Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2020-09-24 13,98 PLN -0,36 -1,62 -0,50 7,54 -3,98 -5,28 12,20 -5,03 26,98
2. B 2020-09-24 13,59 PLN -0,37 -1,66 -0,59 7,26 -4,43 -6,47 9,16 -5,36 9,86
3. C 2020-09-24 13,19 PLN -0,38 -1,71 -0,75 6,97 -4,90 -7,83 7,24 -5,72 17,66
4. D 2020-09-24 12,37 PLN -0,40 -1,83 -0,96 6,45 -5,86 -10,62 1,98 -6,43 23,70