Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2020-01-23 14,82 PLN 0,00 0,14 1,09 0,34 3,20 9,53 20,19 0,68 34,60
2. B 2020-01-23 14,45 PLN 0,00 0,14 0,98 0,21 2,85 8,24 17,58 0,63 16,81
3. C 2020-01-23 14,07 PLN 0,00 0,07 0,86 -0,07 2,33 6,67 14,95 0,57 25,51
4. D 2020-01-23 13,29 PLN 0,00 0,08 0,61 -0,52 1,30 3,50 9,38 0,53 32,90