Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-18 7,27 PLN -0,44 -0,87 -0,15 -0,86 3,87 -20,66 -25,66 2,82 -27,33
2. Allianz Akcji akcyjne 2017-08-21 154,02 PLN 0,32 -0,76 0,32 0,31 17,85 -1,43 1,93 11,22 53,54
3. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2017-08-21 119,41 PLN -0,06 -2,11 0,41 2,44 7,02 12,21 6,51 19,40
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-08-21 145,45 PLN 0,12 -1,81 -0,78 0,12 17,35 20,68 61,34 11,41 45,45
5. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-08-21 109,56 PLN 0,41 -0,60 5,72 13,42 10,15 21,05 0,43
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-08-21 105,12 PLN 0,14 -1,23 -0,79 -1,96 1,39 -4,99 -12,55 1,25 4,62
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2017-08-21 122,12 PLN -0,02 0,20 1,08 3,24 5,62 11,27 4,82 18,46
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 143,68 PLN -0,25 -0,47 -0,27 0,15 4,67 9,60 1,71 21,97
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2017-08-21 178,44 PLN 0,50 -0,37 1,66 3,14 24,63 25,66 16,13 45,44
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 120,94 PLN -0,01 -0,55 -0,67 2,26 9,96 13,14 6,50 14,94
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-08-21 130,02 PLN 0,02 0,18 0,73 1,61 2,82 9,32 22,35 2,19 30,02
12. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2017-08-21 179,76 PLN 0,15 -0,63 -3,58 -2,74 11,53 18,70 42,97 5,87 79,76
13. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 161,35 PLN -0,07 -0,60 -2,12 -1,57 11,13 19,86 56,10 5,17 61,35
14. Allianz Aviva Nowych Spółek akcyjne 2017-08-21 177,12 PLN 0,15 -1,27 -1,23 -1,45 8,28 13,13 39,54 5,30 77,12
15. Allianz Aviva Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2017-08-21 146,70 PLN 0,06 0,05 0,85 3,24 1,05 12,42 33,81 3,24 46,70
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2017-08-21 513,49 PLN 0,47 0,38 1,04 2,21 21,40 19,67 44,74 13,19 413,49
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 281,81 PLN 0,21 0,15 0,68 1,54 4,54 5,93 21,31 4,31 181,81
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 103,74 PLN 0,01 -0,17 0,27 0,32 -0,47 0,71 3,74
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 111,56 PLN 0,02 -2,37 -1,27 -3,53 5,23 -0,24 11,56
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 95,31 PLN -0,09 -0,27 -2,58 -9,52 -5,17 -16,37 -8,86 -4,70
21. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2017-08-21 395,36 PLN 0,03 -0,45 -1,00 4,82 19,82 2,22 24,37 15,03 295,36
22. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-08-21 281,03 PLN 0,13 0,08 0,85 2,75 -0,97 3,34 14,39 2,53 181,03
23. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 268,38 PLN 0,01 0,09 0,42 0,99 1,55 4,62 11,86 1,28 168,38
24. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 221,86 PLN 0,11 0,13 0,16 1,81 4,58 -11,45 -1,86 4,99 -9,83
25. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-08-21 11,61 PLN -0,34 -1,61 -4,13 2,47 12,39 16,68 4,22 16,10
26. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-08-21 16,04 PLN -0,19 -2,20 0,00 1,78 10,70 2,82 35,13 5,32 60,40
27. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 6,49 PLN -0,31 -5,39 -10,61 -18,88 -13,35 -45,19 -32,95 -17,85 -35,10
28. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-08-21 25,16 PLN 0,08 -2,02 2,48 6,47 14,73 23,27 87,76 16,21 151,60
29. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 111,74 PLN 0,03 -0,39 0,37 1,94 3,58 3,20 11,73
30. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-08-21 11,15 PLN 0,09 0,63 2,58 5,09 3,15 7,94 11,50
31. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-08-21 104,24 PLN -0,13 0,13 1,34 0,48 3,37 2,29 4,24
32. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-08-21 10,17 PLN 0,00 0,49 0,49 1,50 0,30 2,01 1,70
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2017-08-21 289,16 PLN 0,18 -1,90 1,52 6,00 25,15 14,45 37,37
34. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2017-08-21 418,54 PLN 0,24 -0,58 1,76 5,79 26,88 10,77 23,32 17,94 318,54
35. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-08-21 118,79 PLN 0,14 -1,70 1,59 7,98 20,99 13,23 18,85
36. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2017-08-21 152,79 PLN -0,84 3,33 8,98 -8,81 -1,53 -10,09 -11,16 1,10 52,76
37. Allianz Investor BRIC akcyjne 2017-08-21 76,63 PLN 0,14 0,04 3,60 -1,64 11,40 12,23 14,25 7,55 -23,74
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 146,05 PLN 0,01 1,49 -0,90 -4,27 -9,69 1,42 -30,61 1,61 46,02
39. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 132,13 PLN -0,02 0,14 0,49 1,18 1,43 3,71 9,52 1,51 31,50
40. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2017-08-21 227,44 PLN -0,73 0,47 2,98 2,01 10,93 21,68 39,36 9,24 127,39
41. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-08-21 101,85 PLN 0,00 0,09 0,43 1,05 1,39 1,04 1,86
42. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 245,66 PLN 0,02 0,22 0,66 1,53 2,45 6,96 14,77 1,98 145,66
43. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2017-08-21 289,85 PLN 0,76 -1,22 -0,76 1,34 16,49 27,42 86,18 14,98 189,85
44. Allianz Investor Turcja akcyjne 2017-08-21 184,02 PLN 1,74 1,41 12,00 13,64 10,34 -0,42 -5,07 21,07 83,98
45. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 32,81 PLN 0,06 -0,94 1,86 4,19 10,77 24,66 50,02 7,01 228,10
46. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 537,34 PLN 0,09 -1,61 3,41 6,22 18,76 40,48 77,21 11,93 437,34
47. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2017-08-21 131,00 PLN 0,10 -0,94 -0,08 0,63 19,26 13,73 33,21 10,77 31,32
48. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 116,66 PLN 0,05 -0,10 0,80 2,03 2,07 3,97 20,99 1,94 16,29
49. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2017-08-21 469,66 PLN 0,47 1,51 9,13 7,12 21,21 22,69 32,38 14,60 36,38
50. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 352,46 PLN -0,02 -4,27 0,72 4,19 3,25 11,04 5,77
51. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 1 014,12 PLN -0,08 -1,66 3,99 7,04 5,12 1,41
52. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-08-21 419,61 PLN 0,05 -0,42 0,47 0,82 1,51 5,08 15,86 1,61 23,38
53. Allianz NN Akcji akcyjne 2017-08-21 348,46 PLN 0,81 1,04 3,26 3,63 28,58 22,46 51,58 18,45 248,46
54. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 187,38 PLN 0,71 1,96 7,55 9,52 24,60 18,21 56,86 20,16 87,38
55. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 115,23 PLN 0,00 0,13 0,38 0,74 1,23 3,65 10,13 0,98 15,23
56. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2017-08-21 157,59 PLN -0,21 -1,42 -1,65 -1,66 2,36 0,04 6,86
57. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-08-21 163,08 PLN -0,48 -1,59 -3,98 2,71 13,94 5,99 40,40 4,48 63,08
58. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2017-08-21 175,72 PLN 0,01 -0,43 0,53 1,46 5,75 8,15 30,93 2,93 75,72
59. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-08-21 211,70 PLN -0,66 -2,75 -4,44 -7,97 7,91 19,00 53,04 -3,86 111,70
60. Allianz NN Japonia akcyjne 2017-08-21 185,09 PLN -0,09 -2,96 1,39 1,01 21,54 15,89 92,10 3,93 85,09
61. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2017-08-21 128,17 PLN 0,16 0,27 4,36 11,93 14,43 5,08 24,04 20,53 28,17
62. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-08-21 299,38 PLN 0,15 0,21 1,36 3,79 1,58 8,47 21,50 4,20 199,38
63. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2017-08-21 96,37 PLN 0,54 0,85 4,58 8,73 4,09 -9,44 -7,98 12,67 -3,63
64. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2017-08-21 113,36 PLN -0,09 -1,42 0,43 -1,56 11,63 6,83 21,75 7,19 13,36
65. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2017-08-21 187,68 PLN -0,13 -2,53 0,62 -3,01 6,65 8,89 49,90 1,00 87,68
66. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 276,17 PLN 0,35 0,47 1,64 2,65 9,07 9,10 24,78 7,56 176,17
67. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 118,48 PLN -0,04 -0,53 -0,72 -0,69 1,72 11,51 0,34 18,48
68. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2017-08-21 229,08 PLN 0,59 0,28 2,44 1,02 20,64 44,77 97,67 12,60 91,06
69. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2017-08-18 143,16 PLN 0,10 -0,93 1,73 5,16 23,22 11,84 28,54 16,17 43,16
70. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-08-18 113,44 PLN 0,02 -1,20 1,78 4,04 21,27 36,30 85,15 13,24 13,06
71. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-18 125,63 PLN 0,02 -0,85 1,49 6,58 12,77 3,64 13,97 10,62 25,64
72. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-18 154,93 PLN -0,05 -0,49 0,57 3,26 9,91 13,84 36,83 7,73 54,87
73. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-18 152,63 PLN 0,05 -0,55 0,01 2,78 7,22 11,15 37,23 7,18 59,12
74. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-08-21 108,57 PLN 0,04 0,16 0,84 1,90 2,82 4,69 2,94 8,56
75. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-08-21 167,80 PLN 0,04 0,28 0,72 1,32 2,60 6,34 16,24 1,85 67,28
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 153,36 PLN 0,01 0,14 0,52 1,31 1,77 5,32 13,57 1,74 52,76
77. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2017-08-21 11,13 PLN 0,45 0,36 1,92 4,90 25,90 5,70 24,64 17,65 11,30
78. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2017-08-21 105,75 PLN -0,22 -2,35 -2,65 -11,57 3,46 23,15 56,55 -8,62 5,75
79. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2017-08-21 49,82 PLN -0,72 -0,64 -2,68 0,34 7,95 13,43 44,53 -0,62 24,18
80. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-08-21 11,79 PLN -0,51 -2,72 -3,60 -0,08 8,46 14,58 56,16 4,24 17,66
81. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2017-08-21 23,71 PLN 0,47 0,21 1,54 3,00 23,17 1,02 11,58 15,21 137,10
82. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-08-21 7,62 PLN 0,40 -0,78 4,67 10,43 20,38 -6,39 2,14 18,69 -23,88
83. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 10,36 PLN -0,10 -0,77 -0,58 1,37 4,54 3,19 3,60
84. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2017-08-21 21,30 PLN 0,05 -1,66 -0,61 0,33 16,71 29,17 79,60 9,01 112,57
85. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 12,23 PLN 0,00 0,08 0,41 0,99 1,58 4,44 10,88 1,33 22,30
86. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2017-08-21 11,97 PLN 0,08 0,17 0,67 2,31 0,59 6,78 18,99 2,31 19,58
87. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2017-08-21 11,53 PLN 0,09 -0,17 0,26 0,96 4,44 14,96 2,95 15,30
88. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-08-21 57,26 PLN 0,07 0,42 1,13 2,86 0,93 5,20 2,84 8,55
89. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2017-08-21 18,48 PLN 0,05 0,11 0,60 1,65 3,13 6,57 22,63 2,78 84,62
90. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2017-08-21 190,36 PLN 0,00 0,18 0,50 1,07 1,49 4,32 10,78 1,40 89,19
91. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2017-08-21 10,86 PLN 0,00 0,18 0,46 1,21 1,21 5,13 1,50 8,60
92. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 12,16 PLN 0,16 -0,08 0,25 1,42 7,52 2,18 19,22 6,11 21,48
93. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 18,76 PLN -0,05 -1,32 -0,21 -0,32 2,85 8,31 28,58 2,29 87,41
94. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 5,66 PLN 0,18 -1,39 -3,90 -10,73 -7,97 -26,40 -36,90 -9,29 -43,63
95. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2017-08-21 11,76 PLN -0,25 -0,51 -1,42 0,94 7,40 11,89 2,80 17,60
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2017-08-21 117,36 PLN 0,68 1,32 3,15 1,58 18,18 20,65 26,02 7,33 17,13
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2017-08-21 206,90 PLN 0,13 0,21 1,13 3,78 1,24 7,03 20,55 3,52 106,40
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 162,11 PLN 0,14 0,17 1,10 3,69 8,56 10,78 26,46 7,15 224,22
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 144,33 PLN 0,15 0,13 1,38 4,06 13,69 14,68 29,64 10,28 188,66
100. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2017-08-21 14,47 PLN 0,00 -0,34 1,12 4,03 11,74 21,29 7,82 31,43
101. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2017-08-21 14,25 PLN 0,07 -0,28 1,06 3,86 11,42 7,55 15,20
102. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2017-08-21 14,04 PLN 0,00 -0,43 0,93 3,54 10,81 18,08 7,18 25,25
103. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2017-08-21 13,59 PLN 0,07 -0,44 0,67 3,11 9,69 14,68 33,37 6,59 35,90
104. Allianz Polska OFE pozostałe 2017-08-21 42,37 PLN 0,31 -0,38 1,19 4,69 21,65 21,27 41,47 14,14 323,70
105. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-08-21 140,94 PLN 0,07 0,17 0,66 2,07 1,04 5,11 17,01 2,36 30,65
106. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2017-08-21 104,89 PLN 0,01 0,14 0,59 1,26 2,05 1,74 4,60
107. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2017-08-21 108,49 PLN -0,41 -0,74 0,60 2,09 2,84 2,75 8,18
108. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2017-08-21 110,76 PLN 0,50 0,36 2,53 1,01 22,62 5,04 17,50 13,79 121,52
109. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-08-21 56,47 PLN 0,41 -1,57 -2,72 -6,40 10,77 19,79 54,25 3,81 12,87
110. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-08-21 196,32 PLN -0,66 -1,25 -2,37 -3,14 7,70 20,09 53,05 0,46 143,24
111. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-08-21 134,65 PLN 0,61 0,75 3,66 -1,56 22,88 59,77 64,83 7,39 103,58
112. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2017-08-21 84,32 PLN -0,43 -2,61 2,18 1,41 -3,30 -13,30 20,99 9,48 88,47
113. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2017-08-21 162,07 PLN 0,09 0,11 1,00 3,18 -0,07 6,77 22,64 3,24 224,14
114. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 63,46 PLN 0,00 0,24 0,83 1,31 1,60 5,12 15,26 1,45 26,79
115. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 82,84 PLN 0,41 0,34 2,93 1,89 18,04 14,34 37,63 11,99 65,55
116. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2017-08-21 197,28 PLN 0,39 -0,42 -0,84 1,54 18,42 21,84 53,68 12,05 96,61
117. Allianz Quercus Gold akcyjne 2017-08-21 52,91 PLN 0,47 2,80 1,87 2,40 -7,68 -8,09 9,95 -15,52
118. Allianz Quercus lev akcyjne 2017-08-21 84,32 PLN 1,77 2,26 5,82 12,79 68,94 -11,83 -7,41 47,88 -15,68
119. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 145,07 PLN 0,01 0,20 0,59 1,16 2,37 7,81 16,39 1,53 44,58
120. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2017-08-21 78,62 PLN 0,27 0,99 -3,75 -9,10 15,48 7,51 -16,04 -7,12 -21,38
121. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2017-08-21 160,42 PLN 0,02 -0,17 -0,56 1,93 8,11 17,45 39,01 6,34 59,84
122. Allianz Quercus Short akcyjne 2017-08-21 67,57 PLN -1,04 -1,39 -3,76 -8,16 -28,60 -15,72 -26,75 -21,60 -32,43
123. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 119,16 PLN 0,05 -0,46 -0,98 0,99 1,25 19,42 -0,25 19,16
124. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2017-08-21 114,28 PLN 1,25 1,75 11,67 16,73 16,96 6,30 -0,53 24,72 9,68
125. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-08-21 528,78 PLN -0,01 -1,68 1,41 1,58 3,48 8,97 32,10 3,84 51,08
126. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2017-08-21 58,64 PLN 0,27 0,18 9,76 21,98 26,49 31,41 34,92 46,59
127. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-08-21 120,62 PLN 0,35 0,13 2,49 4,01 1,72 4,75 16,74 6,43 20,62
128. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-08-21 116,37 PLN -0,26 -1,39 -1,36 7,88 18,39 35,85 11,69 66,25
129. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-08-21 456,97 PLN 0,47 1,18 3,04 8,12 20,80 -7,82 18,08 38,48
130. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-08-22 589,48 PLN 0,10 -0,71 0,30 1,14 5,31 10,89 34,88 3,51 68,32
131. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-08-21 389,29 PLN 0,21 0,49 2,67 5,57 8,81 11,46 9,54 17,97
132. Allianz Selektywny akcyjne 2017-08-21 102,06 PLN 0,31 -0,77 0,06 -0,02 18,43 9,99 35,05 10,97 8,96
133. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2017-08-21 335,15 PLN 0,35 0,11 1,63 4,82 30,93 18,43 33,08 19,54 235,15
134. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-08-21 178,20 PLN -0,27 1,88 3,48 13,60 26,71 22,11 30,10
135. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 341,73 PLN -0,05 0,16 0,47 1,30 1,86 5,07 11,37 1,70 241,73
136. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 136,99 PLN 0,05 0,03 0,72 1,96 3,17 7,42 24,55 2,74 36,99
137. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-08-21 95,49 PLN 0,19 0,49 3,11 5,20 28,36 44,18 98,61 18,47 -4,51
138. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 127,56 PLN -0,47 -0,83 -0,92 0,68 -1,48 22,68 0,34 27,56
139. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 184,98 PLN 0,74 1,94 15,04 12,92 25,18 39,30 18,65 38,91
140. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-08-21 93,92 PLN -0,32 -0,77 3,55 13,18 29,35 39,49 87,58 27,47 86,05
141. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2017-08-21 160,81 PLN -0,11 0,42 5,97 15,40 27,63 36,58 25,62 34,02
142. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 130,11 PLN 0,12 -0,94 -0,91 0,38 4,90 0,39 3,57 4,11 29,71
143. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-08-21 14,67 PLN -0,27 0,20 4,86 8,83 24,53 -2,59 17,83 19,07 46,70
144. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-08-21 14,28 PLN -0,42 -1,24 0,21 -1,18 10,02 0,00 14,98 1,35 42,80
145. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-08-21 90,07 PLN -0,35 -1,04 0,74 0,28 12,57 4,32 24,82 3,13 116,20
146. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-08-21 7,91 PLN -0,13 2,99 10,63 7,33 11,10 -16,56 -17,95 22,64 -20,90
147. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-22 106,71 PLN -0,63 -4,38 -4,94 -4,58 3,70 0,52 6,71
148. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2017-08-22 110,98 PLN -0,38 -2,99 -2,57 -0,32 6,46 4,54 10,98
149. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2017-08-22 133,36 PLN 0,20 -0,77 -0,95 1,11 16,01 17,40 5,41 33,36
150. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-08-22 110,88 PLN 0,33 -2,03 -0,52 -0,35 14,18 32,20 65,00 10,42 10,88
151. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2017-08-22 132,72 PLN 0,45 2,17 6,10 6,95 22,91 35,86 39,57 15,31 32,72
152. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-22 115,34 PLN 0,58 -0,69 0,44 1,85 24,25 25,83 60,51 13,62 15,34
153. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2017-08-22 234,76 PLN 0,44 0,12 1,86 4,45 24,18 14,47 38,45 16,13 369,52
154. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2017-08-22 342,47 PLN 0,07 0,27 0,98 3,14 0,97 4,63 16,14 3,09 242,47
155. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-22 213,67 PLN -0,01 0,27 0,98 2,14 2,95 7,99 18,31 2,92 327,34
156. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-22 336,17 PLN 0,33 -0,57 0,84 2,49 13,79 10,01 24,84 9,81 572,34
157. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-22 119,23 PLN 0,01 0,22 0,62 1,19 2,25 6,75 15,73 1,54 19,23
158. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2017-08-22 154,48 PLN -0,04 0,24 1,13 4,45 -0,64 6,76 27,16 4,22 54,48
159. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2017-08-22 202,84 PLN 0,23 1,01 2,54 2,17 -3,56 7,08 20,93 0,39 102,84
160. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-22 178,90 PLN 0,28 0,04 1,59 3,41 7,78 6,86 20,90 7,72 78,90
161. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 107,39 PLN 0,04 -1,64 -0,31 -1,37 3,18 0,72 7,39
162. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2017-08-21 11,17 PLN -1,11 -2,08 0,60 4,20 6,27 10,66 5,32 11,66
163. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-08-21 14,17 PLN -0,19 -2,09 0,74 2,06 17,56 23,93 69,71 12,27 41,72
164. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2017-08-21 10,71 PLN -0,04 -1,43 1,19 1,79 18,07 10,96 26,52 11,50 7,13
165. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-08-21 11,84 PLN -0,31 -1,43 0,29 -0,78 2,60 0,04 -4,54 2,32 18,43
166. Fundusz Aktywny akcyjne 2017-08-22 14,28 PLN 0,11 -1,17 0,53 0,62 14,91 6,77 24,34 6,88 42,77
167. Fundusz Azjatycki akcyjne 2017-08-22 12,32 PLN -0,16 0,59 4,68 7,46 7,97 4,61 23,09 12,57 23,15
168. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2017-08-21 19,92 PLN -0,03 -1,34 1,66 2,58 18,56 4,39 12,80 12,47 99,16
169. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 8,67 PLN -0,06 -0,92 -2,08 -8,84 -5,50 -14,96 -8,49 -13,34
170. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2017-08-21 22,43 PLN 0,00 0,03 -0,00 0,23 0,62 0,88 4,38 0,36 124,26
171. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2017-08-22 12,90 PLN 0,09 0,12 0,59 1,76 0,08 -0,62 3,76 1,84 29,01
172. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-22 15,24 PLN 0,29 -1,06 -2,70 -6,71 1,56 14,22 29,66 -7,93 52,44
173. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2017-08-21 18,86 PLN -0,55 -0,23 1,52 3,54 -3,38 48,48 26,28 7,50 -62,29
174. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2017-08-21 48,76 PLN -0,59 -0,87 0,83 1,29 2,60 35,16 53,41 5,04 -34,99
175. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2017-08-21 50,86 PLN -0,60 -0,87 1,05 1,55 3,16 39,65 65,39 5,49 -32,19
176. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2017-08-21 50,93 PLN -0,59 -0,87 1,09 1,58 2,36 38,25 66,83 5,52 -32,10
177. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2017-08-21 21,12 PLN -0,60 -0,31 1,89 4,10 -3,54 52,93 54,32 8,42 -57,75
178. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2017-08-21 19,63 PLN -0,60 -0,39 1,77 4,13 -3,65 54,07 46,78 8,40 -60,74
179. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2017-08-21 20,69 PLN -0,61 -0,33 1,96 4,29 -3,12 56,27 40,41 8,57 -58,62
180. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-08-21 45,66 PLN -0,01 0,19 0,61 1,02 2,05 4,89 14,64 1,51 83,20
181. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-08-21 10,31 PLN -0,02 0,16 0,84 1,83 2,29 2,61 2,66 3,11
182. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 11,13 PLN 0,02 0,12 0,51 1,25 1,74 5,21 1,70 11,28
183. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-08-21 12,02 PLN 0,09 0,04 0,47 1,59 0,50 3,34 13,66 1,62 20,24
184. Fundusz Selektywny akcyjne 2017-08-21 11,52 PLN -0,04 -1,41 1,15 1,84 18,16 13,19 38,53 11,58 15,17
185. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 19,71 PLN -0,17 -1,10 -0,23 1,48 5,99 4,89 11,66 4,80 97,08
186. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-22 10,60 PLN 0,06 -0,40 1,68 3,61 11,81 0,74 9,63 9,67 6,00
187. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
188. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
189. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-08-18 10,60 PLN 0,06 0,08 0,32 1,33 -0,66 0,31 1,39 5,97
190. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2017-08-21 154,02 PLN 0,32 -0,76 0,32 0,31 17,85 -1,43 1,93 11,22 53,54
191. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2017-08-21 171,84 PLN 0,34 -0,58 0,84 1,31 20,24 4,67 12,65 12,66 5,04
192. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2017-08-21 174,74 PLN 0,34 -0,53 1,02 1,66 21,09 6,89 13,17 5,39
193. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2017-08-21 173,37 PLN 0,35 -0,50 1,11 1,84 21,52 8,03 13,42 4,28
194. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2017-08-21 119,41 PLN -0,06 -2,11 0,41 2,44 7,02 12,21 6,51 19,40
195. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2017-08-21 122,45 PLN -0,06 -2,03 0,67 2,94 8,09 7,19 3,87
196. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2017-08-21 145,45 PLN 0,12 -1,81 -0,78 0,12 17,35 20,68 61,34 11,41 45,45
197. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2017-08-21 151,89 PLN 0,14 -1,64 -0,28 1,13 19,73 19,92 66,89 12,85 38,42
198. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2017-08-21 165,02 PLN 0,15 -1,58 -0,09 1,48 20,58 30,86 13,37 67,35
199. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2017-08-21 163,69 PLN 0,15 -1,55 -0,01 1,65 21,00 32,24 13,62 26,67
200. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2017-08-21 109,56 PLN 0,41 -0,60 5,72 13,42 10,15 21,05 0,43
201. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 105,12 PLN 0,14 -1,23 -0,79 -1,96 1,39 -4,99 -12,55 1,25 4,62
202. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 116,29 PLN 0,16 -1,07 -0,32 -1,06 3,27 0,41 -4,10 2,46 -5,37
203. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 118,44 PLN 0,17 -1,01 -0,13 -0,71 4,01 2,56 2,92 -1,03
204. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 117,40 PLN 0,17 -0,99 -0,05 -0,56 4,34 3,49 3,12 5,11
205. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 103,74 PLN 0,01 -0,17 0,27 0,32 -0,47 0,71 3,74
206. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 111,56 PLN 0,02 -2,37 -1,27 -3,53 5,23 -0,24 11,56
207. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2017-08-21 110,00 PLN -0,01 -1,04 -1,51 4,48 8,77 4,85 10,00
208. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2017-08-21 105,27 PLN 0,10 -2,89 -4,46 2,14 6,04 6,96 5,27
209. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 2017-08-21 105,39 PLN -0,01 0,52 1,09 1,70 4,19 4,12 5,39
210. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 111,74 PLN 0,03 -0,39 0,37 1,94 3,58 3,20 11,73
211. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 112,23 PLN 0,03 -0,36 0,47 2,12 3,95 3,42 9,56
212. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 112,36 PLN 0,04 -0,32 0,60 2,40 3,20
213. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 104,71 PLN 0,25 2,97 1,84 0,63 4,43 5,27 4,71
214. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2017-08-21 110,42 PLN -0,43 -1,39 0,88 6,31 10,46 17,26 10,40
215. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2017-08-21 113,54 PLN 0,04 -2,28 -2,76 3,16 7,76 7,46 13,25
216. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2017-08-21 108,57 PLN 0,04 0,16 0,84 1,90 2,82 4,69 2,94 8,56
217. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2017-08-21 109,16 PLN 0,04 0,18 0,92 2,06 3,14 3,14 4,43
218. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2017-08-21 109,38 PLN 0,04 0,21 1,02 2,25 3,55 3,39 4,11
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2017-08-21 167,80 PLN 0,04 0,28 0,72 1,32 2,60 6,34 16,24 1,85 67,28
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2017-08-21 173,01 PLN 0,04 0,31 0,80 1,47 2,91 7,49 19,39 2,05 22,23
221. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2017-08-21 175,16 PLN 0,04 0,34 0,90 1,67 3,32 8,80 2,31 17,02
222. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2017-08-21 174,12 PLN 0,04 0,36 0,94 1,75 3,48 9,04 2,41 15,12
223. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 153,36 PLN 0,01 0,14 0,52 1,31 1,77 5,32 13,57 1,74 52,76
224. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 156,75 PLN 0,02 0,18 0,62 1,51 2,18 6,60 15,87 2,00 19,07
225. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 154,76 PLN 0,02 0,19 0,66 1,59 2,33 5,34 2,10 12,21
226. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 157,57 PLN 0,02 0,20 0,70 1,66 2,48 7,56 2,19 11,24
227. Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-08-21 102,04 PLN 0,02 0,12 0,45 1,01 2,08 1,40 2,02
228. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2017-08-21 103,16 PLN 0,50 0,47 3,74 7,56 3,08 11,02 3,16
229. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2017-08-21 105,42 PLN 0,09 0,51 1,65 4,20 5,12 6,75 5,42
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2017-08-21 100,50 PLN 0,06 0,49 1,23 2,30 0,45 2,55 0,50
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2017-08-21 109,02 PLN -0,01 -0,51 0,57 2,41 8,79 4,15 9,02
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2017-08-21 102,54 PLN 0,08 0,34 1,49 3,34 2,34 4,24 2,54
233. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2017-08-21 100,89 PLN -0,01 0,11 -0,29 -0,22 0,93 -0,01 0,87
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2017-08-21 106,28 PLN 0,06 0,23 1,20 3,08 6,07 4,20 6,28
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2017-08-21 140,94 PLN 0,07 0,17 0,66 2,07 1,04 5,11 17,01 2,36 30,65
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2017-08-21 143,16 PLN 0,07 0,20 0,73 2,23 1,27 5,98 18,70 2,48 24,62
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2017-08-21 145,63 PLN 0,08 0,23 0,84 2,43 1,75 7,34 2,82 15,48
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2017-08-21 145,65 PLN 0,08 0,24 0,88 2,51 1,91 7,82 2,92 14,97
239. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2017-08-21 102,06 PLN 0,31 -0,77 0,06 -0,02 18,43 9,99 35,05 10,97 8,96
240. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2017-08-21 113,86 PLN 0,33 -0,60 0,57 0,98 20,82 16,79 49,27 12,40 19,13
241. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2017-08-21 115,80 PLN 0,34 -0,54 0,76 1,33 21,68 19,28 12,91 36,14
242. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2017-08-21 114,86 PLN 0,34 -0,52 0,84 1,50 22,10 20,52 13,15 26,72
243. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 130,11 PLN 0,12 -0,94 -0,91 0,38 4,90 0,39 3,57 4,11 29,71
244. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 142,80 PLN 0,14 -0,79 -0,47 1,23 6,71 5,65 12,77 5,26 10,87
245. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 145,56 PLN 0,14 -0,74 -0,29 1,58 7,46 7,89 5,73 11,34
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 144,51 PLN 0,15 -0,71 -0,21 1,73 7,79 8,87 5,93 12,55
247. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 95,31 PLN -0,09 -0,27 -2,58 -9,52 -5,17 -16,37 -8,86 -4,70
248. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-08-21 98,08 PLN -0,08 -0,18 -2,32 -9,07 -4,22 -8,28 -5,09
249. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2017-08-21 103,27 PLN -0,04 -0,15 0,37 1,26 3,12 1,97 3,25
250. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-21 107,39 PLN 0,04 -1,64 -0,31 -1,37 3,18 0,72 7,39
251. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-18 10,81 PLN -0,07 0,51 2,59 3,94 3,50 0,05 7,85 5,57 8,15
252. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-18 10,05 PLN -0,22 -0,20 1,53 3,30 10,12 4,03 -0,14 5,41 0,49
253. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-08-18 9,69 PLN 0,02 -0,27 0,55 1,19 5,61 -0,55 3,07 4,23 -3,09
254. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2017-08-21 145,22 PLN -0,58 -1,26 0,00 1,62 9,35 11,34 6,92 25,28
255. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2017-08-21 138,02 PLN -0,22 -1,27 1,72 3,18 15,78 9,23 11,53 25,24
256. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2017-08-21 137,35 PLN -0,10 -0,28 1,08 3,17 6,82 8,79 5,81 18,80
257. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2017-08-21 131,47 PLN -0,93 -2,23 -0,45 2,88 7,41 21,80 5,86 31,47
258. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2017-08-21 122,26 PLN -0,33 -0,64 2,74 6,98 10,59 9,45 13,22 22,26
259. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2017-08-21 110,53 PLN -0,02 0,01 1,07 2,17 3,80 5,37 3,37 10,53
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.