Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2017-09-20 14,79 PLN 0,07 2,21 2,57 5,34 13,51 18,89 10,21 34,33
2. B 2017-09-20 14,55 PLN 0,07 2,18 2,46 5,13 13,05 9,81 17,62
3. C 2017-09-20 14,34 PLN 0,14 2,14 2,36 4,90 12,47 15,83 9,47 27,92
4. D 2017-09-20 13,86 PLN 0,07 2,06 2,06 4,37 11,33 12,32 35,09 8,71 38,60