Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 19,7069 PLN 1,82 8,45 8,21 17,92 36,93 24,90 23,55 3,90 249,17
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 2,4502 PLN 1,80 8,48 8,51 18,14 36,87 27,05 27,92 4,02 145,02
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-21 6,71 PLN 0,06 1,88 -1,76 -1,48 -4,75 -11,91 -0,58 -1,45 -32,88
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-02-22 209,72 PLN 0,76 5,84 9,39 7,58 24,52 11,65 70,49 5,37 109,72
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 121,09 PLN 0,11 0,72 4,32 6,12 8,53 4,73 14,57 0,26 21,09
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 183,68 PLN 0,56 3,63 9,63 11,93 16,03 30,65 56,31 4,70 83,68
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2024-02-22 434,31 PLN 2,06 11,64 12,48 21,00 33,44 7,60 22,18 5,71 334,31
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-02-22 321,63 PLN -0,00 1,18 2,89 4,83 10,78 13,42 16,44 1,69 221,63
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2024-02-22 192,34 PLN 1,89 3,80 12,53 3,52 -4,32 -20,36 -8,22 6,26 -21,83
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-02-22 311,63 PLN 0,15 0,41 3,30 5,99 15,16 -1,26 6,69 0,12 211,63
11. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-02-22 14,51 PLN 0,83 2,33 2,83 4,69 9,51 28,18 22,76 -1,02 45,10
12. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-02-22 15,82 PLN 1,87 3,13 9,03 11,49 18,06 -1,06 0,70 3,13 58,20
13. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-02-22 51,06 PLN 3,30 7,40 16,50 23,87 44,85 7,20 71,28 10,74 410,60
14. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-02-22 172,75 PLN 0,92 6,69 12,53 16,35 43,37 38,05 85,16 6,12 72,75
15. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2024-02-22 235,19 PLN 2,48 2,93 13,15 21,08 42,08 16,39 84,51 5,73 84,71
16. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-02-22 72,18 PLN 0,74 5,59 4,16 6,16 5,53 -46,27 -41,01 0,78 -5,73
17. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2024-02-22 296,81 PLN 1,38 9,70 9,73 21,62 40,05 41,22 39,31 4,82 493,62
18. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-02-22 249,24 PLN 0,05 0,94 3,39 5,74 11,06 5,08 12,33 1,65 398,48
19. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2024-02-22 355,76 PLN 0,14 -0,04 2,69 4,89 11,88 -9,38 0,03 0,15 255,76
20. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 418,89 PLN 0,84 5,59 7,74 14,43 29,46 15,50 27,32 3,55 737,78
21. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2024-02-22 148,05 PLN 0,12 -0,16 2,78 5,07 12,46 -16,27 -6,23 -0,09 48,05
22. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2024-02-22 463,41 PLN 1,43 9,34 9,39 20,00 36,85 39,55 48,50 4,88 363,41
23. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-02-22 232,76 PLN 0,28 0,67 3,50 4,76 4,00 33,56 43,28 -0,10 132,76
24. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-02-22 202,80 PLN 0,20 0,50 4,35 6,44 9,13 2,72 13,47 0,28 102,80
25. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-02-22 365,82 PLN 0,66 3,11 8,20 10,35 11,27 45,00 60,57 3,73 265,82
26. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2024-02-22 359,16 PLN 1,62 6,37 13,87 19,85 42,77 66,60 89,79 13,44 259,16
27. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-02-22 353,86 PLN 0,16 -0,18 2,39 3,88 9,84 0,25 12,85 -0,26 253,86
28. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2024-02-22 82,02 PLN -0,17 -0,21 1,62 2,79 8,41 -9,14 -7,41 -2,09 -17,98
29. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 237,01 PLN 1,43 9,33 10,34 20,78 39,49 43,65 54,62 5,46 71,57
30. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-02-22 151,60 PLN -0,09 0,79 2,38 3,92 8,93 8,15 11,83 1,47 50,88
31. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2024-02-22 881,95 PLN 1,37 7,15 9,42 17,90 42,25 35,93 99,65 4,90 781,95
32. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 178,41 PLN 0,02 -0,47 -0,10 3,47 5,93 3,41 27,00 -3,37 78,37
33. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2024-02-22 262,11 PLN 0,89 5,85 2,53 1,59 -8,33 -15,96 12,45 2,79 162,06
34. Allianz Investor Quality akcyjne 2024-02-22 262,11 PLN 2,13 5,78 13,32 17,80 29,39 35,19 42,87 7,82 54,12
35. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2024-02-22 86,85 PLN 0,74 5,44 3,15 5,77 3,80 -16,83 2,99 1,05 -13,56
36. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-02-22 444,16 PLN 0,72 7,61 13,34 15,68 37,04 28,22 69,48 6,55 344,16
37. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 846,64 PLN 1,30 5,06 9,08 13,40 27,00 -1,50 44,16 4,15 746,64
38. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2024-02-23 501,53 PLN -0,48 4,98 3,77 2,53 -8,47 -28,19 -1,59 3,26 45,64
39. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-23 646,76 PLN 1,28 6,89 14,55 9,20 10,91 17,74 56,70 7,68 94,09
40. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-02-22 178,46 PLN 0,06 0,64 2,13 3,99 9,19 10,18 14,92 1,12 77,77
41. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 154,87 PLN 0,07 0,76 3,14 5,73 11,71 9,95 16,50 0,97 54,87
42. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 182,47 PLN 0,40 1,36 5,47 7,32 11,38 32,62 52,01 0,89 127,86
43. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 157,17 PLN 1,14 4,82 11,52 13,92 20,79 27,81 36,55 4,49 32,57
44. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 234,52 PLN 0,11 0,09 3,46 5,06 13,66 -7,04 -0,67 -7,00
45. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 219,39 PLN 1,15 5,57 8,54 7,72 23,73 7,47 66,85 4,34 119,39
46. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 158,31 PLN 0,15 0,09 3,02 5,11 13,97 -4,82 3,65 -0,05 58,31
47. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 643,17 PLN 1,86 8,40 8,64 17,35 36,58 26,80 41,30 4,09 543,17
48. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 125,09 PLN 0,35 2,26 8,45 9,77 9,00 5,03 19,85 1,07 34,13
49. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 296,81 PLN 1,38 9,70 9,73 21,62 40,05 41,22 39,31 4,82 493,62
50. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 148,05 PLN 0,12 -0,16 2,78 5,07 12,46 -16,27 -6,23 -0,09 48,05
51. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-02-22 202,80 PLN 0,20 0,50 4,35 6,44 9,13 2,72 13,47 0,28 102,80
52. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-02-22 365,82 PLN 0,66 3,11 8,20 10,35 11,27 45,00 60,57 3,73 265,82
53. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2024-02-22 203,70 PLN -0,03 -0,95 -5,41 -6,03 -7,46 15,21 -2,94 25,80
54. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) pozostałe 2024-02-22 178,41 PLN 0,02 -0,47 -0,10 3,47 5,93 3,41 27,00 -3,37 78,37
55. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 163,19 PLN -0,43 10,28 6,81 2,84 -0,11 47,88 35,23 17,20 63,16
56. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 64,54 PLN 1,49 9,15 14,72 16,50 40,27 40,37 67,07 9,35 29,00
57. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 98,55 PLN 1,18 3,82 13,31 10,77 16,27 31,19 48,24 6,78 120,27
58. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 179,41 PLN 0,09 0,62 3,03 5,53 11,93 -5,00 6,10 1,00 258,82
59. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 348,88 PLN 1,37 8,75 11,23 19,50 43,13 56,61 138,35 6,04 247,70
60. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 400,91 PLN 1,49 8,79 10,94 18,44 39,42 34,65 27,74 4,46 300,91
61. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 37,27 PLN 0,16 -0,24 1,86 3,73 9,30 -6,38 3,16 -0,24 272,70
62. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 263,94 PLN 5,24 8,36 21,71 27,98 32,49 -10,01 29,33 15,00 92,70
63. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 322,75 PLN 0,07 -0,15 1,95 3,97 8,66 -7,52 0,12 0,11 222,75
64. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2024-02-22 50,05 PLN -0,14 1,21 -2,65 -4,85 -7,74 17,74 9,14 -1,88 -49,95
65. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 177,15 PLN 5,82 11,91 29,47 38,95 55,54 -40,43 51,27 19,19 250,93
66. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-02-22 202,22 PLN 0,05 0,97 3,02 5,32 10,36 15,30 18,48 1,55 28,15
67. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-02-22 6,48 PLN 0,78 5,71 3,51 4,52 1,89 -28,00 -7,69 0,62 -35,26
68. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-02-22 239,08 PLN 0,06 1,09 3,20 4,52 9,31 17,21 21,68 1,71 137,61
69. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2024-02-22 14,07 PLN 0,07 1,52 4,30 5,39 10,70 19,95 24,51 2,25 40,70
70. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-02-22 66,72 PLN 0,17 0,41 2,85 5,27 11,26 4,01 10,98 0,66 26,48
71. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2024-02-22 19,07 PLN 0,05 -0,21 3,36 4,90 5,53 -3,30 5,65 -0,78 90,51
72. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2024-02-22 14,38 PLN 0,21 0,21 3,01 5,89 12,52 6,20 14,04 0,35 43,66
73. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2024-02-22 14,96 PLN 0,00 0,74 2,47 3,60 7,78 14,99 18,82 1,22 49,60
74. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 25,59 PLN 0,83 2,20 6,45 9,22 14,60 11,16 30,16 2,36 155,64
75. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 7,15 PLN 0,14 -0,14 -4,67 -4,92 -5,80 20,57 27,45 -2,05 -28,78
76. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy obligacyjne i dłużne 2024-02-22 216,94 PLN 0,12 0,11 2,30 4,78 12,96 -4,57 0,85 0,38 52,99
77. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2024-02-22 21,05 PLN 0,24 3,34 5,83 9,52 22,81 34,50 47,10 3,03 91,19
78. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2024-02-22 20,19 PLN 0,25 3,27 5,71 9,31 22,36 32,92 44,21 3,01 63,22
79. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2024-02-22 19,26 PLN 0,21 3,22 5,59 9,00 21,74 30,93 40,58 2,88 71,81
80. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2024-02-22 17,46 PLN 0,23 3,13 5,31 8,45 20,50 27,07 33,69 2,77 74,60
81. Allianz Polska OFE pozostałe 2024-02-22 63,26 PLN 0,57 8,71 10,32 19,97 39,37 57,17 54,63 5,26 532,60
82. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-02-22 152,08 PLN 0,11 -0,05 2,01 3,87 10,92 -3,24 4,68 -0,12 40,97
83. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2024-02-22 95,95 PLN 1,57 9,12 12,35 22,79 45,03 28,45 13,93 6,22 91,90
84. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-02-22 64,54 PLN 1,49 9,15 14,72 16,50 40,27 40,37 67,07 9,35 29,00
85. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2024-02-22 98,55 PLN 1,18 3,82 13,31 10,77 16,27 31,19 48,24 6,78 120,27
86. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-02-23 149,48 PLN -0,00 4,15 7,70 5,84 2,14 16,05 34,16 3,07 113,54
87. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-02-23 657,96 PLN 0,09 9,20 16,23 17,90 35,08 51,90 60,34 10,49 99,38
88. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-02-23 695,51 PLN 0,48 2,04 5,25 6,78 7,08 6,03 17,42 1,60 98,59
89. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-02-23 434,17 PLN 0,05 0,30 5,64 8,59 11,94 4,85 14,15 0,57 31,57
90. Allianz SFIO Dużych Spółek akcyjne 2024-02-22 150,27 PLN 2,01 9,08 8,14 21,84 50,30 41,02 4,40 50,27
91. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2024-02-22 122,32 PLN 0,04 0,52 2,02 3,92 8,45 12,01 15,94 0,92 22,32
92. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 11,97 PLN 0,00 -0,83 1,44 1,27 -0,99 -10,40 -18,35 -4,62 19,70
93. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 70,83 PLN 0,23 0,48 3,63 4,78 4,90 -12,70 -22,63 -2,41 70,02
94. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 152,00 PLN 0,32 2,14 7,47 9,74 13,22 19,45 36,69 2,76 52,00
95. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 10,4115 PLN 0,11 0,44 2,92 5,14 11,98 -1,54 0,56 4,12
96. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 57,1904 PLN 1,77 8,16 8,20 16,78 34,61 22,89 24,65 3,84 398,81
97. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2024-02-22 14,80 PLN -0,60 3,93 9,05 11,22 12,84 -2,37 30,63 2,74 47,96
98. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-02-22 20,01 PLN -0,87 5,08 7,98 6,10 21,97 7,61 64,97 3,34 100,13
99. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2024-02-22 15,53 PLN -0,80 6,44 6,23 11,80 27,73 21,41 55,64 1,60 55,26
100. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2024-02-22 19,43 PLN -0,51 4,42 6,15 12,39 30,77 25,94 72,26 1,85 94,34
101. Fundusz Aktywny akcyjne 2024-02-23 17,82 PLN -0,39 5,36 7,77 10,76 18,24 22,69 30,91 2,58 78,23
102. Fundusz Azjatycki akcyjne 2024-02-23 8,47 PLN 0,81 3,41 -3,52 -4,03 -12,71 -41,25 -26,52 -0,95 -15,34
103. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2024-02-22 30,94 PLN -0,80 6,52 6,47 12,35 29,00 25,05 64,06 1,74 209,38
104. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 10,80 PLN 0,99 3,80 4,91 1,88 -2,78 76,91 28,93 4,25 8,04
105. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2024-02-22 23,79 PLN 0,00 0,25 0,81 1,79 4,30 5,89 6,45 0,44 137,94
106. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-02-23 13,46 PLN -0,01 0,59 2,39 4,75 10,35 0,38 2,72 0,40 34,60
107. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-23 18,28 PLN -0,19 1,18 6,06 4,00 -2,94 3,49 18,23 2,52 82,84
108. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2024-02-22 21,82 PLN -1,11 1,69 7,54 8,74 14,82 -3,59 17,55 5,33 -56,36
109. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
110. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
111. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
112. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2024-02-22 24,69 PLN -0,20 2,16 8,55 9,80 15,53 -4,31 18,91 6,77 -50,63
113. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2024-02-22 22,84 PLN -0,64 1,85 8,09 9,42 16,00 -4,51 18,15 6,21 -54,33
114. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2024-02-22 24,11 PLN -0,18 2,17 8,70 9,92 16,20 -4,93 18,55 6,63 -51,78
115. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-02-22 53,09 PLN -0,04 1,04 3,15 5,42 10,59 13,45 15,15 1,61 113,01
116. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2024-02-22 11,19 PLN -0,09 0,07 3,12 4,98 5,42 3,04 9,95 -0,78 11,92
117. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2024-02-22 12,74 PLN 0,02 0,84 2,33 3,99 8,57 10,65 13,17 1,30 27,45
118. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-02-22 12,48 PLN 0,02 -0,06 1,62 3,66 10,79 -4,95 1,46 -0,40 24,84
119. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2024-02-22 10,43 PLN 0,02 -0,03 1,69 3,74 9,54 -0,34 4,27
120. Fundusz Selektywny akcyjne 2024-02-22 16,60 PLN -0,80 6,45 6,23 11,80 27,71 21,39 54,46 1,62 66,00
121. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 26,07 PLN -0,20 2,96 4,79 10,13 24,08 10,58 36,23 1,42 160,69
122. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2024-02-22 11,28 PLN 0,97 8,24 12,99 5,00 12,78
123. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2024-02-22 11,04 PLN 0,02 0,76 2,11 3,54 7,34 1,17 10,39
124. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-23 11,95 PLN -0,24 4,15 5,61 9,69 20,88 16,28 17,85 1,17 19,55
125. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 13,4357 PLN 0,01 0,42 1,15 2,06 2,54 3,44 5,88 0,75 34,36
126. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 11,6894 PLN 0,01 0,29 0,83 1,62 3,11 3,83 4,60 0,51 1 068,94
127. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 19,4821 PLN 1,80 8,35 8,11 17,30 34,89 21,58 18,61 3,79 94,82
128. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 15,6904 PLN 0,40 1,69 3,54 6,17 13,86 0,66 5,61 0,85 56,90
129. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2024-02-22 17,2024 PLN 1,69 4,71 9,06 11,87 14,28 20,41 34,21 4,88 244,05
130. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 1,8373 PLN 0,07 0,20 1,59 3,25 8,56 -5,28 0,92 0,43 83,38
131. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 18,6747 PLN 0,05 0,69 2,47 4,30 9,32 9,67 14,03 1,18 86,75
132. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 18,4944 PLN 1,33 6,13 8,92 16,50 46,58 42,51 54,32 5,21 84,94
133. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 5,0587 PLN 0,39 1,68 3,64 6,13 14,07 2,04 9,55 0,94 405,87
134. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 3,3558 PLN 0,47 2,16 4,08 7,44 16,14 6,95 15,73 1,23 205,46
135. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2024-02-22 11,1336 PLN 1,40 5,81 9,19 12,21 23,85 3,97 11,34
136. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-02-22 10,9798 PLN 0,10 0,44 3,33 5,54 13,29 0,37 9,80
137. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 10,8944 PLN 0,65 2,50 5,44 7,76 17,21 1,57 8,94
138. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2024-02-22 10,9822 PLN 0,91 3,56 6,69 9,35 19,53 2,32 9,82
139. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-02-21 10,84 PLN -0,03 0,14 2,42 4,45 8,98 -1,92 1,41 0,03 8,40
140. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2024-02-22 170,40 PLN 0,93 4,45 10,71 12,35 17,36 1,96 39,79 3,88 70,38
141. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2024-02-22 182,79 PLN 0,93 4,48 10,80 12,52 17,72 3,06 44,04 3,93 55,05
142. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2024-02-22 182,67 PLN 0,93 4,51 10,91 12,75 18,18 4,57 48,21 3,99 42,78
143. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2024-02-22 186,60 PLN 0,94 4,58 11,13 13,20 19,13 7,12 4,12 48,74
144. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2024-02-22 182,72 PLN 0,93 4,61 11,22 13,36 19,49 8,09 4,17 25,06
145. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2024-02-22 172,06 PLN 0,93 4,46 10,74 12,41 17,48 2,40 3,90 18,12
146. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2024-02-22 209,72 PLN 0,76 5,84 9,39 7,58 24,52 11,65 70,49 5,37 109,72
147. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2024-02-22 233,44 PLN 0,76 5,87 9,47 7,74 24,95 12,89 76,46 5,42 112,74
148. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2024-02-22 263,81 PLN 0,77 5,91 9,59 7,96 25,45 14,51 81,62 5,48 167,53
149. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2024-02-22 272,45 PLN 0,77 5,97 9,80 8,37 26,26 16,91 88,10 5,60 110,83
150. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2024-02-22 211,17 PLN 0,76 5,85 9,42 7,64 24,67 12,16 5,38 29,22
151. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2024-02-22 60,08 PLN -1,97 -5,58 -10,33 -6,68 -5,52 -20,84 -36,64 -14,39 -39,93
152. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2024-02-22 64,67 PLN -1,96 -5,55 -10,26 -6,53 -5,23 -19,99 -34,71 -14,34 -37,42
153. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2024-02-22 66,89 PLN -1,96 -5,52 -10,17 -6,34 -4,86 -18,81 -32,80 -14,31 -36,70
154. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2024-02-22 65,97 PLN -1,98 -5,46 -9,99 -5,99 -4,11 -16,89 -14,20 -29,31
155. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2024-02-22 60,57 PLN -1,96 -5,57 -10,29 -6,63 -5,42 -20,50 -14,38 -28,50
156. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2024-02-22 3 632,12 PLN 1,81 8,69 9,14 19,52 40,06 36,23 43,80 4,38 258,18
157. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 163,61 PLN 1,19 5,34 6,82 13,57 31,55 25,86 67,58 3,44 62,83
158. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 164,42 PLN 1,19 5,39 7,00 13,96 47,07 47,07 43,90 3,53 37,39
159. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 210,44 PLN 1,30 5,82 7,52 14,62 33,48 31,91 84,97 4,00 88,41
160. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 165,05 PLN 1,18 5,35 6,85 13,61 31,63 26,36 3,45 43,27
161. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 204,22 PLN 0,00 3,26 13,24 15,17 34,21 -22,09 74,29 2,09 93,19
162. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-02-22 205,83 PLN 0,00 3,27 13,27 15,23 34,35 -21,59 2,11 6,20
163. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2024-02-22 57,44 PLN 0,74 6,57 -6,01 -12,55 -27,52 -54,07 -40,12 -2,53 -47,35
164. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2024-02-22 57,89 PLN 0,73 6,57 -5,98 -12,50 -27,45 -53,77 -2,53 -45,61
165. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 121,09 PLN 0,11 0,72 4,32 6,12 8,53 4,73 14,57 0,26 21,09
166. Subfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2024-02-22 1 984,63 PLN 0,09 0,39 3,10 4,93 11,94 0,78 12,28 0,31 95,71
167. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-02-22 154,87 PLN 0,07 0,76 3,14 5,73 11,71 9,95 16,50 0,97 54,87
168. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych C obligacyjne i dłużne 2024-02-22 157,48 PLN 0,08 0,79 3,58 6,46 13,12 1,03 20,03
169. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2024-02-22 161,93 PLN 0,08 0,84 3,73 6,74 13,73 14,02 1,11 19,55
170. Subfundusz Allianz Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-02-22 125,76 PLN 0,06 0,75 2,95 5,50 10,62 14,11 18,47 1,09 21,55
171. Subfundusz Allianz Dochodowy C obligacyjne i dłużne 2024-02-22 126,17 PLN 0,06 0,77 3,00 5,59 11,03 1,13 14,39
172. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 104,38 PLN 0,66 0,90 4,51 4,73 7,77 -12,40 0,25 2,79
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 183,68 PLN 0,56 3,63 9,63 11,93 16,03 30,65 56,31 4,70 83,68
174. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 185,13 PLN 0,56 3,64 9,66 11,99 16,14 31,49 4,72 44,58
175. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2024-02-22 174,98 PLN 1,07 9,15 14,66 15,69 16,84 19,96 68,64 5,69 74,98
176. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2024-02-22 176,36 PLN 1,08 9,16 14,69 15,75 16,97 20,74 5,71 34,92
177. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 182,47 PLN 0,40 1,36 5,47 7,32 11,38 32,62 52,01 0,89 127,86
178. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji akcyjne 2024-02-22 157,17 PLN 1,14 4,82 11,52 13,92 20,79 27,81 36,55 4,49 32,57
179. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji C akcyjne 2024-02-22 160,69 PLN 1,15 4,95 11,92 14,73 22,50 4,72 25,77
180. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji Z akcyjne 2024-02-22 163,93 PLN 1,15 5,00 12,06 15,03 23,14 4,80 20,59
181. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-02-22 234,52 PLN 0,11 0,09 3,46 5,06 13,66 -7,04 -0,67 -7,00
182. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji C obligacyjne i dłużne 2024-02-22 234,76 PLN 0,11 0,17 -0,42
183. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji Z obligacyjne i dłużne 2024-02-22 241,97 PLN 0,12 0,21 3,84 5,82 15,30 -0,46 7,41
184. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 127,75 PLN 0,40 1,43 5,45 6,73 6,66 1,10 14,64 1,00 27,74
185. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 131,12 PLN 0,40 1,45 5,52 6,89 6,98 2,05 16,53 1,04 28,00
186. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 135,76 PLN 0,40 1,48 5,64 7,13 7,46 3,53 19,52 1,11 24,69
187. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 137,20 PLN 0,40 1,55 5,83 7,50 8,20 5,68 1,22 20,26
188. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 135,92 PLN 0,41 1,57 5,90 7,63 8,48 6,47 1,26 15,22
189. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 128,95 PLN 0,40 1,43 5,47 6,78 6,77 1,49 1,02 9,44
190. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2024-02-22 143,92 PLN 0,34 1,27 -2,03 -2,27 -12,96 7,41 25,29 -7,40 43,92
191. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2024-02-22 145,05 PLN 0,35 1,28 -2,00 -2,22 -12,87 8,10 -7,38 30,81
192. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2024-02-22 161,70 PLN 0,78 3,05 10,46 13,95 24,89 33,94 56,37 4,03 61,67
193. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2024-02-22 162,99 PLN 0,78 3,05 10,48 13,99 25,01 34,80 4,05 53,52
194. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 178,46 PLN 0,06 0,64 2,13 3,99 9,19 10,18 14,92 1,12 77,77
195. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2024-02-22 186,04 PLN 0,06 0,67 2,23 4,16 9,53 10,96 16,52 1,17 41,31
196. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2024-02-22 185,22 PLN 0,06 0,68 2,25 4,22 9,64 11,33 17,22 1,19 34,30
197. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2024-02-22 190,65 PLN 0,07 0,79 2,39 4,40 9,90 11,94 18,24 1,31 34,59
198. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2024-02-22 183,03 PLN 0,07 0,81 2,42 4,46 10,03 12,40 1,34 13,37
199. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2024-02-22 179,59 PLN 0,06 0,64 2,16 4,03 9,27 10,42 1,13 11,26
200. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-02-22 1 797,63 PLN 0,04 0,82 2,62 4,70 9,94 14,35 20,13 1,47 77,27
201. Subfundusz Allianz Małych Spółek akcyjne 2024-02-22 219,39 PLN 1,15 5,57 8,54 7,72 23,73 7,47 66,85 4,34 119,39
202. Subfundusz Allianz Małych Spółek Z akcyjne 2024-02-22 240,29 PLN 1,15 5,74 9,06 8,76 26,12 14,35 4,65 40,87
203. Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka obligacyjne i dłużne 2024-02-22 197,72 PLN 0,05 0,75 2,76 4,65 10,56 6,30 9,07 1,19 97,72
204. Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka Z obligacyjne i dłużne 2024-02-22 204,07 PLN 0,05 0,82 2,95 5,04 11,43 8,95 1,30 10,51
205. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii akcyjne 2024-02-22 211,56 PLN 1,31 4,37 5,54 3,61 15,39 5,27 53,43 2,45 111,56
206. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii Z akcyjne 2024-02-22 235,65 PLN 1,42 4,33 6,70 4,94 18,76 12,73 2,98 39,26
207. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2024-02-22 158,31 PLN 0,15 0,09 3,02 5,11 13,97 -4,82 3,65 -0,05 58,31
208. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny C obligacyjne i dłużne 2024-02-22 162,55 PLN 0,15 0,17 3,54 5,87 15,78 0,07 21,61
209. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2024-02-22 168,88 PLN 0,16 0,21 3,68 6,15 16,40 0,34 0,15 3,28
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 119,25 PLN 0,11 0,10 3,26 5,15 5,62 3,83 11,23 -0,63 19,24
211. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2024-02-22 121,98 PLN 0,11 0,12 3,33 5,31 5,93 4,60 12,65 -0,59 16,69
212. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2024-02-22 124,98 PLN 0,10 0,15 3,43 5,52 6,36 5,57 14,50 -0,53 18,96
213. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2024-02-22 122,12 PLN 0,11 0,19 3,55 5,75 6,82 6,95 -0,46 14,14
214. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2024-02-22 121,78 PLN 0,12 0,21 3,62 5,89 7,09 7,76 -0,43 10,57
215. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2024-02-22 117,86 PLN 0,11 0,13 3,33 5,32 5,93 4,55 -0,58 6,99
216. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 202,22 PLN 0,05 0,97 3,02 5,32 10,36 15,30 18,48 1,55 28,15
217. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2024-02-22 212,36 PLN 0,05 0,99 3,08 5,44 10,59 16,30 20,13 1,58 50,02
218. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2024-02-22 219,17 PLN 0,05 1,02 3,17 5,61 10,95 17,04 21,73 1,64 46,43
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2024-02-22 222,24 PLN 0,06 1,29 3,49 6,03 11,57 18,26 23,89 1,92 46,94
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2024-02-22 201,66 PLN 0,05 0,98 3,04 5,35 10,41 15,70 1,56 16,92
221. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 120,42 PLN 0,42 -1,70 -3,77 -3,25 -2,49 5,08 5,54 -5,37 20,42
222. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2024-02-22 121,27 PLN 0,42 -1,67 -5,33 -5,93
223. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2024-02-22 1 901,67 PLN 0,08 0,81 3,35 5,90 12,64 12,00 20,46 1,31 90,17
224. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 100,44 PLN -0,08 0,32 2,78 4,15 10,30 -1,53 3,53 -1,74 0,44
225. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 103,14 PLN 0,22 0,47 4,70 6,22 8,02 -8,37 -0,49 -0,99 3,14
226. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2024-02-22 103,73 PLN 0,22 0,48 4,74 6,29 8,16 -8,02 -0,97 -7,66
227. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 92,47 PLN -0,19 -0,39 2,52 3,70 4,12 -9,48 -11,29 -0,63 -7,55
228. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2024-02-22 92,99 PLN -0,19 -0,36 2,57 3,80 4,31 -9,00 -0,60 -10,74
229. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 104,02 PLN 0,02 -0,19 2,57 4,39 4,83 -5,47 2,87 -1,22 4,02
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2024-02-22 104,50 PLN 0,02 -0,17 2,62 4,47 4,97 -5,06 -1,19 -5,10
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 124,24 PLN 0,23 0,48 4,58 7,23 10,66 4,74 12,68 0,39 24,24
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2024-02-22 124,84 PLN 0,22 0,48 4,62 7,31 10,82 5,20 0,41 7,53
233. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 117,71 PLN 0,03 -0,20 2,97 4,50 6,38 1,98 9,98 -0,41 17,71
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2024-02-22 118,30 PLN 0,03 -0,18 3,01 4,59 6,55 2,44 -0,38 5,14
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2024-02-22 125,12 PLN 0,51 2,00 4,29 7,64 17,75 13,44 1,56 25,12
236. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2024-02-22 132,70 PLN 0,78 3,16 5,36 9,89 22,01 18,22 2,06 32,70
237. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2024-02-22 144,53 PLN 1,35 5,59 7,87 15,07 29,70 26,79 3,73 44,53
238. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2024-02-22 145,05 PLN 1,35 5,58 7,86 15,08 29,81 26,76 3,72 45,05
239. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2024-02-22 147,26 PLN 1,52 6,44 8,67 16,58 32,36 29,31 4,34 47,26
240. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2024-02-22 146,93 PLN 1,53 6,48 8,73 16,70 32,60 29,08 4,37 46,93
241. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2024-02-22 145,84 PLN 1,53 6,48 8,74 16,70 32,53 28,22 4,37 45,84
242. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2024-02-22 143,26 PLN 1,47 6,49 8,71 16,94 33,07 27,80 4,45 43,26
243. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2024-02-22 132,26 PLN 1,37 5,89 8,35 16,98 32,90 29,21 4,04 32,26
244. Subfundusz Allianz Polskich Akcji akcyjne 2024-02-22 643,17 PLN 1,86 8,40 8,64 17,35 36,58 26,80 41,30 4,09 543,17
245. Subfundusz Allianz Polskich Akcji C akcyjne 2024-02-22 657,56 PLN 1,86 8,52 9,02 18,18 38,51 4,31 44,98
246. Subfundusz Allianz Polskich Akcji Z akcyjne 2024-02-22 700,92 PLN 1,86 8,57 9,17 18,49 39,23 34,96 4,39 55,52
247. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 152,08 PLN 0,11 -0,05 2,01 3,87 10,92 -3,24 4,68 -0,12 40,97
248. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2024-02-22 157,05 PLN 0,10 -0,03 2,03 3,97 11,18 -2,61 5,94 -0,08 36,71
249. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2024-02-22 163,18 PLN 0,10 0,01 2,14 4,16 11,53 -1,80 7,56 -0,02 29,39
250. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2024-02-22 166,74 PLN 0,11 0,05 2,23 4,32 11,89 -0,70 9,65 0,04 31,61
251. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2024-02-22 157,76 PLN 0,11 0,06 2,28 4,44 12,11 -0,13 0,07 0,19
252. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2024-02-22 152,96 PLN 0,10 -0,04 2,01 3,91 11,03 -2,94 -0,11 -2,83
253. Subfundusz Allianz PPK 2025 PPK 2024-02-22 12,08 PLN 0,58 2,11 4,59 8,24 18,78 11,44 1,68 20,80
254. Subfundusz Allianz PPK 2030 PPK 2024-02-22 12,75 PLN 0,79 3,24 5,72 10,49 22,48 15,59 2,25 27,50
255. Subfundusz Allianz PPK 2035 PPK 2024-02-22 14,05 PLN 1,37 5,72 8,33 15,54 29,73 25,33 3,92 40,50
256. Subfundusz Allianz PPK 2040 PPK 2024-02-22 13,93 PLN 1,38 5,69 8,32 15,60 29,70 24,82 3,96 39,30
257. Subfundusz Allianz PPK 2045 PPK 2024-02-22 14,40 PLN 1,55 6,59 9,01 17,17 33,21 29,15 4,50 44,00
258. Subfundusz Allianz PPK 2050 PPK 2024-02-22 14,59 PLN 1,53 6,57 9,04 17,19 33,36 29,69 4,51 45,90
259. Subfundusz Allianz PPK 2055 PPK 2024-02-22 14,78 PLN 1,51 6,48 8,92 17,12 33,15 30,80 4,45 47,80
260. Subfundusz Allianz PPK 2060 PPK 2024-02-22 14,91 PLN 1,43 6,35 8,91 16,94 32,77 32,42 4,41 49,10
261. Subfundusz Allianz PPK 2065 PPK 2024-02-22 12,79 PLN 1,35 5,97 8,67 17,02 32,81 4,15 27,90
262. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2024-02-22 151,38 PLN 1,60 8,17 8,13 14,49 31,73 27,23 61,35 4,26 61,61
263. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2024-02-22 180,05 PLN 1,61 8,20 8,21 14,67 32,14 28,63 67,04 4,31 88,38
264. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2024-02-22 190,34 PLN 1,61 8,24 8,31 14,89 32,65 30,47 71,80 4,37 123,77
265. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2024-02-22 196,98 PLN 1,61 8,31 8,53 15,33 33,62 33,44 78,31 4,49 117,32
266. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2024-02-22 161,50 PLN 1,61 8,32 8,56 15,42 33,86 34,07 4,51 55,83
267. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2024-02-22 153,08 PLN 1,61 8,19 8,16 14,56 31,87 27,78 4,28 48,32
268. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-02-22 236,22 PLN 1,34 6,38 9,71 18,17 50,84 55,05 78,27 5,67 136,22
269. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 330,91 PLN 0,76 3,42 4,97 10,73 24,20 16,30 22,72 2,16 230,91
270. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 342,54 PLN 0,85 3,61 5,53 12,07 26,67 2,52 16,66
271. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 165,57 PLN 0,75 3,45 5,28 10,59 24,79 11,09 34,06 2,39 65,06
272. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 201,49 PLN 0,75 3,51 5,45 10,93 25,46 12,43 40,66 2,49 54,12
273. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 210,25 PLN 0,81 3,84 5,88 11,53 26,38 16,13 47,17 2,86 63,75
274. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 176,11 PLN 0,81 3,86 5,92 11,60 26,52 16,61 2,88 23,03
275. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 167,62 PLN 0,75 3,46 5,32 10,65 24,89 11,55 2,41 18,43
276. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2024-02-22 117,64 PLN 0,04 0,84 2,41 4,10 8,77 12,03 15,76 1,40 15,82
277. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2024-02-22 118,12 PLN 0,04 0,87 2,50 4,28 9,12 12,47 1,45 12,89
278. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 152,00 PLN 0,32 2,14 7,47 9,74 13,22 19,45 36,69 2,76 52,00
279. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 152,68 PLN 0,33 2,15 7,51 9,79 13,34 19,92 2,78 28,82
280. Subfundusz Allianz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 157,70 PLN 1,10 5,50 6,93 14,86 33,59 21,01 28,61 3,46 57,70
281. Subfundusz Allianz Zrównoważony C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 164,53 PLN 1,21 5,73 7,66 16,55 37,25 3,96 19,68
282. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-21 10,30 PLN 0,04 1,65 1,90 2,56 0,66 -8,64 -2,60 0,53 2,97
283. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-21 9,86 PLN 0,04 1,79 1,89 2,73 2,54 -3,24 0,77 0,46 -1,42
284. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-21 10,49 PLN -0,12 2,80 4,01 6,11 13,22 18,36 11,80 1,49 4,88
285. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 5,7798 PLN 1,09 4,84 5,88 11,44 24,03 11,74 18,03 2,28 477,98
286. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-02-22 2,2909 PLN 1,10 5,02 6,14 12,31 25,52 14,80 21,73 2,41 129,09
287. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2024-02-22 202,76 PLN -0,66 2,52 2,98 5,18 15,91 12,89 40,70 -0,86 74,91
288. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2024-02-22 187,79 PLN -0,73 4,48 6,03 8,35 17,62 10,64 51,46 0,92 70,40
289. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2024-02-22 173,21 PLN -0,35 1,49 3,02 5,15 12,49 8,82 28,85 -0,28 49,81
290. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2024-02-22 203,38 PLN -0,53 4,68 9,08 11,68 14,96 4,43 46,51 2,27 103,38
291. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2024-02-22 136,39 PLN -0,11 3,04 5,71 8,47 9,80 -2,33 21,13 0,94 36,39
292. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2024-02-22 115,48 PLN -0,08 0,05 2,89 5,37 6,66 2,60 4,39 -0,93 15,48
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.