Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-05 6,55 PLN 0,32 -2,61 0,65 1,47 -1,40 -5,97 -20,19 4,58 -34,47
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2019-12-06 127,47 PLN 0,12 1,49 3,82 5,47 10,81 16,06 16,86 16,46 27,46
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-12-06 119,71 PLN 0,16 2,04 1,82 0,41 0,56 -7,57 -1,65 2,95 19,71
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-12-06 92,95 PLN 0,82 -2,19 2,11 1,76 1,54 1,15 5,48 3,31
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-12-06 94,12 PLN 0,09 -0,85 0,03 -1,45 -1,31 -8,59 -16,02 0,44 -6,33
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2019-12-06 117,70 PLN -0,02 -0,29 0,09 -0,78 -2,10 2,24 4,93 -2,61 14,17
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-12-06 137,35 PLN -0,02 0,32 0,80 2,05 4,31 8,23 15,03 4,41 37,35
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 112,21 PLN -0,05 -0,20 -0,43 3,78 7,34 10,52 8,69 12,21
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 128,14 PLN 0,06 0,95 4,14 8,43 11,46 18,11 18,52 28,14
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2019-12-06 340,53 PLN -0,48 -3,35 -2,51 -4,90 -2,80 1,08 -12,06 -1,32 240,53
11. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-12-06 299,70 PLN 0,07 0,13 0,23 1,75 4,02 9,43 7,43 3,15 199,70
12. Allianz ESALIENS Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-12-06 279,76 PLN 0,01 -0,00 0,49 0,93 1,67 5,76 8,37 1,30 179,76
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 210,57 PLN -0,25 -1,00 -0,09 -0,19 2,20 -0,04 -15,27 4,15 -14,42
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-12-06 12,86 PLN 0,86 0,55 6,28 8,52 15,23 21,21 28,34 18,96 28,60
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-12-06 15,66 PLN 0,64 -0,25 3,92 3,03 2,96 4,40 2,22 7,11 56,60
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-12-06 32,97 PLN 0,52 4,20 1,29 5,67 17,41 53,56 55,23 26,47 229,70
17. Allianz Generali Akcje: Daleki Wschód akcyjne 2019-12-09 115,62 PLN 0,52 -2,05 3,20 3,37 6,68 11,67 15,57 10,96 15,62
18. Allianz Generali Akcje Dywidendowy akcyjne 2019-12-09 132,22 PLN 0,58 0,92 1,41 2,98 9,34 7,47 9,67 12,66 32,22
19. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-12-09 96,22 PLN 0,17 3,21 2,77 3,17 9,40 -2,80 7,80 10,37 -3,78
20. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2019-12-09 125,89 PLN 0,46 -0,01 1,27 3,49 4,56 11,20 21,57 8,51 25,89
21. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-09 100,89 PLN 0,04 -2,73 -3,20 -3,40 -1,96 1,33 5,35 0,04 0,89
22. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2019-12-09 197,31 PLN -0,09 -5,13 -5,11 -6,76 -6,16 -0,47 -6,19 -4,15 294,62
23. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-12-09 228,66 PLN 0,04 0,14 0,84 2,13 4,16 10,25 14,37 3,59 357,32
24. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2019-12-09 369,20 PLN 0,11 0,20 0,98 2,95 5,63 11,08 10,91 4,51 269,20
25. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-09 333,14 PLN 0,22 -2,34 -1,56 -0,13 4,02 10,06 6,51 4,91 566,28
26. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2019-12-09 165,43 PLN 0,16 0,60 1,16 4,14 6,95 11,55 10,61 5,60 65,43
27. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2019-12-09 199,06 PLN 0,16 0,29 0,46 6,20 10,17 -1,31 -0,96 8,53 99,06
28. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-12-09 125,37 PLN 0,02 0,24 0,61 1,14 2,04 6,89 11,20 1,92 25,37
29. Allianz Generali stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-09 185,05 PLN 0,08 -1,05 -0,52 0,70 4,15 12,29 7,52 4,30 85,05
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 114,36 PLN 0,04 0,19 0,46 1,91 5,77 6,87 6,99 14,35
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-12-09 11,31 PLN 0,35 -0,44 -2,08 1,16 10,56 10,34 10,13 13,10
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-12-09 101,45 PLN -0,05 0,05 1,90 0,12 2,64 0,33 2,51 1,45
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2019-12-06 306,89 PLN 0,16 0,23 4,59 9,72 15,57 25,49 46,77 22,05 60,62
34. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-12-06 478,49 PLN 0,12 0,74 2,25 4,85 12,18 37,50 22,73 15,41 378,49
35. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2019-12-06 197,53 PLN 1,73 0,74 -1,40 8,69 24,80 34,36 30,68 22,52 97,49
36. Allianz Investor BRIC akcyjne 2019-12-06 89,42 PLN 1,01 -0,67 4,17 8,62 14,80 29,01 31,64 16,97 -11,01
37. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-12-06 137,00 PLN 0,00 -0,08 0,50 0,91 1,48 5,64 6,99 0,82 36,35
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 149,42 PLN -1,23 -1,97 -4,88 7,26 13,33 3,59 9,25 10,26 49,39
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2019-12-06 238,30 PLN 0,27 -0,99 2,55 3,16 7,67 12,30 18,69 8,56 138,25
40. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-12-06 105,38 PLN 0,03 0,28 0,04 1,83 2,98 4,47 3,10 5,39
41. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-12-06 259,83 PLN -0,01 -0,05 0,67 1,38 2,77 8,18 12,34 2,37 159,83
42. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2019-12-06 294,23 PLN 0,38 2,19 3,15 5,80 15,28 17,58 27,89 17,97 194,23
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 38,23 PLN 0,26 1,24 1,84 5,93 11,17 26,46 40,19 12,31 282,30
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 662,14 PLN 0,31 1,96 3,13 8,75 16,38 40,76 63,37 19,11 562,14
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2019-12-09 536,77 PLN 0,25 -0,37 3,68 10,74 16,01 27,73 42,70 18,24 55,87
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-09 443,83 PLN -0,05 5,68 10,73 10,06 8,20 40,01 24,63 16,95 33,19
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-09 1 102,07 PLN 0,04 0,43 -2,87 -1,31 -0,13 15,94 0,51 10,21
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-12-09 424,39 PLN 0,05 0,17 -0,08 0,90 2,96 3,08 6,53 4,10 24,78
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-12-06 158,00 PLN 0,00 0,09 0,50 1,25 2,36 5,19 7,64 1,96 57,39
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2019-12-06 292,85 PLN -0,70 -4,68 -1,71 -3,99 -4,25 1,36 0,38 -2,73 192,85
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-12-06 179,60 PLN 1,10 -0,37 6,01 8,64 18,45 20,28 16,75 21,18 79,60
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2019-12-06 185,80 PLN 0,19 0,68 0,51 2,81 7,29 10,38 17,03 9,05 85,80
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-12-06 254,91 PLN 1,35 0,77 6,81 11,50 16,74 19,37 34,85 23,72 154,91
54. Allianz NN Japonia akcyjne 2019-12-06 205,95 PLN 0,19 1,39 13,95 13,85 8,10 18,48 15,06 17,22 105,95
55. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2019-12-06 130,17 PLN 0,56 -1,58 4,57 7,07 7,57 18,62 11,72 9,71 30,17
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-12-06 327,30 PLN 0,11 -0,07 0,34 3,27 6,21 14,19 16,30 5,25 227,30
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2019-12-06 91,41 PLN 0,26 -1,23 1,12 4,80 8,05 8,13 -7,67 7,16 -8,59
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 140,17 PLN -0,65 -3,43 -0,39 -2,47 -2,61 -8,30 -16,86 -0,05 1,47
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2019-12-06 118,05 PLN 1,09 -1,98 3,13 3,83 6,67 13,94 14,56 9,12 18,05
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2019-12-06 223,18 PLN 0,82 1,75 4,44 6,27 11,62 20,75 28,77 20,31 123,18
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 122,98 PLN 0,34 0,52 0,44 2,80 3,21 5,20 12,60 4,82 22,98
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2019-12-06 187,02 PLN -0,09 0,67 0,02 -3,42 -0,15 -7,24 9,88 2,39 55,98
63. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2019-12-06 116,09 PLN -0,34 -3,68 1,34 -0,14 0,44 -3,35 -8,58 2,32 16,09
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-12-06 91,35 PLN 0,56 1,38 3,12 3,41 5,35 -7,67 5,46 7,75 -8,96
65. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 109,87 PLN 0,76 1,19 2,57 4,00 1,42 -2,57 -9,85 1,58 9,88
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-12-06 110,01 PLN 0,02 -0,05 -0,24 1,49 4,78 4,92 6,32 5,01 10,00
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-12-06 173,19 PLN -0,02 -0,06 0,39 0,76 2,36 5,38 8,89 2,50 9,75
68. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2019-12-06 10,29 PLN 0,00 3,21 3,42 4,89 5,97 10,88 -3,47 7,52 2,90
69. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2019-12-06 51,15 PLN 0,87 0,63 3,69 7,98 15,07 4,58 12,79 19,37 27,49
70. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-12-06 12,61 PLN 0,80 2,69 6,59 8,05 15,79 14,95 18,52 22,55 25,85
71. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2019-12-06 20,56 PLN -0,10 -3,06 -0,29 -2,05 -1,86 2,14 -14,40 0,19 105,60
72. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-12-06 7,06 PLN 0,71 -1,53 2,77 4,59 5,85 11,01 -1,40 9,97 -29,47
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 10,90 PLN 0,37 -0,09 1,96 3,42 8,03 10,66 9,77 9,00
74. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2019-12-06 17,42 PLN 0,00 3,02 3,02 3,20 7,73 -9,65 0,23 10,46 73,85
75. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-12-06 199,31 PLN 0,01 -0,06 0,61 0,99 2,06 6,45 8,50 1,70 98,08
76. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2019-12-06 11,51 PLN 0,09 -0,09 0,79 1,41 2,77 7,87 10,46 2,22 15,10
77. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2019-12-06 12,96 PLN 0,08 0,23 0,62 2,05 4,26 11,05 13,39 3,51 29,47
78. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-12-06 11,99 PLN 0,25 0,17 0,93 3,10 8,02 8,12 19,30 8,80 19,90
79. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-12-06 61,36 PLN 0,07 0,11 0,31 1,40 3,35 10,50 11,14 2,71 16,32
80. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2019-12-06 18,93 PLN 0,05 0,16 0,26 2,49 7,56 5,87 10,38 7,56 89,11
81. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2019-12-06 12,75 PLN 0,00 -0,08 0,47 0,79 1,67 5,90 8,23 1,43 27,50
82. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 11,88 PLN -0,17 -0,25 1,11 1,11 2,33 4,58 -1,66 2,33 18,68
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 21,11 PLN 0,48 0,62 2,18 5,44 10,35 16,63 19,74 14,11 110,89
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 5,42 PLN 0,18 -2,34 -0,18 1,69 -1,28 -12,44 -22,79 3,83 -46,02
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2019-12-06 12,26 PLN 0,49 0,41 3,20 5,24 11,25 9,76 15,77 13,20 22,60
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2019-12-06 111,66 PLN 0,44 -1,35 2,79 9,87 13,65 6,11 15,72 15,94 11,44
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2019-12-06 219,00 PLN 0,07 -0,10 0,33 1,20 2,58 9,90 11,64 2,13 118,48
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 160,04 PLN -0,10 -1,85 -0,05 -0,76 -0,40 6,83 7,26 -0,19 220,08
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 135,00 PLN -0,18 -2,94 -0,62 -2,34 -2,34 4,64 5,09 -1,70 170,00
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2019-12-06 14,60 PLN -0,27 -1,08 0,34 0,97 3,77 10,19 17,84 4,51 32,61
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2019-12-06 14,24 PLN -0,28 -1,11 0,21 0,78 3,41 8,87 15,30 4,17 15,12
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2019-12-06 13,87 PLN -0,29 -1,21 0,07 0,43 2,82 7,19 12,67 3,58 23,73
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2019-12-06 13,12 PLN -0,23 -1,28 -0,15 0,00 1,86 4,04 7,10 2,66 31,20
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2019-12-06 39,18 PLN -0,71 -4,18 -0,84 -2,61 -2,29 7,90 7,49 -0,96 291,80
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-12-06 147,91 PLN 0,04 0,02 0,05 1,06 3,23 7,57 8,12 2,36 37,11
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2019-12-06 76,54 PLN -0,53 -4,58 -0,87 -4,21 -9,32 -19,65 -26,49 -6,40 53,08
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-12-06 37,21 PLN -0,11 0,98 -0,27 -1,95 -4,49 -30,23 -20,66 -1,04 -25,62
98. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-12-06 227,71 PLN 1,20 1,51 5,30 10,59 18,79 19,82 33,19 23,38 182,13
99. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-12-06 93,86 PLN -0,68 -5,12 -1,74 -4,57 -10,75 -23,55 13,44 -7,94 41,91
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2019-12-06 72,45 PLN 0,37 3,69 6,17 11,51 6,42 -10,64 -29,58 15,26 61,94
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2019-12-06 179,21 PLN 0,14 -0,37 1,91 4,60 9,03 14,57 15,35 7,73 258,42
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 69,48 PLN -0,33 -2,89 -0,44 -0,74 -0,84 -3,65 -4,40 0,12 38,85
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2019-12-06 145,51 PLN -0,76 1,46 1,38 2,84 3,42 -14,84 -12,72 7,70 45,02
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2019-12-06 133,92 PLN 0,09 0,85 -0,16 4,88 3,29 -9,83 -4,77 7,08 -4,99
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2019-12-06 152,64 PLN 0,01 0,18 0,55 1,11 2,24 6,94 12,42 2,11 52,12
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 109,89 PLN -0,25 0,01 1,09 1,70 6,64 -7,05 8,05 10,00 9,89
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-12-09 545,25 PLN 0,05 -0,99 0,70 2,42 4,12 7,11 14,43 5,53 55,78
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2019-12-09 61,55 PLN -0,33 -1,64 3,56 6,40 11,74 37,75 42,18 14,02 53,88
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-12-09 114,54 PLN 0,16 -0,79 -0,31 -0,01 1,31 2,03 1,42 0,79 14,54
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-12-09 123,15 PLN -0,25 -1,27 3,93 11,95 15,99 21,68 36,53 21,12 75,93
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-12-09 415,12 PLN 0,00 1,13 -0,21 -0,50 5,63 6,22 -1,20 9,45 25,79
112. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-12-09 617,35 PLN 0,20 0,31 0,93 3,92 7,40 8,67 13,56 9,49 76,27
113. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-12-09 380,44 PLN 0,43 -0,37 1,03 -0,44 4,97 8,11 16,67 6,01 15,28
114. Allianz Selektywny akcyjne 2019-12-06 87,74 PLN -0,42 -3,61 -0,40 -3,50 -3,98 -1,93 -7,96 -3,00 -6,33
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2019-12-06 253,91 PLN 0,43 -2,04 -6,21 -12,58 -16,50 -7,06 -12,96 -13,56 153,91
116. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-12-06 198,25 PLN 0,45 5,50 -7,51 -5,69 9,07 38,29 14,42 44,74
117. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-12-06 357,41 PLN 0,01 0,08 0,28 0,93 1,83 6,64 9,30 1,52 257,41
118. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-12-06 100,31 PLN -0,25 2,96 5,47 8,01 16,45 25,12 44,73 19,08 0,31
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-12-06 140,15 PLN 0,06 0,13 -0,12 1,18 4,28 5,98 10,67 4,98 40,15
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2019-12-06 127,50 PLN -0,96 6,56 -9,00 -4,78 25,06 74,01 78,60 32,72 152,58
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2019-12-06 201,27 PLN 0,73 4,49 -2,12 2,49 20,36 58,99 69,52 27,48 67,74
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 122,62 PLN -0,02 -0,99 -0,17 -0,28 1,15 -0,74 -6,25 2,01 22,24
123. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 90,58 PLN -0,37 -2,28 -3,08 1,33 0,07 -12,79 -14,15 4,51 -20,85
124. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-12-06 13,99 PLN 0,50 -0,14 -0,07 -2,78 -1,76 2,27 -1,62 -1,82 39,90
125. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-12-06 85,91 PLN 0,60 -0,20 -0,31 -3,84 -2,98 1,61 -0,34 -3,17 106,22
126. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-12-06 7,96 PLN 1,14 -0,50 2,58 4,19 12,59 24,57 3,65 13,39 -20,40
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 119,40 PLN 0,03 0,56 2,40 6,49 8,95 14,41 13,93 19,40
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2019-12-06 11,83 PLN 0,44 1,20 4,05 5,84 6,63 15,10 15,47 15,59 18,34
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-12-06 11,88 PLN 0,32 1,99 0,99 1,39 -0,29 -4,90 3,29 3,23 18,82
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2019-12-06 9,44 PLN 0,46 -3,49 0,28 -1,77 -5,07 1,77 -3,14 -2,18 -5,57
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-12-06 11,02 PLN 0,31 -0,95 0,28 -0,21 -1,76 -3,58 -8,44 1,76 10,23
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2019-12-09 13,50 PLN 0,35 -1,42 0,75 2,26 1,35 2,85 -2,97 8,27 34,96
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2019-12-09 11,63 PLN 0,26 -0,93 2,20 3,64 2,97 4,31 1,35 7,27 16,35
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2019-12-06 18,00 PLN 0,46 -3,40 0,54 -1,23 -4,08 5,37 -6,48 -1,21 79,98
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 7,40 PLN -0,65 -5,74 1,22 1,32 -10,90 -21,37 -24,32 -5,53 -26,02
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2019-12-06 22,41 PLN -0,00 0,00 0,12 0,38 -0,02 0,31 0,61 0,08 124,07
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-12-09 13,12 PLN 0,06 -0,25 -0,21 0,33 1,13 3,76 0,19 0,77 31,17
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-09 16,29 PLN -0,09 0,62 0,37 5,95 9,38 0,91 15,73 16,01 62,89
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2019-12-06 21,33 PLN 0,35 -0,30 2,83 11,06 19,09 24,85 43,73 19,05 -57,34
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2019-12-06 50,23 PLN 0,29 -0,37 4,42 8,35 9,59 9,76 29,83 10,27 -33,03
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2019-12-06 52,50 PLN 0,33 -0,04 5,23 9,41 10,97 10,55 32,99 11,80 -30,00
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2019-12-06 52,54 PLN 0,29 -0,35 4,94 9,36 10,60 10,57 31,64 11,45 -29,95
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2019-12-06 23,92 PLN 0,39 -0,70 2,53 12,79 21,68 26,27 45,83 21,76 -52,17
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2019-12-06 22,33 PLN 0,39 -0,62 2,67 12,98 21,70 26,86 46,98 21,66 -55,34
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2019-12-06 23,51 PLN 0,40 -0,43 2,54 13,06 22,31 26,98 49,02 22,36 -52,99
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-12-06 46,61 PLN 0,00 -0,09 0,28 0,55 1,85 3,86 6,15 2,02 86,99
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-12-06 10,43 PLN 0,03 0,00 -0,28 1,47 4,41 4,46 3,96 4,72 4,34
148. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2019-12-06 11,37 PLN -0,01 -0,03 0,39 0,78 1,45 4,35 6,64 1,09 13,69
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-12-06 12,47 PLN -0,01 -0,10 -0,16 0,88 2,76 6,20 5,04 1,80 24,71
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2019-12-06 10,18 PLN 0,45 -3,45 0,28 -1,71 -5,04 2,11 -2,30 -2,17 1,78
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 19,25 PLN 0,13 -1,00 0,25 0,87 1,74 4,47 1,22 3,47 92,51
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-09 9,92 PLN 0,31 -1,67 -0,14 -0,14 -1,36 3,44 -7,27 1,45 -0,81
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2019-12-06 108,25 PLN 0,01 0,00 0,36 0,95 2,39 5,40 2,15 7,94
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2019-12-06 115,76 PLN 0,16 0,57 1,58 3,33 9,83 10,32 12,65 15,44
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-12-05 10,83 PLN 0,02 -0,07 -0,15 0,83 2,67 4,06 1,84 2,17 8,34
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2019-12-06 127,47 PLN 0,12 1,49 3,82 5,47 10,81 16,06 16,86 16,46 27,46
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2019-12-06 133,74 PLN 0,13 1,57 4,08 5,99 11,93 19,57 17,55 13,44
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2019-12-06 130,62 PLN 0,13 1,63 4,27 6,38 12,71 18,34 2,09
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2019-12-06 119,71 PLN 0,16 2,04 1,82 0,41 0,56 -7,57 -1,65 2,95 19,71
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2019-12-06 130,27 PLN 0,16 2,16 2,20 1,16 2,12 -2,30 -3,13 4,42 18,72
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2019-12-06 143,82 PLN 0,17 2,22 2,38 1,52 2,84 -0,23 12,05 5,10 45,85
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2019-12-06 144,21 PLN 0,17 2,28 2,57 1,91 3,48 1,10 14,34 5,73 11,59
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2019-12-06 92,95 PLN 0,82 -2,19 2,11 1,76 1,54 1,15 5,48 -14,80
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 94,12 PLN 0,09 -0,85 0,03 -1,45 -1,31 -8,59 -16,02 0,44 -6,33
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 108,39 PLN 0,09 -0,71 0,43 -0,65 0,31 -3,59 -8,10 1,97 -11,80
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 112,17 PLN 0,09 -0,66 0,60 -0,30 1,01 -1,55 -4,81 2,64 -6,27
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 112,31 PLN 0,10 -0,59 0,80 0,08 1,64 -0,35 -3,06 3,26 0,56
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 120,39 PLN -0,27 2,32 2,10 6,41 15,59 23,02 13,89
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 112,21 PLN -0,05 -0,20 -0,43 3,78 7,34 10,52 8,69 12,21
172. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 102,66 PLN 0,47 1,10 1,84 1,09
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 128,14 PLN 0,06 0,95 4,14 8,43 11,46 18,11 18,52 28,14
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2019-12-06 121,46 PLN 0,34 2,35 7,46 12,56 26,05 27,96 31,51 21,46
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 114,36 PLN 0,04 0,19 0,46 1,91 5,77 6,87 6,99 14,35
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 115,79 PLN 0,04 0,23 0,54 2,08 6,14 7,99 7,34 13,03
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 117,39 PLN 0,04 0,26 0,68 2,36 6,72 7,90 7,82
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 108,46 PLN -0,60 -4,42 1,10 3,73 8,16 9,15 7,68 8,46
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2019-12-06 102,22 PLN -0,50 -1,79 2,52 -8,10 -1,00 7,54 -3,25 2,20
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2019-12-06 158,00 PLN 0,00 0,09 0,50 1,25 2,36 5,19 7,64 1,96 57,39
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2019-12-06 162,97 PLN 0,01 0,13 0,60 1,46 2,77 6,45 9,81 2,35 23,79
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2019-12-06 161,47 PLN 0,01 0,14 0,64 1,53 2,93 6,95 8,86 2,49 17,08
183. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2019-12-06 164,98 PLN 0,01 0,15 0,68 1,62 3,09 7,44 11,49 2,64 16,47
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2019-12-06 130,65 PLN 0,17 2,49 7,70 6,95 22,98 29,28 28,99 30,31
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2019-12-06 110,01 PLN 0,02 -0,05 -0,24 1,49 4,78 4,92 6,32 5,01 10,00
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2019-12-06 111,37 PLN 0,02 -0,03 -0,17 1,63 5,10 5,88 5,30 6,54
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2019-12-06 112,62 PLN 0,02 0,00 -0,07 1,84 5,52 7,14 5,70 7,20
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2019-12-06 173,19 PLN -0,02 -0,06 0,39 0,76 2,36 5,38 8,89 2,50 72,65
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2019-12-06 179,79 PLN -0,02 -0,03 0,47 0,90 2,66 6,33 10,57 2,78 27,02
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2019-12-06 183,71 PLN -0,02 0,00 0,57 1,11 3,07 7,61 12,81 3,17 22,74
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2019-12-06 183,57 PLN -0,02 0,04 0,67 1,31 3,41 8,29 13,60 3,50 21,37
192. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2019-12-06 116,42 PLN 0,03 0,15 0,65 1,33 2,52 3,17 1,65
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2019-12-06 101,57 PLN 0,35 -0,86 1,35 4,91 10,31 10,86 9,20 1,57
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2019-12-06 109,35 PLN 0,20 0,18 -0,73 3,21 10,99 12,32 10,29 9,35
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2019-12-06 105,46 PLN -0,05 -0,13 -1,00 1,77 6,27 8,24 6,00 5,46
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2019-12-06 116,16 PLN 0,24 0,63 0,95 3,70 9,18 12,43 11,04 16,16
197. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2019-12-06 110,14 PLN 0,00 0,14 0,93 1,11 5,73 8,63 5,37 10,14
198. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2019-12-06 99,70 PLN -0,05 -0,30
199. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2019-12-06 99,56 PLN -0,04 -0,44
200. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2019-12-06 99,54 PLN -0,04 -0,46
201. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2019-12-06 99,49 PLN -0,04 -0,51
202. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2019-12-06 99,52 PLN -0,04 -0,48
203. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2019-12-06 99,50 PLN -0,05 -0,50
204. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2019-12-06 99,53 PLN -0,07 -0,47
205. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2019-12-06 100,04 PLN 0,00 0,04
206. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2019-12-06 147,91 PLN 0,04 0,02 0,05 1,06 3,23 7,57 8,12 2,36 37,11
207. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2019-12-06 151,29 PLN 0,04 0,04 0,12 1,21 3,54 8,47 9,69 2,65 31,69
208. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2019-12-06 155,30 PLN 0,05 0,08 0,22 1,41 3,95 9,85 11,97 3,03 23,15
209. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2019-12-06 156,14 PLN 0,04 0,11 0,32 1,63 4,29 10,55 13,02 3,36 23,25
210. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2019-12-06 87,74 PLN -0,42 -3,61 -0,40 -3,50 -3,98 -1,93 -7,96 -3,00 -6,33
211. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2019-12-06 102,01 PLN -0,41 -3,49 -0,02 -2,76 -2,49 3,66 1,26 -1,61 6,73
212. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2019-12-06 105,42 PLN -0,42 -3,44 0,16 -2,42 -1,81 5,85 4,87 -0,97 23,94
213. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2019-12-06 105,70 PLN -0,41 -3,38 0,34 -2,06 -1,20 7,27 7,02 -0,37 16,62
214. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 122,62 PLN -0,02 -0,99 -0,17 -0,28 1,15 -0,74 -6,25 2,01 22,24
215. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 139,92 PLN -0,02 -0,84 0,25 0,58 2,88 4,45 2,07 3,65 8,63
216. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 144,93 PLN -0,02 -0,79 0,43 0,93 3,60 6,66 5,71 4,33 10,85
217. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 145,24 PLN -0,01 -0,74 0,60 1,26 4,17 7,90 7,58 4,89 13,12
218. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 107,22 PLN 0,04 0,78 2,38 3,18 5,06 7,60 4,53
219. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 90,58 PLN -0,37 -2,28 -3,08 1,33 0,07 -12,79 -14,15 4,51 -9,43
220. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-12-06 95,36 PLN -0,37 -2,19 -2,84 1,84 1,06 -10,14 5,48 -7,72
221. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2019-12-06 103,01 PLN 0,01 0,02 0,52 1,01 1,42
222. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2019-12-06 106,57 PLN 0,07 -0,41 0,44 1,98 3,66 5,80 5,22 6,55
223. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-06 119,40 PLN 0,03 0,56 2,40 6,49 8,95 14,41 13,93 19,40
224. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-05 10,41 PLN 0,14 -0,72 0,43 -0,54 -1,18 1,23 -2,56 -0,42 4,08
225. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-05 9,64 PLN 0,07 -0,82 0,21 -0,73 -1,18 3,48 2,14 -0,41 -3,63
226. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-12-05 9,14 PLN 0,14 -1,07 -0,26 -1,35 -2,60 -0,62 -6,76 -1,84 -8,58
227. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2019-12-06 144,88 PLN 0,19 -0,15 0,82 0,69 1,58 8,53 8,67 4,54 24,98
228. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2019-12-06 122,35 PLN 0,39 -0,58 1,58 1,37 -0,04 1,30 -5,06 4,80 11,02
229. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2019-12-06 135,99 PLN 0,11 -0,22 0,06 1,21 2,42 6,02 6,09 3,65 17,62
230. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2019-12-06 148,35 PLN 0,32 0,97 4,80 6,93 11,97 22,81 33,29 21,26 48,35
231. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2019-12-06 112,46 PLN 0,39 -1,47 3,13 0,86 3,12 4,60 0,97 6,50 12,46
232. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2019-12-06 114,29 PLN 0,03 -0,41 0,21 2,23 6,27 8,17 10,16 6,46 14,29
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.