Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 7,21 PLN 0,14 -1,61 0,66 3,45 7,64 -23,55 -20,72 1,99 -27,92
2. Allianz Akcji akcyjne 2017-06-27 155,56 PLN 0,16 0,80 3,80 13,31 27,55 -0,20 1,99 12,33 55,08
3. Allianz Akcji Azjatyckich akcyjne 2017-06-27 107,93 PLN 0,19 2,29 9,08 21,08 18,98 19,25 -1,06
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2017-06-27 120,73 PLN -0,57 0,89 4,56 7,51 16,49 14,09 7,69 20,72
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-06-27 151,14 PLN -0,09 1,63 6,97 17,04 36,20 20,10 61,49 15,77 51,14
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-06-27 106,60 PLN -0,03 0,19 0,79 3,06 7,28 -4,18 -12,35 2,68 6,09
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2017-06-27 121,44 PLN 0,00 0,11 1,85 4,48 6,12 11,27 4,24 17,80
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 145,53 PLN 0,13 0,84 1,11 3,49 6,80 11,30 3,02 23,54
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2017-06-27 178,89 PLN 0,47 1,21 4,71 16,52 32,76 23,83 16,43 45,81
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 122,36 PLN 0,11 0,14 2,25 8,87 13,36 14,57 7,75 16,29
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-06-27 129,49 PLN 0,02 0,24 0,97 1,80 4,24 9,04 24,40 1,78 29,49
12. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2017-06-27 183,94 PLN -0,87 -1,65 -1,38 9,66 24,12 15,43 42,23 8,33 83,94
13. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 165,40 PLN -0,30 -0,47 0,33 8,72 23,41 22,53 55,41 7,81 65,40
14. Allianz Aviva Nowych Spółek akcyjne 2017-06-27 181,11 PLN -0,38 0,08 1,14 8,51 18,16 12,83 38,30 7,68 81,11
15. Allianz Aviva Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2017-06-27 146,41 PLN 0,05 0,45 1,51 2,78 2,67 13,09 36,93 3,04 46,41
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2017-06-27 515,43 PLN 0,23 0,46 4,49 14,58 32,92 19,65 46,62 13,61 415,43
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 281,81 PLN 0,03 0,24 1,77 4,31 8,14 6,26 22,63 4,31 181,81
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 104,50 PLN -0,23 0,91 1,80 1,39 2,79 1,45 4,50
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 114,84 PLN -0,36 1,02 1,29 1,63 13,67 2,69 14,84
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 93,68 PLN 0,07 -4,13 -6,03 -10,09 -4,53 -18,08 -10,42 -6,33
21. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2017-06-27 397,27 PLN -0,14 -0,32 7,14 16,17 25,54 3,41 27,52 15,59 297,27
22. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-06-27 280,30 PLN -0,07 0,30 1,29 1,55 -0,13 4,57 16,10 2,26 180,30
23. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 267,82 PLN 0,01 0,14 0,58 1,08 1,53 4,95 12,75 1,07 167,82
24. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 221,66 PLN -0,22 0,09 1,79 4,74 4,98 -11,82 -1,00 4,89 -9,91
25. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-06-28 11,92 PLN 0,17 -1,49 2,76 7,00 22,63 18,37 7,00 19,20
26. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-06-28 16,28 PLN 0,43 0,80 2,84 6,82 19,97 3,63 48,68 6,89 62,80
27. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-28 6,70 PLN 0,90 -4,96 -10,31 -15,40 -4,15 -45,26 -22,36 -15,19 -33,00
28. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-06-28 25,07 PLN 1,17 -0,04 5,60 14,84 24,73 25,22 97,71 15,80 150,70
29. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 111,66 PLN -0,22 0,03 1,72 3,21 6,73 3,12 11,65
30. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-06-28 11,02 PLN -0,27 0,46 2,51 6,99 7,20 6,68 10,20
31. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-06-28 104,11 PLN 0,00 0,54 0,49 1,94 6,34 2,16 4,11
32. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-06-28 10,12 PLN -0,20 0,10 0,90 2,02 0,30 1,50 1,20
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2017-06-27 291,31 PLN -0,99 0,81 4,66 15,25 15,30 38,40
34. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2017-06-27 418,76 PLN -0,53 0,28 7,62 18,19 39,18 10,16 28,61 18,00 318,76
35. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-06-27 117,88 PLN -1,26 -0,21 3,30 11,65 37,79 12,36 17,94
36. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2017-06-27 144,42 PLN -0,01 -0,67 -7,85 -3,26 1,58 -9,39 -12,36 -4,44 44,39
37. Allianz Investor BRIC akcyjne 2017-06-27 74,54 PLN -1,56 -1,73 -1,75 6,35 19,65 15,51 19,34 4,62 -25,82
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 145,23 PLN -0,68 -1,67 -3,15 2,91 -10,61 0,47 -28,16 1,04 45,20
39. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 131,78 PLN -0,02 0,12 0,67 1,28 1,51 3,98 9,96 1,24 31,15
40. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2017-06-27 221,26 PLN -1,82 -0,12 0,31 7,73 13,78 27,62 35,75 6,27 121,22
41. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-06-27 101,50 PLN -0,03 0,09 0,56 0,76 1,68 0,69 1,51
42. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 244,76 PLN -0,01 0,19 0,82 1,61 2,84 7,23 15,14 1,61 144,76
43. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2017-06-27 298,21 PLN 0,06 0,84 2,50 19,78 32,20 22,78 85,90 18,30 198,21
44. Allianz Investor Turcja akcyjne 2017-06-27 176,55 PLN -0,24 5,70 11,29 16,60 3,11 -4,09 -5,08 16,15 76,51
45. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 32,71 PLN -0,52 0,74 2,96 6,41 17,54 22,42 52,42 6,69 227,10
46. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 535,78 PLN -0,76 1,64 4,94 11,44 29,08 36,23 80,23 11,60 435,78
47. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2017-06-27 132,35 PLN 0,27 0,63 3,96 13,07 30,23 14,34 35,92 11,91 32,67
48. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 116,40 PLN 0,06 0,29 0,80 1,86 4,30 1,71 19,63 1,71 16,03
49. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2017-06-28 444,52 PLN -0,90 1,62 3,07 8,01 24,64 24,48 28,77 8,47 29,08
50. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-28 363,94 PLN -1,17 4,10 5,79 14,20 13,49 14,65 9,22
51. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-28 997,33 PLN -0,68 1,66 4,21 2,69 3,38 -0,27
52. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-06-28 417,54 PLN 0,02 -0,22 0,08 1,08 2,50 4,43 16,68 1,11 22,77
53. Allianz NN Akcji akcyjne 2017-06-27 342,97 PLN 0,51 1,32 4,78 17,17 36,57 22,16 53,45 16,59 242,97
54. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 180,57 PLN 0,17 3,09 9,68 16,13 22,85 15,25 55,81 15,79 80,57
55. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 114,94 PLN 0,01 0,11 0,36 0,75 1,24 3,87 10,73 0,73 14,94
56. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2017-06-27 161,62 PLN -0,42 0,19 2,41 2,40 12,06 2,60 9,60
57. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-06-27 167,24 PLN -0,51 -1,42 4,51 7,25 27,57 6,92 60,89 7,15 67,24
58. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2017-06-27 175,13 PLN 0,06 -0,17 2,15 2,80 11,56 7,92 34,30 2,58 75,13
59. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-06-27 220,71 PLN -0,90 -0,67 -1,24 -0,96 20,62 27,25 72,15 0,23 120,71
60. Allianz NN Japonia akcyjne 2017-06-27 187,96 PLN 0,45 2,38 4,99 4,61 32,72 22,11 100,60 5,54 87,96
61. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2017-06-27 126,08 PLN -0,03 2,17 6,49 20,00 24,43 8,10 28,75 18,56 26,08
62. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-06-27 298,21 PLN -0,16 0,54 1,75 3,25 3,06 8,94 23,24 3,80 198,21
63. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2017-06-27 94,30 PLN -0,12 1,04 2,34 10,76 8,60 -12,03 -5,94 10,25 -5,70
64. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2017-06-27 113,84 PLN -0,88 -0,88 -1,04 8,38 26,87 12,77 29,19 7,64 13,84
65. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2017-06-27 188,90 PLN -0,48 0,22 0,58 0,45 19,16 10,33 59,75 1,65 88,90
66. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 274,31 PLN 0,09 0,65 2,20 6,82 11,89 9,01 26,61 6,84 174,31
67. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 119,64 PLN -0,31 -0,11 1,24 1,31 6,15 14,65 1,32 19,64
68. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2017-06-27 229,33 PLN 0,67 1,59 2,28 13,63 36,60 42,26 94,46 12,73 91,27
69. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2017-06-27 143,58 PLN -0,09 0,49 4,99 17,98 36,11 11,48 32,36 16,51 43,58
70. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-06-27 115,46 PLN 0,12 1,63 5,51 17,11 38,33 30,26 87,01 15,25 15,07
71. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 124,60 PLN -0,30 -0,68 5,70 9,58 9,97 3,99 16,61 9,71 24,61
72. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 155,38 PLN -0,25 -0,10 2,98 8,99 14,55 9,73 37,69 8,05 55,32
73. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 152,73 PLN -0,13 -0,88 1,93 7,81 10,49 10,17 35,66 7,25 59,23
74. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-06-27 108,07 PLN -0,08 0,16 1,22 2,70 5,01 4,65 2,47 8,06
75. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-06-27 167,22 PLN 0,00 0,24 0,81 1,63 3,68 6,61 17,36 1,50 66,70
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 152,88 PLN -0,01 0,14 0,70 1,43 2,19 5,55 14,42 1,42 52,29
77. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2017-06-27 11,05 PLN 0,18 1,10 6,87 17,43 32,97 1,38 29,54 16,81 10,50
78. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2017-06-27 109,41 PLN -1,14 0,86 -2,67 -7,39 8,93 32,75 65,02 -5,45 9,41
79. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2017-06-27 50,49 PLN -0,77 -0,79 2,58 1,45 16,61 13,33 55,64 0,72 25,85
80. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-06-27 12,12 PLN -0,90 -1,38 3,68 7,07 22,42 16,99 75,14 7,16 20,96
81. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2017-06-27 23,68 PLN 0,25 1,02 5,43 15,79 31,85 -0,50 14,07 15,06 136,80
82. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-06-27 7,37 PLN 0,27 0,27 7,59 16,25 27,73 -9,24 5,44 14,80 -26,37
83. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 10,42 PLN -0,29 -0,19 2,06 3,89 10,97 3,78 4,20
84. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2017-06-27 21,84 PLN 0,18 1,06 3,61 12,75 34,90 27,64 86,67 11,77 117,96
85. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 12,20 PLN 0,00 0,08 0,49 1,08 1,58 4,54 11,52 1,08 22,00
86. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2017-06-27 11,97 PLN 0,00 0,42 1,35 1,96 1,87 8,13 2,31 19,58
87. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2017-06-27 11,54 PLN -0,17 -0,09 1,50 3,04 7,85 3,04 15,40
88. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-06-27 56,98 PLN -0,04 0,39 1,35 1,95 1,71 5,56 2,33 8,02
89. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2017-06-27 18,38 PLN 0,00 0,05 0,77 2,45 5,63 6,37 25,80 2,22 83,62
90. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2017-06-27 189,85 PLN 0,01 0,15 0,57 1,15 1,56 4,47 11,17 1,12 88,68
91. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2017-06-27 10,84 PLN 0,00 0,18 0,74 1,31 1,50 5,76 1,31 8,40
92. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 12,21 PLN 0,25 0,83 2,52 6,45 11,30 1,83 21,73 6,54 21,98
93. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 18,98 PLN -0,47 0,26 1,55 3,26 8,64 10,80 37,44 3,49 89,61
94. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 5,71 PLN 0,00 -3,38 -5,62 -7,00 -6,70 -28,89 -30,02 -8,49 -43,13
95. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2017-06-27 11,87 PLN -0,42 -0,67 1,89 3,85 14,46 12,62 3,76 18,70
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2017-06-27 113,92 PLN 0,64 0,24 1,11 5,01 17,53 17,97 26,93 4,18 13,69
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2017-06-27 206,13 PLN -0,15 0,37 1,83 2,76 2,56 7,77 21,88 3,14 105,64
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 161,47 PLN -0,01 0,32 2,82 6,56 12,42 11,37 28,48 6,73 222,94
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 143,65 PLN 0,08 0,36 3,86 9,75 19,89 14,87 31,95 9,76 187,30
100. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2017-06-27 14,48 PLN 0,00 0,56 4,25 8,30 15,56 21,37 7,90 31,52
101. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2017-06-27 14,26 PLN 0,00 0,56 4,16 8,11 15,19 7,62 15,28
102. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2017-06-27 14,06 PLN -0,07 0,43 3,99 7,74 14,50 18,15 7,33 25,42
103. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2017-06-27 13,63 PLN 0,00 0,37 3,73 7,24 13,39 14,63 33,76 6,90 36,30
104. Allianz Polska OFE pozostałe 2017-06-27 42,54 PLN 0,07 0,93 6,06 15,38 30,21 21,65 45,29 14,60 325,40
105. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-06-27 140,61 PLN -0,07 0,29 1,01 1,70 1,96 5,80 18,27 2,12 30,34
106. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2017-06-27 104,63 PLN 0,03 0,22 0,81 1,56 2,91 1,49 4,34
107. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2017-06-27 108,91 PLN 0,27 0,33 2,12 3,26 5,57 3,15 8,60
108. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2017-06-27 109,55 PLN 0,61 1,13 0,35 13,10 30,70 2,15 16,97 12,54 119,10
109. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-06-27 58,86 PLN 0,26 0,63 -2,55 10,25 28,68 18,84 58,31 8,20 17,65
110. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-06-27 201,42 PLN -0,61 -0,10 1,20 2,43 18,32 22,82 68,81 3,07 149,56
111. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-06-27 132,43 PLN 0,33 0,68 -4,33 5,79 33,12 51,82 66,08 5,62 100,23
112. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2017-06-27 86,33 PLN -1,96 4,24 2,36 9,93 11,04 -10,50 23,38 12,09 92,96
113. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2017-06-27 161,97 PLN -0,22 0,50 2,27 3,01 2,18 7,63 25,17 3,17 223,94
114. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 63,21 PLN -0,03 0,22 0,78 1,12 2,05 5,05 15,66 1,06 26,29
115. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 82,30 PLN 0,30 1,48 1,24 12,20 26,99 13,02 39,78 11,26 64,47
116. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2017-06-27 199,65 PLN 0,24 -0,01 2,30 14,16 29,55 19,42 54,61 13,39 98,97
117. Allianz Quercus Gold akcyjne 2017-06-27 51,34 PLN 0,20 -1,93 -1,65 8,04 -10,09 -13,73 6,69 -18,03
118. Allianz Quercus lev akcyjne 2017-06-27 82,43 PLN 0,56 3,14 15,51 45,58 81,44 -11,32 -2,44 44,56 -17,57
119. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 144,55 PLN 0,00 0,18 0,59 1,18 2,41 7,84 16,94 1,16 44,06
120. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2017-06-27 76,95 PLN 0,31 -4,36 -6,52 -7,83 20,63 -3,87 -12,06 -9,10 -23,05
121. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2017-06-27 161,70 PLN -0,01 -0,12 1,14 7,82 13,85 16,52 38,52 7,19 61,12
122. Allianz Quercus Short akcyjne 2017-06-27 68,66 PLN -0,35 -2,00 -8,56 -20,63 -31,30 -16,18 -28,73 -20,34 -31,34
123. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 119,69 PLN -0,13 -0,49 -0,14 0,82 4,90 17,65 0,19 19,69
124. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2017-06-27 110,46 PLN -0,14 5,51 13,34 21,60 8,80 4,15 -1,06 20,55 6,02
125. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-06-28 521,40 PLN -0,19 -0,17 -0,97 3,22 6,70 8,92 34,49 2,39 48,97
126. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2017-06-28 56,06 PLN -1,04 3,00 11,35 30,16 37,08 30,73 28,99 40,14
127. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-06-28 119,20 PLN -0,17 0,55 1,41 5,28 5,45 3,51 16,67 5,17 19,20
128. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-06-28 118,71 PLN -0,31 0,17 7,73 13,90 30,14 36,41 13,93 69,58
129. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-06-28 450,14 PLN 0,21 -0,38 5,55 17,29 27,29 -2,74 16,31 36,41
130. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-06-28 590,20 PLN -0,36 -0,07 1,66 3,15 9,66 12,69 42,61 3,63 68,52
131. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-06-28 381,24 PLN -0,09 -0,21 2,51 7,44 12,97 8,97 7,28 15,53
132. Allianz Selektywny akcyjne 2017-06-27 103,05 PLN 0,17 0,54 3,41 13,07 29,51 11,60 27,16 12,05 10,01
133. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2017-06-27 334,33 PLN 0,02 0,47 6,06 20,38 44,60 18,00 37,79 19,25 234,33
134. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-06-27 172,66 PLN -1,65 -1,68 7,29 17,84 39,47 18,32 26,06
135. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 340,82 PLN -0,00 0,16 0,68 1,46 1,95 5,21 11,95 1,43 240,82
136. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 136,55 PLN 0,05 0,28 1,59 2,52 5,85 7,29 28,53 2,41 36,55
137. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-06-27 95,87 PLN -0,03 1,88 6,70 19,75 45,08 42,81 97,87 18,95 -4,13
138. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 128,61 PLN -0,94 -0,89 -1,22 1,08 1,10 21,18 1,16 28,61
139. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 167,89 PLN 0,16 2,85 2,67 8,03 21,26 28,81 7,68 26,07
140. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-06-27 91,99 PLN -1,97 -1,05 7,49 23,74 42,78 37,83 91,49 24,85 82,23
141. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2017-06-27 154,85 PLN -1,74 -0,89 8,26 20,00 40,84 35,75 20,97 29,05
142. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 131,87 PLN -0,09 0,02 2,00 5,71 9,14 1,51 5,53 5,52 31,46
143. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-06-28 14,17 PLN -0,07 -0,77 3,51 16,63 33,30 -1,05 20,49 15,02 41,70
144. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-06-28 14,49 PLN 0,21 0,63 0,21 2,33 12,59 2,48 23,42 2,84 44,90
145. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-06-28 91,07 PLN 0,22 0,70 0,81 3,68 15,88 6,04 34,44 4,27 118,60
146. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-06-28 7,19 PLN 1,41 -0,55 -1,24 12,34 15,78 -21,68 -19,21 11,47 -28,10
147. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-28 116,07 PLN -0,21 4,69 4,08 10,01 19,76 9,33 16,07
148. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2017-06-28 116,14 PLN 0,41 1,86 3,33 11,67 20,56 9,40 16,14
149. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2017-06-28 134,35 PLN 0,00 -0,04 3,68 6,83 23,68 20,96 6,20 34,35
150. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-06-28 113,67 PLN -0,39 1,35 2,33 15,33 29,48 28,40 71,37 13,19 13,67
151. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2017-06-28 127,08 PLN -0,49 1,08 3,59 11,16 22,33 31,39 40,50 10,41 27,08
152. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-28 115,26 PLN -0,49 0,32 3,51 14,97 33,37 25,12 68,02 13,55 15,26
153. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2017-06-28 230,71 PLN -0,35 -0,32 3,98 15,12 31,83 13,80 40,33 14,13 361,42
154. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2017-06-28 340,67 PLN -0,23 0,32 1,78 2,37 1,28 4,98 17,76 2,55 240,67
155. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-28 212,47 PLN -0,04 0,30 1,12 2,32 3,42 8,03 19,87 2,34 324,94
156. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-28 335,22 PLN -0,32 0,26 2,86 10,20 17,80 10,59 27,83 9,50 570,44
157. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-28 118,77 PLN 0,01 0,21 0,58 1,16 2,04 6,89 16,17 1,15 18,77
158. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2017-06-28 153,86 PLN -0,42 0,47 2,23 3,41 0,61 7,74 30,11 3,80 53,86
159. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2017-06-28 201,52 PLN -0,37 1,62 2,03 -0,33 -4,80 7,27 21,90 -0,27 101,52
160. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-28 177,74 PLN -0,27 0,50 2,59 7,36 11,01 7,23 22,89 7,02 77,74
161. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 109,51 PLN -0,23 1,19 1,96 1,46 9,05 2,71 9,51
162. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2017-06-27 11,34 PLN 0,50 1,32 4,19 7,42 13,62 13,44 6,94 13,38
163. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-06-27 14,73 PLN 0,33 1,60 6,17 17,85 36,69 23,20 71,17 16,72 47,34
164. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2017-06-27 10,82 PLN 0,94 -0,27 2,34 13,42 28,20 11,98 26,84 12,57 8,16
165. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-06-27 12,00 PLN 0,47 0,18 0,81 3,97 8,39 1,03 -4,10 3,67 19,99
166. Fundusz Aktywny akcyjne 2017-06-28 14,45 PLN 0,48 0,65 2,45 8,04 21,21 7,30 30,12 8,17 44,50
167. Fundusz Azjatycki akcyjne 2017-06-28 12,01 PLN 0,36 1,51 3,49 10,10 12,68 5,35 24,28 9,75 20,07
168. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2017-06-27 20,09 PLN 0,96 0,09 2,97 14,33 27,71 5,62 13,24 13,44 100,88
169. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 8,53 PLN 0,35 -3,77 -6,07 -9,52 -5,92 -14,66 -9,96 -14,73
170. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2017-06-27 22,42 PLN 0,00 -0,02 0,15 0,36 0,79 1,02 5,08 0,35 124,22
171. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2017-06-28 12,89 PLN 0,09 0,45 1,08 1,64 1,49 -0,25 4,40 1,76 28,90
172. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-28 15,71 PLN -0,24 0,41 -1,33 -5,25 4,27 19,54 36,88 -5,12 57,08
173. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2017-06-27 19,81 PLN -0,69 6,18 7,53 12,75 10,24 63,69 18,26 12,96 -60,37
174. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2017-06-27 50,49 PLN 0,01 3,98 5,47 9,06 10,40 41,90 56,28 8,76 -32,69
175. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2017-06-27 52,62 PLN -0,77 4,13 5,71 8,49 12,36 45,36 67,03 9,15 -29,83
176. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2017-06-27 52,71 PLN -0,00 4,17 5,73 9,53 11,58 44,56 69,77 9,22 -29,71
177. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2017-06-27 22,21 PLN -0,70 6,46 8,01 13,68 10,74 66,92 41,56 14,00 -55,58
178. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2017-06-27 20,68 PLN -0,72 6,63 8,22 13,82 10,94 68,86 38,46 14,19 -58,65
179. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2017-06-27 21,78 PLN -0,72 6,59 8,22 13,89 11,85 70,84 29,08 14,30 -56,44
180. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-06-27 45,56 PLN 0,01 0,21 0,69 1,40 3,10 5,26 15,79 1,27 82,76
181. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-06-27 10,28 PLN 0,06 0,27 1,18 2,44 3,67 2,72 2,33 2,78
182. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 11,10 PLN 0,04 0,16 0,73 1,43 2,25 5,45 1,40 10,96
183. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-06-27 12,02 PLN 0,08 0,38 1,02 1,44 1,82 4,15 14,97 1,61 20,22
184. Fundusz Selektywny akcyjne 2017-06-27 11,63 PLN 0,93 -0,28 2,37 13,50 28,27 14,74 32,85 12,65 16,28
185. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 19,98 PLN 0,38 0,09 2,10 6,61 10,52 6,16 14,07 6,21 99,73
186. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-28 10,59 PLN 0,54 0,70 2,79 9,51 16,48 -0,26 10,93 9,55 5,89
187. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
188. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
189. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-06-27 10,60 PLN -0,04 0,15 0,75 1,11 0,63 0,82 1,37 5,96
190. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2017-06-27 155,56 PLN 0,16 0,80 3,80 13,31 27,55 -0,20 1,99 12,33 55,08
191. Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 2017-06-27 107,93 PLN 0,19 2,29 9,08 21,08 18,98 19,25 -1,06
192. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2017-06-27 173,04 PLN 0,17 0,98 4,32 14,45 30,12 5,98 12,72 13,45 5,77
193. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2017-06-27 175,77 PLN 0,17 1,03 4,50 14,84 31,02 8,23 13,83 6,01
194. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2017-06-27 174,30 PLN 0,17 1,07 4,60 15,04 31,49 9,37 14,03 4,84
195. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2017-06-27 120,73 PLN -0,57 0,89 4,56 7,51 16,49 14,09 7,69 20,72
196. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2017-06-27 123,62 PLN -0,56 0,98 4,83 8,03 17,64 8,21 4,86
197. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2017-06-27 151,14 PLN -0,09 1,63 6,97 17,04 36,20 20,10 61,49 15,77 51,14
198. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2017-06-27 157,35 PLN -0,09 1,80 7,51 18,20 38,94 19,33 67,04 16,91 43,40
199. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2017-06-27 170,77 PLN -0,09 1,87 7,69 18,62 39,92 30,22 17,32 73,18
200. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2017-06-27 169,31 PLN -0,09 1,90 7,79 18,82 40,40 31,59 17,52 31,01
201. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 106,60 PLN -0,03 0,19 0,79 3,06 7,28 -4,18 -12,35 2,68 6,09
202. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 117,61 PLN -0,02 0,35 1,27 4,02 9,26 1,27 -3,87 3,62 -4,30
203. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 119,65 PLN -0,02 0,41 1,45 4,39 10,04 3,44 3,97 -0,02
204. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 118,54 PLN -0,02 0,43 1,52 4,54 10,37 4,38 4,12 6,13
205. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 104,50 PLN -0,23 0,91 1,80 1,39 2,79 1,45 4,50
206. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 114,84 PLN -0,36 1,02 1,29 1,63 13,67 2,69 14,84
207. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2017-06-27 110,84 PLN -0,88 -0,97 3,84 5,49 16,98 5,65 10,84
208. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2017-06-27 110,16 PLN -1,20 -0,11 5,52 11,86 10,10 11,93 10,16
209. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 2017-06-27 105,00 PLN -0,03 0,70 0,80 3,85 4,95 3,73 5,00
210. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 111,66 PLN -0,22 0,03 1,72 3,21 6,73 3,12 11,65
211. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 112,09 PLN -0,22 0,05 1,81 3,38 7,10 3,29 9,42
212. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 112,13 PLN -0,22 0,11 1,95 2,98
213. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 98,58 PLN 0,00 -4,61 -3,60 -1,48 -1,47 -0,89 -1,42
214. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2017-06-27 109,13 PLN -1,95 -0,51 0,44 18,39 9,08 15,89 9,11
215. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2017-06-27 115,06 PLN -1,11 -1,91 5,40 9,27 8,90 14,76
216. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2017-06-27 108,07 PLN -0,08 0,16 1,22 2,70 5,01 4,65 2,47 8,06
217. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2017-06-27 108,61 PLN -0,08 0,18 1,30 2,86 5,33 2,62 3,90
218. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2017-06-27 108,77 PLN -0,07 0,23 1,41 3,07 2,82 3,53
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2017-06-27 167,22 PLN 0,00 0,24 0,81 1,63 3,68 6,61 17,36 1,50 66,70
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2017-06-27 172,33 PLN 0,00 0,27 0,88 1,79 3,99 7,85 20,62 1,65 21,74
221. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2017-06-27 174,37 PLN 0,00 0,30 0,98 1,99 4,40 9,15 1,85 16,50
222. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2017-06-27 173,29 PLN 0,00 0,31 1,02 2,07 4,56 9,39 1,92 14,57
223. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 152,88 PLN -0,01 0,14 0,70 1,43 2,19 5,55 14,42 1,42 52,29
224. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 156,17 PLN 0,00 0,18 0,81 1,64 2,61 6,83 16,74 1,62 18,63
225. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 154,15 PLN 0,00 0,19 0,85 1,72 2,70 5,57 1,70 11,77
226. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 156,91 PLN -0,01 0,20 0,89 1,78 2,91 7,79 1,76 10,77
227. Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-06-27 101,76 PLN 0,00 0,07 0,63 1,23 1,71 1,12 1,74
228. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2017-06-27 101,10 PLN -0,16 0,55 2,33 9,20 8,80 1,10
229. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2017-06-27 104,21 PLN -0,12 -0,04 1,90 5,88 5,53 4,21
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2017-06-27 99,86 PLN -0,29 0,35 1,32 2,44 1,90 -0,14
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2017-06-27 108,77 PLN 0,00 0,06 2,76 4,14 3,91 8,77
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2017-06-27 101,97 PLN -0,27 0,59 2,25 4,13 3,66 1,97
233. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2017-06-27 100,83 PLN -0,09 -0,35 -0,31 0,20 0,78 -0,07 0,81
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2017-06-27 105,80 PLN -0,13 0,47 1,96 4,11 3,73 5,80
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2017-06-27 140,61 PLN -0,07 0,29 1,01 1,70 1,96 5,80 18,27 2,12 30,34
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2017-06-27 142,75 PLN -0,07 0,30 1,08 1,77 2,18 6,67 19,96 2,18 24,26
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2017-06-27 145,13 PLN -0,07 0,34 1,18 2,05 2,67 8,04 2,46 15,08
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2017-06-27 145,12 PLN -0,07 0,36 1,22 2,13 2,83 8,53 2,54 14,55
239. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2017-06-27 103,05 PLN 0,17 0,54 3,41 13,07 29,51 11,60 27,16 12,05 10,01
240. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2017-06-27 114,62 PLN 0,17 0,71 3,93 14,20 32,11 18,51 40,52 13,15 19,92
241. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2017-06-27 116,44 PLN 0,16 0,77 4,10 14,58 33,03 21,01 13,53 36,89
242. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2017-06-27 115,44 PLN 0,16 0,80 4,20 14,79 33,50 22,30 13,72 27,36
243. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 131,87 PLN -0,09 0,02 2,00 5,71 9,14 1,51 5,53 5,52 31,46
244. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 144,36 PLN -0,08 0,17 2,44 6,61 11,01 6,82 14,89 6,41 12,08
245. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 147,00 PLN -0,08 0,24 2,62 6,99 11,79 9,09 6,78 12,44
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 145,87 PLN -0,08 0,26 2,70 7,14 12,12 10,07 6,93 13,61
247. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 93,68 PLN 0,07 -4,13 -6,03 -10,09 -4,53 -18,08 -10,42 -6,33
248. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-06-27 96,26 PLN 0,08 -4,05 -5,78 -9,63 -3,57 -9,98 -6,85
249. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2017-06-27 103,23 PLN 0,02 0,29 1,88 1,98 3,18 1,94 3,21
250. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 109,51 PLN -0,23 1,19 1,96 1,46 9,05 2,71 9,51
251. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 10,65 PLN -0,04 0,43 1,86 4,26 3,99 0,01 7,77 3,99 6,52
252. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 9,96 PLN 0,09 -0,03 2,32 4,92 10,37 2,06 1,45 4,50 -0,38
253. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-06-27 9,71 PLN 0,08 0,22 1,57 4,65 7,18 -0,78 5,28 4,46 -2,88
254. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2017-06-27 147,61 PLN 0,44 0,62 2,90 9,18 17,10 13,70 8,69 27,34
255. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2017-06-27 139,70 PLN 0,75 0,62 3,86 13,71 26,40 10,88 12,88 26,76
256. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2017-06-27 137,63 PLN 0,34 0,31 2,62 6,26 10,97 9,42 6,02 19,04
257. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2017-06-27 133,65 PLN 0,56 -0,02 3,96 7,74 16,13 25,64 7,60 33,65
258. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2017-06-27 121,37 PLN 0,35 0,65 4,55 13,46 19,59 12,35 12,40 21,37
259. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2017-06-27 110,12 PLN 0,12 0,36 1,43 3,14 7,12 5,27 2,99 10,12
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.