Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2021-10-25 18,02 PLN -0,06 2,04 4,59 12,06 26,63 30,39 37,24 18,94 63,67
2. B 2021-10-25 17,45 PLN -0,06 2,05 4,49 11,86 26,17 28,88 34,54 18,63 41,07
3. C 2021-10-25 16,84 PLN -0,06 2,00 4,34 11,52 25,48 26,90 31,15 18,09 50,22
4. D 2021-10-25 15,63 PLN -0,06 1,89 4,06 11,01 24,34 23,17 24,84 17,17 56,30