Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-12 6,54 PLN 0,16 -0,81 -2,38 0,33 -12,62 -6,01 -30,31 4,29 -34,64
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2019-06-13 122,67 PLN -0,01 -0,04 0,15 6,63 -7,45 15,35 16,40 12,08 22,66
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-06-13 121,18 PLN 0,81 2,13 -3,60 0,29 -14,57 5,45 -6,19 4,21 21,18
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-06-13 92,99 PLN -0,32 -0,57 -2,70 1,77 -16,82 1,85 5,53 3,36
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-06-13 96,55 PLN 0,52 1,52 -1,69 0,59 -7,63 -4,05 -14,17 3,03 -3,91
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2019-06-13 118,45 PLN -0,24 -0,39 -0,70 -1,93 -2,77 2,99 8,74 -1,99 14,90
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-06-13 134,87 PLN 0,02 0,27 1,16 2,40 2,44 8,48 13,69 2,52 34,87
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 108,54 PLN 0,06 1,26 2,16 4,15 2,41 6,82 5,13 8,54
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 119,26 PLN 0,22 0,09 1,32 5,10 -2,83 17,28 10,30 19,26
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2019-06-13 363,79 PLN 0,67 5,34 2,51 3,16 -3,64 13,03 -7,12 5,42 263,79
11. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-06-13 294,53 PLN 0,17 1,06 1,09 1,94 3,26 5,68 10,03 1,37 194,53
12. Allianz ESALIENS Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-06-13 277,26 PLN 0,01 0,23 0,46 0,56 1,31 5,17 8,71 0,40 177,26
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 213,81 PLN 0,53 4,72 2,57 3,39 -0,07 0,84 -16,14 5,76 -13,10
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-06-14 11,95 PLN -0,17 -0,08 -1,65 7,17 -2,37 21,69 17,16 10,55 19,50
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-06-14 15,29 PLN -0,33 -0,20 -2,18 2,14 -5,56 11,12 -2,74 4,58 52,90
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-06-14 31,64 PLN -0,35 2,23 4,32 17,14 2,30 51,75 61,35 21,37 216,40
17. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 112,85 PLN 0,07 0,51 0,91 4,12 0,33 7,40 5,58 12,84
18. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-06-14 11,23 PLN 0,09 2,46 2,93 9,24 6,34 10,31 9,35 12,30
19. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-06-14 101,64 PLN 0,14 0,25 0,74 3,28 0,57 2,80 2,70 1,64
20. Allianz Investor Akcji akcyjne 2019-06-13 283,99 PLN 0,66 4,45 2,04 7,67 -14,91 35,82 36,13 12,94 48,63
21. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-06-13 463,06 PLN 0,74 4,54 3,48 8,54 -5,14 49,04 19,04 11,69 363,06
22. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2019-06-13 186,99 PLN 0,49 6,26 3,25 15,43 29,42 36,63 17,05 15,98 86,95
23. Allianz Investor BRIC akcyjne 2019-06-13 84,03 PLN 0,32 0,86 -0,92 6,45 -0,04 37,24 29,10 9,91 -16,37
24. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-06-13 135,79 PLN 0,03 0,29 0,35 0,26 0,56 4,80 7,15 -0,07 35,14
25. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 139,43 PLN 0,40 2,98 1,07 5,53 -1,24 -9,58 -0,22 2,89 39,40
26. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2019-06-13 232,55 PLN 0,20 -0,24 -2,72 3,83 -7,51 22,41 32,76 5,94 132,50
27. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-06-13 103,72 PLN 0,09 0,72 0,75 1,52 1,40 3,82 1,48 3,73
28. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-06-13 256,34 PLN 0,05 0,36 0,74 1,20 1,99 7,90 12,38 0,99 156,34
29. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2019-06-13 281,57 PLN 0,37 4,05 3,41 9,91 -3,26 23,32 14,87 12,89 181,57
30. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 36,30 PLN 0,25 1,77 1,99 5,52 -0,41 28,91 36,06 6,64 263,00
31. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 615,00 PLN 0,31 2,48 2,68 8,30 -3,73 45,45 56,34 10,63 515,00
32. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2019-06-14 492,87 PLN -0,53 -0,81 -2,34 6,86 -1,71 39,57 38,42 8,57 43,12
33. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-14 408,70 PLN 0,06 3,93 -1,77 1,79 4,45 24,81 7,69 22,65
34. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-14 1 119,29 PLN -0,22 0,97 2,31 1,45 -1,17 2,08 11,93
35. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-06-14 420,98 PLN -0,03 0,34 1,09 2,22 0,46 3,53 5,36 3,27 23,78
36. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-06-13 156,10 PLN 0,02 0,26 0,55 0,86 1,19 4,53 7,85 0,73 55,49
37. Allianz NN Akcji akcyjne 2019-06-13 310,18 PLN 0,55 5,79 0,36 0,39 -0,61 21,13 9,25 3,02 210,18
38. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-06-13 168,21 PLN 0,34 2,11 1,91 8,92 -0,93 19,38 5,84 13,49 68,21
39. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2019-06-13 181,69 PLN 0,03 0,38 1,05 4,29 2,48 14,38 12,19 6,64 81,69
40. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-06-13 232,64 PLN 0,41 1,57 1,51 6,65 3,61 24,11 33,89 12,91 132,64
41. Allianz NN Japonia akcyjne 2019-06-13 182,24 PLN -0,86 0,32 -2,03 -3,75 -14,35 20,62 19,16 3,73 82,24
42. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2019-06-13 123,24 PLN -0,45 0,04 -4,69 0,80 -8,96 19,00 6,20 3,87 23,24
43. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-06-13 317,33 PLN 0,26 1,42 1,66 2,69 4,11 10,31 16,29 2,05 217,33
44. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2019-06-13 88,56 PLN -0,14 2,49 0,56 4,45 -1,13 1,41 -16,92 3,82 -11,44
45. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 145,47 PLN 0,34 4,68 -3,46 1,20 -2,94 -1,78 -7,89 3,73 5,31
46. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2019-06-13 114,84 PLN -0,21 0,76 -2,18 2,96 -1,52 28,31 13,55 6,16 14,84
47. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2019-06-13 212,34 PLN 0,37 2,93 2,29 7,97 1,12 28,54 25,09 14,46 112,34
48. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 119,74 PLN 0,16 0,44 -0,21 1,07 -0,47 5,73 15,05 2,05 19,74
49. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2019-06-13 195,89 PLN 0,42 2,99 -0,59 3,71 -6,00 14,03 19,72 7,25 63,38
50. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2019-06-13 118,70 PLN 0,68 5,37 -1,03 1,46 -11,82 8,62 -8,73 4,62 18,70
51. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-06-13 89,97 PLN 0,89 2,75 -2,98 1,91 -15,50 4,14 0,55 6,12 -10,33
52. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 106,54 PLN 0,24 1,09 -1,34 -1,43 -17,81 -6,40 -9,51 -1,50 6,55
53. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-06-13 108,75 PLN 0,04 0,61 1,11 3,55 2,25 5,61 5,29 3,81 8,74
54. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-06-13 171,92 PLN 0,02 0,08 0,65 1,57 2,28 6,47 1,75 8,95
55. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2019-06-13 9,99 PLN 0,71 3,10 -1,09 1,42 -3,66 17,25 -10,40 4,39 -0,10
56. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2019-06-13 47,95 PLN 0,15 0,84 0,61 6,89 -7,98 4,58 6,58 11,90 19,52
57. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-06-13 11,84 PLN 0,25 1,28 1,81 9,73 -7,06 10,34 13,52 15,06 18,16
58. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2019-06-13 21,31 PLN 0,66 3,50 -1,21 1,14 -3,05 15,44 -12,09 3,85 113,10
59. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-06-13 6,89 PLN -0,29 0,44 -1,57 3,61 -11,78 14,45 -15,56 7,32 -31,17
60. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 10,62 PLN 0,19 1,82 1,43 5,04 0,66 10,51 6,95 6,20
61. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2019-06-13 17,19 PLN 0,94 2,44 -1,26 5,07 -10,05 2,50 -1,26 9,00 71,56
62. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2019-06-13 12,71 PLN 0,16 0,79 1,03 2,01 3,84 8,54 15,13 1,52 26,97
63. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-06-13 11,70 PLN 0,17 0,86 1,56 5,22 3,27 9,55 6,17 17,00
64. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-06-13 60,54 PLN 0,13 0,68 0,87 1,71 3,47 8,36 12,28 1,34 14,77
65. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2019-06-13 18,55 PLN 0,16 1,20 2,26 5,34 3,00 6,00 7,47 5,40 85,31
66. Allianz Pekao Oszczędny obligacyjne i dłużne 2019-06-13 197,39 PLN -0,02 0,14 0,45 0,83 1,60 5,69 8,71 0,72 96,17
67. Allianz Pekao Oszczędny Plus obligacyjne i dłużne 2019-06-13 11,36 PLN 0,00 0,18 0,53 1,07 2,07 6,47 10,83 0,89 13,60
68. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2019-06-13 12,65 PLN 0,00 0,16 0,40 0,72 1,44 5,50 8,49 0,64 26,50
69. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 11,79 PLN 0,34 0,77 -0,84 0,94 0,08 6,70 -2,32 1,55 17,78
70. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 20,22 PLN 0,15 1,81 2,28 6,09 1,76 14,37 18,45 9,30 102,00
71. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 5,37 PLN 0,19 0,00 -3,59 -1,83 -10,50 -12,40 -32,45 2,87 -46,51
72. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2019-06-13 11,76 PLN 0,17 1,03 1,38 6,23 -1,42 9,80 11,36 8,59 17,60
73. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2019-06-13 102,54 PLN 0,27 6,99 -1,22 4,16 -5,77 5,40 5,62 6,47 2,34
74. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2019-06-13 216,40 PLN 0,13 0,66 0,74 1,23 2,38 7,96 13,34 0,92 115,88
75. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 162,14 PLN 0,23 1,55 -0,06 0,73 0,13 11,88 11,25 1,12 224,28
76. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 139,49 PLN 0,37 2,66 -0,34 0,69 -1,13 14,35 10,31 1,57 178,98
77. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2019-06-13 14,60 PLN 0,34 2,38 1,81 3,84 -0,41 15,87 21,57 4,51 32,61
78. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2019-06-13 14,27 PLN 0,35 2,37 1,78 3,63 -0,76 14,62 4,39 15,36
79. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2019-06-13 13,94 PLN 0,36 2,35 1,60 3,41 -1,27 12,87 16,26 4,11 24,35
80. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2019-06-13 13,24 PLN 0,30 2,24 1,38 2,87 -2,29 9,51 10,52 3,60 32,40
81. Allianz Polska OFE pozostałe 2019-06-13 40,97 PLN 0,79 4,52 0,76 1,97 -0,27 23,63 15,18 3,56 309,70
82. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-06-13 146,37 PLN 0,16 0,98 1,01 1,86 3,51 6,61 10,48 1,29 35,68
83. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2019-06-13 80,91 PLN 0,47 3,73 -3,01 -4,19 -14,71 -7,03 -25,95 -1,05 61,82
84. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-06-13 38,64 PLN 1,02 3,29 -2,37 -1,28 -18,77 -18,89 -23,18 2,77 -22,77
85. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-06-13 208,79 PLN 0,31 1,84 2,03 7,67 0,59 20,16 27,40 13,13 158,69
86. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-06-13 99,41 PLN 0,58 3,37 -4,03 -5,38 -10,96 -2,41 11,83 -2,49 50,30
87. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2019-06-13 65,98 PLN -0,15 4,43 -1,64 -2,56 -10,37 -19,70 -30,98 4,96 47,47
88. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2019-06-13 171,87 PLN 0,13 1,72 1,66 4,02 5,77 8,40 14,39 3,32 243,74
89. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 70,51 PLN 0,40 2,59 -0,86 0,50 -5,13 5,95 -4,48 1,60 40,91
90. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2019-06-13 144,32 PLN 0,50 2,45 -3,07 3,24 -13,99 -9,15 -15,83 6,82 43,83
91. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2019-06-13 129,33 PLN 0,54 1,34 0,33 0,50 -12,74 -10,42 -7,65 3,41 -8,24
92. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2019-06-13 151,05 PLN 0,01 0,20 0,59 1,14 2,04 7,10 12,82 1,04 50,54
93. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 107,66 PLN -0,58 1,46 4,19 5,78 -4,21 -6,52 5,88 7,77 7,66
94. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-06-14 537,52 PLN -0,11 -0,55 -2,44 2,60 -4,25 9,51 12,03 4,03 53,58
95. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2019-06-14 58,40 PLN -0,81 -1,32 -3,29 6,97 -11,28 41,03 36,47 8,17 45,99
96. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-06-14 115,12 PLN 0,03 1,65 0,62 2,21 -0,89 2,66 0,23 1,30 15,12
97. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-06-14 111,10 PLN -0,81 0,45 -0,49 5,13 -11,93 19,45 25,85 9,27 58,72
98. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-06-14 424,00 PLN -0,14 5,33 3,32 9,21 -6,79 16,13 -10,84 11,79 28,48
99. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-06-14 597,60 PLN 0,02 1,55 1,04 4,36 -2,15 10,18 14,35 5,99 70,64
100. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-06-14 385,66 PLN -0,06 1,13 1,36 6,14 1,57 15,16 11,50 7,46 16,87
101. Allianz Selektywny akcyjne 2019-06-13 92,34 PLN 0,83 3,65 -2,14 0,02 -4,76 12,97 -1,87 2,09 -1,42
102. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2019-06-13 296,96 PLN 0,17 5,19 -5,66 -2,82 -8,78 23,95 2,40 1,10 196,96
103. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-06-13 218,09 PLN 0,26 7,94 5,94 20,86 -1,68 66,91 25,87 59,22
104. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-06-13 354,20 PLN -0,01 0,39 0,48 0,70 1,22 6,08 9,43 0,60 254,20
105. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-06-13 92,76 PLN 0,36 -0,59 -0,71 6,84 -9,33 35,87 34,34 10,11 -7,24
106. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-06-13 139,00 PLN 0,01 0,46 0,86 2,80 1,06 7,15 9,44 4,12 39,00
107. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2019-06-13 139,29 PLN 0,09 15,04 17,00 36,65 11,23 107,90 111,46 44,99 175,93
108. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2019-06-13 200,02 PLN 0,25 6,47 8,58 19,81 -0,49 73,31 79,34 26,69 66,70
109. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 123,66 PLN 0,33 1,26 -0,26 1,61 -5,01 1,74 -5,51 2,88 23,28
110. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 90,33 PLN 0,41 -0,74 -3,81 -1,22 -11,74 -8,12 4,22 -21,07
111. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-06-14 14,55 PLN 0,14 0,34 -0,55 1,75 4,00 13,49 2,68 2,11 45,50
112. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-06-14 90,58 PLN 0,13 0,58 -0,66 1,90 3,84 15,45 5,45 2,10 117,43
113. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-06-14 7,66 PLN -1,79 4,22 -2,17 10,85 15,19 27,67 -16,92 9,12 -23,40
114. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2019-06-14 112,31 PLN -0,16 0,60 -0,20 6,52 -2,34 16,66 7,78 12,31
115. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2019-06-14 128,11 PLN -0,19 0,87 0,52 6,47 -4,59 13,94 15,28 9,16 28,11
116. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-06-14 93,79 PLN 0,77 0,97 -2,01 5,46 -14,90 5,04 4,01 7,58 -6,21
117. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2019-06-14 121,91 PLN -0,32 2,69 -0,30 2,17 -2,75 17,01 23,98 5,08 21,91
118. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-14 104,84 PLN 0,57 2,39 0,08 2,17 -6,84 20,09 11,62 3,96 4,84
119. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2019-06-14 211,79 PLN 0,29 2,93 -0,47 1,07 -3,97 20,14 2,30 2,88 323,58
120. Allianz UniKorona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-06-14 224,09 PLN 0,03 0,55 1,08 1,75 2,63 9,18 14,03 1,52 348,18
121. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2019-06-14 358,98 PLN 0,13 1,54 1,40 2,20 3,46 7,23 10,89 1,62 258,98
122. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-14 334,72 PLN 0,32 2,61 1,61 4,52 0,96 17,39 9,11 5,41 569,44
123. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2019-06-14 159,06 PLN 0,06 2,08 1,21 2,25 3,45 4,98 11,48 1,53 59,06
124. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2019-06-14 187,69 PLN -0,06 2,31 0,63 3,67 2,71 -9,99 0,58 2,33 87,69
125. Allianz UniOszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-06-14 124,01 PLN 0,01 0,11 0,40 0,89 1,95 6,63 11,74 0,81 24,01
126. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-14 183,92 PLN 0,25 2,17 1,37 3,26 2,56 15,35 9,93 3,66 83,92
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 112,87 PLN 0,16 0,36 1,24 4,04 -1,41 11,59 7,70 12,87
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2019-06-13 11,41 PLN -0,21 -0,56 0,45 6,98 -6,88 11,39 14,14 11,45 14,10
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-06-13 11,92 PLN -0,22 -0,26 -3,68 1,39 -14,80 6,11 -3,05 3,54 19,18
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2019-06-13 9,79 PLN -0,58 1,45 -2,46 0,92 -5,17 14,10 -0,75 1,45 -2,06
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-06-13 11,18 PLN -0,37 0,24 -1,41 1,73 -6,54 0,00 -7,06 3,19 11,77
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2019-06-14 13,40 PLN -0,58 0,46 -0,74 3,13 -4,63 10,95 -1,74 7,46 33,96
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2019-06-14 11,36 PLN -0,41 -1,22 -2,09 2,00 -10,85 4,58 -0,55 4,72 13,58
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2019-06-13 18,57 PLN -0,58 1,56 -2,21 1,46 -4,17 16,01 -4,88 1,94 85,72
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 7,31 PLN -1,16 -4,47 -10,58 -10,79 -20,63 -20,12 -26,87 -6,65 -26,90
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2019-06-13 22,33 PLN 0,01 0,12 -0,02 -0,35 -0,32 0,32 0,64 -0,26 123,31
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-06-14 13,08 PLN -0,01 0,57 0,20 0,68 1,04 2,55 1,34 0,46 30,77
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-14 15,43 PLN -0,39 -1,30 0,42 4,89 -0,94 3,25 17,33 9,90 54,30
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2019-06-13 19,25 PLN 0,07 1,94 3,38 7,81 0,75 11,58 60,71 7,42 -61,51
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2019-06-13 46,32 PLN -0,32 -0,72 -0,16 1,31 -7,56 2,51 31,68 1,69 -38,24
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2019-06-13 47,94 PLN -0,36 -0,75 -0,06 1,64 -8,50 2,53 33,80 2,10 -36,08
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2019-06-13 48,01 PLN -0,37 -0,85 -0,23 1,38 -8,53 1,96 33,96 1,84 -35,99
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2019-06-13 21,26 PLN 0,08 1,84 3,14 8,59 0,07 11,19 66,24 8,25 -57,47
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2019-06-13 19,92 PLN 0,12 2,39 3,75 8,94 0,96 12,19 68,57 8,52 -60,16
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2019-06-13 20,86 PLN 0,12 2,42 3,74 8,93 0,36 12,48 71,16 8,58 -58,29
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-06-13 46,36 PLN 0,00 0,00 0,52 1,32 1,73 4,78 7,34 1,48 86,00
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-06-13 10,32 PLN 0,04 0,51 1,09 3,36 2,01 3,96 3,15 3,55 3,17
148. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2019-06-13 11,29 PLN -0,01 0,14 0,28 0,56 0,77 4,01 7,33 0,35 12,86
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-06-13 12,36 PLN 0,05 0,94 0,74 1,51 2,67 4,56 7,41 0,88 23,57
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2019-06-13 10,55 PLN -0,58 1,46 -2,46 0,89 -5,15 14,41 2,16 1,40 5,50
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 19,21 PLN -0,16 0,71 -0,04 2,61 -3,95 5,72 1,42 3,23 92,07
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-14 10,03 PLN -0,37 1,37 -0,55 1,15 -1,89 9,30 -6,47 2,63 0,34
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2019-06-13 107,27 PLN 0,01 0,21 0,66 1,36 1,94 5,45 1,23 6,97
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2019-06-13 112,99 PLN -0,08 0,05 1,80 7,56 0,64 9,08 9,95 12,67
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-06-12 10,75 PLN 0,02 0,62 0,73 1,64 1,70 1,90 2,40 1,35 7,47
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2019-06-13 122,67 PLN -0,01 -0,04 0,15 6,63 -7,45 15,35 16,40 12,08 22,66
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2019-06-13 128,09 PLN 0,00 0,05 0,40 7,17 -6,52 18,83 12,59 8,65
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2019-06-13 124,67 PLN 0,00 0,10 0,58 7,53 12,95 -2,56
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2019-06-13 121,18 PLN 0,81 2,13 -3,60 0,29 -14,57 5,45 -6,19 4,21 21,18
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2019-06-13 130,92 PLN 0,81 2,27 -3,24 1,07 -13,03 11,72 -3,19 4,94 19,31
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2019-06-13 144,05 PLN 0,81 2,32 -3,07 1,42 -12,42 14,09 7,13 5,27 46,08
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2019-06-13 143,92 PLN 0,82 2,39 -2,91 1,67 -12,05 15,39 9,11 5,52 11,37
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2019-06-13 92,99 PLN -0,32 -0,57 -2,70 1,77 -16,82 1,85 5,53 -14,76
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 96,55 PLN 0,52 1,52 -1,69 0,59 -7,63 -4,05 -14,17 3,03 -3,91
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 110,33 PLN 0,53 1,67 -1,30 1,42 -6,01 1,29 -5,97 3,79 -10,22
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 113,80 PLN 0,53 1,73 -1,12 1,77 -5,36 3,46 -2,60 4,13 -4,91
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 113,52 PLN 0,53 1,79 -0,95 2,02 -4,98 4,49 -1,04 4,38 1,64
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 115,16 PLN -0,74 -2,41 -3,86 9,03 -6,80 17,68 8,94
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 108,54 PLN 0,06 1,26 2,16 4,15 2,41 6,82 5,13 8,54
172. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 119,26 PLN 0,22 0,09 1,32 5,10 -2,83 17,28 10,30 19,26
173. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2019-06-13 110,08 PLN 0,75 1,80 5,18 13,66 -4,24 10,08 19,19 10,08
174. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 112,85 PLN 0,07 0,51 0,91 4,12 0,33 7,40 5,58 12,84
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 114,06 PLN 0,07 0,53 0,99 4,30 0,67 8,54 5,74 11,34
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 115,34 PLN 0,07 0,58 1,14 4,59 1,23 6,01 5,93
177. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 106,99 PLN -0,07 1,86 -5,13 3,22 -12,55 6,99 6,23 6,99
178. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2019-06-13 111,33 PLN -0,25 5,42 2,21 7,76 -2,59 5,38 11,31
179. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2019-06-13 156,10 PLN 0,02 0,26 0,55 0,86 1,19 4,53 7,85 0,73 55,49
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2019-06-13 160,69 PLN 0,02 0,30 0,66 1,06 1,58 5,77 10,01 0,92 22,06
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2019-06-13 159,10 PLN 0,02 0,32 0,70 1,14 1,75 6,00 9,05 0,98 15,36
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2019-06-13 162,43 PLN 0,02 0,33 0,73 1,22 1,89 6,74 11,69 1,06 14,67
183. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2019-06-13 123,76 PLN 0,41 0,91 4,22 16,70 -8,02 22,18 23,44
184. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2019-06-13 108,75 PLN 0,04 0,61 1,11 3,55 2,25 5,61 5,29 3,81 8,74
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2019-06-13 109,94 PLN 0,05 0,64 1,19 3,71 2,56 6,57 3,95 5,18
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2019-06-13 110,96 PLN 0,04 0,67 1,29 3,91 2,96 4,14 5,62
187. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2019-06-13 171,92 PLN 0,02 0,08 0,65 1,57 2,28 6,47 9,79 1,75 71,39
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2019-06-13 178,22 PLN 0,02 0,10 0,73 1,73 2,58 7,43 11,75 1,89 25,91
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2019-06-13 181,75 PLN 0,02 0,13 0,83 1,93 2,99 8,72 14,01 2,07 21,43
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2019-06-13 181,25 PLN 0,02 0,17 0,91 2,06 3,20 9,27 14,67 2,19 19,83
191. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2019-06-13 114,95 PLN -0,01 0,03 0,55 1,60 1,87 0,37
192. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2019-06-13 98,39 PLN -0,08 3,69 2,02 6,66 1,60 5,78 -1,61
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2019-06-13 106,76 PLN 0,03 2,16 2,68 7,52 6,32 7,68 6,76
194. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2019-06-13 103,86 PLN 0,09 1,34 2,36 4,68 4,53 4,39 3,86
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2019-06-13 112,76 PLN 0,01 0,86 1,81 5,44 3,92 7,79 12,76
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2019-06-13 101,28 PLN 0,01 0,48 0,91 2,26 1,28 2,32 1,26
197. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2019-06-13 109,39 PLN 0,08 0,95 1,78 4,84 4,49 4,65 9,39
198. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2019-06-13 146,37 PLN 0,16 0,98 1,01 1,86 3,51 6,61 10,48 1,29 35,68
199. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2019-06-13 149,50 PLN 0,17 1,00 1,09 2,01 3,83 7,50 12,07 1,43 30,14
200. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2019-06-13 153,17 PLN 0,17 1,04 1,19 2,22 4,24 8,87 14,41 1,62 21,46
201. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2019-06-13 153,69 PLN 0,17 1,07 1,29 2,34 4,45 9,42 15,33 1,74 21,31
202. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2019-06-13 92,34 PLN 0,83 3,65 -2,14 0,02 -4,76 12,97 -1,87 2,09 -1,42
203. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2019-06-13 106,58 PLN 0,83 3,78 -1,76 0,80 -3,06 19,69 8,21 2,80 11,51
204. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2019-06-13 109,77 PLN 0,83 3,84 -1,60 1,15 -2,38 22,21 12,07 3,12 29,05
205. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2019-06-13 109,67 PLN 0,84 3,91 -1,42 1,41 -1,96 23,61 14,14 3,37 21,00
206. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 123,66 PLN 0,33 1,26 -0,26 1,61 -5,01 1,74 -5,51 2,88 23,28
207. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 139,96 PLN 0,34 1,41 0,16 2,47 -3,38 7,06 2,87 3,68 8,66
208. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 144,49 PLN 0,35 1,47 0,35 2,84 -2,69 9,34 6,54 4,02 10,52
209. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 144,33 PLN 0,34 1,53 0,49 3,06 -2,33 10,40 8,23 4,23 12,41
210. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 103,94 PLN 0,07 0,66 0,83 1,78 2,75 4,31 1,34
211. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 90,33 PLN 0,41 -0,74 -3,81 -1,22 -11,74 -8,12 -20,19 4,22 -9,68
212. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-06-13 94,64 PLN 0,41 -0,65 -3,58 -0,74 -10,86 -5,34 4,68 -8,42
213. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2019-06-13 102,01 PLN 0,02 0,19 0,40 0,43
214. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2019-06-13 104,76 PLN 0,03 0,11 0,34 1,97 1,61 3,44 4,74
215. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-13 112,87 PLN 0,16 0,36 1,24 4,04 -1,41 11,59 7,70 12,87
216. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-12 10,49 PLN -0,12 -0,41 -0,75 -0,06 -5,79 2,08 -1,36 0,40 4,94
217. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-12 9,74 PLN 0,02 -0,18 -0,32 0,28 -3,95 7,51 -0,26 0,68 -2,58
218. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-06-12 9,30 PLN -0,12 0,23 -0,74 -0,40 -2,12 2,24 -5,55 -0,13 -7,00
219. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2019-06-13 145,28 PLN -0,25 0,44 -0,45 3,48 -3,36 13,56 11,10 4,83 25,33
220. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2019-06-13 122,75 PLN -0,31 -0,02 -1,73 2,86 -10,45 8,16 -4,10 5,14 11,38
221. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2019-06-13 135,34 PLN -0,10 0,76 0,13 2,68 -0,33 8,08 6,96 3,16 17,06
222. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2019-06-13 141,00 PLN -0,33 -1,57 0,48 10,35 -5,19 19,21 32,38 15,26 41,00
223. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2019-06-13 112,61 PLN -0,13 0,83 -0,72 5,74 -9,56 9,04 3,49 6,64 12,61
224. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2019-06-13 112,54 PLN 0,08 1,29 1,53 4,71 3,13 8,83 7,87 4,83 12,54
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.