Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-20 6,74 PLN 0,84 2,54 2,99 -0,93 -11,59 9,82 -25,62 7,54 -32,61
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2019-02-21 122,05 PLN 0,09 5,30 6,45 -5,43 -4,41 20,40 22,61 11,51 22,04
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-02-21 122,51 PLN 0,19 1,06 4,58 -11,45 -12,51 8,37 -12,24 5,36 22,51
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-02-21 95,72 PLN 0,30 2,98 4,73 -4,22 -20,36 11,69 8,62 6,39
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-02-21 97,41 PLN -0,32 0,89 3,66 -5,31 -6,77 -3,85 -13,71 3,95 -3,06
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2019-02-21 119,54 PLN 0,04 -0,51 -1,34 -2,21 -2,38 4,75 12,15 -1,08 15,96
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-02-21 132,95 PLN 0,05 0,70 0,83 0,44 0,96 9,52 13,91 1,06 32,95
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 105,79 PLN 0,00 1,54 1,77 -1,16 0,87 5,67 2,47 5,79
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 117,68 PLN 0,10 3,97 3,66 -4,66 0,49 17,55 8,84 17,68
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2019-02-21 353,40 PLN -0,88 -2,50 1,51 -6,97 -11,04 10,30 -12,82 2,41 253,40
11. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-02-21 292,12 PLN -0,07 0,57 2,06 1,93 3,32 4,28 13,33 0,54 192,12
12. Allianz ESALIENS Oszczędnościowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-21 276,20 PLN 0,01 0,06 0,57 0,65 1,34 5,05 9,45 0,01 176,20
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 208,50 PLN -0,58 -0,17 2,02 -2,08 -6,09 -4,74 -20,17 3,13 -15,26
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-02-22 11,82 PLN 0,42 4,14 3,78 -4,14 -0,76 21,60 9,34 18,20
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-02-22 15,71 PLN 0,19 3,36 2,41 -2,42 -4,50 17,85 3,63 7,46 57,10
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-02-22 29,81 PLN 0,95 7,54 10,41 -3,65 4,34 51,40 48,68 14,35 198,10
17. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 111,42 PLN 0,04 1,80 3,41 -0,59 -1,04 10,89 4,24 11,41
18. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-02-22 10,84 PLN 0,56 2,07 7,01 3,34 -1,63 5,55 8,40
19. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-02-22 100,68 PLN 0,12 0,58 1,56 1,55 -3,10 1,73 0,68
20. Allianz Investor Akcji akcyjne 2019-02-21 267,78 PLN -0,30 1,04 6,26 -20,35 -13,65 35,49 28,19 6,49 40,15
21. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-02-21 438,87 PLN -0,23 0,33 7,16 -9,94 -4,02 35,78 11,94 5,86 338,87
22. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2019-02-21 178,56 PLN -1,82 1,02 10,91 24,20 8,67 53,77 31,87 10,76 78,52
23. Allianz Investor BRIC akcyjne 2019-02-21 83,65 PLN -0,24 2,55 7,51 4,41 -2,44 50,04 42,53 9,42 -16,75
24. Allianz Investor Dochodowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-21 135,56 PLN 0,00 -0,04 0,59 0,30 0,74 4,74 7,90 -0,24 34,91
25. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 140,59 PLN -0,94 3,91 7,48 9,62 -3,42 -2,10 -4,15 3,75 40,56
26. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2019-02-21 231,45 PLN 0,19 2,18 4,56 -4,72 -1,59 28,87 40,71 5,44 131,40
27. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-02-21 102,83 PLN 0,00 0,34 0,67 0,34 0,72 4,39 0,61 2,84
28. Allianz Investor Oszczędnościowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-21 254,41 PLN -0,01 0,23 0,79 0,81 1,89 8,23 12,69 0,23 154,41
29. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2019-02-21 260,56 PLN 0,12 1,00 4,81 -11,94 -11,22 20,82 -3,04 4,47 160,56
30. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 35,09 PLN -0,17 0,72 4,03 -4,49 1,15 28,77 32,92 3,08 250,90
31. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 584,25 PLN -0,28 0,82 6,03 -9,53 -0,72 45,15 47,74 5,10 484,25
32. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2019-02-22 509,63 PLN 0,91 6,53 10,60 7,59 2,29 54,57 54,87 12,27 47,99
33. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-22 412,75 PLN 0,03 3,53 3,29 -0,99 12,49 27,50 8,76 23,87
34. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-22 1 088,24 PLN 0,15 -0,33 -0,67 -0,33 -7,19 -0,76 8,82
35. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-02-22 416,48 PLN 0,05 0,71 0,79 -1,02 -1,69 6,32 5,67 2,16 22,46
36. Allianz Konserwatywny gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-21 155,24 PLN 0,01 0,09 0,71 0,41 0,24 4,71 8,64 0,17 54,64
37. Allianz NN Akcji akcyjne 2019-02-21 310,15 PLN -0,76 -0,39 3,38 -1,42 -9,48 19,15 8,47 3,01 210,15
38. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 152,77 PLN -0,46 3,03 4,36 13,46 -14,57 5,10 8,83 8,93 52,77
39. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-02-21 162,37 PLN -0,53 4,09 2,20 -4,68 -1,23 17,74 9,08 9,55 62,37
40. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2019-02-21 178,58 PLN 0,04 1,57 2,69 -0,20 0,86 25,33 13,31 4,81 78,58
41. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-02-21 227,08 PLN -0,27 3,35 3,22 -1,64 4,40 27,19 39,91 10,21 127,08
42. Allianz NN Japonia akcyjne 2019-02-21 190,17 PLN 0,01 2,48 -1,23 -4,43 -9,24 24,07 27,06 8,24 90,17
43. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2019-02-21 129,58 PLN -0,27 4,07 8,54 1,74 -5,60 32,16 23,61 9,21 29,58
44. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-02-21 313,45 PLN -0,11 0,61 2,17 2,27 4,03 9,67 19,06 0,80 213,45
45. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2019-02-21 88,39 PLN -0,25 1,14 3,83 3,81 -11,98 9,34 -11,03 3,62 -11,61
46. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2019-02-21 118,34 PLN 0,48 3,38 7,34 4,84 -0,44 42,96 32,91 9,39 18,34
47. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2019-02-21 205,35 PLN -0,36 3,64 2,77 -5,01 0,22 35,56 29,28 10,69 105,35
48. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 119,74 PLN -0,04 0,75 1,27 -1,12 0,25 7,92 2,05 19,74
49. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2019-02-21 193,81 PLN 0,08 2,25 6,67 -3,61 -13,05 15,57 12,55 6,11 61,64
50. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2019-02-21 119,50 PLN -0,13 0,93 5,34 -8,70 -18,30 8,32 -12,39 5,32 19,50
51. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-02-21 91,45 PLN 0,54 2,66 7,78 -8,63 -17,82 6,72 -7,39 7,87 -8,86
52. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 108,11 PLN -0,18 -1,00 -0,89 -12,71 -19,13 -2,97 -10,17 -0,05 8,12
53. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-02-21 107,17 PLN 0,02 1,08 2,15 0,67 -1,17 8,31 6,28 2,30 7,16
54. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-02-21 170,68 PLN 0,01 0,50 1,25 1,04 1,08 8,20 1,01 8,16
55. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2019-02-21 10,09 PLN -0,49 1,71 6,10 -0,49 -10,31 18,99 -13,32 5,43 0,90
56. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2019-02-21 47,57 PLN -0,31 4,83 3,53 -6,52 -3,29 5,76 7,70 11,02 18,57
57. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-02-21 11,55 PLN 0,00 3,87 4,24 -7,23 -6,55 10,00 13,24 12,24 15,27
58. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2019-02-21 21,49 PLN -0,65 1,13 4,73 -0,74 -9,29 16,22 -14,52 4,73 114,90
59. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-02-21 6,98 PLN 0,00 2,80 5,60 -0,57 -16,51 27,61 -9,00 8,72 -30,27
60. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 10,44 PLN 0,00 2,05 2,65 -0,48 -0,38 12,38 5,14 4,40
61. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2019-02-21 17,15 PLN 0,18 3,25 9,31 -4,78 -17,27 5,34 -4,03 8,75 71,16
62. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2019-02-21 12,60 PLN -0,08 0,48 1,94 2,36 3,96 7,78 18,09 0,64 25,87
63. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-02-21 11,47 PLN -0,09 1,41 3,05 1,06 -1,55 14,36 4,08 14,70
64. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-02-21 60,11 PLN -0,08 0,50 1,83 2,18 3,76 7,72 14,02 0,62 13,95
65. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2019-02-21 18,04 PLN 0,00 1,12 2,21 0,89 -2,17 8,61 8,15 2,50 80,22
66. Allianz Pekao Oszczędny obligacyjne i dłużne 2019-02-21 196,48 PLN 0,03 0,17 0,73 0,91 1,67 5,67 9,09 0,26 95,27
67. Allianz Pekao Oszczędny Plus obligacyjne i dłużne 2019-02-21 11,30 PLN 0,09 0,18 0,98 1,25 2,26 6,50 11,44 0,36 13,00
68. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-21 12,59 PLN 0,00 0,08 0,56 0,72 1,53 5,27 8,91 0,16 25,90
69. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 11,88 PLN -0,08 1,71 4,39 1,89 -2,70 6,55 -3,02 2,33 18,68
70. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 19,64 PLN 0,00 2,40 3,26 -1,31 0,72 15,39 19,32 6,16 96,20
71. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 5,60 PLN 0,36 2,75 2,00 -0,18 -3,28 4,67 -28,30 7,28 -44,22
72. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2019-02-21 11,51 PLN 0,00 2,22 2,95 -2,13 -2,95 11,42 12,07 6,28 15,10
73. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2019-02-21 105,53 PLN -0,47 3,71 5,63 0,43 -12,91 13,91 12,89 9,57 5,32
74. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2019-02-21 215,07 PLN -0,07 0,33 1,09 1,39 2,96 7,33 16,06 0,30 114,56
75. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 162,92 PLN -0,28 0,59 1,98 0,57 -0,24 12,88 13,38 1,61 225,84
76. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 140,96 PLN -0,46 0,87 2,94 0,06 -2,70 16,04 11,57 2,64 181,92
77. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2019-02-21 14,31 PLN 0,07 0,14 3,92 -2,72 -4,34 16,25 18,56 2,43 29,97
78. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2019-02-21 14,00 PLN 0,07 0,07 3,78 -2,91 -4,70 12,54 2,41 13,18
79. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2019-02-21 13,69 PLN 0,00 0,00 3,63 -3,18 -5,26 13,14 14,66 2,24 22,12
80. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2019-02-21 13,05 PLN 0,00 -0,08 3,41 -3,69 -6,18 9,76 7,85 2,11 30,50
81. Allianz Polska OFE pozostałe 2019-02-21 40,84 PLN 0,12 0,20 5,34 -0,92 -4,74 24,55 13,07 3,24 308,40
82. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-02-21 145,26 PLN -0,11 0,54 2,29 2,46 2,29 5,84 13,72 0,53 34,65
83. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2019-02-21 83,84 PLN -0,72 -0,97 1,27 -7,54 -18,15 -0,60 -27,86 2,53 67,68
84. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-02-21 38,53 PLN -0,13 -0,67 -0,52 -14,45 -27,82 -13,96 -31,73 2,47 -22,99
85. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-02-21 202,37 PLN -0,10 3,40 3,83 -2,14 2,84 21,81 27,47 9,65 150,74
86. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-02-21 104,20 PLN -0,72 -1,01 0,89 -3,46 -15,89 14,38 11,97 2,21 57,54
87. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2019-02-21 66,24 PLN -0,57 1,81 -0,87 -8,34 -12,01 -17,85 -30,21 5,38 48,06
88. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2019-02-21 168,88 PLN -0,12 0,78 3,29 3,08 4,50 4,92 17,44 1,52 237,76
89. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 71,27 PLN -0,42 0,79 3,02 -1,49 -10,35 9,36 -6,52 2,69 42,43
90. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2019-02-21 146,50 PLN 0,04 3,10 7,48 -7,30 -22,44 -6,17 -18,04 8,43 46,00
91. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2019-02-21 127,90 PLN -0,22 0,36 0,54 -10,59 -18,76 -10,65 -10,35 2,26 -9,26
92. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-21 150,01 PLN 0,01 0,19 0,57 1,08 2,16 7,17 13,10 0,35 49,50
93. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 102,53 PLN 0,51 1,47 -0,34 -8,88 -12,16 -9,06 -0,82 2,63 2,53
94. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-02-22 548,66 PLN 0,38 4,80 4,79 1,86 -1,97 12,23 19,46 6,19 56,76
95. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2019-02-22 59,94 PLN 0,13 6,48 10,58 -1,10 -8,69 55,33 52,02 11,03 49,85
96. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-02-22 115,11 PLN 0,07 0,42 1,68 1,66 -6,33 7,47 3,16 1,29 15,11
97. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-02-22 111,42 PLN 0,51 3,40 3,20 -8,96 -8,98 19,37 30,48 9,58 59,17
98. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-02-22 410,36 PLN 0,11 3,99 3,49 -1,10 -18,06 24,30 -1,32 8,19 24,35
99. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-02-22 592,35 PLN 0,09 2,11 3,15 -1,61 -3,39 13,84 17,15 5,06 69,14
100. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-02-22 380,35 PLN 0,01 1,80 4,36 2,47 -4,42 26,94 18,78 5,98 15,26
101. Allianz Selektywny akcyjne 2019-02-21 93,42 PLN -0,71 -0,27 5,26 -3,94 -6,93 12,46 -3,44 3,28 -0,27
102. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2019-02-21 313,01 PLN -1,38 0,95 6,95 -4,74 -8,85 32,47 1,87 6,56 213,01
103. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-02-21 197,91 PLN -0,49 4,18 11,51 -7,36 -5,11 58,95 14,23 44,49
104. Allianz Skarbiec Konserwatywny gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-21 352,78 PLN 0,02 0,12 0,64 0,68 1,44 6,03 9,87 0,20 252,78
105. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-02-21 90,38 PLN 0,32 1,44 6,96 -11,44 -8,09 38,90 20,47 7,29 -9,62
106. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-21 137,32 PLN 0,03 0,98 1,92 0,02 -0,87 10,96 11,02 2,86 37,32
107. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2019-02-21 113,45 PLN -0,30 6,03 17,43 -6,94 0,79 84,41 74,08 18,09 124,74
108. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2019-02-21 177,76 PLN -0,26 5,10 8,48 -8,41 -3,97 68,06 12,59 48,15
109. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 123,36 PLN -0,17 0,78 3,25 -3,53 -6,08 0,85 -5,38 2,63 22,98
110. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 94,72 PLN 0,25 3,45 2,82 -1,74 -4,37 13,09 9,29 -17,23
111. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-02-22 14,66 PLN 0,21 1,10 2,30 4,49 2,88 14,53 8,75 2,88 46,60
112. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-02-22 91,55 PLN 0,25 1,12 2,68 4,52 1,40 18,87 11,78 3,19 119,76
113. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-02-22 8,03 PLN 1,52 5,52 13,90 17,23 -6,84 55,32 -3,14 14,39 -19,70
114. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2019-02-22 112,34 PLN 1,07 2,79 6,64 1,50 -2,86 25,73 7,81 12,34
115. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2019-02-22 127,47 PLN 0,27 5,00 6,51 -4,42 -3,18 17,86 20,71 8,61 27,47
116. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-02-22 93,30 PLN 0,68 2,73 8,72 -10,16 -14,84 7,30 -6,77 7,02 -6,70
117. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2019-02-22 122,36 PLN 0,36 1,69 3,16 -0,31 -9,73 20,34 45,27 5,46 22,36
118. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-22 104,37 PLN -0,13 0,94 4,54 -5,75 -9,40 20,34 9,60 3,49 4,37
119. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2019-02-22 213,05 PLN 0,03 0,32 5,10 -4,29 -8,68 18,22 5,03 3,49 326,10
120. Allianz UniKorona Dochodowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-22 221,88 PLN 0,00 0,40 1,30 1,64 1,84 9,28 15,05 0,52 343,76
121. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2019-02-22 355,66 PLN -0,03 0,53 2,32 2,85 2,46 5,88 14,10 0,68 255,66
122. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-22 329,00 PLN 0,02 1,24 4,95 -0,58 -1,97 15,50 7,00 3,61 558,00
123. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2019-02-22 157,89 PLN -0,09 0,52 2,63 4,58 0,88 6,27 17,60 0,79 57,89
124. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2019-02-22 188,79 PLN -0,09 2,35 4,69 12,64 -2,97 -6,80 11,84 2,93 88,79
125. Allianz UniOszczędnościowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-22 123,38 PLN 0,00 0,17 0,51 1,04 2,17 6,67 12,21 0,30 23,38
126. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-22 181,29 PLN 0,05 0,55 3,85 1,16 0,12 12,77 10,77 2,18 81,29
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 111,33 PLN 0,05 2,91 2,42 -3,56 0,53 11,21 6,23 11,33
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2019-02-21 11,32 PLN 0,38 4,99 4,92 -5,12 -4,42 14,20 10,54 13,17
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-02-21 12,11 PLN 0,78 0,34 5,43 -10,57 -12,24 10,12 -7,13 5,19 21,08
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2019-02-21 10,05 PLN 1,52 -0,16 8,06 -1,50 -5,63 15,52 -1,16 4,06 0,46
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-02-21 11,32 PLN 0,84 1,06 5,12 -3,54 -4,88 1,30 -5,45 4,48 13,17
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2019-02-22 13,62 PLN 0,69 2,89 6,23 -1,36 -4,72 13,88 -0,75 9,22 36,15
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2019-02-22 11,52 PLN 0,43 2,35 3,74 -2,30 -10,98 11,81 3,37 6,23 15,23
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2019-02-21 18,99 PLN 1,53 -0,06 8,38 -0,96 -4,64 17,23 -5,20 4,25 89,92
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 8,48 PLN 0,94 2,84 2,12 -2,68 -5,46 3,89 8,28 -15,20
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2019-02-21 22,36 PLN -0,01 -0,15 -0,19 -0,27 -0,21 0,27 1,15 -0,16 123,55
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-02-22 13,10 PLN 0,15 0,44 1,61 1,17 1,34 2,49 2,90 0,66 31,03
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-22 15,47 PLN 0,10 4,33 3,93 -2,45 5,65 6,62 21,21 10,15 54,65
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2019-02-21 18,78 PLN -0,27 3,77 7,27 -0,54 -3,92 12,51 104,39 4,81 -62,44
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2019-02-21 46,58 PLN -0,01 1,69 1,70 -4,68 -7,68 4,44 52,59 2,27 -37,89
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2019-02-21 48,24 PLN -0,02 2,06 2,04 -5,19 -8,60 4,51 57,67 2,74 -35,68
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2019-02-21 48,44 PLN -0,03 2,08 2,06 -5,26 -8,38 4,27 55,39 2,75 -35,41
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2019-02-21 20,85 PLN -0,30 4,98 8,67 -0,59 -5,58 12,88 110,28 6,16 -58,29
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2019-02-21 19,41 PLN -0,31 4,61 8,36 -0,71 -5,38 13,86 113,15 5,78 -61,17
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2019-02-21 20,43 PLN -0,31 5,15 8,93 -0,44 -1,68 14,25 121,80 6,35 -59,14
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-02-21 46,11 PLN 0,02 0,45 1,07 0,75 0,57 6,59 9,74 0,93 84,98
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-02-21 10,18 PLN 0,03 1,02 1,93 0,57 -1,23 4,91 2,14 1,77
148. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-21 11,26 PLN 0,02 0,06 0,62 0,33 0,20 4,62 8,49 0,14 12,62
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-02-21 12,32 PLN 0,14 0,59 2,19 2,31 1,92 4,26 11,24 0,56 23,18
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2019-02-21 10,82 PLN 1,51 -0,15 8,00 -1,47 -5,54 15,96 3,76 4,02 8,23
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 19,17 PLN 0,48 0,87 4,17 -2,07 -4,54 5,37 2,51 3,02 91,68
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-22 10,14 PLN 0,60 0,74 4,96 0,93 -4,55 9,84 -7,10 3,75 1,44
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2019-02-21 106,59 PLN 0,03 0,33 1,11 0,92 0,90 5,98 0,59 6,29
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2019-02-21 110,12 PLN 0,25 3,08 5,48 -0,85 -1,18 10,01 7,16 9,81
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-02-20 10,70 PLN 0,09 0,61 1,62 1,18 1,08 2,26 4,15 0,88 6,97
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2019-02-21 122,05 PLN 0,09 5,30 6,45 -5,43 -4,41 20,40 22,61 11,51 22,04
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2019-02-21 127,05 PLN 0,09 5,38 6,72 -4,95 -3,45 24,04 11,67 7,77
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2019-02-21 123,40 PLN 0,10 5,45 6,90 -4,62 11,80 -3,55
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2019-02-21 122,51 PLN 0,19 1,06 4,58 -11,45 -12,51 8,37 -12,24 5,36 22,51
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2019-02-21 131,75 PLN 0,19 1,19 5,04 -10,62 -10,80 15,00 -9,30 5,60 20,07
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2019-02-21 144,65 PLN 0,19 1,25 5,22 -10,30 -10,18 17,45 0,37 5,71 46,69
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2019-02-21 144,25 PLN 0,19 1,28 5,32 -10,14 -9,86 18,69 2,15 5,76 11,62
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2019-02-21 95,72 PLN 0,30 2,98 4,73 -4,22 -20,36 11,69 8,62 -12,26
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 97,41 PLN -0,32 0,89 3,66 -5,31 -6,77 -3,85 -13,71 3,95 -3,06
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 110,76 PLN -0,32 1,01 4,10 -4,46 -5,07 1,59 -5,41 4,20 -9,87
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 114,00 PLN -0,31 1,08 4,29 -4,12 -4,39 3,77 -2,01 4,31 -4,74
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 113,51 PLN -0,31 1,10 4,37 -3,97 -4,11 4,71 -0,53 4,37 1,63
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 117,95 PLN -0,46 10,21 19,46 1,45 3,37 20,53 11,58
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 105,79 PLN 0,00 1,54 1,77 -1,16 0,87 5,67 2,47 5,79
172. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 117,68 PLN 0,10 3,97 3,66 -4,66 0,49 17,55 8,84 17,68
173. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2019-02-21 103,42 PLN 0,21 5,25 5,54 -9,80 -2,87 11,97 3,42
174. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 111,42 PLN 0,04 1,80 3,41 -0,59 -1,04 10,89 4,24 11,41
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 112,50 PLN 0,04 1,83 3,50 -0,42 -0,70 4,29 9,82
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 113,57 PLN 0,04 1,88 3,64 -0,13 -0,14 4,38 4,31
177. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 115,60 PLN 1,08 9,75 13,08 10,07 2,49 14,77 15,60
178. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2019-02-21 103,22 PLN 0,25 -1,08 0,87 -11,46 -11,56 -2,30 3,20
179. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2019-02-21 155,24 PLN 0,01 0,09 0,71 0,41 0,24 4,71 8,64 0,17 54,64
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-21 159,62 PLN 0,01 0,13 0,81 0,61 0,64 5,97 10,83 0,24 21,25
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-21 157,96 PLN 0,01 0,14 0,86 0,69 0,80 5,24 9,87 0,26 14,53
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-02-21 161,19 PLN 0,01 0,16 0,89 0,76 0,95 6,94 12,52 0,29 13,79
183. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2019-02-21 116,42 PLN 0,08 5,17 7,57 -11,35 -5,96 14,94 16,12
184. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2019-02-21 107,17 PLN 0,02 1,08 2,15 0,67 -1,17 8,31 6,28 2,30 7,16
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2019-02-21 108,24 PLN 0,02 1,11 2,23 0,82 -0,87 9,27 2,34 3,55
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2019-02-21 109,11 PLN 0,02 1,14 2,33 1,02 -0,47 2,40 3,85
187. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2019-02-21 170,68 PLN 0,01 0,50 1,25 1,04 1,08 8,20 11,83 1,01 70,15
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2019-02-21 176,77 PLN 0,01 0,53 1,32 1,19 1,38 9,17 14,00 1,06 24,88
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2019-02-21 180,05 PLN 0,01 0,56 1,43 1,39 1,79 10,49 16,30 1,12 20,29
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2019-02-21 179,39 PLN 0,01 0,58 1,46 1,47 1,95 10,99 16,92 1,14 18,60
191. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2019-02-21 114,11 PLN 0,03 0,67 0,24 -0,51 1,13 -0,37
192. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2019-02-21 96,73 PLN -0,18 0,83 4,77 5,50 -10,14 4,00 -3,27
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2019-02-21 103,37 PLN -0,12 1,48 5,57 3,06 -1,11 4,26 3,37
194. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2019-02-21 100,97 PLN -0,06 0,87 1,91 0,82 1,43 1,49 0,97
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2019-02-21 110,07 PLN 0,01 1,40 3,30 0,63 0,94 5,22 10,07
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2019-02-21 100,05 PLN -0,09 0,59 0,79 -0,31 -0,15 1,08 0,03
197. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2019-02-21 106,95 PLN 0,08 1,09 2,77 1,55 1,03 2,32 6,95
198. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2019-02-21 145,26 PLN -0,11 0,54 2,29 2,46 2,29 5,84 13,72 0,53 34,65
199. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2019-02-21 148,23 PLN -0,11 0,56 2,37 2,63 2,61 6,72 15,37 0,57 29,03
200. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2019-02-21 151,69 PLN -0,10 0,60 2,47 2,83 3,02 8,10 17,78 0,64 20,28
201. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2019-02-21 152,05 PLN -0,11 0,61 2,51 2,90 3,17 8,58 18,67 0,66 20,02
202. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2019-02-21 93,42 PLN -0,71 -0,27 5,26 -3,94 -6,93 12,46 -3,44 3,28 -0,27
203. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2019-02-21 107,33 PLN -0,71 -0,14 5,72 -3,04 -5,12 19,34 6,65 3,52 12,29
204. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2019-02-21 110,31 PLN -0,71 -0,08 5,90 -2,69 -4,45 21,88 10,44 3,63 29,68
205. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2019-02-21 110,00 PLN -0,70 -0,05 6,00 -2,52 -4,11 23,17 12,39 3,69 21,36
206. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 123,36 PLN -0,17 0,78 3,25 -3,53 -6,08 0,85 -5,38 2,63 22,98
207. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 138,89 PLN -0,17 0,92 3,69 -2,70 -4,47 6,14 3,01 2,89 7,83
208. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 143,07 PLN -0,17 0,97 3,87 -2,35 -3,81 8,39 6,67 2,99 9,43
209. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 142,68 PLN -0,17 1,00 3,95 -2,21 -3,52 9,37 8,29 3,04 11,12
210. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 102,70 PLN 0,10 0,79 1,63 0,15 4,13 3,06 0,13
211. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 94,72 PLN 0,25 3,45 2,82 -1,74 -4,37 13,09 -7,76 9,29 -5,29
212. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-02-21 98,94 PLN 0,25 3,53 3,07 -1,26 -3,42 16,55 9,43 -4,26
213. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2019-02-21 101,61 PLN -0,01 0,04
214. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2019-02-21 104,25 PLN 0,09 1,14 1,77 0,44 1,16 2,93 4,23
215. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-21 111,33 PLN 0,05 2,91 2,42 -3,56 0,53 11,21 6,23 11,33
216. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-20 10,57 PLN 0,10 0,40 0,78 -1,37 -5,74 3,13 0,27 1,11 5,68
217. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-20 9,78 PLN 0,17 0,29 0,89 -0,59 -5,42 9,44 0,49 1,10 -2,17
218. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-02-20 9,40 PLN 0,20 0,14 1,39 -0,51 -3,20 3,01 -5,22 0,89 -6,05
219. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2019-02-21 144,20 PLN 0,62 1,17 3,68 -4,32 -2,06 14,11 8,73 4,05 24,40
220. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2019-02-21 124,12 PLN 0,86 1,62 5,68 -6,10 -10,84 9,99 -6,00 6,32 12,63
221. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2019-02-21 134,60 PLN 0,44 0,58 3,23 -0,78 -1,50 8,68 6,18 2,59 16,41
222. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2019-02-21 138,73 PLN 0,50 6,45 6,82 -5,35 -1,32 25,60 34,88 13,41 38,73
223. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2019-02-21 112,18 PLN 1,15 3,01 5,17 -5,05 -12,53 16,99 12,05 6,23 12,18
224. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2019-02-21 110,67 PLN 0,04 1,07 3,13 1,72 -0,30 13,33 10,06 3,08 10,67
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.