Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-23 7,56 PLN -0,24 1,12 -1,59 -0,05 3,06 -9,93 -20,25 0,34 -24,35
2. Allianz Akcji akcyjne 2018-05-24 146,31 PLN 0,45 0,99 -3,56 -4,18 -5,01 -11,71 -8,91 -4,87 45,86
3. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2018-05-24 130,93 PLN 0,37 2,92 2,61 3,57 9,33 7,68 2,81 30,92
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-05-24 140,73 PLN 0,46 2,97 0,50 1,90 -5,19 6,65 31,54 -0,26 40,73
5. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-05-24 112,98 PLN 0,12 -1,61 -6,43 -2,21 7,84 -2,06 25,58
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-05-24 104,16 PLN 0,45 1,68 -0,30 0,00 -1,93 -10,35 -8,32 -0,71 3,66
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2018-05-24 121,87 PLN 0,01 -0,53 -0,45 -0,29 0,69 8,52 16,96 -0,49 18,22
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 139,31 PLN -0,04 -0,42 -2,95 -1,30 -3,48 3,41 13,46 -3,14 18,26
9. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-05-24 131,80 PLN 0,01 -0,12 0,11 0,70 2,04 8,22 16,59 0,41 31,80
10. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 106,30 PLN 0,06 0,58 1,34 0,11 2,65 0,04 6,30
11. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 122,12 PLN 0,09 4,14 4,26 3,47 7,41 1,83 22,12
12. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2018-05-24 374,20 PLN -0,15 -1,09 -5,09 -8,09 -6,13 -6,94 5,84 -8,23 274,20
13. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-05-24 285,02 PLN 0,07 -0,44 0,59 0,89 2,22 2,78 7,21 0,72 185,02
14. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 273,37 PLN 0,01 -0,14 0,25 1,00 2,27 5,13 9,97 0,90 173,37
15. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 213,65 PLN 0,19 -0,58 -3,19 -5,03 -3,48 -16,06 -10,71 -5,15 -13,17
16. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-05-25 12,14 PLN -0,57 1,00 1,68 -0,41 0,17 2,19 -0,16 21,40
17. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-05-25 16,17 PLN -0,19 -1,10 -2,36 -0,98 0,12 2,08 16,67 -1,82 61,70
18. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-25 7,98 PLN -2,56 1,40 5,84 10,99 13,35 -10,84 -19,39 3,23 -20,20
19. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-05-25 29,86 PLN -0,03 6,91 2,79 9,06 19,11 29,66 86,98 10,55 198,60
20. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 112,42 PLN 0,13 0,19 -0,25 -0,65 0,71 -1,12 12,41
21. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-05-25 10,74 PLN 0,19 -1,74 -2,63 -4,19 -1,56 -4,19 7,40
22. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-05-25 101,37 PLN -0,04 -1,47 -2,41 -1,30 -1,86 -0,84 1,37
23. Allianz Investor Akcji akcyjne 2018-05-24 315,09 PLN 0,37 5,26 1,34 2,60 9,81 32,95 3,40 64,91
24. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-05-24 470,65 PLN 0,48 5,32 2,53 6,21 13,21 15,54 31,61 7,22 370,65
25. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2018-05-24 159,13 PLN -1,98 -2,51 -4,56 2,07 8,96 2,58 -8,41 -1,28 59,10
26. Allianz Investor BRIC akcyjne 2018-05-24 84,49 PLN -0,35 2,31 -2,00 1,06 12,46 7,22 30,93 1,87 -15,91
27. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 142,42 PLN 0,98 -1,66 -2,13 -1,04 -3,04 -3,63 -12,43 -1,68 42,39
28. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 134,88 PLN 0,03 -0,27 0,16 0,97 2,51 4,76 8,75 0,87 34,24
29. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2018-05-24 244,94 PLN 0,41 5,60 3,40 1,53 12,04 1,22 42,06 3,90 144,89
30. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-05-24 102,14 PLN 0,06 -0,06 0,02 0,07 0,72 2,05 0,03 2,15
31. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 251,13 PLN 0,03 -0,04 0,51 1,25 2,85 7,61 13,52 1,12 151,13
32. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2018-05-24 277,31 PLN 0,43 1,37 -5,50 -3,17 -5,81 9,07 41,83 -5,68 177,31
33. Allianz Investor Turcja akcyjne 2018-05-24 130,09 PLN 2,02 -13,35 -23,02 -14,61 -23,16 -36,22 -47,56 -23,67 30,06
34. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 35,49 PLN 0,17 2,57 2,13 4,23 9,74 22,59 48,00 4,57 254,90
35. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 609,00 PLN 0,24 4,66 3,30 6,41 16,25 34,91 81,34 7,09 509,00
36. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2018-05-25 509,14 PLN 0,86 6,75 1,27 1,02 17,00 17,10 34,71 3,04 47,85
37. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-25 379,86 PLN 0,40 5,45 3,84 4,50 8,73 -5,16 2,45 14,00
38. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-25 1 140,14 PLN -0,33 0,09 -2,87 -1,16 15,87 2,09 14,01
39. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-05-25 418,99 PLN -0,07 -0,09 -1,14 -0,69 0,09 3,31 8,36 -0,89 23,20
40. Allianz NN Akcji akcyjne 2018-05-24 309,48 PLN 0,17 -2,65 -9,74 -11,59 -8,47 -1,50 18,91 -11,65 209,48
41. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 154,70 PLN 0,47 -7,40 -13,65 -11,61 -12,61 -12,51 -1,28 -14,69 54,70
42. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-05-24 170,93 PLN -0,48 1,29 3,96 2,11 0,33 -5,65 31,51 1,01 70,93
43. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2018-05-24 176,74 PLN 0,04 -0,24 -0,01 -0,53 0,78 9,19 17,24 -0,78 76,74
44. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-05-24 226,01 PLN -0,51 4,10 2,74 2,13 1,57 4,26 44,79 0,76 126,01
45. Allianz NN Japonia akcyjne 2018-05-24 211,65 PLN -1,33 0,48 0,29 0,29 14,90 3,92 48,81 -2,47 111,65
46. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2018-05-24 134,25 PLN 0,26 0,28 -2,41 -1,84 9,42 5,76 18,37 -1,26 34,25
47. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-05-24 304,48 PLN 0,03 -0,23 0,78 1,67 2,86 8,19 13,91 1,27 204,48
48. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2018-05-24 91,50 PLN 0,45 -6,55 -9,09 -3,09 -1,70 -2,26 -19,31 -5,12 -8,50
49. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2018-05-24 118,01 PLN 0,20 2,16 -1,55 1,19 3,61 0,99 20,87 0,46 18,01
50. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2018-05-24 207,01 PLN -0,15 1,90 -0,54 2,35 9,99 18,31 38,23 -0,01 107,01
51. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 119,89 PLN 0,03 1,32 0,03 -0,57 0,15 2,58 -0,79 19,89
52. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2018-05-24 208,03 PLN 0,15 -1,41 -6,71 -5,72 -7,44 10,50 53,79 -7,21 73,50
53. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2018-05-24 135,72 PLN 0,51 -1,37 -7,52 -7,98 -5,04 -0,37 10,64 -9,21 35,72
54. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-05-24 107,26 PLN 0,68 -1,07 -4,12 -4,20 -5,37 14,74 41,08 -5,70 6,90
55. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 129,15 PLN 0,19 -0,29 -3,61 -1,46 2,68 1,97 11,11 -1,70 29,16
56. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-05-24 106,68 PLN 0,07 -0,96 -1,60 -2,34 -1,08 1,42 -2,36 6,67
57. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-05-24 168,19 PLN 0,01 -0,35 -0,34 -0,47 0,86 3,96 -0,56 6,58
58. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2018-05-24 10,34 PLN -0,19 -3,18 -7,76 -9,06 -5,48 -8,50 4,34 -9,62 3,40
59. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2018-05-24 52,59 PLN -0,64 4,04 6,50 3,75 2,69 -0,42 32,00 4,47 31,08
60. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-05-24 12,74 PLN -0,16 2,49 3,07 2,82 3,66 1,03 46,10 1,76 27,15
61. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2018-05-24 21,91 PLN 0,00 -3,05 -7,55 -8,90 -6,41 -10,24 -2,19 -9,05 119,10
62. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-05-24 7,79 PLN -0,64 -1,14 -7,15 -2,26 6,86 1,04 -2,38 -1,27 -22,18
63. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 10,58 PLN -0,19 0,28 0,57 -0,09 1,24 5,06 -0,84 5,80
64. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2018-05-24 19,17 PLN -0,26 -3,62 -7,26 -5,98 -10,96 -1,39 31,48 -8,15 91,32
65. Allianz Pekao Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 12,45 PLN 0,00 0,08 0,32 0,97 2,22 4,89 9,60 0,81 24,50
66. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2018-05-24 12,23 PLN 0,00 -0,33 0,74 1,33 2,77 6,16 15,27 1,07 22,18
67. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2018-05-24 11,43 PLN 0,18 -1,30 -1,80 -2,14 -0,87 8,03 -2,31 14,30
68. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-05-24 58,49 PLN 0,05 -0,29 0,81 1,33 3,25 5,88 1,14 10,88
69. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2018-05-24 18,12 PLN 0,11 -0,93 -1,68 -2,42 -1,31 3,01 10,22 -2,48 81,02
70. Allianz Pekao Pieniężny obligacyjne i dłużne 2018-05-24 194,10 PLN 0,03 0,01 0,39 0,99 2,41 5,00 9,46 0,88 92,90
71. Allianz Pekao Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2018-05-24 11,11 PLN 0,00 0,00 0,45 1,18 2,68 5,51 1,09 11,10
72. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 11,86 PLN 0,08 -1,58 -2,87 -1,98 -2,06 -4,05 4,49 -3,03 18,48
73. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 19,78 PLN 0,05 1,75 1,38 1,75 4,88 5,66 22,48 0,76 97,60
74. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 6,10 PLN 0,16 3,39 4,99 3,74 2,52 -11,85 -23,65 2,87 -39,24
75. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2018-05-24 11,99 PLN -0,17 0,50 1,18 0,33 0,33 3,10 0,08 19,90
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 154,35 PLN 0,05 -0,44 -0,31 -0,10 1,12 4,19 9,94 -0,23 53,75
77. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2018-05-24 108,54 PLN -0,04 -2,88 -10,17 -7,10 -5,00 3,95 13,59 -7,27 8,32
78. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2018-05-24 211,40 PLN -0,00 -0,19 0,89 1,50 3,27 8,12 14,43 1,22 110,89
79. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 161,34 PLN -0,15 -0,82 -1,42 -1,65 0,43 6,15 16,83 -1,68 222,68
80. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 140,10 PLN -0,28 -1,63 -3,44 -4,37 -1,93 5,15 18,44 -4,19 180,20
81. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2018-05-24 14,68 PLN -0,20 -0,74 -2,13 -0,88 2,23 13,98 -1,81 33,33
82. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2018-05-24 14,41 PLN -0,21 -0,76 -2,17 -1,03 1,84 12,40 -1,97 16,49
83. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2018-05-24 14,15 PLN -0,21 -0,77 -2,35 -1,32 1,36 10,98 -2,14 26,23
84. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2018-05-24 13,59 PLN -0,22 -0,88 -2,51 -1,81 0,30 7,69 21,77 -2,51 35,90
85. Allianz Polska OFE pozostałe 2018-05-24 41,02 PLN -0,07 -1,72 -4,67 -5,68 -2,08 6,91 24,00 -6,15 310,20
86. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-05-24 141,82 PLN 0,20 -0,62 -0,30 -0,24 1,23 4,26 9,24 -0,30 31,46
87. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2018-05-24 93,73 PLN -0,21 -2,65 -8,24 -11,37 -13,29 -14,88 -7,70 -11,86 87,46
88. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-05-24 47,35 PLN 0,15 -4,44 -11,10 -10,83 -19,00 -7,48 7,13 -11,58 -5,36
89. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-05-24 207,51 PLN -0,47 4,85 5,67 4,21 2,97 7,78 43,64 1,73 157,11
90. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-05-24 109,41 PLN -0,30 -4,62 -11,54 -12,76 -16,74 14,30 29,23 -12,96 65,42
91. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2018-05-24 70,89 PLN -0,41 0,60 -6,24 -13,57 -16,64 -36,34 -11,52 -10,82 58,45
92. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2018-05-24 163,28 PLN 0,12 -0,29 0,85 1,23 1,58 4,12 13,95 1,11 226,56
93. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 73,56 PLN 0,11 -3,02 -7,32 -8,21 -9,19 -2,80 9,35 -8,81 47,00
94. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2018-05-24 169,69 PLN -0,91 -4,91 -10,30 -10,50 -14,67 -6,89 10,59 -11,21 69,12
95. Allianz Quercus lev akcyjne 2018-05-24 69,59 PLN -0,76 -6,02 -16,87 -23,38 -12,87 -29,61 -24,38 -20,67 -30,41
96. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 147,86 PLN -0,03 0,24 0,67 1,27 2,49 7,34 13,98 1,06 47,36
97. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2018-05-24 87,27 PLN -0,77 3,11 -6,09 -0,15 7,07 25,33 -4,49 1,52 -12,73
98. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2018-05-24 148,43 PLN -0,53 -2,53 -5,99 -5,57 -8,13 -0,04 13,31 -6,62 47,90
99. Allianz Quercus Short akcyjne 2018-05-24 70,80 PLN 0,33 2,61 7,53 10,40 1,01 -6,42 -21,32 8,77 -29,20
100. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 114,46 PLN -0,35 -2,02 -2,27 -0,22 -4,75 -1,20 -2,03 14,46
101. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-05-25 562,99 PLN -0,12 0,52 0,20 1,25 7,76 6,56 22,48 1,52 60,85
102. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2018-05-25 65,26 PLN 0,15 3,25 -1,61 -1,28 20,31 40,37 60,06 0,10 63,14
103. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-05-25 116,92 PLN -0,01 -2,42 -5,19 -1,93 -1,34 5,67 3,87 -2,70 16,92
104. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-05-25 125,89 PLN -0,33 2,65 2,35 2,79 5,88 16,94 72,40 3,39 79,84
105. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-05-25 454,64 PLN -0,70 -9,88 -9,65 -3,64 0,78 9,78 35,20 -5,67 37,77
106. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-05-25 610,59 PLN 0,08 1,29 -0,58 0,55 3,47 6,58 23,80 -0,79 74,35
107. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-05-25 385,59 PLN 0,43 -1,52 -3,29 -1,84 0,90 12,20 15,30 -2,68 16,85
108. Allianz Selektywny akcyjne 2018-05-24 96,92 PLN 0,46 1,02 -3,54 -4,17 -5,26 -5,44 16,77 -4,84 3,47
109. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2018-05-24 321,85 PLN -0,10 -1,81 -6,67 -7,93 -2,45 3,43 15,08 -8,46 221,85
110. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-05-24 211,45 PLN -0,05 5,70 0,95 5,45 21,43 8,61 54,38
111. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 349,56 PLN 0,01 -0,01 0,47 1,20 2,75 6,25 10,64 1,05 249,56
112. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 137,34 PLN 0,07 -0,62 -0,82 -0,55 0,90 6,12 15,35 -0,72 37,34
113. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-05-24 103,37 PLN 0,45 7,90 4,39 7,52 10,98 36,70 74,29 5,86 3,37
114. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2018-05-24 119,37 PLN 0,40 10,00 4,87 9,13 29,51 52,82 88,94 17,17 136,47
115. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2018-05-24 193,18 PLN 0,21 6,36 3,70 10,52 24,59 44,38 13,58 61,00
116. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 129,85 PLN 0,21 0,18 -1,09 -0,33 -1,31 -2,55 0,79 -1,05 29,45
117. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 102,80 PLN -0,10 3,65 3,66 3,18 4,93 -2,47 1,75 -10,17
118. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-05-25 14,22 PLN 0,28 -1,32 -0,49 -1,32 -1,04 -1,04 3,87 -0,14 42,20
119. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-05-25 89,22 PLN 0,26 -2,36 -1,44 -1,80 -1,09 2,86 8,03 -0,97 114,16
120. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-05-25 7,31 PLN -1,22 -11,61 -15,59 -7,12 2,67 4,43 -26,75 -6,40 -26,90
121. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2018-05-25 113,73 PLN -0,02 0,50 -2,25 -3,55 -0,25 2,98 -2,84 13,73
122. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2018-05-25 134,71 PLN 0,24 2,50 2,03 1,52 -0,20 4,14 31,91 1,41 34,71
123. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-05-25 113,00 PLN 1,05 5,76 2,55 4,57 0,44 13,19 44,95 2,61 13,00
124. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2018-05-25 129,69 PLN 0,26 1,34 -4,80 -1,35 2,86 17,90 20,52 -3,06 29,69
125. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-25 113,71 PLN 0,52 1,90 -1,99 -2,42 -1,63 11,62 42,48 -2,29 13,71
126. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2018-05-25 224,32 PLN 0,43 0,59 -4,63 -6,16 -3,63 2,29 21,30 -6,05 348,64
127. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2018-05-25 347,12 PLN -0,01 -1,08 -0,17 0,78 2,28 4,44 9,54 0,36 247,12
128. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-25 218,30 PLN 0,05 -0,35 0,15 1,09 3,12 7,80 15,89 0,82 336,60
129. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-25 334,11 PLN 0,31 0,45 -0,98 -1,54 -0,40 4,17 15,25 -1,29 568,22
130. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-25 121,50 PLN 0,01 0,20 0,61 1,28 2,52 6,48 12,96 1,04 21,50
131. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2018-05-25 154,09 PLN -0,14 -2,30 -1,75 -0,52 0,76 2,48 14,53 -1,41 54,09
132. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2018-05-25 186,27 PLN 0,05 -3,92 -4,37 -3,16 -6,02 -6,55 -2,60 -4,76 86,27
133. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-25 180,66 PLN 0,14 -0,13 -0,67 -0,36 2,04 3,76 13,79 -0,55 80,66
134. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 114,23 PLN 0,07 2,64 3,10 1,84 5,54 0,94 14,23
135. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2018-05-24 12,08 PLN -0,55 2,37 2,31 2,63 7,98 11,57 2,06 20,82
136. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-05-24 13,77 PLN -1,25 2,63 0,12 2,55 -3,87 9,22 38,08 -0,23 37,67
137. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2018-05-24 10,23 PLN -1,36 0,18 -3,89 -4,55 -4,10 -3,46 11,58 -5,27 2,31
138. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-05-24 11,86 PLN -0,78 1,21 -0,30 0,38 -0,36 -5,98 0,03 -0,46 18,55
139. Fundusz Aktywny akcyjne 2018-05-25 14,04 PLN -0,87 0,54 -1,63 -3,88 -1,71 -4,79 11,88 -3,99 40,36
140. Fundusz Azjatycki akcyjne 2018-05-25 12,61 PLN -0,25 0,10 -3,11 -2,73 6,46 0,91 12,02 -1,37 26,09
141. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2018-05-24 19,19 PLN -1,38 0,23 -3,67 -4,02 -2,80 -6,81 0,89 -4,84 91,87
142. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 9,25 PLN -0,20 2,88 3,67 2,80 3,78 -4,63 1,88 -7,51
143. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2018-05-24 22,40 PLN 0,00 0,03 -0,02 -0,06 -0,14 0,55 1,08 -0,01 123,95
144. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2018-05-25 12,94 PLN -0,05 -0,64 0,02 0,08 0,88 -0,53 -1,07 -0,18 29,40
145. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-25 15,75 PLN 0,54 6,60 7,38 2,31 1,03 0,71 22,69 2,76 57,47
146. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2018-05-24 19,36 PLN -0,65 1,67 -2,31 -4,80 3,92 9,51 33,91 -5,55 -61,28
147. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2018-05-24 50,52 PLN -1,32 1,44 -0,36 -1,01 4,19 13,56 42,26 -1,31 -32,64
148. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2018-05-24 53,21 PLN -0,51 1,65 0,33 -0,92 4,59 15,74 48,62 -0,51 -29,05
149. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2018-05-24 52,94 PLN -1,93 1,69 -1,09 -0,91 4,76 14,04 49,31 -1,24 -29,42
150. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2018-05-24 21,34 PLN -3,65 -0,57 -5,43 -6,79 2,48 7,61 40,60 -7,55 -57,32
151. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2018-05-24 19,81 PLN -3,80 -0,69 -5,50 -6,90 2,36 7,97 39,26 -7,78 -60,38
152. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2018-05-24 20,87 PLN -3,76 -0,63 -1,73 -7,03 2,31 8,24 34,87 -3,97 -58,27
153. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-05-24 45,61 PLN 0,01 -0,44 -0,51 -0,73 0,36 2,40 7,44 -0,74 82,97
154. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-05-24 10,13 PLN 0,06 -1,02 -1,53 -2,31 -1,04 0,12 -2,31 1,33
155. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 11,20 PLN -0,09 -0,50 -0,34 -0,12 1,09 4,08 9,65 -0,25 11,97
156. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-05-24 12,04 PLN -0,13 -0,87 -0,51 -0,66 0,52 2,29 6,31 -0,66 20,37
157. Fundusz Selektywny akcyjne 2018-05-24 11,02 PLN -1,34 0,18 -3,81 -4,39 -3,94 -2,70 23,13 -5,07 10,21
158. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 19,88 PLN -0,66 -0,07 -1,04 0,16 0,22 1,63 8,85 -0,63 98,77
159. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-25 10,18 PLN -0,88 -2,17 -4,09 -5,04 -2,87 -6,10 -1,15 -5,18 1,76
160. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
161. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
162. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2018-05-24 105,24 PLN -0,04 -0,48 -0,37 -0,33 0,84 -0,42 4,94
163. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2018-05-24 111,97 PLN -0,23 0,67 0,60 0,80 3,25 0,29 11,65
164. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-05-23 10,58 PLN 0,01 -0,64 -0,22 -0,45 0,17 -0,49 0,73 -0,41 5,80
165. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2018-05-24 146,31 PLN 0,45 0,99 -3,56 -4,18 -5,01 -11,71 -8,91 -4,87 45,86
166. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2018-05-24 165,72 PLN 0,45 1,15 -3,08 -3,22 -3,09 -6,25 0,67 -4,10 1,30
167. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2018-05-24 169,42 PLN 0,46 1,21 -2,91 -2,88 -2,40 -4,25 4,26 -3,83 2,18
168. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2018-05-24 168,53 PLN 0,45 1,24 -2,83 -2,72 -2,06 -3,24 -3,70 1,37
169. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2018-05-24 130,93 PLN 0,37 2,92 2,61 3,57 9,33 7,68 2,81 30,92
170. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2018-05-24 135,28 PLN 0,37 3,00 2,86 4,09 10,42 3,22 14,75
171. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2018-05-24 140,73 PLN 0,46 2,97 0,50 1,90 -5,19 6,65 31,54 -0,26 40,73
172. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2018-05-24 149,20 PLN 0,46 3,14 1,00 2,92 -3,27 10,95 36,03 0,55 35,97
173. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2018-05-24 162,95 PLN 0,46 3,20 1,17 3,28 -2,60 15,67 50,55 0,83 65,25
174. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2018-05-24 162,07 PLN 0,46 3,23 1,26 3,45 -2,26 16,88 0,97 25,41
175. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2018-05-24 112,98 PLN 0,12 -1,61 -6,43 -2,21 7,84 2,59 -2,06 3,57
176. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 104,16 PLN 0,45 1,68 -0,30 0,00 -1,93 -10,35 -8,32 -0,71 3,66
177. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 116,86 PLN 0,46 1,84 0,16 0,92 -0,10 -5,23 0,56 0,03 -4,91
178. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 119,64 PLN 0,46 1,89 0,33 1,27 0,60 -3,21 4,15 0,31 -0,03
179. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 118,86 PLN 0,46 1,92 0,41 1,43 0,90 -2,33 0,43 6,42
180. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 117,11 PLN 0,76 4,72 3,59 5,00 10,55 10,78
181. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 106,30 PLN 0,06 0,58 1,34 0,11 2,65 0,04 6,30
182. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 122,12 PLN 0,09 4,14 4,26 3,47 7,41 1,83 22,12
183. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2018-05-24 114,86 PLN 0,00 1,59 4,71 3,59 2,13 1,49 14,86
184. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2018-05-24 114,00 PLN 0,69 6,04 7,16 2,90 3,35 2,87 14,00
185. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 112,42 PLN 0,13 0,19 -0,25 -0,65 0,71 -1,12 12,41
186. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 113,22 PLN 0,13 0,22 -0,15 -0,47 1,07 -0,98 10,52
187. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 113,82 PLN 0,13 0,26 -0,03 -0,20 1,63 -0,76 4,54
188. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 121,54 PLN -0,01 5,87 7,10 9,69 17,60 4,06 21,54
189. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2018-05-24 110,10 PLN 0,20 -6,30 -6,12 -6,48 0,35 -9,38 10,08
190. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2018-05-24 133,10 PLN 0,73 5,72 7,23 11,95 13,45 9,95 32,75
191. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2018-05-24 106,68 PLN 0,07 -0,96 -1,60 -2,34 -1,08 1,42 -2,36 6,67
192. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2018-05-24 107,50 PLN 0,07 -0,93 -1,53 -2,20 -0,78 -2,25 2,84
193. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2018-05-24 108,04 PLN 0,06 -0,90 -1,43 -2,00 -0,38 -2,09 2,84
194. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2018-05-24 168,19 PLN 0,01 -0,35 -0,34 -0,47 0,86 3,96 9,23 -0,56 67,67
195. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2018-05-24 173,80 PLN 0,01 -0,33 -0,27 -0,33 1,16 4,91 11,78 -0,44 22,78
196. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2018-05-24 176,50 PLN 0,02 -0,29 -0,17 -0,12 1,57 6,18 14,03 -0,28 17,92
197. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2018-05-24 175,65 PLN 0,02 -0,28 -0,13 -0,05 1,72 6,65 -0,22 16,13
198. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 154,35 PLN 0,05 -0,44 -0,31 -0,10 1,12 4,19 9,94 -0,23 53,75
199. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 158,24 PLN 0,05 -0,40 -0,21 0,10 1,53 5,46 12,16 -0,07 20,20
200. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 156,40 PLN 0,04 -0,39 -0,18 0,17 1,68 4,21 11,13 -0,01 13,40
201. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-05-24 159,42 PLN 0,04 -0,39 -0,14 0,25 1,83 6,41 0,04 12,55
202. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2018-05-24 98,81 PLN 0,45 -6,07 -8,40 -2,74 -1,41 -4,31 -1,19
203. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2018-05-24 102,10 PLN 0,36 -1,67 -2,39 -3,76 -1,93 -4,10 2,10
204. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2018-05-24 99,61 PLN 0,09 -0,02 -0,10 -1,33 0,20 -1,00 -0,39
205. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2018-05-24 108,08 PLN 0,02 -0,44 -0,58 -1,81 -0,51 -1,73 8,08
206. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2018-05-24 100,08 PLN 0,18 -0,47 -0,91 -2,80 -1,01 -2,71 0,08
207. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2018-05-24 100,27 PLN -0,08 0,00 -0,02 -0,75 -0,89 -0,41 0,25
208. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2018-05-24 105,16 PLN 0,10 -0,54 -0,89 -2,04 -0,07 -1,85 5,16
209. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2018-05-24 141,82 PLN 0,20 -0,62 -0,30 -0,24 1,23 4,26 9,24 -0,30 31,46
210. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2018-05-24 144,38 PLN 0,19 -0,59 -0,23 -0,09 1,53 5,13 10,80 -0,18 25,68
211. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2018-05-24 147,32 PLN 0,20 -0,56 -0,12 0,11 1,94 6,48 13,12 -0,02 16,82
212. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2018-05-24 147,50 PLN 0,20 -0,55 -0,09 0,18 2,10 6,96 0,03 16,43
213. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2018-05-24 96,92 PLN 0,46 1,02 -3,54 -4,17 -5,26 -5,44 16,77 -4,84 3,47
214. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2018-05-24 109,77 PLN 0,46 1,19 -3,06 -3,22 -3,35 0,41 29,03 -4,08 14,85
215. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2018-05-24 112,23 PLN 0,46 1,24 -2,90 -2,88 -2,67 2,56 33,65 -3,81 31,94
216. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2018-05-24 111,62 PLN 0,46 1,28 -2,81 -2,71 -2,33 3,64 -3,68 23,15
217. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 129,85 PLN 0,21 0,18 -1,09 -0,33 -1,31 -2,55 0,79 -1,05 29,45
218. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 144,36 PLN 0,22 0,33 -0,67 0,52 0,38 2,56 9,74 -0,37 12,08
219. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 147,93 PLN 0,22 0,38 -0,50 0,87 1,09 4,74 13,65 -0,09 13,15
220. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 147,19 PLN 0,22 0,40 -0,43 1,02 1,38 5,69 0,03 14,63
221. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 100,97 PLN 0,12 1,11 2,13 -1,24 -1,56
222. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 102,80 PLN -0,10 3,65 3,66 3,18 4,93 -2,47 1,75 2,79
223. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-05-24 106,59 PLN -0,09 3,74 3,92 3,70 5,99 2,17 3,14
224. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2018-05-24 102,57 PLN 0,00 -0,45 -0,36 -1,07 -0,38 -1,03 2,55
225. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-24 114,23 PLN 0,07 2,64 3,10 1,84 5,54 0,94 14,23
226. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-23 11,08 PLN -0,15 0,13 -1,62 -0,71 4,74 -0,91 5,09 -0,17 10,83
227. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-23 10,14 PLN -0,14 -0,11 -2,41 -0,68 2,04 5,61 -1,25 -0,31 1,45
228. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-05-23 9,49 PLN -0,31 -0,86 -2,23 -2,85 -1,83 -2,97 -1,24 -2,72 -5,15
229. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2018-05-24 149,60 PLN -0,56 1,91 1,88 0,79 2,45 7,38 24,36 -0,37 29,05
230. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2018-05-24 136,21 PLN -1,05 0,93 -2,04 -1,30 -0,79 -0,78 18,78 -2,15 23,60
231. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2018-05-24 136,14 PLN -0,27 0,07 -0,27 -1,11 -0,30 3,08 12,99 -1,65 17,75
232. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2018-05-24 146,65 PLN -0,65 3,77 4,63 5,97 9,88 19,44 4,48 46,65
233. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2018-05-24 122,96 PLN -0,81 -2,18 -3,99 -2,55 2,40 5,53 -3,62 22,96
234. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2018-05-24 109,45 PLN 0,05 -1,08 -1,36 -1,69 -0,13 2,78 -1,73 9,45
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.