Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-19 6,62 PLN 0,44 -0,97 -2,14 -12,01 -11,45 -2,75 -28,02 -12,23 -33,83
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2018-11-20 115,77 PLN -2,20 -4,12 -10,07 -11,45 -7,61 2,92 -9,09 15,76
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-20 116,14 PLN -1,28 -8,29 -15,49 -18,13 -15,63 -4,36 -17,01 -17,68 16,14
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-11-20 91,71 PLN -1,65 0,46 -7,30 -19,11 -19,85 -20,50 1,93
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-11-20 93,31 PLN -1,46 -4,10 -8,68 -10,35 -10,05 -12,95 -17,82 -11,05 -7,14
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2018-11-20 121,28 PLN -0,05 -0,10 -0,74 -0,43 -0,63 8,07 15,48 -0,97 17,64
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 98,03 PLN 0,00 -1,31 -20,08 -30,07 -30,51 -25,17 -23,89 -31,84 -16,78
8. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-11-20 131,80 PLN -0,10 -0,38 -0,38 -0,08 0,77 7,77 14,63 0,41 31,80
9. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 104,17 PLN -0,29 -0,64 -2,66 -1,86 -1,51 -1,97 4,17
10. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 114,32 PLN -1,17 -2,71 -7,81 -6,00 -2,45 -4,68 14,32
11. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2018-11-20 343,52 PLN -1,03 -5,26 -8,79 -9,31 -15,64 0,36 -17,41 -15,75 243,52
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-11-20 286,35 PLN 0,10 0,05 -0,14 0,76 1,70 2,64 11,56 1,19 186,35
13. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 274,67 PLN 0,01 -0,05 0,07 0,51 1,71 5,06 9,43 1,38 174,67
14. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 201,72 PLN -0,95 -3,02 -4,81 -6,33 -10,38 -8,56 -24,98 -10,45 -18,02
15. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-20 11,39 PLN -1,04 -3,47 -6,94 -8,00 -6,10 2,06 -6,33 13,90
16. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-20 15,27 PLN -1,10 -3,23 -4,86 -6,20 -5,86 3,60 2,97 -7,29 52,70
17. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-20 26,75 PLN -1,29 -8,04 -13,09 -9,87 -1,04 17,69 47,22 -0,96 167,50
18. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 107,93 PLN -0,73 -1,94 -3,59 -3,89 -4,27 7,76 -5,07 7,92
19. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-20 10,16 PLN -0,59 -1,55 -2,68 -4,24 -9,04 -9,37 1,60
20. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-20 99,25 PLN 0,07 -0,09 0,31 -2,17 -2,90 -2,91 -0,75
21. Allianz Investor Akcji akcyjne 2018-11-20 248,16 PLN -1,96 -15,21 -25,99 -20,77 -18,89 13,17 24,22 -18,57 29,88
22. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-11-20 403,66 PLN -0,91 -8,04 -16,65 -14,33 -8,15 13,34 1,97 -8,04 303,66
23. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2018-11-20 163,27 PLN 0,15 -0,37 12,80 3,99 4,67 25,81 6,25 1,28 63,24
24. Allianz Investor BRIC akcyjne 2018-11-20 77,61 PLN -1,18 0,74 -3,24 -8,36 -5,64 15,58 22,90 -6,43 -22,76
25. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 130,36 PLN -0,03 -0,80 1,84 -7,56 -9,61 -0,34 -7,36 -10,01 30,33
26. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 134,84 PLN 0,00 -0,21 -0,26 0,00 1,21 4,61 7,79 0,84 34,20
27. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2018-11-20 221,05 PLN -1,08 4,07 -8,88 -10,12 -7,92 4,47 30,15 -6,24 121,01
28. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-11-20 102,11 PLN 0,01 -0,21 -0,36 0,13 0,06 2,09 0,00 2,12
29. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 252,49 PLN 0,02 -0,08 0,05 0,58 1,95 7,62 12,65 1,66 152,49
30. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2018-11-20 246,46 PLN -1,04 -6,86 -16,43 -11,42 -13,69 6,47 -4,82 -16,18 146,46
31. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 33,55 PLN -0,50 -4,50 -8,63 -4,98 -1,15 18,85 30,54 -1,15 235,50
32. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 545,37 PLN -1,02 -8,42 -15,46 -9,85 -4,29 27,33 45,48 -4,10 445,37
33. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2018-11-21 461,63 PLN 0,22 0,90 -3,63 -8,39 -10,12 21,90 29,48 -6,58 34,05
34. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-21 399,60 PLN 0,57 -4,10 -4,26 4,81 10,38 8,39 7,78 19,92
35. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-21 1 095,59 PLN -0,49 0,65 0,62 -5,12 -5,24 -1,89 9,56
36. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-21 413,21 PLN -0,03 -1,32 -1,71 -1,53 -1,98 3,40 6,70 -2,26 21,50
37. Allianz NN Akcji akcyjne 2018-11-20 294,52 PLN -1,14 -1,82 -5,07 -5,97 -15,46 4,60 -1,64 -15,92 194,52
38. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 145,47 PLN -1,80 1,26 8,62 -8,56 -17,59 -11,09 -6,21 -19,78 45,47
39. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-11-20 156,95 PLN -0,73 -2,78 -7,50 -9,03 -6,03 -3,82 9,72 -7,25 56,95
40. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2018-11-20 173,44 PLN -0,39 -2,53 -2,97 -1,92 -2,20 14,21 13,08 -2,63 73,44
41. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-11-20 218,51 PLN -1,13 -3,34 -5,53 -3,38 -1,46 5,29 35,36 -2,59 118,51
42. Allianz NN Japonia akcyjne 2018-11-20 192,84 PLN -0,66 -3,51 -3,26 -11,55 -7,52 -2,84 29,08 -11,13 92,84
43. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2018-11-20 118,47 PLN -1,20 -1,09 -6,48 -11,25 -12,09 9,48 8,35 -12,87 18,47
44. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-11-20 306,85 PLN 0,04 0,05 0,08 1,00 2,87 7,87 16,88 2,06 206,85
45. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2018-11-20 84,78 PLN -0,56 -0,29 0,19 -6,92 -8,97 1,09 -17,52 -12,09 -15,22
46. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2018-11-20 110,21 PLN -0,85 0,16 -2,34 -6,36 -5,06 11,11 16,64 -6,18 10,21
47. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2018-11-20 198,96 PLN -1,72 -4,73 -7,77 -3,81 -1,30 21,13 24,23 -3,90 98,96
48. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 118,13 PLN -0,38 -0,82 -2,41 -1,24 -1,85 3,13 -2,25 18,13
49. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2018-11-20 180,12 PLN -0,86 -3,79 -9,94 -14,35 -17,88 0,70 2,33 -19,66 50,23
50. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2018-11-20 111,56 PLN -0,95 -6,68 -13,80 -18,18 -23,96 -9,43 -18,89 -25,37 11,56
51. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-20 84,02 PLN -0,91 -7,14 -15,87 -22,34 -24,79 -10,18 -13,93 -26,13 -16,26
52. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 108,72 PLN -0,21 -3,74 -11,55 -15,99 -16,52 -10,05 -3,86 -17,25 8,73
53. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-11-20 104,98 PLN -0,15 -0,84 -1,39 -1,46 -3,74 2,80 -3,92 4,97
54. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-11-20 168,64 PLN 0,01 -0,21 -0,20 0,32 -0,15 5,93 -0,29 6,87
55. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2018-11-20 9,32 PLN -1,17 -3,72 -6,80 -11,07 -17,45 -0,64 -18,89 -18,53 -6,80
56. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2018-11-20 45,87 PLN -0,99 -2,98 -9,38 -13,68 -10,04 -9,88 7,70 -8,88 14,33
57. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-11-20 11,04 PLN -1,25 -4,08 -11,04 -13,68 -10,82 -8,00 15,60 -11,82 10,18
58. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2018-11-20 20,13 PLN -1,18 -3,03 -5,71 -9,24 -15,74 -1,23 -21,92 -16,44 101,30
59. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-11-20 6,58 PLN -1,50 -0,75 -5,46 -15,86 -16,39 2,81 -20,15 -16,60 -34,27
60. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 10,14 PLN -0,69 -1,65 -3,24 -4,52 -3,89 3,68 -4,97 1,40
61. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2018-11-20 15,52 PLN -0,89 -5,31 -13,39 -20,41 -23,32 -15,51 -13,34 -25,63 54,89
62. Allianz Pekao Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 12,52 PLN 0,00 0,00 0,16 0,56 1,71 4,95 8,87 1,38 25,20
63. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2018-11-20 12,36 PLN 0,08 0,32 0,32 1,31 2,74 6,28 17,05 2,15 23,48
64. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2018-11-20 11,12 PLN -0,36 -1,68 -2,11 -2,46 -4,55 7,34 -4,96 11,20
65. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-11-20 59,05 PLN 0,08 0,31 0,32 1,23 2,70 6,01 2,11 11,94
66. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2018-11-20 17,64 PLN -0,34 -1,12 -1,23 -2,54 -4,85 2,14 7,56 -5,06 76,22
67. Allianz Pekao Pieniężny obligacyjne i dłużne 2018-11-20 195,08 PLN -0,01 -0,08 0,18 0,52 1,65 5,08 8,79 1,39 93,88
68. Allianz Pekao Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2018-11-20 11,19 PLN 0,00 -0,09 0,27 0,72 2,10 5,67 10,90 1,82 11,90
69. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 11,31 PLN -0,09 -1,65 -2,58 -4,80 -5,91 -0,70 -7,30 -7,52 12,99
70. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 19,05 PLN -0,88 -1,96 -4,22 -3,54 -1,50 4,50 16,66 -2,95 90,31
71. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 5,53 PLN -0,72 -2,98 -1,25 -8,29 -5,95 -1,95 -24,76 -6,75 -44,92
72. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2018-11-20 11,15 PLN -0,71 -2,11 -5,03 -7,47 -6,54 -2,02 11,50 -6,93 11,50
73. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 154,23 PLN -0,01 -0,23 -0,29 -0,03 -0,05 4,29 8,61 -0,31 53,63
74. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2018-11-20 99,21 PLN -1,36 -1,68 -4,89 -9,56 -14,50 -3,30 -1,20 -15,24 -0,99
75. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2018-11-20 212,89 PLN 0,08 0,25 0,35 0,85 2,89 6,85 15,44 1,93 112,38
76. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 158,79 PLN -0,35 -0,65 -1,51 -1,87 -2,73 7,31 10,27 -3,23 217,58
77. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 135,45 PLN -0,63 -1,20 -3,08 -3,92 -7,05 7,10 6,31 -7,37 170,90
78. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2018-11-20 13,70 PLN -0,22 -3,99 -6,42 -7,31 -7,18 9,08 13,50 -8,36 24,43
79. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2018-11-20 13,42 PLN -0,22 -4,01 -6,48 -7,45 -7,58 7,88 -8,71 8,49
80. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2018-11-20 13,14 PLN -0,30 -4,09 -6,61 -7,72 -8,05 6,14 8,77 -9,13 17,22
81. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2018-11-20 12,56 PLN -0,24 -4,12 -6,82 -8,19 -8,92 3,04 3,29 -9,90 25,60
82. Allianz Polska OFE pozostałe 2018-11-20 38,39 PLN -0,29 -3,32 -6,05 -7,18 -11,36 10,06 7,90 -12,17 283,90
83. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-11-20 142,10 PLN 0,13 0,35 0,25 0,62 0,20 3,90 11,37 -0,11 31,72
84. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2018-11-20 81,20 PLN -1,64 -4,47 -9,80 -14,91 -22,53 -13,41 -33,26 -23,64 62,40
85. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-20 38,57 PLN -0,54 -5,12 -14,46 -17,85 -26,51 -20,67 -32,11 -27,97 -22,91
86. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-11-20 193,27 PLN -1,27 -3,34 -6,79 -7,19 -3,40 2,06 23,76 -5,26 139,46
87. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-11-20 101,32 PLN -1,44 -1,25 -5,52 -8,34 -18,55 5,82 5,66 -19,40 53,19
88. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2018-11-20 66,95 PLN -0,39 -3,35 -7,57 -8,53 -16,72 -33,27 -21,23 -15,78 49,64
89. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2018-11-20 163,39 PLN -0,14 -0,40 -0,29 0,60 1,67 2,15 14,50 1,18 226,78
90. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 68,44 PLN -0,94 -1,31 -4,94 -7,41 -13,85 -1,48 -12,04 -15,16 36,77
91. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2018-11-20 134,63 PLN -1,49 -5,16 -14,60 -22,65 -27,73 -19,01 -26,26 -29,55 34,17
92. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 149,17 PLN 0,03 0,13 0,51 0,87 2,20 7,12 13,40 1,95 48,66
93. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2018-11-20 127,33 PLN -0,31 -4,71 -11,03 -15,04 -18,45 -13,23 -10,32 -19,89 26,87
94. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 104,13 PLN 0,07 -1,40 -7,76 -9,80 -9,09 -9,30 1,63 -10,87 4,13
95. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-21 522,68 PLN -0,13 -0,34 -2,41 -7,36 -5,67 2,47 16,07 -5,75 49,34
96. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-21 53,91 PLN 0,14 -0,07 -10,57 -17,60 -18,87 27,52 37,36 -17,30 34,78
97. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-21 113,09 PLN 0,05 0,02 -0,13 -3,15 -4,46 6,19 1,94 -5,88 13,09
98. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-21 108,27 PLN 1,09 -3,81 -11,80 -15,05 -11,75 4,10 33,85 -11,08 54,67
99. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-21 393,48 PLN -1,30 1,71 -5,17 -15,64 -15,80 8,73 7,64 -18,36 19,24
100. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-21 573,60 PLN -0,52 -1,89 -4,60 -5,87 -5,16 3,71 14,74 -6,80 63,78
101. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-21 364,23 PLN -0,21 -2,29 -1,81 -4,64 -6,45 15,13 13,72 -8,07 10,37
102. Allianz Selektywny akcyjne 2018-11-20 87,17 PLN -1,34 -4,53 -9,13 -10,48 -13,43 -3,47 -10,62 -14,41 -6,94
103. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2018-11-20 283,16 PLN -1,44 -7,61 -12,09 -12,98 -18,46 6,56 -11,93 -19,47 183,16
104. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-20 175,19 PLN -1,52 -11,03 -17,85 -17,43 -11,44 23,58 -10,02 27,90
105. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 350,58 PLN -0,00 -0,03 0,05 0,32 1,69 5,97 9,71 1,34 250,58
106. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 134,44 PLN -0,23 -1,56 -1,99 -2,10 -2,38 5,37 10,70 -2,82 34,44
107. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-20 83,36 PLN -1,81 -7,52 -18,11 -19,01 -12,69 15,84 9,05 -14,63 -16,64
108. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2018-11-20 95,03 PLN -1,16 -14,24 -21,55 -19,51 -12,22 30,32 42,84 -6,72 88,25
109. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2018-11-20 161,57 PLN -1,55 -9,84 -16,62 -15,79 -7,14 27,89 -5,01 34,65
110. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 119,06 PLN -0,92 -3,00 -6,35 -8,58 -8,31 -5,81 -9,48 -9,27 18,69
111. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 92,12 PLN -1,83 -5,18 -4,73 -9,87 -6,37 -3,07 -8,82 -19,50
112. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-20 14,32 PLN 0,42 0,07 1,78 1,13 -0,83 2,65 5,76 0,56 43,20
113. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-11-20 89,09 PLN 0,32 0,15 1,34 0,32 -2,12 5,85 8,40 -1,11 113,85
114. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-11-20 6,98 PLN -2,38 -3,19 1,60 -3,99 -10,28 18,91 -22,53 -10,63 -30,20
115. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2018-11-21 105,77 PLN -0,11 2,28 -3,88 -7,11 -9,47 8,73 -9,64 5,77
116. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2018-11-21 119,00 PLN -0,41 -3,36 -10,82 -12,60 -10,38 1,94 5,92 -10,42 19,00
117. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-21 85,00 PLN -0,20 -8,04 -18,74 -24,81 -20,06 -8,33 -14,74 -22,82 -15,00
118. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2018-11-21 117,38 PLN -0,37 -1,46 -4,32 -10,07 -10,70 9,27 19,23 -12,26 17,38
119. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-21 98,61 PLN 0,16 -3,32 -10,82 -14,16 -14,67 6,63 1,21 -15,27 -1,39
120. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2018-11-21 200,47 PLN 0,18 -2,94 -9,73 -11,30 -15,40 4,61 -5,02 -16,04 300,94
121. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2018-11-21 347,80 PLN -0,01 -0,03 0,64 0,33 1,38 4,11 12,09 0,55 247,80
122. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-21 219,17 PLN -0,04 -0,07 0,45 0,48 1,69 7,81 14,63 1,22 338,34
123. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-21 311,24 PLN 0,18 -1,35 -5,84 -7,30 -7,67 5,53 -0,17 -8,05 522,48
124. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-21 122,76 PLN 0,01 0,20 0,53 1,06 2,36 6,60 12,45 2,09 22,76
125. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2018-11-21 153,81 PLN -0,05 0,47 2,01 -0,31 -0,07 1,72 16,87 -1,59 53,81
126. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2018-11-21 180,10 PLN -0,47 2,70 7,32 -4,03 -6,32 -10,25 0,94 -7,91 80,10
127. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-21 173,88 PLN 0,13 -0,87 -2,91 -3,99 -3,54 5,18 5,15 -4,28 73,88
128. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 109,26 PLN -0,82 -1,79 -5,68 -4,04 -2,01 -3,45 9,26
129. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2018-11-20 11,01 PLN -0,17 -3,15 -7,46 -9,02 -5,68 7,23 -6,98 10,12
130. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-11-20 11,63 PLN -0,64 -7,64 -14,78 -17,05 -13,09 0,32 -10,83 -15,70 16,32
131. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2018-11-20 9,42 PLN 0,27 -3,08 -7,29 -9,45 -10,60 1,10 -10,51 -12,76 -5,78
132. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-11-20 10,92 PLN -0,13 -2,85 -6,72 -8,47 -6,76 -6,57 -8,83 -8,28 9,24
133. Fundusz Aktywny akcyjne 2018-11-21 12,98 PLN 0,00 -2,44 -5,71 -8,59 -10,29 -1,53 -6,12 -11,24 29,75
134. Fundusz Azjatycki akcyjne 2018-11-21 11,21 PLN -0,04 -0,76 -4,39 -11,45 -12,63 0,19 -0,66 -12,33 12,07
135. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2018-11-20 17,76 PLN 0,28 -3,01 -7,05 -9,00 -9,63 2,40 -15,62 -11,92 77,59
136. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 8,45 PLN 0,21 -3,53 -2,49 -8,12 -5,20 -4,95 -6,88 -15,47
137. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2018-11-20 22,40 PLN -0,01 -0,02 -0,07 0,02 -0,09 0,44 1,41 0,01 123,99
138. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2018-11-21 12,89 PLN 0,14 -0,16 -0,36 -0,37 -0,20 0,25 0,52 -0,54 28,93
139. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-21 15,00 PLN -0,44 -1,28 -5,29 -4,19 -2,39 -5,00 17,95 -2,09 50,03
140. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2018-11-20 17,68 PLN 0,48 -4,34 -6,12 -7,76 -11,02 12,41 82,10 -13,75 -64,64
141. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2018-11-20 46,15 PLN -0,03 -4,86 -5,41 -9,14 -8,51 7,60 48,87 -9,85 -38,47
142. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2018-11-20 47,71 PLN -0,03 -5,49 -6,09 -10,06 -9,43 8,10 51,79 -10,80 -36,39
143. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2018-11-20 47,89 PLN -0,03 -5,52 -6,17 -9,88 -9,25 8,00 50,21 -10,64 -36,14
144. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2018-11-20 19,42 PLN 0,50 -5,34 -7,17 -10,14 -13,03 11,81 82,20 -15,88 -61,17
145. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2018-11-20 18,12 PLN 0,52 -5,14 -7,04 -9,75 -12,71 12,40 85,87 -15,64 -63,75
146. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2018-11-20 18,98 PLN 0,53 -5,35 -7,23 -10,22 -13,35 13,62 88,87 -12,67 -62,05
147. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-11-20 45,62 PLN -0,07 -0,26 -0,29 0,04 -0,65 3,12 8,54 -0,71 83,01
148. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-11-20 10,00 PLN -0,10 -0,78 -1,14 -1,29 -3,46 1,54 -3,61 -0,02
149. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 11,19 PLN 0,02 -0,23 -0,27 -0,05 -0,04 3,66 8,39 -0,27 11,94
150. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-11-20 12,04 PLN 0,19 0,03 0,12 0,11 -0,46 2,28 8,25 -0,64 20,39
151. Fundusz Selektywny akcyjne 2018-11-20 10,16 PLN 0,27 -3,05 -7,22 -9,38 -10,41 1,63 -3,85 -12,53 1,55
152. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 18,57 PLN -0,06 -2,26 -5,05 -7,31 -5,85 -0,79 -1,51 -7,16 85,70
153. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-21 9,73 PLN 0,32 -1,66 -2,92 -5,38 -8,46 -0,91 -12,23 -9,31 -2,68
154. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
155. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
156. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2018-11-20 105,41 PLN -0,01 -0,19 -0,16 0,17 -0,08 -0,26 5,11
157. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2018-11-20 105,54 PLN -0,25 -2,36 -4,82 -5,65 -4,52 -5,46 5,25
158. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-11-19 10,53 PLN 0,06 -0,13 -0,36 -0,35 -0,75 -0,36 2,23 -0,91 5,27
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2018-11-20 115,77 PLN -2,20 -4,12 -10,07 -11,45 -7,61 2,92 -9,09 15,76
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2018-11-20 120,21 PLN -2,19 -4,03 -9,85 -11,00 -6,68 6,18 -8,28 1,97
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2018-11-20 116,55 PLN -2,19 -3,98 -9,69 -8,90
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2018-11-20 116,14 PLN -1,28 -8,29 -15,49 -18,13 -15,63 -4,36 -17,01 -17,68 16,14
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2018-11-20 124,35 PLN -1,28 -8,13 -15,06 -17,29 -13,92 1,55 -14,16 -16,20 13,32
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2018-11-20 136,29 PLN -1,27 -8,07 -14,90 -16,99 -13,31 3,71 -5,00 -15,67 38,21
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2018-11-20 135,79 PLN -1,27 -8,04 -14,83 -16,85 -13,01 4,81 -3,33 -15,40 5,08
166. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2018-11-20 91,71 PLN -1,65 0,46 -7,30 -19,11 -19,85 -4,39 -20,50 -15,93
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 93,31 PLN -1,46 -4,10 -8,68 -10,35 -10,05 -12,95 -17,82 -11,05 -7,14
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 105,64 PLN -1,46 -3,95 -8,26 -9,50 -8,37 -8,00 -9,88 -9,57 -14,04
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 108,53 PLN -1,45 -3,89 -8,10 -9,18 -7,73 -6,03 -6,66 -9,00 -9,31
170. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 107,98 PLN -1,45 -3,86 -8,03 -9,04 -7,45 -5,18 -5,24 -8,76 -3,32
171. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 99,49 PLN -5,44 -5,76 -14,07 -14,67 -9,24 -6,08 -5,88
172. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 104,17 PLN -0,29 -0,64 -2,66 -1,86 -1,51 -1,97 4,17
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 114,32 PLN -1,17 -2,71 -7,81 -6,00 -2,45 -4,68 14,32
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2018-11-20 97,70 PLN -2,59 -5,00 -14,33 -13,78 -11,22 -11,84 -2,30
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 107,93 PLN -0,73 -1,94 -3,59 -3,89 -4,27 7,76 -5,07 7,92
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 108,88 PLN -0,73 -1,91 -3,51 -3,71 -3,94 -4,78 6,29
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 109,76 PLN -0,72 -1,86 -3,37 -3,45 -3,41 -4,30 0,81
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 103,38 PLN -1,64 -3,61 -2,62 -15,36 -4,31 -11,49 3,38
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2018-11-20 102,34 PLN -0,86 4,04 -12,20 -8,87 -12,03 -15,76 2,32
180. Subfundusz Allianz Lokacyjny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 154,23 PLN -0,01 -0,23 -0,29 -0,03 -0,05 4,29 8,61 -0,31 53,63
181. Subfundusz Allianz Lokacyjny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 158,41 PLN -0,01 -0,20 -0,20 0,16 0,34 5,53 10,78 0,04 20,33
182. Subfundusz Allianz Lokacyjny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 156,71 PLN -0,01 -0,18 -0,15 0,25 0,50 4,40 9,83 0,19 13,62
183. Subfundusz Allianz Lokacyjny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-11-20 159,85 PLN -0,01 -0,17 -0,12 0,33 0,65 6,50 12,47 0,31 12,85
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2018-11-20 109,49 PLN -2,48 -7,08 -16,55 -17,27 -6,88 -9,55 9,21
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2018-11-20 104,98 PLN -0,15 -0,84 -1,39 -1,46 -3,74 2,80 -3,92 4,97
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2018-11-20 105,95 PLN -0,14 -0,81 -1,30 -1,30 -3,45 3,67 -3,66 1,36
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2018-11-20 106,69 PLN -0,15 -0,78 -1,21 -1,11 -3,07 -3,32 1,55
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2018-11-20 168,64 PLN 0,01 -0,21 -0,20 0,32 -0,15 5,93 10,74 -0,29 68,12
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2018-11-20 174,52 PLN 0,00 -0,19 -0,12 0,47 0,14 6,88 13,05 -0,02 23,29
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2018-11-20 177,58 PLN 0,01 -0,15 -0,02 0,67 0,55 8,17 15,33 0,33 18,64
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2018-11-20 176,86 PLN 0,01 -0,14 0,02 0,75 0,70 8,67 15,94 0,47 16,93
192. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2018-11-20 114,05 PLN -0,10 -0,56 -0,55 -0,42
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2018-11-20 92,04 PLN -0,49 0,13 0,94 -6,30 -8,13 -10,87 -7,96
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2018-11-20 97,87 PLN -0,67 -1,82 -2,29 -3,13 -7,48 -8,07 -2,13
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2018-11-20 99,06 PLN -0,10 -0,07 -1,12 -0,20 -1,69 -1,55 -0,94
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2018-11-20 106,21 PLN -0,33 -2,28 -2,81 -1,80 -3,22 -3,43 6,21
197. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2018-11-20 99,06 PLN -0,20 -0,41 -1,74 -0,56 -3,54 -3,70 -0,94
198. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2018-11-20 99,29 PLN -0,08 -0,32 -1,07 -0,96 -1,71 -1,38 -0,73
199. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2018-11-20 104,01 PLN -0,44 -0,56 -1,24 -0,86 -2,83 -2,92 4,01
200. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2018-11-20 142,10 PLN 0,13 0,35 0,25 0,62 0,20 3,90 11,37 -0,11 31,72
201. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2018-11-20 144,88 PLN 0,13 0,37 0,32 0,78 0,51 4,76 12,98 0,17 26,11
202. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2018-11-20 148,12 PLN 0,14 0,41 0,42 0,98 0,91 6,10 15,34 0,52 17,45
203. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2018-11-20 148,42 PLN 0,13 0,42 0,46 1,06 1,06 6,59 16,21 0,66 17,15
204. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2018-11-20 87,17 PLN -1,34 -4,53 -9,13 -10,48 -13,43 -3,47 -10,62 -14,41 -6,94
205. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2018-11-20 99,71 PLN -1,33 -4,36 -8,67 -9,57 -11,68 2,50 -1,23 -12,87 4,32
206. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2018-11-20 102,29 PLN -1,33 -4,31 -8,51 -9,25 -11,06 4,68 2,29 -12,33 20,26
207. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2018-11-20 101,91 PLN -1,33 -4,28 -8,44 -9,09 -10,75 5,78 4,10 -12,06 12,43
208. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 119,06 PLN -0,92 -3,00 -6,35 -8,58 -8,31 -5,81 -9,48 -9,27 18,69
209. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 133,48 PLN -0,91 -2,85 -5,94 -7,78 -6,73 -0,87 -1,44 -7,88 3,63
210. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 137,25 PLN -0,91 -2,79 -5,77 -7,45 -6,08 1,23 2,06 -7,30 4,98
211. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 136,77 PLN -0,91 -2,77 -5,71 -7,31 -5,80 2,14 3,61 -7,05 6,52
212. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 101,71 PLN -0,35 -0,44 -0,77 0,94 -0,52 -0,84
213. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 92,12 PLN -1,83 -5,18 -4,73 -9,87 -6,37 -3,07 -8,82 -7,89
214. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-11-20 95,99 PLN -1,83 -5,09 -4,48 -9,41 -5,43 0,16 -7,99 -7,11
215. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2018-11-20 102,54 PLN -0,06 -1,18 -1,19 0,00 -1,02 -1,06 2,52
216. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-20 109,26 PLN -0,82 -1,79 -5,68 -4,04 -2,01 -3,45 9,26
217. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 10,51 PLN -0,02 -0,20 -1,67 -5,41 -5,41 0,47 -1,70 -5,37 5,06
218. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 9,72 PLN -0,02 -0,06 -0,99 -4,16 -4,36 5,66 -4,12 -4,48 -2,80
219. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-11-19 9,29 PLN 0,07 -0,70 -1,55 -2,33 -4,29 0,23 -7,55 -4,74 -7,11
220. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2018-11-20 140,48 PLN -0,10 -2,48 -6,56 -6,67 -4,71 6,59 5,04 -6,45 21,19
221. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2018-11-20 119,12 PLN -0,17 -4,20 -9,87 -13,64 -12,67 -1,59 -10,63 -14,43 8,09
222. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2018-11-20 131,02 PLN -0,05 -1,65 -3,40 -4,00 -4,48 2,95 2,90 -5,35 13,32
223. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2018-11-20 132,40 PLN -0,86 -4,09 -9,30 -9,68 -3,37 10,10 32,88 -5,67 32,40
224. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2018-11-20 107,94 PLN 0,16 -1,30 -8,17 -13,80 -13,69 3,14 7,92 -15,40 7,94
225. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2018-11-20 107,61 PLN -0,07 -0,74 -1,02 -1,66 -3,08 4,88 7,60 -3,39 7,61
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.