Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2018-11-20 13,70 PLN -0,22 -3,99 -6,42 -7,31 -7,18 9,08 13,50 -8,36 24,43
2. B 2018-11-20 13,42 PLN -0,22 -4,01 -6,48 -7,45 -7,58 7,88 -8,71 8,49
3. C 2018-11-20 13,14 PLN -0,30 -4,09 -6,61 -7,72 -8,05 6,14 8,77 -9,13 17,22
4. D 2018-11-20 12,56 PLN -0,24 -4,12 -6,82 -8,19 -8,92 3,04 3,29 -9,90 25,60