Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2017-07-19 14,55 PLN 0,07 0,90 3,63 7,54 14,57 22,68 8,42 32,15
2. B 2017-07-19 14,32 PLN 0,07 0,85 3,47 7,27 14,10 8,08 15,76
3. C 2017-07-19 14,12 PLN 0,07 0,79 3,37 7,05 13,50 19,46 7,79 25,96
4. D 2017-07-19 13,68 PLN 0,07 0,74 3,09 6,54 12,41 15,93 33,33 7,29 36,80