Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-17 6,44 PLN -0,87 -2,30 -3,77 -12,93 -12,60 -0,71 -28,94 -14,62 -35,64
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2018-12-18 111,44 PLN -2,47 -6,02 -12,90 -15,46 -12,24 2,32 -12,49 11,43
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-12-18 118,86 PLN -0,35 0,38 -7,89 -14,34 -14,29 3,25 -10,05 -15,76 18,86
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-12-18 89,05 PLN -2,97 -3,90 -7,41 -18,60 -20,79 -22,81 -1,02
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-12-18 95,04 PLN -0,55 0,22 -5,18 -7,80 -8,99 -8,12 -14,82 -9,40 -5,41
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2018-12-18 120,96 PLN 0,00 -0,37 -0,36 -0,70 -1,21 9,48 14,85 -1,23 17,33
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 95,61 PLN 0,00 -2,47 -11,95 -30,26 -32,47 -27,45 -25,77 -33,53 -18,84
8. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-12-18 131,55 PLN -0,07 -0,30 -0,63 -0,12 0,42 7,80 14,07 0,22 31,55
9. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 103,72 PLN -1,01 -0,82 -2,77 -2,71 -3,15 -2,39 3,72
10. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 110,71 PLN -3,50 -4,59 -9,81 -10,17 -8,40 -7,69 10,71
11. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2018-12-18 351,00 PLN 0,28 1,37 -5,52 -4,00 -14,06 9,28 -9,01 -13,92 251,00
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-12-18 289,65 PLN 0,13 1,42 1,25 1,44 2,33 4,61 12,07 2,35 189,65
13. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 275,82 PLN 0,01 0,47 0,48 0,76 1,82 5,49 9,74 1,80 175,82
14. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 205,45 PLN 0,39 0,93 -1,92 -1,52 -8,86 -4,61 -19,42 -8,79 -16,50
15. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-12-18 10,91 PLN -0,91 -5,62 -11,73 -9,16 -11,37 2,63 -10,28 9,10
16. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-12-18 14,78 PLN -0,40 -4,71 -7,74 -8,26 -10,69 4,53 -0,40 -10,26 47,80
17. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-12-18 26,41 PLN 0,53 -6,25 -15,57 -14,61 -3,58 20,92 39,96 -2,22 164,10
18. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 107,83 PLN -0,81 -0,93 -3,54 -4,03 -5,25 7,54 -5,15 7,82
19. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-12-18 10,28 PLN -0,10 0,69 -0,77 -1,72 -8,38 -8,30 2,80
20. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-12-18 98,69 PLN 0,10 -0,58 0,08 -1,89 -2,98 -3,46 -1,31
21. Allianz Investor Akcji akcyjne 2018-12-18 254,75 PLN 0,08 -3,18 -21,97 -23,44 -15,64 22,51 28,77 -16,40 33,33
22. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-12-18 422,21 PLN 0,81 1,84 -11,27 -13,09 -3,60 25,05 10,97 -3,81 322,21
23. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2018-12-18 159,37 PLN -0,70 -1,70 16,53 12,10 3,37 32,62 9,08 -1,14 59,34
24. Allianz Investor BRIC akcyjne 2018-12-18 77,22 PLN -0,83 -1,86 0,91 -7,94 -5,59 22,22 26,59 -6,90 -23,15
25. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 132,73 PLN 0,44 1,97 3,23 -4,67 -6,05 3,93 -0,71 -8,37 32,70
26. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 135,49 PLN 0,02 0,54 0,32 0,33 1,30 5,30 8,17 1,32 34,84
27. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2018-12-18 221,51 PLN -0,33 -0,22 -2,32 -11,97 -6,59 9,23 33,05 -6,04 121,47
28. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-12-18 102,23 PLN 0,02 0,06 -0,17 -0,01 0,07 3,21 0,12 2,24
29. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 253,37 PLN 0,00 0,40 0,42 0,79 2,04 8,31 12,77 2,02 153,37
30. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2018-12-18 251,80 PLN -0,34 0,45 -11,46 -12,83 -12,92 14,11 0,49 -14,36 151,80
31. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 34,10 PLN 0,24 0,03 -6,24 -6,88 0,65 23,28 32,27 0,47 241,00
32. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 558,24 PLN 0,35 -0,87 -12,15 -13,18 -1,55 34,35 48,08 -1,84 458,24
33. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2018-12-18 454,03 PLN -0,85 -2,88 -0,81 -8,36 -7,53 27,65 31,68 -8,12 31,84
34. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 388,72 PLN -0,24 -4,87 -8,02 -0,29 5,26 5,38 4,84 16,66
35. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 1 095,12 PLN -0,20 -0,40 1,35 -2,42 -1,52 -1,94 9,51
36. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-12-18 410,96 PLN 0,11 -0,88 -2,30 -1,86 -2,75 3,58 5,53 -2,79 20,84
37. Allianz NN Akcji akcyjne 2018-12-18 307,24 PLN 0,63 3,90 0,76 2,33 -12,29 15,63 10,24 -12,29 207,24
38. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 143,15 PLN 0,47 -2,50 5,45 -2,83 -20,05 -4,25 -1,62 -21,06 43,15
39. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-12-18 150,60 PLN -0,59 -5,37 -10,94 -10,78 -11,83 -2,33 8,60 -11,00 50,60
40. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2018-12-18 173,20 PLN -0,33 -0,69 -3,74 -2,66 -2,57 17,90 12,21 -2,77 73,20
41. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-12-18 210,99 PLN -0,72 -5,70 -7,99 -6,33 -7,46 8,58 34,52 -5,94 110,99
42. Allianz NN Japonia akcyjne 2018-12-18 183,59 PLN -1,05 -5,38 -11,15 -11,90 -14,78 -2,93 20,18 -15,40 83,59
43. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2018-12-18 119,41 PLN 0,18 -0,63 -4,93 -10,39 -10,97 14,75 11,14 -12,18 19,41
44. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-12-18 309,87 PLN 0,18 1,14 1,29 1,55 2,93 9,90 17,35 3,06 209,87
45. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2018-12-18 84,81 PLN 0,35 -0,34 1,19 -3,48 -11,18 5,25 -16,64 -12,06 -15,19
46. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2018-12-18 109,21 PLN -0,16 -2,34 -0,82 -5,23 -6,52 20,42 19,85 -7,03 9,21
47. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2018-12-18 189,80 PLN -0,14 -7,29 -12,07 -9,08 -8,60 20,67 21,22 -8,32 89,80
48. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 117,56 PLN -0,19 -1,28 -2,46 -2,50 -3,30 4,41 -2,72 17,56
49. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2018-12-18 186,24 PLN -0,03 2,83 -1,54 -7,50 -16,41 9,08 13,19 -16,93 55,33
50. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2018-12-18 115,66 PLN 0,44 3,19 -8,38 -10,89 -21,52 0,18 -11,22 -22,63 15,66
51. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-12-18 86,40 PLN -0,52 1,93 -9,49 -16,03 -22,64 -3,11 -6,83 -24,04 -13,89
52. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 107,97 PLN -0,08 -2,70 -11,85 -16,19 -17,82 -8,43 -4,15 -17,82 7,98
53. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-12-18 105,08 PLN -0,36 -0,16 -1,06 -1,27 -3,94 4,44 -3,83 5,07
54. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-12-18 169,26 PLN -0,08 0,31 0,23 0,68 0,05 7,00 0,08 7,26
55. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2018-12-18 9,74 PLN 0,31 3,51 -0,51 -2,40 -15,01 10,18 -10,64 -14,86 -2,60
56. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2018-12-18 43,59 PLN -1,00 -5,83 -13,13 -16,01 -14,70 -11,22 3,84 -13,41 8,65
57. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-12-18 10,50 PLN -0,57 -6,83 -14,77 -17,13 -16,27 -9,48 9,83 -16,13 4,79
58. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2018-12-18 20,92 PLN 0,67 3,16 -0,43 -1,41 -13,01 8,73 -13,91 -13,16 109,20
59. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-12-18 6,51 PLN -0,61 -2,54 -5,65 -14,79 -16,32 8,50 -19,43 -17,49 -34,97
60. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 10,00 PLN -0,30 -2,25 -4,40 -4,94 -6,37 4,93 -6,28 0,00
61. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2018-12-18 16,02 PLN -0,50 2,23 -4,93 -13,64 -22,87 -7,56 -6,53 -23,24 59,88
62. Allianz Pekao Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 12,56 PLN 0,00 0,32 0,40 0,72 1,70 5,28 9,03 1,70 25,60
63. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2018-12-18 12,48 PLN 0,08 1,22 1,38 1,88 3,14 7,77 17,51 3,14 24,68
64. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2018-12-18 11,09 PLN -0,09 -0,89 -1,95 -1,86 -5,38 8,62 -5,21 10,90
65. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-12-18 59,63 PLN 0,10 1,21 1,41 1,81 3,08 7,62 3,11 13,04
66. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2018-12-18 17,61 PLN 0,00 -0,68 -1,29 -2,00 -5,27 3,77 7,12 -5,22 75,92
67. Allianz Pekao Pieniężny obligacyjne i dłużne 2018-12-18 195,78 PLN -0,01 0,39 0,41 0,80 1,76 5,47 9,11 1,75 94,57
68. Allianz Pekao Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2018-12-18 11,24 PLN -0,09 0,45 0,54 1,08 2,27 6,24 11,29 2,27 12,40
69. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 11,63 PLN 0,35 2,74 1,13 0,09 -4,91 4,12 -2,60 -4,91 16,18
70. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 18,72 PLN -0,58 -2,95 -6,02 -5,84 -4,88 5,29 16,35 -4,64 87,01
71. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 5,36 PLN -0,56 -2,90 -2,90 -9,00 -6,94 0,75 -26,98 -9,61 -46,61
72. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2018-12-18 10,93 PLN -0,36 -2,93 -6,58 -8,07 -8,99 -1,09 9,30 -8,76 9,30
73. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 154,93 PLN 0,06 0,46 0,28 0,40 0,14 5,12 9,00 0,14 54,33
74. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2018-12-17 97,56 PLN -0,70 -2,36 -4,71 -9,32 -15,87 2,32 2,69 -16,65 -2,63
75. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2018-12-17 213,91 PLN -0,02 0,71 0,92 1,23 2,07 8,06 15,80 2,42 113,40
76. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-17 160,54 PLN -0,25 0,99 0,08 -0,51 -2,00 10,62 13,08 -2,16 221,08
77. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-17 137,86 PLN -0,41 1,53 -0,20 -1,69 -5,28 12,00 11,31 -5,72 175,72
78. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2018-12-18 14,05 PLN -0,07 1,96 -3,30 -2,70 -5,26 14,13 19,88 -6,02 27,61
79. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2018-12-18 13,75 PLN -0,07 1,93 -3,44 -2,90 -5,69 10,53 -6,46 11,16
80. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2018-12-18 13,47 PLN -0,07 1,89 -3,51 -3,09 -6,13 11,14 12,81 -6,85 20,16
81. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2018-12-18 12,86 PLN -0,08 1,82 -3,74 -3,60 -7,08 7,80 9,08 -7,75 28,60
82. Allianz Polska OFE pozostałe 2018-12-18 40,03 PLN -0,07 3,81 -1,69 0,23 -7,34 20,43 15,69 -8,42 300,30
83. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-12-18 144,00 PLN 0,11 1,67 1,93 1,80 1,17 5,96 12,39 1,23 33,48
84. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2018-12-18 83,33 PLN 0,62 1,52 -2,86 -9,67 -21,79 -3,18 -26,01 -21,64 66,66
85. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-12-18 38,44 PLN -0,31 -1,00 -8,08 -18,00 -28,15 -16,05 -27,96 -28,22 -23,17
86. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-12-18 188,52 PLN -0,98 -4,48 -8,12 -9,24 -8,12 4,16 22,64 -7,58 133,58
87. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-12-18 103,64 PLN 0,60 1,50 -0,25 -5,61 -16,67 14,29 16,08 -17,55 56,70
88. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2018-12-18 64,49 PLN -0,74 -5,45 -9,70 -13,10 -19,24 -33,18 -24,28 -18,87 44,14
89. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2018-12-18 165,64 PLN 0,13 1,40 1,34 1,83 2,44 3,86 15,14 2,58 231,28
90. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 69,93 PLN 0,27 1,60 -0,11 -4,22 -13,22 6,80 -5,72 -13,31 39,75
91. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2018-12-18 137,77 PLN -0,43 0,20 -2,96 -15,19 -28,13 -12,72 -20,59 -27,91 37,30
92. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 149,39 PLN 0,00 0,20 0,50 0,90 2,13 7,16 13,26 2,11 48,88
93. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2018-12-18 127,85 PLN -0,62 -0,65 -5,29 -13,13 -19,54 -10,78 -8,91 -19,57 27,39
94. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 102,19 PLN -0,89 -2,70 -5,24 -9,35 -12,84 -9,23 0,10 -12,53 2,19
95. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-12-18 518,58 PLN -1,01 -1,59 -3,07 -7,10 -4,94 3,07 14,92 -6,48 48,17
96. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2018-12-18 53,90 PLN -0,94 -2,06 -6,88 -17,91 -15,30 31,68 38,87 -17,33 34,74
97. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-12-18 113,02 PLN 0,26 0,08 0,91 -2,14 -5,53 7,23 1,55 -5,94 13,02
98. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-12-18 104,62 PLN 0,07 -4,68 -13,56 -16,23 -15,33 3,78 31,53 -14,08 49,46
99. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-12-18 382,86 PLN -1,40 -3,71 -4,58 -13,82 -19,09 11,82 -0,07 -20,56 16,02
100. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-12-19 566,51 PLN -0,18 -2,40 -5,57 -6,74 -7,81 4,50 13,73 -7,95 61,76
101. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-12-18 362,84 PLN -0,16 -1,32 -1,99 -3,59 -8,28 18,97 12,30 -8,43 9,95
102. Allianz Selektywny akcyjne 2018-12-18 91,96 PLN 0,79 4,36 -1,49 -1,89 -8,98 8,11 -0,40 -9,71 -1,83
103. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2018-12-18 303,62 PLN 2,12 4,86 -5,86 -3,68 -13,24 21,85 1,66 -13,65 203,62
104. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-12-18 174,99 PLN 0,73 -5,79 -20,73 -20,82 -11,10 24,52 -10,12 27,76
105. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 351,72 PLN -0,01 0,36 0,39 0,49 1,67 6,28 9,93 1,67 251,72
106. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 134,54 PLN -0,22 -0,26 -2,18 -2,06 -2,68 7,14 10,24 -2,75 34,54
107. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-12-18 85,13 PLN -0,14 -0,47 -10,76 -15,85 -11,52 24,24 17,28 -12,82 -14,87
108. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2018-12-18 97,33 PLN 1,12 -4,17 -21,00 -23,01 -5,70 38,17 50,18 -4,47 92,81
109. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2018-12-18 160,57 PLN 0,87 -5,39 -17,77 -21,21 -6,94 28,84 -5,60 33,82
110. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 121,20 PLN -0,08 0,79 -2,74 -5,65 -7,35 -1,42 -5,83 -7,64 20,83
111. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 88,73 PLN -1,25 -5,23 -7,06 -11,95 -9,26 0,92 -12,17 -22,47
112. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-12-18 14,28 PLN -0,07 -0,35 3,25 1,56 -1,31 6,17 5,00 0,28 42,80
113. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-12-18 88,80 PLN -0,07 -0,47 4,04 1,25 -2,83 9,13 7,12 -1,43 113,15
114. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-12-18 6,83 PLN 0,00 -5,14 1,19 3,17 -10,48 30,10 -22,30 -12,55 -31,70
115. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2018-12-19 105,28 PLN -0,67 -0,58 -1,39 -7,89 -9,47 13,13 -10,06 5,28
116. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2018-12-19 119,52 PLN 0,10 -0,94 -8,17 -8,62 -9,78 10,34 12,75 -10,03 19,52
117. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-12-19 88,55 PLN 0,67 3,18 -9,18 -17,14 -18,61 1,17 -7,63 -19,60 -11,45
118. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2018-12-19 118,18 PLN 0,10 -0,16 -2,63 -2,68 -10,95 18,38 28,16 -11,66 18,18
119. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-19 102,88 PLN 0,65 4,87 -4,48 -4,78 -11,10 19,12 11,22 -11,60 2,88
120. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2018-12-19 210,27 PLN 0,73 5,49 -2,56 -0,81 -11,40 18,58 5,91 -11,94 320,54
121. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2018-12-19 351,89 PLN 0,05 1,32 1,59 1,41 1,75 6,03 12,84 1,73 251,89
122. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-19 220,38 PLN 0,01 0,56 0,82 0,93 1,79 8,73 15,01 1,78 340,76
123. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-19 321,49 PLN 0,46 3,63 -0,85 -0,88 -4,69 13,91 6,44 -5,02 542,98
124. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-19 122,94 PLN 0,00 0,16 0,52 1,04 2,31 6,63 12,37 2,24 22,94
125. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2018-12-19 155,93 PLN 0,13 1,42 2,89 1,72 -0,22 5,72 16,91 -0,24 55,93
126. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2018-12-19 181,22 PLN 0,20 -0,02 6,54 -0,72 -7,28 -7,98 2,86 -7,34 81,22
127. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-19 178,42 PLN 0,38 2,93 0,56 0,97 -1,53 12,09 9,84 -1,78 78,42
128. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 106,59 PLN -1,86 -3,47 -7,26 -7,30 -6,42 -5,81 6,59
129. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2018-12-18 10,66 PLN 0,27 -2,82 -10,55 -13,36 -9,11 4,62 -9,98 6,57
130. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-12-18 11,80 PLN -1,47 -1,00 -6,08 -14,81 -12,76 6,73 -4,15 -14,47 18,02
131. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2018-12-18 9,73 PLN -1,11 1,81 -0,96 -4,23 -7,50 10,58 -1,55 -9,86 -2,65
132. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-12-18 11,04 PLN -0,19 0,30 -3,83 -7,52 -6,19 -2,57 -6,45 -7,30 10,40
133. Fundusz Aktywny akcyjne 2018-12-19 12,83 PLN -1,38 -2,17 -5,17 -7,80 -11,75 2,44 -2,75 -12,22 28,31
134. Fundusz Azjatycki akcyjne 2018-12-19 11,07 PLN -0,22 -1,17 -4,58 -12,23 -12,60 0,70 -0,75 -13,43 10,67
135. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2018-12-18 18,37 PLN -1,11 1,91 -0,70 -3,73 -6,49 13,59 -7,09 -8,91 83,65
136. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 8,10 PLN -0,78 -3,27 -5,44 -10,93 -8,09 -4,49 -10,73 -18,96
137. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2018-12-18 22,41 PLN -0,01 0,03 -0,02 0,03 0,01 0,49 1,38 0,05 124,09
138. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2018-12-19 13,00 PLN -0,07 0,81 0,79 0,60 0,30 2,44 1,72 0,31 30,02
139. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-19 14,47 PLN -1,37 -4,45 -7,08 -8,16 -6,45 -6,41 16,22 -5,60 44,65
140. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2018-12-18 17,82 PLN 0,14 1,25 -6,03 -6,75 -13,35 14,99 87,76 -13,04 -64,35
141. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2018-12-18 45,61 PLN -0,08 -1,25 -7,60 -8,50 -10,83 7,33 49,73 -10,90 -39,19
142. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2018-12-18 47,04 PLN -0,10 -1,51 -8,56 -9,77 -11,98 7,50 53,43 -12,06 -37,29
143. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2018-12-18 47,22 PLN -0,11 -1,51 -8,56 -9,58 -11,83 7,22 52,62 -11,90 -37,04
144. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2018-12-18 19,54 PLN 0,16 1,08 -7,07 -8,01 -15,65 13,73 90,79 -15,32 -60,91
145. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2018-12-18 18,25 PLN 0,18 1,16 -6,80 -7,48 -15,28 14,84 93,15 -15,04 -63,50
146. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2018-12-18 19,11 PLN 0,18 1,17 -7,09 -8,02 -10,25 16,00 100,98 -12,05 -61,77
147. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-12-18 45,81 PLN 0,06 0,30 0,17 0,51 -0,36 5,42 8,92 -0,30 83,76
148. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-12-18 10,02 PLN 0,34 0,13 -0,77 -0,94 -3,45 2,51 -3,37 0,23
149. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 11,24 PLN 0,04 0,35 0,24 0,35 0,10 4,92 8,73 0,10 12,36
150. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-12-18 12,20 PLN -0,02 1,35 1,76 1,55 0,54 4,28 9,39 0,65 21,96
151. Fundusz Selektywny akcyjne 2018-12-18 10,49 PLN -1,10 1,80 -0,93 -4,19 -7,32 11,06 4,83 -9,64 4,90
152. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 18,77 PLN -0,36 0,36 -1,87 -5,76 -5,36 3,43 1,58 -6,18 87,67
153. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-19 9,89 PLN -0,73 0,88 -0,10 -2,11 -7,09 6,05 -7,34 -7,84 -1,09
154. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
155. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
156. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2018-12-18 105,98 PLN 0,04 0,49 0,46 0,74 0,26 0,29 5,68
157. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2018-12-18 104,68 PLN 0,17 -0,96 -5,58 -6,89 -5,83 -6,24 4,38
158. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-12-17 10,59 PLN -0,01 0,62 0,41 0,24 -0,53 1,09 2,78 -0,35 5,86
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2018-12-18 111,44 PLN -2,47 -6,02 -12,90 -15,46 -12,24 2,32 -12,49 11,43
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2018-12-18 115,79 PLN -2,47 -5,95 -12,69 -15,04 -11,37 5,50 -11,65 -1,78
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2018-12-18 112,33 PLN -2,47 -5,89 -12,54 -12,20
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2018-12-18 118,86 PLN -0,35 0,38 -7,89 -14,34 -14,29 3,25 -10,05 -15,76 18,86
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2018-12-18 127,46 PLN -0,34 0,56 -7,43 -13,47 -12,55 9,63 -6,97 -14,10 16,16
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2018-12-18 139,77 PLN -0,34 0,62 -7,27 -13,17 -11,93 11,97 2,95 -13,51 41,74
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2018-12-18 139,29 PLN -0,34 0,65 -7,19 -13,02 -11,63 13,14 4,77 -13,22 7,78
166. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2018-12-18 89,05 PLN -2,97 -3,90 -7,41 -18,60 -20,79 -3,81 -22,81 -18,37
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 95,04 PLN -0,55 0,22 -5,18 -7,80 -8,99 -8,12 -14,82 -9,40 -5,41
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 107,76 PLN -0,54 0,38 -4,73 -6,93 -7,29 -2,88 -6,58 -7,76 -12,31
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 110,77 PLN -0,54 0,44 -4,57 -6,61 -6,63 -0,81 -3,23 -7,13 -7,44
170. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 110,23 PLN -0,54 0,46 -4,50 -6,47 -6,35 0,08 -1,77 -6,86 -1,31
171. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 99,52 PLN -4,25 -6,53 -13,92 -19,52 -7,22 -6,05 -5,86
172. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 103,72 PLN -1,01 -0,82 -2,77 -2,71 -3,15 -2,39 3,72
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 110,71 PLN -3,50 -4,59 -9,81 -10,17 -8,40 -7,69 10,71
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2018-12-18 94,71 PLN -1,14 -6,14 -14,79 -17,52 -14,81 -14,54 -5,29
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 107,83 PLN -0,81 -0,93 -3,54 -4,03 -5,25 7,54 -5,15 7,82
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 108,81 PLN -0,81 -0,89 -3,45 -3,86 -4,92 -4,84 6,22
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 109,74 PLN -0,80 -0,84 -3,31 -3,59 -4,39 -4,32 0,79
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 102,18 PLN -0,28 -2,79 -1,96 -14,80 -7,67 -12,52 2,18
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2018-12-18 105,06 PLN 2,02 2,56 -5,03 -7,19 -12,08 -13,52 5,04
180. Subfundusz Allianz Lokacyjny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 154,93 PLN 0,06 0,46 0,28 0,40 0,14 5,12 9,00 0,14 54,33
181. Subfundusz Allianz Lokacyjny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 159,18 PLN 0,06 0,50 0,37 0,59 0,52 6,38 11,19 0,52 20,91
182. Subfundusz Allianz Lokacyjny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 157,48 PLN 0,06 0,50 0,42 0,66 0,68 4,92 10,22 0,68 14,18
183. Subfundusz Allianz Lokacyjny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-12-18 160,66 PLN 0,06 0,52 0,46 0,75 0,83 7,34 12,88 0,82 13,42
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2018-12-18 102,94 PLN -1,66 -9,22 -20,99 -22,34 -14,48 -14,96 2,67
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2018-12-18 105,08 PLN -0,36 -0,16 -1,06 -1,27 -3,94 4,44 -3,83 5,07
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2018-12-18 106,07 PLN -0,36 -0,14 -0,99 -1,12 -3,65 5,32 -3,55 1,47
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2018-12-18 106,85 PLN -0,35 -0,10 -0,89 -0,92 -3,27 -3,17 1,70
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2018-12-18 169,26 PLN -0,08 0,31 0,23 0,68 0,05 7,00 10,95 0,08 68,74
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2018-12-18 175,21 PLN -0,07 0,34 0,30 0,83 0,36 7,97 13,21 0,37 23,78
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2018-12-18 178,33 PLN -0,08 0,37 0,39 1,04 0,75 9,27 15,50 0,76 19,14
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2018-12-18 177,63 PLN -0,07 0,38 0,44 1,12 0,91 9,77 16,11 0,91 17,44
192. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2018-12-18 113,10 PLN -0,07 -1,03 -1,48 -1,25
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2018-12-18 92,29 PLN 0,22 -0,08 2,14 -3,19 -9,99 -10,62 -7,71
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2018-12-18 99,41 PLN 0,02 0,76 -0,51 -0,43 -6,73 -6,62 -0,59
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2018-12-18 99,47 PLN 0,07 0,24 -0,09 -0,18 -1,44 -1,14 -0,53
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2018-12-18 106,21 PLN -0,25 -0,50 -3,38 -2,26 -3,48 -3,43 6,21
197. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2018-12-18 99,65 PLN 0,09 0,29 -0,29 -0,17 -3,47 -3,13 -0,35
198. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2018-12-18 99,14 PLN 0,10 -0,33 -0,99 -0,96 -1,69 -1,53 -0,88
199. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2018-12-18 104,57 PLN 0,15 0,02 0,08 -0,11 -2,55 -2,40 4,57
200. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2018-12-18 144,00 PLN 0,11 1,67 1,93 1,80 1,17 5,96 12,39 1,23 33,48
201. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2018-12-18 146,87 PLN 0,12 1,70 2,01 1,96 1,49 6,85 14,01 1,54 27,85
202. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2018-12-18 150,18 PLN 0,12 1,73 2,10 2,16 1,89 8,21 16,38 1,92 19,09
203. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2018-12-18 150,51 PLN 0,12 1,74 2,14 2,24 2,05 8,70 17,27 2,08 18,80
204. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2018-12-18 91,96 PLN 0,79 4,36 -1,49 -1,89 -8,98 8,11 -0,40 -9,71 -1,83
205. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2018-12-18 105,35 PLN 0,79 4,53 -1,00 -0,90 -7,14 14,79 10,07 -7,94 10,22
206. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2018-12-18 108,14 PLN 0,79 4,60 -0,82 -0,56 -6,49 17,22 14,00 -7,32 27,13
207. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2018-12-18 107,77 PLN 0,79 4,64 -0,73 -0,38 -6,16 18,47 16,02 -7,00 18,90
208. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 121,20 PLN -0,08 0,79 -2,74 -5,65 -7,35 -1,42 -5,83 -7,64 20,83
209. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 136,05 PLN -0,07 0,94 -2,32 -4,84 -5,76 3,74 2,52 -6,11 5,63
210. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 139,97 PLN -0,07 1,00 -2,15 -4,51 -5,09 5,94 6,17 -5,46 7,06
211. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 139,52 PLN -0,07 1,04 -2,08 -4,36 -4,80 6,90 7,79 -5,19 8,66
212. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 101,19 PLN -1,00 -0,55 -2,01 -0,07 -1,35 -1,03 -1,35
213. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 88,73 PLN -1,25 -5,23 -7,06 -11,95 -9,26 0,92 -12,17 -11,28
214. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-12-18 92,53 PLN -1,24 -5,16 -6,82 -11,51 -8,34 4,21 -11,31 -10,46
215. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2018-12-18 102,56 PLN -0,49 -0,01 -1,56 -0,67 -1,23 -1,04 2,54
216. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-18 106,59 PLN -1,86 -3,47 -7,26 -7,30 -6,42 -5,81 6,59
217. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-17 10,49 PLN -0,07 -0,16 -1,37 -5,38 -4,79 0,83 -1,28 -5,51 4,90
218. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-17 9,70 PLN -0,10 -0,18 -1,00 -3,99 -4,08 7,44 -2,84 -4,63 -2,96
219. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-12-17 9,34 PLN -0,22 0,58 -0,43 -1,38 -3,87 1,76 -5,15 -4,25 -6,64
220. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2018-12-18 140,50 PLN -0,44 -0,66 -4,71 -6,78 -5,67 10,21 8,15 -6,43 21,20
221. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2018-12-18 119,60 PLN -0,61 -0,75 -5,70 -11,96 -12,36 4,58 -6,29 -14,09 8,53
222. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2018-12-18 132,10 PLN -0,35 0,34 -1,15 -2,48 -4,25 6,27 5,57 -4,57 14,25
223. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2018-12-18 127,15 PLN 0,07 -4,80 -12,69 -14,91 -8,33 7,18 28,08 -9,41 27,15
224. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2018-12-18 107,11 PLN 0,49 -1,04 -5,37 -12,86 -14,20 5,86 8,21 -16,05 7,11
225. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2018-12-18 107,67 PLN 0,14 0,02 -0,71 -1,25 -3,31 6,83 7,37 -3,33 7,67
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.