Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2021-07-27 17,21 PLN -0,17 1,29 6,63 12,48 22,06 16,92 34,56 13,60 56,31
2. B 2021-07-27 16,68 PLN -0,18 1,28 6,51 12,32 21,57 15,51 31,96 13,39 34,84
3. C 2021-07-27 16,12 PLN -0,19 1,19 6,40 12,02 21,02 13,76 28,65 13,04 43,80
4. D 2021-07-27 15,00 PLN -0,13 1,15 6,16 11,52 19,81 10,46 22,45 12,44 50,00