Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2021-03-03 15,74 PLN -0,06 2,74 6,64 10,38 8,93 6,35 26,83 3,89 42,96
2. B 2021-03-03 15,28 PLN -0,07 2,69 6,56 10,25 8,52 5,16 24,43 3,87 23,52
3. C 2021-03-03 14,79 PLN -0,07 2,64 6,40 9,88 7,96 3,50 21,23 3,72 31,94
4. D 2021-03-03 13,81 PLN -0,14 2,52 6,07 9,34 6,89 0,44 15,28 3,52 38,10