Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2020-11-26 14,66 PLN 0,07 3,46 2,95 6,77 -0,74 -1,01 17,09 -0,41 33,15
2. B 2020-11-26 14,24 PLN 0,00 3,41 2,82 6,51 -1,11 -2,20 14,47 -0,84 15,12
3. C 2020-11-26 13,81 PLN 0,00 3,37 2,75 6,23 -1,64 -3,70 11,91 -1,29 23,19
4. D 2020-11-26 12,93 PLN 0,00 3,27 2,46 5,72 -2,64 -6,58 6,42 -2,19 29,30