Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-13 7,19 PLN 0,31 1,01 3,81 3,22 18,14 -19,54 -26,02 1,72 -28,11
2. Allianz Akcji akcyjne 2017-01-16 142,74 PLN 0,44 4,15 10,52 12,82 15,63 -13,02 -7,35 3,08 42,30
3. Allianz Akcji Azjatyckich akcyjne 2017-01-16 93,77 PLN -0,50 2,31 -5,42 -3,26 11,25 3,60 -14,04
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2017-01-16 113,12 PLN -0,06 1,26 2,71 3,27 11,76 13,07 0,90 13,11
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-01-16 133,52 PLN 0,23 2,63 4,39 13,39 17,88 -0,35 34,39 2,27 33,52
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-01-16 105,15 PLN 0,18 1,68 2,26 3,46 4,31 -6,15 -11,71 1,28 4,65
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2017-01-16 117,33 PLN 0,17 1,24 0,95 2,24 3,91 10,67 0,71 13,81
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 140,93 PLN 0,31 0,51 2,23 3,53 6,77 9,21 -0,24 19,63
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2017-01-16 158,01 PLN 0,27 2,90 8,09 13,60 20,14 7,97 2,84 28,79
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 112,89 PLN 0,27 0,01 0,79 3,42 6,60 -0,59 7,29
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-01-16 127,46 PLN -0,02 0,31 0,33 1,64 4,69 9,78 26,74 0,18 27,46
12. Allianz Aviva Investors Nowych Spółek akcyjne 2017-01-16 170,46 PLN 0,37 2,26 2,70 7,74 13,04 2,66 38,05 1,34 70,46
13. Allianz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2017-01-16 142,67 PLN 0,07 0,17 -1,11 -0,71 2,50 15,28 39,57 0,41 42,67
14. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2017-01-16 171,44 PLN 0,20 2,66 3,16 10,24 14,82 0,27 42,30 0,97 71,44
15. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 155,90 PLN 0,59 3,85 5,70 10,38 16,73 13,22 53,87 1,62 55,90
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2017-01-16 466,49 PLN 0,50 3,89 8,89 15,03 21,46 4,55 45,92 2,83 366,49
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 272,27 PLN 0,22 0,90 1,03 2,87 4,59 3,12 25,29 0,78 172,27
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 103,02 PLN 0,00 0,49 0,13 -0,67 0,01 3,02
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 112,66 PLN -0,02 0,28 7,05 6,50 0,74 12,66
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 105,24 PLN 0,09 0,44 4,43 3,97 28,04 5,03 0,63 5,23
21. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-01-16 11,15 PLN -0,80 0,54 7,11 7,01 14,83 0,09 11,50
22. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 8,04 PLN 0,00 1,13 9,69 8,80 57,03 -23,28 1,77 -19,60
23. Allianz Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-01-16 15,34 PLN -0,52 0,33 5,57 7,20 16,04 0,99 40,86 0,72 53,40
24. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-01-16 22,47 PLN 0,00 2,98 3,41 5,30 13,26 15,05 75,68 3,79 124,70
25. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 108,85 PLN -0,02 0,97 0,81 1,65 8,45 0,53 8,84
26. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-01-17 10,48 PLN 0,10 2,64 -2,42 -1,13 1,45 4,80
27. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-01-17 101,72 PLN -0,28 -0,02 0,65 2,55 -0,19 1,72
28. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-01-17 9,99 PLN -0,20 0,81 -1,67 -1,09 0,20 -0,10
29. Allianz Investor Akcji akcyjne 2017-01-16 257,92 PLN -0,22 4,61 11,48 21,08 2,08 22,53
30. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2017-01-16 367,73 PLN 0,39 4,63 11,63 18,81 14,82 -4,61 15,74 3,62 267,73
31. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-01-16 107,07 PLN -0,47 3,13 8,62 18,30 27,54 2,06 7,12
32. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2017-01-16 157,98 PLN 0,06 7,59 -1,69 1,53 43,97 7,37 -10,77 4,53 57,95
33. Allianz Investor BRIC akcyjne 2017-01-16 72,83 PLN -0,30 2,77 2,98 8,44 30,82 19,37 5,50 2,22 -27,52
34. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 148,19 PLN 0,36 5,44 -3,21 -9,46 15,10 8,50 -31,15 3,10 48,16
35. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 130,29 PLN 0,03 0,19 0,06 0,39 0,65 3,85 10,46 0,09 29,67
36. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2017-01-16 210,41 PLN -0,23 0,11 0,04 2,47 12,50 23,96 22,42 1,06 110,37
37. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-01-16 100,54 PLN 0,04 -0,18 -0,21 0,44 1,62 -0,26 0,55
38. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 241,15 PLN 0,03 0,22 0,37 1,06 2,53 7,08 15,52 0,11 141,15
39. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2017-01-16 257,23 PLN -0,17 3,25 1,89 9,97 19,73 0,67 73,51 2,04 157,23
40. Allianz Investor Turcja akcyjne 2017-01-16 144,88 PLN 0,25 -5,93 -10,04 -22,89 -8,22 -7,61 -4,67 -4,68 44,85
41. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 30,91 PLN 0,06 1,64 4,64 8,42 13,93 18,66 49,40 0,82 209,10
42. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 486,62 PLN 0,05 2,85 7,52 13,42 21,60 26,74 70,34 1,36 386,62
43. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2017-01-16 121,70 PLN 0,48 4,30 11,95 15,53 20,95 0,52 2,91 21,99
44. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 114,29 PLN 0,04 0,11 0,00 0,95 3,90 -0,84 -0,13 13,93
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2017-01-17 412,67 PLN -0,31 -0,71 4,23 6,94 29,96 21,04 18,32 0,70 19,83
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-17 324,42 PLN -1,56 1,51 2,39 -4,94 -2,04 2,20 -2,64
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-17 945,43 PLN -1,38 -2,25 -4,42 -2,00 -5,46
48. Allianz JPM Global Strategic Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-01-17 414,30 PLN -0,06 0,70 0,41 0,98 5,01 5,37 19,25 0,33 21,82
49. Allianz Legg Mason Akcji akcyjne 2017-01-16 353,50 PLN 0,24 2,94 7,65 10,13 15,67 -9,14 18,27 2,85 253,50
50. Allianz Legg Mason Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-01-16 274,63 PLN 0,08 -0,45 -1,74 -2,50 -1,40 6,35 18,33 0,19 174,63
51. Allianz Legg Mason Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 265,21 PLN 0,03 0,14 0,20 0,49 1,01 5,27 14,09 0,08 165,21
52. Allianz Legg Mason Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 213,59 PLN 0,09 0,68 1,01 1,21 0,29 -17,11 -4,00 1,07 -13,19
53. Allianz NN Akcji akcyjne 2017-01-16 304,84 PLN 0,44 4,40 11,94 16,50 20,37 10,20 44,80 3,62 204,84
54. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 156,49 PLN 0,82 -0,31 3,74 -1,69 8,84 10,84 41,25 0,35 56,49
55. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 114,19 PLN 0,03 0,16 0,24 0,53 0,77 4,37 12,33 0,07 14,19
56. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2017-01-16 158,15 PLN -0,15 0,29 3,98 3,41 0,40 7,24
57. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-01-16 156,02 PLN -1,00 0,00 8,63 8,96 11,01 5,48 51,48 -0,04 56,02
58. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2017-01-16 172,35 PLN -0,01 1,60 2,30 5,52 20,26 10,33 43,37 0,95 72,35
59. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-01-16 222,09 PLN -0,30 -1,06 11,45 12,27 23,50 36,19 80,02 0,86 122,09
60. Allianz NN Japonia akcyjne 2017-01-16 180,05 PLN -0,82 -0,83 13,22 17,27 5,14 13,05 101,04 1,10 80,05
61. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2017-01-16 110,75 PLN -0,34 3,55 -0,85 1,73 16,35 4,34 12,28 4,15 10,75
62. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-01-16 287,78 PLN 0,13 -0,21 -1,26 -1,41 1,67 8,89 23,87 0,17 187,78
63. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2017-01-16 85,79 PLN -0,35 1,95 -5,31 -5,33 9,85 -14,18 0,30 -14,21
64. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2017-01-16 108,19 PLN -0,68 1,60 4,69 10,27 35,73 18,63 18,47 2,30 8,19
65. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2017-01-16 187,25 PLN -0,02 -0,21 7,70 8,13 27,29 17,35 59,58 0,76 87,25
66. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 259,63 PLN 0,25 1,27 2,90 4,19 6,92 5,40 25,30 1,12 159,63
67. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 118,42 PLN -0,10 0,31 2,35 1,90 7,13 0,29 18,42
68. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2017-01-16 209,25 PLN 0,43 3,49 5,81 18,82 24,58 27,24 82,96 2,86 74,52
69. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2017-01-16 127,20 PLN 0,47 4,54 10,96 14,41 16,23 -3,24 26,96 3,22 27,20
70. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-01-16 101,89 PLN 0,42 2,51 5,85 15,69 18,52 9,74 76,01 1,71 1,54
71. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 114,22 PLN 0,24 0,90 0,53 0,65 1,25 -3,22 4,93 0,57 14,23
72. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 145,65 PLN 0,28 2,07 4,56 5,09 4,63 -2,39 39,61 1,28 45,59
73. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 144,16 PLN 0,21 1,88 1,89 2,32 3,93 6,60 37,28 1,23 50,29
74. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-01-16 105,85 PLN -0,01 0,84 0,03 1,03 5,85 5,80 0,36 5,84
75. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-01-16 164,98 PLN 0,02 0,31 0,56 1,54 4,13 8,00 17,07 0,14 64,47
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 150,92 PLN 0,04 0,21 0,03 0,63 1,86 5,75 15,14 0,12 50,33
77. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2017-01-16 9,79 PLN 0,20 4,82 10,12 13,57 15,58 -11,16 19,39 3,49 -2,10
78. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2017-01-16 116,05 PLN 0,62 -1,57 13,41 9,81 19,03 47,05 71,42 0,29 16,05
79. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2017-01-16 49,66 PLN -0,78 -0,22 8,55 6,70 7,72 11,77 47,01 -0,94 23,78
80. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-01-16 11,42 PLN -0,52 1,69 6,83 7,03 8,04 12,73 65,03 0,97 13,97
81. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2017-01-16 21,30 PLN 0,33 4,41 10,82 14,27 16,65 -13,10 5,08 3,50 113,00
82. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-01-16 6,53 PLN -1,06 1,87 2,03 5,66 22,06 -17,24 -10,55 1,71 -34,77
83. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 10,09 PLN -0,30 0,70 3,06 2,44 9,55 0,50 0,90
84. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2017-01-16 20,11 PLN 0,30 3,50 5,01 16,92 21,22 16,11 2,92 100,70
85. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 12,09 PLN 0,08 0,17 0,33 0,67 1,09 4,68 12,78 0,17 20,90
86. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2017-01-16 11,72 PLN 0,00 -0,09 -0,93 -0,76 0,77 10,05 0,17 17,08
87. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2017-01-16 11,26 PLN 0,00 0,72 0,45 2,64 11,49 0,54 12,60
88. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-01-16 55,80 PLN 0,05 -0,11 -0,98 -0,87 0,40 5,64 0,22 5,78
89. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2017-01-16 18,08 PLN 0,00 0,95 0,50 1,97 7,88 8,59 29,14 0,56 80,62
90. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2017-01-16 187,98 PLN 0,02 0,17 0,06 0,42 1,12 4,57 12,14 0,13 86,82
91. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2017-01-16 10,71 PLN 0,00 0,09 -0,28 0,09 0,94 5,73 0,09 7,10
92. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 11,67 PLN 0,43 2,01 4,01 3,92 5,90 -2,51 1,83 16,58
93. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 18,49 PLN 0,05 0,76 1,99 2,21 8,51 12,54 36,66 0,82 84,72
94. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 6,31 PLN 0,32 2,27 4,64 1,12 22,29 -14,73 -28,21 1,12 -37,15
95. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2017-01-16 11,51 PLN -0,35 0,96 4,45 6,38 9,20 12,84 0,61 15,10
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2017-01-16 108,76 PLN 0,68 0,05 8,90 5,00 21,75 14,09 20,06 -0,54 8,54
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2017-01-16 200,16 PLN 0,04 -0,20 -1,11 -1,02 0,27 7,98 22,92 0,15 99,68
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 152,89 PLN 0,13 1,08 3,31 4,04 6,45 6,80 26,99 1,06 205,78
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 133,20 PLN 0,18 2,00 6,08 7,17 11,02 6,19 27,28 1,77 166,40
100. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2017-01-16 13,51 PLN 0,07 1,20 3,37 6,71 10,38 14,10 0,67 22,71
101. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2017-01-16 13,33 PLN 0,08 1,14 3,25 6,55 7,15 0,60 7,76
102. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2017-01-16 13,17 PLN 0,00 1,07 3,05 6,21 9,39 10,30 0,53 17,48
103. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2017-01-16 12,82 PLN 0,00 1,02 2,81 5,69 8,28 7,73 0,55 28,20
104. Allianz Polska OFE pozostałe 2017-01-16 37,84 PLN -0,03 2,63 8,33 13,33 17,63 8,49 36,16 1,94 278,40
105. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-01-16 138,19 PLN 0,12 0,07 -0,65 -0,34 1,45 7,79 20,48 0,36 28,10
106. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2017-01-16 103,20 PLN 0,00 0,25 0,21 0,95 0,10 2,91
107. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2017-01-16 105,88 PLN 0,00 0,57 0,37 0,97 0,27 5,58
108. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2017-01-16 100,12 PLN 0,05 3,14 10,16 15,37 22,53 -11,52 12,82 2,86 100,24
109. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-01-16 197,12 PLN -0,31 0,65 6,60 7,86 17,89 23,94 60,60 0,86 144,23
110. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-01-16 128,15 PLN 0,12 2,82 11,88 22,88 43,73 42,15 67,19 2,21 93,76
111. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2017-01-16 80,48 PLN -0,06 1,44 -1,34 -2,87 -5,19 -9,82 18,63 4,49 79,88
112. Allianz PZU Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-01-16 56,05 PLN 0,39 4,90 6,58 16,17 26,90 3,17 66,12 3,03 12,03
113. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2017-01-16 157,28 PLN 0,10 0,17 -1,11 -1,65 -2,16 9,25 26,61 0,18 214,56
114. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 62,62 PLN 0,08 0,30 0,51 0,84 0,89 5,72 16,42 0,11 25,11
115. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 76,11 PLN 0,45 4,26 7,87 12,94 19,56 1,78 37,66 2,89 52,10
116. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2017-01-16 181,13 PLN 0,38 3,94 7,98 12,33 18,98 3,44 55,57 2,87 80,52
117. Allianz Quercus Gold akcyjne 2017-01-16 50,34 PLN 0,42 6,11 -5,18 -12,48 5,82 -11,25 4,61 -19,62
118. Allianz Quercus lev akcyjne 2017-01-16 61,97 PLN 1,09 12,08 35,72 30,05 34,08 -34,53 -23,10 8,68 -38,03
119. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 143,05 PLN 0,01 0,14 0,58 1,20 2,37 8,18 18,46 0,11 42,57
120. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2017-01-16 84,59 PLN -0,15 0,82 19,92 23,42 75,43 -7,38 -12,60 -0,07 -15,41
121. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2017-01-16 153,28 PLN 0,24 2,29 2,71 4,99 7,95 8,76 40,10 1,61 52,73
122. Allianz Quercus Short akcyjne 2017-01-16 82,13 PLN -0,64 -6,37 -16,39 -15,69 -20,58 -1,85 -18,47 -4,71 -17,87
123. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 119,73 PLN 0,03 1,00 1,10 2,63 6,87 17,20 0,23 19,73
124. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2017-01-16 87,46 PLN 2,26 -4,72 -8,69 -20,19 -5,77 -2,48 -4,55 -16,06
125. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-01-17 510,83 PLN 0,33 1,10 -0,45 2,11 4,61 11,87 34,99 0,32 45,95
126. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2017-01-17 45,51 PLN 0,68 3,87 -1,75 3,04 19,98 14,75 4,72 13,77
127. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-01-17 114,45 PLN 0,34 1,46 -1,30 -1,85 8,90 2,51 11,13 0,98 14,45
128. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-01-17 105,27 PLN -0,26 2,20 8,02 9,66 13,57 23,89 1,03 50,38
129. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-01-17 405,33 PLN 0,54 4,82 7,41 8,11 27,42 -0,92 4,73 22,83
130. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-01-17 570,96 PLN -0,50 0,02 3,10 3,05 8,70 11,90 39,94 0,25 63,03
131. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-01-17 362,33 PLN 0,24 3,09 1,10 3,20 22,23 11,39 1,96 9,80
132. Allianz Selektywny akcyjne 2017-01-16 94,94 PLN 0,45 4,41 10,99 14,48 17,15 2,12 10,32 3,23 1,36
133. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2017-01-16 290,27 PLN 0,44 4,94 11,25 19,67 24,18 -2,28 26,73 3,53 190,27
134. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-01-16 149,51 PLN -0,52 2,71 4,94 12,29 17,03 2,45 9,16
135. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 336,29 PLN 0,01 0,19 0,15 0,60 1,19 4,91 12,91 0,08 236,29
136. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 133,81 PLN 0,02 0,69 0,53 1,66 7,91 8,70 32,08 0,35 33,81
137. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-01-16 82,81 PLN 0,33 3,15 5,28 18,67 26,22 14,73 76,30 2,74 -17,19
138. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 126,47 PLN 0,34 -0,74 -5,12 -0,60 -1,53 8,99 -0,52 26,47
139. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 160,16 PLN 1,45 3,09 0,60 11,48 18,87 2,73 20,27
140. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-01-16 76,80 PLN 0,48 4,60 3,69 10,55 20,60 20,68 84,22 4,23 52,14
141. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2017-01-16 132,30 PLN -0,44 3,62 5,60 10,31 21,00 3,35 10,26
142. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 126,99 PLN 0,20 1,91 3,13 4,02 5,05 -1,49 3,75 1,62 26,60
143. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-01-16 12,65 PLN -0,86 3,27 4,20 9,52 35,88 -2,47 5,24 2,68 26,50
144. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-01-16 13,88 PLN -0,36 -1,56 3,89 4,36 8,10 2,06 21,97 -1,49 38,80
145. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-01-16 86,40 PLN -0,32 -1,14 4,64 6,27 11,37 4,10 32,86 -1,08 107,39
146. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-01-16 6,67 PLN -0,45 7,58 -5,12 -1,77 40,72 -21,71 -32,49 3,41 -33,30
147. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-17 107,77 PLN 0,62 4,93 6,28 3,74 8,92 1,52 7,77
148. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2017-01-17 108,48 PLN -0,13 2,61 4,40 5,88 21,19 2,19 8,48
149. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2017-01-17 127,58 PLN 0,13 2,89 7,66 12,05 19,28 21,97 0,85 27,58
150. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-01-17 103,12 PLN 0,74 4,46 3,57 12,36 19,34 8,30 60,97 2,69 3,12
151. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2017-01-17 116,12 PLN -0,29 2,00 5,20 6,85 16,94 32,94 19,96 0,89 16,12
152. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-17 104,19 PLN 0,40 4,69 9,26 15,87 22,97 14,14 53,27 2,64 4,19
153. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2017-01-17 207,58 PLN 0,15 4,57 9,46 15,62 20,31 5,56 29,02 2,69 315,16
154. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2017-01-17 332,04 PLN 0,00 -0,03 -1,33 -1,48 -1,09 5,95 21,15 -0,05 232,04
155. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-17 208,11 PLN 0,01 0,43 0,08 0,87 2,23 8,03 19,94 0,24 316,22
156. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-17 311,32 PLN 0,17 2,81 5,07 7,98 11,32 3,36 23,02 1,69 522,64
157. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-17 117,56 PLN 0,01 0,19 0,47 0,90 1,83 7,21 17,47 0,12 17,56
158. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2017-01-17 147,36 PLN -0,09 -0,75 -3,82 -4,63 -0,82 9,10 34,23 -0,59 47,36
159. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2017-01-17 197,29 PLN -0,37 -2,52 -5,59 -8,48 -1,70 13,76 30,52 -2,36 97,29
160. Allianz UniObligacje Zamienne obligacyjne i dłużne 2017-01-16 100,06 PLN 0,00 -0,06 -0,02 0,76 1,04 -0,03 0,06
161. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-17 167,55 PLN 0,16 1,60 2,15 3,08 5,50 3,39 19,08 0,89 67,55
162. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 107,18 PLN 0,00 0,06 3,87 3,21 0,53 7,18
163. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2017-01-16 10,65 PLN -0,03 1,19 2,95 2,86 7,24 0,42 6,46
164. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-01-16 12,92 PLN -0,09 2,92 4,90 13,66 16,85 3,56 41,38 2,37 29,23
165. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2017-01-16 9,90 PLN -0,20 4,27 10,91 14,94 15,55 -0,08 16,88 3,03 -1,01
166. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-01-16 11,72 PLN -0,05 1,69 2,65 4,39 5,05 -1,28 -3,76 1,26 17,21
167. Fundusz Aktywny akcyjne 2017-01-17 13,62 PLN 0,05 2,25 10,70 12,39 12,63 0,46 22,80 1,98 36,23
168. Fundusz Azjatycki akcyjne 2017-01-17 11,20 PLN 0,07 0,68 -1,26 1,64 6,45 0,24 14,87 2,39 12,02
169. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2017-01-16 18,23 PLN -0,14 4,16 10,52 14,06 15,16 -7,94 2,34 2,91 82,24
170. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 9,51 PLN 0,17 0,36 3,83 2,85 16,71 0,45 -4,88
171. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2017-01-16 22,35 PLN 0,01 0,08 0,21 0,41 0,23 1,10 6,24 0,03 123,51
172. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2017-01-17 12,66 PLN -0,11 -0,07 -0,92 -1,10 -1,26 -0,88 5,15 -0,02 26,64
173. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-17 16,33 PLN 0,27 -0,33 8,11 6,00 9,57 26,45 40,05 -1,37 63,30
174. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2017-01-16 17,66 PLN 0,23 1,07 -2,89 -4,09 13,52 85,80 7,56 0,65 -64,69
175. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2017-01-16 46,74 PLN 0,19 0,84 1,28 0,09 8,95 49,73 45,20 0,69 -37,68
176. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2017-01-16 48,57 PLN 0,21 0,89 1,37 0,30 10,33 52,43 49,34 0,74 -35,24
177. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2017-01-16 48,62 PLN 0,21 0,91 1,36 -0,49 9,60 51,57 54,18 0,73 -35,18
178. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2017-01-16 19,64 PLN 0,35 1,26 -2,96 -4,44 13,74 89,37 11,85 0,82 -60,72
179. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2017-01-16 18,26 PLN 0,38 1,25 -3,10 -4,13 14,26 93,14 3,88 0,83 -63,49
180. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2017-01-16 19,22 PLN 0,41 1,32 -3,11 -3,43 15,66 97,62 0,59 0,85 -61,56
181. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-01-16 45,04 PLN 0,03 0,26 0,42 1,26 3,42 6,92 15,81 0,13 80,71
182. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-01-16 10,08 PLN 0,01 0,71 -0,05 0,46 3,38 0,37 0,80
183. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 10,95 PLN -0,01 0,23 -0,01 0,58 1,62 5,59 0,07 9,51
184. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-01-16 11,82 PLN -0,13 0,10 -0,88 -0,76 0,52 5,98 16,60 -0,08 18,22
185. Fundusz Selektywny akcyjne 2017-01-16 10,64 PLN -0,20 4,30 10,95 14,94 15,76 5,60 12,86 3,04 6,36
186. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 19,06 PLN -0,08 2,10 3,29 4,77 5,56 3,00 12,19 1,31 90,53
187. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-17 9,87 PLN -0,19 1,97 5,20 7,57 6,50 -7,98 4,90 2,09 -1,33
188. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
189. Indeks2 pozostałe 2017-01-17 1,20 EUR -0,00 0,00 -1,48 0,12 0,23 4,02 19,25 -0,00 27,25
190. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-01-13 10,47 PLN -0,08 0,01 -1,22 -1,28 -0,39 1,58 0,17 4,70
191. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2017-01-16 142,74 PLN 0,44 4,15 10,52 12,82 15,63 -13,02 -7,35 3,08 42,30
192. Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 2017-01-16 93,77 PLN -0,50 2,31 -5,42 -3,26 11,25 3,60 -14,04
193. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2017-01-16 157,37 PLN 0,46 4,33 11,09 13,97 17,96 -7,64 3,17 -3,81
194. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2017-01-16 159,37 PLN 0,47 4,39 11,29 14,37 18,80 -5,67 3,21 -3,88
195. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2017-01-16 157,79 PLN 0,47 4,42 11,39 14,58 19,21 -4,68 3,23 -5,09
196. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2017-01-16 113,12 PLN -0,06 1,26 2,71 3,27 11,76 13,07 0,90 13,11
197. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2017-01-16 115,33 PLN -0,05 1,35 2,97 3,80 12,92 0,95 -2,17
198. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2017-01-16 133,52 PLN 0,23 2,63 4,39 13,39 17,88 -0,35 34,39 2,27 33,52
199. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2017-01-16 137,78 PLN 0,24 2,80 4,92 14,54 20,26 -0,98 2,37 25,56
200. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2017-01-16 149,07 PLN 0,26 2,86 5,11 14,95 21,11 8,06 2,41 51,17
201. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2017-01-16 147,56 PLN 0,25 2,89 5,20 15,16 21,53 9,20 2,42 14,18
202. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 105,15 PLN 0,18 1,68 2,26 3,46 4,31 -6,15 -11,71 1,28 4,65
203. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 115,05 PLN 0,18 1,83 2,72 4,41 6,24 -0,81 1,37 -6,38
204. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 116,69 PLN 0,20 1,89 2,93 4,81 7,01 1,32 1,40 -2,49
205. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 115,46 PLN 0,20 1,92 3,02 4,96 7,33 2,24 1,41 3,38
206. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 103,02 PLN 0,00 0,49 0,13 -0,67 0,01 3,02
207. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 112,66 PLN -0,02 0,28 7,05 6,50 0,74 12,66
208. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2017-01-16 105,52 PLN -0,21 1,63 4,62 4,88 0,58 5,52
209. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2017-01-16 99,62 PLN 0,06 2,81 2,27 -0,48 1,22 -0,38
210. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 2017-01-16 102,05 PLN -0,10 1,00 -1,54 1,95 0,82 2,05
211. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 108,85 PLN -0,02 0,97 0,81 1,65 8,45 0,53 8,84
212. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 109,10 PLN -0,01 1,00 0,90 1,83 0,53 6,50
213. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 108,87 PLN -0,01 -0,01
214. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2017-01-16 97,49 PLN 0,35 2,61 -2,48 -2,61 3,53 -2,53
215. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2017-01-16 106,84 PLN 0,24 3,03 2,26 4,93 1,12 6,56
216. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2017-01-16 105,85 PLN -0,01 0,84 0,03 1,03 5,85 5,80 0,36 5,84
217. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2017-01-16 106,24 PLN 0,00 0,87 0,11 1,19 6,12 0,38 1,64
218. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2017-01-16 106,20 PLN 0,00 0,90 0,21 0,39 1,09
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2017-01-16 164,98 PLN 0,02 0,31 0,56 1,54 4,13 8,00 17,07 0,14 64,47
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2017-01-16 169,79 PLN 0,02 0,33 0,63 1,70 4,45 9,49 0,15 19,95
221. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2017-01-16 171,50 PLN 0,02 0,37 0,74 1,90 4,87 10,82 0,18 14,58
222. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2017-01-16 170,32 PLN 0,02 0,38 0,78 1,98 5,02 11,07 0,18 12,61
223. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 150,92 PLN 0,04 0,21 0,03 0,63 1,86 5,75 15,14 0,12 50,33
224. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 153,89 PLN 0,05 0,24 0,14 0,83 2,27 7,02 0,14 16,89
225. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 151,80 PLN 0,05 0,25 0,18 1,13 1,13 5,77 0,15 10,06
226. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 154,42 PLN 0,05 0,27 0,22 0,99 2,58 7,99 0,15 9,02
227. Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-01-16 100,77 PLN 0,04 0,36 0,80 0,67 0,14 0,75
228. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2017-01-16 93,52 PLN 0,03 2,14 -4,95 -6,50 0,65 -6,48
229. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2017-01-16 99,77 PLN 0,00 2,11 -1,46 -0,25 1,03 -0,23
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2017-01-16 98,02 PLN 0,03 1,00 -1,42 -2,00 0,02 -1,98
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2017-01-16 105,47 PLN -0,01 1,50 1,87 5,45 0,75 5,47
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2017-01-16 98,67 PLN -0,02 1,24 -1,20 -1,35 0,30 -1,33
233. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2017-01-16 100,92 PLN -0,01 0,74 0,95 0,82 0,02 0,90
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2017-01-16 102,30 PLN -0,01 0,85 0,99 2,28 0,29 2,30
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2017-01-16 138,19 PLN 0,12 0,07 -0,65 -0,34 1,45 7,79 20,48 0,36 28,10
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2017-01-16 140,22 PLN 0,13 0,10 -0,57 -0,19 1,75 8,77 0,37 22,06
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2017-01-16 142,19 PLN 0,13 0,13 -0,48 0,01 2,16 10,07 0,39 12,75
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2017-01-16 142,08 PLN 0,13 0,14 -0,43 0,08 2,31 10,57 0,40 12,15
239. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2017-01-16 94,94 PLN 0,45 4,41 10,99 14,48 17,15 2,12 10,32 3,23 1,36
240. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2017-01-16 104,66 PLN 0,46 4,58 11,55 15,63 19,52 8,42 3,32 9,50
241. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2017-01-16 106,00 PLN 0,47 4,65 11,76 16,05 20,36 10,73 3,35 24,62
242. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2017-01-16 104,93 PLN 0,48 4,68 11,87 16,25 20,79 11,90 3,37 15,77
243. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 126,99 PLN 0,20 1,91 3,13 4,02 5,05 -1,49 3,75 1,62 26,60
244. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 137,97 PLN 0,21 2,06 3,59 4,92 6,86 3,67 1,70 7,12
245. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 140,05 PLN 0,21 2,11 3,77 5,29 7,61 5,87 1,73 7,12
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 138,79 PLN 0,22 2,14 3,85 5,45 7,93 6,83 1,74 8,09
247. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 105,24 PLN 0,09 0,44 4,43 3,97 28,04 5,03 0,63 5,23
248. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-01-16 107,66 PLN 0,09 0,52 4,71 4,50 29,51 0,68 4,18
249. Subfundusz Allianz US Equity A akcyjne 2017-01-16 100,95 PLN 0,01 -0,31 4,84 0,85 1,49 0,95
250. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2017-01-16 101,66 PLN 0,01 0,50 1,37 1,56 0,39 1,64
251. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-16 107,18 PLN 0,00 0,06 3,87 3,21 0,53 7,18
252. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-13 10,32 PLN 0,02 -0,01 -0,86 0,28 0,15 -2,76 4,57 0,72 3,18
253. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-13 9,62 PLN -0,06 1,05 4,68 5,84 7,46 -3,30 -1,32 0,92 -3,79
254. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-01-13 9,39 PLN -0,08 1,21 2,82 3,40 2,59 -4,45 2,88 0,98 -6,12
255. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2017-01-16 137,83 PLN -0,08 2,11 4,02 7,15 9,50 5,80 1,48 18,90
256. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2017-01-16 126,61 PLN -0,13 3,15 6,62 11,41 13,39 -1,07 2,30 14,88
257. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2017-01-16 130,79 PLN -0,08 1,16 1,93 3,82 5,78 4,19 0,75 13,12
258. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2017-01-16 125,45 PLN 0,19 1,46 4,33 4,21 12,82 22,91 1,01 25,45
259. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2017-01-16 110,72 PLN 0,14 1,94 1,88 3,27 17,65 8,87 2,53 10,72
260. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2017-01-16 107,33 PLN -0,01 0,78 0,52 1,82 8,38 6,35 0,38 7,33
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.