Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2019-03-21 14,52 PLN 0,21 1,47 4,24 -0,68 -2,42 15,33 23,16 3,94 31,88
2. B 2019-03-21 14,20 PLN 0,21 1,43 4,18 -0,91 -2,81 14,79 3,88 14,79
3. C 2019-03-21 13,89 PLN 0,22 1,46 4,04 -1,14 -3,27 12,29 17,22 3,73 23,91
4. D 2019-03-21 13,22 PLN 0,15 1,30 3,69 -1,71 -4,27 8,90 11,94 3,44 32,20