Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-07 6,72 PLN -0,02 4,04 5,54 0,53 0,80 -1,63 -19,80 7,25 -32,79
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2019-11-08 126,01 PLN 0,06 4,96 5,01 0,97 3,00 16,42 19,82 15,13 26,00
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-08 118,06 PLN 0,32 4,23 -1,22 -2,83 -4,82 -6,43 -1,98 1,53 18,06
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-11-08 94,57 PLN -0,41 5,22 6,02 -0,67 0,60 -1,80 7,32 5,11
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-11-08 95,16 PLN 0,09 1,93 0,45 -1,27 -2,90 -7,40 -14,66 1,55 -5,29
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2019-11-08 118,18 PLN 0,02 0,37 0,13 -1,10 -2,56 1,70 6,32 -2,21 14,64
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-11-07 136,95 PLN 0,03 0,45 1,01 1,78 3,49 7,67 15,00 4,10 36,95
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 112,26 PLN -0,36 -0,36 0,96 4,31 6,87 9,97 8,74 12,26
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 127,62 PLN 0,09 3,99 7,79 6,08 8,09 22,11 18,04 27,62
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2019-11-07 352,69 PLN 0,10 2,53 0,80 0,32 -1,85 7,79 -8,66 2,20 252,69
11. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-11-07 298,59 PLN -0,24 -0,71 -0,03 2,87 4,07 6,91 7,06 2,76 198,59
12. Allianz ESALIENS Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-11-07 279,84 PLN 0,03 0,21 0,62 1,19 1,75 5,68 8,56 1,33 179,84
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 213,58 PLN 0,42 2,28 1,91 3,05 2,73 1,22 -14,34 5,64 -13,20
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 12,84 PLN 0,08 2,31 9,93 6,82 8,45 23,46 31,02 18,78 28,40
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 15,75 PLN -0,19 3,62 4,51 1,88 0,45 8,02 3,82 7,73 57,50
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 31,98 PLN 0,09 2,14 -0,37 1,43 10,70 48,06 53,45 22,67 219,80
17. Allianz Generali Akcje: Daleki Wschód akcyjne 2019-11-08 118,04 PLN -0,60 5,41 8,81 3,04 12,10 15,41 13,28 18,04
18. Allianz Generali Akcje Dywidendowy akcyjne 2019-11-08 131,02 PLN 0,06 3,59 3,03 1,72 5,62 11,27 10,68 11,64 31,02
19. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-08 93,23 PLN -0,44 1,99 0,91 -1,20 5,21 -4,75 4,14 6,94 -6,77
20. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2019-11-08 125,90 PLN -0,76 3,68 2,89 4,95 3,80 14,88 26,46 8,52 25,90
21. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 103,72 PLN -0,77 2,75 1,11 0,25 1,37 8,45 9,63 2,85 3,72
22. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2019-11-08 207,98 PLN -0,54 3,17 0,99 -0,53 -0,05 9,78 -0,75 1,03 315,96
23. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-11-08 228,35 PLN -0,03 0,19 0,84 2,47 3,94 9,81 14,67 3,45 356,70
24. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2019-11-08 368,45 PLN -0,26 -0,24 0,91 4,41 5,70 9,53 11,15 4,30 268,45
25. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 341,13 PLN -0,53 2,11 1,87 3,60 7,17 15,20 9,30 7,43 582,26
26. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2019-11-08 164,45 PLN -0,54 -0,68 0,65 5,91 6,56 7,79 11,07 4,97 64,45
27. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2019-11-08 198,49 PLN -0,45 -0,90 -0,15 8,71 10,65 -3,77 0,27 8,22 98,49
28. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-11-08 125,07 PLN 0,01 0,19 0,51 1,00 1,96 6,74 11,23 1,67 25,07
29. Allianz Generali stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 187,02 PLN -0,35 0,85 1,23 3,33 5,89 14,02 9,35 5,41 87,02
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 114,04 PLN -0,02 0,97 0,88 1,14 3,51 6,13 6,69 14,03
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 11,36 PLN 0,00 -0,18 -1,82 3,37 10,51 7,78 10,61 13,60
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 101,40 PLN 0,00 0,58 -0,33 0,12 2,20 0,96 2,46 1,40
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2019-11-08 307,45 PLN -0,46 8,09 8,26 10,03 8,72 35,31 50,42 22,27 60,91
34. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-11-08 475,29 PLN -0,48 4,18 3,86 5,05 9,14 43,06 25,33 14,64 375,29
35. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2019-11-08 195,22 PLN -1,01 2,50 -7,04 5,84 19,08 18,75 23,24 21,09 95,18
36. Allianz Investor BRIC akcyjne 2019-11-08 90,14 PLN -0,45 6,33 8,09 5,74 13,93 27,17 34,70 17,91 -10,29
37. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-11-08 136,92 PLN -0,15 0,11 0,43 1,12 1,28 5,29 7,03 0,76 36,27
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 150,23 PLN -0,09 -2,90 -3,20 12,02 15,07 -1,39 14,86 10,86 50,20
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2019-11-08 240,71 PLN -0,62 4,26 6,96 1,38 8,95 15,35 21,71 9,66 140,66
40. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-11-08 104,99 PLN -0,05 0,10 0,19 1,71 2,71 4,22 2,72 5,00
41. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-11-08 259,54 PLN -0,18 0,11 0,64 1,64 2,68 7,89 12,38 2,25 159,54
42. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2019-11-08 288,33 PLN -0,85 3,75 3,26 4,76 10,68 17,07 22,69 15,60 188,33
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 37,71 PLN -0,42 2,53 2,31 4,63 8,14 28,27 39,77 10,78 277,10
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 650,31 PLN -0,49 5,20 4,30 6,25 10,72 44,85 63,74 16,98 550,31
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2019-11-11 531,90 PLN -1,27 3,03 7,50 5,30 15,39 36,40 37,72 17,17 54,46
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-11 422,14 PLN 0,51 6,21 2,96 5,84 1,09 30,35 21,69 11,23 26,69
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-11 1 094,94 PLN -0,22 -2,08 -2,33 -1,79 -0,24 14,44 -0,14 9,49
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 423,73 PLN 0,01 -0,07 0,00 0,85 1,35 3,47 6,30 3,94 24,59
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-11-08 157,80 PLN -0,04 0,21 0,48 1,34 2,06 4,63 7,73 1,83 57,19
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2019-11-07 308,03 PLN 0,26 4,94 3,19 2,28 0,35 12,20 6,34 2,31 208,03
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-11-07 180,97 PLN 0,39 6,57 12,38 7,43 12,15 25,52 21,31 22,10 80,97
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2019-11-07 184,69 PLN 0,08 0,58 1,32 1,31 4,07 10,07 14,91 8,40 84,69
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-11-07 254,55 PLN 0,63 6,07 11,34 7,84 11,72 27,28 37,65 23,54 154,55
54. Allianz NN Japonia akcyjne 2019-11-07 203,22 PLN 0,04 8,37 15,78 7,06 2,68 26,00 21,45 15,67 103,22
55. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2019-11-07 132,65 PLN 0,29 8,32 10,66 2,31 10,15 19,25 15,60 11,80 32,65
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-11-07 326,71 PLN -0,25 -0,62 0,56 4,87 6,32 12,01 16,31 5,06 226,71
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2019-11-07 92,14 PLN -0,44 1,55 2,87 6,64 7,70 1,99 -8,65 8,02 -7,86
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-07 145,74 PLN 0,41 5,81 3,64 2,45 -1,80 -2,77 -9,79 3,92 5,50
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2019-11-07 121,06 PLN 0,52 7,03 9,60 1,83 8,21 16,33 17,81 11,91 21,06
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2019-11-07 219,70 PLN 0,16 3,07 5,22 4,53 4,89 25,84 28,65 18,43 119,70
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-07 122,51 PLN 0,14 0,65 0,50 2,06 2,36 6,12 13,47 4,41 22,51
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2019-11-07 185,73 PLN -0,03 3,75 -2,14 -4,65 0,64 -4,80 10,56 1,69 54,90
63. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2019-11-08 120,61 PLN -0,19 4,65 5,08 4,51 1,69 4,24 -4,36 6,30 20,61
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-08 90,23 PLN -0,06 4,65 2,53 0,94 2,19 -5,65 2,69 6,43 -10,08
65. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 108,88 PLN -0,02 2,22 1,46 2,39 -3,44 -2,22 -7,02 0,67 8,89
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-11-08 109,80 PLN -0,05 -0,20 0,07 1,43 3,98 3,81 6,01 4,81 9,79
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-11-08 173,21 PLN -0,03 0,29 0,39 0,81 2,52 5,57 9,12 2,51 9,77
68. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2019-11-07 10,00 PLN 0,30 4,82 1,32 1,01 2,35 10,62 -5,21 4,49 0,00
69. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2019-11-07 51,01 PLN 0,35 4,44 8,46 5,37 7,19 12,09 16,78 19,04 27,14
70. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-11-07 12,34 PLN 0,49 5,74 8,25 3,18 6,38 16,75 21,34 19,92 23,15
71. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2019-11-07 21,31 PLN 0,47 4,92 3,45 1,43 1,14 10,13 -10,87 3,85 113,10
72. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-11-07 7,18 PLN 0,14 6,06 7,97 0,84 5,59 14,33 -1,37 11,84 -28,27
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-07 10,92 PLN 0,09 2,34 4,00 3,80 5,81 11,89 9,97 9,20
74. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2019-11-07 16,94 PLN 0,18 4,05 0,36 -0,12 5,88 -10,61 -0,35 7,42 69,06
75. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-11-07 199,57 PLN 0,07 0,47 0,83 1,17 2,11 6,21 8,78 1,83 98,34
76. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2019-11-07 11,53 PLN 0,09 0,70 1,23 1,50 2,76 7,36 10,87 2,40 15,30
77. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2019-11-07 12,91 PLN -0,15 -0,39 0,39 2,70 4,45 9,22 13,15 3,12 28,97
78. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-11-07 11,98 PLN 0,08 0,67 1,27 2,74 6,02 6,96 17,91 8,71 19,80
79. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-11-07 61,20 PLN -0,15 -0,41 0,13 2,12 3,69 8,68 10,93 2,44 16,02
80. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2019-11-07 18,87 PLN -0,16 -0,05 0,48 2,72 5,83 4,89 9,26 7,22 88,51
81. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2019-11-07 12,76 PLN 0,00 0,31 0,63 1,03 1,84 5,80 8,50 1,51 27,60
82. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 11,91 PLN 0,00 0,68 0,85 1,19 3,75 5,77 -1,08 2,58 18,98
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 20,99 PLN 0,05 2,09 3,40 4,22 7,70 16,94 20,70 13,46 109,69
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-07 5,54 PLN -0,18 2,40 4,14 2,21 -0,18 -6,58 -22,73 6,13 -44,82
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2019-11-07 12,24 PLN 0,25 3,38 5,43 3,82 6,99 11,48 17,47 13,02 22,40
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2019-11-07 114,58 PLN 1,23 4,61 6,76 16,98 12,49 16,49 21,42 18,97 14,35
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2019-11-07 219,00 PLN -0,10 -0,16 0,37 2,08 2,92 8,37 11,75 2,13 118,48
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 163,51 PLN 0,28 2,17 2,24 1,69 1,56 10,25 10,40 1,98 227,02
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 139,73 PLN 0,46 3,38 2,89 1,55 0,84 10,85 10,01 1,75 179,46
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2019-11-08 14,74 PLN -0,07 1,80 1,38 2,50 5,06 12,78 19,55 5,51 33,88
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2019-11-08 14,38 PLN -0,07 1,77 1,27 2,28 4,66 11,47 5,19 16,25
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2019-11-08 14,01 PLN -0,14 1,67 1,08 1,97 4,01 9,71 14,27 4,63 24,98
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2019-11-08 13,26 PLN -0,15 1,61 0,84 1,45 3,03 6,51 8,69 3,76 32,60
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2019-11-08 40,80 PLN -0,29 3,92 2,26 2,26 1,95 16,24 13,08 3,13 308,00
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-11-08 147,22 PLN -0,22 -0,86 -0,43 1,90 3,77 5,81 7,80 1,88 36,47
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2019-11-08 80,58 PLN -0,05 4,39 3,39 1,72 -4,73 -14,44 -23,13 -1,46 61,16
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-08 36,89 PLN 0,22 2,30 -1,99 -2,74 -6,84 -30,21 -22,39 -1,89 -26,26
98. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-11-08 225,54 PLN -0,14 5,17 7,06 7,83 12,04 22,64 36,77 22,20 179,44
99. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-11-08 99,38 PLN -0,05 4,01 3,07 1,76 -4,06 -16,04 18,88 -2,52 50,26
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2019-11-08 70,10 PLN 0,57 4,64 5,40 8,23 0,34 -9,55 -29,77 11,52 56,68
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2019-11-08 178,89 PLN -0,31 0,45 1,65 6,22 9,15 12,49 15,83 7,54 257,78
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 71,47 PLN -0,28 1,93 2,28 3,27 2,64 0,06 -1,89 2,98 42,83
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2019-11-07 143,37 PLN -0,03 2,52 -0,27 0,27 2,55 -14,35 -13,41 6,11 42,88
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2019-11-07 132,00 PLN -0,59 -1,64 -1,28 2,96 1,44 -11,27 -5,42 5,54 -6,35
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2019-11-07 152,37 PLN 0,00 0,17 0,52 1,09 2,17 6,96 12,48 1,93 51,85
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 109,29 PLN -0,54 0,86 0,83 3,64 5,26 -7,75 8,41 9,40 9,29
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 546,92 PLN -0,69 2,10 2,69 0,48 3,96 5,80 14,84 5,85 56,26
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 61,47 PLN -1,77 4,04 7,96 1,35 13,60 38,36 41,02 13,86 53,67
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 115,11 PLN -0,30 -0,08 -1,15 1,37 2,06 1,65 1,58 1,29 15,11
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 124,37 PLN -0,29 3,84 8,84 10,77 10,21 28,61 42,59 22,32 77,67
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 411,30 PLN 0,20 1,15 -4,56 -0,12 2,61 7,67 -11,43 8,44 24,64
112. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 614,11 PLN -0,22 1,07 1,52 3,80 4,91 10,25 13,84 8,92 75,35
113. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 381,84 PLN 0,00 0,78 -2,44 -0,36 2,96 9,98 13,91 6,40 15,71
114. Allianz Selektywny akcyjne 2019-11-08 91,52 PLN 0,08 4,55 2,64 0,26 -0,54 5,89 -3,37 1,18 -2,30
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2019-11-07 260,77 PLN 0,60 2,54 -5,20 -11,02 -17,42 0,48 -9,56 -11,22 160,77
116. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-07 187,43 PLN -0,26 -3,64 -15,06 -10,89 -4,07 33,75 8,18 36,84
117. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-11-07 357,09 PLN -0,01 -0,01 0,19 1,14 1,76 6,38 9,32 1,43 257,09
118. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-07 98,15 PLN 0,74 6,63 6,80 3,94 9,42 26,16 43,26 16,51 -1,85
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-11-07 139,96 PLN -0,01 -0,02 0,52 0,86 2,41 5,15 9,91 4,84 39,96
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2019-11-07 117,55 PLN -1,76 -7,99 -16,29 -6,14 6,44 61,40 69,48 22,36 132,86
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2019-11-07 192,93 PLN 0,16 2,75 -1,65 0,90 7,40 54,90 64,48 22,20 60,79
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 123,72 PLN -0,08 0,97 0,45 0,70 0,02 1,01 -5,24 2,93 23,34
123. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 92,06 PLN -0,08 0,70 -0,25 0,45 -3,40 -6,82 -16,17 6,22 -19,56
124. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 14,02 PLN 0,07 0,07 -3,31 -3,58 -2,98 7,52 -2,09 -1,61 40,20
125. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-11-11 86,22 PLN 0,14 0,22 -4,72 -4,54 -4,21 7,00 -0,77 -2,82 106,96
126. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-11-11 7,85 PLN 0,64 1,82 -1,13 4,95 10,88 23,43 -1,38 11,82 -21,50
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 119,06 PLN -0,08 2,25 5,06 5,06 6,35 16,21 13,61 19,06
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2019-11-08 11,71 PLN 0,26 4,44 4,96 0,00 4,13 15,13 17,28 14,39 17,12
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-11-08 11,70 PLN 0,31 3,92 -0,79 -3,47 -4,03 -4,14 1,75 1,60 16,95
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2019-11-08 9,80 PLN 0,46 5,10 3,44 -0,06 -0,14 8,91 -0,05 1,49 -2,02
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-11-08 11,13 PLN 0,15 2,30 1,14 -1,00 -1,15 -2,52 -7,30 2,76 11,30
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2019-11-12 13,75 PLN 0,44 4,36 3,22 2,36 2,78 10,66 0,07 10,30 37,50
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2019-11-12 11,77 PLN 0,23 4,16 5,10 1,73 4,18 4,19 3,20 8,53 17,72
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2019-11-08 18,66 PLN 0,47 5,21 3,71 0,48 0,90 12,75 -3,49 2,42 86,58
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 7,80 PLN 0,93 5,38 8,34 0,53 -9,14 -13,32 -21,34 -0,40 -22,00
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2019-11-08 22,41 PLN -0,00 0,08 0,13 0,45 0,02 0,39 0,66 0,07 124,06
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-11-12 13,14 PLN -0,11 -0,25 -0,18 1,06 1,62 2,94 0,29 0,91 31,36
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-12 16,22 PLN 0,17 1,56 2,72 3,21 6,71 7,41 15,54 15,50 62,17
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2019-11-08 21,26 PLN -0,29 1,80 5,56 12,72 20,21 18,20 48,77 18,65 -57,48
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2019-11-08 50,54 PLN -0,02 4,52 7,43 7,43 8,62 9,49 32,00 10,98 -32,61
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2019-11-08 52,67 PLN -0,02 4,65 7,94 8,01 9,29 9,92 35,13 12,16 -29,78
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2019-11-08 52,87 PLN -0,02 5,18 8,13 8,16 9,29 10,20 34,53 12,15 -29,51
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2019-11-08 23,92 PLN -0,34 2,50 6,56 14,59 22,86 19,36 52,40 21,76 -52,17
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2019-11-08 22,31 PLN -0,35 2,49 6,44 14,76 22,83 19,64 53,40 21,54 -55,39
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2019-11-08 23,43 PLN -0,36 2,26 6,28 15,14 23,18 19,37 53,70 21,99 -53,13
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-11-08 46,64 PLN -0,02 0,26 0,31 0,62 2,00 4,02 6,46 2,09 87,11
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-11-08 10,42 PLN -0,18 -0,17 0,10 1,37 3,79 3,39 3,82 4,60 4,22
148. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2019-11-08 11,37 PLN -0,00 0,22 0,44 0,92 1,35 3,89 6,88 1,12 13,73
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-11-08 12,45 PLN -0,23 -0,70 -0,33 1,93 3,25 4,35 5,06 1,63 24,50
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2019-11-08 10,56 PLN 0,46 5,05 3,41 -0,02 -0,16 9,25 0,93 1,46 5,56
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 19,41 PLN -0,01 1,34 1,17 1,36 1,92 5,95 2,05 4,33 94,12
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-12 10,11 PLN 0,20 2,25 1,09 1,72 1,58 7,06 -5,38 3,38 1,07
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2019-11-08 108,21 PLN -0,03 0,17 0,37 1,16 2,44 5,09 2,11 7,90
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2019-11-08 115,19 PLN 0,08 1,84 2,09 0,90 7,36 9,37 12,09 14,86
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-11-07 10,82 PLN -0,16 -0,47 -0,18 1,45 2,60 2,33 1,55 2,08 8,24
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2019-11-08 126,01 PLN 0,06 4,96 5,01 0,97 3,00 16,42 19,82 15,13 26,00
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2019-11-08 132,11 PLN 0,05 5,04 5,28 1,48 4,04 19,95 16,12 12,06
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2019-11-08 128,95 PLN 0,05 5,10 5,46 1,83 4,76 16,82 0,79
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2019-11-08 118,06 PLN 0,32 4,23 -1,22 -2,83 -4,82 -6,43 -1,98 1,53 18,06
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2019-11-08 128,33 PLN 0,33 4,36 -0,85 -2,09 -3,31 -1,06 -4,57 2,86 16,95
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2019-11-08 141,60 PLN 0,33 4,42 -0,67 -1,74 -2,63 1,04 11,72 3,48 43,60
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2019-11-08 141,90 PLN 0,33 4,48 -0,48 -1,37 -2,06 2,35 13,97 4,04 9,80
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2019-11-08 94,57 PLN -0,41 5,22 6,02 -0,67 0,60 -1,80 7,32 -13,31
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 95,16 PLN 0,09 1,93 0,45 -1,27 -2,90 -7,40 -14,66 1,55 -5,29
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 109,45 PLN 0,10 2,07 0,86 -0,46 -1,29 -2,34 -6,60 2,96 -10,94
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 113,21 PLN 0,11 2,13 1,04 -0,11 -0,60 -0,25 -3,26 3,59 -5,40
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 113,28 PLN 0,11 2,20 1,23 0,27 -0,02 0,94 -1,51 4,16 1,42
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 115,53 PLN -1,33 2,53 1,37 -4,18 3,61 18,06 9,29
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 112,26 PLN -0,36 -0,36 0,96 4,31 6,87 9,97 8,74 12,26
172. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 101,62 PLN -0,24 2,92 2,32 0,07
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 127,62 PLN 0,09 3,99 7,79 6,08 8,09 22,11 18,04 27,62
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2019-11-08 119,21 PLN -0,62 8,54 10,30 7,26 14,69 27,32 29,07 19,21
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 114,04 PLN -0,02 0,97 0,88 1,14 3,51 6,13 6,69 14,03
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 115,44 PLN -0,02 1,01 0,97 1,32 3,88 7,27 7,02 12,69
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 116,99 PLN -0,02 1,05 1,11 1,60 4,45 7,53 7,45
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 113,49 PLN -0,71 9,37 9,81 5,21 5,22 18,96 12,68 13,49
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2019-11-08 103,17 PLN -1,12 2,68 3,67 -4,59 2,15 2,64 -2,35 3,15
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2019-11-08 157,80 PLN -0,04 0,21 0,48 1,34 2,06 4,63 7,73 1,83 57,19
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2019-11-08 162,71 PLN -0,04 0,25 0,58 1,55 2,47 5,88 9,89 2,19 23,59
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2019-11-08 161,20 PLN -0,04 0,27 0,62 1,63 2,62 6,37 8,94 2,32 16,88
183. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2019-11-08 164,68 PLN -0,04 0,27 0,67 1,71 2,78 6,86 11,57 2,46 16,26
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2019-11-08 128,55 PLN -0,04 8,11 8,29 1,86 7,89 28,49 26,91 28,22
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2019-11-08 109,80 PLN -0,05 -0,20 0,07 1,43 3,98 3,81 6,01 4,81 9,79
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2019-11-08 111,13 PLN -0,05 -0,17 0,14 1,59 4,29 4,74 5,08 6,31
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2019-11-08 112,35 PLN -0,05 -0,13 0,25 1,79 4,71 6,01 5,44 6,94
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2019-11-08 173,21 PLN -0,03 0,29 0,39 0,81 2,52 5,57 9,12 2,51 72,67
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2019-11-08 179,77 PLN -0,03 0,32 0,46 0,95 2,83 6,52 10,85 2,77 27,00
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2019-11-08 183,63 PLN -0,03 0,35 0,56 1,16 3,24 7,81 13,09 3,13 22,68
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2019-11-08 183,43 PLN -0,03 0,38 0,66 1,36 3,55 8,46 13,87 3,42 21,28
192. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2019-11-08 116,28 PLN 0,04 0,45 0,76 1,17 1,47 3,05 1,53
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2019-11-08 101,93 PLN -0,35 1,49 0,77 7,20 10,60 3,50 9,59 1,93
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2019-11-08 108,83 PLN -0,11 -0,38 -0,96 3,80 9,73 7,33 9,76 8,83
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2019-11-08 105,07 PLN -0,06 -1,30 -0,63 2,67 6,14 5,92 5,61 5,07
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2019-11-08 115,35 PLN -0,09 0,87 1,59 2,59 6,14 11,98 10,27 15,35
197. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2019-11-08 109,93 PLN 0,06 0,50 0,18 1,37 5,39 8,39 5,17 9,93
198. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2019-11-08 147,22 PLN -0,22 -0,86 -0,43 1,90 3,77 5,81 7,80 1,88 36,47
199. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2019-11-08 150,55 PLN -0,21 -0,84 -0,35 2,05 4,09 6,70 9,36 2,14 31,05
200. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2019-11-08 154,49 PLN -0,21 -0,80 -0,25 2,25 4,50 8,05 11,63 2,49 22,50
201. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2019-11-08 155,28 PLN -0,21 -0,77 -0,14 2,47 4,83 8,72 12,65 2,79 22,57
202. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2019-11-08 91,52 PLN 0,08 4,55 2,64 0,26 -0,54 5,89 -3,37 1,18 -2,30
203. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2019-11-08 106,28 PLN 0,08 4,69 3,02 1,03 1,03 11,96 6,34 2,51 11,19
204. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2019-11-08 109,77 PLN 0,08 4,74 3,21 1,38 1,73 14,33 10,13 3,12 29,05
205. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2019-11-08 110,00 PLN 0,08 4,80 3,40 1,76 2,34 15,81 12,35 3,69 21,36
206. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 123,72 PLN -0,08 0,97 0,45 0,70 0,02 1,01 -5,24 2,93 23,34
207. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 141,00 PLN -0,08 1,13 0,89 1,57 1,75 6,30 3,18 4,45 9,47
208. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 145,97 PLN -0,08 1,18 1,07 1,93 2,46 8,56 6,85 5,08 11,65
209. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 146,20 PLN -0,08 1,23 1,23 2,26 2,99 9,78 8,70 5,58 13,86
210. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 106,52 PLN 0,04 1,31 3,21 3,60 4,21 6,89 3,85
211. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 92,06 PLN -0,08 0,70 -0,25 0,45 -3,40 -6,82 -16,17 6,22 -7,95
212. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-11-08 96,84 PLN -0,07 0,78 0,00 0,96 -2,45 -4,00 7,11 -6,29
213. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2019-11-08 102,95 PLN -0,04 0,22 0,52 1,13 1,36
214. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2019-11-08 106,74 PLN -0,28 0,27 1,60 1,87 3,12 6,24 5,39 6,72
215. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-08 119,06 PLN -0,08 2,25 5,06 5,06 6,35 16,21 13,61 19,06
216. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 10,49 PLN 0,09 1,37 1,89 -0,81 -0,44 1,11 -1,44 0,38 4,92
217. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 9,72 PLN 0,02 1,16 1,49 -0,83 -0,43 6,99 2,06 0,43 -2,82
218. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-11-07 9,24 PLN 0,09 1,01 0,62 -0,71 -1,32 1,06 -5,66 -0,78 -7,60
219. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2019-11-08 145,33 PLN 0,20 2,28 1,38 -0,74 1,59 9,88 9,23 4,86 25,37
220. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2019-11-08 123,25 PLN 0,26 4,32 2,93 -1,14 -0,03 4,10 -4,39 5,57 11,84
221. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2019-11-08 136,27 PLN 0,00 1,04 0,39 0,97 2,65 6,28 6,42 3,87 17,86
222. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2019-11-08 147,86 PLN 0,68 6,61 7,69 0,86 7,70 24,62 35,63 20,86 47,86
223. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2019-11-08 114,17 PLN 0,19 4,89 7,09 -0,05 3,79 6,06 2,66 8,12 14,17
224. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2019-11-08 114,57 PLN -0,15 0,36 0,60 3,10 5,84 7,45 10,00 6,72 14,57
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.