Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-15 6,39 PLN -0,43 0,68 6,28 17,96 -2,11 -15,21 -10,36 -7,29 -36,10
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2020-10-16 143,39 PLN 0,61 3,22 9,06 31,37 17,14 13,89 31,41 9,20 43,38
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-10-16 163,68 PLN 2,18 4,02 13,56 52,87 42,60 15,19 30,48 34,29 63,68
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-10-16 99,25 PLN -0,18 1,16 7,27 26,19 8,07 -13,88 1,23 10,31
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-10-16 113,30 PLN 1,80 3,11 7,99 30,71 20,51 6,26 3,39 18,90 12,76
6. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-10-16 137,54 PLN 0,04 0,27 1,63 4,47 0,74 5,29 13,07 -0,10 37,54
7. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 113,29 PLN -0,15 1,49 2,25 5,42 0,87 7,49 0,53 13,29
8. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 127,11 PLN -0,22 2,50 3,89 11,62 2,20 9,34 -2,67 27,11
9. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2020-10-16 332,36 PLN 1,08 2,67 1,84 15,07 -2,89 -17,95 -6,43 -4,90 232,36
10. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-10-16 282,28 PLN 0,00 -0,02 0,04 0,86 1,03 4,76 8,17 0,83 182,28
11. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-10-16 314,03 PLN -0,08 0,56 0,76 1,84 4,96 11,42 12,92 5,15 214,03
12. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 207,08 PLN 0,58 1,50 0,30 9,80 -0,11 -8,72 -7,53 -3,68 -15,84
13. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-10-16 9,82 PLN 0,51 -4,94 -5,58 4,58 -22,19 -19,44 -9,16 -25,72 -1,80
14. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-10-16 14,25 PLN 0,21 -1,45 0,92 8,70 -6,68 -13,32 -2,53 -11,16 42,50
15. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-10-16 44,74 PLN -0,18 6,20 12,36 38,39 42,48 69,60 102,26 32,52 347,40
16. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-10-19 108,90 PLN 1,71 0,49 1,23 21,64 17,93 0,18 14,58 11,68 8,90
17. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2020-10-19 113,34 PLN 0,51 2,98 0,19 10,89 -7,20 -15,70 8,84 -12,42 13,34
18. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-19 106,25 PLN 0,86 3,44 3,85 18,21 4,93 -9,51 14,16 1,45 6,25
19. Allianz Generali Globalnych Akcji Wzrostu akcyjne 2020-10-19 171,89 PLN -0,24 8,74 12,77 29,46 34,56 26,65 53,16 25,41 35,00
20. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2020-10-19 182,75 PLN 1,16 0,61 -0,91 8,79 -10,20 -23,83 -7,02 -10,29 265,50
21. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-10-19 233,23 PLN 0,00 0,23 0,93 3,14 2,38 8,40 15,12 1,90 366,46
22. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2020-10-19 385,99 PLN -0,03 0,41 0,89 3,82 4,83 12,38 15,93 4,76 285,99
23. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-19 331,38 PLN 0,46 1,63 0,81 9,05 -1,02 -2,90 11,03 -2,82 562,76
24. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2020-10-19 173,01 PLN 0,01 0,51 1,59 6,13 4,94 11,61 16,61 4,91 73,01
25. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2020-10-19 195,08 PLN -0,15 0,37 -2,74 -1,52 -1,67 -2,22 -0,14 -1,34 95,08
26. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-10-19 127,27 PLN 0,01 0,24 1,26 2,04 1,89 6,35 10,69 1,36 27,27
27. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-19 192,11 PLN 0,23 1,22 1,10 7,58 3,65 5,97 15,46 2,72 92,11
28. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-19 140,59 PLN 0,09 -2,27 2,63 9,20 23,28 22,14 48,71 17,18 25,17
29. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 116,70 PLN 0,35 1,56 4,60 11,30 2,95 3,04 16,69 0,75 16,69
30. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-10-16 11,44 PLN 0,26 -1,38 2,97 15,44 0,70 1,42 -0,78 14,40
31. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-10-19 103,67 PLN 0,10 -0,01 0,86 2,60 2,57 0,29 1,63 3,67
32. Allianz Investor Akcji akcyjne 2020-10-16 371,93 PLN 0,45 1,83 9,93 32,91 27,36 20,11 70,23 19,53 94,66
33. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-10-16 571,17 PLN 1,30 4,56 6,83 25,74 23,49 29,12 59,83 15,89 471,17
34. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2020-10-16 168,40 PLN 0,80 3,19 4,65 19,57 -11,46 -0,06 39,69 -18,98 68,37
35. Allianz Investor BRIC akcyjne 2020-10-16 87,58 PLN 0,37 1,78 5,24 17,15 1,49 6,88 35,36 -6,20 -12,84
36. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-10-16 137,77 PLN -0,01 0,02 0,07 1,26 0,63 3,70 6,94 0,59 37,11
37. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 184,96 PLN -0,22 -3,54 3,46 8,12 21,21 26,02 34,98 19,75 84,92
38. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2020-10-16 268,88 PLN 0,75 5,51 8,95 20,64 14,78 13,75 29,76 9,87 168,83
39. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-10-16 101,74 PLN 0,09 0,05 0,52 2,32 -3,10 -0,24 1,87 -3,76 1,75
40. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-10-16 263,29 PLN 0,02 0,18 0,72 3,01 1,50 6,59 12,38 1,27 163,29
41. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2020-10-16 304,86 PLN 1,50 -1,11 0,48 16,45 8,78 1,30 26,91 5,10 204,86
42. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 43,88 PLN 0,27 1,83 4,63 12,00 18,43 29,29 56,43 14,27 338,80
43. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 807,74 PLN 0,51 2,29 7,96 21,06 28,35 41,74 90,20 20,58 707,74
44. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2020-10-19 580,10 PLN 0,51 6,03 8,74 17,89 12,29 20,06 58,76 4,05 68,45
45. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-19 522,22 PLN -0,07 2,09 3,71 14,28 29,22 39,93 44,01 14,98 56,72
46. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-19 1 194,07 PLN 0,01 1,96 2,81 3,84 8,19 8,25 7,71 19,41
47. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-10-19 434,36 PLN 0,00 0,04 0,86 3,87 2,42 2,76 8,54 2,08 27,72
48. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-10-16 159,80 PLN -0,01 0,23 0,73 2,56 1,42 3,71 7,55 1,06 59,18
49. Allianz NN Akcji akcyjne 2020-10-16 286,19 PLN 1,84 3,30 1,64 15,40 -2,56 -20,34 -1,37 -5,88 186,19
50. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-10-16 158,99 PLN 1,40 -3,03 -2,48 13,34 -9,41 -6,40 1,26 -12,40 58,99
51. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2020-10-16 186,07 PLN 0,10 -0,05 3,05 10,02 1,04 4,43 20,94 -1,15 86,07
52. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-10-16 226,58 PLN 0,36 1,60 0,92 9,03 -7,23 2,05 15,83 -12,39 126,58
53. Allianz NN Japonia akcyjne 2020-10-16 174,30 PLN -0,70 -1,71 3,23 12,97 -10,53 -13,38 -6,54 -15,86 74,30
54. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2020-10-16 142,26 PLN 0,23 1,27 6,49 24,45 13,26 5,94 29,52 2,98 42,26
55. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-10-16 349,34 PLN 0,01 0,57 1,13 2,93 6,72 16,54 23,28 6,92 249,34
56. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2020-10-16 86,23 PLN 0,40 -2,24 -0,73 7,84 -5,11 -10,21 0,88 -8,00 -13,77
57. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 150,45 PLN 1,94 5,31 5,39 23,14 8,44 -18,87 -3,58 4,33 8,91
58. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2020-10-16 124,13 PLN 0,46 1,94 6,99 20,15 6,90 4,22 30,10 0,73 24,13
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2020-10-16 210,76 PLN 0,36 3,23 5,09 13,91 -1,84 5,17 31,47 -7,08 110,76
60. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 122,82 PLN -0,02 0,37 1,09 3,98 0,91 2,19 8,36 -0,57 22,82
61. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2020-10-16 213,17 PLN 1,36 4,07 6,13 23,75 18,08 -6,33 17,30 11,54 77,79
62. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 118,39 PLN -0,41 4,36 9,72 25,99 10,40 -9,76 -1,36 5,48 2,79
63. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-10-16 92,70 PLN 1,12 6,59 10,48 32,11 5,10 -19,17 0,60 -0,92 0,09
64. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2020-10-16 114,71 PLN 2,20 4,10 2,08 21,23 -1,83 -23,35 -8,38 -4,09 14,71
65. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-10-16 110,65 PLN 0,01 -0,19 1,74 5,20 0,74 1,28 8,95 -0,23 10,64
66. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-10-16 172,98 PLN 0,02 -0,06 1,02 2,46 0,09 2,51 6,76 -0,28 9,62
67. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2020-10-16 11,18 PLN 1,54 1,64 2,10 21,52 15,62 -3,62 16,34 4,68 11,80
68. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2020-10-16 49,93 PLN 0,87 1,38 0,95 14,05 -0,16 -3,14 2,57 -4,00 24,45
69. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-10-16 12,38 PLN 0,49 2,91 7,56 23,06 3,43 -0,80 7,56 -3,66 23,55
70. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2020-10-16 17,82 PLN 1,42 -1,44 -4,35 8,99 -13,28 -27,77 -14,45 -15,82 78,20
71. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-10-16 7,26 PLN 0,14 0,41 6,61 23,05 5,22 -8,91 9,67 -2,81 -27,47
72. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 10,58 PLN 0,19 -0,09 1,15 9,75 -1,86 -0,19 8,74 -4,68 5,80
73. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2020-10-16 18,78 PLN 1,51 0,54 -0,16 20,23 13,75 -11,08 0,48 4,45 87,43
74. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-10-16 201,32 PLN -0,00 0,29 0,89 2,72 1,09 5,14 8,55 0,81 100,08
75. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2020-10-16 11,49 PLN 0,00 0,35 1,41 3,98 -0,09 5,12 8,70 -0,43 14,90
76. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2020-10-16 13,47 PLN -0,07 0,45 0,90 2,59 4,26 11,97 16,02 4,18 34,57
77. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-10-16 11,66 PLN 0,00 0,00 2,82 7,76 -2,10 -0,26 13,65 -3,64 16,60
78. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-10-16 63,83 PLN -0,05 0,54 0,90 2,42 4,20 10,97 14,91 4,28 21,00
79. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2020-10-16 19,09 PLN 0,00 -0,26 1,54 7,43 1,22 2,58 11,05 0,10 90,71
80. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2020-10-16 12,91 PLN 0,00 0,23 0,62 2,06 1,33 5,13 8,31 1,10 29,10
81. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 11,78 PLN 0,08 0,51 1,38 5,56 -0,51 -3,92 2,26 -1,67 17,68
82. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 21,62 PLN 0,00 0,98 3,64 13,02 4,44 11,96 21,67 1,22 115,98
83. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 5,14 PLN 0,19 0,78 8,44 15,51 -5,51 -12,29 -13,18 -8,70 -48,80
84. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2020-10-16 11,38 PLN 0,53 -0,78 0,18 6,16 -5,48 -5,25 3,36 -8,37 13,80
85. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2020-10-16 86,80 PLN 1,02 -4,28 -10,80 -1,99 -18,49 -27,43 -12,74 -24,67 -13,37
86. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2020-10-16 225,66 PLN -0,02 0,36 0,83 2,24 3,12 8,69 14,05 3,29 125,12
87. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 152,96 PLN 0,39 -0,91 -1,32 4,55 -4,92 -6,94 2,84 -5,15 205,92
88. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 123,69 PLN 0,64 -1,54 -2,77 5,92 -9,24 -15,86 -3,37 -9,54 147,38
89. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2020-10-16 14,16 PLN 0,00 0,50 0,64 6,07 -2,75 -5,22 12,20 -3,80 28,61
90. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2020-10-16 13,77 PLN 0,07 0,51 0,58 5,92 -3,10 -6,33 10,60 -4,11 11,32
91. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2020-10-16 13,36 PLN 0,07 0,45 0,45 5,61 -3,54 -7,73 7,31 -4,50 19,18
92. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2020-10-16 12,52 PLN 0,00 0,32 0,16 5,03 -4,57 -10,51 2,04 -5,30 25,20
93. Allianz Polska OFE pozostałe 2020-10-16 33,20 PLN -0,12 -2,72 -4,52 3,65 -16,31 -24,89 -7,42 -17,66 232,00
94. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-10-16 156,48 PLN -0,01 0,94 1,47 2,86 5,88 10,49 14,57 6,15 45,05
95. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2020-10-16 66,41 PLN 0,93 -0,81 -1,04 9,59 -14,87 -39,26 -31,64 -15,00 32,82
96. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-10-16 39,03 PLN 1,17 0,46 2,71 19,69 7,43 -29,40 -22,11 2,93 -21,99
97. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-10-16 54,92 PLN 0,07 1,10 7,06 9,84
98. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-10-16 49,35 PLN 1,36 -0,56 -2,47 -1,30
99. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2020-10-16 72,74 PLN 1,25 -0,23 1,93 7,97 6,59 -15,81 -23,81 -1,20 62,58
100. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2020-10-16 186,37 PLN 0,07 -0,09 0,41 6,22 4,64 15,51 17,35 3,57 272,74
101. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 65,30 PLN 0,48 -0,29 -0,09 7,74 -7,09 -20,56 -8,23 -7,17 30,50
102. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2020-10-16 159,92 PLN 1,59 -1,39 0,91 26,59 13,81 -19,11 -6,39 6,34 59,38
103. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2020-10-16 140,17 PLN 0,11 2,62 2,73 4,39 5,46 -12,06 -5,25 4,93 -0,55
104. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2020-10-16 154,91 PLN 0,00 0,16 0,43 1,20 1,79 6,41 11,48 1,34 54,39
105. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 114,28 PLN 0,32 1,70 3,12 9,66 4,87 -1,36 -1,07 1,44 14,28
106. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-10-19 590,68 PLN -0,43 -0,53 1,65 13,97 9,58 7,55 17,76 6,40 68,77
107. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2020-10-19 71,19 PLN 0,51 3,69 12,69 29,58 18,67 13,24 66,40 9,41 77,96
108. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-10-19 114,71 PLN 0,21 -1,88 -0,11 6,66 -0,86 -4,35 6,58 -2,01 14,71
109. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-10-19 115,19 PLN -0,21 -1,61 -2,21 13,52 -5,25 -5,96 17,58 -9,55 64,55
110. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-10-19 377,66 PLN -1,86 1,65 9,27 19,55 -7,74 -21,38 2,73 -10,94 14,44
111. Allianz Schroder Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-10-19 397,46 PLN 0,09 -0,15 2,00 11,16 4,34 0,45 24,01 1,35 20,44
112. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-10-19 621,49 PLN -0,06 1,17 2,68 9,09 1,98 2,99 13,67 -0,89 77,46
113. Allianz Selektywny akcyjne 2020-10-16 101,07 PLN 2,12 4,26 8,15 37,17 13,93 -3,41 9,08 12,68 7,90
114. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2020-10-16 266,09 PLN 2,17 2,75 0,05 20,04 3,05 -24,59 -3,87 2,17 166,09
115. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-10-16 256,24 PLN -0,12 8,18 10,95 33,73 37,42 30,94 83,63 28,97 87,08
116. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-10-16 364,07 PLN 0,07 0,20 0,54 2,52 2,00 5,91 10,24 1,82 264,07
117. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-10-16 152,49 PLN 2,99 5,30 4,35 40,08 59,48 56,56 109,26 47,18 52,49
118. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-10-16 143,90 PLN 0,13 0,55 3,01 8,35 2,67 4,08 12,98 2,05 43,90
119. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2020-10-16 251,82 PLN -0,67 17,42 26,44 82,08 107,57 146,57 251,56 95,74 398,85
120. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2020-10-16 272,46 PLN -0,51 16,12 25,17 55,61 41,82 57,98 122,85 33,36 127,07
121. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 139,71 PLN 0,87 2,04 4,62 17,51 13,60 5,88 8,69 13,17 39,28
122. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 89,43 PLN -0,48 -1,73 5,08 15,62 -1,63 -10,16 -6,40 -5,99 -21,85
123. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-10-16 13,27 PLN 0,00 -0,52 -0,97 -0,67 -4,94 -8,17 -1,19 -6,22 32,70
124. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-10-16 79,56 PLN -0,03 -1,46 -2,02 -1,03 -7,20 -12,69 -2,16 -9,19 90,97
125. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-10-16 5,64 PLN -0,53 -5,84 -4,57 17,99 -26,85 -31,80 0,00 -33,10 -43,60
126. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 118,79 PLN -0,18 2,11 3,07 8,06 1,34 7,04 -1,76 18,79
127. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2020-10-16 12,93 PLN -1,39 3,83 7,59 27,13 14,41 10,43 27,95 6,13 29,33
128. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-10-16 15,82 PLN -1,27 1,44 11,36 50,64 40,16 13,98 31,53 30,48 58,16
129. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2020-10-16 10,61 PLN -1,65 1,99 6,52 34,69 12,51 -3,66 10,23 10,37 6,14
130. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-10-16 13,13 PLN -1,26 1,37 6,78 29,43 19,94 8,99 9,50 17,47 31,34
131. Fundusz Aktywny akcyjne 2020-10-19 12,45 PLN -1,11 -0,15 -2,10 10,69 -6,91 -15,72 -4,36 -10,34 24,49
132. Fundusz Azjatycki akcyjne 2020-10-19 12,63 PLN -0,90 0,76 4,57 17,54 9,99 -0,79 11,42 5,22 26,31
133. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2020-10-16 20,47 PLN -1,65 2,08 6,79 35,64 14,00 -0,27 11,73 11,57 104,63
134. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 4,58 PLN 0,63 -4,24 -17,62 -5,58 -38,61 -48,92 -48,48 -40,22 -54,23
135. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2020-10-16 22,44 PLN -0,01 0,03 0,03 0,12 0,22 0,08 0,68 0,13 124,40
136. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-10-19 13,30 PLN -0,09 0,25 0,26 1,82 1,26 2,71 3,19 1,48 33,02
137. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-19 16,89 PLN 0,68 3,64 2,79 9,49 4,75 9,37 14,45 1,87 68,94
138. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2020-10-16 22,75 PLN 1,01 3,45 5,11 1,94 8,80 20,41 46,53 2,86 -54,50
139. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2020-10-16 49,75 PLN 1,07 2,24 4,03 1,96 1,24 1,14 17,61 -4,60 -33,66
140. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2020-10-16 52,08 PLN 1,08 2,27 4,22 2,13 1,66 1,43 19,79 -4,52 -30,56
141. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2020-10-16 52,27 PLN 1,08 2,29 4,24 2,14 2,13 1,65 19,21 -4,47 -30,31
142. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2020-10-16 25,71 PLN 1,09 3,83 5,65 2,37 9,42 21,35 49,28 3,14 -48,57
143. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2020-10-16 23,98 PLN 1,08 3,86 5,64 2,28 9,43 21,71 50,09 3,24 -52,04
144. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2020-10-16 25,30 PLN 1,09 3,90 5,75 2,29 10,04 21,85 51,55 3,30 -49,39
145. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-10-16 46,32 PLN -0,04 -0,13 0,84 2,24 -0,47 0,93 4,06 -0,73 85,83
146. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-10-16 10,49 PLN -0,09 -0,15 1,74 4,90 0,73 1,10 7,01 -0,21 4,95
147. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2020-10-16 11,45 PLN -0,00 0,02 0,06 0,94 0,89 2,45 6,14 0,72 14,53
148. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-10-16 13,13 PLN 0,27 0,91 1,41 2,59 5,11 8,76 11,42 5,66 31,34
149. Fundusz Selektywny akcyjne 2020-10-16 11,33 PLN -1,64 1,95 6,34 33,96 11,44 -4,30 9,80 9,34 13,30
150. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 21,85 PLN -0,62 1,20 4,08 17,08 13,71 9,00 15,02 12,63 118,47
151. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-19 9,23 PLN -1,02 -0,80 -1,96 5,09 -7,02 -15,01 -7,78 -8,17 -7,74
152. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
153. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
154. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2020-10-16 109,17 PLN 0,03 0,14 0,92 2,39 1,05 3,62 0,78 8,86
155. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2020-10-16 118,80 PLN -0,77 0,50 3,34 13,60 4,67 6,75 0,90 18,46
156. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-10-15 11,00 PLN -0,04 0,33 0,78 2,42 1,36 3,56 4,09 1,59 9,97
157. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2020-10-16 143,39 PLN 0,61 3,22 9,06 31,37 17,14 13,89 31,41 9,20 43,38
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2020-10-16 151,74 PLN 0,61 3,30 9,33 32,03 18,32 17,35 38,37 10,07 28,71
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2020-10-16 149,09 PLN 0,61 3,36 9,53 32,49 19,15 10,68 16,53
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2020-10-16 148,25 PLN 0,62 3,43 9,75 33,06 20,18 11,45 18,17
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2020-10-16 163,68 PLN 2,18 4,02 13,56 52,87 42,60 15,19 30,48 34,29 63,68
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2020-10-16 179,68 PLN 2,18 4,11 13,84 53,64 44,15 20,72 42,33 35,33 63,75
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2020-10-16 199,69 PLN 2,19 4,17 14,05 54,24 45,25 23,36 47,49 36,17 102,50
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2020-10-16 201,47 PLN 2,19 4,24 14,26 54,76 46,30 25,40 50,98 36,94 55,90
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2020-10-16 99,25 PLN -0,18 1,16 7,27 26,19 8,07 -13,88 5,23 1,23 -9,02
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 113,30 PLN 1,80 3,11 7,99 30,71 20,51 6,26 3,39 18,90 12,76
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 131,53 PLN 1,80 3,21 8,25 31,31 21,75 11,18 12,26 19,75 7,03
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 137,99 PLN 1,80 3,33 8,64 32,25 23,53 15,38 18,85 21,13 23,55
169. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 191,02 PLN 0,04 9,39 17,12 64,52 65,01 78,19 54,42 80,70
170. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 113,29 PLN -0,15 1,49 2,25 5,42 0,87 7,49 0,53 13,29
171. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 108,60 PLN 0,63 2,43 6,94 20,12 8,62 4,19 6,94
172. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 127,11 PLN -0,22 2,50 3,89 11,62 2,20 9,34 -2,67 27,11
173. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2020-10-16 131,89 PLN 1,13 1,49 4,01 23,16 16,16 19,07 5,48 31,89
174. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 116,70 PLN 0,35 1,56 4,60 11,30 2,95 3,04 16,69 0,75 16,69
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 118,51 PLN 0,35 1,58 4,68 11,49 3,30 4,12 1,03 15,69
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 120,72 PLN 0,35 1,62 4,83 11,79 3,87 5,85 1,47 10,87
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 119,23 PLN 0,35 1,68 5,01 12,21 4,63 2,07 4,51
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 109,04 PLN 0,90 -3,75 1,97 22,85 3,30 -3,76 -5,42 9,04
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2020-10-16 103,94 PLN 0,17 2,58 14,30 34,29 2,67 -8,29 0,33 3,92
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2020-10-16 159,80 PLN -0,01 0,23 0,73 2,56 1,42 3,71 7,55 1,06 59,18
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2020-10-16 165,36 PLN -0,01 0,25 0,82 2,75 1,80 4,94 9,70 1,37 25,61
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2020-10-16 164,05 PLN -0,01 0,26 0,85 2,82 1,96 5,42 9,29 1,49 18,95
183. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2020-10-16 167,84 PLN -0,01 0,27 0,89 2,90 2,12 5,91 11,38 1,62 18,49
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2020-10-16 125,32 PLN 1,30 0,29 4,16 22,29 1,96 4,10 -6,16 25,00
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2020-10-16 110,65 PLN 0,01 -0,19 1,74 5,20 0,74 1,28 8,95 -0,23 10,64
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2020-10-16 112,30 PLN 0,01 -0,17 1,81 5,35 1,03 2,19 10,51 0,01 7,43
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2020-10-16 113,95 PLN 0,02 -0,15 1,90 5,56 1,43 3,42 0,32 8,46
188. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2020-10-16 109,72 PLN 0,02 -0,11 2,02 5,81 1,92 0,71 2,55
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2020-10-16 172,98 PLN 0,02 -0,06 1,02 2,46 0,09 2,51 6,76 -0,28 72,45
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2020-10-16 180,03 PLN 0,02 -0,04 1,09 2,61 0,38 3,44 8,37 -0,05 27,18
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2020-10-16 184,56 PLN 0,02 -0,02 1,18 2,80 0,77 4,67 10,54 0,26 23,30
192. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2020-10-16 185,02 PLN 0,02 0,01 1,28 3,01 1,16 5,53 11,79 0,55 22,33
193. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2020-10-16 113,42 PLN -0,03 0,07 0,81 3,51 -2,13 -2,84 -0,97
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2020-10-16 96,40 PLN 0,37 -2,07 0,65 11,18 -4,35 -6,36 -7,97 -3,60
195. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2020-10-16 110,92 PLN 0,22 -0,79 2,06 13,22 1,95 4,04 -0,47 10,92
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2020-10-16 110,16 PLN 0,05 0,27 1,28 3,98 4,28 9,35 4,16 10,16
197. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2020-10-16 114,34 PLN 0,18 0,07 2,42 6,54 -0,61 3,63 -2,54 14,34
198. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2020-10-16 110,98 PLN 0,14 -0,11 1,86 7,23 1,19 3,76 -0,24 10,98
199. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2020-10-16 106,28 PLN 0,41 1,56 2,44 7,08 5,76 6,28
200. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2020-10-16 105,85 PLN 0,72 2,12 3,70 10,87 4,91 5,85
201. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2020-10-16 105,02 PLN 1,06 2,36 4,63 14,70 4,08 5,02
202. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2020-10-16 105,31 PLN 1,06 2,30 4,58 14,58 4,15 5,31
203. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2020-10-16 103,32 PLN 1,19 2,82 5,20 16,59 2,37 3,32
204. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2020-10-16 103,25 PLN 1,21 2,84 5,26 16,47 2,34 3,25
205. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2020-10-16 103,36 PLN 1,17 2,88 5,23 16,28 2,47 3,36
206. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2020-10-16 101,37 PLN 1,11 2,90 5,06 15,65 1,42 1,37
207. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2020-10-16 156,48 PLN -0,01 0,94 1,47 2,86 5,88 10,49 14,57 6,15 45,05
208. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2020-10-16 160,47 PLN -0,01 0,96 1,54 3,01 6,20 11,50 16,22 6,41 39,68
209. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2020-10-16 165,27 PLN -0,01 0,99 1,64 3,20 6,61 12,82 18,63 6,74 31,05
210. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2020-10-16 166,76 PLN -0,01 1,02 1,74 3,42 7,06 13,79 20,02 7,09 31,63
211. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2020-10-16 101,07 PLN 2,12 4,26 8,15 37,17 13,93 -3,41 9,08 12,68 7,90
212. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2020-10-16 118,57 PLN 2,13 4,36 8,44 37,87 15,21 1,26 19,01 13,58 24,05
213. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2020-10-16 123,28 PLN 2,13 4,42 8,64 38,36 16,02 3,41 23,26 14,22 44,93
214. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2020-10-16 124,42 PLN 2,13 4,48 8,84 38,88 16,90 5,16 26,23 14,92 37,27
215. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 139,71 PLN 0,87 2,04 4,62 17,51 13,60 5,88 8,69 13,17 39,28
216. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 160,48 PLN 0,86 2,09 4,79 17,91 14,63 10,53 17,39 13,79 24,60
217. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 167,24 PLN 0,87 2,15 4,98 18,33 15,44 12,88 21,58 14,43 27,92
218. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 168,54 PLN 0,87 2,20 5,15 18,72 16,19 14,53 24,10 15,03 31,26
219. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 61,11 PLN -0,02 1,55 -6,32 -6,37 -42,22 -43,14 -40,42
220. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 89,43 PLN -0,48 -1,73 5,08 15,62 -1,63 -10,16 -6,40 -5,99 -10,58
221. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 94,96 PLN -0,48 -1,65 5,34 16,19 -0,64 -7,44 -1,25 -5,25 -8,11
222. Subfundusz Allianz Surowców i Energii C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 96,56 PLN -0,47 -1,58 5,53 16,60 0,08 -4,47 -4,71 -8,62
223. Subfundusz Allianz Surowców i Energii D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-10-16 92,76 PLN -0,47 -1,52 5,76 17,11 1,00 -4,00 -0,60
224. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2020-10-16 104,21 PLN 0,00 0,06 0,18 1,18 1,38 1,13 2,60
225. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2020-10-16 103,84 PLN -0,16 -0,05 2,02 7,08 -2,67 0,02 -3,38 3,82
226. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-16 118,79 PLN -0,18 2,11 3,07 8,06 1,34 7,04 -1,76 18,79
227. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-15 10,53 PLN -0,42 0,77 2,56 5,26 1,24 -4,56 0,48 -0,37 5,28
228. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-15 9,48 PLN -0,35 0,15 1,68 3,75 -1,71 -7,17 3,93 -3,32 -5,23
229. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-10-15 8,42 PLN -0,42 -0,97 -1,79 -0,64 -8,19 -14,36 -9,71 -8,51 -15,79
230. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2020-10-16 160,31 PLN -0,93 1,04 5,20 21,63 12,34 7,92 19,66 9,45 38,30
231. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2020-10-16 143,35 PLN -1,32 2,15 7,72 32,25 20,28 1,44 14,70 14,08 30,07
232. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2020-10-16 148,81 PLN -0,52 0,57 3,81 15,40 10,32 7,36 15,68 8,43 28,71
233. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2020-10-16 161,59 PLN -1,58 2,44 5,99 25,54 14,46 16,96 39,51 5,45 61,59
234. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2020-10-16 114,18 PLN -1,23 0,73 5,15 23,66 3,49 -9,27 8,70 -2,58 14,18
235. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2020-10-16 108,34 PLN -0,21 -0,65 1,35 6,78 -5,10 -2,87 6,12 -6,70 8,34
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.