Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2022-01-26 17,36 PLN 0,81 -0,74 -3,93 0,70 13,32 20,81 26,72 -1,20 57,67
2. B 2022-01-26 16,79 PLN 0,78 -0,77 -4,00 0,48 12,91 19,42 24,19 -1,24 35,73
3. C 2022-01-26 16,19 PLN 0,81 -0,80 -4,09 0,25 12,35 17,66 21,18 -1,22 44,42
4. D 2022-01-26 14,98 PLN 0,81 -0,93 -4,40 -0,27 11,21 14,09 15,23 -1,32 49,80