Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2021-05-05 16,20 PLN 0,50 1,50 5,26 14,25 20,00 9,68 28,37 6,93 47,14
2. B 2021-05-05 15,71 PLN 0,51 1,49 5,08 14,01 19,56 8,42 25,88 6,80 27,00
3. C 2021-05-05 15,20 PLN 0,46 1,40 4,97 13,77 18,94 6,74 22,78 6,59 35,59
4. D 2021-05-05 14,17 PLN 0,50 1,29 4,73 13,18 17,69 3,58 16,72 6,22 41,70