Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2020-02-18 14,89 PLN -0,13 0,27 0,95 3,26 4,13 7,43 20,18 1,15 35,24
2. B 2020-02-18 14,51 PLN -0,14 0,21 0,83 3,05 3,72 6,14 17,49 1,04 17,30
3. C 2020-02-18 14,13 PLN -0,14 0,21 0,78 2,84 3,21 4,59 14,97 1,00 26,05
4. D 2020-02-18 13,33 PLN -0,15 0,15 0,45 2,30 2,15 1,45 9,26 0,83 33,30