Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-17 6,75 PLN -0,34 3,50 -1,96 3,40 -4,50 -3,49 -27,55 7,67 -32,52
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2019-07-18 125,32 PLN -0,64 2,25 -1,10 8,35 -3,77 13,94 18,52 14,50 25,31
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-07-18 122,46 PLN -0,36 0,15 -3,18 0,45 -9,70 3,52 -0,41 5,31 22,46
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-07-18 95,37 PLN -0,24 3,21 -3,17 2,94 -8,21 -1,35 8,23 6,00
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-07-18 96,86 PLN 0,09 -0,16 -2,88 0,04 -5,23 -5,10 -12,38 3,36 -3,60
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2019-07-18 118,67 PLN -0,03 0,25 -0,65 -1,21 -2,97 3,29 8,41 -1,80 15,11
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-07-18 135,54 PLN -0,01 0,46 0,89 2,71 2,75 8,03 14,15 3,03 35,54
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 110,89 PLN 0,02 1,42 3,15 6,42 3,69 6,94 7,41 10,89
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 122,20 PLN -0,64 1,44 1,03 7,93 0,35 15,23 13,02 22,20
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2019-07-18 362,11 PLN 0,04 -1,28 -0,08 -0,21 -1,22 11,77 -4,04 4,93 262,11
11. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-07-18 296,59 PLN 0,09 0,39 1,80 2,11 3,53 5,18 10,16 2,08 196,59
12. Allianz ESALIENS Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-07-18 277,81 PLN 0,00 0,17 0,47 0,65 1,35 5,25 8,66 0,60 177,81
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 215,02 PLN 0,06 -0,69 0,98 2,78 1,75 1,66 -13,41 6,36 -12,61
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-07-19 12,18 PLN -0,08 0,50 -2,40 6,47 -0,33 17,68 21,92 12,67 21,80
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-07-19 15,61 PLN -0,13 0,97 -1,33 1,83 -3,28 9,54 -0,38 6,77 56,10
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-07-19 32,97 PLN -0,78 1,73 5,17 16,96 6,15 54,35 65,85 26,47 229,70
17. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 113,85 PLN -0,11 0,73 0,38 4,07 1,37 6,30 6,51 13,84
18. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-07-19 11,47 PLN 0,17 1,33 3,89 7,90 7,60 8,41 11,68 14,70
19. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-07-19 103,57 PLN 0,09 1,97 1,65 3,49 3,66 4,16 4,65 3,57
20. Allianz Investor Akcji akcyjne 2019-07-18 296,86 PLN -0,12 3,30 3,18 11,74 -11,79 38,24 48,74 18,06 55,37
21. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-07-18 476,08 PLN 0,06 2,20 3,21 8,71 -2,26 52,53 26,01 14,83 376,08
22. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2019-07-18 205,80 PLN 0,34 9,58 16,17 15,34 37,15 31,10 25,02 27,65 105,76
23. Allianz Investor BRIC akcyjne 2019-07-18 87,76 PLN -0,27 3,64 0,56 7,75 7,76 30,67 32,87 14,79 -12,66
24. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-07-18 136,10 PLN 0,01 0,17 0,39 0,36 0,70 4,82 7,17 0,15 35,45
25. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 148,08 PLN 0,35 5,40 10,69 9,24 11,27 -9,45 2,07 9,28 48,05
26. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2019-07-18 236,32 PLN -0,80 1,43 -3,61 4,70 -2,81 15,52 33,43 7,66 136,27
27. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-07-18 104,22 PLN -0,07 0,19 0,72 1,66 1,77 4,10 1,97 4,23
28. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-07-18 257,25 PLN 0,02 0,27 0,79 1,35 2,09 7,76 12,44 1,35 157,25
29. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2019-07-18 286,28 PLN -0,18 0,92 2,12 10,61 -2,94 22,10 22,71 14,78 186,28
30. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 37,20 PLN 0,00 1,92 2,85 6,74 0,76 29,93 41,18 9,28 272,00
31. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 638,06 PLN -0,06 2,92 3,71 10,05 -2,00 47,93 66,39 14,78 538,06
32. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2019-07-19 522,60 PLN 0,39 3,10 -1,43 8,51 6,69 35,91 43,35 15,12 51,76
33. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-19 413,34 PLN 0,13 -0,49 7,24 3,52 2,04 21,46 8,91 24,04
34. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-19 1 144,44 PLN 0,18 1,52 3,51 5,18 4,13 4,37 14,44
35. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-07-19 423,29 PLN 0,04 0,44 0,66 2,51 1,27 3,09 6,06 3,83 24,46
36. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-07-18 156,57 PLN 0,01 0,26 0,63 0,95 1,36 4,34 7,86 1,03 55,96
37. Allianz NN Akcji akcyjne 2019-07-18 313,01 PLN 0,27 -0,22 -0,43 -0,12 4,48 19,06 13,26 3,96 213,01
38. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-07-18 170,98 PLN -0,45 0,32 -0,85 9,13 1,02 19,66 10,20 15,36 70,98
39. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2019-07-18 183,08 PLN -0,21 0,59 0,22 4,17 3,20 12,08 13,36 7,45 83,08
40. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-07-18 238,37 PLN 0,06 0,93 -0,26 8,47 5,51 20,22 35,99 15,69 138,37
41. Allianz NN Japonia akcyjne 2019-07-18 181,23 PLN -2,16 0,59 -6,21 -1,88 -12,08 18,07 16,56 3,15 81,23
42. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2019-07-18 128,06 PLN -0,65 4,01 -4,89 2,50 0,93 17,42 8,20 7,93 28,06
43. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-07-18 320,37 PLN 0,14 0,54 2,33 2,85 4,57 9,72 16,83 3,03 220,37
44. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2019-07-18 91,87 PLN 0,40 3,48 3,96 4,80 3,04 1,78 -14,67 7,70 -8,13
45. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 146,74 PLN 0,08 -0,29 -0,66 -1,66 2,02 -4,23 -6,57 4,63 6,23
46. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2019-07-18 118,83 PLN -0,08 2,07 -2,59 3,61 6,63 20,65 15,71 9,84 18,83
47. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2019-07-18 216,29 PLN 0,39 1,50 2,24 9,15 3,06 24,94 25,55 16,59 116,29
48. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 121,15 PLN 0,11 0,64 0,22 1,95 0,31 4,18 15,17 3,26 21,15
49. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2019-07-18 195,39 PLN -0,50 -0,97 -1,69 2,71 -0,46 10,73 24,89 6,98 62,96
50. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2019-07-18 118,83 PLN 0,28 -0,66 -1,91 -0,04 -6,45 6,30 -7,57 4,73 18,83
51. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-07-18 89,57 PLN -0,19 -0,68 -2,84 0,28 -10,63 1,68 5,59 5,65 -10,73
52. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 107,27 PLN 0,06 0,41 -0,35 -1,84 -15,53 -5,40 -10,94 -0,82 7,28
53. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-07-18 109,53 PLN 0,02 0,62 1,06 3,34 2,82 4,48 6,05 4,55 9,52
54. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-07-18 172,25 PLN -0,01 0,21 0,57 1,43 2,23 6,03 1,94 9,16
55. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2019-07-18 10,18 PLN -0,29 0,59 -1,64 2,11 3,56 16,88 -4,77 6,37 1,80
56. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2019-07-18 48,52 PLN -0,41 0,25 -1,84 6,87 -6,21 4,28 10,32 13,23 20,94
57. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-07-18 11,90 PLN -0,25 0,59 -1,57 7,40 -5,18 11,11 15,53 15,65 18,76
58. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2019-07-18 21,63 PLN 0,19 0,37 -1,41 1,22 2,66 14,93 -7,52 5,41 116,30
59. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-07-18 7,13 PLN -0,14 3,63 -1,93 4,85 -3,65 15,75 -12,08 11,06 -28,77
60. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 10,72 PLN -0,19 0,66 1,13 4,69 1,80 8,83 7,96 7,20
61. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2019-07-18 17,43 PLN -0,51 0,52 -0,57 4,87 -2,84 0,98 4,31 10,53 73,95
62. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-07-18 197,92 PLN -0,01 0,20 0,37 0,91 1,80 5,70 8,74 0,99 96,70
63. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2019-07-18 11,40 PLN 0,00 0,26 0,44 1,06 2,33 6,54 10,89 1,24 14,00
64. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2019-07-18 12,77 PLN 0,08 0,31 1,35 1,83 3,91 8,04 15,05 2,00 27,57
65. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-07-18 11,92 PLN 0,00 1,36 2,32 5,39 5,11 8,66 19,20 8,17 19,20
66. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-07-18 60,78 PLN 0,07 0,23 1,15 1,62 3,46 7,90 12,33 1,74 15,22
67. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2019-07-18 18,72 PLN 0,00 0,75 2,13 4,93 4,12 5,58 8,27 6,36 87,01
68. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2019-07-18 12,67 PLN 0,00 0,16 0,32 0,72 1,44 5,41 8,48 0,80 26,70
69. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 11,92 PLN 0,17 0,68 -0,83 1,88 3,29 5,86 0,42 2,67 19,08
70. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 20,62 PLN 0,00 1,33 1,98 7,85 3,62 13,92 20,09 11,46 105,99
71. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 5,52 PLN -0,54 2,03 -1,25 1,66 -2,47 -11,11 -29,50 5,75 -45,02
72. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2019-07-18 11,82 PLN -0,17 0,08 -0,84 5,07 -0,25 9,04 12,25 9,14 18,20
73. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2019-07-18 109,53 PLN 0,44 4,50 5,77 6,81 2,40 8,30 13,68 13,73 9,31
74. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2019-07-18 217,24 PLN 0,06 0,25 1,05 1,33 2,52 7,33 13,23 1,31 116,72
75. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 162,84 PLN 0,13 0,13 -0,21 0,32 1,54 10,36 12,26 1,56 225,68
76. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 140,29 PLN 0,20 0,09 -0,57 0,04 1,26 12,22 12,31 2,16 180,58
77. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2019-07-18 14,69 PLN -0,20 0,27 0,75 2,73 2,44 15,76 23,86 5,15 33,42
78. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2019-07-18 14,35 PLN -0,21 0,21 0,70 2,50 2,06 14,43 4,97 16,01
79. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2019-07-18 14,01 PLN -0,21 0,14 0,57 2,26 1,52 12,71 18,53 4,63 24,98
80. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2019-07-18 13,30 PLN -0,23 0,08 0,30 1,76 0,53 9,38 12,71 4,07 33,00
81. Allianz Polska OFE pozostałe 2019-07-18 41,13 PLN -0,27 -0,02 -0,63 0,64 3,84 22,16 18,70 3,97 311,30
82. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-07-18 147,10 PLN 0,06 0,32 1,49 1,80 3,43 6,00 10,32 1,80 36,36
83. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2019-07-18 81,65 PLN 0,49 0,29 -2,48 -4,27 -9,60 -6,60 -22,61 -0,15 63,30
84. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-07-18 38,69 PLN -0,18 -0,26 -2,72 -0,64 -15,73 -19,80 -18,92 2,90 -22,67
85. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-07-18 214,15 PLN -0,43 1,27 1,60 9,08 3,37 17,31 30,16 16,03 165,33
86. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-07-18 100,98 PLN 0,52 0,96 -2,68 -4,74 -6,62 -3,98 18,49 -0,95 52,68
87. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2019-07-18 66,58 PLN 0,39 0,44 4,64 1,85 -9,51 -19,42 -29,99 5,92 48,82
88. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2019-07-18 174,34 PLN 0,11 1,06 3,15 4,08 6,14 9,19 15,63 4,80 248,68
89. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 71,53 PLN 0,35 0,85 0,14 0,79 -0,98 5,75 -0,47 3,07 42,95
90. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2019-07-18 147,26 PLN -0,18 2,05 0,48 3,30 -7,02 -9,34 -9,55 8,99 46,76
91. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2019-07-18 133,23 PLN -0,02 2,45 3,34 4,42 -7,80 -8,85 -2,91 6,52 -5,48
92. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2019-07-18 151,38 PLN 0,01 0,19 0,54 1,12 2,09 7,07 12,80 1,26 50,87
93. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 107,07 PLN -0,45 0,22 4,66 6,04 -5,11 -8,39 5,96 7,18 7,07
94. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-07-19 549,91 PLN 0,28 1,57 -1,12 4,50 2,37 9,92 14,12 6,43 57,12
95. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2019-07-19 62,14 PLN 0,76 3,19 -3,34 10,13 0,49 40,90 42,43 15,11 55,36
96. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-07-19 118,36 PLN 0,40 2,41 3,19 3,13 2,74 1,84 2,49 4,15 18,36
97. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-07-19 116,88 PLN 0,07 3,39 -0,58 8,45 -6,19 21,68 36,10 14,96 66,98
98. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-07-19 433,51 PLN 0,17 2,77 4,02 10,13 -0,19 15,82 -10,45 14,29 31,37
99. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-07-19 607,87 PLN 0,23 1,29 1,12 5,14 0,58 9,39 15,52 7,81 73,57
100. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-07-19 395,66 PLN -0,07 2,09 1,99 6,05 4,93 12,97 12,57 10,25 19,90
101. Allianz Selektywny akcyjne 2019-07-18 93,06 PLN 0,22 -0,23 -3,30 -1,28 0,19 11,13 1,12 2,89 -0,65
102. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2019-07-18 304,91 PLN 0,26 1,84 -4,16 -2,03 -4,16 24,63 9,27 3,81 204,91
103. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-07-18 225,48 PLN -0,27 3,02 9,40 18,64 2,88 68,47 30,14 64,62
104. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-07-18 355,42 PLN 0,03 0,31 0,58 0,89 1,48 6,31 9,54 0,95 255,42
105. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-07-18 94,49 PLN -0,25 1,38 -1,68 5,74 -5,67 35,14 44,66 12,17 -5,51
106. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-07-18 139,02 PLN -0,04 0,03 -0,02 2,20 1,47 5,60 9,60 4,13 39,02
107. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2019-07-18 144,13 PLN -0,25 3,19 20,78 34,80 15,22 106,22 118,58 50,03 185,52
108. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2019-07-18 205,56 PLN 0,01 2,09 7,72 21,60 3,11 68,01 82,33 30,20 71,31
109. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 124,28 PLN 0,10 0,05 -0,58 1,31 -1,79 1,46 -3,91 3,39 23,90
110. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 94,39 PLN -0,07 3,83 -0,70 3,03 -2,47 -6,71 -17,52 8,91 -17,52
111. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-07-19 14,78 PLN 0,14 1,30 0,27 1,51 3,57 10,71 4,30 3,72 47,80
112. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-07-19 92,38 PLN 0,18 1,56 0,54 1,52 3,52 13,07 7,54 4,13 121,75
113. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-07-19 8,19 PLN -1,21 3,80 6,50 5,00 13,59 20,09 -12,22 16,67 -18,10
114. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2019-07-19 115,51 PLN -0,47 3,69 -0,21 6,83 7,12 11,21 10,85 15,51
115. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2019-07-19 132,21 PLN 0,82 1,42 -0,49 9,16 1,09 16,68 17,03 12,65 32,21
116. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-07-19 95,85 PLN 0,67 1,49 -1,90 5,49 -9,07 4,55 13,03 9,94 -4,15
117. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2019-07-19 125,65 PLN 1,21 2,41 0,99 4,50 -0,21 17,23 26,84 8,30 25,65
118. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-19 107,33 PLN 1,39 1,48 0,55 3,59 -0,75 19,24 16,82 6,43 7,33
119. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2019-07-19 217,25 PLN 1,49 1,56 -0,11 2,27 1,00 20,05 7,33 5,53 334,50
120. Allianz UniKorona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-07-19 225,60 PLN 0,04 0,49 1,24 2,14 3,00 9,33 14,46 2,20 351,20
121. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2019-07-19 362,89 PLN 0,11 0,82 2,29 2,68 4,25 7,58 11,53 2,73 262,89
122. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-19 343,22 PLN 0,92 1,78 1,75 5,51 5,02 18,62 13,54 8,08 586,44
123. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2019-07-19 161,65 PLN 0,16 1,20 3,14 3,03 5,05 4,97 12,69 3,19 61,65
124. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2019-07-19 192,64 PLN 0,36 1,74 4,59 4,45 5,56 -8,96 2,17 5,03 92,64
125. Allianz UniOszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-07-19 124,27 PLN 0,01 0,19 0,40 0,91 1,95 6,63 11,63 1,02 24,27
126. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-19 187,06 PLN 0,54 1,09 1,74 3,76 5,02 14,75 12,91 5,43 87,06
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 115,46 PLN -0,37 1,35 1,48 6,71 1,11 11,00 10,17 15,46
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2019-07-18 11,73 PLN 0,00 3,04 -0,20 9,75 -2,18 13,45 17,36 14,54 17,27
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-07-18 12,19 PLN -1,06 1,52 -3,17 1,43 -8,78 7,08 4,22 5,90 21,90
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2019-07-18 9,93 PLN -0,79 1,19 -3,91 -0,75 0,55 14,75 3,37 2,89 -0,67
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-07-18 11,28 PLN -0,52 0,70 -2,92 1,05 -3,50 0,22 -4,65 4,11 12,77
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2019-07-19 13,70 PLN -0,46 2,08 -1,23 4,68 0,42 12,09 2,83 9,89 36,98
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2019-07-19 11,60 PLN -0,01 2,79 -2,53 3,51 -4,34 4,69 -0,03 6,92 15,97
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2019-07-18 18,86 PLN -0,78 1,29 -3,64 -0,22 1,62 17,36 -0,70 3,51 88,58
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 7,65 PLN -1,03 3,25 -6,77 -6,17 -11,91 -17,17 -23,43 -2,37 -23,54
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2019-07-18 22,36 PLN 0,00 0,12 0,21 -0,11 -0,26 0,47 0,69 -0,12 123,64
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-07-19 13,12 PLN -0,01 0,20 0,46 0,53 1,34 2,51 1,65 0,81 31,23
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-19 15,82 PLN 0,01 1,88 0,76 8,06 1,48 2,73 20,30 12,66 58,17
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2019-07-18 20,15 PLN 0,28 4,03 5,80 11,39 9,45 9,44 61,24 12,48 -59,69
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2019-07-18 47,84 PLN 0,55 2,67 1,18 4,46 -0,45 2,40 33,53 5,04 -36,21
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2019-07-18 49,66 PLN 0,19 2,87 1,30 5,08 -0,62 2,51 36,24 5,75 -33,79
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2019-07-18 49,83 PLN 0,19 3,06 1,41 5,04 -0,44 1,95 35,45 5,70 -33,56
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2019-07-18 22,50 PLN 0,31 5,06 6,97 13,32 10,18 9,44 64,60 14,57 -54,99
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2019-07-18 20,97 PLN 0,31 4,56 6,65 13,06 10,27 10,09 66,09 14,28 -58,05
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2019-07-18 22,08 PLN 0,31 5,07 7,14 13,67 10,59 10,88 69,81 14,92 -55,85
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-07-18 46,44 PLN -0,01 0,15 0,40 1,20 1,70 4,40 7,15 1,66 86,32
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-07-18 10,39 PLN 0,04 0,68 1,04 3,18 2,61 3,60 3,79 4,29 3,91
148. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2019-07-18 11,31 PLN 0,01 0,20 0,34 0,53 0,92 3,90 7,32 0,61 13,14
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-07-18 12,43 PLN 0,03 0,35 1,28 1,40 2,72 4,36 7,39 1,43 24,25
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2019-07-18 10,70 PLN -0,78 1,19 -3,85 -0,74 0,53 15,06 5,73 2,85 7,01
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 19,38 PLN -0,29 0,66 -0,46 2,11 -0,43 6,35 3,35 4,13 93,74
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-19 10,16 PLN -0,30 1,15 -0,56 1,23 2,07 10,09 -3,12 3,91 1,59
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2019-07-18 107,57 PLN -0,01 0,22 0,66 1,26 2,00 5,22 1,51 7,27
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2019-07-18 114,34 PLN -0,00 1,37 -0,10 7,66 2,57 9,10 11,27 14,02
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-07-17 10,79 PLN 0,03 0,30 0,91 1,53 1,90 1,83 2,66 1,79 7,94
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2019-07-18 125,32 PLN -0,64 2,25 -1,10 8,35 -3,77 13,94 18,52 14,50 25,31
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2019-07-18 130,98 PLN -0,64 2,34 -0,86 8,90 -2,80 17,40 15,13 11,10
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2019-07-18 127,57 PLN -0,64 2,40 -0,69 9,27 -2,13 15,57 -0,29
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2019-07-18 122,46 PLN -0,36 0,15 -3,18 0,45 -9,70 3,52 -0,41 5,31 22,46
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2019-07-18 132,49 PLN -0,35 0,26 -2,82 1,21 -8,13 9,61 2,72 6,20 20,74
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2019-07-18 145,88 PLN -0,35 0,33 -2,64 1,56 -7,48 11,94 13,68 6,61 47,94
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2019-07-18 145,85 PLN -0,35 0,39 -2,46 1,86 -7,05 13,26 15,82 6,94 12,86
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2019-07-18 95,37 PLN -0,24 3,21 -3,17 2,94 -8,21 -1,35 8,23 -12,58
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 96,86 PLN 0,09 -0,16 -2,88 0,04 -5,23 -5,10 -12,38 3,36 -3,60
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 110,85 PLN 0,09 -0,04 -2,49 0,83 -3,60 0,16 -4,03 4,28 -9,80
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 114,41 PLN 0,10 0,03 -2,32 1,19 -2,93 2,31 -0,60 4,68 -4,40
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 114,21 PLN 0,10 0,09 -2,13 1,47 -2,50 3,37 1,04 5,01 2,26
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 121,97 PLN -0,11 5,82 -0,78 13,95 -0,11 24,64 15,38
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 110,89 PLN 0,02 1,42 3,15 6,42 3,69 6,94 7,41 10,89
172. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 101,67 PLN -0,40 0,12
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 122,20 PLN -0,64 1,44 1,03 7,93 0,35 15,23 13,02 22,20
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2019-07-18 111,44 PLN -1,90 1,83 -0,28 14,53 -3,04 11,32 20,66 11,44
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 113,85 PLN -0,11 0,73 0,38 4,07 1,37 6,30 6,51 13,84
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 115,12 PLN -0,10 0,77 0,47 4,25 1,72 7,43 6,72 12,38
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 116,46 PLN -0,11 0,80 0,60 4,52 2,27 7,04 6,96
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 111,47 PLN -0,38 2,97 -6,94 5,60 -1,93 11,35 10,67 11,47
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2019-07-18 109,00 PLN -0,42 -0,24 -1,79 4,32 -4,13 8,88 3,17 8,98
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2019-07-18 156,57 PLN 0,01 0,26 0,63 0,95 1,36 4,34 7,86 1,03 55,96
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2019-07-18 161,24 PLN 0,02 0,29 0,73 1,15 1,75 5,59 10,03 1,26 22,48
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2019-07-18 159,67 PLN 0,02 0,31 0,77 1,23 1,92 6,38 9,08 1,35 15,77
183. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2019-07-18 163,03 PLN 0,02 0,32 0,80 1,30 2,07 6,56 11,70 1,43 15,09
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2019-07-18 120,53 PLN -1,63 -1,14 -6,15 9,56 -7,84 17,53 18,99 20,22
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2019-07-18 109,53 PLN 0,02 0,62 1,06 3,34 2,82 4,48 6,05 4,55 9,52
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2019-07-18 110,76 PLN 0,03 0,64 1,14 3,49 3,13 5,44 4,73 5,96
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2019-07-18 111,83 PLN 0,02 0,67 1,23 3,70 3,54 4,96 6,44
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2019-07-18 172,25 PLN -0,01 0,21 0,57 1,43 2,23 6,03 9,61 1,94 71,72
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2019-07-18 178,61 PLN -0,01 0,24 0,64 1,58 2,53 6,99 11,52 2,11 26,18
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2019-07-18 182,22 PLN -0,01 0,27 0,74 1,78 2,94 8,28 13,77 2,34 21,74
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2019-07-18 181,79 PLN -0,01 0,30 0,84 1,93 3,17 8,85 14,46 2,50 20,19
192. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2019-07-18 115,47 PLN 0,00 0,43 0,59 2,01 2,33 0,82
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2019-07-18 102,96 PLN 0,27 4,17 6,26 7,33 7,05 2,93 10,70 2,96
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2019-07-18 108,73 PLN 0,02 1,32 3,67 6,73 6,68 8,70 9,66 8,73
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2019-07-18 104,69 PLN 0,06 0,58 2,63 4,57 4,59 4,66 5,23 4,69
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2019-07-18 113,72 PLN -0,14 0,53 0,82 4,75 4,85 13,69 8,71 13,72
197. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2019-07-18 110,10 PLN 0,02 0,58 1,47 4,05 4,35 10,07 5,33 10,10
198. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2019-07-18 147,10 PLN 0,06 0,32 1,49 1,80 3,43 6,00 10,32 1,80 36,36
199. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2019-07-18 150,28 PLN 0,05 0,33 1,56 1,95 3,75 6,88 11,92 1,96 30,81
200. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2019-07-18 154,03 PLN 0,06 0,37 1,66 2,15 4,16 8,24 14,25 2,19 22,14
201. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2019-07-18 154,62 PLN 0,06 0,41 1,77 2,31 4,40 8,82 15,20 2,36 22,05
202. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2019-07-18 93,06 PLN 0,22 -0,23 -3,30 -1,28 0,19 11,13 1,12 2,89 -0,65
203. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2019-07-18 107,56 PLN 0,21 -0,10 -2,95 -0,55 1,93 17,67 11,45 3,74 12,53
204. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2019-07-18 110,86 PLN 0,22 -0,05 -2,77 -0,20 2,65 20,16 15,42 4,14 30,33
205. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2019-07-18 110,83 PLN 0,22 0,02 -2,59 0,09 3,13 21,56 17,59 4,47 22,27
206. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 124,28 PLN 0,10 0,05 -0,58 1,31 -1,79 1,46 -3,91 3,39 23,90
207. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 140,89 PLN 0,11 0,19 -0,16 2,17 -0,11 6,77 4,61 4,37 9,39
208. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 145,55 PLN 0,11 0,25 0,01 2,53 0,60 9,03 8,34 4,78 11,33
209. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 145,48 PLN 0,11 0,30 0,18 2,79 1,01 10,14 10,10 5,06 13,30
210. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 104,75 PLN -0,10 0,55 1,29 2,80 2,73 5,12 2,13
211. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 94,39 PLN -0,07 3,83 -0,70 3,03 -2,47 -6,71 -17,52 8,91 -5,62
212. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-07-18 98,99 PLN -0,07 3,93 -0,45 3,54 -1,50 -3,88 9,49 -4,21
213. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2019-07-18 102,31 PLN 0,01 0,24 0,51 0,73
214. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2019-07-18 105,09 PLN 0,01 0,30 0,22 1,95 1,68 4,97 3,76 5,07
215. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-18 115,46 PLN -0,37 1,35 1,48 6,71 1,11 11,00 10,17 15,46
216. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-17 10,54 PLN -0,01 0,58 -1,03 0,30 -3,25 2,31 -1,68 0,80 5,37
217. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-17 9,79 PLN -0,04 0,68 -0,62 0,54 -2,52 7,51 0,29 1,15 -2,12
218. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-07-17 9,32 PLN -0,15 0,26 -1,08 -0,42 -1,02 2,57 -4,37 0,12 -6,76
219. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2019-07-18 147,02 PLN -0,32 1,06 -1,66 3,62 -0,93 14,02 13,44 6,08 26,83
220. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2019-07-18 125,29 PLN -0,52 2,07 -2,55 3,12 -4,46 9,83 0,14 7,32 13,69
221. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2019-07-18 136,80 PLN -0,23 0,94 0,00 2,44 1,38 8,47 8,95 4,27 18,32
222. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2019-07-18 144,34 PLN 0,25 2,77 -2,12 12,11 -1,43 20,12 35,75 17,99 44,34
223. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2019-07-18 114,56 PLN 0,18 2,47 -2,53 5,86 -3,56 6,23 4,54 8,49 14,56
224. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2019-07-18 114,24 PLN 0,06 1,59 2,27 4,49 4,54 8,38 9,09 6,42 14,24
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.