Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2019-07-18 14,69 PLN -0,20 0,27 0,75 2,73 2,44 15,76 23,86 5,15 33,42
2. B 2019-07-18 14,35 PLN -0,21 0,21 0,70 2,50 2,06 14,43 4,97 16,01
3. C 2019-07-18 14,01 PLN -0,21 0,14 0,57 2,26 1,52 12,71 18,53 4,63 24,98
4. D 2019-07-18 13,30 PLN -0,23 0,08 0,30 1,76 0,53 9,38 12,71 4,07 33,00