Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-19 7,04 PLN 0,48 1,88 1,12 4,58 -1,37 -24,71 -27,25 8,26 -29,65
2. Allianz Akcji akcyjne 2016-10-20 130,50 PLN 0,18 -0,38 1,31 -3,66 -10,55 -23,64 -15,42 -0,31 30,10
3. Allianz Akcji Azjatyckich akcyjne 2016-10-20 99,43 PLN -0,17 -0,77 3,10 6,19 5,12 6,99 -8,86
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2016-10-20 110,84 PLN 0,14 -0,11 0,70 2,35 1,65 0,77 10,83
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-10-20 129,44 PLN -0,29 0,75 9,10 7,17 2,35 -4,58 29,71 8,38 29,44
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2016-10-20 103,36 PLN -0,01 0,09 1,00 -0,41 -5,56 -8,12 -12,73 -0,71 2,87
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2016-10-20 116,29 PLN -0,02 0,03 1,24 0,79 3,41 11,52 4,18 12,80
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 137,24 PLN -0,08 -0,60 0,65 1,12 5,90 7,95 2,44 16,50
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2016-10-20 145,60 PLN -0,31 -0,01 3,59 0,60 0,64 -0,87 3,52 18,67
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 111,41 PLN -0,21 0,72 1,72 0,72 1,37 2,06 5,88
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2016-10-20 127,16 PLN 0,03 0,28 1,29 3,06 4,50 11,06 4,18 27,16
12. Allianz Aviva Investors Nowych Spółek akcyjne 2016-10-20 166,68 PLN -0,02 0,16 5,10 3,11 3,82 0,76 35,88 5,68 66,68
13. Allianz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2016-10-20 144,72 PLN 0,06 -0,17 0,72 1,42 4,62 20,00 4,40 44,72
14. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2016-10-20 166,54 PLN 0,06 -0,41 7,12 4,23 3,78 -2,24 38,30 6,92 66,54
15. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 148,52 PLN -0,11 -0,50 4,50 4,59 6,65 7,54 52,22 6,80 48,52
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2016-10-20 433,33 PLN 0,01 0,57 5,79 3,43 1,03 -4,15 33,88 6,83 333,33
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 270,29 PLN -0,00 -0,17 1,74 0,82 0,36 2,23 24,61 2,30 170,29
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 103,38 PLN 0,11 0,31 -0,36 2,85 3,38
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 106,64 PLN 0,43 1,69 0,26 4,83 6,64
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 101,61 PLN 0,14 4,70 1,46 6,67 7,27 13,19 1,60
21. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-10-20 10,53 PLN 0,57 2,23 0,86 0,57 -2,32 -2,41 5,30
22. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 7,48 PLN 0,13 6,70 3,03 5,80 3,17 -31,12 24,05 -25,20
23. Allianz Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-10-20 14,70 PLN 0,27 2,23 2,58 1,59 1,10 -0,54 37,25 3,01 47,00
24. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-10-20 21,90 PLN 0,00 1,11 1,62 3,55 -0,09 20,86 80,54 -1,48 119,00
25. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 108,31 PLN 0,10 0,75 1,07 3,59 8,28 7,98 8,30
26. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-10-21 10,81 PLN 0,28 1,03 1,89 8,10
27. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-10-21 101,23 PLN 0,08 1,02 1,37 1,23
28. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-10-20 10,17 PLN 0,00 0,20 0,59 1,70
29. Allianz Investor Akcji akcyjne 2016-10-20 234,57 PLN 0,03 0,27 7,03 11,44
30. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2016-10-20 333,89 PLN 0,11 0,14 5,72 -1,13 -6,53 -13,09 3,20 -2,31 233,89
31. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2016-10-20 99,81 PLN 0,28 0,24 8,02 13,85 3,62 6,41 -0,14
32. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2016-10-20 166,93 PLN 0,84 10,91 4,88 22,66 38,85 5,96 8,10 43,24 66,90
33. Allianz Investor BRIC akcyjne 2016-10-20 72,09 PLN 0,22 3,68 6,77 14,59 11,34 12,71 18,12 15,29 -28,25
34. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 153,78 PLN 0,10 -1,91 -4,11 3,91 12,69 6,32 -23,32 21,02 53,75
35. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 130,23 PLN 0,05 0,05 0,28 0,50 1,09 4,30 11,36 0,81 29,61
36. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2016-10-20 213,85 PLN 0,39 1,71 4,18 11,04 2,48 29,30 34,31 6,18 113,81
37. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2016-10-20 100,82 PLN -0,02 0,30 0,70 1,03 0,92 1,68 0,83
38. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 240,36 PLN 0,01 0,18 0,67 1,58 2,58 7,52 16,15 2,43 140,36
39. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2016-10-20 252,54 PLN -0,37 0,33 7,30 11,52 4,87 2,72 73,52 11,93 152,54
40. Allianz Investor Turcja akcyjne 2016-10-20 167,21 PLN 0,22 1,12 0,83 -11,34 -1,97 -13,83 10,30 2,72 67,18
41. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 29,76 PLN 0,03 0,30 3,05 6,10 6,06 16,94 42,94 6,51 197,60
42. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 457,16 PLN 0,01 0,55 4,64 9,08 7,53 24,14 58,27 8,38 357,16
43. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2016-10-20 109,95 PLN 0,33 -0,06 2,52 -0,77 -4,09 -12,77 2,34 10,21
44. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 114,46 PLN -0,03 0,01 0,95 1,81 1,43 -0,76 0,74 14,09
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2016-10-21 406,41 PLN 0,07 3,22 5,52 13,20 11,70 11,15 14,70 18,02
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-21 319,83 PLN -0,43 -6,08 -6,93 -5,43 -9,89 -14,51 -4,02
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-21 987,51 PLN 0,12 -1,25
48. Allianz JPM Global Strategic Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-10-21 415,72 PLN 0,07 0,59 0,97 3,40 3,80 7,78 4,68 22,23
49. Allianz Legg Mason Akcji akcyjne 2016-10-20 330,64 PLN 0,11 -0,00 1,71 -1,78 -6,76 -18,37 8,32 2,74 230,64
50. Allianz Legg Mason Obligacji obligacyjne i dłużne 2016-10-20 280,05 PLN 0,04 -0,61 -0,57 -0,25 0,88 8,43 21,38 0,72 180,05
51. Allianz Legg Mason Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 264,73 PLN 0,01 0,08 0,29 0,51 1,44 5,64 15,06 1,03 164,73
52. Allianz Legg Mason Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 211,66 PLN 0,06 -0,22 -0,11 -6,61 -5,26 -19,26 -6,33 -1,97 -13,98
53. Allianz NN Akcji akcyjne 2016-10-20 275,79 PLN -0,08 0,76 4,43 -0,61 -4,94 -4,14 24,57 3,06 175,79
54. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 154,96 PLN 0,23 2,56 3,51 -3,98 -1,90 0,70 40,53 2,90 54,96
55. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 113,94 PLN 0,03 0,05 0,28 0,37 1,15 4,53 13,00 0,71 13,94
56. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2016-10-20 153,60 PLN 0,13 1,17 0,01 3,17 4,16
57. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2016-10-20 145,98 PLN 0,35 1,55 1,74 -2,60 -6,88 2,53 51,29 -7,05 45,98
58. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2016-10-20 169,30 PLN 0,12 2,04 3,46 8,88 9,66 11,39 47,83 15,01 69,30
59. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2016-10-20 202,95 PLN 0,56 3,35 2,01 4,08 3,94 28,80 81,35 2,66 102,95
60. Allianz NN Japonia akcyjne 2016-10-20 162,22 PLN 1,03 5,41 4,62 -0,01 -12,74 11,93 78,99 -14,93 62,22
61. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2016-10-20 112,91 PLN 0,26 0,17 3,21 5,20 3,17 1,49 14,89 7,44 12,91
62. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2016-10-20 292,55 PLN 0,11 -0,15 0,45 1,20 3,46 10,95 27,26 3,50 192,55
63. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2016-10-20 91,03 PLN -0,15 0,46 1,40 1,51 7,45 -14,69 13,33 -8,97
64. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2016-10-20 105,79 PLN 0,24 3,31 6,72 13,18 10,96 11,52 16,62 16,92 5,79
65. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2016-10-20 174,77 PLN 0,17 0,54 0,62 3,61 9,17 11,91 55,10 8,12 74,77
66. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 253,79 PLN 0,04 0,06 1,68 0,60 0,00 1,85 21,38 2,54 153,79
67. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 116,49 PLN 0,12 0,67 -0,02 2,57 2,91 3,07 16,49
68. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2016-10-20 198,88 PLN -0,16 1,26 11,99 11,09 9,11 17,22 64,65 13,42 65,87
69. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2016-10-20 116,03 PLN -0,12 -0,51 3,18 -1,39 -7,53 -13,16 16,77 -0,68 16,03
70. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-10-20 97,56 PLN -0,31 -0,61 10,37 8,57 4,84 2,20 68,06 6,40 -2,77
71. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 114,18 PLN 0,01 0,31 0,98 -1,03 -4,88 0,40 7,00 -3,38 14,19
72. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 140,66 PLN 0,00 -0,52 1,54 -1,65 -3,46 -7,01 33,82 -3,71 40,60
73. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 141,70 PLN -0,20 -0,38 0,75 -0,96 -1,99 7,49 35,95 -0,62 47,73
74. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2016-10-20 106,15 PLN 0,09 0,75 1,14 4,06 4,27 5,50 6,14
75. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2016-10-20 164,16 PLN 0,01 0,33 1,03 2,39 1,21 7,86 17,44 3,45 63,65
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 150,94 PLN 0,03 0,17 0,57 1,25 1,59 6,39 16,46 2,08 50,35
77. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2016-10-20 8,95 PLN -0,11 -0,67 2,17 -2,29 -7,06 -19,51 12,16 0,00 -10,50
78. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2016-10-20 103,53 PLN -0,14 2,42 -2,85 3,61 4,65 37,89 76,49 1,09 3,53
79. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2016-10-20 46,63 PLN 0,21 1,04 -0,24 -1,87 -4,52 10,73 48,60 -5,72 16,23
80. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2016-10-20 10,80 PLN 0,00 -0,18 0,09 -3,14 -6,41 13,56 66,41 -8,32 7,78
81. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2016-10-20 19,37 PLN 0,05 -0,10 2,22 -1,87 -7,10 -22,43 -11,95 -0,15 93,70
82. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2016-10-20 6,48 PLN 0,15 1,41 5,54 3,68 -2,11 -21,83 -9,62 7,82 -35,26
83. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 9,84 PLN 0,10 0,31 -0,10 0,61 1,23 2,18 -1,60
84. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2016-10-20 19,25 PLN -0,05 -0,36 10,76 8,94 2,56 8,94 8,82 92,12
85. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 12,06 PLN 0,00 0,08 0,33 0,67 1,17 5,05 13,67 1,01 20,60
86. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2016-10-20 11,85 PLN 0,08 -0,17 0,34 0,85 2,24 12,22 2,07 18,38
87. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2016-10-20 11,28 PLN 0,27 2,08 2,83 6,52 9,73 10,70 12,80
88. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2016-10-20 56,44 PLN 0,04 -0,19 0,25 0,61 1,77 1,68 7,00
89. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2016-10-20 18,04 PLN 0,11 0,84 1,63 4,16 4,70 10,61 33,33 6,37 80,22
90. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2016-10-20 187,91 PLN 0,02 0,09 0,35 0,66 1,31 4,90 13,31 1,15 86,75
91. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2016-10-20 10,74 PLN 0,00 0,09 0,28 0,75 1,61 6,65 1,32 7,40
92. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 11,25 PLN -0,09 -0,53 -0,35 -1,83 -2,34 -6,25 0,00 12,39
93. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 18,22 PLN 0,22 0,66 0,50 2,19 2,65 13,10 44,03 1,79 82,02
94. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 6,13 PLN 0,66 2,68 -0,97 6,42 4,79 -18,92 -28,30 12,68 -38,94
95. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2016-10-20 11,12 PLN 0,27 1,37 2,21 2,21 0,82 0,18 11,20
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2016-10-20 101,39 PLN 0,06 2,09 1,75 -1,75 1,33 0,79 13,48 6,85 1,19
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2016-10-20 203,01 PLN 0,13 -0,17 0,40 0,77 2,73 10,07 26,24 1,98 102,52
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 148,57 PLN 0,04 -0,06 0,35 0,39 -0,05 4,44 23,85 1,61 197,14
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 126,25 PLN -0,02 -0,06 0,47 0,18 -1,38 1,06 19,98 1,82 152,50
100. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2016-10-20 13,11 PLN 0,08 0,61 3,07 3,39 4,05 12,05 5,30 19,07
101. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2016-10-20 12,94 PLN 0,00 0,54 2,94 3,19 3,94 4,02 4,61
102. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2016-10-20 12,81 PLN 0,00 0,47 2,81 2,89 3,06 15,82 4,57 14,27
103. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2016-10-20 12,50 PLN 0,00 0,40 2,54 2,38 2,04 5,84 3,73 25,00
104. Allianz Polska OFE pozostałe 2016-10-20 35,21 PLN 0,28 1,03 4,08 2,06 -1,48 0,89 26,02 4,20 252,10
105. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2016-10-20 139,33 PLN 0,04 0,01 0,45 1,14 2,21 9,20 22,28 2,27 29,15
106. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2016-10-20 103,03 PLN 0,03 0,21 0,75 1,76 2,74
107. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2016-10-20 105,69 PLN 0,06 0,37 0,79 2,81 5,39
108. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2016-10-20 92,63 PLN 0,08 1,41 5,45 1,25 -4,79 -21,43 1,67 5,21 85,26
109. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2016-10-20 186,52 PLN -0,02 1,89 1,42 4,00 5,74 20,10 64,73 1,82 131,10
110. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2016-10-20 116,19 PLN 0,70 2,11 9,68 11,25 21,32 25,29 48,14 24,07 75,67
111. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2016-10-20 82,74 PLN 1,29 -4,42 0,61 -2,67 -11,86 -0,19 36,85 -16,58 84,94
112. Allianz PZU Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-10-20 52,77 PLN 0,48 0,36 8,51 5,43 4,87 -4,42 52,78 11,97 5,48
113. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2016-10-20 159,65 PLN 0,07 -0,62 0,33 -0,76 0,77 12,07 31,19 -0,36 219,30
114. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 62,35 PLN 0,05 0,05 0,42 1,02 1,14 5,73 16,19 0,73 24,58
115. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 71,36 PLN 0,44 0,45 5,14 1,54 0,14 -5,81 26,91 6,63 42,61
116. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2016-10-20 169,23 PLN 0,07 0,35 3,45 1,01 -1,04 -4,50 48,32 4,84 68,66
117. Allianz Quercus Gold akcyjne 2016-10-20 53,68 PLN -0,32 -4,11 -5,11 -0,07 4,46 16,06 -14,29
118. Allianz Quercus lev akcyjne 2016-10-20 47,20 PLN 0,32 1,33 -5,77 -18,83 -33,07 -54,21 -45,11 -10,64 -52,80
119. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 142,27 PLN 0,00 0,20 0,61 1,22 2,37 8,56 19,11 1,96 41,79
120. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2016-10-20 71,17 PLN -0,78 5,20 3,61 14,09 18,01 -26,70 -20,48 31,33 -28,83
121. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2016-10-20 149,66 PLN 0,16 -0,10 2,11 0,27 1,09 6,02 40,86 2,79 49,12
122. Allianz Quercus Short akcyjne 2016-10-20 96,53 PLN -0,22 -0,90 1,77 7,36 11,82 18,31 -3,70 -0,66 -3,47
123. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 118,56 PLN 0,08 0,82 1,02 2,31 2,53 3,77 18,56
124. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2016-10-20 98,81 PLN 0,22 1,44 4,22 -8,49 9,65 -13,14 3,60 -5,16
125. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-10-21 517,44 PLN -0,07 0,20 2,98 2,38 3,26 12,03 40,53 2,39 47,84
126. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2016-10-21 46,91 PLN -0,42 -0,24 5,29 10,88 10,07 17,22 13,34 17,28
127. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-10-21 116,34 PLN -0,07 0,51 0,20 0,97 8,69 3,68 13,51 10,36 16,34
128. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-10-21 98,62 PLN 0,37 0,27 2,04 0,33 0,09 22,92 -3,32 40,89
129. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-10-21 383,55 PLN -0,04 2,58 2,81 7,25 4,58 6,33 11,49 16,23
130. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-10-21 557,84 PLN 0,11 0,85 0,21 2,38 1,98 12,58 43,56 2,39 59,28
131. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-10-21 361,22 PLN 0,04 1,78 3,21 8,60 12,96 12,01 18,56 9,46
132. Allianz Selektywny akcyjne 2016-10-20 86,57 PLN -0,01 0,42 2,70 -1,46 -6,66 -7,88 -0,73 0,63 -7,58
133. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2016-10-20 263,39 PLN -0,19 1,28 6,56 3,72 -5,04 -15,25 12,08 4,20 163,39
134. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-10-20 142,75 PLN -0,27 0,75 4,67 8,36 1,88 -0,41 4,22
135. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 335,77 PLN 0,00 0,06 0,43 0,72 1,65 5,27 13,84 1,14 235,77
136. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 133,60 PLN 0,12 0,75 1,50 3,82 4,72 10,83 35,66 6,18 33,60
137. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-10-20 79,39 PLN -0,24 2,68 12,96 13,09 8,47 5,49 65,57 13,97 -20,61
138. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 132,99 PLN -0,29 0,48 4,08 9,13 5,33 12,09 3,21 32,99
139. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 161,45 PLN -0,13 1,43 12,63 18,21 14,02 14,63 21,24
140. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2016-10-20 74,85 PLN 0,35 0,39 5,24 11,48 4,18 14,70 85,64 4,76 48,28
141. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2016-10-20 126,70 PLN 0,40 0,56 1,61 10,21 3,49 0,56 5,59
142. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 123,45 PLN 0,04 -0,31 0,57 -1,15 -3,82 -4,95 -1,61 0,08 23,07
143. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-10-20 12,29 PLN 0,41 4,77 6,04 12,03 8,19 -10,42 8,66 19,20 22,90
144. Allianz Templeton BRIC Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-10-20 8,24 PLN 0,49 3,78 10,90 17,21 17,55 -3,85 -1,44 22,26 -17,60
145. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-10-20 13,49 PLN 0,60 4,74 0,67 0,75 1,05 -0,88 19,91 0,45 34,90
146. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-10-20 83,39 PLN 0,59 4,93 1,66 2,94 3,05 1,79 30,01 2,48 100,17
147. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-10-20 7,29 PLN 0,55 9,46 7,05 16,08 30,41 -24,06 -20,59 38,86 -27,10
148. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-21 101,91 PLN 0,03 -1,30 -0,66 2,30 -0,57 -3,06 1,91
149. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2016-10-21 106,26 PLN 0,34 2,06 1,55 11,16 11,48 13,11 6,26
150. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2016-10-21 120,18 PLN 0,26 1,26 5,25 -0,83 7,16 8,60 8,86 20,18
151. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-10-21 100,08 PLN 0,16 -0,34 8,55 6,16 5,44 3,26 53,64 11,53 0,08
152. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2016-10-21 112,68 PLN 0,52 2,97 7,16 0,55 8,48 11,73 25,20 10,95 12,68
153. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-21 96,47 PLN 0,26 1,37 6,97 2,10 3,90 1,97 38,35 9,14 -3,53
154. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2016-10-21 192,81 PLN 0,11 1,22 6,32 0,65 -1,59 -7,58 19,42 6,18 285,62
155. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2016-10-21 337,31 PLN 0,06 -0,04 0,23 0,28 1,32 8,39 23,81 1,30 237,31
156. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-21 208,14 PLN 0,07 0,24 1,02 1,66 2,71 9,09 20,60 2,58 316,28
157. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-21 298,46 PLN 0,14 0,53 3,17 0,20 0,18 -3,60 17,89 4,39 496,92
158. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-21 117,03 PLN 0,00 0,20 0,41 0,92 1,77 7,47 1,46 17,03
159. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2016-10-21 154,30 PLN 0,35 -0,09 1,01 1,49 3,93 17,05 44,67 4,31 54,30
160. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2016-10-21 212,02 PLN 0,62 0,38 2,37 2,50 8,15 17,61 41,96 7,79 112,02
161. Allianz UniObligacje Zamienne obligacyjne i dłużne 2016-10-21 100,34 PLN 0,02 0,21 1,01 1,94 -1,01 -1,27 0,34
162. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-21 164,96 PLN 0,13 -0,10 1,36 -0,19 -0,72 0,08 17,80 2,43 64,96
163. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 104,12 PLN 0,29 1,13 -0,14 3,22 4,12
164. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2016-10-20 10,42 PLN 0,14 -0,28 0,87 1,20 2,65 2,38 4,16
165. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-10-20 12,57 PLN 0,48 1,35 10,09 8,23 4,07 -1,58 33,43 9,43 25,67
166. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2016-10-20 9,06 PLN 0,68 0,86 3,50 -0,80 -5,47 -10,68 1,02 1,34 -9,43
167. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2016-10-20 11,50 PLN 0,34 0,45 1,79 0,56 -3,69 -3,23 -5,59 0,71 14,96
168. Fundusz Aktywny akcyjne 2016-10-21 12,44 PLN 0,64 0,54 1,16 -0,99 -4,46 -7,63 9,09 -2,04 24,38
169. Fundusz Azjatycki akcyjne 2016-10-21 11,42 PLN 0,00 -0,04 3,10 3,81 0,44 2,45 19,06 3,24 14,17
170. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2016-10-20 16,63 PLN 0,71 -0,00 2,19 -2,79 -8,55 -19,12 -8,52 1,13 66,30
171. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 9,20 PLN 0,29 2,49 0,13 4,82 4,11 8,04 -7,98
172. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2016-10-20 22,31 PLN 0,00 0,03 0,21 0,16 0,11 1,07 6,71 0,04 123,12
173. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2016-10-21 12,79 PLN 0,12 -0,29 -0,17 -0,38 -0,63 -0,45 5,84 0,13 27,95
174. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-21 15,29 PLN 0,54 1,65 -0,52 2,84 2,52 22,63 45,58 0,59 52,85
175. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2016-10-20 18,60 PLN 0,28 -3,97 0,12 7,97 21,52 76,87 47,26 20,19 -62,80
176. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2016-10-20 46,82 PLN 0,16 -0,53 -0,03 4,55 11,50 47,84 52,94 10,74 -37,57
177. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2016-10-20 48,65 PLN 0,17 -0,23 0,08 5,12 12,48 53,00 73,55 11,64 -35,14
178. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2016-10-20 48,71 PLN 0,17 -0,95 -0,57 4,57 11,44 50,79 87,78 10,98 -35,06
179. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2016-10-20 20,75 PLN 0,30 -3,84 -0,19 9,32 21,81 85,30 24,77 21,07 -58,49
180. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2016-10-20 19,32 PLN 0,31 -3,45 0,24 8,86 22,78 87,68 11,91 22,37 -61,35
181. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2016-10-20 20,36 PLN 0,32 -3,07 0,54 9,54 23,25 94,12 -3,18 22,68 -59,29
182. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2016-10-20 44,88 PLN 0,02 0,28 0,90 2,10 0,74 6,95 16,18 3,00 80,04
183. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2016-10-20 10,10 PLN 0,05 0,36 0,60 2,58 2,77 3,28 0,96
184. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 10,95 PLN 0,02 0,14 0,52 1,23 1,51 6,23 1,98 9,54
185. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2016-10-20 11,94 PLN 0,11 -0,05 0,24 0,90 1,43 7,45 18,30 1,73 19,42
186. Fundusz Selektywny akcyjne 2016-10-20 9,73 PLN 0,68 0,86 3,45 -0,78 -5,28 -4,51 -0,46 1,49 -2,74
187. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 18,49 PLN 0,30 -0,11 1,10 -0,34 -2,38 -0,53 4,79 1,25 84,86
188. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-21 9,43 PLN 0,47 0,07 1,40 -1,38 -5,38 -13,90 -6,51 -1,38 -5,70
189. Indeks1 pozostałe 2016-10-21 1,20 EUR 0,00 0,01 -0,03 -0,03 0,22 3,68 20,18 0,16 27,17
190. Indeks2 pozostałe 2016-10-21 1,21 EUR 1,29 1,36 1,41 1,43 1,75 6,38 24,32 1,59 28,89
191. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2016-10-19 10,61 PLN 0,10 -0,12 0,02 0,46 0,44 2,82 1,24 6,08
192. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2016-10-20 130,50 PLN 0,18 -0,38 1,31 -3,66 -10,55 -23,64 -15,42 -0,31 30,10
193. Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 2016-10-20 99,43 PLN -0,17 -0,77 3,10 6,19 5,12 6,99 -8,86
194. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2016-10-20 143,19 PLN 0,18 -0,22 1,83 -2,69 -8,73 -18,90 1,31 -12,48
195. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2016-10-20 144,76 PLN 0,18 -0,16 2,01 -2,35 -8,09 -17,18 1,88 -12,70
196. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2016-10-20 143,21 PLN 0,19 -0,13 2,10 -2,18 -7,77 -16,30 2,18 -13,86
197. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2016-10-20 110,84 PLN 0,14 -0,11 0,70 2,35 1,65 0,77 10,83
198. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2016-10-20 112,73 PLN 0,14 -0,03 0,95 2,81 2,86 1,66 -4,38
199. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2016-10-20 129,44 PLN -0,29 0,75 9,10 7,17 2,35 -4,58 29,71 8,38 29,44
200. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2016-10-20 132,93 PLN -0,29 0,91 9,65 8,25 4,41 -5,17 10,14 21,14
201. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2016-10-20 143,57 PLN -0,28 0,96 9,84 8,63 5,15 3,48 10,76 45,59
202. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2016-10-20 142,01 PLN -0,28 1,00 9,94 8,82 5,52 4,58 11,08 9,89
203. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 103,36 PLN -0,01 0,09 1,00 -0,41 -5,56 -8,12 -12,73 -0,71 2,87
204. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 112,61 PLN 0,00 0,24 1,47 0,51 -3,80 -2,87 0,78 -8,37
205. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 114,00 PLN 0,00 0,30 1,65 0,86 -3,13 -0,80 1,35 -4,74
206. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 112,71 PLN -0,01 0,32 1,71 1,00 -2,84 0,09 1,60 0,91
207. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 103,38 PLN 0,11 0,31 -0,36 2,85 3,38
208. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 106,64 PLN 0,43 1,69 0,26 4,83 6,64
209. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2016-10-20 101,48 PLN 0,26 0,39 0,70 -0,38 1,48
210. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2016-10-20 97,85 PLN 0,11 -1,47 -2,26 -2,15
211. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 2016-10-20 103,69 PLN 0,03 3,34 3,58 3,69
212. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 108,31 PLN 0,10 0,75 1,07 3,59 8,28 7,98 8,30
213. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 108,47 PLN 0,11 0,78 1,17 3,73 5,89
214. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2016-10-20 104,90 PLN 0,17 -0,10 1,59 4,63
215. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2016-10-20 106,15 PLN 0,09 0,75 1,14 4,06 4,27 5,50 6,14
216. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2016-10-20 106,46 PLN 0,09 0,78 1,22 4,22 4,52 5,70 1,85
217. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2016-10-20 106,32 PLN 0,09 0,81 1,20
218. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2016-10-20 164,16 PLN 0,01 0,33 1,03 2,39 1,21 7,86 17,44 3,45 63,65
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2016-10-20 168,83 PLN 0,02 0,36 1,10 2,54 1,52 9,49 3,70 19,27
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2016-10-20 170,36 PLN 0,01 0,39 1,21 2,75 1,92 10,82 4,03 13,82
221. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2016-10-20 169,14 PLN 0,02 0,40 1,25 2,83 2,08 11,07 4,16 11,83
222. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 150,94 PLN 0,03 0,17 0,57 1,25 1,59 6,39 16,46 2,08 50,35
223. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 153,77 PLN 0,03 0,21 0,67 1,46 2,00 7,69 2,42 16,80
224. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 151,62 PLN 0,03 0,22 1,01 1,01 1,01 6,42 1,01 9,93
225. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-10-20 154,18 PLN 0,03 0,23 0,75 1,61 2,30 8,66 2,66 8,85
226. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2016-10-20 98,90 PLN -0,22 1,01 -1,13 -1,10
227. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2016-10-20 101,64 PLN 0,40 2,21 1,61 1,64
228. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2016-10-20 99,71 PLN 0,09 0,30 -0,32 -0,29
229. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2016-10-20 104,07 PLN 0,12 4,44 4,04 4,07
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2016-10-20 100,30 PLN 0,09 0,49 0,27 0,30
231. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2016-10-20 101,52 PLN 0,09 1,17 1,49 1,52
232. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2016-10-20 139,33 PLN 0,04 0,01 0,45 1,14 2,21 9,20 22,28 2,27 29,15
233. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2016-10-20 141,28 PLN 0,04 0,04 0,53 1,30 2,52 10,19 2,51 22,98
234. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2016-10-20 143,13 PLN 0,03 0,08 0,63 1,50 2,93 11,52 2,85 13,50
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2016-10-20 142,97 PLN 0,04 0,09 0,68 1,58 3,09 12,03 2,97 12,85
236. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2016-10-20 86,57 PLN -0,01 0,42 2,70 -1,46 -6,66 -7,88 -0,73 0,63 -7,58
237. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2016-10-20 94,99 PLN 0,00 0,58 3,23 -0,46 -4,77 -2,16 2,27 -0,62
238. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2016-10-20 96,04 PLN 0,00 0,64 3,40 -0,11 -4,10 -0,08 2,85 12,91
239. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2016-10-20 94,98 PLN -0,01 0,67 3,49 0,05 -3,77 0,97 3,14 4,79
240. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 123,45 PLN 0,04 -0,31 0,57 -1,15 -3,82 -4,95 -1,61 0,08 23,07
241. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 133,58 PLN 0,04 -0,16 1,01 -0,30 -2,17 0,04 1,47 3,71
242. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 135,37 PLN 0,05 -0,11 1,19 0,05 -1,48 2,17 2,04 3,54
243. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 134,06 PLN 0,05 -0,08 1,26 0,20 -1,18 3,10 2,29 4,41
244. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 101,61 PLN 0,14 4,70 1,46 6,67 7,27 13,19 1,60
245. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-10-20 103,69 PLN 0,14 4,78 1,72 7,14 8,75 14,30 0,34
246. Subfundusz Allianz US Equity A akcyjne 2016-10-20 96,38 PLN 0,04 -1,39 -3,73 -3,62
247. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-20 104,12 PLN 0,29 1,13 -0,14 3,22 4,12
248. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-19 10,44 PLN -0,01 -0,20 1,37 1,16 -0,38 -1,82 6,39 0,35 4,43
249. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-19 9,21 PLN 0,26 1,22 1,23 1,70 0,87 -9,16 -4,61 2,09 -7,87
250. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-10-19 9,15 PLN 0,20 -0,05 0,51 -0,21 -1,72 -8,01 0,19 -0,34 -8,47
251. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2016-10-20 133,55 PLN 0,28 0,38 3,19 2,10 -0,21 1,70 3,52 15,21
252. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2016-10-20 120,20 PLN 0,40 0,43 4,73 1,38 -3,47 -8,19 3,12 9,07
253. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2016-10-20 128,97 PLN 0,20 0,28 2,03 1,76 0,36 2,26 2,94 11,54
254. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2016-10-20 121,35 PLN 0,13 -0,07 0,96 2,40 3,80 21,35 1,75 21,35
255. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2016-10-20 110,42 PLN 0,27 0,29 2,63 6,45 4,50 10,42 9,56 10,42
256. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2016-10-20 107,19 PLN 0,16 1,26 1,67 4,59 4,88 7,19 6,50 7,19
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.