Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2020-07-08 14,05 PLN -0,14 -0,85 5,72 -4,75 -4,94 -2,43 12,67 -4,55 27,61
2. B 2020-07-08 13,67 PLN -0,15 -0,87 5,64 -4,94 -5,33 -3,60 10,15 -4,81 10,51
3. C 2020-07-08 13,28 PLN -0,15 -0,90 5,48 -5,21 -5,82 -5,08 7,70 -5,08 18,47
4. D 2020-07-08 12,48 PLN -0,24 -1,03 5,23 -5,74 -6,73 -7,90 2,38 -5,60 24,80