Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-16 7,37 PLN 0,14 2,98 8,41 5,40 21,71 -18,18 -28,08 4,35 -26,26
2. Allianz Akcji akcyjne 2017-02-17 150,78 PLN -1,04 5,82 17,01 14,13 17,73 -9,63 -9,96 8,88 50,31
3. Allianz Akcji Azjatyckich akcyjne 2017-02-17 96,63 PLN -0,21 2,59 4,82 -2,97 13,98 6,76 -11,42
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2017-02-17 113,68 PLN -2,27 0,51 4,49 2,04 13,52 14,60 1,40 13,67
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-02-17 142,33 PLN -1,19 6,09 14,20 14,41 25,48 1,40 28,91 9,02 42,33
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-02-17 106,63 PLN -0,47 1,48 4,44 2,46 5,12 -5,71 -13,54 2,71 6,12
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2017-02-17 118,30 PLN -0,03 0,72 2,68 2,43 4,29 10,97 1,55 14,75
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 143,22 PLN -0,22 1,72 2,54 3,58 8,92 9,65 1,38 21,58
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2017-02-17 169,86 PLN -0,85 7,49 15,84 18,05 26,06 11,02 10,55 38,45
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 117,80 PLN -0,54 4,13 6,34 6,37 10,08 8,96 3,73 11,96
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-02-17 127,92 PLN -0,01 0,32 0,84 1,20 5,54 9,81 26,33 0,54 27,92
12. Allianz Aviva Investors Nowych Spółek akcyjne 2017-02-17 176,82 PLN -0,66 3,50 8,94 8,36 18,25 0,87 25,10 5,12 76,82
13. Allianz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2017-02-17 142,21 PLN -0,04 -0,32 0,08 -1,88 1,07 14,57 37,19 0,08 42,21
14. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2017-02-17 180,79 PLN -0,42 4,96 11,45 12,82 22,46 0,22 30,99 6,48 80,79
15. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 161,82 PLN -0,49 3,68 12,17 11,78 21,40 11,97 43,29 5,48 61,82
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2017-02-17 492,92 PLN -0,75 5,75 16,45 16,37 26,85 6,29 36,63 8,65 392,92
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 276,14 PLN -0,18 1,37 3,79 2,61 5,55 3,19 20,17 2,21 176,14
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 103,37 PLN 0,07 0,26 2,00 -0,69 3,27 0,35 3,37
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 115,08 PLN -0,16 2,38 7,24 8,12 14,95 2,91 15,08
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 105,03 PLN -0,38 -0,41 4,38 5,08 25,54 2,57 0,43 5,02
21. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-02-20 11,30 PLN 0,18 1,16 8,45 9,39 18,20 1,44 13,00
22. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-20 7,94 PLN 0,00 -1,73 6,58 6,01 40,78 -26,69 0,51 -20,60
23. Allianz Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-02-20 15,68 PLN 0,19 2,08 6,88 8,21 18,97 3,77 33,79 2,95 56,80
24. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-02-20 23,52 PLN -0,04 4,81 8,19 7,25 21,68 17,48 70,19 8,64 135,20
25. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 109,41 PLN -0,06 0,58 2,66 1,46 8,89 1,04 9,40
26. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-02-20 10,61 PLN 0,00 1,43 3,71 -1,85 2,71 6,10
27. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-02-20 103,74 PLN 0,00 1,13 3,23 2,88 1,80 3,74
28. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-02-20 10,00 PLN 0,00 0,40 -0,40 -1,38 0,30 0,00
29. Allianz Investor Akcji akcyjne 2017-02-17 269,50 PLN -0,33 5,09 15,98 16,90 6,67 28,03
30. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2017-02-17 388,03 PLN -0,34 5,79 16,75 17,46 19,48 -1,03 13,85 9,34 288,03
31. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-02-17 109,30 PLN -0,16 2,79 10,83 10,87 30,59 4,18 9,35
32. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2017-02-17 167,03 PLN 0,00 6,09 9,64 9,49 49,91 21,99 -7,33 10,52 67,00
33. Allianz Investor BRIC akcyjne 2017-02-17 76,55 PLN -1,15 4,99 10,94 10,83 39,77 29,13 4,02 7,44 -23,82
34. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 153,26 PLN 0,17 3,47 2,93 -5,76 8,98 4,81 -29,17 6,63 53,23
35. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 130,64 PLN -0,01 0,25 0,54 0,39 1,01 4,01 10,32 0,36 30,02
36. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2017-02-17 220,31 PLN 0,47 5,14 5,41 7,64 24,08 34,33 22,97 5,82 120,27
37. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-02-17 100,75 PLN 0,05 0,18 0,27 0,30 2,26 -0,05 0,76
38. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 241,95 PLN 0,00 0,31 0,70 0,99 3,02 7,20 15,44 0,44 141,95
39. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2017-02-17 282,93 PLN -0,92 10,00 15,84 13,28 30,78 4,06 63,75 12,23 182,93
40. Allianz Investor Turcja akcyjne 2017-02-17 159,81 PLN 1,73 9,86 3,74 -4,72 0,88 3,76 -6,41 5,14 59,78
41. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 31,40 PLN -0,06 1,88 6,59 6,44 15,87 18,76 44,57 2,41 214,00
42. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 501,85 PLN -0,15 3,59 10,80 11,52 25,55 26,46 65,23 4,54 401,85
43. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2017-02-17 128,13 PLN -0,93 5,46 17,91 15,85 23,17 1,51 8,35 28,44
44. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 114,53 PLN -0,03 0,11 1,34 0,30 4,07 -0,90 14,16 0,08 14,16
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2017-02-20 434,68 PLN 0,39 5,15 7,60 12,18 34,54 33,17 21,92 6,07 26,22
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-20 336,43 PLN 0,00 4,09 3,38 -1,44 6,28 5,99 0,96
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-20 942,93 PLN 0,18 -1,93 -0,66 -2,26 -5,71
48. Allianz JPM Global Strategic Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-02-20 415,75 PLN 0,00 0,34 1,56 0,58 6,24 5,61 17,90 0,68 22,24
49. Allianz Legg Mason Akcji akcyjne 2017-02-17 371,35 PLN -0,46 5,28 14,62 11,94 15,88 -8,14 13,66 8,04 271,35
50. Allianz Legg Mason Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-02-17 273,96 PLN 0,03 -0,21 0,03 -3,29 -2,08 6,40 16,25 -0,05 173,96
51. Allianz Legg Mason Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 265,87 PLN 0,02 0,25 0,38 0,64 1,13 5,37 13,76 0,33 165,87
52. Allianz Legg Mason Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 216,93 PLN -0,15 1,67 3,70 2,20 -1,09 -16,77 -7,32 2,65 -11,83
53. Allianz NN Akcji akcyjne 2017-02-17 328,61 PLN -1,02 8,04 19,58 20,16 25,54 14,68 40,55 11,70 228,61
54. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 168,31 PLN 0,25 8,15 11,38 11,32 15,22 19,19 37,90 7,93 68,31
55. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 114,39 PLN 0,02 0,16 0,41 0,53 0,91 4,48 11,76 0,25 14,39
56. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2017-02-17 158,91 PLN -0,11 1,02 3,62 2,97 0,88 7,76
57. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-02-17 157,58 PLN -0,44 0,74 6,96 10,09 13,24 6,35 44,81 0,96 57,58
58. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2017-02-17 172,82 PLN -0,02 0,26 3,79 4,08 21,52 10,01 38,80 1,23 72,82
59. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-02-17 227,44 PLN 0,24 2,95 7,49 15,45 26,69 40,82 79,78 3,29 127,44
60. Allianz NN Japonia akcyjne 2017-02-17 181,91 PLN -0,29 2,44 8,46 18,42 18,48 24,02 81,60 2,14 81,91
61. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2017-02-17 113,99 PLN -0,28 2,50 5,92 2,05 17,84 8,26 3,49 7,19 13,99
62. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-02-17 288,53 PLN -0,01 0,27 0,80 -1,95 1,11 9,72 22,55 0,43 188,53
63. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2017-02-17 88,55 PLN -1,13 2,64 5,02 -4,28 9,17 -11,10 -15,11 3,53 -11,45
64. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2017-02-17 113,41 PLN -0,30 4,56 10,83 11,48 37,88 26,39 12,00 7,23 13,41
65. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2017-02-17 192,57 PLN 0,09 3,12 5,21 9,54 26,42 21,15 55,15 3,63 92,57
66. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 266,72 PLN -0,40 2,78 6,47 5,12 8,41 7,24 23,03 3,88 166,72
67. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 118,86 PLN -0,01 0,67 2,28 1,93 7,43 0,66 18,86
68. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2017-02-17 222,82 PLN -0,93 6,44 13,79 16,87 32,17 28,42 65,33 9,53 85,84
69. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2017-02-17 136,13 PLN -0,91 7,20 18,76 17,25 23,68 -0,40 22,29 10,47 36,13
70. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-02-17 109,04 PLN -0,38 6,81 13,50 17,05 26,95 10,09 65,54 8,84 8,67
71. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 117,87 PLN 0,01 3,39 6,15 5,89 5,82 -2,08 3,92 3,79 17,88
72. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 150,04 PLN -0,16 3,02 7,67 6,74 8,06 -1,99 31,76 4,33 49,98
73. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 148,50 PLN -0,35 2,97 6,25 4,47 6,15 7,35 35,09 4,28 54,82
74. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-02-17 106,43 PLN 0,04 0,49 1,80 0,86 7,68 5,55 0,91 6,42
75. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-02-17 165,61 PLN 0,02 0,37 1,03 1,28 5,14 8,65 17,01 0,52 65,10
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 151,39 PLN -0,01 0,31 0,75 0,56 2,24 5,99 14,94 0,43 50,80
77. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2017-02-17 10,39 PLN -0,95 6,24 16,35 16,48 22,24 -11,04 15,83 9,83 3,90
78. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2017-02-17 118,22 PLN 0,45 3,34 5,97 15,28 22,18 52,35 81,01 2,16 18,22
79. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2017-02-17 49,45 PLN -0,02 -0,16 3,80 7,34 9,38 13,11 44,93 -1,36 23,26
80. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-02-17 11,72 PLN -0,34 2,99 7,92 8,22 11,62 15,47 58,59 3,63 16,97
81. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2017-02-17 22,56 PLN -0,97 6,21 17,75 16,23 21,62 -10,76 -0,57 9,62 125,60
82. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-02-17 6,82 PLN -0,87 4,12 10,00 8,08 25,60 -11,89 -15,80 6,23 -31,87
83. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 10,19 PLN -0,20 1,09 4,62 2,93 9,69 1,49 1,90
84. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2017-02-17 20,97 PLN -0,57 3,91 11,78 15,03 28,18 16,50 90,81 7,32 109,28
85. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 12,11 PLN 0,00 0,17 0,41 0,67 1,34 4,76 12,44 0,33 21,10
86. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2017-02-17 11,71 PLN 0,00 -0,09 0,34 -1,51 0,43 9,75 0,09 16,98
87. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2017-02-17 11,38 PLN 0,09 1,07 2,89 2,99 13,80 1,61 13,80
88. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-02-17 55,74 PLN 0,04 -0,07 0,27 -1,62 0,05 5,79 0,11 5,67
89. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2017-02-17 18,17 PLN 0,00 0,39 1,79 1,45 9,66 9,19 26,44 1,06 81,52
90. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2017-02-17 188,37 PLN 0,01 0,21 0,46 0,44 1,39 4,62 11,80 0,34 87,21
91. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2017-02-17 10,74 PLN 0,00 0,28 0,47 0,19 1,32 5,92 0,37 7,40
92. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 11,91 PLN -0,42 2,14 6,53 5,03 7,10 -3,01 3,93 18,98
93. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 18,77 PLN 0,11 1,79 4,10 2,96 10,80 14,24 33,98 2,34 87,51
94. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 6,35 PLN -0,31 0,95 6,72 3,76 20,95 -17,53 -29,13 1,76 -36,75
95. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2017-02-17 11,60 PLN -0,09 0,87 4,69 5,94 12,19 13,17 1,40 16,00
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2017-02-17 114,32 PLN -0,65 5,44 13,88 14,77 23,03 20,85 17,38 4,55 14,09
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2017-02-17 199,78 PLN 0,00 -0,14 0,21 -2,06 -0,21 7,94 20,59 -0,04 99,30
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 155,75 PLN -0,29 1,96 5,45 4,24 7,90 8,33 23,84 2,95 211,50
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 137,60 PLN -0,41 3,47 9,44 8,11 13,32 8,71 23,61 5,13 175,20
100. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2017-02-17 13,86 PLN -0,14 2,51 5,96 7,03 13,05 14,74 3,28 25,89
101. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2017-02-17 13,67 PLN -0,15 2,47 5,89 6,80 9,89 3,17 10,51
102. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2017-02-17 13,51 PLN -0,15 2,43 5,71 6,55 12,02 13,15 3,13 20,52
103. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2017-02-17 13,14 PLN -0,15 2,34 5,46 6,05 10,89 8,42 3,06 31,40
104. Allianz Polska OFE pozostałe 2017-02-17 40,14 PLN -0,27 5,97 14,82 14,65 23,09 10,91 38,27 8,14 301,40
105. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-02-17 138,30 PLN 0,07 0,12 0,65 -0,76 0,96 8,57 20,10 0,44 28,20
106. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2017-02-17 103,56 PLN 0,06 0,31 0,82 0,82 3,13 0,45 3,26
107. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2017-02-17 106,42 PLN 0,05 0,52 1,53 0,93 6,69 0,79 6,12
108. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2017-02-17 108,10 PLN -0,92 7,84 17,30 18,99 27,61 -7,53 10,24 11,05 116,20
109. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-02-17 200,14 PLN 0,35 2,39 5,92 9,72 19,74 26,43 65,79 2,41 147,97
110. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-02-17 135,89 PLN -0,51 5,83 16,05 23,11 48,53 45,88 63,53 8,38 105,46
111. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2017-02-17 84,03 PLN 0,68 6,14 -0,87 -3,06 3,59 -10,47 23,45 9,10 87,82
112. Allianz PZU Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-02-17 59,57 PLN -0,70 5,86 14,08 17,33 32,61 4,53 54,01 9,50 19,07
113. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2017-02-17 157,20 PLN 0,04 -0,02 0,26 -2,83 -1,99 9,49 24,43 0,13 214,40
114. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 62,66 PLN -0,05 0,10 0,90 0,46 1,72 6,10 15,18 0,18 25,19
115. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 80,59 PLN -0,58 5,65 14,46 14,83 23,45 5,22 34,90 8,95 61,05
116. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2017-02-17 192,82 PLN -0,37 6,57 16,12 14,83 23,47 7,17 43,98 9,51 92,17
117. Allianz Quercus Gold akcyjne 2017-02-17 51,61 PLN -0,42 1,30 0,47 -10,48 -1,88 -14,60 7,25 -17,60
118. Allianz Quercus lev akcyjne 2017-02-17 70,83 PLN -1,94 15,47 52,36 39,21 36,37 -29,08 -23,73 24,22 -29,17
119. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 143,36 PLN 0,01 0,20 0,55 1,17 2,43 8,14 18,15 0,33 42,87
120. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2017-02-17 85,51 PLN -1,29 1,48 16,72 24,63 62,50 -0,31 -15,97 1,02 -14,49
121. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2017-02-17 157,14 PLN -0,13 2,42 6,51 5,68 9,94 9,77 34,15 4,17 56,58
122. Allianz Quercus Short akcyjne 2017-02-17 75,84 PLN 1,04 -8,18 -21,73 -19,07 -21,52 -6,30 -19,00 -12,01 -24,16
123. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 119,07 PLN 0,07 -0,59 0,95 0,95 5,87 15,08 -0,33 19,07
124. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2017-02-17 95,90 PLN 0,88 10,27 3,30 -2,13 2,94 10,46 -12,03 4,66 -7,96
125. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-02-20 522,25 PLN 0,27 1,98 1,96 2,20 7,14 13,95 30,89 2,56 49,21
126. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2017-02-20 48,15 PLN 0,39 5,92 9,85 3,88 25,53 23,25 10,80 20,38
127. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-02-20 115,98 PLN -0,02 1,57 2,89 -2,19 8,80 4,03 12,22 2,33 15,98
128. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-02-20 107,27 PLN 0,57 1,14 10,83 9,13 16,92 26,40 2,96 53,25
129. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-02-20 422,18 PLN -0,02 4,58 10,85 11,61 27,94 2,00 9,09 27,93
130. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-02-20 580,52 PLN -0,07 1,68 4,07 3,62 11,60 14,87 37,56 1,93 65,76
131. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-02-20 368,35 PLN 0,05 1,88 6,62 2,96 23,50 15,56 3,65 11,62
132. Allianz Selektywny akcyjne 2017-02-17 100,24 PLN -1,02 5,81 17,16 15,38 20,41 3,53 5,36 8,99 7,01
133. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2017-02-17 311,60 PLN -1,00 7,58 19,40 21,52 32,10 1,45 24,82 11,14 211,60
134. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-02-17 155,66 PLN 0,23 4,87 9,10 11,46 25,38 6,67 13,65
135. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 337,37 PLN 0,01 0,32 0,55 0,62 1,45 5,10 12,67 0,40 237,37
136. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 134,26 PLN 0,03 0,34 1,83 1,20 8,69 8,72 28,79 0,69 34,26
137. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-02-17 88,17 PLN -1,21 6,04 12,50 18,64 35,67 16,26 65,80 9,39 -11,83
138. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 125,26 PLN -0,45 -1,07 -3,79 -2,79 0,93 5,98 -1,47 25,26
139. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 163,11 PLN -0,91 2,40 3,14 10,72 21,00 4,62 22,48
140. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-02-17 81,36 PLN -0,25 6,81 11,94 12,45 32,64 24,25 78,93 10,42 61,17
141. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2017-02-17 137,50 PLN -0,03 5,11 8,25 9,43 30,78 7,41 14,59
142. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 128,79 PLN -0,31 1,58 6,10 3,50 5,32 -1,20 -0,20 3,06 28,39
143. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-02-20 13,45 PLN 0,60 6,07 13,79 14,18 34,23 6,07 0,98 9,17 34,50
144. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-02-20 14,32 PLN 0,21 2,65 6,55 10,32 13,20 6,63 18,74 1,63 43,20
145. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-02-20 89,00 PLN 0,20 2,59 6,75 11,24 16,86 9,10 28,24 1,90 113,63
146. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-02-20 7,27 PLN 0,69 7,39 14,67 2,11 44,53 -11,99 -33,42 12,71 -27,30
147. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-20 111,33 PLN -0,48 4,09 7,86 8,03 17,60 4,87 11,33
148. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2017-02-20 110,84 PLN -0,51 3,10 8,12 6,52 26,11 4,41 10,84
149. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2017-02-20 130,95 PLN 0,21 2,67 10,69 14,30 22,45 24,32 3,51 30,95
150. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-02-20 109,51 PLN 0,15 5,64 15,01 12,60 27,01 9,87 49,75 9,05 9,51
151. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2017-02-20 123,00 PLN 0,28 5,23 12,84 14,17 22,18 47,20 22,18 6,86 23,00
152. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-20 111,29 PLN 0,00 6,51 18,94 19,51 29,95 17,83 51,87 9,63 11,29
153. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2017-02-20 220,76 PLN -0,32 6,34 18,47 16,87 24,16 9,62 28,20 9,21 341,52
154. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2017-02-20 332,18 PLN -0,04 0,12 -0,05 -1,96 -1,07 6,77 18,15 -0,01 232,18
155. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-20 209,27 PLN 0,01 0,59 0,84 0,86 3,10 8,55 18,88 0,80 318,54
156. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-20 324,15 PLN -0,21 4,02 11,51 9,69 14,54 5,93 22,00 5,88 548,30
157. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-20 117,82 PLN 0,02 0,20 0,53 1,05 1,89 7,17 17,26 0,34 17,82
158. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2017-02-20 148,06 PLN 0,03 1,12 0,00 -4,67 -0,23 10,59 30,71 -0,11 48,06
159. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2017-02-20 198,46 PLN 0,21 1,17 -1,97 -5,36 -2,00 17,87 26,25 -1,78 98,46
160. Allianz UniObligacje Zamienne obligacyjne i dłużne 2017-02-20 100,06 PLN 0,00 0,00 -0,21 -0,09 3,25 -0,03 0,06
161. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-20 171,76 PLN -0,12 2,54 6,86 3,48 7,38 5,45 18,32 3,42 71,76
162. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 108,53 PLN -0,06 1,41 4,63 4,26 8,41 1,79 8,53
163. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2017-02-17 10,91 PLN 0,21 2,52 6,13 3,52 10,86 2,89 9,09
164. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-02-17 13,98 PLN 0,61 7,92 15,08 15,52 30,13 6,34 39,36 10,74 39,79
165. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2017-02-17 10,61 PLN 0,97 6,68 18,05 16,05 25,44 3,66 11,62 10,42 6,09
166. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-02-17 11,98 PLN 0,41 2,02 5,29 3,45 8,53 -0,14 -4,98 3,51 19,81
167. Fundusz Aktywny akcyjne 2017-02-20 14,24 PLN 0,46 5,12 12,86 14,65 19,48 3,76 20,11 6,63 42,44
168. Fundusz Azjatycki akcyjne 2017-02-20 11,48 PLN 0,38 2,48 3,78 0,88 12,68 3,00 11,70 4,91 14,78
169. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2017-02-17 19,57 PLN 1,00 6,89 18,14 15,31 24,72 -2,81 1,64 10,51 95,69
170. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 9,53 PLN -0,39 0,06 4,08 4,18 18,06 0,58 -4,75
171. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2017-02-17 22,37 PLN -0,02 0,07 0,20 0,36 0,34 1,22 5,95 0,11 123,69
172. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2017-02-20 12,68 PLN 0,09 0,14 0,64 -1,60 -0,70 -0,53 3,46 0,11 26,80
173. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-20 16,30 PLN -0,28 0,58 2,60 8,47 12,43 27,60 40,89 -1,54 63,02
174. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2017-02-17 18,20 PLN -0,12 3,15 6,84 -6,63 11,70 100,49 5,71 3,73 -63,61
175. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2017-02-17 47,93 PLN -0,16 2,72 4,69 0,97 8,36 58,93 50,32 3,25 -36,10
176. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2017-02-17 49,86 PLN -0,16 2,84 4,97 1,35 9,34 63,59 54,32 3,41 -33,52
177. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2017-02-17 49,91 PLN -0,15 2,86 5,00 0,60 8,31 62,08 62,19 3,42 -33,45
178. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2017-02-17 20,27 PLN -0,09 3,36 7,17 -5,75 11,88 110,20 13,66 4,04 -59,46
179. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2017-02-17 18,83 PLN -0,07 3,32 7,17 -5,54 12,52 115,89 7,08 3,98 -62,34
180. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2017-02-17 19,82 PLN -0,06 3,32 7,22 -4,38 12,85 118,34 1,72 3,99 -60,37
181. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-02-17 45,19 PLN 0,03 0,31 0,91 1,07 4,63 7,50 15,56 0,46 81,30
182. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-02-17 10,12 PLN 0,06 0,43 1,47 0,51 4,43 0,79 1,23
183. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 10,99 PLN 0,07 0,31 0,64 0,53 2,20 5,86 0,43 9,89
184. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-02-17 11,83 PLN 0,20 -0,04 0,25 -1,10 0,41 6,76 16,10 -0,00 18,31
185. Fundusz Selektywny akcyjne 2017-02-17 11,40 PLN 0,97 6,70 18,11 16,10 25,63 8,38 11,13 10,45 14,01
186. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 19,45 PLN 0,24 1,86 6,56 4,29 8,32 3,72 8,23 3,41 94,47
187. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-20 10,27 PLN 0,60 4,23 10,20 8,35 11,50 -5,94 2,19 6,29 2,73
188. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
189. Indeks2 pozostałe 2017-02-20 1,20 EUR -0,00 -0,02 -0,03 0,05 0,09 2,95 18,95 -0,03 27,21
190. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-02-16 10,46 PLN 0,04 -0,16 0,08 -1,96 0,22 1,79 0,04 4,56
191. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2017-02-17 150,78 PLN -1,04 5,82 17,01 14,13 17,73 -9,63 -9,96 8,88 50,31
192. Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 2017-02-17 96,63 PLN -0,21 2,59 4,82 -2,97 13,98 6,76 -11,42
193. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2017-02-17 166,53 PLN -1,03 6,00 17,61 15,29 20,12 -4,03 9,18 1,79
194. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2017-02-17 168,75 PLN -1,02 6,07 17,82 15,69 20,96 -1,99 9,29 1,77
195. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2017-02-17 167,13 PLN -1,02 6,10 17,92 15,90 21,38 -0,95 9,34 0,52
196. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2017-02-17 113,68 PLN -2,27 0,51 4,49 2,04 13,52 14,60 1,40 13,67
197. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2017-02-17 116,00 PLN -2,27 0,60 4,77 2,56 14,66 1,54 -1,60
198. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2017-02-17 142,33 PLN -1,19 6,09 14,20 14,41 25,48 1,40 28,91 9,02 42,33
199. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2017-02-17 147,13 PLN -1,18 6,27 14,77 15,57 28,01 0,76 9,32 34,08
200. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2017-02-17 159,28 PLN -1,18 6,34 14,98 15,97 28,91 9,96 9,43 61,53
201. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2017-02-17 157,72 PLN -1,18 6,37 15,08 16,18 29,36 11,12 9,47 22,05
202. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 106,63 PLN -0,47 1,48 4,44 2,46 5,12 -5,71 -13,54 2,71 6,12
203. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 116,87 PLN -0,46 1,64 4,93 3,41 7,07 -0,35 2,97 -4,90
204. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 118,60 PLN -0,46 1,71 5,10 3,79 7,84 1,79 3,06 -0,89
205. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 117,38 PLN -0,46 1,73 5,19 3,95 8,16 2,71 3,10 5,09
206. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 103,37 PLN 0,07 0,26 2,00 -0,69 3,27 0,35 3,37
207. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 115,08 PLN -0,16 2,38 7,24 8,12 14,95 2,91 15,08
208. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2017-02-17 104,61 PLN -0,44 -0,23 4,79 3,17 4,51 -0,29 4,61
209. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2017-02-17 101,94 PLN -0,29 2,94 8,15 2,48 3,58 1,94
210. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 2017-02-17 103,55 PLN 0,16 1,33 2,37 2,53 2,30 3,55
211. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 109,41 PLN -0,06 0,58 2,66 1,46 8,89 1,04 9,40
212. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 109,69 PLN -0,06 0,61 2,75 1,63 1,08 7,08
213. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 109,52 PLN -0,05 0,66 0,59
214. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2017-02-17 102,98 PLN -0,08 5,29 11,27 3,00 9,36 2,96
215. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2017-02-17 109,15 PLN -0,65 3,05 8,57 4,39 3,30 8,87
216. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2017-02-17 106,43 PLN 0,04 0,49 1,80 0,86 7,68 5,55 0,91 6,42
217. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2017-02-17 106,85 PLN 0,05 0,52 1,88 1,02 7,98 0,95 2,22
218. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2017-02-17 106,85 PLN 0,05 0,56 1,99 1,22 1,00 1,70
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2017-02-17 165,61 PLN 0,02 0,37 1,03 1,28 5,14 8,65 17,01 0,52 65,10
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2017-02-17 170,49 PLN 0,02 0,39 1,11 1,44 5,46 10,11 0,57 20,45
221. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2017-02-17 172,27 PLN 0,03 0,43 1,21 1,65 5,88 11,44 0,63 15,09
222. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2017-02-17 171,11 PLN 0,02 0,45 1,25 1,72 6,04 11,69 0,64 13,13
223. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 151,39 PLN -0,01 0,31 0,75 0,56 2,24 5,99 14,94 0,43 50,80
224. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 154,43 PLN 0,00 0,35 0,86 0,78 2,66 7,27 0,49 17,30
225. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 152,35 PLN 0,00 0,36 0,90 0,85 1,50 6,01 0,51 10,46
226. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 155,00 PLN 0,01 0,38 0,94 0,92 2,96 8,24 0,53 9,42
227. Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-02-17 101,00 PLN 0,02 0,21 0,87 1,02 0,37 0,98
228. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2017-02-17 95,91 PLN -0,55 2,46 5,03 -4,10 3,22 -4,09
229. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2017-02-17 100,95 PLN 0,04 0,84 4,00 0,85 2,23 0,95
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2017-02-17 98,18 PLN 0,15 0,04 0,48 -1,83 0,18 -1,82
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2017-02-17 106,23 PLN 0,02 0,73 3,87 6,11 1,48 6,23
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2017-02-17 99,16 PLN 0,18 0,31 1,48 -0,95 0,80 -0,84
233. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2017-02-17 101,12 PLN 0,01 0,10 1,31 1,14 0,22 1,10
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2017-02-17 102,97 PLN 0,08 0,65 1,96 2,87 0,95 2,97
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2017-02-17 138,30 PLN 0,07 0,12 0,65 -0,76 0,96 8,57 20,10 0,44 28,20
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2017-02-17 140,26 PLN 0,06 0,06 0,65 -0,69 1,18 9,47 0,40 22,09
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2017-02-17 142,39 PLN 0,06 0,17 0,82 -0,41 1,66 10,87 0,53 12,91
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2017-02-17 142,30 PLN 0,07 0,18 0,86 -0,34 1,81 11,36 0,55 12,32
239. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2017-02-17 100,24 PLN -1,02 5,81 17,16 15,38 20,41 3,53 5,36 8,99 7,01
240. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2017-02-17 110,70 PLN -1,02 5,97 17,74 16,54 22,84 9,93 9,28 15,82
241. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2017-02-17 112,18 PLN -1,01 6,04 17,95 16,94 23,70 12,27 9,38 31,88
242. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2017-02-17 111,08 PLN -1,02 6,07 18,06 17,15 24,13 13,45 9,43 22,55
243. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 128,79 PLN -0,31 1,58 6,10 3,50 5,32 -1,20 -0,20 3,06 28,39
244. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 140,13 PLN -0,31 1,72 6,56 4,39 7,12 3,96 3,29 8,80
245. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 142,33 PLN -0,31 1,78 6,74 4,75 7,87 6,17 3,38 8,86
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 141,09 PLN -0,30 1,80 6,83 4,91 8,20 7,13 3,42 9,88
247. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 105,03 PLN -0,38 -0,41 4,38 5,08 25,54 2,57 0,43 5,02
248. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-02-17 107,53 PLN -0,39 -0,32 4,64 5,61 26,85 0,56 4,05
249. Subfundusz Allianz US Equity A akcyjne 2017-02-17 104,13 PLN -0,63 2,44 5,50 4,32 4,68 4,13
250. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2017-02-17 101,95 PLN 0,02 0,29 1,93 1,80 0,67 1,93
251. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-17 108,53 PLN -0,06 1,41 4,63 4,26 8,41 1,79 8,53
252. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-16 10,42 PLN 0,17 1,04 1,26 -0,15 1,82 -1,11 4,06 1,69 4,17
253. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-16 9,76 PLN 0,10 1,75 6,21 6,76 9,70 -0,11 -1,30 2,36 -2,42
254. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-02-16 9,61 PLN 0,29 2,20 5,34 4,44 5,73 -3,43 4,49 3,35 -3,91
255. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2017-02-17 143,30 PLN 0,37 3,74 8,72 7,57 15,16 7,64 5,51 23,62
256. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2017-02-17 134,77 PLN 0,69 6,13 14,03 12,46 22,47 1,33 8,90 22,29
257. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2017-02-17 133,43 PLN 0,27 1,88 4,59 3,59 8,71 5,02 2,79 15,41
258. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2017-02-17 128,48 PLN 0,10 2,42 6,83 4,75 18,75 25,52 3,45 28,48
259. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2017-02-17 114,47 PLN 0,39 3,58 7,71 3,69 21,16 14,53 6,01 14,47
260. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2017-02-17 108,23 PLN 0,03 0,88 2,83 1,58 11,46 7,69 1,22 8,23
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.