Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2018-09-20 14,60 PLN 0,27 -0,27 1,32 -1,22 -1,28 15,87 27,62 -2,34 32,61
2. B 2018-09-20 14,31 PLN 0,28 -0,28 1,27 -1,45 -1,65 14,94 -2,65 15,68
3. C 2018-09-20 14,03 PLN 0,29 -0,28 1,15 -1,68 -2,16 12,78 26,85 -2,97 25,16
4. D 2018-09-20 13,43 PLN 0,30 -0,37 0,90 -2,18 -3,10 9,45 16,18 -3,66 34,30