Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2019-01-15 14,19 PLN 0,21 0,78 -0,14 -1,25 -5,90 15,93 20,36 1,57 28,88
2. B 2019-01-15 13,89 PLN 0,22 0,80 -0,22 -1,42 -6,28 11,66 1,61 12,29
3. C 2019-01-15 13,60 PLN 0,22 0,74 -0,29 -1,66 -6,72 12,96 13,90 1,57 21,32
4. D 2019-01-15 12,97 PLN 0,15 0,62 -0,61 -2,19 -7,69 9,54 9,45 1,49 29,70