,93 10,21 4,70 1,59 13,16
107. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2023-03-28 184,55 PLN 0,01 0,62 2,90 4,09 5,01 9,45 9,34 2,88 16,95
108. Allianz Pekao Akcji Dywidendowych akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 10,99 PLN 0,27 -0,36 1,48 8,28 -3,00 17,16 5,98 1,48 9,24
109. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2023-03-28 59,72 PLN -0,10 -3,74 4,11 9,56 -2,94 42,60 22,91 4,68 48,85
110. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2023-03-28 13,76 PLN 0,15 -4,51 3,30 11,24 -6,33 43,18 14,29 2,46 37,33
111. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2023-03-28 6,27 PLN 0,80 0,32 2,12 11,17 -10,30 10,78 -21,03 1,79 -37,36
112. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2023-03-28 13,40 PLN 0,53 -3,53 2,92 20,18 -4,35 57,28 28,35 1,59 34,00
113. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 11,87 PLN 0,00 0,76 3,31 8,70 7,03 9,30 -0,75 3,31 18,58
114. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2023-03-28 25,45 PLN 0,75 0,91 10,27 23,96 3,37 81,79 28,99 8,48 153,99
115. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-03-28 220,25 PLN 0,07 0,41 2,80 5,84 9,02 12,19 13,70 2,77 118,89
116. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2023-03-28 12,79 PLN 0,08 0,24 3,23 6,32 9,22 15,54 15,43 3,40 27,90
117. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2023-03-28 11,60 PLN -0,09 -0,94 1,58 7,01 -2,19 11,65 0,17 1,75 16,00
118. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2023-03-28 61,33 PLN -0,05 1,71 4,02 8,18 7,75 -0,54 4,80 3,98 16,27
119. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2023-03-28 18,14 PLN -0,17 0,22 1,57 5,10 -2,32 6,46 -0,93 1,40 81,22
120. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2023-03-28 13,11 PLN -0,08 1,94 4,63 9,43 8,89 0,85 7,11 4,71 30,97
121. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2023-03-28 13,99 PLN 0,07 0,58 2,64 5,27 8,45 10,51 12,64 2,57 39,90
122. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 22,33 PLN -0,09 0,45 4,01 7,46 -5,10 21,96 16,12 3,38 123,08
123. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 7,50 PLN 0,67 -0,79 -4,82 -1,45 -11,87 68,54 30,66 -4,94 -25,30
124. Allianz PKO Dynamicznej Alokacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 153,09 PLN -0,07 1,32 4,04 12,64 -1,28 7,39 -5,28 3,73 2,37
125. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2023-03-28 197,36 PLN 0,08 2,16 5,26 9,26 3,63 -9,69 -6,69 5,47 39,18
126. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2023-03-28 141,13 PLN 0,02 2,38 5,54 9,25 7,29 -5,93 -1,36 5,60 30,82
127. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2023-03-28 65,34 PLN 0,38 -3,14 3,22 17,96 -12,79 15,52 -31,65 1,68 30,68
128. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-28 47,77 PLN 0,80 2,38 11,66 24,05 1,42 62,54 -3,63 9,82 -4,52
129. Allianz PZU Akcji Polskich akcyjne 2023-03-28 57,54 PLN 0,58 -3,10 6,12 21,93 -8,04 4,45 15,08
130. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2023-03-28 64,90 PLN 0,00 -0,75 4,19 9,74 -2,86 3,15 29,80
131. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2023-03-28 83,79 PLN -0,23 1,20 -2,52 9,00 -1,18 34,28 15,59 -3,41 87,28
132. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2023-03-28 163,42 PLN -0,01 1,56 3,92 8,46 4,37 -3,97 0,04 3,92 226,84
133. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 63,64 PLN 0,14 -1,16 5,43 15,65 -3,09 9,91 -15,35 4,12 27,18
134. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2023-03-28 243,50 PLN 0,70 -1,98 6,04 24,34 -2,91 114,07 35,62 4,39 142,67
135. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2023-03-28 125,87 PLN -0,25 -1,32 1,35 7,57 -11,04 -5,83 -18,08 1,43 -10,70
136. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2023-03-28 164,40 PLN -0,07 0,62 2,67 4,40 6,06 7,52 11,68 2,63 63,84
137. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 123,79 PLN 0,68 0,13 7,95 19,45 10,45 25,89 4,68 8,03 23,79
138. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-03-29 600,80 PLN 0,87 2,27 4,32 7,69 -0,75 24,25 6,72 4,33 71,66
139. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-29 64,52 PLN 0,95 2,26 4,33 18,75 -5,26 26,66 0,57 4,89 61,31
140. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-03-29 105,98 PLN 0,26 1,34 2,67 9,00 0,90 -0,46 -13,86 2,75 5,98
141. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-29 142,82 PLN 1,49 -2,68 6,72 19,19 -0,36 53,16 18,61 6,85 104,03
142. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-29 485,97 PLN 0,44 0,58 3,16 7,66 -4,38 54,19 -4,49 2,76 47,26
143. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-29 643,24 PLN 0,04 -0,71 2,11 4,32 -3,52 19,43 6,41 2,15 83,67
144. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-03-29 387,10 PLN -0,10 -0,30 2,57 9,30 -3,11 15,13 -2,13 2,58 17,30
145. Allianz Selektywny akcyjne 2023-03-28 115,77 PLN 0,59 -1,43 7,14 19,60 -5,79 74,35 24,27 6,03 23,59
146. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2023-03-28 282,92 PLN 0,97 -3,50 2,65 21,51 -7,21 39,44 -11,95 1,36 182,92
147. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-03-28 361,57 PLN -0,01 0,31 2,05 4,85 4,94 1,80 3,76 2,04 261,57
148. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-28 161,21 PLN 1,19 0,22 10,78 27,29 2,68 69,84 70,76 9,13 61,21
149. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2023-03-28 196,83 PLN -0,54 -1,83 2,47 6,58 -12,55 17,13 -0,09 0,80 43,70
150. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2023-03-28 128,74 PLN -0,10 0,21 1,97 5,13 -4,14 0,31 -6,81 2,02 28,74
151. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2023-03-28 109,22 PLN -0,84 -4,33 13,91 -13,71 -46,53 -12,77 0,78 9,34 116,36
152. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2023-03-28 229,79 PLN 0,06 0,18 5,68 11,85 -6,56 46,34 29,85 4,43 91,51
153. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 135,18 PLN 0,56 0,75 5,23 11,68 -0,35 19,36 6,02 4,94 34,76
154. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-03-29 12,44 PLN -0,48 3,84 1,97 9,41 -3,79 -6,11 -13,25 1,39 24,40
155. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-03-29 69,02 PLN -0,33 3,60 1,65 11,23 -9,87 -13,81 -24,20 1,02 65,67
156. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-29 6,49 PLN 1,41 0,46 0,78 6,39 -15,49 39,57 -23,29 1,56 -35,10
157. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 132,40 PLN -0,17 -1,19 2,33 2,51 -6,06 21,76 21,78 2,03 32,40
158. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 9,47 PLN 0,14 1,85 4,95 8,42 3,15 -5,64 4,87 -5,28
159. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 42,42 PLN 0,51 -2,01 2,47 16,17 -13,31 32,47 -7,13 1,40 269,97
160. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2023-03-28 12,84 PLN 0,09 -0,26 5,03 8,44 -13,40 37,62 9,52 5,94 28,40
161. Fundusz Aktywny akcyjne 2023-03-29 14,52 PLN 0,41 -2,94 2,53 11,01 -8,33 40,37 6,09 2,22 45,18
162. Fundusz Azjatycki akcyjne 2023-03-29 9,40 PLN -1,01 -1,50 -0,22 8,88 -5,79 -8,20 -26,74 -1,15 -6,04
163. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 10,26 PLN 0,89 -8,62 -10,20 -0,66 0,15 123,35 18,31 -10,11 2,65
164. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-03-29 12,46 PLN -0,14 1,69 3,58 7,33 5,06 -3,58 -4,18 3,52 24,56
165. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-29 18,13 PLN -0,16 -3,20 1,85 -2,64 -8,79 25,40 25,07 1,08 81,27
166. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2023-03-28 19,49 PLN 0,03 2,18 5,09 6,71 -9,62 -11,05 4,28 4,50 -61,03
167. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
168. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
169. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
170. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2023-03-28 21,69 PLN 0,01 2,31 6,14 7,84 -10,27 -11,56 2,15 5,40 -56,63
171. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2023-03-28 20,11 PLN 0,00 2,39 5,67 7,67 -10,47 -12,19 2,05 5,35 -59,78
172. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2023-03-28 21,16 PLN 0,00 2,83 6,78 8,38 -10,35 -12,36 1,91 6,06 -57,68
173. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2023-03-28 10,65 PLN -0,36 0,18 1,41 4,20 0,82 9,38 3,77 1,20 6,51
174. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2023-03-28 9,76 PLN -0,22 1,89 3,92 4,92 2,97 4,00 -2,43
175. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2023-03-28 10,40 PLN 0,03 0,92 2,04 3,70 5,16 2,14 3,97
176. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-29 9,84 PLN 0,17 -0,46 2,54 12,53 -0,95 18,74 -4,61 2,52 -1,61
177. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 13,10 PLN 0,00 0,01 0,03 0,18 0,48 1,48 4,65 0,03 31,04
178. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 11,36 PLN 0,01 0,19 0,55 0,71 0,74 1,09 2,25 0,54 1 036,25
179. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 14,38 PLN 0,56 -2,33 1,71 15,85 -14,72 27,91 -12,63 0,69 43,81
180. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 14,00 PLN 0,12 1,08 3,87 9,08 -0,05 -1,55 -5,14 3,68 40,02
181. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2023-03-28 14,62 PLN -0,24 -2,33 2,67 1,81 -8,84 40,86 8,62 2,46 192,49
182. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 1,72 PLN -0,04 1,32 3,67 6,11 4,06 -8,58 -3,28 3,84 71,86
183. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 17,28 PLN 0,01 0,99 2,59 5,10 5,86 3,86 6,58 2,57 72,80
184. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2023-03-28 115,21 PLN -0,05 1,27 3,67 8,86 8,89 8,18 9,03 3,78 14,88
185. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2023-03-28 117,26 PLN -0,21 0,19 1,92 5,33 -2,97 16,90 5,92 2,00 16,93
186. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-28 12,90 PLN 0,68 0,40 7,78 16,15 -2,82 51,08 0,40 6,29 28,99
187. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 4,51 PLN 0,10 1,22 4,21 9,35 0,87 1,03 -0,95 4,01 351,25
188. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 2,94 PLN 0,13 0,98 3,78 10,13 1,08 4,98 3,65 3,58 167,42
189. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2023-03-28 9,02 PLN -0,07 -0,05 6,47 12,26 -4,20 5,59 -9,78
190. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-28 9,94 PLN 0,11 2,37 5,18 9,45 5,21 5,24 -0,65
191. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 9,46 PLN 0,06 1,59 5,91 11,00 0,71 5,66 -5,37
192. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2023-03-28 9,31 PLN 0,03 1,10 6,17 11,59 -0,95 5,70 -6,85
193. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2023-03-27 10,16 PLN -0,26 1,67 3,14 6,54 3,88 -3,89 -4,52 3,10 1,60
194. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-27 10,19 PLN -0,15 0,22 2,21 4,17 1,49 1,92 -8,77 1,77 1,86
195. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-27 9,57 PLN -0,04 0,04 1,99 4,30 2,19 4,77 -6,65 1,74 -4,34
196. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-27 9,21 PLN 0,18 -0,66 2,30 5,78 3,81 8,63 -3,32 1,68 -7,86
197. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 4,70 PLN 0,31 -0,35 3,23 12,96 -6,39 15,05 -2,94 2,63 370,14
198. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-28 1,84 PLN 0,33 -0,42 3,18 13,54 -6,05 17,10 -0,41 2,59 84,10
199. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2023-03-28 180,10 PLN 0,09 2,74 7,32 18,06 -2,07 45,53 25,36 6,78 55,37
200. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2023-03-28 161,57 PLN 0,23 1,63 7,83 19,27 -6,61 62,43 20,88 7,41 46,61
201. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2023-03-28 157,52 PLN -0,07 2,07 5,47 11,55 1,33 27,82 16,81 5,13 36,24
202. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2023-03-28 171,95 PLN 0,23 -1,32 4,66 10,28 -11,16 44,39 24,70 5,25 71,95
203. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2023-03-28 119,87 PLN 0,26 -1,23 0,20 4,05 -8,72 35,36 -4,27 -0,13 19,87
204. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2023-03-28 109,77 PLN -0,31 1,32 2,60 6,32 2,15 10,26 -1,08 2,30 9,77
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.