Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 6,50 PLN 0,03 -5,38 -4,12 -0,83 -14,33 -3,23 -29,81 3,67 -35,03
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2019-05-22 122,47 PLN 0,75 -3,35 0,47 6,68 -6,64 15,72 19,45 11,90 22,46
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-05-22 118,89 PLN 0,81 -6,00 -3,35 0,41 -16,20 1,08 -6,69 2,24 18,89
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-05-22 91,15 PLN 0,54 -7,45 -4,97 -0,52 -19,54 2,91 3,44 1,31
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-05-22 95,20 PLN 0,71 -4,54 -2,49 0,74 -8,91 -6,25 -15,02 1,59 -5,25
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2019-05-22 118,86 PLN -0,15 -0,49 -0,58 -1,96 -2,47 3,01 9,52 -1,65 15,30
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-05-22 134,60 PLN -0,05 0,19 1,25 2,05 2,05 8,71 14,05 2,32 34,60
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 107,39 PLN 0,10 -0,10 1,61 3,29 1,13 7,11 4,02 7,39
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 119,19 PLN 0,34 -1,46 1,43 4,99 -2,26 18,69 10,24 19,19
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2019-05-22 351,52 PLN 0,96 -3,00 -1,11 0,83 -7,03 6,97 -9,46 1,86 251,52
11. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-05-22 291,11 PLN 0,07 -0,08 -0,34 1,70 2,26 3,99 9,63 0,19 191,11
12. Allianz ESALIENS Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-05-22 276,62 PLN 0,01 0,04 0,14 0,72 1,18 4,97 8,74 0,17 176,62
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 206,64 PLN 0,62 -2,95 -1,39 1,06 -3,86 -4,70 -18,35 2,21 -16,02
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-05-23 11,81 PLN -1,67 -5,60 -0,08 3,42 -3,83 15,22 18,10 9,25 18,10
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-05-23 15,16 PLN -0,92 -4,23 -3,50 -0,85 -6,71 8,83 -2,57 3,69 51,60
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-05-23 30,84 PLN -1,66 -3,44 3,46 14,73 3,14 48,91 61,80 18,30 208,40
17. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 112,28 PLN 0,13 -1,01 0,75 4,14 -0,14 7,53 5,04 12,27
18. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-05-23 11,02 PLN -0,18 -0,18 1,66 8,68 3,47 7,30 10,20
19. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-05-23 101,32 PLN 0,11 -0,44 0,64 2,17 -0,05 2,37 1,32
20. Allianz Investor Akcji akcyjne 2019-05-22 275,93 PLN 0,91 -4,10 2,08 8,82 -12,25 29,48 34,23 9,74 44,41
21. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-05-22 449,99 PLN 1,00 -2,45 1,87 9,04 -4,17 41,19 16,99 8,54 349,99
22. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2019-05-22 179,02 PLN 1,91 1,05 -2,42 11,93 12,11 33,36 15,93 11,04 78,98
23. Allianz Investor BRIC akcyjne 2019-05-22 82,56 PLN 0,46 -5,40 -2,10 6,09 -2,70 38,97 31,13 7,99 -17,83
24. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-05-22 135,37 PLN 0,00 -0,15 -0,14 0,44 0,33 4,30 7,10 -0,38 34,72
25. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 133,22 PLN 0,13 -0,42 -5,17 1,83 -5,54 -10,51 -6,24 -1,69 33,19
26. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2019-05-22 234,88 PLN 0,10 -4,19 0,76 6,45 -3,93 25,52 38,43 7,00 134,83
27. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-05-22 103,16 PLN -0,04 -0,30 0,28 1,00 1,13 3,28 0,93 3,17
28. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-05-22 255,41 PLN -0,02 0,07 0,40 1,18 1,70 7,63 12,22 0,63 155,41
29. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2019-05-22 273,76 PLN 0,73 -2,35 4,46 9,73 -1,27 16,94 12,70 9,76 173,76
30. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 35,80 PLN 0,31 -1,02 1,73 6,04 1,16 25,83 35,45 5,17 258,00
31. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 604,40 PLN 0,48 -1,76 2,91 9,46 -0,34 40,93 55,09 8,72 504,40
32. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2019-05-23 487,08 PLN -1,34 -8,36 -4,42 6,30 -3,59 41,48 37,19 7,30 41,44
33. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-23 401,26 PLN -0,52 2,64 -2,78 0,03 5,94 22,90 5,73 20,42
34. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-23 1 107,29 PLN -0,29 -0,19 1,75 0,94 -3,34 0,98 10,73
35. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-05-23 419,43 PLN -0,11 -0,28 0,71 1,43 -0,03 3,67 5,57 2,89 23,33
36. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-05-22 155,67 PLN -0,01 0,05 0,24 0,95 0,81 4,29 7,78 0,45 55,07
37. Allianz NN Akcji akcyjne 2019-05-22 297,53 PLN 0,63 -5,35 -4,66 -1,32 -5,38 14,47 5,71 -1,18 197,53
38. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-05-22 168,35 PLN -0,09 -2,37 3,63 6,86 -2,84 15,42 8,35 13,59 68,35
39. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2019-05-22 181,78 PLN -0,04 -0,49 1,71 4,50 2,78 16,25 13,30 6,69 81,78
40. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-05-22 231,55 PLN -0,29 -3,12 1,64 5,25 1,97 22,32 36,49 12,38 131,55
41. Allianz NN Japonia akcyjne 2019-05-22 182,29 PLN -0,22 -5,66 -3,67 -5,91 -15,79 14,40 27,34 3,76 82,29
42. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2019-05-22 121,14 PLN 0,02 -10,03 -6,73 1,91 -9,60 20,62 5,19 2,10 21,14
43. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-05-22 313,48 PLN 0,13 0,13 -0,03 2,19 2,94 8,77 15,83 0,81 213,48
44. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2019-05-22 86,22 PLN 0,09 -2,43 -2,66 1,04 -6,05 1,04 -19,03 1,08 -13,78
45. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 141,18 PLN 0,63 -4,42 -7,90 -3,45 -10,79 -5,18 -9,29 0,67 2,20
46. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2019-05-22 113,80 PLN 0,10 -6,71 -4,43 3,06 -4,06 30,82 14,65 5,20 13,80
47. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2019-05-22 209,14 PLN -0,11 -1,14 1,38 4,67 0,76 28,30 25,65 12,74 109,14
48. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 119,96 PLN -0,03 -0,76 0,06 1,38 0,09 6,17 17,03 2,24 19,96
49. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2019-05-22 191,68 PLN 0,27 -3,55 -1,49 4,66 -9,07 9,99 19,37 4,94 59,87
50. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2019-05-22 114,83 PLN 0,53 -5,21 -4,07 0,68 -16,12 2,11 -11,03 1,21 14,83
51. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-05-22 88,53 PLN 0,33 -3,97 -3,27 3,56 -18,05 0,85 -0,10 4,42 -11,77
52. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 105,66 PLN 0,07 -1,85 -2,39 -3,00 -18,39 -6,57 -7,53 -2,31 5,67
53. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-05-22 108,13 PLN 0,04 -0,23 0,86 3,04 1,49 5,85 5,44 3,22 8,12
54. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-05-22 171,79 PLN -0,03 0,30 0,65 1,90 2,16 6,87 1,67 8,87
55. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2019-05-22 9,73 PLN 0,93 -5,99 -3,95 1,78 -7,60 11,84 -10,82 1,67 -2,70
56. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2019-05-22 48,38 PLN -0,06 -2,12 1,49 5,70 -9,15 1,96 7,87 12,91 20,59
57. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-05-22 11,81 PLN 0,00 -2,32 2,16 6,59 -8,16 7,46 15,90 14,77 17,86
58. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2019-05-22 20,73 PLN 0,58 -5,52 -3,94 0,44 -6,83 10,38 -13,48 1,02 107,30
59. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-05-22 6,74 PLN 0,45 -7,29 -3,99 1,81 -14,58 11,96 -14,79 4,98 -32,67
60. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 10,50 PLN -0,10 -0,94 0,38 3,35 -1,32 8,81 5,74 5,00
61. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2019-05-22 16,81 PLN 0,48 -4,11 -2,27 6,12 -13,84 -1,75 -2,72 6,59 67,76
62. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2019-05-22 12,60 PLN 0,08 0,00 -0,08 2,02 3,11 7,42 15,07 0,64 25,87
63. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-05-22 11,65 PLN 0,09 0,00 1,48 4,58 2,01 10,32 5,72 16,50
64. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-05-22 60,10 PLN 0,05 0,02 -0,03 1,86 2,84 7,36 12,21 0,60 13,93
65. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2019-05-22 18,36 PLN 0,05 0,16 1,72 3,96 1,38 5,64 6,99 4,32 83,42
66. Allianz Pekao Oszczędny obligacyjne i dłużne 2019-05-22 197,10 PLN -0,04 -0,05 0,32 1,04 1,54 5,57 8,76 0,57 95,89
67. Allianz Pekao Oszczędny Plus obligacyjne i dłużne 2019-05-22 11,34 PLN -0,09 -0,09 0,35 1,34 2,07 6,28 10,96 0,71 13,40
68. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2019-05-22 12,63 PLN 0,00 0,00 0,32 0,88 1,45 5,34 8,60 0,48 26,30
69. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 11,66 PLN 0,43 -3,00 -2,18 2,28 -1,93 4,48 -2,26 0,43 16,48
70. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 20,03 PLN -0,10 -0,94 1,88 5,20 1,21 14,26 19,08 8,27 100,10
71. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 5,42 PLN -0,37 -3,04 -3,39 -1,63 -10,86 -7,67 -31,57 3,83 -46,02
72. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2019-05-22 11,72 PLN -0,17 -1,68 1,82 4,92 -2,98 8,32 12,05 8,22 17,20
73. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2019-05-22 98,71 PLN 0,38 -4,67 -6,86 -1,21 -11,10 1,22 2,09 2,49 -1,49
74. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2019-05-22 214,91 PLN 0,04 -0,04 -0,09 1,06 1,69 6,79 13,26 0,22 114,40
75. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 160,12 PLN 0,28 -1,88 -1,87 0,16 -1,28 9,71 10,87 -0,14 220,24
76. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 136,52 PLN 0,50 -3,24 -3,36 -0,49 -3,51 10,93 9,23 -0,59 173,04
77. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2019-05-22 14,29 PLN 0,28 -1,99 -0,14 3,40 -3,18 13,05 20,29 2,29 29,79
78. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2019-05-22 13,97 PLN 0,29 -1,96 -0,21 3,18 -3,59 11,76 2,19 12,93
79. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2019-05-22 13,65 PLN 0,29 -2,01 -0,36 2,94 -4,01 9,99 15,00 1,94 21,77
80. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2019-05-22 12,98 PLN 0,31 -2,11 -0,61 2,45 -4,98 6,83 9,44 1,56 29,80
81. Allianz Polska OFE pozostałe 2019-05-22 39,53 PLN 0,69 -4,49 -3,37 1,26 -4,52 18,14 12,85 -0,08 295,30
82. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-05-22 144,83 PLN 0,10 -0,08 -0,31 2,05 2,19 5,56 9,98 0,23 34,25
83. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2019-05-22 78,92 PLN 0,84 -5,74 -6,29 -5,43 -17,32 -10,05 -27,03 -3,49 57,84
84. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-05-22 37,81 PLN 0,77 -4,93 -2,12 -3,00 -20,75 -22,69 -24,33 0,56 -24,43
85. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-05-22 208,30 PLN -0,13 -1,18 2,51 7,98 -0,15 17,71 31,34 12,86 158,08
86. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-05-22 97,24 PLN 1,28 -6,28 -7,12 -6,48 -12,77 -4,80 9,99 -4,62 47,02
87. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2019-05-22 64,94 PLN 0,57 2,06 -2,32 -3,09 -9,20 -21,61 -31,37 3,31 45,15
88. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2019-05-22 169,49 PLN 0,19 0,28 0,23 3,70 4,06 6,10 13,81 1,89 238,98
89. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 69,08 PLN 0,51 -3,29 -3,25 -0,65 -7,00 1,93 -5,63 -0,46 38,05
90. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2019-05-22 141,50 PLN 0,24 -3,45 -3,33 2,57 -18,63 -12,80 -16,10 4,73 41,02
91. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2019-05-22 127,54 PLN 0,18 -1,08 -0,41 -0,74 -14,96 -13,07 -8,46 1,97 -9,51
92. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2019-05-22 150,75 PLN 0,02 0,13 0,49 1,07 1,92 7,04 12,84 0,84 50,24
93. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 106,40 PLN -0,08 4,01 4,18 4,35 -7,47 -8,76 4,70 6,51 6,40
94. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-05-23 535,67 PLN -0,63 -3,49 -2,37 1,91 -4,91 9,96 13,34 3,67 53,05
95. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2019-05-23 57,59 PLN -1,74 -9,94 -3,91 6,70 -11,40 42,47 36,54 6,69 43,99
96. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-05-23 113,09 PLN -0,23 -1,16 -1,75 -0,07 -3,16 0,92 -2,02 -0,49 13,09
97. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-05-23 110,06 PLN -1,29 -6,05 -1,22 2,04 -12,95 14,04 26,77 8,25 57,23
98. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-05-23 410,50 PLN 1,09 -0,21 0,04 3,79 -10,37 14,87 -11,28 8,23 24,40
99. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-05-23 590,57 PLN -0,05 -1,81 -0,30 2,80 -3,05 9,61 14,34 4,74 68,63
100. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-05-23 381,33 PLN -0,64 -1,55 0,26 4,74 -0,71 15,75 11,53 6,25 15,56
101. Allianz Selektywny akcyjne 2019-05-22 89,86 PLN 1,09 -6,63 -4,22 0,31 -8,14 7,60 -3,39 -0,65 -4,07
102. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2019-05-22 290,26 PLN 0,89 -8,76 -7,52 -1,23 -10,97 18,11 0,35 -1,18 190,26
103. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-05-22 210,39 PLN -0,25 2,08 3,09 18,92 -0,59 60,36 21,43 53,60
104. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-05-22 352,84 PLN -0,02 -0,15 0,03 0,66 0,94 5,65 9,18 0,22 252,84
105. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-05-22 93,14 PLN 0,50 -3,08 2,49 8,87 -10,32 33,71 35,18 10,57 -6,86
106. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-05-22 138,47 PLN 0,07 -0,42 0,73 2,82 0,70 7,40 9,93 3,72 38,47
107. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2019-05-22 129,68 PLN 0,15 8,67 10,73 33,97 10,04 90,04 94,57 34,98 156,89
108. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2019-05-22 195,00 PLN -0,16 2,19 7,85 19,10 1,55 70,23 77,87 23,51 62,51
109. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 122,13 PLN 0,30 -2,30 -1,11 1,87 -6,38 -0,46 -6,12 1,61 21,75
110. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 91,42 PLN -0,38 -3,83 -3,59 -0,62 -11,35 -4,30 5,48 -20,12
111. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-05-23 14,43 PLN -0,41 -2,10 -1,57 0,77 1,33 11,09 2,63 1,26 44,30
112. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-05-23 89,54 PLN -0,41 -2,57 -2,20 0,61 0,24 12,63 5,11 0,92 114,93
113. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-05-23 7,34 PLN -0,27 -5,53 -8,59 5,61 -0,81 22,33 -19,43 4,56 -26,60
114. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2019-05-23 109,27 PLN 0,00 -5,60 -2,73 3,99 -3,79 17,19 4,87 9,27
115. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2019-05-23 127,27 PLN -0,97 -3,95 -0,16 6,47 -5,04 8,80 15,90 8,44 27,27
116. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-05-23 92,99 PLN 0,42 -4,86 -0,33 7,76 -17,09 -0,82 1,80 6,66 -7,01
117. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2019-05-23 119,24 PLN -0,41 -4,80 -2,55 0,85 -7,67 10,83 21,98 2,78 19,24
118. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-23 102,36 PLN -0,06 -4,29 -1,93 2,65 -9,46 12,45 8,43 1,50 2,36
119. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2019-05-23 206,75 PLN -0,02 -4,85 -2,96 2,00 -7,36 13,51 -0,12 0,43 313,50
120. Allianz UniKorona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-05-23 223,01 PLN 0,02 0,09 0,51 1,80 2,17 8,82 13,97 1,03 346,02
121. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2019-05-23 353,79 PLN 0,08 -0,17 -0,53 1,86 1,93 5,29 10,11 0,15 253,79
122. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-23 326,93 PLN 0,07 -3,01 -0,63 4,32 -1,84 12,25 6,59 2,95 553,86
123. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2019-05-23 155,93 PLN 0,08 -0,40 -1,24 1,50 1,27 3,28 9,93 -0,47 55,93
124. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2019-05-23 184,46 PLN 0,03 0,09 -2,29 2,23 -0,43 -10,26 -0,63 0,57 84,46
125. Allianz UniOszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-05-23 123,94 PLN 0,01 0,10 0,45 0,95 2,03 6,71 11,89 0,76 23,94
126. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-23 180,12 PLN 0,07 -1,98 -0,65 3,15 -0,22 11,45 8,01 1,52 80,12
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 112,61 PLN 0,27 -1,03 1,27 3,59 -1,29 12,85 7,45 12,61
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2019-05-23 11,39 PLN 0,74 -2,85 0,57 6,42 -6,24 13,12 11,25 13,91
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-05-23 11,78 PLN 0,80 -5,93 -2,86 0,65 -15,48 3,76 -2,25 2,37 17,84
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2019-05-23 9,61 PLN 1,08 -6,56 -3,67 0,59 -7,35 10,41 -1,44 -0,46 -3,91
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-05-23 11,07 PLN 0,71 -4,39 -1,89 1,51 -7,36 -1,29 -7,32 2,19 10,69
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2019-05-24 13,33 PLN 0,23 -3,96 -2,11 2,75 -5,87 9,10 0,32 6,92 33,28
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2019-05-24 11,27 PLN 0,07 -5,17 -2,22 1,17 -10,87 6,41 1,28 3,88 12,67
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2019-05-23 18,21 PLN 1,09 -6,49 -3,45 1,11 -6,41 12,17 -5,24 -0,06 82,08
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-23 7,72 PLN -0,93 -5,41 -7,93 -6,95 -16,75 -13,24 -1,48 -22,85
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2019-05-23 22,31 PLN 0,00 -0,03 -0,20 -0,40 -0,39 0,21 0,64 -0,37 123,08
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-05-24 13,01 PLN 0,07 -0,42 -0,74 0,80 0,46 1,80 1,42 -0,09 30,06
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-24 15,72 PLN -0,14 -0,36 1,65 5,70 0,37 3,95 20,66 11,97 57,21
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2019-05-22 18,84 PLN -0,56 -1,18 1,51 8,69 -3,36 8,98 67,86 5,16 -62,31
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2019-05-22 46,15 PLN -0,91 -2,45 -0,57 1,69 -10,23 2,37 36,65 1,33 -38,46
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2019-05-22 48,13 PLN -0,20 -1,90 0,18 1,94 -9,74 3,34 40,94 2,49 -35,83
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2019-05-22 48,24 PLN -0,20 -1,90 0,02 1,80 -9,70 2,70 41,10 2,34 -35,67
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2019-05-22 20,96 PLN 0,60 -0,49 0,94 9,38 -3,94 9,28 74,80 6,69 -58,09
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2019-05-22 19,53 PLN 0,62 -0,77 1,06 9,21 -3,68 10,09 80,34 6,43 -60,93
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2019-05-22 20,53 PLN 1,07 -0,46 0,96 9,67 -3,82 10,33 80,11 6,89 -58,94
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-05-23 46,35 PLN -0,03 0,25 0,52 1,64 1,64 5,24 7,65 1,46 85,96
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-05-23 10,26 PLN 0,04 -0,22 0,83 2,84 1,35 4,11 3,01 2,63
148. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2019-05-23 11,27 PLN 0,01 -0,02 0,08 0,71 0,57 3,98 7,38 0,21 12,70
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-05-23 12,25 PLN 0,09 -0,12 -0,42 1,78 1,67 3,89 7,03 0,03 22,53
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2019-05-23 10,35 PLN 1,08 -6,52 -3,69 0,53 -7,34 10,71 1,74 -0,52 3,51
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-23 19,02 PLN 0,31 -2,16 -0,63 2,62 -4,96 4,09 1,17 2,21 90,16
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-24 9,89 PLN 0,31 -3,10 -2,53 1,14 -3,69 6,81 -5,81 1,13 -1,12
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2019-05-23 107,05 PLN -0,01 0,22 0,44 1,58 1,68 5,55 1,03 6,75
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2019-05-23 112,53 PLN 0,28 -1,60 2,17 8,04 0,28 9,59 9,50 12,21
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-05-22 10,68 PLN 0,05 -0,13 -0,06 1,55 1,00 1,35 2,30 0,76 6,84
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2019-05-22 122,47 PLN 0,75 -3,35 0,47 6,68 -6,64 15,72 19,45 11,90 22,46
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2019-05-22 127,80 PLN 0,75 -3,26 0,71 7,21 -5,71 19,22 12,33 8,41
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2019-05-22 124,33 PLN 0,75 -3,21 0,88 7,57 12,64 -2,82
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2019-05-22 118,89 PLN 0,81 -6,00 -3,35 0,41 -16,20 1,08 -6,69 2,24 18,89
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2019-05-22 128,33 PLN 0,81 -5,87 -2,99 1,22 -14,68 7,13 -3,69 2,86 16,95
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2019-05-22 141,14 PLN 0,81 -5,81 -2,83 1,58 -14,08 9,41 6,59 3,14 43,13
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2019-05-22 140,94 PLN 0,81 -5,74 -2,69 1,80 -13,73 10,63 8,52 3,34 9,06
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2019-05-22 91,15 PLN 0,54 -7,45 -4,97 -0,52 -19,54 2,91 3,44 -16,45
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 95,20 PLN 0,71 -4,54 -2,49 0,74 -8,91 -6,25 -15,02 1,59 -5,25
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 108,68 PLN 0,71 -4,40 -2,11 1,57 -7,29 -1,00 -6,90 2,24 -11,56
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 112,05 PLN 0,72 -4,34 -1,93 1,93 -6,64 1,12 -3,55 2,53 -6,37
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 111,72 PLN 0,71 -4,27 -1,80 2,14 -6,30 2,09 -2,03 2,72 0,03
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 114,37 PLN 1,59 -6,96 -2,39 15,82 -1,79 16,87 8,19
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 107,39 PLN 0,10 -0,10 1,61 3,29 1,13 7,11 4,02 7,39
172. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 119,19 PLN 0,34 -1,46 1,43 4,99 -2,26 18,69 10,24 19,19
173. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2019-05-22 109,90 PLN 0,61 -1,66 5,92 11,77 -3,60 18,99 9,90
174. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 112,28 PLN 0,13 -1,01 0,75 4,14 -0,14 7,53 5,04 12,27
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 113,47 PLN 0,13 -0,97 0,84 4,32 0,21 8,67 5,19 10,77
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 114,70 PLN 0,13 -0,92 0,98 4,61 0,76 5,42 5,35
177. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 105,24 PLN 0,71 -12,14 -8,38 2,14 -13,95 4,49 5,24
178. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2019-05-22 109,58 PLN 0,06 -1,27 5,97 7,72 -1,07 3,72 9,56
179. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2019-05-22 155,67 PLN -0,01 0,05 0,24 0,95 0,81 4,29 7,78 0,45 55,07
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2019-05-22 160,21 PLN -0,01 0,09 0,34 1,16 1,20 5,53 9,95 0,62 21,69
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2019-05-22 158,61 PLN -0,01 0,10 0,38 1,23 1,37 5,67 9,00 0,67 15,00
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2019-05-22 161,91 PLN -0,01 0,11 0,42 1,30 1,51 6,50 11,62 0,73 14,30
183. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2019-05-22 124,78 PLN 0,78 -2,84 7,03 14,39 -6,64 23,19 24,46
184. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2019-05-22 108,13 PLN 0,04 -0,23 0,86 3,04 1,49 5,85 5,44 3,22 8,12
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2019-05-22 109,29 PLN 0,04 -0,20 0,93 3,19 1,80 6,81 3,34 4,55
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2019-05-22 110,28 PLN 0,04 -0,17 1,04 3,39 2,21 3,50 4,97
187. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2019-05-22 171,79 PLN -0,03 0,30 0,65 1,90 2,16 6,87 10,11 1,67 71,26
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2019-05-22 178,05 PLN -0,03 0,33 0,72 2,05 2,47 7,84 12,12 1,79 25,79
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2019-05-22 181,54 PLN -0,03 0,36 0,83 2,25 2,88 9,15 14,38 1,95 21,29
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2019-05-22 181,00 PLN -0,02 0,40 0,90 2,37 3,08 9,68 15,03 2,05 19,67
191. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2019-05-22 114,94 PLN 0,02 0,13 0,74 0,90 1,86 0,36
192. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2019-05-22 95,15 PLN 0,22 -1,80 -1,93 3,08 -3,76 2,30 -4,85
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2019-05-22 105,05 PLN 0,06 0,16 1,35 7,26 3,62 5,95 5,05
194. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2019-05-22 102,55 PLN 0,11 0,53 1,41 3,48 3,24 3,08 2,55
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2019-05-22 112,27 PLN 0,00 -0,47 1,82 5,35 3,81 7,32 12,27
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2019-05-22 100,83 PLN 0,00 0,17 0,68 1,55 0,58 1,87 0,81
197. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2019-05-22 108,61 PLN -0,06 0,09 1,48 4,34 3,46 3,90 8,61
198. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2019-05-22 144,83 PLN 0,10 -0,08 -0,31 2,05 2,19 5,56 9,98 0,23 34,25
199. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2019-05-22 147,90 PLN 0,09 -0,05 -0,24 2,21 2,52 6,45 11,56 0,35 28,74
200. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2019-05-22 151,49 PLN 0,09 -0,01 -0,15 2,40 2,91 7,81 13,89 0,50 20,13
201. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2019-05-22 151,97 PLN 0,10 0,03 -0,07 2,52 3,11 8,33 14,79 0,60 19,95
202. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2019-05-22 89,86 PLN 1,09 -6,63 -4,22 0,31 -8,14 7,60 -3,39 -0,65 -4,07
203. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2019-05-22 103,62 PLN 1,09 -6,51 -3,87 1,11 -6,46 14,04 6,56 -0,06 8,41
204. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2019-05-22 106,68 PLN 1,10 -6,44 -3,71 1,46 -5,81 16,46 10,35 0,22 25,42
205. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2019-05-22 106,53 PLN 1,10 -6,37 -3,57 1,70 -5,42 17,76 12,37 0,41 17,53
206. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 122,13 PLN 0,30 -2,30 -1,11 1,87 -6,38 -0,46 -6,12 1,61 21,75
207. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 138,08 PLN 0,31 -2,15 -0,70 2,72 -4,77 4,75 2,21 2,29 7,20
208. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 142,49 PLN 0,31 -2,09 -0,53 3,09 -4,10 6,97 5,85 2,58 8,99
209. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 142,28 PLN 0,31 -2,02 -0,41 3,30 -3,76 8,00 7,51 2,75 10,81
210. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 103,65 PLN 0,22 0,22 0,91 2,56 2,74 4,01 1,05
211. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 91,42 PLN -0,38 -3,83 -3,59 -0,62 -11,35 -4,30 -16,61 5,48 -8,59
212. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-05-22 95,72 PLN -0,37 -3,74 -3,36 -0,15 -10,47 -1,41 5,87 -7,37
213. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2019-05-22 101,82 PLN 0,01 0,03 0,20 0,25
214. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2019-05-22 104,60 PLN 0,11 -0,25 0,35 2,12 2,00 3,28 4,58
215. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 112,61 PLN 0,27 -1,03 1,27 3,59 -1,29 12,85 7,45 12,61
216. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 10,47 PLN 0,01 -1,56 -1,00 -0,13 -5,63 2,32 -0,65 0,21 4,74
217. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 9,70 PLN 0,07 -1,44 -0,91 -0,03 -4,50 7,39 -0,03 0,26 -2,98
218. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-05-22 9,26 PLN 0,10 -1,65 -1,33 -0,50 -2,63 1,68 -5,46 -0,52 -7,36
219. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2019-05-23 144,34 PLN 0,50 -3,26 0,16 3,10 -4,05 12,45 11,00 4,15 24,52
220. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2019-05-23 121,26 PLN 0,76 -5,31 -2,20 1,95 -11,91 5,79 -4,27 3,86 10,03
221. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2019-05-23 134,07 PLN 0,31 -1,84 -0,26 2,19 -1,79 6,93 6,48 2,19 15,96
222. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2019-05-23 141,72 PLN 0,83 -3,80 2,09 9,34 -3,98 21,93 36,46 15,85 41,72
223. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2019-05-23 110,95 PLN 0,47 -5,41 -1,46 3,26 -10,49 11,17 4,05 5,08 10,95
224. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2019-05-23 111,19 PLN 0,07 -0,43 0,52 3,60 1,64 8,81 7,28 3,57 11,19
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.