Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-25 5,28 PLN 1,99 -17,82 -22,66 -18,98 -21,82 -26,52 -32,45 -23,35 -47,17
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2020-03-26 100,08 PLN -0,73 -21,00 -23,45 -18,11 -18,37 -13,78 -13,23 -23,78 0,07
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-03-26 93,52 PLN 1,39 -23,41 -22,67 -19,32 -26,39 -34,54 -26,27 -23,28 -6,48
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-03-26 74,85 PLN 0,86 -18,86 -22,91 -17,54 -21,81 -24,44 -23,65 -16,81
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-03-26 79,90 PLN 0,92 -15,39 -15,92 -14,82 -18,93 -24,80 -29,49 -16,15 -20,48
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2020-03-27 117,70 PLN 0,00 0,00 0,03 0,09 -0,48 -1,29 3,75 0,03 14,17
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-03-26 130,58 PLN 0,38 -5,58 -5,08 -4,22 -2,29 1,83 7,94 -5,16 30,58
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 105,75 PLN 0,27 -7,80 -6,37 -6,59 -1,19 3,04 -6,16 5,75
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 108,85 PLN 0,30 -16,67 -16,90 -12,86 -7,88 -4,42 -16,65 8,85
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2020-03-26 268,79 PLN 1,87 -20,20 -22,79 -23,15 -24,48 -28,10 -29,77 -23,09 168,79
11. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-03-26 279,67 PLN -0,03 -0,43 -0,08 0,39 1,36 5,04 7,57 -0,10 179,67
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-03-26 304,87 PLN -0,06 1,02 2,00 1,96 4,61 10,27 7,71 2,09 204,87
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 179,24 PLN 1,41 -15,08 -16,21 -15,22 -14,48 -17,88 -27,68 -16,63 -27,15
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-03-27 9,04 PLN -4,14 -25,35 -31,93 -27,91 -24,73 -21,87 -20,28 -31,62 -9,60
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-03-27 12,79 PLN -1,92 -13,52 -20,16 -16,02 -17,06 -18,95 -16,19 -20,26 27,90
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-03-27 28,76 PLN -3,52 -13,09 -15,21 -7,17 -5,18 21,76 27,71 -14,81 187,60
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-03-27 78,89 PLN 0,95 -21,14 -18,75 -14,82 -18,21 -28,54 -18,81 -19,10 -21,11
18. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2020-03-27 95,95 PLN 0,25 -23,02 -25,86 -23,71 -22,19 -21,66 -9,23 -25,86 -4,05
19. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-27 80,76 PLN 1,61 -20,86 -22,98 -22,35 -23,38 -27,26 -17,64 -22,89 -19,24
20. Allianz Generali Globalnych Akcji Wzrostu akcyjne 2020-03-27 122,31 PLN 2,94 -8,83 -11,02 -6,39 -4,32 -5,39 -10,76 -3,94
21. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2020-03-27 155,02 PLN 1,27 -19,75 -23,94 -25,45 -27,43 -29,80 -25,98 -23,91 210,04
22. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-03-27 225,55 PLN 0,01 -2,29 -1,44 -0,70 1,78 7,33 11,56 -1,45 351,10
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2020-03-27 368,94 PLN 0,09 -2,03 0,14 0,67 4,48 10,17 9,92 0,13 268,94
24. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-27 286,88 PLN 0,83 -14,52 -15,93 -15,23 -13,39 -11,79 -8,66 -15,87 473,76
25. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2020-03-27 162,64 PLN 0,27 -3,40 -1,42 -1,12 3,97 7,89 7,07 -1,38 62,64
26. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2020-03-27 193,76 PLN -0,40 -3,14 -2,15 -3,77 4,16 -2,19 -4,56 -2,00 93,76
27. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-03-27 124,39 PLN 0,00 -1,54 -0,92 -0,29 0,62 5,35 9,44 -0,93 24,39
28. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-27 171,76 PLN 0,42 -7,98 -8,13 -7,67 -5,50 -0,81 -0,65 -8,16 71,76
29. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-27 123,14 PLN -0,16 -3,14 2,86 9,00 9,50 9,32 2,63 9,63
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 101,13 PLN 0,56 -13,03 -12,51 -10,75 -9,91 -7,95 -12,69 1,12
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-03-27 9,63 PLN -0,10 -17,69 -16,55 -15,53 -12,45 -10,67 -16,48 -3,70
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-03-27 97,51 PLN -0,37 -4,19 -4,30 -1,82 -3,11 -5,90 -4,41 -2,49
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2020-03-26 254,56 PLN 3,52 -17,61 -18,08 -12,00 -9,69 -8,91 12,51 -18,19 33,23
34. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-03-26 423,83 PLN 3,02 -14,62 -14,10 -8,52 -6,20 7,82 7,28 -14,01 323,83
35. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2020-03-26 147,32 PLN 7,20 -29,55 -28,71 -25,52 -17,36 -4,68 1,26 -29,12 47,29
36. Allianz Investor BRIC akcyjne 2020-03-26 72,48 PLN 0,76 -19,15 -22,56 -16,21 -14,32 -5,23 -0,17 -22,37 -27,87
37. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-03-26 135,98 PLN -0,01 -1,13 -0,71 -0,29 0,64 3,89 5,49 -0,72 35,33
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 161,68 PLN 0,58 -2,24 6,80 3,82 16,78 8,76 8,28 4,68 61,65
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2020-03-26 215,52 PLN 1,22 -12,34 -12,38 -10,00 -9,79 -3,24 0,79 -11,93 115,48
40. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-03-26 97,60 PLN 0,95 -7,84 -7,66 -7,10 -5,37 -3,34 -2,41 -7,67 -2,39
41. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-03-26 256,21 PLN -0,02 -2,03 -1,39 -0,80 0,68 5,55 9,86 -1,46 156,21
42. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2020-03-26 242,77 PLN 0,97 -16,04 -16,25 -13,86 -11,77 -16,99 -0,09 -16,31 142,77
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 37,25 PLN 1,80 -4,61 -3,07 0,65 3,85 17,14 30,29 -2,99 272,50
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 618,79 PLN 2,89 -9,20 -7,66 -1,46 2,02 20,91 41,77 -7,63 518,79
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2020-03-27 448,29 PLN -3,37 -16,54 -20,59 -15,12 -11,16 3,91 8,90 -19,59 30,18
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-27 393,77 PLN -0,18 -10,70 -13,75 -1,44 -3,70 15,02 1,74 -13,30 18,17
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-27 1 144,40 PLN 0,29 -0,45 2,66 1,35 4,01 20,09 3,23 14,44
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-03-27 405,61 PLN -0,72 -5,21 -4,65 -4,41 -3,02 -2,72 0,33 -4,68 19,26
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-03-26 155,34 PLN -0,05 -2,03 -1,71 -1,23 0,17 2,35 4,91 -1,76 54,74
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2020-03-26 233,06 PLN 2,44 -19,98 -23,04 -22,54 -24,73 -29,72 -21,85 -23,35 133,06
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-03-26 139,43 PLN 2,38 -20,81 -23,57 -19,07 -15,29 -12,99 -18,71 -23,17 39,43
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2020-03-26 157,74 PLN 2,04 -15,80 -16,15 -14,71 -12,59 -8,25 -0,82 -16,20 57,74
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-03-26 200,40 PLN 3,09 -19,57 -23,22 -18,01 -12,58 -10,96 -3,92 -22,51 100,40
54. Allianz NN Japonia akcyjne 2020-03-26 157,30 PLN -1,05 -16,55 -24,41 -18,17 -16,67 -13,33 -16,75 -24,06 57,30
55. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2020-03-26 110,83 PLN 1,22 -13,41 -19,11 -11,04 -14,18 -6,70 -3,89 -19,77 10,83
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-03-26 335,24 PLN 0,16 1,31 2,53 2,51 7,24 14,47 17,59 2,61 235,24
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2020-03-26 79,64 PLN 2,64 -12,82 -14,24 -11,37 -9,78 -13,40 -14,09 -15,03 -20,36
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 114,78 PLN 1,83 -18,79 -20,26 -18,82 -21,71 -31,06 -31,09 -20,40 -16,91
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2020-03-26 99,71 PLN 0,48 -16,22 -19,63 -13,67 -15,68 -14,54 -8,39 -19,09 -0,29
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2020-03-26 177,53 PLN 5,82 -17,57 -21,94 -18,12 -14,47 -5,61 5,84 -21,73 77,53
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 116,46 PLN 1,11 -5,85 -5,97 -4,67 -2,91 -1,68 0,25 -5,72 16,46
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2020-03-26 158,52 PLN 1,06 -17,79 -16,63 -13,62 -19,54 -29,72 -11,04 -17,06 32,21
63. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2020-03-26 86,80 PLN 2,62 -23,08 -27,21 -25,93 -27,61 -37,23 -32,18 -27,42 -13,20
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-03-26 67,38 PLN 3,52 -26,40 -28,05 -23,46 -26,80 -38,96 -23,83 -27,98 -32,85
65. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 89,81 PLN 5,87 -17,66 -20,18 -16,46 -16,21 -24,31 -26,93 -19,98 -10,18
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-03-26 102,09 PLN 0,76 -8,97 -7,75 -7,11 -5,41 -4,39 -2,33 -7,94 2,08
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-03-26 168,91 PLN 0,08 -3,02 -2,56 -2,07 -1,20 1,85 4,82 -2,63 7,04
68. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2020-03-26 8,49 PLN 1,07 -20,95 -19,75 -13,89 -16,60 -18,76 -23,10 -20,51 -15,10
69. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2020-03-26 43,37 PLN 3,04 -14,76 -16,74 -13,69 -8,73 -12,28 -13,61 -16,61 8,10
70. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-03-26 9,52 PLN 3,59 -23,35 -25,80 -19,53 -17,65 -19,05 -20,13 -25,91 -4,99
71. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2020-03-26 15,21 PLN 2,70 -22,48 -27,85 -26,98 -29,71 -33,05 -36,20 -28,15 52,10
72. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-03-26 5,74 PLN 2,68 -18,23 -22,54 -16,08 -18,00 -16,57 -14,96 -23,16 -42,66
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 9,44 PLN 2,16 -13,24 -14,88 -12,02 -10,10 -7,72 -4,93 -14,95 -5,60
74. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2020-03-26 13,98 PLN 1,08 -21,99 -21,72 -16,69 -19,75 -33,99 -24,31 -22,25 39,52
75. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-03-26 196,42 PLN -0,12 -1,78 -1,55 -0,99 0,05 4,06 6,35 -1,65 95,21
76. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2020-03-26 11,09 PLN -0,09 -3,73 -3,82 -3,06 -1,68 3,07 5,52 -3,90 10,90
77. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2020-03-26 13,03 PLN 0,15 0,00 0,70 1,01 3,49 10,42 12,13 0,77 30,17
78. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-03-26 10,32 PLN 3,20 -15,20 -14,78 -13,28 -11,11 -9,39 -0,86 -14,71 3,20
79. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-03-26 61,81 PLN 0,16 0,23 0,93 0,91 2,95 10,02 10,97 0,98 17,18
80. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2020-03-26 16,81 PLN 1,27 -12,86 -11,67 -10,87 -7,94 -7,79 -2,89 -11,85 67,93
81. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2020-03-26 12,66 PLN -0,08 -1,09 -0,78 -0,31 0,56 4,28 6,84 -0,86 26,60
82. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 10,97 PLN 0,92 -6,56 -8,20 -7,82 -7,82 -8,12 -11,10 -8,43 9,59
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 18,47 PLN 2,84 -12,34 -13,61 -10,82 -6,95 -1,39 -0,59 -13,53 84,52
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 4,48 PLN 0,45 -13,18 -19,57 -18,10 -20,28 -26,19 -34,12 -20,43 -55,38
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2020-03-26 10,47 PLN 1,65 -14,53 -15,77 -12,38 -9,82 -10,36 -7,35 -15,70 4,70
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2020-03-26 86,84 PLN 1,81 -21,18 -24,18 -22,73 -15,71 -23,45 -10,85 -24,64 -13,33
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2020-03-26 218,49 PLN 0,12 -0,81 -0,04 0,17 1,69 8,04 10,37 0,01 117,97
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 143,21 PLN 1,01 -8,82 -11,13 -10,82 -11,61 -8,99 -4,99 -11,20 186,42
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 112,71 PLN 1,64 -13,59 -17,47 -17,36 -19,34 -18,88 -13,39 -17,57 125,42
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2020-03-26 13,08 PLN 0,38 -10,23 -11,62 -10,16 -9,36 -6,24 4,31 -11,14 18,80
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2020-03-26 12,74 PLN 0,39 -10,28 -11,71 -10,34 -9,71 -7,35 2,08 -11,28 2,99
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2020-03-26 12,39 PLN 0,32 -10,35 -11,88 -10,61 -10,22 -8,76 -0,32 -11,44 10,53
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2020-03-26 11,68 PLN 0,34 -10,43 -12,05 -11,04 -11,11 -11,52 -5,19 -11,65 16,80
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2020-03-26 30,40 PLN 0,50 -20,06 -24,27 -23,71 -25,49 -24,92 -16,25 -24,60 204,00
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-03-26 150,42 PLN 0,06 1,29 1,99 1,72 3,85 8,15 8,54 2,04 39,43
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2020-03-26 56,76 PLN 2,31 -21,21 -27,16 -27,65 -31,75 -48,33 -45,68 -27,35 13,52
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-03-26 29,40 PLN 1,00 -20,58 -22,02 -20,15 -25,40 -51,58 -39,33 -22,47 -41,24
98. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-03-26 179,54 PLN 2,89 -19,67 -22,31 -17,86 -12,45 -10,26 -4,99 -21,68 122,45
99. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-03-26 70,26 PLN 2,69 -21,27 -26,41 -27,56 -31,75 -49,31 -18,66 -26,68 6,23
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2020-03-26 63,05 PLN 3,53 -10,50 -14,91 -7,84 -5,91 -24,83 -41,49 -14,36 40,93
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2020-03-26 170,69 PLN 0,93 -6,66 -4,95 -3,72 1,07 7,93 7,70 -5,15 241,38
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 58,11 PLN 1,43 -14,19 -17,13 -17,75 -18,09 -28,81 -20,70 -17,39 16,13
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2020-03-26 114,98 PLN 2,20 -23,05 -22,38 -19,46 -22,22 -41,48 -33,39 -23,55 14,59
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2020-03-26 133,85 PLN 0,21 -2,36 0,13 -0,34 3,46 -16,43 -7,68 0,19 -5,04
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2020-03-26 152,92 PLN 0,01 -0,35 0,09 0,61 1,77 6,43 11,52 0,04 52,40
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 98,12 PLN 0,20 -11,82 -11,86 -10,08 -4,82 -17,97 -12,18 -12,91 -1,88
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-03-27 483,56 PLN -2,44 -13,54 -12,83 -9,59 -12,25 -7,95 -0,50 -12,90 38,16
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2020-03-27 50,94 PLN -3,40 -17,32 -22,18 -13,63 -16,78 1,38 13,66 -21,70 27,35
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-03-27 106,46 PLN 0,14 -7,05 -8,78 -6,92 -6,98 -9,74 -3,87 -9,06 6,46
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-03-27 93,25 PLN -1,50 -22,69 -27,09 -21,94 -15,12 -14,71 -11,24 -26,78 33,21
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-03-27 315,18 PLN 1,42 -21,33 -25,20 -22,16 -22,34 -26,34 -20,09 -25,67 -4,49
112. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-03-27 538,61 PLN 0,62 -12,45 -14,58 -11,79 -9,15 -7,26 -5,26 -14,11 53,79
113. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-03-27 336,22 PLN 4,61 -14,55 -13,99 -10,54 -12,34 -9,79 2,52 -14,26 1,89
114. Allianz Selektywny akcyjne 2020-03-26 66,61 PLN 1,74 -21,28 -25,26 -24,67 -29,82 -33,91 -31,49 -25,74 -28,89
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2020-03-26 203,11 PLN 2,57 -19,84 -21,86 -23,69 -35,33 -36,27 -30,65 -22,01 103,11
116. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-03-26 171,85 PLN 0,80 -16,10 -14,43 -9,50 -17,08 6,32 -13,50 25,47
117. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-03-26 355,22 PLN -0,08 -0,93 -0,60 -0,33 0,86 4,95 7,99 -0,66 255,22
118. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-03-26 95,39 PLN 1,28 -14,74 -7,49 0,98 0,88 4,86 33,67 -7,93 -4,61
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-03-26 127,57 PLN 2,04 -9,51 -9,39 -8,98 -7,73 -5,12 -0,65 -9,53 27,57
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2020-03-26 127,13 PLN 3,62 -12,44 -2,52 3,82 4,42 48,19 71,45 -1,18 151,84
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2020-03-26 162,33 PLN 3,79 -18,55 -20,67 -14,69 -12,41 13,20 28,75 -20,54 35,29
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 113,21 PLN 0,54 -7,51 -8,22 -7,86 -9,11 -12,76 -14,41 -8,29 12,86
123. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 73,37 PLN -0,58 -17,44 -21,83 -21,61 -22,24 -26,76 -28,47 -22,87 -35,89
124. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-03-27 13,25 PLN 0,30 -4,68 -5,63 -5,42 -7,86 -8,24 -5,76 -6,36 32,50
125. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-03-27 80,08 PLN 0,43 -7,04 -7,76 -6,94 -10,56 -11,20 -5,75 -8,59 92,22
126. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-03-27 4,65 PLN -7,92 -35,51 -45,29 -39,61 -36,73 -36,13 -29,33 -44,84 -53,50
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 106,95 PLN 0,29 -12,09 -11,81 -9,33 -4,65 -0,66 -11,55 6,95
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2020-03-26 9,40 PLN 6,40 -22,37 -22,20 -16,84 -17,19 -13,45 -12,39 -22,86 -6,00
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-03-26 9,14 PLN -0,03 -25,01 -23,71 -20,17 -26,98 -34,13 -25,23 -24,58 -8,58
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2020-03-26 7,03 PLN -0,81 -23,03 -26,37 -25,39 -30,33 -33,55 -30,64 -26,94 -29,74
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-03-26 9,31 PLN -0,11 -16,43 -16,46 -14,90 -18,32 -21,83 -24,40 -16,76 -6,93
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2020-03-27 10,34 PLN 1,28 -22,13 -25,24 -23,43 -23,40 -26,80 -28,62 -25,51 3,42
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2020-03-27 10,24 PLN 2,57 -12,97 -14,35 -9,87 -11,59 -11,63 -13,30 -14,74 2,35
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2020-03-26 13,44 PLN -0,81 -22,93 -26,13 -24,95 -29,56 -31,14 -31,59 -26,72 34,41
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 4,40 PLN 3,19 -34,00 -42,77 -42,89 -45,94 -51,62 -54,22 -42,53 -56,00
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2020-03-26 22,41 PLN 0,02 -0,14 -0,02 0,11 0,42 0,10 0,63 -0,02 124,07
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-03-27 12,92 PLN 0,01 -1,36 -1,44 -1,77 -1,10 1,32 -1,80 -1,44 29,18
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-27 14,46 PLN 2,24 -14,28 -12,76 -11,81 -5,73 -9,62 -6,98 -12,84 44,55
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2020-03-26 21,97 PLN 0,73 -0,30 -0,71 4,25 15,33 20,16 20,48 -0,65 -56,05
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2020-03-26 48,09 PLN 0,61 -7,44 -7,29 -1,06 3,36 0,85 12,25 -7,78 -35,87
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2020-03-26 50,17 PLN 1,33 -7,34 -7,53 -0,87 5,07 0,32 15,42 -8,03 -33,11
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2020-03-26 50,34 PLN 1,32 -7,25 -7,49 -0,72 5,17 1,38 13,53 -7,99 -32,88
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2020-03-26 24,60 PLN 0,81 -1,38 -1,37 4,52 18,35 20,61 20,40 -1,33 -50,80
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2020-03-26 22,97 PLN 0,80 -1,12 -1,13 4,63 18,67 21,25 21,05 -1,08 -54,05
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2020-03-26 24,22 PLN 0,82 -1,19 -1,18 4,79 18,93 21,37 21,92 -1,12 -51,56
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-03-26 45,34 PLN 0,14 -3,16 -2,74 -2,45 -1,79 0,24 2,05 -2,82 81,91
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-03-26 9,67 PLN 0,45 -9,05 -7,87 -7,27 -5,61 -4,70 -4,15 -8,05 -3,30
148. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2020-03-26 11,34 PLN 0,02 -0,54 -0,27 0,04 0,77 2,96 5,43 -0,28 13,39
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-03-26 12,66 PLN -0,11 1,27 1,78 1,41 3,15 6,40 5,23 1,85 26,60
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2020-03-26 7,55 PLN -0,81 -23,18 -26,55 -25,57 -30,45 -33,53 -30,19 -27,10 -24,47
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 17,72 PLN -0,18 -8,14 -8,50 -7,78 -8,27 -9,49 -8,82 -8,66 77,16
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-27 8,29 PLN -0,08 -14,18 -17,31 -16,99 -18,03 -19,57 -22,64 -17,53 -17,13
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2020-03-26 106,45 PLN 0,11 -2,11 -1,66 -1,33 -0,13 2,58 -1,73 6,15
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2020-03-26 99,89 PLN 2,85 -15,86 -14,75 -11,76 -10,24 -6,26 -15,16 -0,39
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-03-25 10,53 PLN 0,15 -3,17 -2,74 -2,89 -1,47 0,19 -1,70 -2,71 5,31
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2020-03-26 100,08 PLN -0,73 -21,00 -23,45 -18,11 -18,37 -13,78 -13,23 -23,78 0,07
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2020-03-26 105,32 PLN -0,74 -20,94 -23,25 -17,70 -17,55 -11,16 -23,60 -10,66
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2020-03-26 103,07 PLN -0,74 -20,90 -23,12 -17,42 -16,98 -23,48 -19,44
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2020-03-26 93,52 PLN 1,39 -23,41 -22,67 -19,32 -26,39 -34,54 -26,27 -23,28 -6,48
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2020-03-26 102,12 PLN 1,39 -23,35 -22,46 -18,81 -25,36 -30,98 -24,06 -23,09 -6,94
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2020-03-26 112,98 PLN 1,39 -23,31 -22,32 -18,53 -24,83 -29,52 -16,22 -22,96 14,57
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2020-03-26 113,55 PLN 1,39 -23,26 -22,17 -18,22 -24,26 -28,48 -14,39 -22,82 -12,13
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2020-03-26 74,85 PLN 0,86 -18,86 -22,91 -17,54 -21,81 -24,44 -23,65 -31,39
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 79,90 PLN 0,92 -15,39 -15,92 -14,82 -18,93 -24,80 -29,49 -16,15 -20,48
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 92,30 PLN 0,93 -15,32 -15,72 -14,29 -17,77 -20,87 -23,03 -15,97 -24,89
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 95,73 PLN 0,94 -15,27 -15,56 -13,98 -17,18 -19,19 -20,27 -15,83 -20,01
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 96,06 PLN 0,94 -15,22 -15,40 -13,66 -16,56 -18,09 -18,70 -15,68 -13,99
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 103,98 PLN -2,34 -16,06 -15,37 -8,13 -12,09 -15,94 -1,64
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 105,75 PLN 0,27 -7,80 -6,37 -6,59 -1,19 3,04 -6,16 5,75
172. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 84,58 PLN 2,75 -18,37 -19,03 -15,77 -18,85 -16,71
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 108,85 PLN 0,30 -16,67 -16,90 -12,86 -7,88 -4,42 -16,65 8,85
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2020-03-26 98,64 PLN -0,77 -18,69 -21,08 -11,94 -7,17 -5,47 -21,11 -1,36
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 101,13 PLN 0,56 -13,03 -12,51 -10,75 -9,91 -7,95 -12,69 1,12
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 102,50 PLN 0,56 -13,01 -12,43 -10,60 -9,59 -6,98 -12,62 0,06
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 104,10 PLN 0,57 -12,96 -12,30 -10,35 -9,09 -5,42 -12,50 -4,39
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 79,09 PLN -1,74 -24,34 -30,49 -27,32 -31,02 -22,72 -31,40 -20,91
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2020-03-26 74,58 PLN 6,76 -26,11 -28,07 -28,65 -32,76 -31,16 -28,01 -25,43
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2020-03-26 155,34 PLN -0,05 -2,03 -1,71 -1,23 0,17 2,35 4,91 -1,76 54,74
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2020-03-26 160,42 PLN -0,05 -2,00 -1,61 -1,03 0,57 3,58 7,03 -1,66 21,85
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2020-03-26 159,01 PLN -0,05 -1,99 -1,58 -0,96 0,72 4,06 6,09 -1,63 15,29
183. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2020-03-26 162,55 PLN -0,05 -1,98 -1,53 -0,88 0,89 4,54 8,66 -1,59 14,75
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2020-03-26 92,76 PLN -1,47 -27,76 -30,30 -23,74 -22,25 -15,51 -30,54 -7,48
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2020-03-26 102,09 PLN 0,76 -8,97 -7,75 -7,11 -5,41 -4,39 -2,33 -7,94 2,08
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2020-03-26 103,44 PLN 0,75 -8,95 -7,68 -6,97 -5,14 -3,53 -7,88 -1,04
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2020-03-26 104,73 PLN 0,75 -8,92 -7,59 -6,79 -4,76 -2,37 -7,80 -0,31
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2020-03-26 168,91 PLN 0,08 -3,02 -2,56 -2,07 -1,20 1,85 4,82 -2,63 68,39
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2020-03-26 175,51 PLN 0,09 -3,00 -2,48 -1,92 -0,91 2,76 6,40 -2,56 23,99
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2020-03-26 179,55 PLN 0,08 -2,97 -2,39 -1,73 -0,51 4,01 8,56 -2,47 19,96
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2020-03-26 179,60 PLN 0,08 -2,96 -2,30 -1,55 -0,13 4,73 9,63 -2,39 18,74
192. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2020-03-26 105,84 PLN 0,08 -9,59 -9,30 -8,62 -7,53 -9,33 -7,59
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2020-03-26 84,57 PLN 3,31 -17,50 -18,44 -15,35 -12,61 -14,65 -19,26 -15,43
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2020-03-26 97,01 PLN 1,91 -15,03 -12,72 -10,79 -7,64 -5,06 -12,95 -2,99
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2020-03-26 104,11 PLN 1,05 -3,46 -1,30 -1,80 1,96 5,63 -1,56 4,11
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2020-03-26 100,14 PLN 3,00 -14,23 -14,61 -12,91 -10,04 -5,53 -14,64 0,14
197. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2020-03-26 99,73 PLN 1,92 -10,57 -10,06 -8,76 -7,55 -3,96 -10,36 -0,27
198. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2020-03-26 96,56 PLN 0,53 -3,03 -3,92 -3,91 -3,44
199. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2020-03-26 91,99 PLN 0,98 -6,83 -8,83 -8,83 -8,01
200. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2020-03-26 86,58 PLN 1,45 -11,05 -14,22 -14,19 -13,42
201. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2020-03-26 86,81 PLN 1,45 -10,99 -14,15 -14,14 -13,19
202. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2020-03-26 82,94 PLN 1,69 -14,22 -17,87 -17,82 -17,06
203. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2020-03-26 82,93 PLN 1,68 -14,12 -17,87 -17,80 -17,07
204. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2020-03-26 83,12 PLN 1,74 -13,89 -17,65 -17,60 -16,88
205. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2020-03-26 82,83 PLN 1,77 -13,65 -17,27 -17,13 -17,17
206. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2020-03-26 150,42 PLN 0,06 1,29 1,99 1,72 3,85 8,15 8,54 2,04 39,43
207. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2020-03-26 154,00 PLN 0,06 1,32 2,06 1,87 4,16 9,14 10,12 2,12 34,05
208. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2020-03-26 158,27 PLN 0,06 1,35 2,16 2,08 4,57 10,45 12,41 2,22 25,50
209. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2020-03-26 159,33 PLN 0,06 1,39 2,28 2,29 5,01 11,24 13,56 2,32 25,76
210. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2020-03-26 66,61 PLN 1,74 -21,28 -25,26 -24,67 -29,82 -33,91 -31,49 -25,74 -28,89
211. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2020-03-26 77,70 PLN 1,74 -21,22 -25,06 -24,20 -28,84 -30,32 -24,83 -25,57 -18,71
212. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2020-03-26 80,47 PLN 1,74 -21,18 -24,92 -23,93 -28,34 -28,84 -22,15 -25,44 -5,40
213. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2020-03-26 80,88 PLN 1,76 -21,12 -24,76 -23,64 -27,79 -27,79 -20,46 -25,30 -10,77
214. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 113,21 PLN 0,54 -7,51 -8,22 -7,86 -9,11 -12,76 -14,41 -8,29 12,86
215. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 129,55 PLN 0,54 -7,46 -8,04 -7,29 -7,77 -8,40 -7,03 -8,14 0,58
216. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 134,47 PLN 0,54 -7,41 -7,87 -6,97 -7,13 -6,46 -3,72 -7,99 2,85
217. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 135,03 PLN 0,54 -7,36 -7,72 -6,66 -6,51 -5,26 -1,91 -7,84 5,16
218. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 65,23 PLN -0,02 -37,47 -39,26 -37,97 -36,48 -39,30 -36,40
219. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 73,37 PLN -0,58 -17,44 -21,83 -21,61 -22,24 -26,76 -28,47 -22,87 -26,64
220. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-26 77,47 PLN -0,59 -17,37 -21,64 -21,22 -21,48 -24,54 -22,70 -25,03
221. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2020-03-26 102,86 PLN -0,02 -0,49 -0,16 0,26 1,28 -0,18 1,27
222. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2020-03-26 91,77 PLN 0,17 -14,89 -14,55 -13,87 -12,11 -9,76 -14,61 -8,25
223. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-26 106,95 PLN 0,29 -12,09 -11,81 -9,33 -4,65 -0,66 -11,55 6,95
224. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-25 9,99 PLN 0,45 -4,11 -5,22 -3,52 -5,32 -4,64 -7,41 -5,43 -0,07
225. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-25 9,13 PLN 0,35 -5,17 -6,61 -4,94 -6,52 -6,35 -3,50 -6,84 -8,68
226. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-25 8,49 PLN 0,15 -6,06 -7,67 -7,53 -9,45 -11,58 -13,02 -7,79 -15,13
227. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2020-03-26 122,72 PLN 0,13 -15,36 -15,76 -14,20 -16,42 -14,41 -10,47 -16,21 5,87
228. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2020-03-26 98,63 PLN 2,12 -19,78 -20,84 -17,38 -21,41 -26,71 -25,10 -21,51 -10,50
229. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2020-03-26 122,10 PLN 0,27 -11,15 -10,70 -9,61 -10,09 -8,86 -6,61 -11,04 5,60
230. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2020-03-26 119,63 PLN 5,66 -20,95 -21,27 -14,52 -14,78 -6,79 0,27 -21,94 19,63
231. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2020-03-26 86,88 PLN 5,05 -22,98 -25,56 -21,37 -23,82 -25,07 -23,18 -25,88 -13,12
232. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2020-03-26 98,17 PLN 0,85 -15,42 -15,13 -13,72 -11,89 -9,45 -6,00 -15,45 -1,83
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.