Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2022-05-26 16,01 PLN 0,00 -2,26 -2,50 -7,30 -3,55 12,19 11,18 -8,88 45,41
2. B 2022-05-26 15,47 PLN 0,06 -2,21 -2,58 -7,42 -3,91 10,90 9,10 -9,00 25,06
3. C 2022-05-26 14,89 PLN 0,07 -2,23 -2,68 -7,63 -4,37 9,24 6,36 -9,15 32,83
4. D 2022-05-26 13,73 PLN 0,00 -2,35 -2,97 -8,16 -5,38 6,02 1,10 -9,55 37,30