Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2020-05-27 13,81 PLN 0,58 2,07 -4,63 -6,44 -3,29 -4,10 7,89 -6,18 25,43
2. B 2020-05-27 13,45 PLN 0,60 2,05 -4,68 -6,53 -3,65 -5,15 5,57 -6,34 8,73
3. C 2020-05-27 13,07 PLN 0,54 2,03 -4,81 -6,84 -4,18 -6,64 3,16 -6,58 16,59
4. D 2020-05-27 12,30 PLN 0,57 1,91 -5,09 -7,31 -5,09 -9,43 -1,91 -6,96 23,00