Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-21 6,42 PLN 0,24 -4,73 -1,13 -4,89 -6,09 -8,43 -30,32 2,46 -35,79
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2019-08-22 120,82 PLN 0,41 -3,61 -1,35 -0,89 -6,59 8,04 13,37 10,39 20,81
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-08-22 116,30 PLN -0,20 -5,78 -2,18 -5,45 -15,83 -6,42 -3,68 0,02 16,30
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-08-22 88,93 PLN -0,29 -6,61 -2,44 -7,29 -11,22 -10,65 0,92 -1,16
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-08-22 93,40 PLN -0,13 -3,95 -1,89 -4,33 -9,41 -9,80 -15,57 -0,33 -7,05
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2019-08-22 117,58 PLN 0,06 -0,84 -1,08 -1,65 -3,82 1,66 7,03 -2,71 14,06
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-08-22 135,90 PLN 0,07 0,25 0,97 2,23 2,65 7,45 14,23 3,31 35,90
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 112,33 PLN 0,21 1,17 4,60 6,28 5,03 7,91 8,80 12,33
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 120,59 PLN 0,63 -1,43 1,17 2,62 -2,19 13,74 11,53 20,59
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2019-08-22 347,97 PLN -0,07 -4,86 -1,01 -2,11 -8,80 5,23 -9,97 0,83 247,97
11. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-08-22 298,69 PLN -0,36 0,46 2,60 2,26 4,26 5,24 9,73 2,80 198,69
12. Allianz ESALIENS Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-08-22 278,21 PLN -0,01 0,07 0,57 0,72 1,41 5,26 8,45 0,74 178,21
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 208,63 PLN -0,03 -3,76 0,96 -0,44 -2,27 -1,67 -16,65 3,20 -15,21
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-08-23 11,72 PLN -1,10 -4,87 -0,76 -0,85 -4,79 12,58 18,15 8,42 17,20
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-08-23 14,72 PLN -1,08 -6,06 -2,90 -6,30 -8,23 1,66 -5,52 0,68 47,20
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-08-23 31,47 PLN -2,30 -5,30 2,04 5,57 1,65 42,79 53,66 20,71 214,70
17. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 113,26 PLN 0,07 -0,65 0,87 1,63 1,00 4,92 5,96 13,25
18. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-08-23 11,41 PLN -0,17 -0,87 3,54 5,26 8,67 5,65 11,10 14,10
19. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-08-23 100,07 PLN -0,01 -3,25 -1,23 -0,61 0,96 -0,93 1,11 0,07
20. Allianz Investor Akcji akcyjne 2019-08-22 287,29 PLN 0,08 -4,33 4,12 6,28 -15,05 24,49 45,28 14,25 50,36
21. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-08-22 459,13 PLN 0,23 -3,96 2,03 3,93 -5,87 38,70 21,92 10,74 359,13
22. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2019-08-22 204,43 PLN 1,31 -0,33 14,19 11,43 47,44 33,15 19,75 26,80 104,39
23. Allianz Investor BRIC akcyjne 2019-08-22 83,50 PLN -0,37 -4,82 1,14 -0,98 4,95 21,76 22,08 9,22 -16,90
24. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-08-22 136,24 PLN -0,02 0,02 0,64 0,50 0,87 4,59 6,93 0,26 35,59
25. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 155,16 PLN -0,18 4,49 16,47 10,45 20,35 -3,50 7,62 14,50 55,13
26. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2019-08-22 227,84 PLN -0,73 -2,31 -3,00 -2,26 -5,62 11,26 21,47 3,79 127,79
27. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-08-22 105,25 PLN 0,04 0,75 2,03 2,31 2,71 4,74 2,97 5,26
28. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-08-22 257,93 PLN -0,02 0,15 0,99 1,39 2,23 7,55 12,29 1,62 157,93
29. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2019-08-22 282,00 PLN 0,18 -2,37 3,01 7,60 -4,65 13,50 23,58 13,06 182,00
30. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 37,16 PLN -0,13 -0,75 3,80 5,60 1,06 25,41 41,19 9,17 271,60
31. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 632,08 PLN -0,03 -1,81 4,58 7,63 -2,28 39,62 65,14 13,70 532,08
32. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2019-08-23 501,75 PLN -0,17 -3,74 3,01 -1,55 5,27 29,48 30,90 10,53 45,70
33. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-23 405,85 PLN -0,61 -0,87 1,14 -1,67 -3,42 17,44 6,94 21,80
34. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-23 1 124,41 PLN -0,11 -1,97 1,55 3,32 2,92 2,54 12,44
35. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-08-23 423,97 PLN -0,04 0,07 1,08 1,80 0,99 2,45 6,11 4,00 24,66
36. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-08-22 157,04 PLN -0,01 0,19 0,88 1,13 1,60 4,21 7,83 1,34 56,43
37. Allianz NN Akcji akcyjne 2019-08-22 296,86 PLN 0,20 -6,03 -0,23 -4,87 -5,82 9,53 4,61 -1,40 196,86
38. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-08-22 164,21 PLN -0,48 -3,81 -2,46 1,08 -3,73 14,55 6,95 10,80 64,21
39. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2019-08-22 183,87 PLN 0,14 0,32 1,15 2,88 2,66 10,66 13,16 7,92 83,87
40. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-08-22 231,70 PLN -0,00 -2,86 0,06 1,70 0,88 18,19 30,10 12,45 131,70
41. Allianz NN Japonia akcyjne 2019-08-22 174,47 PLN 0,01 -5,28 -4,29 -7,80 -13,17 13,70 9,74 -0,69 74,47
42. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2019-08-22 121,66 PLN -0,65 -5,31 0,43 -6,33 -4,83 9,20 -0,88 2,54 21,66
43. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-08-22 325,35 PLN -0,25 1,17 3,79 3,76 6,16 10,42 17,90 4,63 225,35
44. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2019-08-22 89,42 PLN -0,12 -2,96 3,71 0,95 4,82 -3,11 -15,75 4,83 -10,58
45. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 139,89 PLN 0,06 -5,22 -0,91 -8,74 3,74 -6,84 -11,66 -0,25 1,27
46. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2019-08-22 110,85 PLN -0,54 -6,64 -2,59 -6,90 -1,47 10,27 3,70 2,47 10,85
47. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2019-08-22 209,77 PLN 0,02 -2,56 0,30 1,68 -2,84 19,29 22,03 13,08 109,77
48. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 122,00 PLN -0,07 0,62 1,70 1,76 0,88 4,78 14,77 3,98 22,00
49. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2019-08-22 187,51 PLN -0,20 -4,55 -2,18 -3,63 -6,51 -1,44 18,43 2,66 56,39
50. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2019-08-22 112,56 PLN -0,12 -6,10 -1,98 -5,96 -14,14 -2,94 -11,91 -0,79 12,56
51. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-08-22 86,33 PLN -0,44 -4,02 -2,49 -5,67 -13,54 -7,96 2,02 1,83 -13,96
52. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 106,46 PLN 0,01 -0,78 0,76 -1,65 -14,02 -4,41 -11,47 -1,57 6,47
53. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-08-22 109,88 PLN 0,02 0,25 1,62 2,49 3,17 4,03 5,88 4,89 9,87
54. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-08-22 172,47 PLN -0,02 0,06 0,40 1,05 2,08 5,44 9,28 2,07 9,30
55. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2019-08-22 9,76 PLN 0,10 -4,69 0,31 -3,65 -4,22 10,28 -7,05 1,99 -2,40
56. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2019-08-22 48,16 PLN 0,25 -0,62 -0,45 1,03 -5,05 3,86 10,11 12,39 20,04
57. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-08-22 11,58 PLN 0,61 -2,77 -1,95 0,17 -6,99 6,24 12,65 12,54 15,57
58. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2019-08-22 20,46 PLN 0,00 -6,32 -1,30 -5,19 -5,84 6,12 -12,71 -0,29 104,60
59. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-08-22 6,70 PLN -0,30 -6,16 -0,59 -4,56 -5,10 6,18 -17,49 4,36 -33,07
60. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 10,55 PLN 0,00 -1,59 0,48 0,86 0,38 6,46 6,24 5,50
61. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2019-08-22 16,75 PLN 0,00 -4,39 -0,36 -2,62 -6,74 -8,67 1,52 6,21 67,17
62. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-08-22 197,89 PLN 0,06 -0,07 0,40 0,72 1,68 5,47 8,44 0,97 96,67
63. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2019-08-22 11,39 PLN 0,09 -0,09 0,44 0,80 2,06 6,15 10,26 1,15 13,90
64. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2019-08-22 12,87 PLN -0,16 0,63 2,14 2,06 4,55 8,15 14,81 2,80 28,57
65. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-08-22 11,77 PLN -0,25 -1,34 1,03 2,53 3,79 6,71 17,35 6,81 17,70
66. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-08-22 61,17 PLN -0,20 0,44 1,78 1,75 3,98 7,81 12,32 2,39 15,96
67. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2019-08-22 18,81 PLN 0,05 0,37 2,45 4,21 5,08 4,97 8,35 6,88 87,91
68. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2019-08-22 12,68 PLN 0,08 0,00 0,40 0,71 1,44 5,32 8,28 0,88 26,80
69. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 11,76 PLN -0,17 -1,92 0,86 -1,34 0,68 4,26 -1,09 1,29 17,48
70. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 20,43 PLN -0,15 -0,87 2,00 3,92 2,56 12,01 17,96 10,43 104,10
71. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 5,34 PLN -0,37 -3,44 -1,48 -4,81 -4,81 -12,60 -30,56 2,30 -46,81
72. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2019-08-22 11,69 PLN 0,09 -1,35 -0,26 1,56 -0,68 6,76 11,33 7,94 16,90
73. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2019-08-22 105,70 PLN 0,11 -3,62 7,08 -0,26 0,75 6,33 8,91 9,75 5,49
74. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2019-08-22 218,28 PLN -0,13 0,32 1,57 1,47 2,94 6,86 12,91 1,80 117,76
75. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 159,42 PLN -0,09 -2,36 -0,44 -2,30 -1,68 6,74 9,03 -0,57 218,84
76. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 134,94 PLN -0,10 -4,22 -1,16 -4,48 -4,36 6,24 7,35 -1,74 169,88
77. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2019-08-22 14,50 PLN 0,00 -1,89 1,47 1,33 -1,63 11,97 21,44 3,79 31,70
78. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2019-08-22 14,16 PLN 0,00 -1,87 1,36 1,14 -2,01 10,71 3,58 14,47
79. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2019-08-22 13,82 PLN 0,00 -1,92 1,25 0,88 -2,47 9,08 16,23 3,21 23,28
80. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2019-08-22 13,10 PLN 0,00 -2,02 0,92 0,31 -3,46 5,73 10,46 2,50 31,00
81. Allianz Polska OFE pozostałe 2019-08-22 39,48 PLN -0,13 -5,23 -0,13 -3,50 -4,78 13,35 13,16 -0,20 294,80
82. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-08-22 147,81 PLN -0,26 0,33 2,06 1,74 4,27 5,96 10,20 2,29 37,01
83. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2019-08-22 76,28 PLN 0,12 -7,61 -3,35 -9,43 -15,86 -15,95 -27,50 -6,71 52,56
84. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-08-22 36,78 PLN -0,27 -5,57 -2,72 -4,79 -18,56 -27,87 -22,01 -2,18 -26,48
85. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-08-22 211,06 PLN -0,31 -1,66 1,33 3,87 2,26 15,85 29,08 14,36 161,50
86. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-08-22 94,47 PLN 0,17 -7,45 -2,85 -9,76 -12,54 -14,32 12,48 -7,34 42,83
87. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2019-08-22 67,56 PLN -0,43 1,79 4,03 1,62 -6,76 -23,17 -30,48 7,48 51,01
88. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2019-08-22 174,91 PLN -0,01 -0,06 3,20 3,44 6,76 7,82 15,14 5,15 249,82
89. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 69,12 PLN 0,09 -4,03 0,06 -3,19 -4,56 -1,58 -4,48 -0,40 38,13
90. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2019-08-22 142,83 PLN -0,11 -3,54 0,94 -2,42 -8,92 -14,48 -11,78 5,71 42,35
91. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2019-08-22 134,70 PLN -0,24 1,11 5,61 5,18 -5,59 -9,26 -1,46 7,70 -4,43
92. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2019-08-22 151,68 PLN 0,01 0,17 0,62 1,11 2,20 7,00 12,72 1,46 51,17
93. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 109,16 PLN -0,01 2,27 2,59 6,88 -2,98 -7,22 9,39 9,27 9,16
94. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-08-23 534,75 PLN 0,08 -2,36 -0,17 -2,53 -0,32 4,49 9,57 3,50 52,79
95. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2019-08-23 57,18 PLN -0,85 -7,67 -0,72 -4,61 -5,38 23,01 27,38 5,92 42,95
96. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-08-23 114,61 PLN -0,13 -3,05 1,34 -0,44 1,19 -3,28 -0,52 0,85 14,61
97. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-08-23 113,38 PLN -1,11 -5,14 3,02 1,77 -7,51 14,81 32,23 11,51 61,98
98. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-08-23 422,57 PLN -0,34 -1,97 2,94 2,97 1,84 12,01 -14,65 11,41 28,05
99. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-08-23 604,98 PLN -0,20 -0,68 2,44 2,13 0,38 8,29 13,81 7,30 72,74
100. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-08-23 376,07 PLN -0,12 -5,18 -1,38 -1,12 1,20 5,14 7,94 4,79 13,96
101. Allianz Selektywny akcyjne 2019-08-22 87,20 PLN -0,11 -7,18 -2,96 -7,06 -10,70 1,29 -5,88 -3,59 -6,91
102. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2019-08-22 271,29 PLN -0,54 -11,72 -6,54 -13,56 -18,06 5,55 -3,96 -7,64 171,29
103. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-08-22 222,22 PLN -1,24 -2,27 5,62 8,88 3,41 57,59 28,26 62,24
104. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-08-22 355,63 PLN -0,03 -0,05 0,79 0,82 1,53 6,01 9,34 1,01 255,63
105. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-08-22 92,41 PLN 0,27 -3,02 -0,78 1,68 -8,70 23,63 39,55 9,70 -7,59
106. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-08-22 140,25 PLN 0,10 0,70 1,29 2,03 2,11 5,62 9,97 5,06 40,25
107. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2019-08-22 146,78 PLN -0,73 0,93 13,19 25,34 19,56 101,40 118,23 52,78 190,77
108. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2019-08-22 201,78 PLN -0,51 -1,62 3,48 11,60 3,80 59,28 70,28 27,81 68,16
109. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 122,13 PLN -0,11 -1,99 0,00 -1,11 -4,56 -1,53 -5,71 1,61 21,75
110. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 91,28 PLN -0,47 -4,41 -0,15 -3,73 -5,45 -8,82 -19,60 5,32 -20,24
111. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-08-23 14,06 PLN -0,57 -4,87 -2,56 -4,09 0,43 9,25 -1,68 -1,33 40,60
112. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-08-23 87,03 PLN -0,57 -5,86 -2,80 -4,94 -0,26 9,68 0,68 -1,90 108,91
113. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-08-23 7,31 PLN -2,53 -9,98 -0,41 -8,97 9,27 5,18 -22,23 4,13 -26,90
114. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2019-08-23 110,16 PLN 0,10 -4,75 0,81 -1,94 -0,31 6,51 5,72 10,16
115. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2019-08-23 127,24 PLN 0,04 -4,22 -0,02 -0,18 -5,24 10,26 12,02 8,42 27,24
116. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-08-23 92,33 PLN 0,09 -4,15 -0,71 -1,04 -11,24 -5,33 10,09 5,91 -7,67
117. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2019-08-23 122,00 PLN -0,15 -2,55 2,31 -0,29 0,11 12,61 24,88 5,15 22,00
118. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-23 102,24 PLN 0,14 -4,64 -0,12 -2,04 -8,29 10,05 11,54 1,38 2,24
119. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2019-08-23 204,56 PLN 0,08 -5,89 -1,06 -3,98 -8,51 8,31 -0,25 -0,63 309,12
120. Allianz UniKorona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-08-23 226,66 PLN -0,04 0,34 1,64 2,15 3,85 9,21 14,56 2,68 353,32
121. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2019-08-23 365,31 PLN -0,13 0,42 3,26 2,71 5,65 7,70 11,61 3,41 265,31
122. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-23 334,99 PLN -0,00 -2,47 2,47 1,82 0,96 13,36 9,62 5,49 569,98
123. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2019-08-23 163,52 PLN -0,06 0,98 4,87 3,57 8,23 5,29 13,01 4,38 63,52
124. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2019-08-23 198,23 PLN -0,29 2,61 7,47 5,00 18,23 -5,88 4,65 8,07 98,23
125. Allianz UniOszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-08-23 124,55 PLN 0,01 0,20 0,49 0,95 1,99 6,80 11,51 1,25 24,55
126. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-23 184,66 PLN 0,02 -1,45 2,52 1,86 2,82 11,33 10,30 4,08 84,66
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 114,99 PLN 0,47 -0,54 2,11 3,41 -0,28 10,55 9,72 14,99
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2019-08-22 11,22 PLN -0,35 -4,16 -0,79 -0,96 -6,18 6,96 11,03 9,56 12,17
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-08-22 11,57 PLN -0,27 -5,24 -1,05 -4,65 -15,14 -3,49 1,08 0,49 15,67
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2019-08-22 9,35 PLN -0,25 -7,00 -1,70 -6,31 -9,61 3,83 -3,21 -3,20 -6,55
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-08-22 10,92 PLN -0,21 -3,67 -0,69 -3,25 -7,59 -5,06 -7,86 0,77 9,15
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2019-08-23 13,24 PLN 0,12 -3,76 -0,39 -2,72 -4,83 7,23 -0,95 6,25 32,45
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2019-08-23 11,30 PLN 0,05 -2,67 0,33 -1,97 -4,64 -0,89 -4,05 4,14 12,96
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2019-08-22 17,76 PLN -0,25 -6,94 -1,42 -5,85 -8,68 6,78 -7,02 -2,54 77,55
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 7,21 PLN -0,04 -6,24 -7,36 -13,91 -16,96 -21,40 -29,26 -7,87 -27,85
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2019-08-22 22,38 PLN -0,04 0,04 0,31 0,11 -0,17 0,39 0,68 -0,05 123,78
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-08-23 13,17 PLN -0,17 0,18 1,34 0,53 1,69 2,17 1,47 1,19 31,72
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-23 15,98 PLN 0,09 1,61 1,52 3,34 1,10 6,55 19,75 13,82 59,81
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2019-08-22 20,55 PLN -1,22 1,91 9,08 10,72 9,79 5,83 61,92 14,71 -58,89
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2019-08-22 47,24 PLN -0,60 -0,95 2,34 1,76 -2,57 -0,47 31,40 3,71 -37,02
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2019-08-22 49,41 PLN 0,11 -0,93 2,67 2,85 -2,86 0,52 35,41 5,23 -34,12
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2019-08-22 49,54 PLN 0,11 -1,02 2,69 2,71 -3,07 -0,13 34,85 5,09 -33,95
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2019-08-22 23,01 PLN -0,57 1,39 9,80 10,84 9,76 5,90 68,77 17,14 -53,98
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2019-08-22 21,49 PLN -0,58 1,58 10,00 11,17 9,96 6,39 70,50 17,07 -57,03
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2019-08-22 22,62 PLN -0,59 1,57 10,15 11,21 10,30 6,72 74,31 17,74 -54,77
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-08-22 46,48 PLN 0,02 0,08 0,26 0,81 1,59 3,87 6,76 1,75 86,49
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-08-22 10,42 PLN 0,03 0,24 1,59 2,39 3,00 3,43 3,69 4,61 4,22
148. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2019-08-22 11,32 PLN -0,02 0,05 0,47 0,54 0,91 3,49 7,04 0,67 13,22
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-08-22 12,52 PLN -0,25 0,58 2,26 1,74 3,96 4,58 7,58 2,19 25,18
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2019-08-22 10,07 PLN -0,25 -6,96 -1,65 -6,28 -9,53 4,19 -1,08 -3,19 0,72
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 19,11 PLN -0,15 -1,76 0,80 -0,14 -2,94 3,10 1,67 2,70 91,09
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-23 9,92 PLN -0,11 -3,07 0,69 -2,16 -2,02 5,14 -5,67 1,51 -0,75
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2019-08-22 107,85 PLN -0,01 0,22 0,74 1,20 2,15 4,91 1,78 7,55
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2019-08-22 112,84 PLN 0,01 -1,24 0,55 2,45 1,48 7,01 9,80 12,52
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-08-21 10,86 PLN -0,13 0,49 1,70 1,61 2,75 1,77 2,72 2,42 8,61
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2019-08-22 120,82 PLN 0,41 -3,61 -1,35 -0,89 -6,59 8,04 13,37 10,39 20,81
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2019-08-22 126,39 PLN 0,41 -3,54 -1,10 -0,40 -5,67 11,31 11,09 7,21
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2019-08-22 123,19 PLN 0,41 -3,48 -0,92 -0,05 -5,00 11,61 -3,71
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2019-08-22 116,30 PLN -0,20 -5,78 -2,18 -5,45 -15,83 -6,42 -3,68 0,02 16,30
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2019-08-22 126,01 PLN -0,20 -5,66 -1,81 -4,75 -14,40 -0,95 -0,69 1,00 14,84
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2019-08-22 138,83 PLN -0,19 -5,60 -1,64 -4,42 -13,80 1,14 9,89 1,45 40,79
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2019-08-22 138,91 PLN -0,19 -5,54 -1,44 -4,09 -13,36 2,38 12,02 1,85 7,49
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2019-08-22 88,93 PLN -0,29 -6,61 -2,44 -7,29 -11,22 -10,65 0,92 -18,48
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 93,40 PLN -0,13 -3,95 -1,89 -4,33 -9,41 -9,80 -15,57 -0,33 -7,05
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 107,06 PLN -0,12 -3,82 -1,49 -3,57 -7,86 -4,83 -7,55 0,71 -12,88
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 110,57 PLN -0,12 -3,76 -1,32 -3,23 -7,22 -2,80 -4,24 1,17 -7,60
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 110,46 PLN -0,12 -3,70 -1,13 -2,91 -6,76 -1,73 -2,61 1,56 -1,10
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 116,38 PLN 1,13 -3,99 1,76 -0,67 -1,10 18,92 10,09
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 112,33 PLN 0,21 1,17 4,60 6,28 5,03 7,91 8,80 12,33
172. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 100,29 PLN 0,21 -1,48 -1,24
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 120,59 PLN 0,63 -1,43 1,17 2,62 -2,19 13,74 11,53 20,59
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2019-08-22 108,88 PLN -0,16 -2,93 -0,93 4,93 -4,66 8,85 17,89 8,88
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 113,26 PLN 0,07 -0,65 0,87 1,63 1,00 4,92 5,96 13,25
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 114,57 PLN 0,08 -0,61 0,97 1,82 1,36 6,03 6,21 11,84
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 115,97 PLN 0,09 -0,57 1,11 2,10 1,92 6,59 6,51
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 100,73 PLN -0,61 -11,62 -4,29 -12,31 -3,95 0,50 0,01 0,73
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2019-08-22 97,40 PLN -1,47 -7,78 -11,12 -5,81 -16,42 -2,53 -7,81 -2,62
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2019-08-22 157,04 PLN -0,01 0,19 0,88 1,13 1,60 4,21 7,83 1,34 56,43
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2019-08-22 161,78 PLN -0,01 0,22 0,98 1,33 2,00 5,46 9,99 1,60 22,89
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2019-08-22 160,23 PLN 0,00 0,24 1,02 1,40 2,17 5,94 9,04 1,70 16,18
183. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2019-08-22 163,63 PLN 0,00 0,25 1,06 1,48 2,32 6,43 11,68 1,80 15,52
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2019-08-22 118,31 PLN -0,02 -2,53 -5,19 1,48 -10,08 11,79 16,80 18,00
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2019-08-22 109,88 PLN 0,02 0,25 1,62 2,49 3,17 4,03 5,88 4,89 9,87
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2019-08-22 111,14 PLN 0,02 0,27 1,69 2,64 3,48 4,98 5,09 6,32
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2019-08-22 112,26 PLN 0,02 0,30 1,80 2,85 3,90 6,25 5,36 6,85
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2019-08-22 172,47 PLN -0,02 0,06 0,40 1,05 2,08 5,44 9,28 2,07 71,94
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2019-08-22 178,89 PLN -0,02 0,08 0,47 1,20 2,39 6,39 11,13 2,27 26,38
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2019-08-22 182,58 PLN -0,01 0,12 0,57 1,41 2,80 7,68 13,38 2,54 21,98
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2019-08-22 182,22 PLN -0,02 0,15 0,67 1,58 3,06 8,27 14,09 2,74 20,48
192. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2019-08-22 115,47 PLN 0,05 0,00 0,46 1,20 0,65 2,33 0,82
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2019-08-22 99,66 PLN -0,29 -3,65 4,74 2,72 8,47 0,00 7,15 -0,34
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2019-08-22 108,90 PLN 0,12 -0,13 3,66 5,07 8,28 8,74 9,83 8,90
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2019-08-22 106,11 PLN -0,14 1,25 3,47 4,93 5,94 6,10 6,65 6,11
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2019-08-22 114,23 PLN 0,10 0,39 1,75 3,60 4,35 13,98 9,20 14,23
197. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2019-08-22 109,13 PLN 0,08 -0,86 0,48 1,96 3,54 9,00 4,40 9,13
198. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2019-08-22 147,81 PLN -0,26 0,33 2,06 1,74 4,27 5,96 10,20 2,29 37,01
199. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2019-08-22 151,06 PLN -0,25 0,35 2,14 1,90 4,59 6,85 11,79 2,49 31,49
200. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2019-08-22 154,88 PLN -0,25 0,38 2,24 2,09 5,00 8,20 14,12 2,75 22,81
201. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2019-08-22 155,53 PLN -0,25 0,42 2,34 2,28 5,27 8,81 15,10 2,96 22,76
202. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2019-08-22 87,20 PLN -0,11 -7,18 -2,96 -7,06 -10,70 1,29 -5,88 -3,59 -6,91
203. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2019-08-22 100,94 PLN -0,11 -7,06 -2,59 -6,35 -9,19 7,21 3,69 -2,64 5,61
204. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2019-08-22 104,11 PLN -0,10 -7,00 -2,41 -6,03 -8,54 9,49 7,39 -2,20 22,40
205. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2019-08-22 104,16 PLN -0,10 -6,94 -2,22 -5,71 -8,08 10,82 9,46 -1,82 14,92
206. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 122,13 PLN -0,11 -1,99 0,00 -1,11 -4,56 -1,53 -5,71 1,61 21,75
207. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 138,68 PLN -0,11 -1,85 0,43 -0,27 -2,93 3,62 2,65 2,73 7,67
208. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 143,36 PLN -0,10 -1,79 0,61 0,08 -2,24 5,82 6,31 3,20 9,65
209. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 143,39 PLN -0,10 -1,73 0,78 0,37 -1,81 6,93 8,07 3,55 11,67
210. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 104,32 PLN 0,33 -0,38 0,65 1,56 1,81 4,69 1,71
211. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 91,28 PLN -0,47 -4,41 -0,15 -3,73 -5,45 -8,82 -19,60 5,32 -8,73
212. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-08-22 95,82 PLN -0,47 -4,33 0,10 -3,26 -4,51 -6,05 5,98 -7,28
213. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2019-08-22 102,40 PLN -0,02 0,05 0,57 0,77 0,82
214. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2019-08-22 105,71 PLN 0,13 0,56 1,06 1,41 1,85 5,55 4,37 5,69
215. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-22 114,99 PLN 0,47 -0,54 2,11 3,41 -0,28 10,55 9,72 14,99
216. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-21 10,34 PLN -0,01 -2,01 -1,30 -2,23 -3,77 -1,03 -4,38 -1,11 3,37
217. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-21 9,59 PLN 0,05 -2,15 -1,12 -2,01 -2,85 5,16 -1,28 -0,93 -4,14
218. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-08-21 9,15 PLN -0,02 -2,24 -1,11 -2,44 -3,51 -0,01 -6,14 -1,72 -8,48
219. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2019-08-22 142,48 PLN -0,08 -3,26 -0,80 -1,13 -5,71 7,67 9,18 2,81 22,92
220. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2019-08-22 118,99 PLN -0,17 -5,38 -1,12 -4,03 -10,71 0,38 -5,98 1,92 7,97
221. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2019-08-22 135,11 PLN -0,06 -1,53 1,08 0,51 -0,71 5,28 6,96 2,98 16,86
222. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2019-08-22 138,33 PLN 0,17 -3,69 -1,59 -0,35 -5,82 13,17 27,70 13,08 38,33
223. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2019-08-22 106,86 PLN -0,17 -6,41 -3,24 -5,10 -10,21 -2,86 -4,30 1,19 6,86
224. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2019-08-22 113,60 PLN 0,13 -0,76 2,24 2,70 4,38 6,73 8,35 5,82 13,60
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.