Notowania
Lp. Kategoria jednostki Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. A 2019-05-22 14,29 PLN 0,28 -1,99 -0,14 3,40 -3,18 13,05 20,29 2,29 29,79
2. B 2019-05-22 13,97 PLN 0,29 -1,96 -0,21 3,18 -3,59 11,76 2,19 12,93
3. C 2019-05-22 13,65 PLN 0,29 -2,01 -0,36 2,94 -4,01 9,99 15,00 1,94 21,77
4. D 2019-05-22 12,98 PLN 0,31 -2,11 -0,61 2,45 -4,98 6,83 9,44 1,56 29,80