Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 7,10 PLN -0,27 -3,96 -4,79 -9,31 -2,80 -8,26 -21,04 -5,84 -29,01
2. Allianz Akcji akcyjne 2018-07-16 140,15 PLN -0,53 -3,10 -4,46 -11,83 -9,77 -9,67 -10,04 -8,88 39,72
3. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2018-07-16 129,78 PLN -0,11 -2,30 2,45 -1,66 7,09 10,43 1,91 29,77
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-07-16 136,63 PLN 0,10 -3,02 -1,83 -4,17 -7,92 6,34 24,24 -3,16 36,63
5. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-07-16 104,06 PLN -0,28 -5,55 -9,52 -13,90 -3,98 -9,80 15,66
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-07-16 101,98 PLN -0,15 -2,22 -0,95 -4,73 -4,14 -9,49 -6,94 -2,78 1,49
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2018-07-16 122,28 PLN 0,03 0,39 -0,17 -0,09 0,10 8,52 18,60 -0,16 18,61
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 125,02 PLN 0,77 -10,01 -10,45 -12,90 -13,62 -4,17 1,19 -13,08 6,13
9. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-07-16 131,90 PLN 0,08 0,17 0,01 0,31 1,70 8,60 16,89 0,49 31,90
10. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 106,70 PLN -0,11 -0,07 1,34 -0,39 3,03 0,41 6,70
11. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 121,16 PLN -0,34 -2,17 4,89 -1,41 5,72 1,03 21,16
12. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2018-07-16 366,19 PLN -0,48 -1,44 -3,48 -12,80 -7,88 -1,97 3,82 -10,19 266,19
13. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-07-16 286,04 PLN 0,08 0,29 -0,17 0,87 1,95 3,71 9,95 1,08 186,04
14. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 274,09 PLN 0,01 0,14 0,23 1,03 2,19 5,33 10,05 1,16 174,09
15. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 210,23 PLN -0,37 -0,84 -2,06 -8,94 -5,40 -12,22 -12,97 -6,67 -14,56
16. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-07-17 12,18 PLN 0,16 0,74 1,92 -2,17 2,27 3,22 0,16 21,80
17. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-07-17 16,17 PLN 0,00 0,12 -1,46 -4,99 -1,70 4,59 16,41 -1,82 61,70
18. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-17 7,94 PLN -0,13 1,40 1,93 -3,41 15,24 3,79 -19,55 2,72 -20,60
19. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-07-17 31,17 PLN 0,71 1,04 7,33 9,41 22,76 31,74 87,88 15,40 211,70
20. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 112,25 PLN 0,00 -0,35 -0,16 -2,48 0,38 -1,27 12,24
21. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-07-17 10,65 PLN -0,37 1,24 -4,14 -5,67 -3,62 -5,00 6,50
22. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-07-17 100,29 PLN -0,04 -0,45 -2,51 -2,84 -3,86 -1,90 0,29
23. Allianz Investor Akcji akcyjne 2018-07-16 332,88 PLN 0,31 -0,61 10,32 4,87 13,32 41,76 9,23 74,22
24. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-07-16 483,68 PLN -0,08 -1,09 7,20 5,12 15,18 24,30 35,59 10,19 383,68
25. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2018-07-16 147,37 PLN 0,93 3,35 -5,10 -9,89 -1,03 0,64 -3,60 -8,58 47,34
26. Allianz Investor BRIC akcyjne 2018-07-16 81,19 PLN -0,61 -3,35 0,43 -5,86 5,73 10,12 35,27 -2,11 -19,20
27. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 134,62 PLN 0,05 -3,46 -8,31 -9,21 -4,97 -3,90 -10,33 -7,07 34,59
28. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 135,14 PLN 0,02 0,07 0,04 0,97 2,32 5,00 8,84 1,06 34,49
29. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2018-07-16 242,42 PLN -1,71 -3,73 6,93 -0,55 6,30 6,90 48,66 2,83 142,37
30. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-07-16 102,41 PLN -0,02 0,14 0,11 0,23 0,77 2,47 0,29 2,42
31. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 251,93 PLN 0,03 0,23 0,36 1,32 2,76 7,85 13,54 1,44 151,93
32. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2018-07-16 292,30 PLN 0,92 0,63 6,01 -3,45 -1,00 18,58 44,31 -0,58 192,30
33. Allianz Investor Turcja akcyjne 2018-07-16 114,80 PLN -0,86 -7,15 -21,98 -30,26 -35,73 -40,80 -43,46 -32,64 14,78
34. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 36,68 PLN 0,16 0,16 5,80 5,74 11,15 26,74 53,34 8,07 266,80
35. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 644,30 PLN 0,25 0,13 10,43 9,40 18,87 43,23 92,31 13,29 544,30
36. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2018-07-17 486,26 PLN -0,29 -2,42 3,85 -4,45 5,73 20,64 39,20 -1,59 41,20
37. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-17 403,06 PLN 0,14 2,68 9,88 6,54 10,63 -2,98 8,71 20,96
38. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-17 1 095,16 PLN -0,15 -2,77 -4,72 -6,31 6,22 -1,93 9,52
39. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-07-17 417,78 PLN -0,07 -0,31 -0,68 -1,71 -0,59 3,33 9,70 -1,18 22,84
40. Allianz NN Akcji akcyjne 2018-07-16 299,09 PLN -0,75 -2,49 -7,14 -18,14 -13,28 -0,24 16,57 -14,62 199,09
41. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 141,87 PLN -0,82 -5,19 -13,76 -23,04 -22,87 -16,58 -5,88 -21,76 41,87
42. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-07-16 168,55 PLN -0,24 -0,92 1,65 -2,74 0,11 -5,59 30,98 -0,40 68,55
43. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2018-07-16 177,25 PLN 0,02 -0,14 -0,43 -1,21 0,97 11,79 19,65 -0,49 77,25
44. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-07-16 224,24 PLN -0,34 -0,84 4,36 -1,73 1,34 4,12 45,42 -0,03 124,24
45. Allianz NN Japonia akcyjne 2018-07-16 203,78 PLN -0,02 -3,56 -1,58 -9,67 6,76 0,76 38,88 -6,09 103,78
46. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2018-07-16 126,53 PLN -0,14 -5,06 -6,41 -10,06 0,07 8,46 19,37 -6,94 26,53
47. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-07-16 306,14 PLN 0,07 0,42 0,47 1,54 2,59 9,06 16,32 1,82 206,14
48. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2018-07-16 89,44 PLN 0,16 1,33 -10,22 -9,71 -5,51 -1,30 -14,57 -7,26 -10,56
49. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2018-07-16 111,42 PLN -0,30 -3,85 -2,07 -7,56 -3,81 2,86 23,47 -5,15 11,42
50. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2018-07-16 209,40 PLN -0,05 0,09 2,34 -1,38 9,34 22,20 36,62 1,14 109,40
51. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 120,46 PLN -0,19 -0,15 1,54 -1,08 1,01 4,29 -0,32 20,46
52. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2018-07-16 197,85 PLN -0,33 -3,35 -7,27 -13,88 -13,81 7,61 40,34 -11,75 65,01
53. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2018-07-16 126,58 PLN -0,34 -4,33 -9,22 -18,01 -11,72 -2,03 5,38 -15,32 26,58
54. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-07-16 100,44 PLN 0,09 -3,73 -8,61 -13,05 -12,18 9,01 26,21 -11,69 0,10
55. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 126,96 PLN -0,09 -1,06 -1,66 -6,58 -0,23 2,54 14,37 -3,37 26,97
56. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-07-16 106,52 PLN -0,03 0,07 -1,63 -2,77 -1,47 2,40 -2,51 6,51
57. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-07-16 168,43 PLN 0,00 0,20 -0,38 -0,44 0,78 4,02 -0,41 6,74
58. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2018-07-16 9,83 PLN -0,51 -3,53 -8,98 -16,13 -11,20 -7,61 0,92 -14,07 -1,70
59. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2018-07-16 51,41 PLN -0,77 -1,40 4,22 -0,71 1,62 -2,43 28,81 2,13 28,14
60. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-07-16 12,46 PLN -0,24 -2,12 1,30 -3,11 1,88 -0,80 41,91 -0,48 24,35
61. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2018-07-16 21,02 PLN -0,57 -2,82 -7,93 -15,41 -11,23 -8,49 -5,53 -12,74 110,20
62. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-07-16 7,44 PLN 0,00 -3,13 -5,10 -11,74 -1,98 6,13 -0,80 -5,70 -25,67
63. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 10,51 PLN -0,10 -0,28 0,00 -2,87 0,67 5,10 -1,50 5,10
64. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2018-07-16 17,99 PLN 0,00 -4,31 -10,23 -15,50 -17,29 -4,81 20,58 -13,80 79,54
65. Allianz Pekao Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 12,49 PLN 0,08 0,16 0,40 1,05 2,21 5,05 9,56 1,13 24,90
66. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2018-07-16 12,28 PLN 0,08 0,33 0,00 1,24 2,76 6,88 16,84 1,49 22,68
67. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2018-07-16 11,34 PLN 0,00 0,09 -2,49 -3,82 -1,65 7,69 -3,08 13,40
68. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-07-16 58,69 PLN 0,07 0,32 -0,03 1,24 3,00 6,52 1,49 11,26
69. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2018-07-16 17,99 PLN 0,06 0,00 -1,85 -3,49 -2,28 2,86 12,02 -3,18 79,72
70. Allianz Pekao Pieniężny obligacyjne i dłużne 2018-07-16 194,40 PLN 0,02 0,09 0,24 0,97 2,31 5,12 9,37 1,03 93,20
71. Allianz Pekao Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2018-07-16 11,14 PLN 0,00 0,18 0,36 1,27 2,77 5,79 1,36 11,40
72. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 11,53 PLN -0,17 -1,37 -4,63 -6,72 -5,34 -3,43 3,69 -5,72 15,18
73. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 19,84 PLN -0,05 -0,55 2,06 -0,35 4,53 7,19 25,25 1,07 98,20
74. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 5,68 PLN -0,53 -4,54 -3,57 -5,02 -0,18 -12,62 -26,14 -4,22 -43,43
75. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2018-07-16 11,82 PLN 0,00 -0,92 -0,17 -2,64 -0,59 1,72 -1,34 18,20
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 154,44 PLN 0,01 0,10 -0,49 -0,35 0,86 4,12 9,80 -0,17 53,84
77. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2018-07-16 107,58 PLN -0,95 -0,01 -0,95 -12,34 -6,63 5,03 15,63 -8,09 7,37
78. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2018-07-16 211,75 PLN 0,03 0,21 -0,10 1,06 2,64 8,31 15,11 1,39 111,24
79. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 160,18 PLN -0,24 -0,74 -1,68 -3,67 -0,93 6,59 17,55 -2,38 220,36
80. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 138,33 PLN -0,42 -1,35 -3,21 -7,49 -3,85 5,88 18,76 -5,40 176,66
81. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2018-07-16 14,35 PLN -0,14 -1,44 -3,24 -5,47 -1,17 13,44 28,35 -4,01 30,34
82. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2018-07-16 14,08 PLN -0,07 -1,40 -3,23 -5,57 -1,47 11,83 -4,22 13,82
83. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2018-07-16 13,81 PLN -0,14 -1,50 -3,43 -5,86 -2,06 10,39 -4,50 23,19
84. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2018-07-16 13,24 PLN -0,15 -1,56 -3,71 -6,36 -3,00 7,12 16,65 -5,02 32,40
85. Allianz Polska OFE pozostałe 2018-07-16 39,58 PLN -0,30 -2,27 -5,36 -11,34 -7,05 8,26 19,90 -9,45 295,80
86. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-07-16 141,99 PLN 0,11 0,51 -0,67 -0,36 0,97 4,87 11,55 -0,18 31,62
87. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2018-07-16 89,81 PLN -0,54 -4,26 -8,97 -17,54 -19,06 -12,87 -11,40 -15,54 79,62
88. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-07-16 45,77 PLN -0,11 -3,52 -9,17 -16,16 -21,18 -8,57 0,28 -14,53 -8,51
89. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-07-16 206,08 PLN -0,70 -0,73 5,82 0,42 2,87 7,63 42,69 1,02 155,33
90. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-07-16 107,88 PLN -0,34 -3,22 -7,98 -16,58 -19,51 15,80 27,44 -14,18 63,11
91. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2018-07-16 73,11 PLN -0,31 -1,89 1,63 -8,86 -15,74 -34,68 -8,79 -8,03 63,41
92. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2018-07-16 164,04 PLN 0,04 0,97 0,12 1,46 1,33 5,03 16,90 1,59 228,08
93. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 72,01 PLN -0,39 -2,54 -6,33 -12,76 -12,92 -1,50 7,32 -10,74 43,90
94. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2018-07-16 157,45 PLN 0,40 -4,89 -13,30 -19,62 -21,28 -9,10 0,28 -17,61 56,92
95. Allianz Quercus lev akcyjne 2018-07-16 65,34 PLN -1,03 -5,41 -13,39 -33,22 -20,92 -22,24 -24,25 -25,51 -34,66
96. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 148,26 PLN 0,02 0,15 0,61 1,26 2,45 7,29 13,89 1,33 47,76
97. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2018-07-16 88,15 PLN -0,65 4,41 10,48 -3,78 11,34 39,15 -1,22 2,55 -11,85
98. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2018-07-16 144,70 PLN 0,16 -2,14 -5,70 -9,55 -10,32 -1,42 8,28 -8,97 44,18
99. Allianz Quercus Short akcyjne 2018-07-16 72,21 PLN 0,50 2,03 5,63 17,76 5,35 -10,99 -20,92 10,94 -27,79
100. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 112,75 PLN 0,34 -0,09 -3,69 -2,40 -5,91 -2,63 -3,49 12,75
101. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-07-17 536,98 PLN -0,35 -4,14 -3,82 -4,47 0,97 5,79 21,93 -3,17 53,42
102. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2018-07-17 61,79 PLN -0,64 -5,88 -3,17 -8,16 6,61 37,71 63,43 -5,22 54,48
103. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-07-17 115,62 PLN -0,14 0,01 -5,64 -5,42 -3,45 5,87 4,25 -3,78 15,62
104. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-07-17 123,02 PLN 0,13 -2,65 0,01 -2,57 2,55 11,59 68,06 1,04 75,75
105. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-07-17 432,21 PLN -0,56 -3,54 -14,45 -16,28 -5,06 5,00 25,28 -10,32 30,97
106. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-07-17 603,64 PLN -0,40 -1,25 -0,64 -3,74 2,09 6,18 23,97 -1,92 72,36
107. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-07-17 377,12 PLN -0,21 -0,36 -5,37 -6,28 -1,94 12,63 19,86 -4,82 14,28
108. Allianz Selektywny akcyjne 2018-07-16 92,80 PLN -0,53 -3,12 -4,47 -11,86 -9,85 -5,34 12,36 -8,89 -0,93
109. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2018-07-16 316,84 PLN -0,46 -1,49 -3,92 -12,06 -5,10 7,12 14,04 -9,89 216,84
110. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-07-16 215,45 PLN -0,24 -2,63 6,99 3,93 22,93 10,66 57,30
111. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 350,21 PLN 0,01 0,07 0,26 1,14 2,59 6,18 10,47 1,24 250,21
112. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 136,99 PLN -0,02 -0,28 -1,32 -1,47 0,26 6,20 15,75 -0,98 36,99
113. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-07-16 100,95 PLN 0,33 -1,67 4,44 1,17 7,03 35,54 65,65 3,38 0,95
114. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2018-07-16 124,41 PLN 0,28 -1,35 12,31 16,17 32,86 55,55 103,85 22,11 146,45
115. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2018-07-16 197,67 PLN 0,04 -2,89 7,87 9,45 24,68 43,11 16,21 64,74
116. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 126,40 PLN -0,28 -2,55 -2,88 -5,38 -3,75 -2,81 -0,55 -3,68 26,01
117. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 96,50 PLN -0,75 -4,62 -2,00 -6,53 1,05 -3,78 -4,48 -15,68
118. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-07-17 14,33 PLN 0,49 2,21 -0,07 -0,69 -2,05 1,06 7,02 0,63 43,30
119. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-07-17 89,67 PLN 0,43 2,64 -1,58 -1,92 -2,56 4,39 11,29 -0,47 115,24
120. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-07-17 7,23 PLN 1,69 8,07 -14,03 -13,10 -5,61 10,21 -17,37 -7,43 -27,70
121. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2018-07-17 109,01 PLN 0,79 -4,86 -4,60 -8,30 -4,89 3,55 -6,87 9,01
122. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2018-07-17 129,19 PLN -0,29 -4,65 -1,55 -6,09 -3,99 4,52 27,91 -2,75 29,19
123. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-07-17 105,70 PLN 0,04 -4,39 -1,83 -6,63 -6,96 7,90 29,30 -4,02 5,70
124. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2018-07-17 125,47 PLN -0,89 0,13 -1,38 -8,81 -2,98 15,90 28,67 -6,21 25,47
125. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-17 107,99 PLN -0,12 -4,16 -3,91 -9,75 -6,96 10,80 32,71 -7,21 7,99
126. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2018-07-17 214,20 PLN -0,55 -3,13 -4,84 -13,26 -8,34 3,04 16,61 -10,29 328,40
127. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2018-07-17 347,92 PLN 0,11 0,22 -0,74 0,47 1,97 4,78 12,11 0,59 247,92
128. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-17 218,95 PLN 0,04 0,24 0,12 0,93 2,81 8,21 16,43 1,12 337,90
129. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-17 326,27 PLN -0,14 -1,79 -2,30 -5,87 -3,37 5,31 14,30 -3,61 552,54
130. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-17 121,88 PLN 0,01 0,19 0,58 1,22 2,47 6,47 12,77 1,36 21,88
131. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2018-07-17 153,63 PLN 0,16 0,03 -2,04 -1,70 -0,38 2,75 17,86 -1,71 53,63
132. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2018-07-17 180,66 PLN -0,21 -1,06 -4,74 -7,05 -9,80 -8,59 -0,46 -7,62 80,66
133. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-17 177,82 PLN 0,01 -0,95 -2,03 -3,19 -0,38 4,86 13,10 -2,11 77,82
134. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 113,75 PLN -0,25 -1,47 3,16 -1,36 4,18 0,51 13,75
135. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2018-07-16 12,03 PLN 0,82 -1,48 2,03 -0,99 6,42 14,00 1,65 20,34
136. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-07-16 13,44 PLN 0,18 -3,96 -1,86 -3,33 -6,57 10,89 30,60 -2,63 34,36
137. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2018-07-16 9,91 PLN -0,09 -3,73 -4,06 -9,82 -8,32 -0,81 7,97 -8,25 -0,91
138. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-07-16 11,71 PLN 0,38 -2,17 -0,64 -3,33 -2,20 -3,66 1,57 -1,72 17,06
139. Fundusz Aktywny akcyjne 2018-07-17 13,72 PLN 0,06 -2,14 -1,55 -7,67 -5,01 -2,54 9,08 -6,13 37,22
140. Fundusz Azjatycki akcyjne 2018-07-17 12,16 PLN 0,18 -4,20 -4,40 -7,59 0,55 3,05 13,51 -4,85 21,64
141. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2018-07-16 18,62 PLN -0,09 -3,65 -3,82 -9,30 -7,28 -2,08 -0,55 -7,69 86,12
142. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 8,76 PLN 0,17 -4,24 -1,15 -5,61 1,35 -5,47 -3,49 -12,39
143. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2018-07-16 22,42 PLN 0,01 0,08 0,16 0,14 0,01 0,65 1,98 0,10 124,20
144. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2018-07-17 12,92 PLN -0,02 -0,11 -1,01 -0,46 0,43 0,41 0,65 -0,30 29,24
145. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-17 15,80 PLN 0,46 1,05 8,08 3,89 1,49 0,73 22,83 3,09 57,97
146. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2018-07-16 18,54 PLN 1,09 -4,06 -4,23 -12,61 -2,25 15,48 61,59 -9,54 -62,91
147. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2018-07-16 48,58 PLN 0,75 -3,80 -3,30 -8,31 -1,38 12,25 51,64 -5,09 -35,22
148. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2018-07-16 50,57 PLN 0,81 -4,26 -3,62 -8,78 -1,59 13,12 56,66 -5,46 -32,58
149. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2018-07-16 50,65 PLN 0,82 -4,27 -3,65 -8,84 -1,56 12,50 54,34 -5,49 -32,46
150. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2018-07-16 20,60 PLN 1,23 -4,29 -5,68 -14,27 -3,17 14,17 63,89 -10,74 -58,79
151. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2018-07-16 19,18 PLN 1,23 -4,04 -5,56 -14,18 -3,07 15,44 67,41 -10,72 -61,64
152. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2018-07-16 20,14 PLN 1,26 -4,37 -5,80 -11,09 -3,41 16,83 68,41 -7,33 -59,72
153. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-07-16 45,64 PLN 0,02 0,16 -0,53 -0,83 0,31 2,48 8,49 -0,65 83,12
154. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-07-16 10,13 PLN 0,08 0,11 -1,53 -2,55 -1,34 1,17 -2,36 1,28
155. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 11,21 PLN 0,02 0,10 -0,50 -0,33 0,88 4,07 9,56 -0,15 12,07
156. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-07-16 12,05 PLN 0,01 0,20 -1,12 -0,65 0,41 3,19 8,37 -0,53 20,53
157. Fundusz Selektywny akcyjne 2018-07-16 10,68 PLN -0,09 -3,69 -4,02 -9,57 -8,10 -0,26 19,06 -8,04 6,77
158. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 19,49 PLN 0,09 -2,58 -2,47 -4,14 -1,89 2,54 7,41 -2,59 94,84
159. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-17 9,96 PLN -0,12 -2,41 -4,84 -8,37 -6,11 -3,49 -2,27 -7,22 -0,43
160. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
161. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
162. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2018-07-16 105,38 PLN 0,02 0,17 -0,49 -0,46 0,71 -0,28 5,08
163. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2018-07-16 111,56 PLN 0,42 -0,48 0,10 -1,57 2,73 -0,07 11,25
164. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-07-16 10,58 PLN 0,05 0,19 -0,76 -0,56 -0,01 0,09 2,48 -0,40 5,81
165. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2018-07-16 140,15 PLN -0,53 -3,10 -4,46 -11,83 -9,77 -9,67 -10,04 -8,88 39,72
166. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2018-07-16 159,21 PLN -0,51 -2,94 -3,98 -10,95 -7,93 -4,08 -0,58 -7,87 -2,68
167. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2018-07-16 162,92 PLN -0,50 -2,89 -3,81 -10,64 -7,28 -2,05 2,96 -7,52 -1,74
168. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2018-07-16 162,15 PLN -0,50 -2,86 -3,73 -10,48 -6,96 -1,01 -7,35 -2,47
169. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2018-07-16 129,78 PLN -0,11 -2,30 2,45 -1,66 7,09 10,43 1,91 29,77
170. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2018-07-16 134,28 PLN -0,10 -2,23 2,70 -1,18 8,16 14,15 2,46 13,90
171. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2018-07-16 129,89 PLN -0,09 1,52
172. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2018-07-16 136,63 PLN 0,10 -3,02 -1,83 -4,17 -7,92 6,34 24,24 -3,16 36,63
173. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2018-07-16 145,28 PLN 0,11 -2,86 -1,33 -3,21 -6,04 12,92 28,51 -2,10 32,40
174. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2018-07-16 158,83 PLN 0,11 -2,80 -1,16 -2,87 -5,38 15,31 42,21 -1,72 61,07
175. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2018-07-16 158,05 PLN 0,12 -2,77 -1,08 -2,71 -5,05 16,53 -1,53 22,30
176. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2018-07-16 104,06 PLN -0,28 -5,55 -9,52 -13,90 -3,98 0,88 -9,80 -4,61
177. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 101,98 PLN -0,15 -2,22 -0,95 -4,73 -4,14 -9,49 -6,94 -2,78 1,49
178. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 114,72 PLN -0,13 -2,07 -0,49 -3,85 -2,34 -4,34 2,06 -1,80 -6,65
179. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 117,57 PLN -0,13 -2,02 -0,32 -3,51 -1,65 -2,29 5,72 -1,43 -1,75
180. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 116,85 PLN -0,12 -2,00 -0,25 -3,37 -1,36 -1,41 -1,27 4,62
181. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 120,79 PLN -0,49 -2,65 7,33 7,34 14,03 14,27
182. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 106,70 PLN -0,11 -0,07 1,34 -0,39 3,03 0,41 6,70
183. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 121,16 PLN -0,34 -2,17 4,89 -1,41 5,72 1,03 21,16
184. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2018-07-16 114,43 PLN -0,03 0,27 3,64 -2,43 3,28 1,11 14,43
185. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2018-07-16 113,73 PLN -0,22 -2,32 5,69 1,08 4,81 2,63 13,73
186. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 112,25 PLN 0,00 -0,35 -0,16 -2,48 0,38 -1,27 12,24
187. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 113,10 PLN 0,00 -0,32 -0,07 -2,31 0,74 -1,08 10,41
188. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 113,79 PLN 0,00 -0,28 0,06 -2,05 1,30 -0,78 4,51
189. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 113,05 PLN -0,75 -7,96 0,19 -8,13 10,87 -3,21 13,05
190. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2018-07-16 113,35 PLN -0,72 0,01 -3,57 -7,11 1,12 -6,70 13,33
191. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2018-07-16 130,10 PLN 0,56 -3,41 4,57 3,68 12,50 7,48 29,76
192. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2018-07-16 106,52 PLN -0,03 0,07 -1,63 -2,77 -1,47 2,40 -2,51 6,51
193. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2018-07-16 107,39 PLN -0,02 0,09 -1,55 -2,62 -1,18 3,23 -2,35 2,74
194. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2018-07-16 108,00 PLN -0,02 0,13 -1,45 -2,42 -0,77 -2,13 2,80
195. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2018-07-16 168,43 PLN 0,00 0,20 -0,38 -0,44 0,78 4,02 10,49 -0,41 67,91
196. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2018-07-16 174,13 PLN 0,01 0,22 -0,30 -0,29 1,09 4,97 12,98 -0,25 23,02
197. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2018-07-16 176,94 PLN 0,01 0,26 -0,20 -0,08 1,49 6,24 15,27 -0,03 18,21
198. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2018-07-16 176,12 PLN 0,01 0,27 -0,16 -0,02 1,64 6,71 0,05 16,44
199. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 154,44 PLN 0,01 0,10 -0,49 -0,35 0,86 4,12 9,80 -0,17 53,84
200. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 158,42 PLN 0,01 0,13 -0,39 -0,16 1,27 5,37 12,02 0,04 20,33
201. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 156,62 PLN 0,01 0,14 -0,36 -0,08 1,42 4,34 11,00 0,13 13,56
202. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-07-16 159,68 PLN 0,01 0,15 -0,32 -0,01 1,58 6,33 0,21 12,73
203. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2018-07-16 96,33 PLN 0,03 0,71 -10,00 -9,40 -5,40 -6,71 -3,67
204. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2018-07-16 102,02 PLN -0,05 1,66 -2,55 -4,70 -2,05 -4,17 2,02
205. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2018-07-16 100,14 PLN -0,12 0,51 -0,01 -0,37 0,60 -0,48 0,14
206. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2018-07-16 108,37 PLN -0,02 -0,39 -0,88 -2,08 -0,58 -1,46 8,37
207. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2018-07-16 100,34 PLN -0,10 0,51 -0,98 -2,11 -1,22 -2,46 0,34
208. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2018-07-16 100,28 PLN -0,20 0,27 -0,16 -0,42 -0,39 -0,40 0,26
209. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2018-07-16 105,51 PLN -0,09 0,76 -0,56 -1,59 -0,36 -1,52 5,51
210. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2018-07-16 141,99 PLN 0,11 0,51 -0,67 -0,36 0,97 4,87 11,55 -0,18 31,62
211. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2018-07-16 144,62 PLN 0,11 0,54 -0,60 -0,21 1,28 5,74 13,15 -0,01 25,89
212. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2018-07-16 147,64 PLN 0,12 0,57 -0,50 -0,02 1,68 7,09 15,52 0,20 17,07
213. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2018-07-16 147,87 PLN 0,12 0,58 -0,46 0,06 1,85 7,59 0,28 16,72
214. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2018-07-16 92,80 PLN -0,53 -3,12 -4,47 -11,86 -9,85 -5,34 12,36 -8,89 -0,93
215. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2018-07-16 105,42 PLN -0,50 -2,95 -3,99 -10,99 -8,01 0,52 24,18 -7,88 10,30
216. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2018-07-16 107,89 PLN -0,49 -2,89 -3,82 -10,67 -7,37 2,65 28,62 -7,53 26,84
217. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2018-07-16 107,35 PLN -0,50 -2,87 -3,74 -10,53 -7,04 3,73 -7,36 18,44
218. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 126,40 PLN -0,28 -2,55 -2,88 -5,38 -3,75 -2,81 -0,55 -3,68 26,01
219. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 140,86 PLN -0,27 -2,41 -2,47 -4,58 -2,09 2,28 8,26 -2,79 9,36
220. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 144,49 PLN -0,26 -2,36 -2,30 -4,25 -1,40 4,45 12,12 -2,41 10,52
221. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 143,84 PLN -0,26 -2,33 -2,23 -4,11 -1,10 5,39 -2,25 12,02
222. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 101,92 PLN -0,01 0,67 2,26 -0,36 -0,31 -0,63
223. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 96,50 PLN -0,75 -4,62 -2,00 -6,53 1,05 -3,78 -4,48 -3,51
224. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-07-16 100,21 PLN -0,73 -4,53 -1,75 -6,06 2,08 -0,22 -3,95 -3,03
225. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2018-07-16 103,29 PLN 0,04 0,01 0,15 -0,43 0,02 -0,34 3,27
226. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 113,75 PLN -0,25 -1,47 3,16 -1,36 4,18 0,51 13,75
227. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 10,90 PLN 0,03 -1,70 -1,78 -3,67 1,48 0,69 4,92 -1,83 8,99
228. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 10,05 PLN 0,05 -0,59 -1,03 -3,45 -0,14 6,43 0,47 -1,26 0,48
229. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-07-16 9,42 PLN -0,03 -0,53 -1,70 -4,38 -3,07 -2,05 -1,71 -3,43 -5,84
230. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2018-07-16 148,89 PLN 0,46 -0,72 1,32 -2,35 1,53 9,67 22,57 -0,85 28,44
231. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2018-07-16 131,76 PLN 0,28 -3,62 -3,53 -7,29 -5,15 2,42 13,55 -5,35 19,56
232. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2018-07-16 135,16 PLN 0,14 -0,39 -1,10 -2,93 -1,33 4,51 12,01 -2,36 16,90
233. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2018-07-16 146,62 PLN 0,70 -1,20 4,52 1,14 10,01 19,10 4,46 46,62
234. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2018-07-16 119,44 PLN 0,26 -3,61 -5,75 -9,08 -2,27 6,89 -6,38 19,44
235. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2018-07-16 109,33 PLN 0,15 0,23 -1,70 -2,28 -0,69 4,16 -1,84 9,33
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.