Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2019-11-08 14,74 PLN -0,07 1,80 1,38 2,50 5,06 12,78 19,55 5,51 33,88
2. B 2019-11-08 14,38 PLN -0,07 1,77 1,27 2,28 4,66 11,47 5,19 16,25
3. C 2019-11-08 14,01 PLN -0,14 1,67 1,08 1,97 4,01 9,71 14,27 4,63 24,98
4. D 2019-11-08 13,26 PLN -0,15 1,61 0,84 1,45 3,03 6,51 8,69 3,76 32,60