Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2018-01-18 15,26 PLN 0,20 2,90 2,69 4,95 12,87 24,88 2,07 38,60
2. B 2018-01-18 15,00 PLN 0,27 2,88 2,67 4,82 12,44 23,15 2,04 21,26
3. C 2018-01-18 14,75 PLN 0,20 2,79 2,50 4,54 11,91 21,60 2,01 31,58
4. D 2018-01-18 14,21 PLN 0,14 2,67 2,23 3,95 10,76 17,93 28,60 1,94 42,10