Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-15 7,44 PLN -1,25 -1,31 1,85 0,84 10,43 -11,03 -22,60 5,24 -25,63
2. Allianz Akcji akcyjne 2017-11-16 149,04 PLN 0,24 -5,63 -3,62 -3,37 15,04 -5,06 -2,69 7,63 48,58
3. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2017-11-16 124,54 PLN 0,24 -1,08 3,06 3,10 14,44 17,77 11,09 24,53
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-11-16 135,43 PLN 0,59 -4,69 -6,79 -7,34 8,04 12,80 45,92 3,74 35,43
5. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-11-16 113,33 PLN 0,51 -1,66 3,95 9,01 23,32 25,21 3,89
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-11-16 102,88 PLN 0,43 -3,52 -2,58 -3,25 0,69 -7,75 -13,42 -0,91 2,39
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2017-11-16 122,13 PLN 0,05 0,04 0,28 0,96 6,03 9,30 4,83 18,47
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 140,91 PLN 0,31 -1,82 -1,89 -2,59 0,87 6,43 -0,25 19,62
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2017-11-16 177,40 PLN 0,31 -3,78 -0,76 0,36 20,94 22,34 15,46 44,59
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 119,24 PLN 0,34 -2,85 -1,31 -2,43 7,50 9,63 5,00 13,32
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-11-16 130,77 PLN 0,02 0,11 0,61 1,27 3,10 9,64 20,56 2,78 30,77
12. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2017-11-16 161,18 PLN 0,73 -7,05 -10,28 -13,97 -0,69 6,23 23,29 -5,07 61,18
13. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 150,30 PLN 0,47 -5,22 -7,23 -8,77 3,91 9,88 41,42 -2,03 50,30
14. Allianz Aviva Nowych Spółek akcyjne 2017-11-16 168,26 PLN 0,41 -4,84 -5,10 -6,53 3,07 4,85 33,20 0,04 68,26
15. Allianz Aviva Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2017-11-16 146,94 PLN 0,10 -0,13 0,36 0,94 3,33 9,46 29,28 3,41 46,94
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2017-11-16 495,14 PLN 0,45 -5,38 -3,67 -2,77 16,34 12,29 35,09 9,14 395,14
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 277,92 PLN 0,17 -1,92 -1,23 -0,69 4,31 2,35 16,00 2,87 177,92
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 105,42 PLN -0,01 0,02 1,55 1,43 4,17 2,34 5,42
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 116,81 PLN 0,38 0,48 3,43 0,91 8,66 4,45 16,81
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 98,10 PLN -0,18 -1,45 2,98 0,04 -2,40 -9,92 -6,20 -1,91
21. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2017-11-16 400,40 PLN 0,24 -1,15 0,57 0,20 22,56 3,77 23,69 16,50 300,40
22. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-11-16 281,82 PLN 0,02 -0,01 0,69 1,25 2,84 0,58 10,49 2,82 181,82
23. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 270,21 PLN 0,03 0,28 0,75 1,18 2,02 4,77 11,18 1,97 170,21
24. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 222,92 PLN 0,17 -1,73 0,27 0,58 6,28 -10,32 -0,02 5,49 -9,40
25. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-11-17 12,03 PLN -0,25 -1,07 2,65 -0,91 14,79 23,38 7,99 20,30
26. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-11-17 16,23 PLN 0,19 -1,22 0,93 0,93 10,41 7,06 36,27 6,57 62,30
27. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-17 7,10 PLN 1,00 -1,25 9,57 -0,70 -4,70 -25,89 -22,15 -10,13 -29,00
28. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-11-17 26,99 PLN -0,33 2,35 7,36 11,39 23,64 30,20 109,88 24,67 169,90
29. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 112,60 PLN 0,20 -0,58 0,47 0,86 5,68 3,99 12,59
30. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-11-17 11,15 PLN 0,18 -0,98 0,00 1,92 8,67 7,94 11,50
31. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-11-17 102,24 PLN -0,01 -1,08 -2,11 -1,65 1,78 0,32 2,24
32. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-11-17 10,13 PLN -0,10 -0,30 -0,30 0,40 0,80 1,60 1,30
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2017-11-16 301,73 PLN 0,99 -2,56 3,51 5,87 29,65 19,42 43,35
34. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2017-11-16 434,13 PLN 1,06 -1,86 3,35 5,15 30,51 14,52 25,25 22,33 334,13
35. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-11-16 125,51 PLN 0,97 -1,34 4,57 7,88 26,78 19,64 25,57
36. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2017-11-16 150,94 PLN -2,04 -10,42 -0,53 -7,13 -0,81 -2,44 -9,08 -0,13 50,91
37. Allianz Investor BRIC akcyjne 2017-11-16 80,58 PLN 0,44 -1,66 5,55 2,77 17,19 20,38 25,26 13,09 -19,80
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 143,72 PLN -0,04 -2,08 -0,99 -2,71 -3,62 9,63 -32,93 -0,01 43,69
39. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 133,38 PLN 0,02 0,40 1,07 1,45 2,64 4,21 9,53 2,47 32,74
40. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2017-11-16 237,58 PLN -0,11 0,51 3,36 5,57 14,36 18,08 41,20 14,11 137,53
41. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-11-16 101,99 PLN 0,06 0,01 0,10 0,58 1,49 1,18 2,00
42. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 247,71 PLN 0,02 0,28 0,91 1,54 3,07 7,19 14,46 2,83 147,71
43. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2017-11-16 283,68 PLN 0,12 -5,74 -2,07 -2,94 15,90 20,89 68,70 12,53 183,68
44. Allianz Investor Turcja akcyjne 2017-11-16 161,35 PLN -0,54 -4,54 -10,69 -4,42 4,35 -18,46 -20,76 6,15 61,32
45. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 33,78 PLN 0,51 -0,47 2,93 4,74 14,66 25,39 49,34 10,18 237,80
46. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 565,30 PLN 0,85 -0,81 4,97 8,63 24,85 42,81 80,79 17,75 465,30
47. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2017-11-16 125,14 PLN 0,30 -5,94 -5,28 -4,97 14,60 6,57 19,69 5,82 25,44
48. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 114,49 PLN 0,02 -1,44 -1,76 -0,97 1,15 0,39 14,19 0,04 14,12
49. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2017-11-17 502,61 PLN 0,37 2,40 6,99 15,58 25,42 30,26 41,60 22,64 45,95
50. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-17 359,89 PLN 0,31 -4,08 0,20 3,30 10,70 4,21 13,38 8,00
51. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-17 1 144,11 PLN 0,15 3,19 11,96 16,64 20,40 18,60 14,41
52. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-11-17 421,05 PLN 0,05 -0,39 0,24 0,52 2,74 5,79 13,83 1,96 23,80
53. Allianz NN Akcji akcyjne 2017-11-16 341,72 PLN -0,15 -4,88 -1,63 0,38 23,36 17,80 41,89 16,16 241,72
54. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 178,38 PLN -0,26 -3,81 -4,47 1,20 17,67 8,06 39,44 14,39 78,38
55. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 115,79 PLN 0,01 0,22 0,54 0,90 1,65 3,62 9,26 1,47 15,79
56. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2017-11-16 161,78 PLN 0,58 0,44 1,81 0,37 5,68 2,70 9,70
57. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-11-16 167,00 PLN 0,83 -1,69 0,64 -2,34 14,02 13,21 54,13 7,00 67,00
58. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2017-11-16 177,07 PLN 0,62 -0,62 0,62 1,20 6,51 10,43 28,27 3,72 77,07
59. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-11-16 220,75 PLN 0,86 -0,57 1,92 -1,88 4,63 19,65 67,10 0,25 120,75
60. Allianz NN Japonia akcyjne 2017-11-16 208,50 PLN 0,89 3,62 11,13 12,22 24,40 21,64 117,73 17,08 108,50
61. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2017-11-16 134,49 PLN 0,76 0,16 4,88 8,73 24,94 17,02 28,29 26,47 34,49
62. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-11-16 298,80 PLN 0,22 -0,32 0,28 0,97 4,30 6,00 16,99 4,00 198,80
63. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2017-11-16 92,94 PLN 0,58 -3,22 -3,00 -0,79 10,21 -7,93 -13,43 8,66 -7,06
64. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2017-11-16 115,83 PLN 0,88 -2,75 1,42 -0,29 13,31 13,66 25,33 9,52 15,83
65. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2017-11-16 201,03 PLN 0,90 0,31 5,20 6,44 10,17 16,97 64,29 8,18 101,03
66. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 273,09 PLN 0,06 -1,98 -0,77 0,08 8,73 6,53 18,56 6,36 173,09
67. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 120,27 PLN 0,37 0,07 1,15 0,42 3,66 11,08 1,85 20,27
68. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2017-11-16 216,02 PLN 0,19 -5,08 -5,33 -4,42 9,82 28,78 82,14 6,18 80,17
69. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2017-11-16 144,06 PLN 0,03 -3,74 -0,27 0,44 25,40 14,36 24,87 16,90 44,06
70. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-11-16 110,22 PLN 0,37 -3,90 -3,08 -2,56 14,61 26,41 70,83 10,02 9,85
71. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 130,30 PLN 0,96 -0,68 2,76 3,62 17,56 10,90 15,24 14,73 30,31
72. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 154,12 PLN 0,15 -1,85 -1,08 -0,79 10,74 9,61 28,56 7,17 54,06
73. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 152,80 PLN 0,41 -0,96 -0,12 -1,01 9,45 11,87 31,83 7,30 59,30
74. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-11-16 108,95 PLN 0,09 -0,27 0,37 1,09 4,23 5,28 3,30 8,94
75. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-11-16 168,80 PLN 0,01 0,04 0,64 1,18 3,02 6,28 14,06 2,46 68,28
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 154,33 PLN 0,03 0,16 0,69 1,16 2,61 5,29 12,74 2,38 53,73
77. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2017-11-16 11,09 PLN 0,27 -4,40 -0,89 1,19 23,77 5,22 21,73 17,23 10,90
78. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2017-11-16 110,29 PLN 0,99 -0,05 2,27 -0,09 -0,76 18,71 71,18 -4,69 10,29
79. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2017-11-16 50,83 PLN 0,40 -1,40 0,47 -1,11 7,35 16,45 48,97 1,40 26,69
80. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-11-16 12,31 PLN 0,90 -1,36 2,67 -0,24 13,88 21,64 67,03 8,84 22,85
81. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2017-11-16 23,53 PLN 0,17 -4,62 -1,09 0,38 22,11 -1,22 9,29 14,33 135,30
82. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-11-16 7,82 PLN 0,90 -1,88 2,36 5,96 26,33 7,42 5,82 21,81 -21,88
83. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 10,54 PLN 0,29 -0,57 1,15 0,76 8,55 4,98 5,40
84. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2017-11-16 19,93 PLN 0,81 -5,63 -7,00 -7,00 6,12 17,10 59,44 2,00 98,90
85. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 12,32 PLN 0,08 0,33 0,82 1,23 2,24 4,67 10,49 2,07 23,20
86. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2017-11-16 12,04 PLN 0,08 0,08 0,84 1,26 3,17 5,24 17,35 2,91 20,28
87. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2017-11-16 11,64 PLN 0,26 -0,43 0,95 0,61 5,34 14,91 3,93 16,40
88. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-11-16 57,56 PLN 0,03 0,07 0,81 1,71 3,56 4,11 3,38 9,12
89. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2017-11-16 18,54 PLN 0,05 -0,38 0,32 0,87 3,92 7,54 19,69 3,11 85,21
90. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2017-11-16 191,99 PLN 0,01 0,27 0,91 1,36 2,33 4,62 10,59 2,26 90,81
91. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2017-11-16 10,97 PLN 0,00 0,37 1,11 1,48 2,62 5,38 2,52 9,70
92. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 12,00 PLN 0,17 -2,12 -1,48 -0,74 7,33 -0,41 15,27 4,71 19,88
93. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 19,27 PLN 0,21 -0,21 2,07 1,74 7,00 10,43 32,08 5,07 92,51
94. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 5,84 PLN -0,17 -0,34 3,36 -2,18 -2,18 -18,21 -32,25 -6,41 -41,83
95. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2017-11-16 11,92 PLN 0,34 -0,75 0,68 -0,67 7,78 14,62 4,20 19,20
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2017-11-16 116,46 PLN 0,60 -2,63 -0,62 1,25 16,30 21,71 24,48 6,50 16,23
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2017-11-16 207,34 PLN 0,14 -0,13 0,69 1,51 3,84 5,61 17,02 3,74 106,84
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 162,82 PLN 0,20 -0,94 0,49 1,59 10,13 9,90 23,31 7,62 225,64
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 144,98 PLN 0,36 -1,38 0,26 1,75 15,15 14,25 26,84 10,77 189,96
100. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2017-11-16 14,63 PLN 0,07 -2,07 0,55 1,81 11,85 18,75 9,02 32,88
101. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2017-11-16 14,39 PLN 0,14 -2,11 0,49 1,70 11,38 8,60 16,33
102. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2017-11-16 14,16 PLN 0,07 -2,21 0,28 1,36 10,80 15,59 8,09 26,32
103. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2017-11-16 13,67 PLN 0,07 -2,29 0,07 0,89 9,71 12,23 28,96 7,22 36,70
104. Allianz Polska OFE pozostałe 2017-11-16 42,67 PLN -0,09 -3,46 0,02 1,07 21,50 18,76 36,72 14,95 326,70
105. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-11-16 141,88 PLN 0,06 0,18 0,87 1,38 3,06 3,54 14,25 3,04 31,52
106. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2017-11-16 103,55 PLN 0,48 -5,30 -6,31 -4,61 11,45 -0,41 5,91 6,38 107,10
107. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-11-16 51,89 PLN 0,66 -6,13 -8,05 -10,57 -0,56 10,50 36,77 -4,61 3,72
108. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-11-16 198,88 PLN 0,43 -1,26 -0,16 -1,78 5,97 20,57 60,93 1,77 146,41
109. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-11-16 122,05 PLN -0,02 -7,31 -8,97 -6,77 3,93 46,66 47,30 -2,66 84,53
110. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2017-11-16 80,66 PLN 1,70 -6,64 -5,21 -3,11 -3,94 -18,89 17,53 4,73 80,29
111. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2017-11-16 160,97 PLN 0,05 -0,23 -0,38 0,33 2,34 3,84 16,05 2,54 221,94
112. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 63,90 PLN 0,02 0,33 0,80 1,49 2,70 5,31 13,64 2,16 27,67
113. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 78,65 PLN 0,46 -4,32 -4,82 -2,32 11,58 8,42 24,15 6,33 57,17
114. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2017-11-16 183,84 PLN 0,27 -7,01 -6,82 -7,73 10,22 10,75 36,02 4,41 83,22
115. Allianz Quercus Gold akcyjne 2017-11-16 51,88 PLN 0,06 -1,63 -1,27 1,47 0,17 -2,68 7,81 -17,16
116. Allianz Quercus lev akcyjne 2017-11-16 86,17 PLN -0,75 -9,68 1,64 6,70 81,14 -9,28 -9,29 51,12 -13,83
117. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 145,92 PLN 0,00 0,23 0,62 1,20 2,36 7,67 15,61 2,12 45,43
118. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2017-11-16 85,94 PLN 1,02 -0,82 9,05 4,02 18,55 33,90 -2,45 1,52 -14,06
119. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2017-11-16 155,39 PLN 0,36 -2,51 -3,13 -3,65 5,19 11,24 30,54 3,01 54,83
120. Allianz Quercus Short akcyjne 2017-11-16 65,87 PLN 0,35 5,04 -2,17 -5,59 -31,27 -17,23 -26,78 -23,58 -34,13
121. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 115,37 PLN 0,30 -0,41 -3,20 -4,15 -2,17 14,55 -3,42 15,37
122. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2017-11-16 106,90 PLN 0,23 -4,15 -5,47 1,62 15,54 -4,91 -12,68 16,66 2,60
123. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-11-17 552,71 PLN -0,28 0,12 4,39 5,57 7,82 15,65 33,58 8,54 57,92
124. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2017-11-17 65,37 PLN 1,13 3,16 11,55 21,56 49,50 49,45 50,42 63,42
125. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-11-17 118,36 PLN 0,18 -1,21 -1,56 -0,23 4,92 4,53 12,12 4,43 18,36
126. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-11-17 121,09 PLN -0,01 -2,07 2,67 2,18 25,85 40,56 16,22 72,99
127. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-11-17 469,68 PLN 1,14 -2,48 2,90 4,67 23,46 3,04 21,36 42,33
128. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-11-17 601,95 PLN 0,17 -0,38 1,75 1,92 8,22 11,72 38,52 5,70 71,88
129. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-11-17 388,50 PLN 0,42 -1,76 -0,07 1,78 12,25 16,16 9,32 17,73
130. Allianz Selektywny akcyjne 2017-11-16 98,70 PLN 0,24 -5,68 -3,69 -3,68 14,98 4,09 24,86 7,32 5,37
131. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2017-11-16 342,78 PLN 0,64 -2,85 1,63 3,64 30,58 19,36 31,36 22,26 242,78
132. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-11-16 196,61 PLN 1,58 0,47 8,68 12,57 38,67 34,73 43,54
133. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 344,92 PLN 0,03 0,33 1,05 1,52 2,80 5,57 11,20 2,65 244,92
134. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 137,69 PLN 0,21 -0,41 0,53 1,24 4,45 8,24 22,15 3,26 37,69
135. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-11-16 94,09 PLN 0,49 -3,40 -1,69 2,03 19,49 38,25 92,77 16,74 -5,91
136. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 135,78 PLN 0,73 2,09 5,86 5,53 4,37 23,79 36,22 6,80 35,78
137. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 185,13 PLN -0,21 -3,49 0,14 15,53 17,51 37,91 18,74 39,02
138. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-11-16 107,14 PLN 1,99 4,91 12,32 16,60 48,09 53,32 108,48 45,41 112,24
139. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2017-11-16 173,16 PLN 1,51 0,40 6,12 12,91 37,36 44,47 35,00 44,31
140. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 129,05 PLN 0,33 -2,20 -1,08 -1,95 6,06 -1,22 0,73 3,26 28,65
141. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-11-17 15,63 PLN 0,06 -0,76 6,47 12,45 31,34 8,54 23,07 26,87 56,30
142. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-11-17 14,40 PLN 0,07 -0,62 0,63 -0,41 7,46 0,70 12,32 2,20 44,00
143. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-11-17 90,72 PLN 0,01 -0,68 0,55 0,06 9,16 4,62 19,97 3,87 117,76
144. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-11-17 7,80 PLN 1,56 -5,45 0,13 2,90 23,03 0,52 -18,58 20,93 -22,00
145. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-17 103,51 PLN -0,88 -6,51 -4,00 -9,48 0,78 -2,50 3,51
146. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2017-11-17 114,92 PLN -0,90 1,02 3,78 -1,47 13,41 8,25 14,92
147. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2017-11-17 132,03 PLN 0,03 -3,48 -1,34 -2,06 10,99 10,21 4,36 32,03
148. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-11-17 105,43 PLN 0,55 -5,04 -4,71 -4,80 9,36 18,29 53,06 4,99 5,43
149. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2017-11-17 131,21 PLN -0,23 -3,10 -0,59 4,95 19,34 28,74 34,75 14,00 31,21
150. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-17 114,32 PLN 0,27 -4,05 -0,54 -0,29 20,92 19,78 51,80 12,62 14,32
151. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2017-11-17 234,10 PLN 0,34 -3,96 0,19 1,29 24,36 11,49 32,81 15,81 368,20
152. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2017-11-17 343,68 PLN 0,11 0,01 0,65 1,33 2,94 3,32 12,60 3,45 243,68
153. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-17 215,69 PLN 0,06 0,25 1,07 1,91 3,92 8,15 19,64 3,89 331,38
154. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-17 335,54 PLN 0,20 -2,92 0,10 0,50 14,37 7,33 20,82 9,60 571,08
155. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-17 119,90 PLN 0,01 0,21 0,60 1,22 2,30 6,55 14,63 2,11 19,90
156. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2017-11-17 154,62 PLN 0,15 -0,38 0,38 0,99 3,49 3,67 21,46 4,31 54,62
157. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2017-11-17 194,33 PLN -0,01 -2,72 -3,36 -2,05 -4,86 -3,21 9,03 -3,83 94,33
158. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-17 179,94 PLN 0,17 -1,41 0,97 2,08 11,15 4,84 17,75 8,35 79,94
159. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 111,08 PLN 0,24 0,09 2,61 1,32 7,04 4,18 11,08
160. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2017-11-16 11,58 PLN -0,73 -1,15 3,42 2,74 13,18 15,02 9,20 15,77
161. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-11-16 13,17 PLN -0,50 -5,07 -6,49 -8,27 8,27 15,32 52,33 4,35 31,73
162. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2017-11-16 10,39 PLN -1,26 -5,66 -3,33 -4,60 15,64 6,93 18,37 8,17 3,94
163. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-11-16 11,61 PLN -0,68 -3,68 -2,23 -3,34 1,83 -3,01 -6,22 0,28 16,07
164. Fundusz Aktywny akcyjne 2017-11-17 14,33 PLN -0,92 -3,57 -0,22 -1,50 13,81 4,74 23,88 7,30 43,33
165. Fundusz Azjatycki akcyjne 2017-11-17 12,71 PLN -0,63 -0,10 3,70 7,76 15,26 10,67 24,29 16,13 27,05
166. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2017-11-16 19,38 PLN -1,26 -5,55 -3,01 -3,85 16,96 1,19 6,94 9,45 93,81
167. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 8,90 PLN -0,77 -0,71 2,46 -0,29 -2,23 -9,90 -6,04 -11,02
168. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2017-11-16 22,42 PLN 0,01 0,01 -0,01 0,02 0,45 0,73 3,29 0,35 124,24
169. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2017-11-17 12,91 PLN -0,01 -0,26 0,25 0,60 2,17 -1,77 1,62 1,94 29,12
170. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-17 15,28 PLN -0,63 -1,47 -0,01 -4,21 -2,91 9,44 31,06 -7,68 52,84
171. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2017-11-16 19,55 PLN -1,16 3,49 4,10 3,86 14,61 34,36 37,28 11,47 -60,89
172. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2017-11-16 49,84 PLN -0,96 1,32 1,59 1,96 8,99 28,52 50,73 7,37 -33,55
173. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2017-11-16 52,03 PLN -0,98 1,34 1,68 2,22 9,68 31,53 64,83 7,92 -30,63
174. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2017-11-16 52,12 PLN -0,99 1,37 1,73 2,29 9,79 30,64 64,40 8,00 -30,50
175. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2017-11-16 21,94 PLN -1,22 3,56 4,26 4,30 15,92 36,96 49,99 12,63 -56,11
176. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2017-11-16 20,40 PLN -1,23 3,55 4,35 4,22 16,04 37,49 48,76 12,67 -59,20
177. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2017-11-16 21,52 PLN -1,24 3,64 4,42 4,46 16,38 38,62 45,10 12,93 -56,96
178. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-11-16 45,89 PLN -0,02 -0,00 0,54 0,92 2,48 4,63 12,33 2,02 84,11
179. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-11-16 10,34 PLN -0,02 -0,38 0,33 0,98 3,69 2,99 2,96 3,41
180. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 11,20 PLN -0,01 0,15 0,68 1,19 2,50 5,14 11,95 2,31 11,96
181. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-11-16 12,09 PLN 0,03 0,12 0,69 1,06 2,34 1,55 11,09 2,18 20,89
182. Fundusz Selektywny akcyjne 2017-11-16 11,18 PLN -1,24 -5,56 -3,26 -4,55 15,82 7,70 31,08 8,32 11,81
183. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 19,58 PLN -0,54 -2,31 -0,71 -1,94 7,10 2,96 8,09 4,12 95,80
184. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-17 10,56 PLN -0,69 -3,06 -0,61 -0,22 13,11 -1,07 6,66 9,27 5,61
185. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
186. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
187. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2017-11-16 105,45 PLN -0,01 0,10 0,58 1,07 2,64 2,28 5,15
188. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2017-11-16 109,92 PLN -0,43 -1,22 1,35 0,97 4,94 4,11 9,61
189. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-11-15 10,60 PLN 0,02 -0,14 0,23 0,37 1,23 -0,64 4,20 1,45 6,04
190. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2017-11-16 149,04 PLN 0,24 -5,63 -3,62 -3,37 15,04 -5,06 -2,69 7,63 48,58
191. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2017-11-16 167,07 PLN 0,25 -5,48 -3,14 -2,40 17,36 0,81 7,54 9,53 2,12
192. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2017-11-16 170,18 PLN 0,25 -5,41 -2,96 -2,04 18,18 2,96 10,21 2,64
193. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2017-11-16 168,98 PLN 0,24 -5,39 -2,88 -1,88 18,59 4,05 10,55 1,64
194. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2017-11-16 124,54 PLN 0,24 -1,08 3,06 3,10 14,44 17,77 11,09 24,53
195. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2017-11-16 128,02 PLN 0,24 -1,00 3,32 3,63 15,57 12,06 8,59
196. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2017-11-16 135,43 PLN 0,59 -4,69 -6,79 -7,34 8,04 12,80 45,92 3,74 35,43
197. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2017-11-16 142,10 PLN 0,60 -4,53 -6,32 -6,40 10,21 5,67 50,91 5,58 29,50
198. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2017-11-16 154,64 PLN 0,61 -4,47 -6,15 -6,07 11,00 22,34 6,24 56,82
199. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2017-11-16 153,53 PLN 0,61 -4,44 -6,06 -5,90 11,38 23,64 6,57 18,80
200. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2017-11-16 113,33 PLN 0,51 -1,66 3,95 9,01 23,32 25,21 3,89
201. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 102,88 PLN 0,43 -3,52 -2,58 -3,25 0,69 -7,75 -13,42 -0,91 2,39
202. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 114,32 PLN 0,43 -3,36 -2,11 -2,34 2,58 -2,49 -5,04 0,72 -6,97
203. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 116,62 PLN 0,43 -3,31 -1,94 -2,00 3,29 -0,40 1,34 -2,55
204. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 115,68 PLN 0,43 -3,28 -1,87 -1,85 3,61 0,50 1,61 3,57
205. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 106,86 PLN -0,44 -0,32 1,09
206. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 105,42 PLN -0,01 0,02 1,55 1,43 4,17 2,34 5,42
207. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 116,81 PLN 0,38 0,48 3,43 0,91 8,66 4,45 16,81
208. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2017-11-16 110,61 PLN 0,74 -2,40 -0,69 -1,45 10,37 5,43 10,61
209. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2017-11-16 109,76 PLN 1,17 -0,91 2,61 -0,90 16,83 11,52 9,76
210. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 112,60 PLN 0,20 -0,58 0,47 0,86 5,68 3,99 12,59
211. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 113,20 PLN 0,20 -0,54 0,57 1,05 6,06 4,31 10,50
212. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 113,48 PLN 0,20 -0,50 0,71 1,33 4,22
213. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 107,90 PLN 0,46 -4,77 4,47 3,15 8,87 8,47 7,90
214. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2017-11-16 115,57 PLN 1,31 1,97 4,00 3,14 24,79 22,72 15,55
215. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2017-11-16 116,95 PLN 0,85 -2,86 1,90 -1,23 16,95 10,69 16,65
216. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2017-11-16 108,95 PLN 0,09 -0,27 0,37 1,09 4,23 5,28 3,30 8,94
217. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2017-11-16 109,62 PLN 0,09 -0,25 0,44 1,25 4,54 3,57 4,87
218. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2017-11-16 109,94 PLN 0,09 -0,22 0,54 1,44 4,95 3,92 4,64
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2017-11-16 168,80 PLN 0,01 0,04 0,64 1,18 3,02 6,28 14,06 2,46 68,28
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2017-11-16 174,16 PLN 0,01 0,06 0,72 1,33 3,33 7,31 17,02 2,73 23,04
221. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2017-11-16 176,50 PLN 0,02 0,10 0,82 1,54 3,74 8,61 3,10 17,92
222. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2017-11-16 175,51 PLN 0,02 0,11 0,86 1,62 3,90 8,85 3,23 16,04
223. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 154,33 PLN 0,03 0,16 0,69 1,16 2,61 5,29 12,74 2,38 53,73
224. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 157,89 PLN 0,03 0,20 0,79 1,36 3,02 6,57 15,01 2,74 19,93
225. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 155,94 PLN 0,03 0,21 0,83 1,44 3,18 5,32 2,88 13,07
226. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 158,83 PLN 0,04 0,23 0,87 1,52 3,33 7,53 3,01 12,13
227. Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-11-16 102,58 PLN 0,03 0,08 0,60 0,94 2,55 1,94 2,56
228. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2017-11-16 99,98 PLN 0,54 -2,88 -2,61 -1,06 9,48 7,60 -0,02
229. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2017-11-16 105,61 PLN 0,28 -0,94 0,35 1,37 9,01 6,95 5,61
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2017-11-16 100,73 PLN 0,00 -0,01 0,38 1,52 3,02 2,79 0,73
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2017-11-16 109,59 PLN 0,48 -0,68 0,30 1,12 7,31 4,69 9,59
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2017-11-16 102,62 PLN 0,09 -0,23 0,24 1,55 4,92 4,32 2,62
233. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2017-11-16 101,03 PLN 0,01 0,10 0,13 -0,04 1,25 0,13 1,01
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2017-11-16 106,97 PLN 0,07 0,01 0,58 1,81 5,93 4,87 6,97
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2017-11-16 141,88 PLN 0,06 0,18 0,87 1,38 3,06 3,54 14,25 3,04 31,52
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2017-11-16 144,22 PLN 0,06 0,21 0,94 1,53 3,29 4,40 15,90 3,24 25,54
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2017-11-16 146,85 PLN 0,06 0,25 1,05 1,74 3,78 5,74 3,68 16,45
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2017-11-16 146,92 PLN 0,06 0,25 1,09 1,82 3,94 6,22 3,82 15,97
239. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2017-11-16 98,70 PLN 0,24 -5,68 -3,69 -3,68 14,98 4,09 24,86 7,32 5,37
240. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2017-11-16 110,64 PLN 0,25 -5,52 -3,20 -2,70 17,30 10,55 37,99 9,22 15,76
241. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2017-11-16 112,70 PLN 0,25 -5,47 -3,04 -2,37 18,12 12,89 9,89 32,49
242. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2017-11-16 111,89 PLN 0,25 -5,43 -2,95 -2,19 18,54 14,09 10,23 23,44
243. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 129,05 PLN 0,33 -2,20 -1,08 -1,95 6,06 -1,22 0,73 3,26 28,65
244. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 142,20 PLN 0,32 -2,06 -0,66 -1,11 7,87 3,95 9,66 4,81 10,40
245. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 145,19 PLN 0,32 -2,00 -0,48 -0,76 8,62 6,16 5,46 11,05
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 144,25 PLN 0,33 -1,98 -0,41 -0,61 8,95 7,13 5,74 12,34
247. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 98,10 PLN -0,18 -1,45 2,98 0,04 -2,40 -9,92 -6,20 -1,91
248. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-11-16 101,19 PLN -0,18 -1,36 3,24 0,55 -1,42 -5,37 -2,08
249. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2017-11-16 103,35 PLN -0,13 -0,45 0,04 0,36 3,41 2,05 3,33
250. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-16 111,08 PLN 0,24 0,09 2,61 1,32 7,04 4,18 11,08
251. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-15 11,04 PLN -0,39 0,11 2,46 4,63 7,47 3,42 9,45 7,81 10,43
252. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-15 10,12 PLN -0,39 -0,91 0,61 1,52 10,47 6,31 1,28 6,11 1,16
253. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-11-15 9,67 PLN -0,38 -1,63 -0,34 -0,47 5,95 -1,17 1,78 4,03 -3,28
254. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2017-11-16 146,12 PLN -0,78 -1,63 0,56 -1,11 10,86 9,75 7,59 26,05
255. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2017-11-16 134,89 PLN -0,86 -4,54 -2,20 -2,82 14,16 5,32 8,99 22,40
256. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2017-11-16 136,60 PLN -0,25 -1,45 -0,54 -0,36 7,03 6,76 5,23 18,15
257. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2017-11-16 135,81 PLN -1,07 -1,70 2,96 1,08 13,38 24,38 9,34 35,81
258. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2017-11-16 123,42 PLN -0,73 -1,92 1,06 2,55 16,70 9,83 14,30 23,42
259. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2017-11-16 110,82 PLN -0,08 -0,65 0,33 0,96 5,37 6,36 3,64 10,82
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.