Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-10 6,04 PLN -0,22 3,48 10,74 -12,68 -10,48 -15,81 -21,34 -12,43 -39,64
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2020-07-13 132,39 PLN 0,75 8,11 23,22 -0,20 5,30 9,33 14,28 0,82 32,38
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-13 143,79 PLN 0,61 14,12 39,64 13,36 14,59 -2,55 14,52 17,97 43,79
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-07-13 94,93 PLN 0,81 10,06 21,56 -4,52 -0,57 -12,44 -3,17 5,51
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-07-13 104,64 PLN 0,11 7,61 23,11 7,50 7,21 -1,54 -6,45 9,81 4,14
6. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-07-13 135,12 PLN 0,10 0,19 3,21 -2,09 -0,41 4,19 11,35 -1,86 35,12
7. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 110,77 PLN -0,04 1,50 3,61 -2,05 0,49 7,00 -1,70 10,77
8. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 122,43 PLN 0,46 5,56 7,99 -7,26 -0,03 7,04 -6,26 22,43
9. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2020-07-13 322,80 PLN 0,78 3,00 12,60 -9,60 -10,83 -18,72 -12,81 -7,64 222,80
10. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-07-13 282,21 PLN 0,02 0,32 0,88 0,71 1,61 5,23 8,46 0,81 182,21
11. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-07-13 311,23 PLN -0,16 0,26 1,42 4,87 5,16 11,02 13,10 4,22 211,23
12. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 204,56 PLN 1,01 1,15 8,67 -6,10 -4,78 -7,96 -14,05 -4,85 -16,86
13. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-13 10,23 PLN -0,49 -0,10 5,90 -23,20 -16,49 -14,11 -11,43 -22,62 2,30
14. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-13 13,88 PLN -0,36 0,29 4,52 -13,52 -11,87 -15,47 -9,81 -13,47 38,80
15. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-13 39,38 PLN -2,62 7,01 26,42 12,71 17,76 55,71 70,40 16,65 293,80
16. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-14 107,49 PLN -0,38 6,02 22,11 4,68 11,84 -5,11 11,71 10,23 7,49
17. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2020-07-14 112,81 PLN -1,43 1,78 8,13 -15,36 -9,29 -12,16 5,18 -12,83 12,81
18. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-14 102,30 PLN -0,79 4,22 15,61 -5,17 -3,59 -11,33 6,51 -2,32 2,30
19. Allianz Generali Globalnych Akcji Wzrostu akcyjne 2020-07-14 151,87 PLN -3,19 4,52 18,69 8,02 15,31 12,71 22,51 10,81 19,27
20. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2020-07-14 183,70 PLN -0,83 0,91 9,68 -12,06 -14,60 -20,79 -10,50 -9,83 267,40
21. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-07-14 230,90 PLN -0,05 0,68 2,35 0,73 2,43 8,46 14,08 0,88 361,80
22. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2020-07-14 382,09 PLN -0,10 0,48 3,08 3,38 5,47 12,07 15,30 3,70 282,09
23. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-14 327,60 PLN -0,68 1,41 8,76 -5,52 -3,79 -2,50 6,52 -3,92 555,20
24. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2020-07-14 169,92 PLN 0,01 0,63 4,35 3,67 5,43 10,29 13,58 3,04 69,92
25. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2020-07-14 202,05 PLN -0,15 -0,45 1,83 2,46 5,56 0,83 2,12 2,19 102,05
26. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-07-14 125,60 PLN -0,05 0,15 0,88 -0,26 1,11 5,62 9,73 0,03 25,60
27. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-14 189,47 PLN -0,45 1,13 7,00 0,79 1,71 6,49 12,45 1,30 89,47
28. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-14 136,12 PLN -1,10 3,84 4,53 11,91 18,97 19,75 32,79 13,45 21,19
29. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 111,68 PLN 0,31 2,70 7,35 -4,01 -1,95 -0,03 -3,58 11,67
30. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-13 11,15 PLN 0,81 2,76 14,24 -4,04 -2,28 1,18 -3,30 11,50
31. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-13 102,84 PLN -0,06 0,27 2,51 0,19 -0,69 -1,37 0,81 2,84
32. Allianz Investor Akcji akcyjne 2020-07-13 341,50 PLN -2,35 6,72 27,63 4,01 14,48 16,83 47,27 9,75 78,73
33. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-07-13 536,36 PLN -1,48 3,64 21,93 4,38 13,27 28,07 39,27 8,82 436,36
34. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2020-07-13 162,89 PLN 1,06 1,46 10,43 -22,01 -21,31 11,31 14,39 -21,63 62,86
35. Allianz Investor BRIC akcyjne 2020-07-13 86,15 PLN 0,55 8,84 14,65 -10,25 -1,69 12,57 18,91 -7,73 -14,26
36. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-07-13 137,71 PLN -0,01 0,53 1,24 0,43 1,22 4,27 7,02 0,55 37,05
37. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 179,02 PLN 0,38 4,54 7,58 13,71 22,41 26,91 28,82 15,91 78,98
38. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2020-07-13 255,78 PLN 0,59 11,48 14,61 1,54 8,47 11,70 13,11 4,52 155,73
39. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-07-13 101,03 PLN 0,09 0,49 1,32 -4,52 -3,13 -0,61 1,14 -4,43 1,04
40. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-07-13 261,37 PLN -0,00 0,72 2,42 0,42 1,68 6,62 11,93 0,53 161,37
41. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2020-07-13 303,87 PLN -1,23 3,63 19,63 -0,12 5,28 3,22 25,52 4,75 203,87
42. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 42,07 PLN -1,06 2,63 10,65 7,49 13,21 27,72 46,18 9,56 320,70
43. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 753,41 PLN -1,73 4,91 18,30 8,42 18,09 39,40 68,91 12,47 653,41
44. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2020-07-14 537,46 PLN -2,65 6,55 11,04 -6,51 3,64 17,06 34,75 -3,59 56,07
45. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-14 486,17 PLN -1,33 3,60 10,89 6,07 18,26 33,48 18,75 7,05 45,90
46. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-14 1 154,27 PLN -0,98 -0,46 0,77 1,76 1,01 12,47 4,12 15,43
47. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-14 429,51 PLN -0,02 0,76 2,87 0,66 1,48 2,32 6,60 0,94 26,29
48. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-07-13 158,60 PLN 0,03 0,46 1,97 0,23 1,32 3,61 6,97 0,30 57,98
49. Allianz NN Akcji akcyjne 2020-07-13 280,44 PLN 0,49 4,24 13,73 -10,01 -10,31 -18,64 -5,27 -7,77 180,44
50. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-07-13 161,59 PLN 0,81 4,60 12,37 -11,42 -6,07 -4,03 -7,45 -10,96 61,59
51. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2020-07-13 179,72 PLN 0,15 0,42 8,73 -4,92 -2,14 2,51 13,40 -4,52 79,72
52. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-07-13 222,01 PLN 0,27 1,87 5,60 -15,36 -7,07 0,41 5,28 -14,15 122,01
53. Allianz NN Japonia akcyjne 2020-07-13 166,47 PLN 2,57 -3,14 5,82 -19,85 -10,67 -12,37 -15,63 -19,64 66,47
54. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2020-07-13 138,03 PLN 0,55 11,40 21,51 -2,09 7,78 9,20 17,68 -0,08 38,03
55. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-07-13 345,14 PLN -0,18 0,03 2,15 6,08 8,08 15,80 23,34 5,64 245,14
56. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2020-07-13 86,90 PLN 0,20 0,17 8,57 -7,19 -4,99 -7,27 -3,92 -7,29 -13,10
57. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 141,89 PLN 0,46 6,81 17,06 -3,48 -3,35 -22,65 -16,21 -1,60 2,71
58. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2020-07-13 119,83 PLN -0,38 7,32 16,29 -5,41 1,38 3,72 11,41 -2,76 19,83
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2020-07-13 196,38 PLN 0,32 1,62 4,04 -13,74 -9,71 2,95 15,30 -13,42 96,38
60. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 121,16 PLN -0,21 1,32 3,24 -2,45 0,31 1,66 5,95 -1,92 21,16
61. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2020-07-13 199,78 PLN 0,41 6,59 19,81 1,94 0,75 -12,65 10,34 4,53 66,62
62. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 106,70 PLN -1,65 4,57 13,84 -6,35 -0,65 -15,92 -13,35 -4,94 -7,36
63. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-13 83,56 PLN 0,08 3,67 18,31 -12,61 -7,98 -26,67 -7,90 -10,69 -9,78
64. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2020-07-13 111,56 PLN 0,52 4,85 19,29 -8,95 -6,46 -22,06 -12,06 -6,72 11,56
65. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-07-13 108,40 PLN 0,03 0,50 3,71 -2,57 -0,98 0,35 4,33 -2,25 8,39
66. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-07-13 171,20 PLN 0,01 0,50 1,77 -1,47 -0,61 2,47 5,80 -1,31 8,49
67. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2020-07-13 10,95 PLN 0,18 2,43 20,59 -0,45 6,41 -1,08 4,19 2,53 9,50
68. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2020-07-13 48,87 PLN 0,43 4,07 9,70 -5,86 0,02 -3,67 -6,45 -6,04 21,81
69. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-07-13 11,32 PLN 0,80 1,62 11,20 -12,25 -5,27 -7,29 -8,56 -11,91 12,97
70. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2020-07-13 18,51 PLN 0,22 2,10 14,90 -14,15 -14,82 -21,87 -18,67 -12,56 85,10
71. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-07-13 6,95 PLN 0,29 7,92 17,40 -8,55 -2,39 -7,58 -0,29 -6,96 -30,57
72. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 10,37 PLN 0,39 1,67 7,02 -6,83 -3,62 -0,48 4,54 -6,58 3,70
73. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2020-07-13 18,73 PLN 0,27 4,52 23,63 1,90 5,70 -13,61 0,43 4,17 86,93
74. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-07-13 199,35 PLN -0,05 0,43 1,65 -0,38 0,71 4,92 7,82 -0,18 98,12
75. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2020-07-13 11,32 PLN -0,09 0,44 2,35 -2,16 -0,70 4,43 7,50 -1,91 13,20
76. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2020-07-13 13,33 PLN -0,15 0,15 1,83 3,57 4,63 11,64 16,32 3,09 33,17
77. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-07-13 11,27 PLN 0,18 0,36 6,22 -7,47 -5,29 -2,09 7,44 -6,86 12,70
78. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-07-13 63,15 PLN -0,21 0,17 1,67 3,66 4,07 10,91 14,88 3,17 19,72
79. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2020-07-13 18,75 PLN 0,16 0,86 6,90 -2,04 0,21 1,90 7,63 -1,68 87,31
80. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2020-07-13 12,82 PLN -0,08 0,23 1,34 0,16 1,18 4,91 7,82 0,39 28,20
81. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 11,56 PLN 0,17 1,05 3,21 -3,75 -3,10 -5,17 -2,61 -3,51 15,48
82. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 20,67 PLN -0,19 2,28 8,56 -4,08 0,10 8,96 13,01 -3,23 106,49
83. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 4,74 PLN 0,00 3,72 5,57 -15,05 -15,66 -17,28 -27,08 -15,81 -52,79
84. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2020-07-13 11,31 PLN 0,35 1,89 5,21 -9,23 -4,48 -4,88 -1,48 -8,94 13,10
85. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2020-07-13 97,59 PLN 0,15 0,16 5,26 -17,90 -9,96 -15,42 -4,06 -15,31 -2,60
86. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2020-07-13 223,53 PLN -0,15 0,27 1,67 2,83 3,05 8,44 14,65 2,32 122,99
87. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 154,80 PLN 0,01 0,92 5,88 -4,36 -4,94 -4,28 3,57 -4,01 209,60
88. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 126,84 PLN 0,00 1,16 8,83 -7,90 -9,65 -11,93 -2,16 -7,23 153,68
89. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2020-07-13 14,08 PLN 0,14 0,50 5,86 -5,12 -4,54 -2,90 11,66 -4,35 27,88
90. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2020-07-13 13,70 PLN 0,15 0,44 5,79 -5,32 -4,93 -4,06 9,25 -4,60 10,75
91. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2020-07-13 13,31 PLN 0,15 0,45 5,63 -5,54 -5,40 -5,47 6,82 -4,86 18,73
92. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2020-07-13 12,51 PLN 0,16 0,32 5,39 -6,01 -6,36 -8,28 1,54 -5,37 25,10
93. Allianz Polska OFE pozostałe 2020-07-13 34,95 PLN 0,84 0,72 9,32 -14,34 -15,64 -17,82 -3,69 -13,32 249,50
94. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-07-13 153,90 PLN -0,19 0,47 1,58 4,99 4,81 9,51 13,95 4,40 42,66
95. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2020-07-13 66,84 PLN -0,03 2,53 10,79 -15,88 -18,41 -39,60 -34,06 -14,45 33,68
96. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-13 37,99 PLN 0,18 3,85 20,95 -3,09 -3,16 -34,45 -22,26 0,18 -24,07
97. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-07-13 50,58 PLN -0,55 1,16
98. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-07-13 50,49 PLN -0,12 0,98
99. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2020-07-13 69,76 PLN 0,45 3,27 4,65 -6,26 5,31 -19,63 -36,62 -5,24 55,92
100. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2020-07-13 185,37 PLN -0,03 0,72 6,35 3,06 6,60 14,54 19,35 3,01 270,74
101. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 65,16 PLN -0,06 1,69 7,99 -8,44 -8,78 -21,04 -9,56 -7,36 30,22
102. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2020-07-13 158,38 PLN 0,76 4,29 33,70 3,45 6,34 -20,70 -7,39 5,31 57,84
103. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2020-07-13 136,31 PLN -0,01 2,98 2,04 1,05 1,76 -15,52 -6,73 2,04 -3,29
104. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2020-07-13 154,21 PLN 0,00 0,24 0,82 0,76 1,90 6,56 11,64 0,88 53,69
105. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 110,48 PLN -0,16 1,76 8,71 -2,70 2,08 -7,85 -3,65 -1,94 10,48
106. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-14 586,75 PLN 0,25 6,66 15,51 3,56 7,11 10,50 15,80 5,69 67,64
107. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-14 62,99 PLN -1,62 7,23 16,24 -7,05 2,48 9,16 42,44 -3,19 57,47
108. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-14 114,63 PLN -0,05 -0,24 6,64 -1,90 -2,63 -4,15 4,95 -2,08 14,63
109. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-14 115,72 PLN -1,07 4,33 14,40 -10,34 -0,62 -3,37 8,32 -9,13 65,32
110. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-14 348,12 PLN -1,30 0,65 6,80 -18,94 -20,32 -23,43 -14,92 -17,91 5,49
111. Allianz Schroder Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-14 387,95 PLN 0,13 0,40 9,86 -2,27 -1,78 1,12 15,96 -1,07 17,56
112. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-14 600,86 PLN -0,57 1,72 6,97 -5,34 -0,79 1,82 6,67 -4,18 71,57
113. Allianz Selektywny akcyjne 2020-07-13 93,29 PLN 0,20 8,68 28,45 1,04 -0,51 -9,21 -3,36 4,00 -0,41
114. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2020-07-13 267,04 PLN 0,68 4,79 22,83 -0,76 -12,74 -19,91 -7,75 2,53 167,04
115. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-13 226,84 PLN -3,28 7,18 25,91 8,84 1,00 29,44 14,17 65,61
116. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-07-13 362,10 PLN 0,02 0,70 2,07 1,19 1,98 6,08 9,79 1,27 262,10
117. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-13 146,76 PLN 1,20 10,64 42,09 33,77 54,65 56,28 101,76 41,65 46,76
118. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-07-13 139,22 PLN 0,12 0,43 4,60 -1,53 0,08 1,95 8,18 -1,27 39,22
119. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2020-07-13 198,65 PLN -6,87 14,13 61,41 40,25 38,96 113,14 154,42 54,41 293,52
120. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2020-07-13 216,14 PLN -4,01 8,95 32,27 2,92 5,49 36,74 60,26 5,80 80,13
121. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 133,32 PLN -0,03 4,65 13,57 6,64 7,02 1,66 3,22 8,00 32,91
122. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 84,77 PLN 0,30 4,59 10,96 -9,97 -10,24 -10,83 -15,47 -10,89 -25,93
123. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-13 13,44 PLN -0,30 0,30 1,13 -4,34 -9,19 -8,20 -5,22 -5,02 34,40
124. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-13 81,62 PLN -0,32 0,84 2,40 -6,27 -11,84 -11,32 -5,07 -6,84 95,92
125. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-13 5,82 PLN -2,18 -1,02 19,02 -30,80 -30,05 -23,52 -13,00 -30,96 -41,80
126. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 115,43 PLN 0,22 4,08 5,43 -5,30 0,10 5,88 -4,54 15,43
127. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2020-07-13 11,96 PLN -0,22 3,25 22,95 -2,82 2,48 6,86 14,62 -1,82 19,64
128. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-13 14,11 PLN 0,04 11,12 40,86 12,07 13,48 -2,10 18,75 16,40 41,09
129. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2020-07-13 9,97 PLN 0,33 6,72 30,79 1,56 -0,50 -7,37 0,63 3,72 -0,26
130. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-07-13 12,31 PLN 0,08 6,24 24,87 8,20 8,21 3,13 1,19 10,06 23,05
131. Fundusz Aktywny akcyjne 2020-07-14 12,63 PLN 0,30 -0,02 12,50 -9,66 -8,21 -12,21 -10,00 -9,06 26,26
132. Fundusz Azjatycki akcyjne 2020-07-14 12,08 PLN -0,59 3,69 13,09 -0,66 4,55 0,35 2,75 0,64 20,82
133. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2020-07-13 19,18 PLN 0,34 6,85 31,39 2,34 0,79 -4,10 1,24 4,57 91,79
134. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 5,39 PLN 2,25 -11,47 5,28 -30,35 -30,80 -37,46 -41,61 -29,61 -46,11
135. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2020-07-13 22,43 PLN 0,00 0,10 0,13 0,10 0,32 0,06 0,72 0,10 124,34
136. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-07-14 13,28 PLN 0,02 0,30 1,97 1,70 1,10 3,26 3,18 1,34 32,83
137. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-14 16,44 PLN 0,34 0,10 6,59 -1,31 3,71 5,94 5,14 -0,89 64,36
138. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2020-07-13 21,49 PLN 0,01 0,07 -3,79 -1,53 7,68 14,83 35,29 -2,85 -57,02
139. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2020-07-13 47,64 PLN 0,29 0,14 -2,56 -9,06 0,57 -2,39 11,85 -8,65 -36,48
140. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2020-07-13 49,76 PLN 0,33 0,20 -2,57 -8,74 0,87 -2,24 13,09 -8,78 -33,65
141. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2020-07-13 49,93 PLN 0,32 0,21 -2,57 -9,05 0,79 -2,03 12,62 -8,74 -33,43
142. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2020-07-13 24,14 PLN 0,03 0,17 -3,81 -1,43 8,46 15,10 35,17 -3,16 -51,71
143. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2020-07-13 22,52 PLN 0,02 0,18 -3,90 -0,87 8,55 15,45 35,32 -3,05 -54,96
144. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2020-07-13 23,73 PLN 0,02 0,13 -3,98 -1,17 8,71 15,52 34,64 -3,11 -52,53
145. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-07-13 45,92 PLN 0,07 0,34 1,62 -1,71 -1,12 0,99 3,15 -1,58 84,24
146. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-07-13 10,30 PLN -0,04 -0,09 4,41 -2,42 -0,89 0,37 2,97 -2,11 2,96
147. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2020-07-13 11,45 PLN -0,00 0,29 1,04 0,61 1,20 3,09 6,34 0,68 14,49
148. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-07-13 12,96 PLN 0,03 0,74 1,93 4,72 4,33 7,99 11,12 4,29 29,63
149. Fundusz Selektywny akcyjne 2020-07-13 10,67 PLN 0,33 6,62 30,25 0,83 -1,23 -7,86 0,36 2,94 6,66
150. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 21,01 PLN 0,02 4,08 14,82 7,19 8,01 5,89 10,78 8,32 110,09
151. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-14 9,37 PLN 0,10 0,15 7,43 -6,99 -8,06 -11,36 -9,12 -6,76 -6,31
152. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
153. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
154. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2020-07-13 108,16 PLN 0,05 0,42 1,73 -0,22 0,55 3,42 -0,15 7,85
155. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2020-07-13 114,63 PLN -0,23 1,02 12,07 -3,16 0,44 6,06 -2,64 14,30
156. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-07-10 10,92 PLN 0,00 0,24 2,19 1,09 1,08 3,30 3,52 0,87 9,19
157. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2020-07-13 132,39 PLN 0,75 8,11 23,22 -0,20 5,30 9,33 14,28 0,82 32,38
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2020-07-13 139,74 PLN 0,76 8,20 23,53 0,31 6,36 12,66 20,53 1,36 18,53
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2020-07-13 137,04 PLN 0,76 8,26 23,75 0,65 7,10 1,74 7,11
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2020-07-13 135,99 PLN 0,77 8,35 24,04 1,11 8,04 2,23 8,40
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2020-07-13 143,79 PLN 0,61 14,12 39,64 13,36 14,59 -2,55 14,52 17,97 43,79
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2020-07-13 157,44 PLN 0,61 14,22 40,01 13,91 15,99 2,39 25,24 18,58 43,48
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2020-07-13 174,65 PLN 0,62 14,28 40,31 14,37 16,89 4,63 29,78 19,09 77,11
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2020-07-13 175,87 PLN 0,63 14,36 40,54 14,77 17,73 6,25 32,72 19,54 36,09
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2020-07-13 94,93 PLN 0,81 10,06 21,56 -4,52 -0,57 -12,44 -8,17 -3,17 -12,98
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 104,64 PLN 0,11 7,61 23,11 7,50 7,21 -1,54 -6,45 9,81 4,14
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 121,18 PLN 0,12 7,69 23,38 7,96 8,52 3,27 1,81 10,32 -1,39
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 126,66 PLN 0,13 7,82 23,82 8,74 10,11 7,04 7,68 11,18 13,40
169. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 167,60 PLN 0,41 17,72 52,63 31,42 38,30 35,49 58,55
170. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 110,77 PLN -0,04 1,50 3,61 -2,05 0,49 7,00 -1,70 10,77
171. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 102,81 PLN 1,13 3,74 15,27 -3,14 0,68 -1,36 1,24
172. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 122,43 PLN 0,46 5,56 7,99 -7,26 -0,03 7,04 -6,26 22,43
173. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2020-07-13 126,98 PLN 0,72 6,90 19,45 0,71 13,53 16,88 1,55 26,98
174. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 111,68 PLN 0,31 2,70 7,35 -4,01 -1,95 -0,03 -3,58 11,67
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 113,32 PLN 0,33 2,73 7,45 -3,84 -1,61 1,03 -3,39 10,62
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 115,27 PLN 0,33 2,78 7,61 -3,58 -1,06 2,72 -3,11 5,87
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 113,64 PLN 0,34 2,85 7,82 -3,21 -0,32 -2,71 -0,39
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 106,45 PLN 1,04 8,83 24,75 -7,28 -4,48 4,28 -7,67 6,45
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2020-07-13 91,25 PLN 0,71 8,18 17,91 -13,34 -16,35 -18,87 -11,92 -8,77
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2020-07-13 158,60 PLN 0,03 0,46 1,97 0,23 1,32 3,61 6,97 0,30 57,98
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2020-07-13 163,97 PLN 0,02 0,48 2,07 0,42 1,73 4,84 9,12 0,51 24,55
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2020-07-13 162,61 PLN 0,02 0,50 2,11 0,50 1,89 5,32 8,33 0,60 17,90
183. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2020-07-13 166,31 PLN 0,03 0,51 2,16 0,59 2,06 5,82 10,80 0,69 17,41
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2020-07-13 119,92 PLN 0,65 3,84 15,94 -10,37 -2,04 3,82 -10,20 19,61
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2020-07-13 108,40 PLN 0,03 0,50 3,71 -2,57 -0,98 0,35 4,33 -2,25 8,39
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2020-07-13 109,94 PLN 0,04 0,53 3,80 -2,42 -0,68 1,26 5,80 -2,09 5,18
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2020-07-13 111,44 PLN 0,04 0,56 3,90 -2,23 -0,29 2,48 -1,89 6,07
188. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2020-07-13 107,18 PLN 0,04 0,60 4,04 -1,98 0,21 -1,62 0,18
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2020-07-13 171,20 PLN 0,01 0,50 1,77 -1,47 -0,61 2,47 5,80 -1,31 70,67
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2020-07-13 178,05 PLN 0,01 0,53 1,84 -1,33 -0,31 3,40 7,40 -1,15 25,79
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2020-07-13 182,37 PLN 0,01 0,56 1,95 -1,13 0,09 4,65 9,58 -0,93 21,84
192. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2020-07-13 182,64 PLN 0,02 0,60 2,06 -0,95 0,48 5,44 10,74 -0,74 20,75
193. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2020-07-13 112,32 PLN 0,00 0,70 3,55 -3,92 -2,69 -3,78 -1,93
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2020-07-13 95,74 PLN 0,13 1,06 11,16 -8,75 -6,58 -5,15 -8,60 -4,26
195. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2020-07-13 108,43 PLN 0,20 1,78 11,30 -3,30 0,04 4,29 -2,70 8,43
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2020-07-13 108,43 PLN -0,11 0,55 2,81 2,33 3,96 9,08 2,52 8,43
197. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2020-07-13 111,05 PLN 0,33 0,52 4,65 -5,66 -2,58 2,03 -5,34 11,05
198. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2020-07-13 108,71 PLN 0,19 0,85 4,94 -2,56 -1,25 2,73 -2,28 8,71
199. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2020-07-13 103,56 PLN -0,14 1,74 4,81 2,62 3,06 3,56
200. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2020-07-13 101,85 PLN -0,13 2,73 7,15 -0,01 0,94 1,85
201. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2020-07-13 100,12 PLN -0,11 3,77 10,13 -2,11 -0,77 0,12
202. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2020-07-13 100,45 PLN -0,12 3,75 10,09 -2,04 -0,65 0,45
203. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2020-07-13 97,95 PLN -0,11 4,28 11,46 -4,54 -2,95 -2,05
204. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2020-07-13 97,82 PLN -0,11 4,24 11,27 -4,61 -3,04 -2,18
205. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2020-07-13 97,95 PLN -0,11 4,19 11,09 -4,50 -2,89 -2,05
206. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2020-07-13 96,21 PLN -0,12 4,13 10,21 -5,69 -3,74 -3,79
207. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2020-07-13 153,90 PLN -0,19 0,47 1,58 4,99 4,81 9,51 13,95 4,40 42,66
208. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2020-07-13 157,71 PLN -0,18 0,50 1,66 5,15 5,13 10,51 15,60 4,58 37,28
209. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2020-07-13 162,27 PLN -0,18 0,53 1,76 5,35 5,54 11,83 18,01 4,80 28,67
210. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2020-07-13 163,56 PLN -0,18 0,57 1,87 5,57 5,99 12,72 19,31 5,03 29,10
211. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2020-07-13 93,29 PLN 0,20 8,68 28,45 1,04 -0,51 -9,21 -3,36 4,00 -0,41
212. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2020-07-13 109,15 PLN 0,21 8,77 28,78 1,54 0,73 -4,58 5,72 4,56 14,20
213. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2020-07-13 113,28 PLN 0,22 8,84 29,01 1,91 1,44 -2,55 9,49 4,96 33,18
214. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2020-07-13 114,10 PLN 0,22 8,91 29,26 2,29 2,21 -1,01 12,01 5,38 25,88
215. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 133,32 PLN -0,03 4,65 13,57 6,64 7,02 1,66 3,22 8,00 32,91
216. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 152,88 PLN -0,03 4,72 13,78 7,01 8,28 6,41 11,78 8,40 18,70
217. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 159,03 PLN -0,01 4,78 13,98 7,39 9,04 8,68 15,77 8,81 21,64
218. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 160,00 PLN -0,01 4,84 14,18 7,74 9,77 10,17 18,06 9,20 24,61
219. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 65,12 PLN 0,14 2,97 -0,20 -39,59 -37,86 -39,41 -36,51
220. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 84,77 PLN 0,30 4,59 10,96 -9,97 -10,24 -10,83 -15,47 -10,89 -15,24
221. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 89,78 PLN 0,29 4,68 11,24 -9,53 -9,33 -8,13 -10,58 -10,42 -13,12
222. Subfundusz Allianz Surowców i Energii C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 91,12 PLN 0,30 4,74 11,43 -9,21 -8,66 -5,19 -10,08 -13,77
223. Subfundusz Allianz Surowców i Energii D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-13 87,35 PLN 0,31 4,82 11,70 -8,75 -7,82 -9,59 -6,40
224. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2020-07-13 104,04 PLN 0,01 0,33 1,07 0,87 1,72 0,96 2,43
225. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2020-07-13 101,15 PLN 0,53 0,48 7,99 -6,25 -3,69 -2,01 -5,88 1,13
226. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-13 115,43 PLN 0,22 4,08 5,43 -5,30 0,10 5,88 -4,54 15,43
227. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-10 10,27 PLN -0,10 0,89 2,73 -3,45 -2,45 -3,23 -4,87 -2,79 2,72
228. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-10 9,33 PLN 0,02 0,62 2,08 -5,21 -4,64 -6,21 -0,54 -4,82 -6,70
229. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-10 8,57 PLN 0,08 0,14 1,14 -7,12 -8,20 -11,28 -10,59 -6,85 -14,26
230. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2020-07-13 152,07 PLN 0,09 4,44 18,25 2,23 2,85 4,44 12,48 3,83 31,19
231. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2020-07-13 132,68 PLN 0,02 6,26 26,86 3,58 5,15 -4,20 3,81 5,58 20,39
232. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2020-07-13 143,05 PLN 0,03 2,99 13,31 3,15 4,20 4,66 10,95 4,23 23,73
233. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2020-07-13 152,02 PLN 0,01 3,33 22,38 -1,71 6,07 15,19 25,96 -0,80 52,02
234. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2020-07-13 108,40 PLN -0,12 4,25 20,02 -8,04 -5,11 -10,86 -1,93 -7,51 8,40
235. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2020-07-13 106,58 PLN 0,11 -0,30 6,30 -8,54 -6,63 -3,06 1,82 -8,21 6,58
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.