Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2020-04-01 13,03 PLN -0,61 -8,50 -11,48 -10,45 -10,08 -6,39 3,41 -11,48 18,35
2. B 2020-04-01 12,70 PLN -0,55 -8,44 -11,56 -10,56 -10,37 -7,50 1,28 -11,56 2,67
3. C 2020-04-01 12,35 PLN -0,56 -8,52 -11,72 -10,83 -10,89 -8,86 -1,04 -11,72 10,17
4. D 2020-04-01 11,64 PLN -0,60 -8,63 -11,95 -11,28 -11,75 -11,62 -5,90 -11,95 16,40