Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 6,62 PLN 0,44 -0,97 -2,14 -12,01 -11,45 -2,75 -28,02 -12,23 -33,83
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2018-11-19 118,37 PLN -0,18 -1,97 -7,82 -9,46 -5,58 5,20 -7,05 18,36
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-19 117,64 PLN -0,65 -7,11 -15,09 -17,07 -14,00 -2,58 -15,66 -16,62 17,64
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-11-19 93,25 PLN 0,64 2,15 -4,91 -17,75 -18,31 -19,17 3,65
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-11-19 94,69 PLN -0,15 -2,68 -7,18 -9,02 -8,42 -11,37 -16,50 -9,73 -5,76
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2018-11-19 121,34 PLN -0,06 -0,05 -0,71 -0,38 -0,62 8,47 15,45 -0,92 17,70
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 98,03 PLN 0,00 -1,31 -20,08 -30,07 -30,51 -25,17 -23,89 -31,84 -16,78
8. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-11-19 131,93 PLN -0,02 -0,28 -0,29 0,02 0,86 7,81 14,76 0,51 31,93
9. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 104,47 PLN -0,11 -0,35 -2,30 -1,57 -1,16 -1,68 4,47
10. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 115,67 PLN -0,31 -1,57 -6,48 -4,89 -1,47 -3,55 15,67
11. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2018-11-19 347,09 PLN 0,25 -4,28 -7,33 -8,36 -14,25 1,43 -16,65 -14,88 247,09
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-11-19 286,06 PLN 0,16 -0,06 -0,19 0,66 1,55 2,68 11,38 1,08 186,06
13. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-19 274,63 PLN 0,03 -0,07 0,03 0,50 1,68 5,06 9,40 1,36 174,63
14. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 203,66 PLN 0,05 -2,09 -3,70 -5,43 -9,23 -7,67 -24,22 -9,58 -17,23
15. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-20 11,39 PLN -1,04 -3,47 -6,94 -8,00 -6,10 2,06 -6,33 13,90
16. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-20 15,27 PLN -1,10 -3,23 -4,86 -6,20 -5,86 3,60 2,97 -7,29 52,70
17. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-20 26,75 PLN -1,29 -8,04 -13,09 -9,87 -1,04 17,69 47,22 -0,96 167,50
18. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 108,72 PLN -0,11 -1,22 -2,77 -3,19 -3,57 8,56 -4,37 8,71
19. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-20 10,16 PLN -0,59 -1,55 -2,68 -4,24 -9,04 -9,37 1,60
20. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-20 99,25 PLN 0,07 -0,09 0,31 -2,17 -2,90 -2,91 -0,75
21. Allianz Investor Akcji akcyjne 2018-11-19 253,13 PLN -3,80 -13,51 -24,23 -19,18 -16,67 15,60 27,43 -16,94 32,48
22. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-11-19 407,38 PLN -1,74 -7,19 -15,52 -13,54 -6,63 14,65 2,66 -7,19 307,38
23. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2018-11-19 163,03 PLN 0,56 -0,52 11,60 3,83 6,21 25,59 5,79 1,14 63,00
24. Allianz Investor BRIC akcyjne 2018-11-19 78,54 PLN -0,18 1,95 -1,34 -7,26 -4,28 17,35 24,67 -5,31 -21,84
25. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 130,40 PLN 0,18 -0,77 2,43 -7,53 -9,52 -0,06 -7,25 -9,98 30,37
26. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-19 134,84 PLN 0,06 -0,21 -0,33 0,00 1,15 4,61 7,80 0,84 34,20
27. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2018-11-19 223,47 PLN 0,66 5,21 -6,84 -9,14 -6,69 6,48 32,72 -5,21 123,43
28. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-11-19 102,10 PLN -0,07 -0,22 -0,34 0,12 0,07 2,07 -0,01 2,11
29. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-19 252,45 PLN 0,03 -0,09 0,02 0,56 1,93 7,59 12,65 1,65 152,45
30. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2018-11-19 249,04 PLN -0,65 -5,88 -15,45 -10,49 -12,77 7,77 -3,31 -15,30 149,04
31. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 33,72 PLN -1,09 -4,01 -7,94 -4,50 -0,38 19,45 31,51 -0,65 237,20
32. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 550,97 PLN -2,16 -7,48 -14,19 -8,92 -2,88 28,65 47,50 -3,12 450,97
33. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2018-11-20 460,62 PLN -1,91 0,68 -3,76 -8,26 -8,80 21,64 28,48 -6,78 33,76
34. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 397,34 PLN -2,44 -4,64 -4,42 4,78 10,24 7,78 7,17 19,24
35. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 1 100,96 PLN 0,15 1,14 1,10 -4,52 -3,40 -1,41 10,10
36. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-20 413,35 PLN -0,25 -1,28 -1,37 -1,88 -1,86 3,44 6,88 -2,23 21,54
37. Allianz NN Akcji akcyjne 2018-11-19 297,93 PLN 0,75 -0,68 -3,51 -4,88 -13,71 6,14 -0,49 -14,95 197,93
38. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 148,14 PLN 0,90 3,12 10,29 -6,88 -16,67 -9,03 -4,10 -18,30 48,14
39. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-11-19 158,10 PLN -0,66 -2,06 -6,39 -8,36 -4,91 -3,01 10,70 -6,57 58,10
40. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2018-11-19 174,12 PLN -0,17 -2,15 -2,50 -1,53 -1,74 14,42 13,59 -2,25 74,12
41. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-11-19 221,00 PLN -1,22 -2,24 -4,41 -2,28 0,10 6,87 37,28 -1,48 121,00
42. Allianz NN Japonia akcyjne 2018-11-19 194,13 PLN 0,06 -2,87 -3,00 -10,95 -7,07 -2,09 29,75 -10,54 94,13
43. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2018-11-19 119,91 PLN -0,22 0,11 -4,84 -10,17 -11,23 11,62 9,24 -11,81 19,91
44. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-11-19 306,73 PLN 0,12 0,01 0,13 0,96 2,71 7,99 16,79 2,02 206,73
45. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2018-11-19 85,26 PLN 0,19 0,27 0,92 -6,39 -8,65 2,14 -17,41 -11,59 -14,74
46. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2018-11-19 111,15 PLN -0,61 1,02 -0,75 -5,56 -4,49 13,46 17,64 -5,38 11,15
47. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2018-11-19 202,44 PLN -1,11 -3,06 -6,06 -2,13 0,64 23,38 25,97 -2,22 102,44
48. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 118,58 PLN -0,42 -0,44 -1,88 -0,86 -1,36 3,76 -1,88 18,58
49. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2018-11-19 181,69 PLN 0,31 -2,95 -9,32 -13,60 -16,58 1,88 3,50 -18,96 51,53
50. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2018-11-19 112,63 PLN 0,49 -5,78 -12,81 -17,39 -22,70 -8,25 -17,97 -24,65 12,63
51. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-19 84,79 PLN 0,04 -6,29 -15,47 -21,63 -23,68 -8,89 -12,51 -25,45 -15,50
52. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 108,95 PLN -1,82 -3,53 -11,03 -15,81 -16,11 -9,94 -3,87 -17,08 8,96
53. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-11-19 105,14 PLN -0,10 -0,69 -1,18 -1,31 -3,57 2,95 -3,77 5,13
54. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-11-19 168,63 PLN -0,07 -0,22 -0,17 0,31 -0,14 4,71 -0,30 6,86
55. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2018-11-19 9,43 PLN 0,21 -2,58 -5,42 -10,02 -15,88 0,53 -17,79 -17,57 -5,70
56. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2018-11-19 46,33 PLN 0,09 -2,01 -8,17 -12,82 -8,84 -9,05 9,09 -7,97 15,48
57. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-11-19 11,18 PLN -0,80 -2,87 -9,55 -12,59 -9,11 -6,76 17,07 -10,70 11,58
58. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2018-11-19 20,37 PLN 0,44 -1,88 -4,28 -8,16 -14,20 0,25 -20,83 -15,44 103,70
59. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-11-19 6,68 PLN 0,00 0,75 -3,19 -14,58 -15,01 4,87 -19,03 -15,34 -33,27
60. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 10,21 PLN -0,20 -0,97 -2,39 -3,86 -3,13 4,40 -4,31 2,10
61. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2018-11-19 15,66 PLN -0,06 -4,45 -12,90 -19,69 -22,28 -14,80 -12,32 -24,96 56,29
62. Allianz Pekao Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-19 12,52 PLN 0,00 0,00 0,16 0,56 1,71 4,95 8,87 1,38 25,20
63. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2018-11-19 12,35 PLN 0,16 0,24 0,32 1,23 2,57 6,28 16,95 2,07 23,38
64. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2018-11-19 11,16 PLN -0,27 -1,33 -1,76 -2,11 -4,21 7,72 -4,62 11,60
65. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-11-19 59,00 PLN 0,14 0,22 0,32 1,15 2,52 6,04 2,02 11,85
66. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2018-11-19 17,70 PLN -0,17 -0,78 -0,84 -2,21 -4,58 2,43 7,86 -4,74 76,82
67. Allianz Pekao Pieniężny obligacyjne i dłużne 2018-11-19 195,09 PLN 0,04 -0,07 0,15 0,53 1,65 5,07 8,78 1,39 93,89
68. Allianz Pekao Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2018-11-19 11,19 PLN 0,00 -0,09 0,18 0,72 2,01 5,67 10,90 1,82 11,90
69. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 11,32 PLN 0,00 -1,57 -2,41 -4,71 -5,75 -0,53 -7,06 -7,44 13,09
70. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 19,22 PLN -0,36 -1,08 -3,22 -2,68 -0,57 5,49 17,63 -2,09 92,01
71. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 5,57 PLN 0,91 -2,28 -0,18 -7,63 -4,30 -0,54 -24,42 -6,07 -44,52
72. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2018-11-19 11,23 PLN -0,27 -1,40 -4,10 -6,80 -5,71 -1,23 -6,26 12,30
73. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-19 154,25 PLN 0,02 -0,22 -0,27 -0,02 -0,05 3,73 8,60 -0,30 53,65
74. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2018-11-19 100,58 PLN 0,66 -0,33 -3,20 -8,31 -13,55 -1,57 0,26 -14,07 0,38
75. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2018-11-19 212,72 PLN 0,15 0,17 0,31 0,77 2,68 6,88 15,32 1,85 112,21
76. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 159,34 PLN 0,24 -0,31 -0,94 -1,53 -2,26 7,91 10,58 -2,89 218,68
77. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 136,31 PLN 0,39 -0,58 -2,13 -3,31 -6,23 8,11 6,87 -6,78 172,62
78. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2018-11-20 13,70 PLN -0,22 -3,99 -6,42 -7,31 -7,18 9,08 13,50 -8,36 24,43
79. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2018-11-20 13,42 PLN -0,22 -4,01 -6,48 -7,45 -7,58 7,88 -8,71 8,49
80. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2018-11-20 13,14 PLN -0,30 -4,09 -6,61 -7,72 -8,05 6,14 8,77 -9,13 17,22
81. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2018-11-20 12,56 PLN -0,24 -4,12 -6,82 -8,19 -8,92 3,04 3,29 -9,90 25,60
82. Allianz Polska OFE pozostałe 2018-11-20 38,39 PLN -0,29 -3,32 -6,05 -7,18 -11,36 10,06 7,90 -12,17 283,90
83. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-11-19 141,92 PLN 0,20 0,22 0,25 0,50 0,04 3,95 11,25 -0,23 31,55
84. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2018-11-19 82,55 PLN 0,57 -2,88 -8,50 -13,50 -20,72 -11,52 -32,13 -22,37 65,10
85. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-19 38,78 PLN -0,13 -4,60 -14,20 -17,40 -25,77 -19,84 -31,48 -27,58 -22,49
86. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-11-19 195,75 PLN -0,82 -2,10 -5,38 -6,00 -1,51 3,94 25,68 -4,04 142,54
87. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-11-19 102,80 PLN 0,68 0,19 -4,36 -7,00 -16,56 7,78 7,66 -18,22 55,43
88. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2018-11-19 67,21 PLN -1,47 -2,97 -7,21 -8,17 -17,07 -32,72 -20,81 -15,45 50,22
89. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2018-11-19 163,62 PLN 0,16 -0,26 -0,08 0,74 1,72 2,40 14,56 1,33 227,24
90. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 69,09 PLN 0,38 -0,37 -4,23 -6,53 -12,59 -0,13 -11,13 -14,35 38,07
91. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2018-11-19 136,66 PLN -0,61 -3,73 -14,22 -21,48 -26,22 -17,55 -24,96 -28,49 36,20
92. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-19 149,13 PLN 0,03 0,11 0,50 0,85 2,19 7,10 13,38 1,93 48,62
93. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2018-11-19 127,73 PLN -0,74 -4,41 -11,42 -14,77 -18,10 -12,87 -9,88 -19,64 27,27
94. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 104,06 PLN -0,92 -1,47 -8,20 -9,86 -9,50 -9,13 2,25 -10,93 4,06
95. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-20 523,37 PLN -0,72 -0,21 -2,06 -7,19 -5,28 2,60 15,97 -5,62 49,53
96. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-20 53,84 PLN -2,31 -0,20 -9,68 -17,30 -17,96 27,34 35,85 -17,42 34,60
97. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-20 113,04 PLN -0,04 -0,03 -0,18 -3,29 -4,55 6,14 1,63 -5,93 13,04
98. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-20 107,11 PLN -2,48 -4,84 -12,31 -15,63 -11,87 2,98 32,22 -12,03 53,01
99. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-20 398,65 PLN -0,31 3,05 -3,92 -15,02 -14,84 10,15 8,84 -17,29 20,80
100. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-20 576,62 PLN -0,66 -1,38 -4,04 -5,45 -4,39 4,26 15,41 -6,31 64,64
101. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-20 365,01 PLN -0,64 -2,08 -1,62 -4,67 -6,24 15,37 13,61 -7,88 10,61
102. Allianz Selektywny akcyjne 2018-11-19 88,35 PLN 0,26 -3,24 -7,57 -9,27 -11,50 -1,65 -9,25 -13,25 -5,68
103. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2018-11-19 287,30 PLN -0,78 -6,26 -9,71 -11,71 -16,89 8,65 -10,62 -18,29 187,30
104. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-19 177,90 PLN -4,23 -9,65 -15,82 -16,16 -9,47 25,48 -8,62 29,88
105. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-19 350,59 PLN 0,04 -0,03 0,05 0,32 1,67 5,98 9,71 1,35 250,59
106. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-19 134,75 PLN -0,10 -1,33 -1,82 -1,87 -2,14 5,56 11,04 -2,60 34,75
107. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-19 84,90 PLN -0,74 -5,81 -16,58 -17,52 -10,56 18,18 11,73 -13,06 -15,10
108. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2018-11-19 96,15 PLN -5,34 -13,23 -19,56 -18,56 -10,49 33,41 45,44 -5,62 90,47
109. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2018-11-19 164,11 PLN -3,31 -8,43 -14,45 -14,46 -5,17 31,41 -3,52 36,77
110. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 120,16 PLN -0,07 -2,10 -5,42 -7,74 -7,26 -5,14 -8,62 -8,44 19,79
111. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 93,84 PLN 0,22 -3,41 -2,41 -8,19 -4,74 -1,62 -7,12 -18,00
112. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-20 14,32 PLN 0,42 0,07 1,78 1,13 -0,83 2,65 5,76 0,56 43,20
113. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-20 89,09 PLN 0,32 0,15 1,34 0,32 -2,12 5,85 8,40 -1,11 113,85
114. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-20 6,98 PLN -2,38 -3,19 1,60 -3,99 -10,28 18,91 -22,53 -10,63 -30,20
115. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2018-11-20 105,89 PLN 0,00 2,40 -3,52 -7,69 -8,72 8,85 -9,53 5,89
116. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2018-11-20 119,49 PLN -0,97 -2,96 -9,90 -12,06 -9,68 2,36 6,96 -10,05 19,49
117. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-20 85,17 PLN -0,76 -7,85 -18,65 -23,44 -20,02 -8,14 -14,22 -22,66 -14,83
118. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2018-11-20 117,82 PLN -0,46 -1,09 -3,77 -9,74 -10,78 9,68 20,70 -11,93 17,82
119. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 98,45 PLN 0,36 -3,48 -10,48 -13,63 -14,77 6,46 1,36 -15,41 -1,55
120. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2018-11-20 200,10 PLN 0,39 -3,12 -9,45 -11,06 -15,50 4,42 -5,05 -16,20 300,20
121. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2018-11-20 347,82 PLN 0,15 -0,03 0,62 0,12 1,28 4,12 12,08 0,56 247,82
122. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 219,25 PLN 0,05 -0,03 0,42 0,44 1,69 7,85 14,65 1,26 338,50
123. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 310,68 PLN 0,15 -1,53 -5,71 -7,12 -7,93 5,34 -0,26 -8,21 521,36
124. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 122,75 PLN 0,01 0,19 0,53 1,07 2,36 6,59 12,45 2,08 22,75
125. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2018-11-20 153,88 PLN 0,09 0,52 2,03 -0,80 -0,28 1,77 16,86 -1,55 53,88
126. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2018-11-20 180,95 PLN -0,17 3,18 7,66 -4,04 -6,65 -9,82 1,59 -7,48 80,95
127. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 173,65 PLN 0,18 -1,00 -2,86 -3,98 -3,87 5,04 5,05 -4,40 73,65
128. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 110,16 PLN -0,24 -0,98 -4,68 -3,25 -1,26 -2,66 10,16
129. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2018-11-20 11,01 PLN -0,17 -3,15 -7,46 -9,02 -5,68 7,23 -6,98 10,12
130. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-20 11,63 PLN -0,64 -7,64 -14,78 -17,05 -13,09 0,32 -10,83 -15,70 16,32
131. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2018-11-20 9,42 PLN 0,27 -3,08 -7,29 -9,45 -10,60 1,10 -10,51 -12,76 -5,78
132. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-11-20 10,92 PLN -0,13 -2,85 -6,72 -8,47 -6,76 -6,57 -8,83 -8,28 9,24
133. Fundusz Aktywny akcyjne 2018-11-21 12,98 PLN 0,00 -2,44 -5,71 -8,59 -10,29 -1,53 -6,12 -11,24 29,75
134. Fundusz Azjatycki akcyjne 2018-11-21 11,21 PLN -0,04 -0,76 -4,39 -11,45 -12,63 0,19 -0,66 -12,33 12,07
135. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2018-11-20 17,76 PLN 0,28 -3,01 -7,05 -9,00 -9,63 2,40 -15,62 -11,92 77,59
136. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 8,45 PLN 0,21 -3,53 -2,49 -8,12 -5,20 -4,95 -6,88 -15,47
137. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2018-11-20 22,40 PLN -0,01 -0,02 -0,07 0,02 -0,09 0,44 1,41 0,01 123,99
138. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2018-11-21 12,89 PLN 0,14 -0,16 -0,36 -0,37 -0,20 0,25 0,52 -0,54 28,93
139. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-21 15,00 PLN -0,44 -1,28 -5,29 -4,19 -2,39 -5,00 17,95 -2,09 50,03
140. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2018-11-20 17,68 PLN 0,48 -4,34 -6,12 -7,76 -11,02 12,41 82,10 -13,75 -64,64
141. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2018-11-20 46,15 PLN -0,03 -4,86 -5,41 -9,14 -8,51 7,60 48,87 -9,85 -38,47
142. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2018-11-20 47,71 PLN -0,03 -5,49 -6,09 -10,06 -9,43 8,10 51,79 -10,80 -36,39
143. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2018-11-20 47,89 PLN -0,03 -5,52 -6,17 -9,88 -9,25 8,00 50,21 -10,64 -36,14
144. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2018-11-20 19,42 PLN 0,50 -5,34 -7,17 -10,14 -13,03 11,81 82,20 -15,88 -61,17
145. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2018-11-20 18,12 PLN 0,52 -5,14 -7,04 -9,75 -12,71 12,40 85,87 -15,64 -63,75
146. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2018-11-20 18,98 PLN 0,53 -5,35 -7,23 -10,22 -13,35 13,62 88,87 -12,67 -62,05
147. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-11-20 45,62 PLN -0,07 -0,26 -0,29 0,04 -0,65 3,12 8,54 -0,71 83,01
148. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-11-20 10,00 PLN -0,10 -0,78 -1,14 -1,29 -3,46 1,54 -3,61 -0,02
149. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 11,19 PLN 0,02 -0,23 -0,27 -0,05 -0,04 3,66 8,39 -0,27 11,94
150. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-11-20 12,04 PLN 0,19 0,03 0,12 0,11 -0,46 2,28 8,25 -0,64 20,39
151. Fundusz Selektywny akcyjne 2018-11-20 10,16 PLN 0,27 -3,05 -7,22 -9,38 -10,41 1,63 -3,85 -12,53 1,55
152. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 18,57 PLN -0,06 -2,26 -5,05 -7,31 -5,85 -0,79 -1,51 -7,16 85,70
153. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-21 9,73 PLN 0,32 -1,66 -2,92 -5,38 -8,46 -0,91 -12,23 -9,31 -2,68
154. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
155. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
156. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2018-11-20 105,41 PLN -0,01 -0,19 -0,16 0,17 -0,08 -0,26 5,11
157. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2018-11-20 105,54 PLN -0,25 -2,36 -4,82 -5,65 -4,52 -5,46 5,25
158. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-11-19 10,53 PLN 0,06 -0,13 -0,36 -0,35 -0,75 -0,36 2,23 -0,91 5,27
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2018-11-19 118,37 PLN -0,18 -1,97 -7,82 -9,46 -5,58 5,20 -7,05 18,36
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2018-11-19 122,90 PLN -0,17 -1,88 -7,58 -9,00 -4,63 8,53 -6,23 4,25
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2018-11-19 119,16 PLN -0,17 -1,83 -7,41 -6,86
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2018-11-19 117,64 PLN -0,65 -7,11 -15,09 -17,07 -14,00 -2,58 -15,66 -16,62 17,64
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2018-11-19 125,96 PLN -0,62 -6,94 -14,64 -16,22 -12,24 3,44 -12,76 -15,12 14,79
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2018-11-19 138,04 PLN -0,63 -6,89 -14,49 -15,93 -11,63 5,64 -3,46 -14,58 39,99
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2018-11-19 137,53 PLN -0,62 -6,86 -14,42 -15,78 -11,32 6,75 -1,76 -14,32 6,42
166. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2018-11-19 93,25 PLN 0,64 2,15 -4,91 -17,75 -18,31 -1,74 -19,17 -14,52
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 94,69 PLN -0,15 -2,68 -7,18 -9,02 -8,42 -11,37 -16,50 -9,73 -5,76
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 107,20 PLN -0,14 -2,53 -6,73 -8,16 -6,71 -6,33 -8,42 -8,23 -12,77
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 110,13 PLN -0,14 -2,47 -6,57 -7,84 -6,05 -4,33 -5,15 -7,66 -7,97
170. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 109,57 PLN -0,14 -2,45 -6,49 -7,70 -5,77 -3,46 -3,71 -7,42 -1,90
171. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 105,21 PLN -1,18 -0,34 -10,04 -9,76 -2,89 -0,68 -0,47
172. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 104,47 PLN -0,11 -0,35 -2,30 -1,57 -1,16 -1,68 4,47
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 115,67 PLN -0,31 -1,57 -6,48 -4,89 -1,47 -3,55 15,67
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2018-11-19 100,30 PLN -0,60 -2,47 -11,68 -11,49 -8,96 -9,49 0,30
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 108,72 PLN -0,11 -1,22 -2,77 -3,19 -3,57 8,56 -4,37 8,71
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 109,68 PLN -0,10 -1,19 -2,69 -3,01 -3,23 -4,08 7,07
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 110,56 PLN -0,10 -1,14 -2,55 -2,74 -2,69 -3,60 1,54
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 105,10 PLN -0,01 -2,00 0,42 -13,95 -2,22 -10,02 5,10
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2018-11-19 103,23 PLN 0,77 4,94 -9,73 -8,08 -10,95 -15,03 3,21
180. Subfundusz Allianz Lokacyjny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-19 154,25 PLN 0,02 -0,22 -0,27 -0,02 -0,05 3,73 8,60 -0,30 53,65
181. Subfundusz Allianz Lokacyjny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-19 158,43 PLN 0,03 -0,19 -0,18 0,17 0,35 4,97 10,77 0,05 20,34
182. Subfundusz Allianz Lokacyjny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-19 156,72 PLN 0,02 -0,18 -0,13 0,26 0,51 4,41 9,81 0,19 13,63
183. Subfundusz Allianz Lokacyjny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-19 159,87 PLN 0,03 -0,16 -0,09 0,34 0,66 5,93 12,46 0,33 12,86
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2018-11-19 112,27 PLN -0,99 -4,72 -13,94 -15,17 -4,45 -7,25 11,98
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2018-11-19 105,14 PLN -0,10 -0,69 -1,18 -1,31 -3,57 2,95 -3,77 5,13
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2018-11-19 106,10 PLN -0,11 -0,67 -1,11 -1,16 -3,28 3,81 -3,52 1,50
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2018-11-19 106,85 PLN -0,10 -0,63 -1,01 -0,96 -2,89 -3,17 1,70
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2018-11-19 168,63 PLN -0,07 -0,22 -0,17 0,31 -0,14 4,71 10,75 -0,30 68,11
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2018-11-19 174,52 PLN -0,06 -0,19 -0,09 0,47 0,17 5,66 13,06 -0,02 23,29
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2018-11-19 177,57 PLN -0,06 -0,16 0,01 0,67 0,57 6,93 15,34 0,33 18,63
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2018-11-19 176,85 PLN -0,06 -0,15 0,06 0,75 0,72 7,42 15,95 0,47 16,93
192. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2018-11-19 114,16 PLN -0,11 -0,46 -0,44 -0,32
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2018-11-19 92,49 PLN 0,14 0,62 1,67 -5,84 -7,84 -10,43 -7,51
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2018-11-19 98,53 PLN -0,13 -1,15 -1,64 -2,47 -6,86 -7,45 -1,47
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2018-11-19 99,16 PLN -0,07 0,03 -0,92 -0,10 -1,60 -1,45 -0,84
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2018-11-19 106,56 PLN -0,17 -1,96 -2,42 -1,48 -2,84 -3,11 6,56
197. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2018-11-19 99,26 PLN -0,10 -0,21 -1,35 -0,36 -3,36 -3,51 -0,74
198. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2018-11-19 99,37 PLN -0,10 -0,24 -0,89 -0,88 -1,64 -1,30 -0,65
199. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2018-11-19 104,47 PLN -0,08 -0,12 -0,74 -0,42 -2,41 -2,49 4,47
200. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2018-11-19 141,92 PLN 0,20 0,22 0,25 0,50 0,04 3,95 11,25 -0,23 31,55
201. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2018-11-19 144,69 PLN 0,19 0,24 0,33 0,65 0,33 4,80 12,84 0,03 25,95
202. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2018-11-19 147,92 PLN 0,20 0,27 0,43 0,85 0,74 6,14 15,20 0,39 17,29
203. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2018-11-19 148,22 PLN 0,20 0,28 0,47 0,93 0,89 6,63 16,07 0,52 16,99
204. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2018-11-19 88,35 PLN 0,26 -3,24 -7,57 -9,27 -11,50 -1,65 -9,25 -13,25 -5,68
205. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2018-11-19 101,05 PLN 0,27 -3,08 -7,11 -8,35 -9,70 4,43 0,29 -11,70 5,72
206. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2018-11-19 103,67 PLN 0,28 -3,02 -6,94 -8,03 -9,07 6,65 3,86 -11,15 21,88
207. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2018-11-19 103,28 PLN 0,28 -3,00 -6,85 -7,87 -8,75 7,77 5,69 -10,87 13,95
208. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 120,16 PLN -0,07 -2,10 -5,42 -7,74 -7,26 -5,14 -8,62 -8,44 19,79
209. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 134,71 PLN -0,05 -1,95 -5,00 -6,93 -5,66 -0,17 -0,50 -7,03 4,59
210. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 138,51 PLN -0,05 -1,90 -4,84 -6,60 -5,00 1,94 3,04 -6,45 5,94
211. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 138,03 PLN -0,04 -1,87 -4,75 -6,46 -4,71 2,86 4,60 -6,20 7,50
212. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 102,07 PLN 0,31 -0,09 -0,37 1,30 -0,17 -0,49
213. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 93,84 PLN 0,22 -3,41 -2,41 -8,19 -4,74 -1,62 -7,12 -6,17
214. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 97,78 PLN 0,23 -3,32 -2,16 -7,72 -3,78 1,66 -6,28 -5,38
215. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2018-11-19 102,60 PLN 0,03 -1,12 -1,11 0,06 -0,90 -1,00 2,58
216. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 110,16 PLN -0,24 -0,98 -4,68 -3,25 -1,26 -2,66 10,16
217. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 10,51 PLN -0,02 -0,20 -1,67 -5,41 -5,41 0,47 -1,70 -5,37 5,06
218. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 9,72 PLN -0,02 -0,06 -0,99 -4,16 -4,36 5,66 -4,12 -4,48 -2,80
219. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 9,29 PLN 0,07 -0,70 -1,55 -2,33 -4,29 0,23 -7,55 -4,74 -7,11
220. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2018-11-20 140,48 PLN -0,10 -2,48 -6,56 -6,67 -4,71 6,59 5,04 -6,45 21,19
221. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2018-11-20 119,12 PLN -0,17 -4,20 -9,87 -13,64 -12,67 -1,59 -10,63 -14,43 8,09
222. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2018-11-20 131,02 PLN -0,05 -1,65 -3,40 -4,00 -4,48 2,95 2,90 -5,35 13,32
223. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2018-11-20 132,40 PLN -0,86 -4,09 -9,30 -9,68 -3,37 10,10 32,88 -5,67 32,40
224. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2018-11-20 107,94 PLN 0,16 -1,30 -8,17 -13,80 -13,69 3,14 7,92 -15,40 7,94
225. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2018-11-20 107,61 PLN -0,07 -0,74 -1,02 -1,66 -3,08 4,88 7,60 -3,39 7,61
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.