Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-14 6,48 PLN -0,15 -0,27 -3,33 -9,02 -16,84 6,98 -27,72 3,34 -35,24
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2019-01-15 113,65 PLN -0,06 -0,25 -5,13 -12,52 -13,31 12,28 13,60 3,84 13,64
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-01-15 118,97 PLN 0,11 -1,74 -6,13 -12,84 -16,14 5,03 -10,59 2,31 18,97
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-01-15 91,64 PLN 0,97 1,45 0,54 -12,18 -23,61 8,72 3,99 1,86
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-01-15 95,59 PLN 0,26 -0,19 -1,48 -6,40 -10,30 -5,18 -14,69 2,01 -4,87
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2019-01-15 120,02 PLN -0,14 -0,76 -1,08 -1,82 -1,90 6,30 13,28 -0,69 16,42
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 93,73 PLN 0,00 -1,97 -5,61 -24,45 -34,56 -28,99 -27,35 2,30 -20,43
8. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-01-15 131,77 PLN 0,00 0,08 -0,39 -0,02 0,22 8,23 13,55 0,17 31,77
9. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 103,93 PLN 0,13 -0,35 -0,63 -2,71 -2,77 0,67 3,93
10. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 111,65 PLN 0,09 -1,73 -4,04 -8,16 -8,96 3,26 11,65
11. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2019-01-15 356,60 PLN 0,69 1,03 -0,57 -3,08 -14,20 16,69 -7,97 3,34 256,60
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-01-15 291,56 PLN 0,04 0,81 1,84 2,01 2,91 4,68 12,89 0,34 191,56
13. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 276,01 PLN -0,04 0,09 0,47 0,71 1,74 5,13 9,57 -0,05 176,01
14. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 206,05 PLN 0,32 -0,19 0,21 -2,35 -9,98 -3,25 -19,77 1,92 -16,26
15. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-01-15 11,22 PLN 0,63 0,63 -5,08 -8,03 -10,02 15,55 3,79 12,20
16. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-01-15 15,15 PLN 0,53 1,20 -3,69 -6,48 -10,93 14,60 -0,46 3,63 51,50
17. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-01-15 27,52 PLN 1,74 1,89 -5,20 -11,34 -2,79 38,71 41,20 5,56 175,20
18. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 108,96 PLN 0,05 0,66 -0,85 -2,93 -5,12 8,56 1,94 8,95
19. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-01-16 10,57 PLN 0,48 2,82 2,03 -1,12 -6,38 2,92 5,70
20. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-01-16 100,00 PLN 0,30 1,62 0,88 -0,33 -3,18 1,04 0,00
21. Allianz Investor Akcji akcyjne 2019-01-15 259,55 PLN 0,96 -0,18 -12,63 -21,79 -18,15 33,08 28,92 3,22 35,84
22. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-01-15 430,22 PLN 0,96 1,53 -3,21 -11,12 -6,34 34,33 11,54 3,77 330,22
23. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2019-01-15 176,43 PLN 1,01 8,59 11,63 20,83 8,13 60,79 20,50 9,43 76,39
24. Allianz Investor BRIC akcyjne 2019-01-15 80,21 PLN 1,67 2,32 5,62 -1,81 -5,82 44,08 31,38 4,92 -20,17
25. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 136,26 PLN -0,15 3,34 3,74 1,27 -8,25 5,83 0,28 0,55 36,23
26. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 135,65 PLN -0,06 0,15 0,40 0,40 1,37 4,79 8,13 -0,18 35,00
27. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2019-01-15 222,77 PLN 1,57 -0,26 5,58 -9,68 -7,53 19,11 32,38 1,49 122,73
28. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-01-15 102,41 PLN 0,02 0,19 0,06 -0,02 0,24 3,51 0,20 2,42
29. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 253,86 PLN -0,02 0,21 0,53 0,80 2,10 7,94 12,73 0,02 153,86
30. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2019-01-15 253,34 PLN 0,96 -0,48 -5,18 -12,53 -16,57 17,92 -0,06 1,57 153,34
31. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 34,55 PLN 0,41 0,85 -2,10 -5,65 -0,49 27,35 32,63 1,50 245,50
32. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 569,95 PLN 0,76 1,17 -5,05 -11,32 -3,38 42,42 48,39 2,53 469,95
33. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2019-01-16 474,44 PLN 0,73 2,86 4,56 -2,71 -6,98 49,41 38,85 4,51 37,77
34. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-16 398,00 PLN 1,47 -0,88 -3,13 -1,11 3,98 20,18 4,87 19,44
35. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-16 1 091,07 PLN 0,00 -1,11 0,38 -0,52 -6,78 -0,50 9,11
36. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-01-16 412,10 PLN 0,18 0,06 -1,71 -1,43 -3,06 4,46 4,87 1,09 21,17
37. Allianz Konserwatywny gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 155,15 PLN -0,05 0,25 0,36 0,47 0,12 4,72 8,75 0,12 54,55
38. Allianz NN Akcji akcyjne 2019-01-15 309,15 PLN 0,53 0,41 3,98 2,58 -14,27 22,07 12,17 2,68 209,15
39. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 143,38 PLN 1,19 -0,42 1,56 0,24 -21,58 -0,28 1,05 2,24 43,38
40. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-01-15 152,83 PLN 0,09 -0,24 -5,07 -9,55 -11,67 8,74 3,01 3,12 52,83
41. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2019-01-15 174,71 PLN 0,16 0,38 -2,02 -1,42 -2,57 21,91 11,90 2,54 74,71
42. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-01-15 214,71 PLN 0,85 -0,51 -3,99 -4,58 -5,89 19,40 31,76 4,21 114,71
43. Allianz NN Japonia akcyjne 2019-01-15 183,41 PLN 1,45 -1,18 -7,00 -10,01 -18,46 7,11 15,35 4,39 83,41
44. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2019-01-15 123,46 PLN 2,07 3,00 3,13 -2,56 -11,73 29,70 16,32 4,05 23,46
45. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-01-15 312,99 PLN 0,07 1,20 2,05 2,30 3,91 10,57 18,45 0,65 212,99
46. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2019-01-15 87,60 PLN -0,06 3,89 3,03 -1,90 -11,74 12,16 -12,41 2,70 -12,40
47. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2019-01-15 112,72 PLN 1,85 2,12 4,50 0,86 -5,53 41,41 23,26 4,20 12,72
48. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2019-01-15 194,02 PLN 0,64 0,49 -6,41 -7,39 -9,19 31,89 21,97 4,59 94,02
49. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 118,45 PLN 0,19 0,16 -0,44 -1,86 -2,67 7,16 0,95 18,45
50. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2019-01-15 187,94 PLN 0,15 0,03 0,23 -5,32 -17,81 11,90 15,17 2,90 56,75
51. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2019-01-15 117,24 PLN 0,42 0,73 -2,34 -7,69 -23,32 7,13 -10,52 3,33 17,24
52. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-01-15 88,13 PLN 0,31 0,33 -4,04 -12,18 -23,47 2,51 -4,84 3,95 -12,17
53. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 108,84 PLN 0,22 0,73 -4,11 -14,35 -20,28 -3,52 -7,75 0,63 8,85
54. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-01-15 105,81 PLN 0,03 0,73 -0,18 -0,69 -3,35 5,81 5,77 1,00 5,80
55. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-01-15 169,79 PLN 0,00 0,30 0,48 0,81 0,22 7,17 0,49 7,60
56. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2019-01-15 9,83 PLN 0,72 0,00 2,29 -0,51 -15,33 16,06 -10,47 2,72 -1,70
57. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2019-01-15 44,43 PLN 0,07 -0,43 -5,67 -14,24 -13,86 -3,62 0,00 3,69 10,74
58. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-01-15 10,86 PLN 0,00 1,40 -5,32 -13,05 -15,75 2,74 6,78 5,54 8,38
59. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2019-01-15 21,07 PLN 0,57 0,33 2,13 -0,33 -14,35 15,39 -13,75 2,68 110,70
60. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-01-15 6,70 PLN 0,60 1,67 0,45 -9,95 -19,76 25,23 -15,51 4,36 -33,07
61. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 10,14 PLN 0,20 0,70 -1,65 -3,61 -6,20 10,10 2,11 1,40
62. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2019-01-15 16,35 PLN 0,43 0,00 -1,03 -9,12 -22,99 -1,45 -5,49 3,68 63,17
63. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2019-01-15 12,57 PLN 0,08 0,80 2,03 2,44 3,71 8,08 18,03 0,40 25,57
64. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-01-15 11,23 PLN 0,18 0,99 -0,71 -0,97 -4,75 11,19 1,91 12,30
65. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-01-15 59,97 PLN 0,05 0,65 1,85 2,25 3,52 7,90 13,54 0,39 13,69
66. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2019-01-15 17,77 PLN 0,11 0,97 -0,56 -1,17 -4,62 6,03 6,86 0,97 77,52
67. Allianz Pekao Oszczędny obligacyjne i dłużne 2019-01-15 196,03 PLN -0,03 0,12 0,46 0,86 1,80 5,45 9,06 0,03 94,82
68. Allianz Pekao Oszczędny Plus obligacyjne i dłużne 2019-01-15 11,27 PLN 0,00 0,18 0,63 1,17 2,45 6,22 11,25 0,09 12,70
69. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 12,57 PLN -0,08 0,08 0,40 0,72 1,70 5,10 8,83 0,00 25,70
70. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 11,69 PLN 0,09 0,26 1,56 1,21 -5,19 6,08 -2,18 0,69 16,78
71. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 18,91 PLN 0,16 -0,32 -2,48 -4,74 -4,88 10,97 15,30 2,22 88,91
72. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 5,38 PLN 0,00 -1,28 -5,94 -5,78 -9,88 4,26 -27,00 3,07 -46,41
73. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2019-01-15 11,12 PLN 0,09 0,82 -2,28 -5,92 -8,33 5,50 8,91 2,68 11,20
74. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2019-01-15 98,34 PLN 0,59 0,09 -2,96 -9,46 -19,66 10,09 2,87 2,11 -1,86
75. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2019-01-15 214,84 PLN 0,02 0,41 1,16 1,49 2,71 7,62 16,00 0,19 114,33
76. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 161,88 PLN 0,18 0,58 1,59 0,82 -2,18 12,71 13,17 0,96 223,76
77. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 139,52 PLN 0,31 0,79 2,32 0,43 -6,03 16,29 11,33 1,59 179,04
78. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2019-01-15 14,19 PLN 0,21 0,78 -0,14 -1,25 -5,90 15,93 20,36 1,57 28,88
79. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2019-01-15 13,89 PLN 0,22 0,80 -0,22 -1,42 -6,28 11,66 1,61 12,29
80. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2019-01-15 13,60 PLN 0,22 0,74 -0,29 -1,66 -6,72 12,96 13,90 1,57 21,32
81. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2019-01-15 12,97 PLN 0,15 0,62 -0,61 -2,19 -7,69 9,54 9,45 1,49 29,70
82. Allianz Polska OFE pozostałe 2019-01-15 40,33 PLN 0,40 0,22 1,95 1,59 -8,78 25,37 15,99 1,95 303,30
83. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-01-15 144,94 PLN 0,02 0,75 2,32 2,19 1,77 6,40 13,19 0,30 34,35
84. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2019-01-15 84,23 PLN 0,69 0,38 -0,04 -6,72 -22,30 3,08 -25,45 3,01 68,46
85. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-01-15 38,39 PLN 0,79 -1,59 -6,05 -16,22 -29,52 -13,09 -28,96 2,10 -23,27
86. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-01-15 192,45 PLN 0,95 -0,12 -2,77 -7,27 -6,05 15,10 20,64 4,28 138,45
87. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-01-15 104,67 PLN 0,57 0,31 2,58 -3,31 -18,68 17,40 16,51 2,67 58,26
88. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2019-01-15 64,84 PLN 0,82 -1,73 -6,03 -11,59 -20,33 -23,62 -27,17 3,15 44,93
89. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2019-01-15 167,79 PLN 0,13 1,51 2,22 2,33 3,85 4,38 16,71 0,87 235,58
90. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 70,65 PLN 0,40 0,77 2,10 -2,27 -13,96 10,98 -5,35 1,80 41,19
91. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2019-01-15 139,79 PLN -0,41 -0,31 -0,58 -10,86 -28,33 -8,18 -19,90 3,46 39,32
92. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 149,67 PLN 0,01 0,18 0,50 0,97 2,24 7,11 13,19 0,12 49,16
93. Allianz Quercus Selektywny pozostałe 2019-01-15 127,26 PLN -0,28 -1,66 -4,26 -11,91 -20,47 -10,37 1,75 -9,71
94. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 101,19 PLN -0,69 -1,56 -4,83 -9,95 -12,87 -9,68 -0,90 1,29 1,19
95. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-01-16 524,28 PLN 0,26 0,08 -0,22 -2,71 -6,93 7,37 14,76 1,47 49,80
96. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2019-01-16 55,88 PLN 0,75 2,36 2,95 -10,15 -17,48 47,32 41,18 3,51 39,70
97. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-01-16 114,90 PLN -0,15 2,01 1,51 -0,76 -6,12 9,33 2,90 1,11 14,90
98. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-01-16 105,81 PLN 0,88 0,13 -7,87 -13,88 -16,40 14,16 24,34 4,07 51,16
99. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-01-16 392,41 PLN 0,05 1,07 0,39 -9,72 -23,88 23,36 -3,98 3,46 18,91
100. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-01-16 576,34 PLN 0,13 0,65 -1,28 -4,91 -8,01 9,73 13,01 2,22 64,57
101. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-01-16 371,73 PLN 0,32 2,31 -0,16 -1,64 -7,69 25,40 14,26 3,58 12,65
102. Allianz Selektywny akcyjne 2019-01-15 92,64 PLN 0,48 0,39 1,88 -0,70 -10,86 14,31 0,01 2,42 -1,10
103. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2019-01-15 307,67 PLN 0,51 1,71 1,42 -3,34 -13,83 31,62 3,78 4,75 207,67
104. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-01-15 184,55 PLN 2,02 3,95 -6,19 -14,56 -11,64 44,46 6,52 34,74
105. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 352,21 PLN -0,02 0,13 0,46 0,58 1,72 5,98 9,88 0,04 252,21
106. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 135,46 PLN 0,04 0,27 -1,06 -1,14 -2,54 9,24 10,08 1,47 35,46
107. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-01-15 87,83 PLN 0,58 1,56 -2,43 -12,72 -11,63 33,87 22,00 4,26 -12,17
108. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2019-01-15 104,28 PLN 2,99 4,34 -6,93 -15,94 -3,09 63,76 63,86 8,55 106,58
109. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2019-01-15 166,03 PLN 1,77 1,64 -7,59 -15,98 -8,32 51,65 5,16 38,37
110. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 121,70 PLN 0,26 -0,04 -0,66 -3,98 -8,65 0,68 -5,44 1,25 21,32
111. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 90,35 PLN 0,43 -0,26 -7,13 -7,08 -12,38 9,93 4,25 -21,05
112. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-01-15 14,48 PLN 0,28 1,26 1,90 1,40 0,98 12,77 6,31 1,61 44,80
113. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-01-15 90,54 PLN 0,32 1,86 2,66 1,29 -0,33 16,71 9,06 2,05 117,33
114. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-01-15 7,66 PLN -0,65 10,85 5,80 7,74 -6,81 61,60 -10,72 9,12 -23,40
115. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2019-01-16 106,31 PLN -0,51 0,83 3,79 -1,71 -11,24 18,77 2,02 6,31
116. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2019-01-16 119,64 PLN 0,39 -0,57 -3,23 -7,66 -12,98 11,85 14,13 1,94 19,64
117. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-01-16 89,24 PLN 0,78 0,35 -4,81 -15,54 -20,96 3,28 -6,15 2,36 -10,76
118. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2019-01-16 119,20 PLN 0,26 -0,10 -1,14 -5,85 -13,18 20,04 36,14 2,74 19,20
119. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-16 102,74 PLN 0,35 0,13 -0,15 -4,98 -13,79 21,26 12,10 1,87 2,74
120. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2019-01-16 210,93 PLN 0,40 0,66 1,08 -2,07 -14,14 22,25 6,89 2,46 321,86
121. Allianz UniKorona Dochodowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-16 220,81 PLN -0,07 0,26 0,82 0,89 1,80 8,47 14,65 0,03 341,62
122. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2019-01-16 353,81 PLN -0,03 0,73 1,85 1,80 2,13 5,40 13,05 0,16 253,81
123. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-16 323,21 PLN 0,30 0,93 1,93 -1,07 -6,37 15,58 7,08 1,78 546,42
124. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2019-01-16 156,99 PLN 0,12 0,92 2,78 2,35 0,42 5,66 16,36 0,21 56,99
125. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2019-01-16 183,88 PLN 0,31 1,56 6,07 1,57 -5,57 -8,38 6,31 0,25 83,88
126. Allianz UniOszczędnościowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-16 123,13 PLN 0,00 0,18 0,52 1,03 2,27 6,65 12,30 0,10 23,13
127. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-16 179,75 PLN 0,21 0,92 2,24 1,09 -1,86 13,19 10,81 1,31 79,75
128. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 107,22 PLN 0,16 -1,30 -2,87 -5,97 -6,82 2,31 7,22
129. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2019-01-15 10,61 PLN -0,38 -1,05 -4,98 -11,10 -12,62 6,88 3,64 6,11
130. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-01-15 11,76 PLN -0,49 -1,58 -5,88 -12,28 -15,22 6,38 -4,92 2,20 17,64
131. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2019-01-15 9,84 PLN -0,27 -0,06 1,05 -0,76 -10,32 14,89 0,14 1,95 -1,58
132. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-01-15 11,03 PLN -0,23 -0,53 -1,66 -5,44 -8,82 -1,17 -6,97 1,80 10,27
133. Fundusz Aktywny akcyjne 2019-01-16 12,93 PLN -0,38 -0,44 -1,78 -5,71 -13,12 6,91 -3,61 3,74 29,31
134. Fundusz Azjatycki akcyjne 2019-01-16 11,08 PLN -0,57 -0,47 -2,01 -8,72 -15,88 5,32 -0,52 2,18 10,83
135. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2019-01-15 18,59 PLN -0,27 0,02 1,32 -0,25 -9,32 17,42 -5,50 2,01 85,83
136. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 8,11 PLN -0,01 -1,63 -7,30 -7,30 -12,58 -0,53 3,53 -18,93
137. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2019-01-15 22,39 PLN -0,01 -0,11 -0,06 -0,13 -0,00 0,40 1,27 -0,01 123,88
138. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-01-16 13,06 PLN 0,06 0,57 1,27 1,05 0,66 1,85 2,31 0,35 30,63
139. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-16 14,51 PLN 0,10 -1,35 -3,73 -7,71 -5,22 -2,63 13,16 3,36 45,12
140. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2019-01-15 18,34 PLN 1,03 2,49 0,03 -0,04 -13,71 17,89 93,65 2,33 -63,33
141. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2019-01-15 45,90 PLN 0,13 0,26 -4,78 -4,82 -13,47 7,00 47,54 0,78 -38,80
142. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2019-01-15 47,38 PLN 0,14 0,28 -5,50 -5,54 -14,63 7,63 49,76 0,90 -36,83
143. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2019-01-15 47,57 PLN 0,15 0,29 -5,50 -5,31 -14,48 7,24 49,37 0,91 -36,57
144. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2019-01-15 20,15 PLN 1,09 2,63 -0,82 -1,01 -16,29 16,67 97,81 2,57 -59,71
145. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2019-01-15 18,83 PLN 1,11 2,72 -0,51 -0,65 -15,90 17,82 98,25 2,58 -62,35
146. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2019-01-15 19,71 PLN 1,12 2,70 -0,69 -0,87 -13,09 18,63 105,98 2,63 -60,57
147. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-01-15 45,90 PLN 0,03 0,27 0,36 0,57 -0,27 5,38 8,92 0,46 84,12
148. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-01-15 10,06 PLN 0,02 0,67 -0,20 -0,64 -3,25 3,12 0,92 0,55
149. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 11,26 PLN 0,02 0,29 0,48 0,53 0,20 4,53 8,60 0,16 12,64
150. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-01-15 12,28 PLN 0,09 0,79 2,21 1,91 1,25 4,43 10,06 0,26 22,82
151. Fundusz Selektywny akcyjne 2019-01-15 10,60 PLN -0,27 -0,07 1,05 -0,77 -10,07 15,42 5,94 1,93 6,05
152. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 18,80 PLN -0,22 -0,13 -0,80 -3,42 -7,38 4,16 1,84 1,05 88,01
153. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-16 9,97 PLN -0,26 0,47 1,15 -0,03 -8,25 7,56 -6,41 1,93 -0,34
154. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
155. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
156. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2019-01-15 106,30 PLN 0,04 0,36 0,70 0,89 0,42 0,31 6,00
157. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2019-01-15 105,58 PLN -0,35 -0,71 -1,62 -4,97 -6,79 2,74 5,28
158. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-01-14 10,64 PLN 0,05 0,53 0,91 0,64 0,09 1,47 3,27 0,37 6,43
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2019-01-15 113,65 PLN -0,06 -0,25 -5,13 -12,52 -13,31 12,28 13,60 3,84 13,64
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2019-01-15 118,19 PLN -0,06 -0,15 -4,89 -12,07 -12,44 15,73 3,89 0,25
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2019-01-15 114,71 PLN -0,06 -0,10 -4,73 -11,77 3,92 -10,34
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2019-01-15 118,97 PLN 0,11 -1,74 -6,13 -12,84 -16,14 5,03 -10,59 2,31 18,97
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2019-01-15 127,75 PLN 0,11 -1,59 -5,68 -11,97 -14,46 11,50 -7,54 2,40 16,42
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2019-01-15 140,16 PLN 0,11 -1,53 -5,51 -11,65 -13,86 13,87 2,31 2,43 42,14
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2019-01-15 139,72 PLN 0,11 -1,50 -5,42 -11,49 -13,56 15,07 4,12 2,44 8,12
166. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2019-01-15 91,64 PLN 0,97 1,45 0,54 -12,18 -23,61 8,72 3,99 -16,00
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 95,59 PLN 0,26 -0,19 -1,48 -6,40 -10,30 -5,18 -14,69 2,01 -4,87
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 108,52 PLN 0,27 -0,05 -1,03 -5,53 -8,64 0,21 -6,45 2,09 -11,69
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 111,61 PLN 0,27 0,02 -0,86 -5,19 -8,00 2,35 -3,10 2,12 -6,74
170. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 111,10 PLN 0,28 0,05 -0,78 -5,03 -7,72 3,28 -1,63 2,15 -0,53
171. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 104,42 PLN -0,79 0,44 -0,74 -13,98 -6,35 6,70 -1,22
172. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 103,93 PLN 0,13 -0,35 -0,63 -2,71 -2,77 0,67 3,93
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 111,65 PLN 0,09 -1,73 -4,04 -8,16 -8,96 3,26 11,65
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2019-01-15 95,64 PLN 0,35 -0,19 -5,91 -16,09 -14,74 3,55 -4,36
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 108,96 PLN 0,05 0,66 -0,85 -2,93 -5,12 8,56 1,94 8,95
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 109,98 PLN 0,05 0,69 -0,76 -2,76 -4,79 1,96 7,36
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 110,96 PLN 0,05 0,74 -0,62 -2,49 -4,26 1,99 1,91
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 103,72 PLN 0,44 1,20 -2,82 -8,95 -15,50 2,98 3,72
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2019-01-15 104,59 PLN 0,73 1,51 6,32 -8,39 -15,54 -1,00 4,57
180. Subfundusz Allianz Lokacyjny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 155,15 PLN -0,05 0,25 0,36 0,47 0,12 4,72 8,75 0,12 54,55
181. Subfundusz Allianz Lokacyjny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 159,46 PLN -0,04 0,28 0,47 0,66 0,52 5,97 10,94 0,14 21,12
182. Subfundusz Allianz Lokacyjny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 157,78 PLN -0,04 0,30 0,50 0,75 0,68 5,12 9,97 0,15 14,40
183. Subfundusz Allianz Lokacyjny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2019-01-15 160,98 PLN -0,04 0,31 0,54 0,83 0,83 6,94 12,62 0,16 13,65
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2019-01-15 107,75 PLN 0,46 2,93 -7,67 -16,72 -14,60 6,38 7,47
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2019-01-15 105,81 PLN 0,03 0,73 -0,18 -0,69 -3,35 5,81 5,77 1,00 5,80
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2019-01-15 106,83 PLN 0,03 0,75 -0,10 -0,54 -3,06 6,71 1,01 2,20
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2019-01-15 107,65 PLN 0,03 0,80 0,00 -0,34 -2,67 1,03 2,47
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2019-01-15 169,79 PLN 0,00 0,30 0,48 0,81 0,22 7,17 11,25 0,49 69,27
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2019-01-15 175,80 PLN 0,01 0,33 0,55 0,96 0,52 8,14 13,48 0,50 24,20
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2019-01-15 178,99 PLN 0,01 0,36 0,66 1,17 0,92 9,45 15,77 0,52 19,58
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2019-01-15 178,30 PLN 0,01 0,38 0,69 1,25 1,08 9,94 16,38 0,53 17,88
192. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2019-01-15 113,00 PLN 0,02 -0,17 -1,51 0,14 -1,34
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2019-01-15 95,88 PLN 0,08 4,42 4,31 -0,44 -8,91 3,09 -4,12
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2019-01-15 101,20 PLN 0,23 1,91 1,18 -0,85 -5,32 2,07 1,20
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2019-01-15 100,09 PLN 0,08 0,80 0,91 -0,17 -0,34 0,60 0,09
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2019-01-15 107,72 PLN 0,17 0,90 -1,04 -0,62 -2,58 2,97 7,72
197. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2019-01-15 100,37 PLN 0,09 0,90 0,70 -0,07 -1,99 0,81 0,37
198. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2019-01-15 99,54 PLN 0,00 0,49 -0,27 -0,94 -1,04 0,57 -0,48
199. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2019-01-15 105,64 PLN 0,00 1,24 0,86 0,04 -1,46 1,06 5,64
200. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2019-01-15 144,94 PLN 0,02 0,75 2,32 2,19 1,77 6,40 13,19 0,30 34,35
201. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2019-01-15 147,86 PLN 0,02 0,78 2,41 2,35 2,09 7,29 14,82 0,32 28,71
202. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2019-01-15 151,25 PLN 0,03 0,82 2,51 2,56 2,49 8,66 17,22 0,34 19,93
203. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2019-01-15 151,59 PLN 0,03 0,83 2,55 2,64 2,64 9,16 18,11 0,35 19,65
204. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2019-01-15 92,64 PLN 0,48 0,39 1,88 -0,70 -10,86 14,31 0,01 2,42 -1,10
205. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2019-01-15 106,27 PLN 0,48 0,54 2,37 0,30 -9,09 21,35 10,51 2,50 11,18
206. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2019-01-15 109,14 PLN 0,48 0,60 2,55 0,66 -8,45 23,92 14,45 2,53 28,31
207. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2019-01-15 108,79 PLN 0,48 0,63 2,63 0,83 -8,12 25,23 16,47 2,55 20,02
208. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 121,70 PLN 0,26 -0,04 -0,66 -3,98 -8,65 0,68 -5,44 1,25 21,32
209. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 136,79 PLN 0,27 0,11 -0,23 -3,15 -7,08 5,95 2,96 1,33 6,20
210. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 140,81 PLN 0,28 0,17 -0,06 -2,80 -6,43 8,20 6,62 1,37 7,70
211. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 140,38 PLN 0,27 0,20 0,01 -2,66 -6,15 9,17 8,23 1,38 9,33
212. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 101,71 PLN -0,06 -0,51 0,22 -0,22 -0,58 2,07 -0,84
213. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 90,35 PLN 0,43 -0,26 -7,13 -7,08 -12,38 9,93 -9,85 4,25 -9,66
214. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-01-15 94,29 PLN 0,44 -0,18 -6,89 -6,60 -11,50 13,42 4,29 -8,76
215. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2019-01-15 102,95 PLN -0,16 0,20 -0,80 -0,29 -0,70 1,65 2,93
216. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-15 107,22 PLN 0,16 -1,30 -2,87 -5,97 -6,82 2,31 7,22
217. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-14 10,49 PLN -0,08 -0,08 -0,56 -3,73 -6,94 1,96 -1,04 0,35 4,89
218. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-14 9,73 PLN -0,01 0,13 -0,09 -3,14 -6,27 8,71 -2,25 0,52 -2,73
219. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-01-14 9,35 PLN -0,06 -0,09 -0,01 -0,75 -4,70 2,24 -5,04 0,39 -6,51
220. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2019-01-15 140,60 PLN -0,34 -0,49 -1,73 -5,13 -7,67 11,70 8,33 1,45 21,29
221. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2019-01-15 119,64 PLN -0,43 -0,87 -3,22 -8,94 -15,81 7,15 -5,86 2,48 8,56
222. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2019-01-15 132,63 PLN -0,11 0,10 -0,23 -1,73 -4,68 7,27 5,87 1,09 14,72
223. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2019-01-15 127,74 PLN -0,72 -0,58 -6,35 -12,26 -11,72 14,89 26,06 4,42 27,74
224. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2019-01-15 107,24 PLN -0,56 -0,14 -1,69 -9,98 -18,25 13,95 6,17 1,56 7,24
225. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2019-01-15 109,22 PLN 0,04 1,56 0,84 0,05 -2,39 10,28 8,30 1,73 9,22
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.