Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2018-07-16 14,35 PLN -0,14 -1,44 -3,24 -5,47 -1,17 13,44 28,35 -4,01 30,34
2. B 2018-07-16 14,08 PLN -0,07 -1,40 -3,23 -5,57 -1,47 11,83 -4,22 13,82
3. C 2018-07-16 13,81 PLN -0,14 -1,50 -3,43 -5,86 -2,06 10,39 -4,50 23,19
4. D 2018-07-16 13,24 PLN -0,15 -1,56 -3,71 -6,36 -3,00 7,12 16,65 -5,02 32,40