Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-09-19 11,73 PLN 0,78 1,24 -3,29 -7,19 -7,88 -5,49 -3,71 1,87 17,26
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2019-09-19 9,63 PLN 0,82 3,70 -3,48 -5,71 -3,11 7,78 -4,89 -0,29 -3,74
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-09-19 11,10 PLN 0,47 1,61 -1,74 -3,61 -3,73 -2,84 -8,16 2,43 10,95
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2019-09-19 18,31 PLN 0,82 3,81 -3,25 -5,22 -2,10 10,70 -8,36 0,47 83,04
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2019-09-19 22,38 PLN -0,01 0,01 0,19 0,20 -0,14 0,35 0,58 -0,03 123,83
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-09-19 46,46 PLN 0,00 -0,02 0,22 0,65 1,62 3,86 6,38 1,70 86,40
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2019-09-19 11,34 PLN 0,02 0,09 0,37 0,69 1,10 3,65 6,85 0,79 13,35
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-09-19 12,47 PLN 0,11 -1,07 0,55 1,66 3,93 4,44 6,69 1,77 24,67
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2019-09-19 10,37 PLN 0,81 3,69 -3,45 -5,65 -3,08 8,15 -3,53 -0,31 3,72
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 19,34 PLN 0,25 1,11 -0,12 -0,07 0,68 4,84 1,33 3,94 93,38
11. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-09-18 6,60 PLN -0,23 3,52 0,76 -2,75 -1,73 -3,91 -26,48 5,30 -34,01
12. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2019-09-19 123,62 PLN -0,01 2,96 -0,05 -0,67 -3,81 11,32 13,55 12,95 23,61
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-09-19 117,95 PLN -0,13 0,80 -2,71 -7,74 -9,51 -7,97 -8,93 1,44 17,95
14. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-09-19 91,76 PLN -0,42 3,32 -2,62 -5,84 -5,39 -8,72 4,13 1,99
15. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-09-19 94,80 PLN -0,17 1,08 -2,07 -4,68 -5,98 -8,01 -16,23 1,16 -5,65
16. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2019-09-19 117,76 PLN 0,03 0,19 -0,67 -1,04 -2,93 1,33 6,97 -2,56 14,23
17. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-09-19 136,44 PLN -0,03 0,55 1,01 2,13 3,03 7,67 14,49 3,72 36,44
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 112,53 PLN 0,00 0,57 2,64 5,41 5,50 9,44 9,00 12,53
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 124,31 PLN -0,01 4,15 2,57 4,46 0,90 18,71 14,97 24,31
20. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2019-09-19 354,01 PLN -0,34 2,33 -3,05 -1,22 -5,51 7,07 -13,02 2,58 254,01
21. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-09-19 298,53 PLN 0,00 -0,71 1,11 2,60 4,29 6,06 8,81 2,74 198,53
22. Allianz ESALIENS Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-09-19 278,56 PLN 0,02 0,16 0,42 0,91 1,46 5,30 8,30 0,87 178,56
23. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 212,13 PLN -0,63 2,25 -1,81 0,77 0,72 0,04 -17,75 4,93 -13,79
24. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-09-20 12,56 PLN 0,32 6,89 3,63 3,37 0,72 21,94 23,50 16,19 25,60
25. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-09-20 15,34 PLN 0,13 3,58 -1,29 -2,29 -5,25 6,68 -1,92 4,92 53,40
26. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-09-20 31,89 PLN -0,72 -0,37 -2,51 3,77 1,43 47,23 55,26 22,32 218,90
27. Allianz Generali Akcje: Daleki Wschód akcyjne 2019-09-20 112,98 PLN 0,13 4,17 1,42 -0,42 5,93 9,24 8,43 12,98
28. Allianz Generali Akcje Dywidendowy akcyjne 2019-09-20 130,51 PLN -0,02 2,88 0,12 1,11 -0,47 10,61 10,60 11,20 30,51
29. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-09-20 92,80 PLN 0,16 0,56 -1,74 -4,28 -4,49 -7,59 2,20 6,45 -7,20
30. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2019-09-20 125,44 PLN 0,17 3,13 2,24 1,14 2,47 14,91 25,59 8,12 25,44
31. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-09-20 104,17 PLN 0,33 2,24 -1,50 -1,90 -3,64 9,90 7,55 3,29 4,17
32. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2019-09-20 208,94 PLN 0,05 2,78 -2,33 -3,38 -3,94 9,93 -3,12 1,50 317,88
33. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-09-20 226,97 PLN 0,07 0,11 1,10 2,33 3,80 9,29 14,30 2,82 353,94
34. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2019-09-20 365,94 PLN 0,24 -0,11 1,67 3,35 5,58 8,47 11,28 3,59 265,94
35. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-20 338,50 PLN 0,33 1,25 0,38 1,62 4,04 14,23 7,20 6,60 577,00
36. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2019-09-20 163,92 PLN 0,50 0,20 2,62 4,24 8,06 6,14 12,51 4,63 63,92
37. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2019-09-20 199,24 PLN 0,40 -0,19 5,22 6,87 17,14 -5,50 4,08 8,63 99,24
38. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-09-20 124,70 PLN 0,01 0,13 0,53 0,91 1,95 6,77 11,37 1,37 24,70
39. Allianz Generali stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-20 186,03 PLN 0,18 0,90 0,53 1,68 4,62 12,74 8,18 4,85 86,03
40. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 113,62 PLN 0,03 0,61 0,26 1,09 1,54 5,67 6,30 13,61
41. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-09-20 11,47 PLN 0,17 0,88 0,17 4,46 10,29 7,10 11,68 14,70
42. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-09-20 100,10 PLN -0,17 0,40 -2,31 -1,00 1,18 -0,14 1,14 0,10
43. Allianz Investor Akcji akcyjne 2019-09-19 291,70 PLN -0,13 2,39 1,13 2,98 -10,20 25,06 42,42 16,01 52,67
44. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-09-19 466,64 PLN -0,17 2,73 -0,06 2,70 -1,96 40,01 18,41 12,55 366,64
45. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2019-09-19 196,47 PLN -0,11 -2,15 5,00 5,07 42,65 33,00 14,40 21,86 96,43
46. Allianz Investor BRIC akcyjne 2019-09-19 86,23 PLN -0,35 3,29 0,67 0,06 11,16 24,11 24,93 12,79 -14,18
47. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-09-19 136,44 PLN 0,04 0,14 0,39 0,84 0,99 4,80 6,82 0,40 35,79
48. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-09-19 154,25 PLN -0,79 -0,46 10,12 12,07 19,48 -1,58 11,04 13,83 54,22
49. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2019-09-19 231,21 PLN -0,73 0,60 -1,58 -4,45 1,43 9,43 20,15 5,33 131,16
50. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-09-19 105,12 PLN -0,02 0,14 1,08 1,97 2,70 4,59 2,85 5,13
51. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-09-19 258,34 PLN 0,04 0,19 0,68 1,52 2,37 7,66 12,20 1,78 158,34
52. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2019-09-19 283,17 PLN 0,18 0,95 -0,36 2,91 -0,44 12,64 16,29 13,53 183,17
53. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 37,21 PLN 0,05 0,62 1,72 3,65 2,37 25,54 39,15 9,31 272,10
54. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 633,91 PLN 0,01 1,30 1,83 4,20 -0,04 39,65 61,60 14,03 533,91
55. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2019-09-20 528,84 PLN 1,31 4,91 3,17 3,64 13,55 35,37 38,23 16,50 53,57
56. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-09-20 411,68 PLN 0,67 0,93 -2,04 -1,69 -3,17 21,21 8,48 23,55
57. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-20 1 140,19 PLN 0,13 1,53 0,53 3,91 5,80 3,98 14,02
58. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-09-20 424,18 PLN 0,05 0,06 0,44 1,43 0,72 2,77 6,18 4,05 24,72
59. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-09-19 157,31 PLN 0,01 0,22 0,70 1,35 1,81 4,39 7,69 1,51 56,70
60. Allianz NN Akcji akcyjne 2019-09-19 302,70 PLN -0,42 2,47 -3,00 -3,54 -1,62 10,77 1,02 0,54 202,70
61. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-09-19 172,84 PLN 0,70 5,10 1,19 2,58 1,94 19,84 9,74 16,62 72,84
62. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2019-09-19 185,42 PLN 0,00 1,38 1,84 2,71 3,07 11,83 14,61 8,83 85,42
63. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-09-19 245,14 PLN 0,32 5,75 3,56 5,70 6,33 24,68 32,31 18,98 145,14
64. Allianz NN Japonia akcyjne 2019-09-19 190,97 PLN 0,42 9,26 3,93 1,57 -8,94 24,50 15,71 8,70 90,97
65. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2019-09-19 125,03 PLN -0,40 1,68 -0,40 -5,03 -1,85 10,91 4,72 5,38 25,03
66. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-09-19 326,33 PLN 0,01 -0,08 2,46 4,76 6,65 11,52 17,63 4,94 226,33
67. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2019-09-19 90,60 PLN 0,01 1,66 0,68 1,90 7,52 0,19 -12,69 6,21 -9,40
68. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-09-19 142,58 PLN -0,11 2,13 -2,79 -6,80 3,72 -6,04 -12,07 1,67 3,21
69. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2019-09-19 115,56 PLN -0,47 3,81 -1,47 -3,39 3,70 13,28 7,93 6,82 15,56
70. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2019-09-19 217,25 PLN -0,01 3,33 1,82 3,94 0,46 24,82 25,63 17,11 117,25
71. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-09-19 121,98 PLN 0,03 -0,03 1,33 1,29 1,18 5,49 14,16 3,96 21,98
72. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2019-09-19 186,91 PLN -0,44 -0,56 -4,57 -6,28 -1,91 -4,83 9,30 2,33 55,89
73. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2019-09-19 117,83 PLN 0,19 4,53 -1,07 -3,39 -7,29 0,93 -12,16 3,85 17,83
74. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-09-19 89,48 PLN 0,45 3,50 -0,22 -4,42 -6,49 -8,91 -1,12 5,54 -10,82
75. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-09-19 107,83 PLN 0,09 1,46 1,13 -0,56 -12,20 -5,41 -11,18 -0,31 7,84
76. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-09-19 109,80 PLN 0,01 0,06 0,66 1,84 3,40 4,28 5,72 4,81 9,79
77. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-09-19 172,55 PLN 0,03 0,07 0,38 0,93 2,15 5,46 9,00 2,12 9,35
78. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2019-09-19 9,91 PLN -0,50 1,23 -1,29 -3,41 0,41 10,36 -9,17 3,55 -0,90
79. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2019-09-19 50,06 PLN 0,70 4,62 3,22 2,96 -0,28 8,19 11,05 16,83 24,78
80. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-09-19 11,96 PLN 0,25 4,27 0,59 1,53 -3,16 10,23 14,01 16,23 19,36
81. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2019-09-19 21,02 PLN -0,28 2,79 -2,19 -3,89 -0,90 8,69 -16,12 2,44 110,20
82. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-09-19 6,90 PLN -0,14 3,14 -1,43 -2,95 -1,00 7,98 -12,21 7,48 -31,07
83. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-09-19 10,75 PLN 0,19 1,99 0,66 1,90 2,58 9,69 8,26 7,50
84. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2019-09-19 16,87 PLN -0,24 0,96 -2,09 -4,04 -0,24 -12,36 -4,58 6,98 68,36
85. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-09-19 198,60 PLN 0,03 0,43 0,54 1,05 1,84 5,77 8,60 1,34 97,38
86. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2019-09-19 11,46 PLN 0,09 0,79 0,79 1,42 2,50 6,80 10,51 1,78 14,60
87. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2019-09-19 12,89 PLN 0,08 -0,15 1,34 2,46 4,71 8,68 14,27 2,96 28,77
88. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-09-19 11,91 PLN 0,00 1,10 1,02 2,94 5,31 7,88 17,92 8,08 19,10
89. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-09-19 61,18 PLN 0,05 -0,28 0,91 2,00 3,98 8,26 11,74 2,41 15,98
90. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2019-09-19 18,83 PLN 0,00 0,32 1,07 3,52 5,49 5,31 8,47 6,99 88,11
91. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2019-09-19 12,71 PLN 0,00 0,32 0,47 0,87 1,60 5,48 8,35 1,11 27,10
92. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 11,87 PLN 0,08 0,51 0,34 -0,67 2,86 5,14 -2,14 2,24 18,58
93. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 20,76 PLN 0,10 1,62 1,76 4,22 4,06 14,82 18,63 12,22 107,39
94. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-09-19 5,51 PLN -0,18 2,99 1,66 -1,43 -0,72 -6,93 -26,73 5,56 -45,12
95. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2019-09-19 11,99 PLN 0,33 2,92 1,35 2,13 2,30 9,20 12,79 10,71 19,90
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2019-09-19 110,73 PLN -0,85 5,49 5,70 4,91 6,57 11,11 13,79 14,97 10,51
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2019-09-19 218,22 PLN 0,07 -0,20 0,72 1,63 2,87 7,39 12,22 1,77 117,70
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 161,61 PLN -0,11 1,20 -0,54 -0,82 0,09 8,77 8,59 0,79 223,22
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 137,81 PLN -0,25 1,86 -1,50 -2,26 -1,31 9,19 7,17 0,35 175,62
100. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-09-19 147,74 PLN 0,07 -0,42 0,79 2,05 4,44 6,07 9,58 2,24 36,95
101. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2019-09-19 79,49 PLN -0,31 4,07 -2,17 -5,65 -8,29 -12,75 -28,43 -2,79 58,98
102. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-09-19 37,47 PLN 0,11 1,49 -2,73 -6,04 -10,57 -28,61 -25,74 -0,35 -25,10
103. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-09-19 219,52 PLN 0,68 3,82 3,93 6,29 6,67 20,09 31,76 18,94 171,99
104. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-09-19 98,23 PLN -0,36 4,00 -1,66 -5,73 -6,40 -13,64 10,37 -3,65 48,52
105. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2019-09-19 68,96 PLN 0,67 1,77 3,19 2,06 -3,75 -19,75 -31,53 9,70 54,14
106. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2019-09-19 176,51 PLN 0,14 0,93 2,21 4,30 7,87 10,02 15,62 6,11 253,02
107. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 70,88 PLN -0,11 2,53 -0,03 -0,87 0,51 0,00 -6,61 2,13 41,65
108. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2019-09-19 145,47 PLN -0,06 1,61 0,89 -2,87 2,03 -13,65 -15,45 7,67 44,98
109. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2019-09-19 133,88 PLN 0,02 -0,93 2,73 3,84 -1,13 -10,60 -4,62 7,04 -5,02
110. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2019-09-19 151,93 PLN 0,01 0,19 0,55 1,15 2,20 7,01 12,65 1,63 51,42
111. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 109,28 PLN -0,26 -0,21 1,97 6,58 1,60 -7,00 8,20 9,39 9,28
112. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-09-20 543,51 PLN 0,10 1,61 -0,20 -2,22 0,92 5,48 13,41 5,19 55,29
113. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2019-09-20 59,61 PLN 0,17 3,06 -2,68 -3,10 1,10 27,12 35,20 10,42 49,03
114. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-09-20 114,57 PLN -0,13 0,07 -1,89 -0,58 2,10 -0,88 0,33 0,82 14,57
115. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-09-20 120,74 PLN 0,62 6,52 6,10 7,37 -1,44 22,66 35,91 18,75 72,49
116. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-09-20 409,40 PLN 0,00 -3,32 -3,76 -1,63 1,04 9,12 -18,51 7,94 24,06
117. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-09-20 611,93 PLN 0,03 0,98 1,21 2,98 1,83 10,84 14,49 8,53 74,73
118. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-09-20 376,87 PLN -0,07 0,84 -3,76 -1,88 1,42 6,37 9,09 5,01 14,20
119. Allianz Selektywny akcyjne 2019-09-19 89,58 PLN -0,36 2,40 -3,65 -6,53 -5,06 4,28 -9,52 -0,96 -4,37
120. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2019-09-19 272,22 PLN -0,69 0,39 -9,37 -15,44 -16,77 5,02 -9,68 -7,32 172,22
121. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-09-19 200,53 PLN 0,02 -8,82 -9,88 -5,15 -8,62 41,79 15,74 46,40
122. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-09-19 356,61 PLN 0,04 0,16 0,55 1,12 1,76 6,27 9,42 1,29 256,61
123. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-09-19 95,21 PLN 0,58 4,58 2,04 0,19 -0,01 23,54 33,53 13,02 -4,79
124. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-09-19 140,39 PLN 0,10 0,39 1,02 1,62 2,15 5,91 10,35 5,16 40,39
125. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2019-09-19 129,90 PLN 0,01 -9,01 -8,93 6,01 6,13 74,13 89,58 35,21 157,33
126. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2019-09-19 196,17 PLN 0,29 -1,77 -3,38 5,07 0,49 55,17 66,57 24,25 63,49
127. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 123,43 PLN -0,14 0,78 -0,56 -1,07 -1,47 -0,21 -6,40 2,69 23,05
128. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-09-19 94,08 PLN -0,36 2,97 3,34 -0,52 -2,20 -2,88 -16,94 8,55 -17,79
129. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-09-20 14,01 PLN 0,21 -0,50 -3,98 -4,24 1,08 8,77 -2,57 -1,68 40,10
130. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-09-20 85,96 PLN 0,15 -1,35 -5,52 -5,84 0,32 8,17 -1,22 -3,11 106,34
131. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-09-20 7,72 PLN 0,78 2,93 -3,14 -3,50 13,20 15,92 -15,16 9,97 -22,80
132. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-19 117,24 PLN -0,03 2,73 2,47 4,25 1,77 14,05 11,87 17,24
133. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2019-09-19 11,50 PLN 0,27 3,62 0,88 -0,01 -3,03 10,52 12,46 12,32 15,00
134. Fundusz Aktywny akcyjne 2019-09-20 13,63 PLN 0,23 4,02 1,54 -0,58 0,14 10,69 -2,57 9,31 36,26
135. Fundusz Azjatycki akcyjne 2019-09-20 11,46 PLN 0,12 2,43 1,58 -2,05 -1,42 0,77 -1,62 5,67 14,61
136. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-09-19 7,66 PLN -0,32 7,41 2,26 -7,28 -11,01 -14,44 -24,61 -2,21 -23,42
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-09-20 13,15 PLN 0,13 -0,53 0,40 0,68 1,84 2,55 0,69 1,01 31,49
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-20 16,28 PLN -0,12 2,54 4,83 5,04 4,50 8,60 18,99 15,92 62,76
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2019-09-19 20,85 PLN 0,89 0,70 6,75 10,80 9,04 8,99 62,60 16,38 -58,29
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2019-09-19 48,50 PLN 0,30 2,52 3,50 4,00 -2,37 3,87 31,96 6,49 -35,33
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2019-09-19 50,38 PLN 0,34 2,59 3,69 4,37 -2,72 4,11 35,40 7,29 -32,83
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2019-09-19 50,56 PLN 0,35 2,70 3,87 4,43 -2,82 3,56 35,03 7,25 -32,58
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2019-09-19 23,46 PLN 0,95 1,50 8,47 12,55 10,15 9,63 69,15 19,45 -53,07
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2019-09-19 21,88 PLN 0,96 1,30 8,01 12,66 10,30 10,24 72,47 19,19 -56,25
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2019-09-19 23,06 PLN 0,97 1,44 8,65 13,37 10,63 10,61 74,63 20,02 -53,89
146. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-09-19 10,42 PLN 0,08 -0,08 0,82 1,78 3,16 3,54 3,64 4,54 4,16
147. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-20 10,07 PLN 0,32 1,85 0,27 -0,96 1,27 7,25 -7,63 3,00 0,71
148. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
149. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
150. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2019-09-19 107,83 PLN 0,01 -0,08 0,47 1,15 2,21 4,92 1,76 7,53
151. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2019-09-19 114,12 PLN 0,22 1,63 0,98 1,84 3,13 8,43 11,05 13,80
152. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-09-18 10,83 PLN 0,12 -0,61 0,54 1,49 2,74 2,04 2,12 2,17 8,34
153. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-18 10,40 PLN 0,03 0,89 -0,84 -1,91 -2,32 -0,44 -3,36 -0,54 3,97
154. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-18 9,64 PLN 0,05 0,88 -0,91 -1,57 -1,70 5,95 -0,26 -0,33 -3,56
155. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-09-18 9,22 PLN 0,09 0,89 -1,19 -2,01 -1,90 0,80 -7,08 -1,04 -7,84
156. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2019-09-19 144,43 PLN 0,33 1,65 -1,33 -2,45 -2,19 8,83 7,93 4,22 24,60
157. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2019-09-19 121,74 PLN 0,54 2,94 -1,63 -4,12 -4,64 2,07 -8,09 4,28 10,47
158. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2019-09-19 135,91 PLN 0,29 0,65 -0,28 -0,18 1,45 5,84 5,68 3,59 17,55
159. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2019-09-19 143,07 PLN 0,27 5,18 1,72 0,49 -1,68 18,37 29,96 16,95 43,07
160. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2019-09-19 110,70 PLN 0,32 4,14 -1,21 -3,85 -2,81 1,25 -1,20 4,83 10,70
161. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2019-09-19 113,96 PLN 0,15 0,28 1,01 2,40 5,09 7,67 9,08 6,15 13,96
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.