Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-19 6,77 PLN 0,77 0,07 -6,68 -10,03 -9,65 -2,35 -27,68 -10,24 -32,33
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2018-09-20 128,69 PLN 0,13 -0,04 -1,73 0,36 4,23 19,76 1,05 28,68
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-09-20 130,69 PLN 0,27 -4,90 -6,11 -4,07 -9,26 5,63 4,09 -7,37 30,69
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-09-20 97,63 PLN 0,66 -1,31 -9,15 -18,70 -14,72 -15,37 8,51
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-09-20 101,20 PLN 0,37 -0,96 -1,41 -1,48 -4,59 -7,52 -9,76 -3,53 0,72
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2018-09-20 121,28 PLN -0,03 -0,74 -0,48 -0,96 -0,63 8,38 16,76 -0,97 17,64
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 108,58 PLN 0,00 -11,48 -20,62 -23,30 -24,96 -15,20 -13,18 -24,51 -7,83
8. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-09-20 132,43 PLN 0,00 0,10 0,56 0,57 1,53 8,76 16,11 0,89 32,43
9. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 106,70 PLN 0,04 -0,30 0,13 1,35 2,30 0,41 6,70
10. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 123,31 PLN 0,09 -0,56 0,71 5,40 9,16 2,82 23,31
11. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2018-09-20 373,70 PLN -0,26 -0,78 1,65 -1,42 -7,07 4,63 -2,24 -8,35 273,70
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-09-20 286,09 PLN -0,06 -0,23 0,11 0,45 1,80 3,50 12,02 1,10 186,09
13. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 274,60 PLN 0,01 0,05 0,29 0,74 2,17 5,38 9,88 1,35 174,60
14. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 210,48 PLN -0,06 -0,67 0,22 -2,25 -6,31 -6,09 -16,10 -6,56 -14,46
15. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-09-21 12,53 PLN 0,48 1,87 5,29 6,73 4,50 18,43 3,04 25,30
16. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-09-21 16,25 PLN 0,37 0,99 1,63 -0,43 -1,22 14,04 12,38 -1,34 62,50
17. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-09-21 31,36 PLN -0,25 1,75 1,98 6,96 22,07 40,94 77,88 16,11 213,60
18. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 112,05 PLN 0,13 0,09 -0,16 -0,19 -0,68 -1,44 12,04
19. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-09-21 10,44 PLN 0,38 -0,10 0,19 -5,18 -6,95 -6,87 4,40
20. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-09-21 98,84 PLN -0,09 -0,31 -1,48 -4,08 -4,82 -3,32 -1,16
21. Allianz Investor Akcji akcyjne 2018-09-20 324,88 PLN 0,02 -3,11 -1,65 6,14 6,35 46,59 6,61 70,03
22. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-09-20 477,77 PLN 0,38 -1,35 -1,51 4,09 9,39 32,54 27,57 8,85 377,77
23. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2018-09-20 137,46 PLN -0,20 -5,03 -6,75 -16,03 -17,03 13,76 -12,87 -14,73 37,43
24. Allianz Investor BRIC akcyjne 2018-09-20 77,65 PLN 0,10 -3,19 -6,56 -9,24 -2,80 24,94 25,00 -6,38 -22,72
25. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 129,20 PLN 0,08 0,94 -6,84 -9,88 -12,04 -2,67 -15,06 -10,81 29,17
26. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 135,13 PLN 0,02 -0,04 0,04 0,45 2,02 5,05 8,44 1,05 34,48
27. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2018-09-20 228,86 PLN 0,40 -5,66 -8,77 -3,39 -2,40 15,61 40,23 -2,92 128,81
28. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-09-20 102,41 PLN 0,05 -0,07 0,23 0,32 0,54 2,72 0,29 2,42
29. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 252,40 PLN 0,01 0,01 0,38 0,92 2,45 7,93 13,20 1,63 152,40
30. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2018-09-20 284,49 PLN 0,02 -3,53 -1,24 1,87 -3,75 20,08 24,43 -3,24 184,49
31. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 36,33 PLN -0,06 -1,06 -0,44 4,40 8,09 29,15 46,20 7,04 263,30
32. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 633,84 PLN -0,05 -1,74 -0,85 7,53 12,99 48,21 78,42 11,45 533,84
33. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2018-09-21 472,86 PLN 1,53 -1,28 -4,58 -7,07 -2,24 40,05 29,59 -4,30 37,31
34. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-21 427,24 PLN 0,49 2,36 8,29 16,12 15,45 10,03 15,23 28,22
35. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-21 1 078,65 PLN 0,09 -0,94 -3,04 -8,28 1,40 -3,41 7,87
36. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-09-21 421,17 PLN 0,01 0,18 0,69 -0,21 -0,12 5,23 9,90 -0,38 23,84
37. Allianz NN Akcji akcyjne 2018-09-20 308,33 PLN 0,21 -0,62 2,56 -4,80 -12,96 7,34 12,10 -11,98 208,33
38. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 136,98 PLN -0,36 2,28 -7,44 -21,04 -26,54 -8,38 -10,58 -24,46 36,98
39. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-09-20 170,83 PLN 0,75 0,68 1,23 4,94 2,54 10,44 23,01 0,95 70,83
40. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2018-09-20 179,97 PLN 0,04 0,69 1,60 2,05 1,42 16,26 19,88 1,03 79,97
41. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-09-20 231,35 PLN 0,35 0,02 2,82 7,49 6,70 22,82 48,08 3,14 131,35
42. Allianz NN Japonia akcyjne 2018-09-20 210,07 PLN 0,17 5,38 2,02 3,07 8,23 17,62 43,85 -3,19 110,07
43. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2018-09-20 127,58 PLN 0,15 0,71 -2,55 -8,16 -3,36 21,55 15,89 -6,17 27,58
44. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-09-20 305,86 PLN -0,04 -0,25 0,16 0,97 2,08 8,93 17,15 1,73 205,86
45. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2018-09-20 84,55 PLN 0,34 -0,08 -3,89 -14,85 -13,97 1,74 -19,37 -12,33 -15,45
46. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2018-09-20 111,51 PLN 0,06 -1,19 -2,74 -4,57 -3,41 22,10 19,35 -5,07 11,51
47. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2018-09-20 217,92 PLN 0,77 1,02 4,75 6,29 10,83 41,58 42,70 5,26 117,92
48. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 120,71 PLN 0,12 -0,28 0,15 1,15 1,44 7,93 -0,12 20,71
49. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2018-09-20 191,01 PLN 0,24 -4,50 -5,07 -11,48 -15,95 6,76 21,87 -14,80 59,31
50. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2018-09-20 127,26 PLN 0,13 -1,67 -2,51 -8,98 -13,06 2,73 -0,20 -14,86 27,26
51. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-09-20 95,84 PLN 0,16 -4,04 -7,58 -12,92 -15,35 5,34 8,32 -15,74 -4,48
52. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 123,26 PLN 0,36 0,28 -4,14 -8,50 -3,62 5,35 10,81 -6,19 23,27
53. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-09-20 106,21 PLN 0,02 -0,23 -0,17 -1,81 -2,60 4,62 -2,79 6,20
54. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-09-20 168,91 PLN 0,00 -0,04 0,48 0,11 0,34 4,32 -0,13 7,04
55. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2018-09-20 9,93 PLN 0,61 -0,70 -0,60 -8,06 -13,80 2,27 -7,20 -13,20 -0,70
56. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2018-09-20 50,51 PLN 0,62 -0,22 -2,73 2,02 -1,10 5,76 21,10 0,34 25,90
57. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-09-20 12,41 PLN 0,49 0,00 -1,66 0,81 1,89 8,76 34,02 -0,88 23,85
58. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2018-09-20 21,28 PLN 0,33 -0,33 0,19 -6,83 -13,07 1,48 -11,30 -11,66 112,80
59. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-09-20 7,00 PLN 0,43 0,57 -7,28 -14,53 -11,95 10,06 -13,37 -11,28 -30,07
60. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 10,52 PLN 0,38 0,38 0,38 0,96 0,10 9,93 -1,41 5,20
61. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2018-09-20 17,01 PLN 0,59 -5,08 -7,85 -15,83 -20,55 -6,85 0,59 -18,50 69,76
62. Allianz Pekao Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 12,51 PLN 0,00 0,08 0,32 0,81 2,04 5,13 9,26 1,30 25,10
63. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2018-09-20 12,31 PLN 0,00 -0,08 0,41 0,90 2,58 6,67 17,69 1,74 22,98
64. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2018-09-20 11,31 PLN 0,00 -0,44 0,18 -2,50 -2,84 9,91 -3,33 13,10
65. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-09-20 58,81 PLN -0,05 -0,08 0,34 0,81 2,49 6,39 1,69 11,49
66. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2018-09-20 17,87 PLN 0,11 0,06 -0,39 -2,56 -3,72 3,83 10,58 -3,82 78,52
67. Allianz Pekao Pieniężny obligacyjne i dłużne 2018-09-20 195,02 PLN 0,01 0,15 0,43 0,80 2,12 5,25 9,20 1,36 93,82
68. Allianz Pekao Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2018-09-20 11,19 PLN 0,09 0,27 0,63 1,18 2,66 5,97 11,68 1,82 11,90
69. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 11,56 PLN 0,17 -0,43 -0,52 -4,38 -5,86 0,00 -0,43 -5,48 15,48
70. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 20,00 PLN 0,25 0,55 0,70 2,56 4,99 14,35 24,69 1,88 99,80
71. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 5,59 PLN 0,72 -0,18 -4,28 -2,10 -2,78 -3,29 -27,78 -5,73 -44,32
72. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2018-09-20 11,76 PLN 0,34 0,17 -0,76 -0,17 -1,09 7,30 -1,84 17,60
73. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 154,52 PLN 0,00 -0,10 0,12 -0,17 0,53 4,19 9,29 -0,12 53,92
74. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2018-09-20 104,40 PLN 0,48 0,09 -2,23 -10,73 -12,20 10,42 5,67 -10,81 4,19
75. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2018-09-20 212,08 PLN -0,03 -0,03 0,15 0,52 2,51 7,85 15,99 1,55 111,57
76. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 161,64 PLN 0,11 0,26 0,61 -0,61 -1,03 9,16 15,81 -1,49 223,28
77. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 139,91 PLN 0,19 0,11 0,66 -2,11 -4,13 9,89 15,16 -4,32 179,82
78. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2018-09-20 14,60 PLN 0,27 -0,27 1,32 -1,22 -1,28 15,87 27,62 -2,34 32,61
79. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2018-09-20 14,31 PLN 0,28 -0,28 1,27 -1,45 -1,65 14,94 -2,65 15,68
80. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2018-09-20 14,03 PLN 0,29 -0,28 1,15 -1,68 -2,16 12,78 26,85 -2,97 25,16
81. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2018-09-20 13,43 PLN 0,30 -0,37 0,90 -2,18 -3,10 9,45 16,18 -3,66 34,30
82. Allianz Polska OFE pozostałe 2018-09-20 41,09 PLN 0,51 0,56 3,16 -1,27 -5,93 15,07 20,89 -5,99 310,90
83. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-09-20 141,34 PLN -0,08 -0,29 -0,18 -0,95 -0,01 4,05 11,70 -0,64 31,02
84. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2018-09-20 86,94 PLN 0,30 -3,42 -5,36 -11,68 -20,41 -9,93 -23,02 -18,24 73,88
85. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-09-20 42,18 PLN 0,67 -6,45 -9,41 -16,33 -23,88 -13,28 -18,88 -21,23 -15,69
86. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-09-20 206,15 PLN 0,17 -0,57 -0,90 6,08 4,92 21,25 36,08 1,06 155,42
87. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-09-20 104,93 PLN -0,02 -2,15 -3,57 -10,75 -20,39 13,92 15,13 -16,52 58,65
88. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2018-09-20 71,80 PLN 0,21 -0,87 -3,78 -3,20 -17,55 -30,92 -13,42 -9,67 60,48
89. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2018-09-20 163,69 PLN 0,04 -0,11 0,44 0,65 0,84 4,80 16,52 1,37 227,38
90. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 70,55 PLN 0,04 -2,01 -3,10 -7,81 -14,16 0,40 -3,40 -12,54 40,99
91. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2018-09-20 143,84 PLN 0,89 -8,75 -10,86 -21,94 -27,96 -14,42 -16,23 -24,73 43,35
92. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 148,68 PLN 0,01 0,18 0,41 1,05 2,31 7,19 13,71 1,62 48,18
93. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2018-09-20 135,55 PLN 0,10 -5,29 -7,44 -12,84 -15,61 -7,35 -2,41 -14,72 35,06
94. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 108,21 PLN 0,60 -4,15 -3,61 -8,46 -8,20 -6,50 -7,38 8,21
95. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-09-21 542,39 PLN 0,71 1,27 -1,92 -4,59 -0,71 10,38 20,20 -2,19 54,97
96. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2018-09-21 59,59 PLN 1,06 -1,16 -6,71 -11,11 -3,40 45,58 51,43 -8,60 48,97
97. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-09-21 112,35 PLN 0,12 -0,78 -2,66 -8,14 -7,39 4,81 1,04 -6,50 12,35
98. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-09-21 122,84 PLN 0,27 0,07 -0,40 0,55 2,23 25,93 55,85 0,89 75,49
99. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-09-21 410,57 PLN 1,32 -1,05 -6,33 -18,85 -12,50 12,01 17,63 -14,81 24,42
100. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-09-21 602,84 PLN 0,32 0,26 -0,88 -1,58 0,91 11,47 22,02 -2,05 72,13
101. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-09-21 372,74 PLN 0,31 0,48 -0,58 -5,66 -5,67 17,26 16,16 -5,93 12,95
102. Allianz Selektywny akcyjne 2018-09-20 94,54 PLN 0,20 -1,45 0,83 -1,33 -9,38 2,17 4,05 -7,18 0,93
103. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2018-09-20 328,81 PLN 0,54 2,08 4,02 -0,93 -5,86 19,67 10,07 -6,48 228,81
104. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-09-20 219,12 PLN -0,13 2,75 0,38 2,89 14,72 12,55 59,98
105. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 350,51 PLN 0,02 0,03 0,15 0,74 2,22 6,30 10,15 1,32 250,51
106. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 137,54 PLN 0,07 0,27 0,21 -0,56 -0,14 7,84 15,43 -0,58 37,54
107. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-09-20 95,98 PLN 0,81 -5,72 -4,67 -1,90 -1,96 36,43 36,30 -1,71 -4,02
108. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2018-09-20 123,07 PLN 0,55 1,59 -2,33 3,54 22,80 73,34 93,08 20,80 143,80
109. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2018-09-20 195,97 PLN 0,42 1,13 -2,92 3,91 15,32 61,20 15,22 63,32
110. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 125,46 PLN 0,15 -1,31 -2,18 -2,77 -4,43 -1,98 -2,59 -4,40 25,07
111. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 96,70 PLN 0,52 0,01 -3,39 0,42 -1,42 7,08 -4,29 -15,50
112. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-09-21 13,92 PLN 0,43 -0,71 -0,78 -2,32 -4,66 4,74 3,26 -2,25 39,20
113. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-09-21 86,18 PLN 0,57 -1,61 -1,58 -4,69 -6,37 6,98 6,29 -4,34 106,87
114. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-09-21 6,91 PLN 1,32 2,22 3,44 -18,32 -17,34 28,92 -25,38 -11,52 -30,90
115. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2018-09-21 107,54 PLN 0,83 -2,27 -3,95 -7,44 -4,43 18,03 -8,12 7,54
116. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2018-09-21 131,53 PLN 0,31 -1,43 0,56 -0,73 -3,49 19,87 24,61 -0,99 31,53
117. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-09-21 97,64 PLN 0,49 -6,65 -8,28 -8,80 -12,15 4,76 7,38 -11,34 -2,36
118. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2018-09-21 121,97 PLN -0,37 -0,58 -1,30 -8,58 -9,89 22,76 20,91 -8,83 21,97
119. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-21 108,08 PLN -0,03 -2,26 0,05 -4,25 -8,55 18,39 20,81 -7,13 8,08
120. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2018-09-21 217,30 PLN -0,09 -2,16 2,00 -3,96 -9,99 10,94 10,00 -8,99 334,60
121. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2018-09-21 346,66 PLN 0,01 0,31 -0,17 -0,61 1,13 4,46 11,74 0,22 246,66
122. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-21 218,83 PLN 0,07 0,29 0,18 0,33 2,03 8,14 15,18 1,06 337,66
123. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-21 325,45 PLN 0,03 -1,55 0,29 -2,02 -5,13 9,46 8,88 -3,85 550,90
124. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-21 122,31 PLN 0,00 0,16 0,51 1,12 2,39 6,50 12,58 1,71 22,31
125. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2018-09-21 151,61 PLN -0,05 0,55 -1,24 -3,25 -2,16 3,32 16,97 -3,00 51,61
126. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2018-09-21 169,91 PLN -0,10 1,25 -7,24 -13,03 -16,56 -10,39 -4,60 -13,12 69,91
127. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-21 177,82 PLN 0,01 -0,71 0,60 -1,50 -1,88 7,35 10,26 -2,11 77,82
128. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 115,25 PLN 0,04 -0,51 0,74 4,03 6,06 1,84 15,25
129. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2018-09-20 11,91 PLN 0,43 0,09 -1,41 -0,54 3,59 17,96 0,61 19,10
130. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-09-20 12,86 PLN 1,00 -5,80 -5,39 -4,04 -8,43 8,22 9,53 -6,82 28,57
131. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2018-09-20 10,04 PLN 1,06 -1,20 1,94 -0,45 -8,73 3,94 1,88 -7,03 0,41
132. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-09-20 11,59 PLN 0,60 -1,00 -0,85 -1,00 -3,30 -3,34 -2,00 -2,65 15,94
133. Fundusz Aktywny akcyjne 2018-09-21 13,68 PLN 0,55 -0,58 -0,01 -1,94 -7,07 4,24 4,63 -6,41 36,81
134. Fundusz Azjatycki akcyjne 2018-09-21 11,71 PLN 0,75 -0,07 -5,67 -9,66 -7,16 5,60 6,47 -8,37 17,14
135. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2018-09-20 18,90 PLN 1,08 -1,08 2,21 0,07 -7,68 2,30 -5,81 -6,27 88,98
136. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 8,67 PLN 0,72 -0,01 -3,50 -0,74 -2,29 0,02 -4,52 -13,32
137. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2018-09-20 22,41 PLN 0,00 -0,01 0,04 0,04 -0,07 0,59 1,64 0,07 124,13
138. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2018-09-21 12,92 PLN 0,10 -0,12 0,03 -0,51 -0,17 0,86 1,60 -0,30 29,24
139. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-21 15,55 PLN -0,17 -1,85 -1,54 4,83 1,42 4,84 22,28 1,47 55,49
140. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2018-09-20 19,21 PLN 0,45 2,02 1,20 2,31 1,41 22,61 100,17 -6,27 -61,58
141. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2018-09-20 49,93 PLN 0,51 2,34 1,04 -0,57 1,46 20,61 64,76 -2,45 -33,42
142. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2018-09-20 52,07 PLN 0,54 2,50 0,76 -0,90 1,41 22,10 69,77 -2,64 -30,57
143. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2018-09-20 52,20 PLN 0,33 2,27 0,84 -0,82 1,52 21,58 67,61 -2,61 -30,40
144. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2018-09-20 21,33 PLN 0,13 1,98 1,23 0,01 0,44 24,60 102,73 -7,59 -57,34
145. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2018-09-20 19,90 PLN 0,34 2,08 1,73 0,55 0,81 26,03 105,22 -7,36 -60,20
146. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2018-09-20 20,88 PLN 0,18 2,06 1,32 0,11 0,40 26,62 111,28 -3,93 -58,24
147. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-09-20 45,73 PLN 0,02 -0,05 0,34 -0,18 -0,16 2,73 9,52 -0,46 83,47
148. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-09-20 10,09 PLN -0,02 -0,19 -0,21 -1,83 -2,60 2,90 -2,68 0,95
149. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 11,21 PLN 0,02 -0,10 0,15 -0,21 0,54 4,17 9,09 -0,10 12,14
150. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-09-20 12,01 PLN 0,13 -0,12 -0,14 -1,21 -0,25 2,94 8,72 -0,88 20,11
151. Fundusz Selektywny akcyjne 2018-09-20 10,82 PLN 1,06 -1,18 1,91 -0,45 -8,51 4,46 9,35 -6,84 8,16
152. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 19,31 PLN 0,54 -1,27 -1,47 -2,01 -3,17 2,34 4,70 -3,46 93,10
153. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-21 10,00 PLN 0,57 -0,24 0,60 -3,60 -7,89 -0,14 -4,79 -6,81 0,01
154. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
155. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
156. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2018-09-20 105,53 PLN 0,03 -0,04 0,30 -0,14 0,40 -0,14 5,24
157. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2018-09-20 110,92 PLN 0,24 0,04 -0,24 -0,60 0,59 -0,65 10,61
158. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-09-19 10,55 PLN 0,06 -0,12 -0,09 -0,77 -0,63 0,12 2,85 -0,67 5,52
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2018-09-20 128,69 PLN 0,13 -0,04 -1,73 0,36 4,23 19,76 1,05 28,68
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2018-09-20 133,40 PLN 0,14 0,04 -1,48 0,86 5,27 23,67 1,79 13,16
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2018-09-20 129,19 PLN 0,14 0,10 0,98
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2018-09-20 130,69 PLN 0,27 -4,90 -6,11 -4,07 -9,26 5,63 4,09 -7,37 30,69
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2018-09-20 139,46 PLN 0,27 -4,74 -5,63 -3,10 -7,43 12,17 7,65 -6,02 27,09
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2018-09-20 152,66 PLN 0,28 -4,68 -5,47 -2,76 -6,78 14,55 19,13 -5,54 54,81
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2018-09-20 152,01 PLN 0,28 -4,65 -5,38 -2,59 -6,46 15,76 -5,30 17,63
166. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2018-09-20 97,63 PLN 0,66 -1,31 -9,15 -18,70 -14,72 -15,37 8,51
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 101,20 PLN 0,37 -0,96 -1,41 -1,48 -4,59 -7,52 -9,76 -3,53 0,72
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 114,22 PLN 0,37 -0,81 -0,95 -0,56 -2,81 -2,25 -1,04 -2,23 -7,06
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 117,21 PLN 0,38 -0,75 -0,78 -0,20 -2,13 -0,15 2,51 -1,73 -2,06
170. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 116,55 PLN 0,37 -0,73 -0,72 -0,06 -1,84 0,74 -1,52 4,35
171. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 116,80 PLN 0,17 0,88 -4,98 -2,34 10,26 10,49
172. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 106,70 PLN 0,04 -0,30 0,13 1,35 2,30 0,41 6,70
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 123,31 PLN 0,09 -0,56 0,71 5,40 9,16 2,82 23,31
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2018-09-20 111,30 PLN 0,24 -2,40 -2,58 4,85 2,76 0,43 11,30
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 112,05 PLN 0,13 0,09 -0,16 -0,19 -0,68 -1,44 12,04
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 112,97 PLN 0,13 0,12 -0,07 -0,01 -0,34 -1,20 10,28
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 113,78 PLN 0,13 0,17 0,07 0,27 0,22 -0,79 4,50
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 108,49 PLN 2,15 2,19 -8,63 -1,25 0,85 -7,11 8,49
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2018-09-20 108,97 PLN -0,01 -6,51 -2,96 -3,67 -4,70 -10,31 8,95
180. Subfundusz Allianz Lokacyjny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 154,52 PLN 0,00 -0,10 0,12 -0,17 0,53 4,19 9,29 -0,12 53,92
181. Subfundusz Allianz Lokacyjny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 158,62 PLN 0,00 -0,07 0,23 0,03 0,93 5,44 11,49 0,17 20,49
182. Subfundusz Allianz Lokacyjny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 156,86 PLN 0,00 -0,06 0,26 0,11 1,08 4,50 10,48 0,28 13,73
183. Subfundusz Allianz Lokacyjny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-09-20 159,97 PLN 0,01 -0,04 0,31 0,18 1,23 6,41 0,39 12,93
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2018-09-20 131,81 PLN 0,42 0,46 -0,05 6,74 12,25 8,89 31,47
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2018-09-20 106,21 PLN 0,02 -0,23 -0,17 -1,81 -2,60 4,62 -2,79 6,20
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2018-09-20 107,13 PLN 0,02 -0,20 -0,10 -1,67 -2,32 5,48 -2,58 2,49
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2018-09-20 107,81 PLN 0,02 -0,18 0,00 -1,47 -1,93 -2,30 2,62
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2018-09-20 168,91 PLN 0,00 -0,04 0,48 0,11 0,34 4,32 -0,13 7,04
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2018-09-20 174,72 PLN 0,00 -0,01 0,55 0,26 0,65 5,27 14,14 0,09 23,43
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2018-09-20 177,66 PLN 0,00 0,02 0,65 0,46 1,05 6,54 16,45 0,38 18,69
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2018-09-20 176,89 PLN 0,00 0,04 0,69 0,54 1,20 7,02 0,49 16,95
192. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2018-09-20 114,79 PLN -0,02 0,10 0,23
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2018-09-20 91,16 PLN 0,40 -0,02 -4,52 -14,48 -13,29 -11,72 -8,84
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2018-09-20 100,30 PLN 0,31 0,14 0,37 -3,71 -5,64 -5,79 0,30
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2018-09-20 99,54 PLN 0,05 -0,64 -0,13 -0,29 -0,90 -1,07 -0,46
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2018-09-20 109,85 PLN 0,02 0,52 1,06 1,44 -0,16 -0,12 9,85
197. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2018-09-20 99,93 PLN 0,09 -0,87 0,12 -0,76 -2,55 -2,86 -0,07
198. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2018-09-20 100,15 PLN 0,02 -0,21 0,03 0,03 -0,77 -0,53 0,13
199. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2018-09-20 104,50 PLN 0,01 -0,78 -0,27 -1,23 -2,10 -2,46 4,50
200. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2018-09-20 141,34 PLN -0,08 -0,29 -0,18 -0,95 -0,01 4,05 11,70 -0,64 31,02
201. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2018-09-20 144,03 PLN -0,08 -0,27 -0,11 -0,81 0,29 4,91 13,29 -0,42 25,37
202. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2018-09-20 147,15 PLN -0,08 -0,24 -0,01 -0,61 0,68 6,26 15,67 -0,14 16,68
203. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2018-09-20 147,41 PLN -0,08 -0,22 0,03 -0,53 0,84 6,74 -0,03 16,35
204. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2018-09-20 94,54 PLN 0,20 -1,45 0,83 -1,33 -9,38 2,17 4,05 -7,18 0,93
205. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2018-09-20 107,78 PLN 0,20 -1,28 1,34 -0,32 -7,56 8,50 14,99 -5,82 12,76
206. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2018-09-20 110,44 PLN 0,20 -1,23 1,51 0,03 -6,90 10,79 19,09 -5,35 29,84
207. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2018-09-20 109,97 PLN 0,21 -1,19 1,61 0,21 -6,58 11,97 -5,10 21,33
208. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 125,46 PLN 0,15 -1,31 -2,18 -2,77 -4,43 -1,98 -2,59 -4,40 25,07
209. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 140,25 PLN 0,16 -1,17 -1,75 -1,93 -2,79 3,16 6,06 -3,21 8,89
210. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 144,05 PLN 0,16 -1,11 -1,58 -1,59 -2,11 5,35 9,84 -2,71 10,18
211. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 143,48 PLN 0,17 -1,08 -1,50 -1,44 -1,81 6,31 -2,49 11,74
212. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 103,50 PLN 0,08 0,98 2,23 4,24 1,23 0,91
213. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 96,70 PLN 0,52 0,01 -3,39 0,42 -1,42 7,08 -4,29 -15,50
214. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-09-20 100,59 PLN 0,52 0,10 -3,15 0,92 -0,43 10,84 -3,58 -2,66
215. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2018-09-20 104,16 PLN -0,03 0,37 0,84 1,25 0,52 0,50 4,14
216. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-20 115,25 PLN 0,04 -0,51 0,74 4,03 6,06 1,84 15,25
217. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-19 10,67 PLN 0,27 -0,10 -3,03 -4,97 -2,74 2,36 0,65 -3,86 6,73
218. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-19 9,83 PLN 0,21 0,15 -2,31 -4,48 -3,50 8,32 -2,69 -3,38 -1,68
219. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-09-19 9,42 PLN 0,24 -0,19 -0,02 -1,52 -3,99 0,84 -4,11 -3,43 -5,83
220. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2018-09-20 148,01 PLN 0,24 -1,55 -0,35 1,66 0,62 10,58 15,53 -1,43 27,68
221. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2018-09-20 128,67 PLN 0,79 -2,65 -2,97 -5,04 -8,78 2,78 2,49 -7,57 16,75
222. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2018-09-20 134,33 PLN 0,27 -0,96 0,01 -0,77 -2,82 4,79 8,44 -2,96 16,18
223. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2018-09-20 146,02 PLN 0,35 0,03 -0,47 3,70 7,99 25,22 4,03 46,02
224. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2018-09-20 114,53 PLN 0,56 -2,56 -4,67 -9,27 -8,62 12,04 -10,23 14,53
225. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2018-09-20 108,51 PLN 0,06 -0,19 -0,28 -2,18 -2,57 6,55 -2,58 8,51
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.