Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2018-04-18 14,83 PLN 0,07 0,07 -2,82 -0,20 6,00 16,13 -0,80 34,70
2. B 2018-04-17 14,55 PLN 0,00 -0,07 -2,74 -0,68 5,59 14,39 -1,02 17,62
3. C 2018-04-18 14,30 PLN 0,07 -0,07 -3,05 -0,63 5,07 13,04 -1,11 27,56
4. D 2018-04-17 13,74 PLN -0,07 -0,22 -3,17 -1,43 4,01 9,57 25,14 -1,43 37,40