Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2017-11-16 14,63 PLN 0,07 -2,07 0,55 1,81 11,85 18,75 9,02 32,88
2. B 2017-11-16 14,39 PLN 0,14 -2,11 0,49 1,70 11,38 8,60 16,33
3. C 2017-11-16 14,16 PLN 0,07 -2,21 0,28 1,36 10,80 15,59 8,09 26,32
4. D 2017-11-16 13,67 PLN 0,07 -2,29 0,07 0,89 9,71 12,23 28,96 7,22 36,70