Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-23 6,97 PLN -0,17 0,73 3,70 12,61 -0,67 -22,41 -33,05 7,20 -30,34
2. Allianz Akcji akcyjne 2016-08-24 130,49 PLN 0,00 1,23 0,97 2,80 -7,06 -21,44 -13,23 -0,32 30,09
3. Allianz Akcji Azjatyckich akcyjne 2016-08-24 99,29 PLN -0,07 2,85 12,12 16,25 15,72 6,84 -8,98
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2016-08-24 112,05 PLN 0,10 1,66 5,50 11,40 8,41 1,87 12,04
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-08-24 124,91 PLN 0,06 4,37 5,91 10,01 4,08 0,39 25,74 4,59 24,91
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2016-08-24 103,52 PLN -0,05 1,01 1,58 2,48 -3,03 -6,91 -7,90 -0,56 3,03
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2016-08-24 115,81 PLN 0,10 0,65 0,37 1,22 2,92 12,12 3,75 12,34
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 137,87 PLN 0,30 1,11 0,07 4,55 8,69 11,30 2,91 17,04
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2016-08-24 144,21 PLN 0,24 2,44 1,38 7,14 4,71 3,75 2,53 17,54
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 109,98 PLN -0,05 0,00 -0,49 2,85 4,16 0,75 4,52
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2016-08-24 126,51 PLN 0,00 0,69 2,14 4,13 4,23 11,64 3,65 26,51
12. Allianz Aviva Investors Nowych Spółek akcyjne 2016-08-24 165,13 PLN 0,46 3,67 3,06 10,15 6,65 8,09 30,78 4,70 65,13
13. Allianz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2016-08-24 145,26 PLN 0,00 1,09 1,89 3,07 6,61 23,63 4,79 45,26
14. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2016-08-24 162,78 PLN 0,43 4,19 2,40 9,01 7,40 4,13 31,50 4,51 62,78
15. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 146,65 PLN 0,23 3,26 3,28 9,94 10,28 13,82 51,19 5,46 46,65
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2016-08-24 425,64 PLN 0,11 3,60 3,56 8,68 4,60 -1,12 26,34 4,94 325,64
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 270,38 PLN 0,07 1,71 1,90 2,94 2,17 5,23 22,88 2,34 170,38
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 104,18 PLN 0,12 0,49 3,84 4,04 4,18
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia akcyjne 2016-08-24 106,25 PLN 0,40 -0,29 5,39 6,11 6,25
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 99,76 PLN -0,18 0,10 4,65 18,75 14,96 11,13 -0,25
21. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-08-24 10,43 PLN 0,19 -0,10 -0,29 10,37 3,88 -3,34 4,30
22. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 7,32 PLN -1,61 1,53 6,71 30,48 15,46 -27,88 21,39 -26,80
23. Allianz Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-08-24 14,47 PLN -0,07 1,12 2,99 10,37 3,36 3,21 32,87 1,40 44,70
24. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-08-24 21,85 PLN -0,86 0,97 3,60 11,99 4,45 30,84 86,12 -1,71 118,50
25. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 108,00 PLN 0,03 0,69 3,29 7,43 7,67 7,99
26. Allianz Investor Akcji akcyjne 2016-08-24 231,09 PLN -0,10 4,96 8,21 17,67 9,80 8,92 14,41
27. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2016-08-24 331,51 PLN 0,04 4,69 3,39 3,98 -4,34 -10,99 1,09 -3,01 231,51
28. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2016-08-24 97,84 PLN 0,35 5,24 7,74 16,98 8,39 4,31 -2,11
29. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2016-08-24 152,09 PLN -0,80 -2,85 12,24 27,90 26,58 3,76 -1,92 30,50 52,06
30. Allianz Investor BRIC akcyjne 2016-08-24 68,44 PLN -0,81 1,15 14,07 22,04 18,68 17,90 6,17 9,45 -31,89
31. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 158,90 PLN -0,94 -2,13 9,07 9,53 18,66 0,09 -23,28 25,05 58,87
32. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 130,23 PLN -0,01 0,25 0,46 0,58 1,12 4,60 11,97 0,81 29,61
33. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2016-08-24 205,97 PLN -0,05 0,40 8,73 15,61 11,89 33,17 29,87 2,26 105,93
34. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2016-08-24 100,52 PLN -0,01 0,34 0,61 1,96 0,98 1,38 0,53
35. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 239,86 PLN 0,01 0,42 1,07 2,00 2,50 7,73 16,53 2,22 139,86
36. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2016-08-24 249,22 PLN 0,21 5,43 7,19 15,20 7,93 11,12 59,58 10,46 149,22
37. Allianz Investor Turcja akcyjne 2016-08-24 162,68 PLN -1,65 4,60 -5,89 -0,61 8,74 -7,82 15,27 -0,06 62,65
38. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 29,62 PLN -0,13 2,31 4,15 8,82 7,47 20,55 39,91 6,01 196,20
39. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 452,58 PLN -0,23 3,23 5,51 12,73 9,46 29,59 54,89 7,29 352,58
40. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2016-08-24 109,74 PLN 0,05 2,27 3,36 6,33 0,41 -10,09 2,14 10,00
41. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 114,32 PLN 0,04 0,77 1,93 3,91 3,02 1,32 0,62 13,96
42. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2016-08-25 385,26 PLN 0,19 0,11 9,80 19,85 18,47 15,62 8,73 11,87
43. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-25 336,84 PLN -2,49 -1,90 1,55 5,28 -9,89 -9,96 1,09
44. Allianz JPM Global Strategic Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-08-25 413,80 PLN -0,04 0,67 2,42 5,62 3,74 8,62 4,19 21,67
45. Allianz Legg Mason Akcji akcyjne 2016-08-24 329,06 PLN -0,23 1,06 -0,23 3,09 -3,52 -14,08 6,88 2,25 229,06
46. Allianz Legg Mason Obligacji obligacyjne i dłużne 2016-08-24 283,75 PLN -0,01 0,69 1,58 1,06 2,58 12,25 22,94 2,05 183,75
47. Allianz Legg Mason Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 264,34 PLN 0,01 0,13 0,31 0,52 1,46 5,86 15,67 0,88 164,34
48. Allianz Legg Mason Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 211,92 PLN -0,07 0,10 -2,85 -2,41 -5,11 -15,12 -6,55 -1,85 -13,87
49. Allianz NN Akcji akcyjne 2016-08-24 271,22 PLN 0,03 2,56 3,09 4,52 -2,08 -1,79 17,99 1,35 171,22
50. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 149,43 PLN -0,50 2,67 -2,94 2,27 2,32 1,03 37,44 -0,77 49,43
51. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 113,84 PLN 0,00 0,16 0,26 0,35 1,12 4,83 13,69 0,62 13,84
52. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2016-08-24 154,08 PLN -0,15 0,12 4,43 4,48
53. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2016-08-24 145,94 PLN 0,63 1,90 -1,95 8,30 -3,50 8,68 55,75 -7,08 45,94
54. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2016-08-24 166,54 PLN 0,07 1,61 6,11 16,79 8,88 12,91 46,41 13,14 66,54
55. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2016-08-24 197,84 PLN 0,31 -0,95 2,83 10,90 9,50 29,72 86,41 0,07 97,84
56. Allianz NN Japonia akcyjne 2016-08-24 153,26 PLN 0,47 -1,09 -2,94 1,03 -13,81 11,32 69,05 -19,62 53,26
57. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2016-08-24 111,18 PLN -0,41 1,75 10,07 14,39 14,77 7,60 5,84 5,80 11,18
58. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2016-08-24 294,46 PLN -0,11 1,02 2,35 2,78 4,96 14,05 28,62 4,17 194,46
59. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2016-08-24 91,03 PLN -1,50 1,72 6,92 12,41 8,80 -9,02 13,33 -8,97
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2016-08-24 100,43 PLN -0,47 0,94 14,58 21,70 18,35 14,27 1,14 11,00 0,43
61. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2016-08-24 175,30 PLN -0,51 0,74 6,21 15,01 16,54 14,69 59,18 8,45 75,30
62. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 253,12 PLN -0,11 1,28 2,09 2,98 1,52 3,82 19,79 2,27 153,12
63. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 116,51 PLN -0,12 -0,09 2,75 4,84 4,47 3,09 16,51
64. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2016-08-24 191,27 PLN 0,06 6,36 9,10 13,63 10,64 22,19 45,00 9,08 59,52
65. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2016-08-24 116,40 PLN 0,23 3,22 2,44 6,04 -1,61 -9,01 13,25 -0,36 16,40
66. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-08-24 94,83 PLN 0,26 5,98 7,59 10,13 7,08 7,42 59,00 3,42 -5,49
67. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 111,71 PLN 0,05 -1,08 -2,16 -0,35 -2,23 0,40 -1,06 -5,47 11,72
68. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 141,01 PLN -0,01 1,58 0,16 1,50 -0,18 -3,36 31,99 -3,47 40,95
69. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 142,74 PLN 0,12 1,42 -0,15 1,61 2,75 12,98 36,05 0,11 48,81
70. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2016-08-24 105,69 PLN 0,03 0,60 3,36 6,65 4,46 5,04 5,68
71. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2016-08-24 163,63 PLN 0,02 0,62 1,70 3,52 1,32 9,03 18,67 3,11 63,12
72. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 150,69 PLN 0,00 0,37 0,98 1,58 1,48 6,65 17,39 1,91 50,10
73. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2016-08-24 8,84 PLN 0,11 0,91 1,03 5,24 -7,92 -15,97 7,02 -1,23 -11,60
74. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2016-08-24 102,47 PLN -0,18 -3,46 -0,69 4,78 10,11 37,32 94,44 0,06 2,47
75. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2016-08-24 47,04 PLN 0,34 1,36 -3,23 6,52 1,07 14,96 61,21 -4,89 17,25
76. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2016-08-24 11,00 PLN 0,18 2,23 -1,61 5,77 0,09 21,28 73,78 -6,62 9,78
77. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2016-08-24 19,25 PLN 0,05 1,53 1,69 5,19 -5,78 -19,72 -17,06 -0,77 92,50
78. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2016-08-24 6,25 PLN -1,11 1,79 3,65 14,68 3,48 -16,33 -21,09 3,99 -37,56
79. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 9,93 PLN -0,10 0,71 2,27 7,47 5,19 3,12 -0,70
80. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2016-08-24 18,46 PLN 0,05 5,67 7,26 14,02 5,07 12,22 4,35 84,23
81. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 12,04 PLN 0,00 0,17 0,42 0,67 1,18 5,34 14,12 0,84 20,40
82. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2016-08-24 11,90 PLN 0,00 0,68 1,54 1,54 3,21 14,64 2,50 18,88
83. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2016-08-24 56,75 PLN 0,02 0,71 1,48 1,47 2,64 2,23 7,58
84. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2016-08-24 17,93 PLN 0,00 0,84 2,99 7,82 4,49 11,92 30,59 5,72 79,12
85. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2016-08-24 187,64 PLN 0,01 0,16 0,50 0,86 1,29 5,27 14,00 1,00 86,48
86. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2016-08-24 10,73 PLN 0,00 0,19 0,66 1,04 1,71 1,23 7,30
87. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 11,27 PLN 0,00 -0,18 0,81 1,08 -1,74 -0,18 0,18 12,59
88. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 18,30 PLN 0,11 0,88 4,04 7,58 6,33 16,56 45,58 2,23 82,82
89. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 6,11 PLN 0,49 -0,65 4,09 13,99 5,53 -20,96 -33,22 12,32 -39,14
90. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2016-08-24 11,03 PLN 0,27 1,29 1,01 7,30 2,60 -0,63 10,30
91. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2016-08-24 98,66 PLN -0,70 0,79 -0,94 5,95 9,32 4,12 9,90 3,97 -1,54
92. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2016-08-24 204,27 PLN -0,02 0,94 1,59 1,73 3,92 12,32 27,45 2,62 103,78
93. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 149,18 PLN -0,07 0,93 1,95 3,49 2,33 7,88 24,13 2,02 198,36
94. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 126,81 PLN -0,12 1,18 2,54 4,56 2,67 5,46 19,68 2,27 153,62
95. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2016-08-24 12,96 PLN 0,08 1,81 2,29 5,11 4,60 13,09 4,10 17,71
96. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2016-08-24 12,80 PLN 0,08 1,75 2,15 2,89 3,90 2,89 3,48
97. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2016-08-24 12,68 PLN 0,08 1,68 2,01 4,62 3,59 11,23 3,51 13,11
98. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2016-08-24 12,39 PLN 0,00 1,56 1,72 4,03 2,57 6,72 2,82 23,90
99. Allianz Polska OFE pozostałe 2016-08-24 34,83 PLN 0,03 2,99 3,23 6,35 0,84 2,50 24,97 3,08 248,30
100. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2016-08-24 139,52 PLN 0,01 0,57 1,74 1,45 2,67 11,50 23,69 2,41 29,33
101. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2016-08-24 102,82 PLN 0,01 0,50 1,37 2,13 2,53
102. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2016-08-24 105,52 PLN 0,03 0,49 2,71 5,24 5,22
103. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2016-08-24 91,33 PLN 0,32 3,33 2,99 8,44 -1,15 -17,25 -3,09 3,74 82,66
104. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2016-08-24 183,99 PLN 0,31 0,06 2,83 11,66 14,39 26,58 77,44 0,44 127,96
105. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2016-08-24 111,53 PLN 0,64 4,45 7,95 22,32 26,94 24,32 38,07 19,09 68,63
106. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2016-08-24 85,77 PLN -2,50 3,60 1,50 8,35 -11,50 6,12 48,06 -13,52 91,71
107. Allianz PZU Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-08-24 51,33 PLN 0,31 4,18 5,08 13,69 9,38 0,82 44,71 8,91 2,60
108. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2016-08-24 162,17 PLN -0,04 1,87 1,56 0,58 3,40 16,64 35,44 1,22 224,34
109. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 62,45 PLN 0,00 0,53 1,25 1,20 1,53 7,06 16,08 0,89 24,78
110. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 70,50 PLN 0,26 3,21 3,72 8,15 3,75 -1,19 22,72 5,35 40,89
111. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2016-08-24 167,32 PLN 0,16 2,21 2,32 6,51 4,20 -0,49 43,44 3,66 66,75
112. Allianz Quercus Gold akcyjne 2016-08-24 56,52 PLN -1,07 -0,55 7,11 5,70 11,55 22,21 -9,76
113. Allianz Quercus lev akcyjne 2016-08-24 48,75 PLN -0,14 -1,57 -4,05 -3,29 -25,48 -49,98 -47,47 -7,71 -51,25
114. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 141,77 PLN 0,00 0,25 0,63 1,26 2,31 8,63 19,49 1,61 41,29
115. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2016-08-24 68,13 PLN -0,21 0,13 7,24 29,45 33,93 -23,64 -25,81 25,72 -31,87
116. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2016-08-24 149,16 PLN 0,16 1,74 1,59 4,30 3,25 8,87 37,23 2,45 48,62
117. Allianz Quercus Short akcyjne 2016-08-24 95,69 PLN 0,02 0,39 0,02 -2,50 6,03 11,92 -4,47 -1,52 -4,31
118. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 117,85 PLN 0,12 0,34 1,06 4,46 3,88 3,15 17,85
119. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2016-08-24 95,84 PLN -1,71 7,07 -7,11 0,94 20,63 -7,92 0,48 -8,01
120. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-08-25 510,62 PLN -0,20 1,96 4,30 5,20 7,29 17,05 30,67 1,04 45,89
121. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2016-08-25 46,38 PLN -0,17 4,68 12,92 22,14 18,97 27,37 12,05 15,94
122. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-08-25 117,02 PLN 0,12 1,27 4,36 9,20 8,47 5,64 13,74 11,01 17,02
123. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-08-25 98,53 PLN -0,94 0,90 -0,81 6,39 1,33 27,81 -3,41 40,75
124. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-08-25 376,02 PLN -0,11 0,73 3,78 13,64 4,25 6,71 9,30 13,95
125. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-08-25 558,38 PLN -0,21 0,19 3,30 7,15 4,39 15,30 40,99 2,49 59,44
126. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-08-25 356,26 PLN 0,49 1,69 7,80 18,54 13,87 15,08 16,93 7,96
127. Allianz Selektywny akcyjne 2016-08-24 85,98 PLN -0,08 1,88 2,07 4,21 -3,61 -3,73 4,43 -0,06 -8,21
128. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2016-08-24 257,10 PLN -0,01 3,62 3,85 9,31 -2,20 -13,66 5,07 1,71 157,10
129. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-08-24 142,15 PLN -0,58 4,19 6,61 15,10 -0,83 3,78
130. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 335,52 PLN 0,00 0,34 0,53 0,81 1,61 5,57 14,37 1,06 235,52
131. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 132,89 PLN 0,02 0,85 2,94 7,30 4,73 12,57 37,16 5,62 32,89
132. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-08-24 75,33 PLN 0,33 5,61 7,78 15,03 11,50 9,06 50,21 8,14 -24,67
133. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 130,25 PLN -0,39 1,82 2,32 3,27 3,03 9,24 1,08 30,25
134. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 148,38 PLN -0,07 3,57 6,57 8,52 8,91 5,35 11,42
135. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2016-08-24 73,51 PLN -0,61 3,40 6,61 18,41 7,90 22,29 80,00 2,88 45,62
136. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2016-08-24 126,00 PLN -0,64 1,33 8,09 18,49 10,01 0,00 5,01
137. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 123,88 PLN -0,06 0,84 0,91 1,37 -1,88 -3,28 1,13 0,43 23,50
138. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-08-24 11,70 PLN 0,34 1,04 16,19 17,23 15,27 -5,03 -5,34 13,48 17,00
139. Allianz Templeton BRIC Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-08-24 7,70 PLN 0,00 3,22 16,14 27,27 18,64 0,79 -15,57 14,24 -23,00
140. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-08-24 12,92 PLN 0,39 -3,37 -1,00 1,65 0,94 -1,52 9,40 -3,80 29,20
141. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-08-24 79,55 PLN 0,25 -2,82 -0,49 4,10 2,66 1,20 18,52 -2,24 90,95
142. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-08-24 6,97 PLN 0,29 1,60 16,17 36,67 30,77 -19,79 -28,80 32,76 -30,30
143. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2016-08-25 103,27 PLN 0,18 -1,48 10,41 15,44 14,78 9,93 3,27
144. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2016-08-25 115,56 PLN 0,00 0,56 -2,82 6,81 6,63 13,86 4,67 15,56
145. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-08-25 98,15 PLN 0,22 5,19 4,39 13,10 5,39 10,19 46,17 9,38 -1,85
146. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2016-08-25 108,84 PLN 0,47 1,06 -0,75 7,33 10,13 17,55 21,01 7,17 8,84
147. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-25 93,22 PLN -0,14 1,96 1,27 8,07 4,38 4,46 33,13 5,46 -6,78
148. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2016-08-25 189,52 PLN -0,06 2,95 2,16 5,98 -0,55 -3,81 18,08 4,37 279,04
149. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2016-08-25 339,08 PLN 0,01 0,61 1,08 0,82 2,22 10,01 25,37 1,83 239,08
150. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-25 207,58 PLN 0,02 0,64 1,29 2,24 2,52 9,66 21,12 2,30 315,16
151. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-25 295,70 PLN -0,01 1,40 0,70 4,05 0,79 -0,85 16,53 3,43 491,40
152. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-25 116,63 PLN 0,00 0,04 0,40 0,83 1,69 7,59 1,11 16,63
153. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2016-08-25 155,53 PLN 0,12 1,37 2,82 4,54 5,94 21,84 46,62 5,14 55,53
154. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2016-08-25 211,34 PLN 0,31 1,16 1,99 3,83 11,18 21,77 43,20 7,45 111,34
155. Allianz UniObligacje Zamienne obligacyjne i dłużne 2016-08-25 100,45 PLN 0,04 0,98 2,72 3,64 -0,22 -1,16 0,45
156. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-25 166,11 PLN 0,04 1,57 2,30 3,64 1,74 3,54 19,25 3,14 66,11
157. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 104,21 PLN 0,36 -0,16 4,14 4,07 4,21
158. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2016-08-24 10,51 PLN 0,08 1,18 3,97 5,88 3,75 3,34 5,14
159. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-08-24 12,07 PLN 0,44 4,82 6,11 9,37 -1,24 4,33 33,47 5,11 20,71
160. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2016-08-24 8,99 PLN -0,04 1,90 2,81 3,43 -8,18 -7,90 3,04 0,58 -10,11
161. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2016-08-24 11,49 PLN 0,02 1,23 2,30 2,85 -4,10 -1,83 0,69 0,63 14,87
162. Fundusz Aktywny akcyjne 2016-08-25 12,40 PLN 0,11 0,22 1,30 3,82 -6,44 -3,89 11,57 -2,34 24,00
163. Fundusz Azjatycki akcyjne 2016-08-25 11,38 PLN -0,00 2,28 7,30 10,31 2,17 7,01 14,50 2,91 13,81
164. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2016-08-24 16,61 PLN -0,15 1,29 1,91 2,55 -10,58 -16,34 -3,94 0,98 66,06
165. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 9,15 PLN -0,10 -0,02 3,39 11,46 6,62 7,39 -8,53
166. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2016-08-24 22,30 PLN 0,00 0,10 0,16 0,06 0,08 1,10 6,98 -0,02 122,98
167. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2016-08-25 12,89 PLN -0,01 0,60 1,01 0,74 -0,20 1,21 6,80 0,90 28,93
168. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-25 15,12 PLN 0,35 -2,00 -0,25 3,90 1,60 21,75 57,20 -0,50 51,21
169. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2016-08-24 19,64 PLN 1,94 5,81 17,94 15,30 24,92 131,12 -16,38 26,91 -60,72
170. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2016-08-24 47,57 PLN 1,06 1,82 6,88 6,21 14,25 69,19 15,42 12,51 -36,58
171. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2016-08-24 49,35 PLN 0,16 1,95 6,31 7,10 14,87 69,35 17,67 13,27 -34,20
172. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2016-08-24 49,29 PLN -0,92 0,85 6,30 6,79 13,75 67,81 26,62 12,30 -34,28
173. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2016-08-24 21,78 PLN 0,07 5,16 16,41 15,87 24,54 130,44 -18,51 27,08 -56,43
174. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2016-08-24 20,27 PLN -0,01 5,49 17,00 17,31 23,99 137,83 -27,48 28,34 -59,47
175. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2016-08-24 21,19 PLN 0,10 5,77 18,55 17,22 25,33 144,23 -34,31 27,70 -57,62
176. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2016-08-24 44,76 PLN 0,02 0,57 1,61 3,23 0,63 8,04 17,68 2,74 79,59
177. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2016-08-24 10,08 PLN 0,02 0,36 2,26 3,86 2,44 3,12 0,80
178. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 10,94 PLN 0,00 0,37 0,93 1,55 1,44 6,52 1,84 9,40
179. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2016-08-24 11,97 PLN 0,01 0,51 1,60 1,30 1,72 9,57 19,83 1,98 19,72
180. Fundusz Selektywny akcyjne 2016-08-24 9,65 PLN -0,04 1,85 2,80 3,49 -7,91 -0,21 7,43 0,73 -3,47
181. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 18,53 PLN -0,05 1,04 1,38 1,88 -2,41 1,15 9,24 1,48 85,27
182. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-25 9,43 PLN -0,08 1,06 1,78 2,15 -6,58 -10,28 -8,02 -1,34 -5,66
183. Indeks1 pozostałe 2016-08-25 1,20 EUR -0,00 -0,01 -0,03 0,06 0,39 4,59 19,08 0,17 27,19
184. Indeks2 pozostałe 2016-08-25 1,20 EUR -0,01 0,04 0,04 0,06 0,56 5,95 21,50 0,21 27,14
185. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2016-08-23 10,67 PLN 0,00 0,58 1,33 1,90 0,87 4,64 1,86 6,73
186. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2016-08-24 130,49 PLN 0,00 1,23 0,97 2,80 -7,06 -21,44 -13,23 -0,32 30,09
187. Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 2016-08-24 99,29 PLN -0,07 2,85 12,12 16,25 15,72 6,84 -8,98
188. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2016-08-24 142,73 PLN 0,01 1,42 1,48 3,82 -5,18 -16,58 0,98 -12,76
189. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2016-08-24 144,14 PLN 0,01 1,49 1,66 4,19 -4,51 -14,80 1,44 -13,07
190. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2016-08-24 142,52 PLN 0,01 1,52 1,75 4,37 -4,17 1,68 -14,28
191. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2016-08-24 112,05 PLN 0,10 1,66 5,50 11,40 8,41 1,87 12,04
192. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2016-08-24 113,78 PLN 0,10 1,75 5,74 11,92 9,79 2,61 -3,49
193. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2016-08-24 124,91 PLN 0,06 4,37 5,91 10,01 4,08 0,39 25,74 4,59 24,91
194. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2016-08-24 127,88 PLN 0,06 4,55 6,44 11,10 6,19 -0,24 5,96 16,54
195. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2016-08-24 137,97 PLN 0,07 4,63 6,63 11,50 6,94 8,87 6,44 39,91
196. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2016-08-24 136,39 PLN 0,07 4,66 6,72 11,69 7,31 6,69 5,54
197. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 103,52 PLN -0,05 1,01 1,58 2,48 -3,03 -6,91 -7,90 -0,56 3,03
198. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 112,46 PLN -0,04 1,18 2,05 3,43 -1,22 -1,60 0,64 -8,49
199. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 113,72 PLN -0,04 1,24 2,22 3,79 -0,53 0,49 1,10 -4,97
200. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 112,39 PLN -0,04 1,27 2,30 3,95 -0,23 1,31 0,63
201. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 104,18 PLN 0,12 0,49 3,84 4,04 4,18
202. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A akcyjne 2016-08-24 106,25 PLN 0,40 -0,29 5,39 6,11 6,25
203. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2016-08-24 101,70 PLN 0,41 1,13 1,42 1,57 1,70
204. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2016-08-24 100,10 PLN 0,07 -0,02 0,10
205. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 2016-08-24 100,93 PLN -0,05 0,81 0,93
206. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 108,00 PLN 0,03 0,69 3,29 7,43 7,67 7,99
207. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 108,09 PLN 0,02 0,72 3,38 5,52
208. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2016-08-24 106,75 PLN 0,35 3,63 6,47
209. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2016-08-24 105,69 PLN 0,03 0,60 3,36 6,65 4,46 5,04 5,68
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2016-08-24 105,95 PLN 0,03 0,63 3,44 6,79 4,68 5,19 1,36
211. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2016-08-24 105,74 PLN 0,03 0,65
212. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2016-08-24 163,63 PLN 0,02 0,62 1,70 3,52 1,32 9,03 18,67 3,11 63,12
213. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2016-08-24 168,21 PLN 0,02 0,65 1,79 3,67 1,63 10,77 3,32 18,83
214. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2016-08-24 169,63 PLN 0,02 0,69 1,89 3,88 2,04 12,11 3,58 13,33
215. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2016-08-24 168,37 PLN 0,02 0,70 1,93 3,96 2,18 3,68 11,32
216. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 150,69 PLN 0,00 0,37 0,98 1,58 1,48 6,65 17,39 1,91 50,10
217. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 153,41 PLN 0,00 0,41 1,08 1,78 1,89 7,94 2,18 16,53
218. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 151,24 PLN 0,01 0,76 0,76 0,76 0,76 6,64 0,76 9,66
219. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-08-24 153,76 PLN 0,01 0,44 1,16 1,94 2,20 2,38 8,55
220. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2016-08-24 98,42 PLN -1,38 -1,62 -1,58
221. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2016-08-24 100,26 PLN -0,05 0,22 0,26
222. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2016-08-24 100,08 PLN -0,04 0,04 0,08
223. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2016-08-24 100,41 PLN 0,05 0,37 0,41
224. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Corporate Bond A obligacyjne i dłużne 2016-08-24 100,38 PLN 0,00 0,34 0,38
225. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2016-08-24 100,29 PLN 0,08 0,25 0,29
226. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2016-08-24 139,52 PLN 0,01 0,57 1,74 1,45 2,67 11,50 23,69 2,41 29,33
227. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2016-08-24 141,40 PLN 0,01 0,59 1,82 1,60 2,98 12,51 2,60 23,08
228. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2016-08-24 143,16 PLN 0,01 0,63 1,91 1,81 3,39 13,87 2,87 13,52
229. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2016-08-24 142,97 PLN 0,01 0,64 1,96 1,88 3,55 2,97 12,85
230. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2016-08-24 85,98 PLN -0,08 1,88 2,07 4,21 -3,61 -3,73 4,43 -0,06 -8,21
231. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2016-08-24 94,04 PLN -0,08 2,06 2,57 5,24 -1,65 2,23 1,25 -1,61
232. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2016-08-24 94,98 PLN -0,07 2,13 2,76 5,60 -0,96 4,41 1,71 11,66
233. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2016-08-24 93,88 PLN -0,09 2,15 2,85 5,78 -0,62 1,94 3,57
234. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 123,88 PLN -0,06 0,84 0,91 1,37 -1,88 -3,28 1,13 0,43 23,50
235. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 133,69 PLN -0,05 0,99 1,35 2,24 -0,20 1,79 1,55 3,80
236. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 135,33 PLN -0,05 1,05 1,52 2,59 0,50 3,96 2,01 3,51
237. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 133,96 PLN -0,05 1,09 1,60 2,75 0,81 2,21 4,33
238. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 99,76 PLN -0,18 0,10 4,65 18,75 14,96 11,13 -0,25
239. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-08-24 101,64 PLN -0,19 0,19 4,89 19,35 16,71 12,04 -1,65
240. Subfundusz Allianz US Equity A akcyjne 2016-08-24 100,47 PLN 0,21 0,35 0,47
241. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-24 104,21 PLN 0,36 -0,16 4,14 4,07 4,21
242. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-23 10,43 PLN -0,04 1,18 1,87 1,78 -0,48 0,32 5,49 0,23 4,31
243. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-23 9,10 PLN -0,06 0,21 0,73 1,60 -0,00 -7,88 -5,89 0,84 -9,01
244. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-08-23 9,15 PLN -0,07 0,42 0,41 0,27 -2,96 -6,92 0,24 -0,38 -8,50
245. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2016-08-24 132,47 PLN 0,05 1,93 3,07 4,69 -1,83 4,52 2,68 14,28
246. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2016-08-24 118,76 PLN 0,10 2,79 3,36 5,14 -6,32 -4,11 1,88 7,76
247. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2016-08-24 128,44 PLN 0,04 1,36 2,37 3,58 -0,56 4,56 2,52 11,09
248. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2016-08-24 122,71 PLN 0,24 1,46 5,35 10,48 5,77 2,90 22,71
249. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2016-08-24 109,98 PLN -0,01 1,90 9,79 14,74 8,33 9,12 9,98
250. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2016-08-24 106,43 PLN 0,01 0,85 4,13 8,71 4,85 5,74 6,43
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.