Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2019-09-19 14,62 PLN -0,07 1,04 -0,41 1,60 0,41 12,12 17,52 4,65 32,79
2. B 2019-09-19 14,27 PLN -0,07 0,99 -0,56 1,42 0,00 10,79 4,39 15,36
3. C 2019-09-19 13,92 PLN -0,07 0,94 -0,64 1,16 -0,50 9,18 12,44 3,96 24,17
4. D 2019-09-19 13,19 PLN -0,08 0,84 -0,90 0,61 -1,49 5,94 6,89 3,21 31,90